0765562555

Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 Chi tiết 2022 được update : 2021-09-07 12:11:25

3936

Xin chàoBộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 gồm 4 đề thi, có đáp án và bảng ma trận kèm theo, giúp những em học viên lớp 6 tìm hiểu thêm, luyện giải đề để kỳ thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đề thi được biên soạn bám sát chương trình môn Sinh học lớp 6, giúp những em củng cố kiến thức và kỹ năng thuận tiện và đơn thuần và giản dị. Đồng thời, cũng tương hỗ cho thầy cô tìm hiểu thêm, ra đề thi học kỳ 2 cho học viên của tớ. Ngoài ra, còn tồn tại thể tìm hiểu thêm thêm đề thi môn Ngữ văn, môn Toán. Vậy mời thầy cô tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2020 – 2021 – Đề 1 Ma trận đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng TN TL TN TL TN TL

Hoa và sinh sản hữu tính

Biết được bộ phận tạo thành quả

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C3

0,5

5%

1

0,5

5%

Quả và hạt

Biết được loại quả tự phát tán

Trình bày được những phương pháp phát tán quả và hạt và điểm lưu ý của quả thích nghi với từng cách phát tán

Hiểu được những Đk cần cho hạt nẩy mầm

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C6

0,5

5%

C10

2

20%

C9

2

20%

Xem thêm: Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy – Kết nối tri thức 6

3

4,5

45%

Các nhóm thực vật

Biết được cơ quan sinh sản của thông , sự tiến hóa của dương xỉ so với rêu

Phân biệt được sự rất khác nhau ở những bộ phận cấu trúc của dương xỉ và rêu

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C2,5

1

10%

C7

0,5

5%

Xem thêm: Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy – Kết nối tri thức 6

3

1,5

15%

Vai trò của thực vật

Sặp xếp được trình tự thứ bậc của thực vật

Giải thích được vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đát và nguồn nước

Xác định được hiệu suất cao , trách nhiệm của từng bộ phận trong cây

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C1

0,5

5%

C11

2

20%

C4

0,5

5%

Xem thêm: Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy – Kết nối tri thức 6

3

Xem thêm: Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy – Kết nối tri thức 6

3

30%

Vi khuẩn, nấm , địa y

Phân biệt được loại bệnh do nấm gây ra

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C8

0,5

5%

1

0,5

5%

Tổng

Câu

Điểm

Tỉ lệ

5

4

40%

Xem thêm: Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy – Kết nối tri thức 6

3

4

40%

1

2

20%

2

1

10%

11

10

100%

Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021

SỞ GDĐT……….

TRƯỜNG THCS …….

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: Sinh học. Lớp 6 THCS(Thời gian làm bài 45 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Hãy khoanh tròn vần âm đầu câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Trật tự những bậc phân loại thực vật là

A. ngành – lớp – bộ – họ – chi – loài B. ngành – lớp – bộ – chi – loài – họ C. ngành – loài – chi – lớp – bộ – họD. ngành – chi – lớp – bộ – họ – loài

Câu 2: Cơ quan sinh sản của thông mang tên thường gọi là gì?

A. HoaB. Quả C. Nón D. Túi bào tử

Câu 3: Bộ phận nào sau này tăng trưởng thành quả?

A. Đầu nhụy B. Bầu nhụy C. Vòi nhụyD. Nhụy

Câu 4: Ở thực vật, bộ phận nào chuyên hoá với hiệu suất cao hấp thụ nước và muối khoáng ?

A. Hạt B. Lông hútC. Bó mạch D. Chóp rễ

Câu 5: Dương xỉ tiến hoá hơn rêu ở điểm là

A. óc quả B. có hoa C. có lá D. có rễ thật

Câu 6: Loại quả nào sau này trọn vẹn có thể tự phát tán?

A. Quả khô B. Quả khô nẻ C. Quả hạch D. Quả thịt

Câu 7: Đặc điểm nào sau này có ở dương xỉ mà không còn ở rêu?

A. Sinh sản bằng bào tử B. Thân có mạch dẫnC. Có lá thật sự D. Chưa có rễ chính thức

Câu 8: Ở người, bệnh nào sau này do nấm gây ra?

A. Tay chân miệng B. Á sừng C. Bạch tạng D. Lang ben

II. TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 9: (2đ) Dựa vào điểm lưu ý nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Cho ví dụ.

Câu 10: (2đ) Có mấy cách phát tán của quả và hạt? Nêu điểm lưu ý thích nghi với cách phát tán của quả và hạt nhờ động vật hoang dã?

Câu 11: (2đ) Tại sao người ta nói “thực vật góp thêm phần chống lũ lụt và hạn hán”?

Đáp án đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A C B B D B C D

II. TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 9: (2đ) Dựa vào điểm lưu ý nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Cho ví dụ.

Thang điểm Đáp án Điểm chấm Ghi chú

(2 điểm)

Đặc điểm để phân biệt quả khô và quả thịt là:

– Quả khô khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng dính

0,5

– Ví dụ: quả cải…

0,5

– Quả thịt khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt

0,5

– Ví dụ: Quả chanh…

0,5

Câu 10: (2đ) Có mấy cách phát tán của quả và hạt? Nêu điểm lưu ý thích nghi với cách phát tán của quả và hạt nhờ động vật hoang dã?

Thang điểm Đáp án Điểm chấm Ghi chú

( 2 điểm)

– Có 3 cách phát tán của quả và hạt là: nhờ gió, nhờ động vật hoang dã, tự phát tán

1

– Đặc điểm thích nghi của quả và hạt phát tán nhờ động vật hoang dã là: quả có mừi hương, vị ngon ngọt, hạt có vỏ cứng, quả có gai.

1

Câu 11: (2đ) Tại sao người ta nói “thực vật góp thêm phần chống lũ lụt và hạn hán”?

Thang điểm Đáp án Điểm chấm Ghi chú

(2 điểm)

* Thực vật góp thêm phần hạn chế hạn hán, lũ lụt vì:

+ Hệ rễ cây rừng hấp thụ nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất. Lượng nước này tiếp theo đó chảy vào chỗ trũng tạo thành sông, suối… góp thêm phần tránh hạn hán.

1

+ Ngoài tác dụng giữ nước của rễ, sự che chắn dòng chảy nước do mưa của cây rừng… góp thêm phần hạn chế lũ lụt.

1

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2020 – 2021 – Đề 2 Ma trận đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TNTL TNKQ TNTL Vận dụng thấp Vận dụng cao

1. Quả và hạt

Mô tả được những bộ phận của hạt.

Đặc điểm của quả thích hợp phát tán.

Nêu được những Đk cần cho hạt nảy mầm.

2.75 điểm

25%

5 câu

1.25 đ

1 câu

1.5 đ

2. Các nhóm thực vật

Đặc điểm của những ngành thực vật.

Giải thích sự tiến hóa của thực vật hạt kín

4.25 điểm

25%

5 câu

1.25 đ

1 câu

2 đ

1 câu

1 đ

3. Vai trò của thực vật

Thực vật góp thêm phần điều trung khí hậu.

.

Xem thêm: Tập làm văn lớp 5: Luyện tập tả cảnh trang 70

0.25 điểm

2.5%

1 câu

0.25 đ

4.Đa dạng sinh học

Nguyên nhân suy giảm.

Khái niệm.

Biện pháp bảo vệ.

2.75 điểm

27.5 %

1 câu

0.25 đ

1 câu

1 câu

1.5đ

Tổng

15 câu (17 ý hỏi)

10 đ

7 câu

1.75 đ

2 câu

2.5 đ

5 câu

1.25 đ

1 câu

2 đ

1 câu

1 đ

1 câu

1.5đ

Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021

Trường THCS ………..

Lớp: 6…..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IINĂM HỌC 2020 – 2021Môn: Sinh học Khối 6Thời gian: 45 phút (không kể thời hạn phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

A. Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng trong những câu sau:

Câu 1: Căn cứ vào điểm lưu ý của vỏ quả, trọn vẹn có thể chia quả thành hai nhóm quả đó đó là:

A. Quả khô và quả nẻ. B. Quả khô và quả không nẻ.C. Quả nẻ và quả không nẻ. D. Quả khô và quả thịt.

Câu 2: Loại quả khô nẻ có ở cây:

A. Đậu xanh B. Lúa C. Cà chuaD. Xoài

Câu 3: Môi trường thuận tiện cho việc tăng trưởng của rêu là.

A. Vùng đồi núi. B. Nơi khí ẩm.C. Nơi ngập nước.D. Vùng khô hạn.

Câu 4: Sự phát tán là gì?

A. Hiện tượng quả và hạt trọn vẹn có thể bay ra đi nhờ gió.B. Hiện tượng quả và hạt được mang ra đi nhờ động vậtC. Hiện tượng quả và hạt được chuyên ra đi chỗ nó sống.D. Hiện tượng quả và hạt trọn vẹn có thể tự vung vãi nhiều nơi.

Câu 5. Ở cây chò, hình thức phát tán của quả và hạt là:

A. Nhờ động vật hoang dã B. Nhờ gióC. Tự phát tánD. Phát tán nhờ con người

Câu 6. Các bộ phận của hạt gồm có:

A. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ B. Vỏ và chất dinh dưỡng dự trữC. Vỏ và phôi. D. Phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

Câu 7. Dương xỉ sinh sản bằng:

A. Bào tử.B. Tiếp hợp.C. Phân đôi. D. Quả.

Câu 8: Sinh sản bằng hạt là điểm lưu ý của ngành:

A. Hạt trần. B. Hạt kín.C. Hạt trần và hạt kín.D. Dương xỉ

Câu 9. Thực vật góp thêm phần điều hoà khí hậu trải qua việc điều hoà những yếu tố trong tự nhiên là:

A. Lượng khí oxi. B. Lượng khí cacbonic.C. Nhiệt độ và nhiệt độ không khí.D. Tất cả đều đúng.

Câu 10. Cơ thể của tảo có cấu trúc như sau:

A. Tất cả đều đơn bào. B. Tất cả đều đa bào.C. Có dạng đơn bào và đa bào.D. Tất cả đều sai.

Câu 11. Tính chất đặc trưng nhất của cây hạt kín là:

A. Sống trên cạn. B. Có rễ thân lá.C. Có sự sinh sản bằng hạt D. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả.

Câu 12. Đâu không phải là nguyên nhân khiến phong phú thực vật ở việt Nam bị suy giảm?

A. Chặt phá rừng làm rẫy. B. Khoanh nuôi rừng.C. Đốt rừng. D. Chặt phá rừng để marketing thương mại.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Nêu những Đk cần cho hạt nảy mầm? (1,5 điểm)

Câu 2: Nêu điểm lưu ý chung của thực vật hạt kín? Vì sao hạt kín là ngành tiến hoá nhất? (3 điểm)

Câu 3: Đa dạng thực vật là gì? Cần có những giải pháp gì để bảo vệ sự phong phú của thực vật?(2,5 điểm)

Đáp án đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2021

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ý đúng D A B C B A A B D C D B

B. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn nên phải có đủ nhiệt độ, không khí và nhiệt độ thích hợp.

Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phải chăm sóc hạt gieo: chống úng, chổng hạn, chống rét, phải gieo hạt đúng thời vụ.

1,5

Câu 2

– Cơ quan sinh dưỡng tăng trưởng phong phú: rễ (rễ cọc, rễ chùm); thân(thân đứng, thân leo, thân bò); lá (lá đơn, lá kép). Bên trong có mạch dẫn tăng trưởng.

– Cơ quan sinh sản: có hoa, quả, hạt. Hoa và quả có nhiều dạng rất khác nhau. Môi trường sống phong phú.

* Hạt kín là ngành tiến hoá nhất vì: hạt nằm trong quả nên được bảo vệ tốt hơn. Đây là một trong ưu thế của hạt kín => Hạt kín là ngành tiến hoá nhất.

1

1

1

Câu 3

– Đa dạng thực vật là yếu tố phong phú về số lượng loài, số thành viên trong loài và sự phong phú về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của chúng.

– Để bảo vệ sự phong phú của thực vật cần:

+ Ngăn chặn phá rừng bừa bãi để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của thực vật và bảo vệ những loài thực vật quý và hiếm.

+ Xây dựng những vườn thực vật, vườn vương quốc, khu bảo tông, bảo vệ những loài thực vật, cấm marketing thương mại những loài thực vật quý và hiếm.

+ Tuyên truyền giáo dục rộng tự do trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

1

0.5

0.5

0.5

…….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 gồm 4 đề thi, có đáp án và bảng ma trận kèm theo, giúp những em học viên lớp 6 tìm hiểu thêm, luyện giải đề để kỳ thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đề thi được biên soạn bám sát chương trình môn Sinh học lớp 6, giúp những em củng cố kiến thức và kỹ năng thuận tiện và đơn thuần và giản dị. Đồng thời, cũng tương hỗ cho thầy cô tìm hiểu thêm, ra đề thi học kỳ 2 cho học viên của tớ. Ngoài ra, còn tồn tại thể tìm hiểu thêm thêm đề thi môn Ngữ văn, môn Toán. Vậy mời thầy cô tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2020 – 2021 – Đề 1 Ma trận đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng TN TL TN TL TN TL

Hoa và sinh sản hữu tính

Biết được bộ phận tạo thành quả

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C3

0,5

5%

1

0,5

5%

Quả và hạt

Biết được loại quả tự phát tán

Trình bày được những phương pháp phát tán quả và hạt và điểm lưu ý của quả thích nghi với từng cách phát tán

Hiểu được những Đk cần cho hạt nẩy mầm

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C6

0,5

5%

C10

2

20%

C9

2

20%

Xem thêm: Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy – Kết nối tri thức 6

3

4,5

45%

Các nhóm thực vật

Biết được cơ quan sinh sản của thông , sự tiến hóa của dương xỉ so với rêu

Phân biệt được sự rất khác nhau ở những bộ phận cấu trúc của dương xỉ và rêu

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C2,5

1

10%

C7

0,5

5%

Xem thêm: Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy – Kết nối tri thức 6

3

1,5

15%

Vai trò của thực vật

Sặp xếp được trình tự thứ bậc của thực vật

Giải thích được vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đát và nguồn nước

Xác định được hiệu suất cao , trách nhiệm của từng bộ phận trong cây

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C1

0,5

5%

C11

2

20%

C4

0,5

5%

Xem thêm: Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy – Kết nối tri thức 6

3

Xem thêm: Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy – Kết nối tri thức 6

3

30%

Vi khuẩn, nấm , địa y

Phân biệt được loại bệnh do nấm gây ra

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C8

0,5

5%

1

0,5

5%

Tổng

Câu

Điểm

Tỉ lệ

5

4

40%

Xem thêm: Soạn bài Bánh chưng, bánh giầy – Kết nối tri thức 6

3

4

40%

1

2

20%

2

1

10%

11

10

100%

Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021

SỞ GDĐT……….

TRƯỜNG THCS …….

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: Sinh học. Lớp 6 THCS(Thời gian làm bài 45 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Hãy khoanh tròn vần âm đầu câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Trật tự những bậc phân loại thực vật là

A. ngành – lớp – bộ – họ – chi – loài B. ngành – lớp – bộ – chi – loài – họ C. ngành – loài – chi – lớp – bộ – họD. ngành – chi – lớp – bộ – họ – loài

Câu 2: Cơ quan sinh sản của thông mang tên thường gọi là gì?

A. HoaB. Quả C. Nón D. Túi bào tử

Câu 3: Bộ phận nào sau này tăng trưởng thành quả?

A. Đầu nhụy B. Bầu nhụy C. Vòi nhụyD. Nhụy

Câu 4: Ở thực vật, bộ phận nào chuyên hoá với hiệu suất cao hấp thụ nước và muối khoáng ?

A. Hạt B. Lông hútC. Bó mạch D. Chóp rễ

Câu 5: Dương xỉ tiến hoá hơn rêu ở điểm là

A. óc quả B. có hoa C. có lá D. có rễ thật

Câu 6: Loại quả nào sau này trọn vẹn có thể tự phát tán?

A. Quả khô B. Quả khô nẻ C. Quả hạch D. Quả thịt

Câu 7: Đặc điểm nào sau này có ở dương xỉ mà không còn ở rêu?

A. Sinh sản bằng bào tử B. Thân có mạch dẫnC. Có lá thật sự D. Chưa có rễ chính thức

Câu 8: Ở người, bệnh nào sau này do nấm gây ra?

A. Tay chân miệng B. Á sừng C. Bạch tạng D. Lang ben

II. TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 9: (2đ) Dựa vào điểm lưu ý nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Cho ví dụ.

Câu 10: (2đ) Có mấy cách phát tán của quả và hạt? Nêu điểm lưu ý thích nghi với cách phát tán của quả và hạt nhờ động vật hoang dã?

Câu 11: (2đ) Tại sao người ta nói “thực vật góp thêm phần chống lũ lụt và hạn hán”?

Đáp án đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A C B B D B C D

II. TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 9: (2đ) Dựa vào điểm lưu ý nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Cho ví dụ.

Thang điểm Đáp án Điểm chấm Ghi chú

(2 điểm)

Đặc điểm để phân biệt quả khô và quả thịt là:

– Quả khô khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng dính

0,5

– Ví dụ: quả cải…

0,5

– Quả thịt khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt

0,5

– Ví dụ: Quả chanh…

0,5

Câu 10: (2đ) Có mấy cách phát tán của quả và hạt? Nêu điểm lưu ý thích nghi với cách phát tán của quả và hạt nhờ động vật hoang dã?

Thang điểm Đáp án Điểm chấm Ghi chú

( 2 điểm)

– Có 3 cách phát tán của quả và hạt là: nhờ gió, nhờ động vật hoang dã, tự phát tán

1

– Đặc điểm thích nghi của quả và hạt phát tán nhờ động vật hoang dã là: quả có mừi hương, vị ngon ngọt, hạt có vỏ cứng, quả có gai.

1

Câu 11: (2đ) Tại sao người ta nói “thực vật góp thêm phần chống lũ lụt và hạn hán”?

Thang điểm Đáp án Điểm chấm Ghi chú

(2 điểm)

* Thực vật góp thêm phần hạn chế hạn hán, lũ lụt vì:

+ Hệ rễ cây rừng hấp thụ nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất. Lượng nước này tiếp theo đó chảy vào chỗ trũng tạo thành sông, suối… góp thêm phần tránh hạn hán.

1

+ Ngoài tác dụng giữ nước của rễ, sự che chắn dòng chảy nước do mưa của cây rừng… góp thêm phần hạn chế lũ lụt.

1

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2020 – 2021 – Đề 2 Ma trận đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ TNTL TNKQ TNTL Vận dụng thấp Vận dụng cao

1. Quả và hạt

Mô tả được những bộ phận của hạt.

Đặc điểm của quả thích hợp phát tán.

Nêu được những Đk cần cho hạt nảy mầm.

2.75 điểm

25%

5 câu

1.25 đ

1 câu

1.5 đ

2. Các nhóm thực vật

Đặc điểm của những ngành thực vật.

Giải thích sự tiến hóa của thực vật hạt kín

4.25 điểm

25%

5 câu

1.25 đ

1 câu

2 đ

1 câu

1 đ

3. Vai trò của thực vật

Thực vật góp thêm phần điều trung khí hậu.

.

Xem thêm: Tập làm văn lớp 5: Luyện tập tả cảnh trang 70

0.25 điểm

2.5%

1 câu

0.25 đ

4.Đa dạng sinh học

Nguyên nhân suy giảm.

Khái niệm.

Biện pháp bảo vệ.

2.75 điểm

27.5 %

1 câu

0.25 đ

1 câu

1 câu

1.5đ

Tổng

15 câu (17 ý hỏi)

10 đ

7 câu

1.75 đ

2 câu

2.5 đ

5 câu

1.25 đ

1 câu

2 đ

1 câu

1 đ

1 câu

1.5đ

Đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021

Trường THCS ………..

Lớp: 6…..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IINĂM HỌC 2020 – 2021Môn: Sinh học Khối 6Thời gian: 45 phút (không kể thời hạn phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

A. Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng trong những câu sau:

Câu 1: Căn cứ vào điểm lưu ý của vỏ quả, trọn vẹn có thể chia quả thành hai nhóm quả đó đó là:

A. Quả khô và quả nẻ. B. Quả khô và quả không nẻ.C. Quả nẻ và quả không nẻ. D. Quả khô và quả thịt.

Câu 2: Loại quả khô nẻ có ở cây:

A. Đậu xanh B. Lúa C. Cà chuaD. Xoài

Câu 3: Môi trường thuận tiện cho việc tăng trưởng của rêu là.

A. Vùng đồi núi. B. Nơi khí ẩm.C. Nơi ngập nước.D. Vùng khô hạn.

Câu 4: Sự phát tán là gì?

A. Hiện tượng quả và hạt trọn vẹn có thể bay ra đi nhờ gió.B. Hiện tượng quả và hạt được mang ra đi nhờ động vậtC. Hiện tượng quả và hạt được chuyên ra đi chỗ nó sống.D. Hiện tượng quả và hạt trọn vẹn có thể tự vung vãi nhiều nơi.

Câu 5. Ở cây chò, hình thức phát tán của quả và hạt là:

A. Nhờ động vật hoang dã B. Nhờ gióC. Tự phát tánD. Phát tán nhờ con người

Câu 6. Các bộ phận của hạt gồm có:

A. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ B. Vỏ và chất dinh dưỡng dự trữC. Vỏ và phôi. D. Phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

Câu 7. Dương xỉ sinh sản bằng:

A. Bào tử.B. Tiếp hợp.C. Phân đôi. D. Quả.

Câu 8: Sinh sản bằng hạt là điểm lưu ý của ngành:

A. Hạt trần. B. Hạt kín.C. Hạt trần và hạt kín.D. Dương xỉ

Câu 9. Thực vật góp thêm phần điều hoà khí hậu trải qua việc điều hoà những yếu tố trong tự nhiên là:

A. Lượng khí oxi. B. Lượng khí cacbonic.C. Nhiệt độ và nhiệt độ không khí.D. Tất cả đều đúng.

Câu 10. Cơ thể của tảo có cấu trúc như sau:

A. Tất cả đều đơn bào. B. Tất cả đều đa bào.C. Có dạng đơn bào và đa bào.D. Tất cả đều sai.

Câu 11. Tính chất đặc trưng nhất của cây hạt kín là:

A. Sống trên cạn. B. Có rễ thân lá.C. Có sự sinh sản bằng hạt D. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả.

Câu 12. Đâu không phải là nguyên nhân khiến phong phú thực vật ở việt Nam bị suy giảm?

A. Chặt phá rừng làm rẫy. B. Khoanh nuôi rừng.C. Đốt rừng. D. Chặt phá rừng để marketing thương mại.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Nêu những Đk cần cho hạt nảy mầm? (1,5 điểm)

Câu 2: Nêu điểm lưu ý chung của thực vật hạt kín? Vì sao hạt kín là ngành tiến hoá nhất? (3 điểm)

Câu 3: Đa dạng thực vật là gì? Cần có những giải pháp gì để bảo vệ sự phong phú của thực vật?(2,5 điểm)

Đáp án đề kiểm tra môn Sinh học lớp 6 năm 2021

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ý đúng D A B C B A A B D C D B

B. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn nên phải có đủ nhiệt độ, không khí và nhiệt độ thích hợp.

Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phải chăm sóc hạt gieo: chống úng, chổng hạn, chống rét, phải gieo hạt đúng thời vụ.

1,5

Câu 2

– Cơ quan sinh dưỡng tăng trưởng phong phú: rễ (rễ cọc, rễ chùm); thân(thân đứng, thân leo, thân bò); lá (lá đơn, lá kép). Bên trong có mạch dẫn tăng trưởng.

– Cơ quan sinh sản: có hoa, quả, hạt. Hoa và quả có nhiều dạng rất khác nhau. Môi trường sống phong phú.

* Hạt kín là ngành tiến hoá nhất vì: hạt nằm trong quả nên được bảo vệ tốt hơn. Đây là một trong ưu thế của hạt kín => Hạt kín là ngành tiến hoá nhất.

1

1

1

Câu 3

– Đa dạng thực vật là yếu tố phong phú về số lượng loài, số thành viên trong loài và sự phong phú về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của chúng.

– Để bảo vệ sự phong phú của thực vật cần:

+ Ngăn chặn phá rừng bừa bãi để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của thực vật và bảo vệ những loài thực vật quý và hiếm.

+ Xây dựng những vườn thực vật, vườn vương quốc, khu bảo tông, bảo vệ những loài thực vật, cấm marketing thương mại những loài thực vật quý và hiếm.

+ Tuyên truyền giáo dục rộng tự do trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

1

0.5

0.5

0.5

…….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2020 – 2021 Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #năm