0765562555

Báo cáo thu, nộp Đảng phí

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Báo cáo thu, nộp Đảng phí Mới nhất 2022 được update : 2021-09-07 02:11:30

3199

Xin chàoBáo cáo thu, nộp Đảng phí là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại việc thu và nộp Đảng phí của những Đảng viên.

Nội dung trong mẫu văn bản báo cáo giải trình thu, nộp Đảng phí cần trình diễn rõ cty văn bản báo cáo giải trình, cty nhận văn bản báo cáo giải trình, thời hạn văn bản báo cáo giải trình, nội dung của bản văn bản báo cáo giải trình. Ngoài ra những đảng viên tham thảo thêm bản kiểm điểm đảng viên thời gian ở thời gian cuối năm. Vậy sau này là nội dung rõ ràng, mời ban đọc cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Báo cáo thu, nộp Đảng phí

Đơn vị văn bản báo cáo giải trình:…………………

Đơn vị nhận văn bản báo cáo giải trình: …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO THU, NỘP ĐẢNG PHÍ

Tháng………….(hoặc) quý…….năm …

TT Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

Tham khảo: Bài phát biểu tặng quà Tết cho những người dân nghèo (5 mẫu)

số

Đảng bộ

phường

thị xã

Đảng bộ

Tham khảo: Mẫu thẻ bảo hiểm y tế tiên tiến và phát triển nhất

Doanh nghiệp

Đảng bộ

khác

Cộng

Ghi

chú

A B C D 1 2 3 4=1+2+3 E I Tổng số đảng viên đến thời gian cuối kỳ văn bản báo cáo giải trình Người 01 II Đảng phí đã thu được từ chi bộ của cấp văn bản báo cáo giải trình Đồng 1 Kỳ văn bản báo cáo giải trình Đồng 02 2 Từ thời điểm đầu xuân mới đến thời gian cuối kỳ văn bản báo cáo giải trình Đồng 03 III Đảng phí trích giữ lại ở những cấp Đồng 1 Kỳ văn bản báo cáo giải trình (05+06+07) Đồng 04 1.1 Chi bộ, đảng bộ bộ phận Đồng 05 1.2 Tổ chức cơ sở đảng Đồng 06 1.3 Cấp trên cơ sở Đồng 07 2 Từ thời điểm đầu xuân mới đến thời gian cuối kỳ văn bản báo cáo giải trình (09+10+11) Đồng 08 2.1 Chi bộ, đảng bộ bộ phận Đồng 09 2.2 Tổ chức cơ sở đảng Đồng 10 2.3 Cấp trên cơ sở Đồng 11 IV Đảng phí nộp cấp trên của cấp văn bản báo cáo giải trình Đồng 1 Số phải nộp kỳ văn bản báo cáo giải trình (02-04) Đồng 12 2 Từ thời điểm đầu xuân mới đến thời gian cuối kỳ văn bản báo cáo giải trình (03-08) Đồng 13 3 Số nợ còn chưa nộp cấp trên đến thời gian cuối kỳ văn bản báo cáo giải trình Đồng 14

Báo cáo thu, nộp Đảng phí là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại việc thu và nộp Đảng phí của những Đảng viên.

Nội dung trong mẫu văn bản báo cáo giải trình thu, nộp Đảng phí cần trình diễn rõ cty văn bản báo cáo giải trình, cty nhận văn bản báo cáo giải trình, thời hạn văn bản báo cáo giải trình, nội dung của bản văn bản báo cáo giải trình. Ngoài ra những đảng viên tham thảo thêm bản kiểm điểm đảng viên thời gian ở thời gian cuối năm. Vậy sau này là nội dung rõ ràng, mời ban đọc cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Báo cáo thu, nộp Đảng phí

Đơn vị văn bản báo cáo giải trình:…………………

Đơn vị nhận văn bản báo cáo giải trình: …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO THU, NỘP ĐẢNG PHÍ

Tháng………….(hoặc) quý…….năm …

TT Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

Tham khảo: Bài phát biểu tặng quà Tết cho những người dân nghèo (5 mẫu)

số

Đảng bộ

phường

thị xã

Đảng bộ

Tham khảo: Mẫu thẻ bảo hiểm y tế tiên tiến và phát triển nhất

Doanh nghiệp

Đảng bộ

khác

Cộng

Ghi

chú

A B C D 1 2 3 4=1+2+3 E I Tổng số đảng viên đến thời gian cuối kỳ văn bản báo cáo giải trình Người 01 II Đảng phí đã thu được từ chi bộ của cấp văn bản báo cáo giải trình Đồng 1 Kỳ văn bản báo cáo giải trình Đồng 02 2 Từ thời điểm đầu xuân mới đến thời gian cuối kỳ văn bản báo cáo giải trình Đồng 03 III Đảng phí trích giữ lại ở những cấp Đồng 1 Kỳ văn bản báo cáo giải trình (05+06+07) Đồng 04 1.1 Chi bộ, đảng bộ bộ phận Đồng 05 1.2 Tổ chức cơ sở đảng Đồng 06 1.3 Cấp trên cơ sở Đồng 07 2 Từ thời điểm đầu xuân mới đến thời gian cuối kỳ văn bản báo cáo giải trình (09+10+11) Đồng 08 2.1 Chi bộ, đảng bộ bộ phận Đồng 09 2.2 Tổ chức cơ sở đảng Đồng 10 2.3 Cấp trên cơ sở Đồng 11 IV Đảng phí nộp cấp trên của cấp văn bản báo cáo giải trình Đồng 1 Số phải nộp kỳ văn bản báo cáo giải trình (02-04) Đồng 12 2 Từ thời điểm đầu xuân mới đến thời gian cuối kỳ văn bản báo cáo giải trình (03-08) Đồng 13 3 Số nợ còn chưa nộp cấp trên đến thời gian cuối kỳ văn bản báo cáo giải trình Đồng 14

Bạn đang xem post Báo cáo thu, nộp Đảng phí 2022

Với việc Bạn xem post Báo cáo thu, nộp Đảng phí Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Báo cáo thu, nộp Đảng phí Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Báo cáo thu, nộp Đảng phí Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or ThamGia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Báo #cáo #thu #nộp #Đảng #phí