0765562555

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mới 2022 được update : 2021-09-04 18:03:29

3433

Xin chàoCuộc thi tìm hiểu “90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trình làng từ 15/12/2020 – 24/01/2021. Có 3 vòng thi: Vòng thi Tuần, Vòng thi Bán kết, Vòng thi Chung kết. Vòng thi Tuần trình làng trong 6 tuần, theo như hình thức trắc nghiệm trực tuyến:

Tuần 1: 15/12/2020 – 20/12/2020 Tuần 2: 21/12/2020 – 27/12/2020 Tuần 3: 28/12/2020 – 03/01/2021 Tuần 4: 04/01/2021 – 10/01/2021 Tuần 5: 11/01/2021 – 17/01/2021 Tuần 6: 18/01/2021 – 24/01/2021

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên về quy trình Ra đời, tăng trưởng và truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để tham gia cuộc thi ban phải setup ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 6

Câu 1. Ai là Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn thứ nhất?

C. Nguyễn Lam

Câu 2. Hãy điền giang sơn không đủ trong bài hát “Lời anh vọng mãi ngàn năm” của nhạc sĩ Vũ Thanh?

D. Cu Ba

Câu 3. Đây là hình ảnh đồng chí Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn nào là người dân tộc bản địa Tày. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí đó?

A. Hồ Đức Việt

Câu 4. Chủ trương nào có nội dung: Cán bộ Đoàn cấp TW và cấp Tỉnh một năm tối thiểu có 2 tháng công tác thao tác tại cơ sở?

B. “1+2”

Câu 5. Nội dung nào sau này không thuộc trào lưu “Năm xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ Tổ Quốc”

A. Xung kích trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, trình độ, trách nhiệm

Câu 6. Vai trò của Đoàn Thanh niên riêng với hội Liên hiệp thanh niên VN, hội Sinh viên Vn là

D. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Hội Sinh viên VN

Câu 7. Trong ảnh là hoạt động và sinh hoạt giải trí nhằm mục đích thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ riêng với những liệt sĩ nhân ngày 27/7 hằng năm. Hãy cho biết thêm thêm đấy là hoạt động và sinh hoạt giải trí gì?

B. Lễ thắp nến tri ân những anh hùng liệt sỹ

Câu 8. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn xác lập trình làng bao nhiêu Đoàn viên xuất sắc ưu tú cho Đảng?

C. 1,5 triệu

Câu 9. Đoàn mang tên thường gọi là “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” chính thức vào thời hạn nào?

B. Tháng 12/1976

Câu 10. Luật Thanh niên vận dụng cho những đối tượng người dùng nào?

B. Thanh niên, cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục

Câu 11. Trong Quân đội, tổ chức triển khai Đoàn được xây dựng ở cấp nào?

B. Thành lập ở 5 cấp: Cấp Bộ quốc phòng, Cấp quân khu và tương tự, Cấp tỉnh và tương tự, Cấp huyện và tương tự, Cấp cơ sở.

Câu 12. Tiêu đề Báo cáo chính trị của BCH TW Đoàn khóa X trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là gì?

B. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng Đoàn vững mạnh, đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu 13. Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

B. Hơn 50 vạn

Câu 14. Giai đoạn 2012 – 2017 Trung ương Đoàn tổ chức triển khai mấy kỳ Đại hội Thanh niên tiên tiến và phát triển tuân theo lời Bác toàn quốc và vào năm nào?

B. 4 lần (thời gian năm 2012, năm trước đó, năm trong năm này, 2017)

Câu 15. Hãy điền câu hát đúng và không đủ trong đoạn nhạc sau

A. Tổ quốc

Câu 16. Hãy cho biết thêm thêm đoạn nhạc trên nằm trong bài hát nào của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn

A. Noi gương Lý Tự Trọng

Câu 17. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội đã phát hành Luật Thanh niên lần thứ nhất vào năm nào?

C. 2005

Câu 18. Khi nào một đoàn viên bị xóa tên trong list đoàn viên?

B. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn mà không còn nguyên do chính đáng, không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không còn nguyên do chính đáng.

Câu 19. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thức XI xác lập trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn sẽ triệu tập triển khai bao nhiêu chỉ tiêu trọng tâm?

C. 11

Câu 20. Biểu trưng huy hiệu Đoàn được họa sỹ Huỳnh Văn Thuận sáng tác năm nào?

A. 1950

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 5

Câu 1. Danh nhân văn hóa truyền thống toàn thế giới nao của Việt Nam được nhạc sĩ/ca sĩ Ewan Maccoll nhắc tới trong câu hát không đủ sau?

C. Hồ Chí Minh

Câu 2. Phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” của thanh niên cùng quân dân Việt Nam trình làng ở vùng nào trong kháng chiến chống Mỹ?

A. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Tháng thanh niên được chọn từ thời điểm năm nào?

D. 2004

Câu 4. Chi bộ đoàn thứ nhất được xây dựng năm nào?

A. 1929

Câu 5. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn xác lập “xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng” và….

A. Giàu lòng yêu nước

Câu 6. Luật thanh niên 2020 có bao nhiêu chương, điều?

B. 7 chương, 41 điều

Câu 7. Điều lệ Đoàn khóa XI quy định việc biểu quyết hình thức kỷ luật riêng với cơ quan lãnh đạp của Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên phải thực thi bằng hình thức nào?

D. Bằng phiếu kín

Câu 8. Trong khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đoàn, tổ chức triển khai cơ sở Đoàn trọn vẹn có thể trực thuộc Đoàn cấp nào?

C. Đoàn cấp huyện, Đoan cấp tỉnh tùy thuộc vào tính đặc trưng của từng cty

Câu 9. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TW Đoàn khóa XI đã bầu ban bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

B. 4 đồng chí

Câu 10. Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn sẽ triệu tập triển khai bao nhiêu chỉ tiêu trọng tâm?

D. 9

Câu 11. Khi được xây dựng, tổ chức triển khai Đoàn thanh niên mang tên là gì?

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Câu 12. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI xác lập chỉ tiêu về tương hỗ dự án công trình bất Động sản khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên ra làm sao?

C. Hỗ trợ 01 nghìn dự án công trình bất Động sản khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Câu 13. Trong ảnh là một trong sinh viên đã hi sinh tại phi trường Tân Sân Nhất sau khoản thời hạn khống chế một chiếc máy bay. Anh trở thanh 1 hình tượng cho trào lưu phản chiến của sinh viên Miền Nam Việt Nam vào thập biên 1970. Hãy cho biết thêm thêm anh là ai.

A. Nguyễn Thái Bình

Câu 14. Cho biết người trong tấm hình. Đây là người tiếp theo đồng chí Nguyễn Lam giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III.

C. Vũ Quang

Câu 15. Điều lệ Đoàn khóa XI quy định việc biểu quyết hình thức kỷ luật riêng với cơ quan lãnh đạp của Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên phải thực thi bằng hình thức nào?

D. Bằng phiếu kín

Câu 16. Phong trào năm xung phong được phát động thời hạn nào, ở đâu?

B. tháng 3/1965 tại vị trí căn cứ kháng chiến Tây Ninh

Câu 17. Chủ trương 1 + 1 được hiểu ra làm sao

B. Mỗi đoàn viên trình làng được tối thiểu 1 thanh niên tham gia Đoàn, hội

Câu 19. Tổ chức cơ sở đoàn “3 dữ thế chủ động” gồm những nội hàm nào?

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 20. Theo Luật Trẻ em năm trong năm này, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt tiếng nói, nguyện vọng của trẻ con?

A. Trung ương Đoàn.

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 4 Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 1

Câu 1. Trong trào lưu thi đua giết giặc (1961-1965) tuổi trẻ cung quân, dân miền Nam tiến hành đấu tranh vũ trang, tiến công địch bằng 3 mũi giáp công nào?

C. Chính trị, quân sự chiến lược, binh vận

Câu 2. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập đâu là trọng tâm trong công tác thao tác xây dựng Đoàn quy trình 2017-2022?

B. Chất lượng cán bộ đoàn.

Câu 3. Trong quy trình 2012 – 2017, toàn Đoàn kết nạp được bao nhiêu đoàn viên mới?

A. Hơn 5 triệu.

Câu 4. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu bao nhiêu % giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác thao tác thiếu nhi được tập huấn?

D. 100%.

Câu 5. Tên gọi đúng chuẩn của cuộc vận động sẽ tiếp tục được triển khai trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 6. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

B. 31 đồng chí.

Câu 7. Giai đoạn 2012 – 2017, năm nào là Năm Thanh niên xung phong?

B. năm trước đó.

Câu 8. Có bao nhiêu đại biểu tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI?

B. 999 đại biểu.

Câu 9. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có những trách nhiệm gì?

D. Cả 3 phương án trên

Câu 10. Phong trào “3 trách nhiệm” được triển khai trong đối tượng người dùng nào?

D. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Câu 11. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về kết nạp đoàn viên, đoàn kết tập hợp thanh niên ra làm sao?

B. Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ suất đoàn kết tập hợp thanh niên đạt tối thiểu 60%.

Câu 12. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 4 đồng chí.

Câu 13. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tổ chức triển khai mấy forum đối thoại?

A. 8 forum.

Câu 14. Thực hiện chủ trương đường lối của đảng quốc hội đã phát hành luật thanh niên lần thứ nhất vào năm nào?

A. 2005

Câu 15. Giai đoạn 2012 – 2017, toàn Đoàn trình làng bao nhiêu đoàn viên xuất sắc ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp?

A. Hơn 1,1 triệu.

Câu 16. Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật riêng với cơ quan lãnh đạo của Đoàn trong Điều lệ Đoàn khóa XI ra làm sao?

A. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với việc đồng ý của trên một phần hai (1/2) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

Câu 17. Khẩu hiệu hành vi của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì?

A. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, tăng trưởng.

Câu 18. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ra làm sao?

C. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về những nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

Câu 19. Tổ chức cơ sở đoàn “3 dữ thế chủ động” gồm những nội hàm nào?

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 20. Theo Luật Trẻ em năm trong năm này, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt tiếng nói, nguyện vọng của trẻ con?

A. Trung ương Đoàn.

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 2

Câu 1. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đoàn sẽ triệu tập vào những nội dung gì?

D. Tất cả 3 phương án trên.

Câu 2. Ai là tác giả hình tượng huy hiệu Đoàn?

A. Huỳnh Văn Thuận

Câu 3. Phong trào năm xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ Tổ quốc và Bốn sát cánh với thanh niên lập thân, lập nghiệp được phát động lúc nào?

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (2007)

Câu 4. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai với chương trình “Tiếp sức mùa thi” và những chiến dịch nào?

D. “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”

Câu 5. Trong kế hoạch tăng trưởng thanh niên quy trình “2011-2020, tiềm năng giảm thiểu tỷ suất thất nghiệp riêng với thanh niên nông thông là bao nhiêu?

C. Xuống dưới 7%

Câu 6. Nội dung chính của trào lưu “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?

D- Xung kích trong thực thi trách nhiệm quốc phòng bảo mật thông tin an ninh; 2- Xung kích tham gia thực thi những chương trình, dự án công trình bất Động sản, cuộc vận động khuynh hướng về biên giới, biển hòn đảo, bảo vệ độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến; 4- Xung kích tham gia đảm bảo bảo mật thông tin an ninh trật tự trên địa phận dân cư.

Câu 7. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu 100% tổ chức triển khai Đoàn xã, phường, thị xã mỗi năm giúp sức, tương hỗ, cảm hoá được bao nhiêu thanh niên chậm tiến?

A. Ít nhất 1.

Câu 8. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, trình làng việc làm cho thanh niên ra làm sao?

D. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; trình làng việc làm cho một,5 triệu thanh niên.

Câu 9. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nguyên tắc nào?

B. Tập trung dân chủ.

Câu 10. Tổ chức cơ sở đoàn “3 dữ thế chủ động” gồm những nội hàm nào?

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 11. Giai đoạn 2012 – 2017, Trung ương Đoàn tổ chức triển khai mấy kỳ Đại hội Thanh niên tiên tiến và phát triển tuân theo lời Bác toàn quốc và vào năm nào?

A. 02 lần (năm năm trước đó và năm trong năm này).

Câu 12. Chương trình ”Thanh niên khởi nghiệp” được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

C. năm trong năm này.

Câu 13. Cuộc vận động nào được triển khai toàn Đoàn trong nhiệm kỳ 2012- 2017?

C. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Câu 14. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn sẽ triển khai những chương trình sát cánh với thanh niên nào?

A. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và tăng trưởng kỹ năng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa truyền thống tinh thần”.

Câu 15. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn triệu tập triển khai những trào lưu hành vi cách mạng nào?

A. Thanh niên xung phong, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Câu 16. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Đồng chí Lê Quốc Phong.

Câu 17. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về đề xuất kiến nghị ý tưởng, sáng tạo độc lạ ra làm sao?

D. Đoàn viên, thanh niên đề xuất kiến nghị 5 triệu ý tưởng, sáng tạo độc lạ.

Câu 18. Chương trình ”Thanh niên khởi nghiệp” được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

C. năm trong năm này.

Câu 19. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về trình làng đoàn viên xuất sắc ưu tú cho Đảng ra làm sao?

A. Giới thiệu 1 triệu đoàn viên xuất sắc ưu tú cho Đảng, trong số đó phấn đấu tối thiểu 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên xuất sắc ưu tú.

Câu 20. Hệ thống tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm có mấy cấp?

từ khóa quan tâm: Bài tham gia cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt 2021

B. 4 cấp.

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 3

Câu 1. Theo thống kê, tỷ suất đoàn kết tập hợp thanh niên toàn nước lúc bấy giờ đạt bao nhiêu Phần Trăm?

A. Trên 60%

Câu 2. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI xác lập chỉ tiêu về tương hỗ dự án công trình bất Động sản khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên ra làm sao?

C. Hỗ trợ 01 nghìn dự án công trình bất Động sản khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Câu 3. Theo ảnh đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đang trao giải cho thí sinh Rahlan Huỳnh, Tỉnh đoàn Đắc Lắc tại đêm chung kết Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ I, năm năm trước đó tại đâu?

B. Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô

Câu 4. Đây là đồng chí Nguyễn Lam – Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn thứ nhất. Hãy cho biết thêm thêm tên thật của đồng chí?

A. Lê Hữu Vỵ

Câu 5. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn xác lập bao nhiêu Đoàn xã, phường, thị xã xây dựng được tối thiểu 01 quy mô, giải pháp tư vấn giúp sức, tương hỗ thanh niên yếu thế.

D. 1

Câu 6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên lao động Việt Nam vào quy trình nào?

B. Từ 5/1941 – 1956

Câu 7. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn sẽ triển khai những chương trình sát cánh với thanh niên nào?

A. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và tăng trưởng kỹ năng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa truyền thống tinh thần”.

Câu 8. Vai trò của Đoàn thanh niên riêng với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam là?

A. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam

Câu 9. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn lúc bấy giờ là đồng chí nào?

B. Nguyễn Anh Tuấn

Câu 10. Theo thống kê, trong quy trình 2012 – 2017, đoàn viên thanh niên toàn nước đã trồng được bao nhiêu cây xanh?

B. Hơn 22 triệu.

Câu 11. Đây là hình ảnh về một trào lưu lớn của Đoàn trong trong năm kháng chiến. Hãy cho biết thêm thêm đấy là trào lưu gì?

B. Ba sẵn sàng

Câu Câu  Phong trào thanh niên Thủ đô “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” Ra đời trong thời hạn nào?

D. Thu – Đông (1946)

Câu 13. Việc xây dựng, chia tách, sát nhập, hợp nhất hoặc giải thể Đoàn cơ sở do Đoàn cấp nào quyết định hành động?

C. Ban chấp hành Đoàn cơ sở quyết định hành động trên cở sở thống nhất của tối thiểu 1/2 số ủy viên Ban chấp hành

Câu 14. Điền câu hát đúng và không đủ trong đoạn nhạc bài hát Dấu chân tình nguyện của nhạc sĩ Vũ Hoàng?

D. dưới cờ Đoàn vẻ vang ta tiến vào kỷ nguyên mới

Câu 15. Nhiệm kỳ 2017-2022 Đoàn ta xác lập tỷ suất đoàn kết tập hợp thanh niên đạt tối thiểu?

C. 4 triệu

Câu 16. Phong trào của thanh niên Quân đội tronng nhiệm kỳ 2012-2017 là gì?

C. Thanh niên Quân đội xứng danh bộ đội cụ Hồ

Câu 17. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về đề xuất kiến nghị ý tưởng, sáng tạo độc lạ ra làm sao?

D. Đoàn viên, thanh niên đề xuất kiến nghị 5 triệu ý tưởng, sáng tạo độc lạ.

Câu 18. Đâu là trào lưu của Đoàn phát động triển khai trong quy trình 2012- 2017?

A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

Câu 19. Chủ trương nào có nội dung: Mỗi đoàn viên trình làng được tối thiểu 1 thanh niên tham gia Đoàn, hội.

A. “1+1”

Câu 20. Đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh Lý Tự Trọng có chủ đề gì?

B. Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới.

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 2 Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 1

Câu 1. Điều lệ Đoàn khóa XI quy định việc biểu quyết hình thức kỷ luật riêng với cơ quan lãnh đạp của Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên phải thực thi bằng hình thức nào?

D. Bằng phiếu kín

Câu 2. Giai đoạn 2012 – 2017, năm nào là Năm Thanh niên xung phong?

B. năm trước đó.

Câu 3. Ủy ban vương quốc về thanh niên việt nam là?

A. Là cơ quan tư vấn của Thủ tướng nhà nước về công tác thao tác thanh niên, giúp Thủ tướng nhà nước nghiên cứu và phân tích, chỉ huy những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước và những cty, tổ chức triển khai tương quan xử lý và xử lý những việc làm quan trọng, liên ngành về công tác thao tác thanh niên.

Câu 4. Ai là tác giả huy hiệu đoàn?

B. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận

Câu 5. Nội dung chính của trào lưu tuổi trẻ sáng tạo?

C. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và phân tích khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, marketing thương mại; 3- Sáng tạo trong công tác thao tác, phục vụ nhân dân; 4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

C. Yêu sách của nhân dân An Nam

Câu 6. Điền vào…. đáp án đúng nhất……… đảm bảo nguồn lực để xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chủ trương riêng với thanh niên theo quy định của pháp lý

A. Nhà nước

Câu 7. Chi đoàn có từ mấy đoàn viên trở lên thì bầu ban chấp hành?

D. 9 thành viên

Câu 8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi Quyền của Đoàn viên trong Điều lệ Đoàn, nội dung nào sau này được tương hỗ update?

A. Yêu cầu tổ chức triển khai Đoàn đại diện thay mặt thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tớ, được giúp sức và tạo Đk để phấn đấu trưởng thành.

Câu 9. Giai đoạn 2012-2017, Trung ương Đoàn tổ chức triển khai kỳ Đại hội thanh niên tiên tiến và phát triển tuân theo lời bác toàn quốc và vào năm nào?

C. 02 lần (năm năm trước đó và năm trong năm này).

Câu 10. Lãnh tụ nào đã dạy cán bộ đảng viên nói riêng và đoàn viên, thanh niên nói chung về mục tiêu của việc học tập “Học để thao tác, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và quả đât.

C. Hồ Chí Minh

Câu 11. Đoàn viên bị xóa tên lúc nào

A. cả A và C

Câu 12. Khẩu hiệu hành vi của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì?

C. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, tăng trưởng.

Câu 13. Đoàn thanh niên cứu quốc được thay tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời hạn nào?

C. 19/10/1955

Câu 14. Theo thống kê, lúc bấy giờ Đoàn ta có bao nhiêu thành viên?

D. Hơn 6.4 triệu

Câu 15. Năm năm trước đó- năm ngoái, những cấp bộ đoàn đã tham gia thanh tra rà soát việc thực thi chủ trương gì theo chương trình phối phù thích hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Chính sách người dân có công với nước và cựu thanh niên xung phong.

Câu 16. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức triển khai lúc nào, ở đâu?

A. Từ 10-13/12/2017 tại Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô

Câu 17. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đoàn sẽ triệu tập vào những nội dung gì?

D. Tất cả 3 phương án trên.

Câu 18. Phương châm trong công tác thao tác đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Đoàn mạnh, Hội rộng.

Câu 19. Nhiệm kỳ 2017 – 2022 phấn đấu bao nhiêu cán bộ đoàn được tập huấn, trang bị kỹ năng, trách nhiệm?

D. 100%

Câu 20. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhà nước và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ký kết kết văn bản quan trọng gì?

A. Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác thao tác giữa nhà nước và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 2

Câu 1. Đoàn TNCS Hô Chí Minh được xây dựng vào trong ngày tháng năm nào?

D. 26/03/1931

Câu 2. Đại hội đoàn cấp cơ sở được trực tiếp bầu bí thư khi?

C. Được sự đồng ý của Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy Đảng cùng cấp.

Câu 3. Theo Điều lệ Đoàn khóa XI, Ban chấp hành cấp triệu tập đại hội được bác bỏ tư cách đại biểu do cấp dưới bầu trong trường hợp nào sau này.

B. Đại biểu bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên mà chưa hết thời hạn vận dụng kỷ luật.

Câu 4. Có mấy hình thức kỷ luật riêng với tổ chức triển khai Đoàn?

C. 3 hình thức

Câu 5. Luật thanh niên vận dụng cho những đối tượng người dùng nào?

D. Thanh niên, cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình và thành viên

Câu 6. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã triển khai ứng dụng gì cho đại biểu tham gia đại hội?

D. App điện thoại cảm ứng di động

Câu 7. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 quyết định hành động triển khai 2 trào lưu hành vi cách mạng là:

D. “5 xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 sát cánh với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Câu 8. Đây là hoạt động và sinh hoạt giải trí triển khai nhằm mục đích góp thêm phần làm đẹp những con phố tuyến phố, làm đẹp cảnh sắc môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Hãy cho biết thêm thêm đó là hoạt động và sinh hoạt giải trí gì?

C. Vẽ “Con đường bích hoạt”

Câu 9. Địa danh nào không đủ trong bài hát “Bế Văn Đàn sống mãi” của nhạc sĩ Huy Du?

A. Mường Thanh

Câu 10. Câu hát trên được nhạc sĩ Vũ Hoàng trích tư phát biểu của đồng chí nào trong lễ khai giảng Trường Đại học Nhân dân Việt Nam 19/1/1955?

B. quản trị Hồ Chí Minh

Câu 12. Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc bí mật xây dựng tổ chức triển khai “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” tại Trung Quốc Người mang bí danh nào sau này?

B. Lý Thụy

Câu 13. Phong trào “Năm xung phong” do tổ chức triển khai đoàn nào phát động?

B. Đại hội Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam lần thứ I

Câu 14. Hãy điền câu hát không đủ trong đoạn nhạc sau?

D. Anh trai làng có đi chiến dịch ngày xuân

Câu 15. Tác giả của Đoàn ca là ai?

B. Hoàng Hòa

Câu 16. Điểm mới trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Tự hào truyền thống cuội nguồn vứng bước tương lai” tại đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI là gì?

A. Công nghệ thực tiễn ảo và công nghệ tiên tiến và phát triển 3D

Câu 17. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa XI đã bầu Ban bí thư TW Đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm bao nhiêu đông chí?

B. 4 đồng chí

Câu 18. Theo thống kê, trong quy trình 2012-2017, đoàn thanh niên toàn nước đã trồng được bao nhiêu câu xanh?

A. Hơn 22 triệu.

Câu 19. Đây là tên thường gọi dãy núi tiếp nối đuôi nhau 2 miền Nam – Bắc và cũng là tên thường gọi tuyến phố do lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội công binh mở để tăng cường sức mạnh từ hậu phương lớn cho miền Nam đánh Mỹ

C. Trường Sơn

Câu 20. Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” do Trung ương Đoàn phát động vào thời hạn nào? Gồm nội dung gì?

D. Tháng 1/1978 với nội dung” Lao động sản xuất, sắn sàng bảo vệ tổ quốc, học tập, rèn luyện và xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 3

Câu 1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I trình làng tại đâu?

D. Thái Nguyên

Câu 2. Câu hát trên được nhạc sĩ Vũ Hoàng trích tư phát biểu của đồng chí nào trong lễ khai giảng Trường Đại học Nhân dân Việt Nam 19/1/1955?

B. quản trị Hồ Chí Minh

Câu 3. Đoàn viên quá 30 tuổi đã có được tiếp tục sinh hoạt Đoàn không?

B. Đoàn viên được phép nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét quyết định hành động nhưng không thật 35 tuổi

Câu 4. Điều kiện xây dựng Đoàn cơ sở là gì?

C. Có tối thiểu 30 đoàn viên và 2 chi đoàn

Câu 5. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn sẽ triệu tập triển khai bao nhiêu đề án trọng điểm?

A. 9 đề án

Câu 6. Thẩm quyền kết nạp đoàn viên mới thuộc:

B. Chi đoàn

Câu 7. Tên ban sơ của trào lưu thanh niên “Ba sẵn sàng là gì”?

C. Phong trào “Tam bất kỳ”

Câu 8. Giai điệu câu hát trên viết về người anh hùng nào?

C. Nguyễn Văn Trỗi

Câu 9. Đây là một trong đồng chí Tổng bí thư BCH TW Đảng đã tưng căn dặn thanh niên “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp tuyệt vời nhất, hãy bắt tay vào những việc làm thường thì nhưng có ích cho đời”. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí đó.

A. Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Câu 10. Đây là hình ảnh đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VII, khóa VIII. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí đó?

D. Hoàng Bình Quân

Câu 11. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập ưu tiên mở rộng, thúc đẩy hợp tác trên những nghành nào trong công tác thao tác quốc tế thanh niên quy trình 2017-2022?

B. 1- Phát triển thanh niên (đào tạo và giảng dạy lãnh đạo trẻ, công dân tích cực, công dân toàn thế giới); 2- Môi trường và tăng trưởng bền vững và kiên cố; 3- Tình nguyện vì hiệp hội; 4- Khởi nghiệp sáng tạo; 5- Phát triển doanh nghiệp xã hội.

Câu 12. “Ở đông dương, toàn bộ chúng ta có đủ toàn bộ những cái mà một dân tộc bản địa trọn vẹn có thể mong ước như hải cảng, hầm mỏ, đồng ruộng mênh mông, rừng rú bát ngát, toàn bộ chúng ta có những người dân lao động khôn khéo, cần mẫn. Nhưng toàn bộ chúng ta thiếu tổ chức triển khai va thiếu người tổ chức triển khai…” Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết trên nội dung tác phẩm nào?

B. Yêu sách của nhân dân An Nam

Câu 14. Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết ra làm sao?

D. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về những nghị quyết của Đảng, của Đoàn

Câu 15. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nguyên tắc nào?

D. Tập trung dân chủ.

Câu 16. Phong trào thanh niên “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” được phát động tại đâu? Thời gian nào?

C. Tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III 1961

Câu 17. Công tác kiểm tra, giám sát của chi đoàn trong trường hợp chi đoàn không còn Ban chấp hành được quy định ra làm sao trong Điều lệ Đoàn khóa XI?

A. Trường hợp chi đoàn không còn Ban Chấp hành thì cử đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư phụ trách công tác thao tác kiểm tra, giám sát.

Câu 18. Phong trào 3 trách nhiệm được triển khai trong đối tượng người dùng nào?

A. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ

Câu 19. Khi được xây dựng, tổ chức triển khai Đoàn thanh niên mang tên là gì?

D. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Câu 20. Đoạn nhạc trong bài hát trên của nhạc sĩ Xuân Giao viết về?

C. Lực lượng thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 4

Câu 1. Giai đoạn 2012 – 2017 triển khai trào lưu gì trong sinh viên?

Xem thêm: Đề xuất giải pháp thực thi hiệu suất cao Nghị quyết đại hội XIII của Đảng

C. Sinh viên 5 tốt

Câu 2. Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế Thanh niên cộng sản, phái ra một số trong những đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức triển khai ra Thanh niên Cộng sản Đoàn và tương hỗ cho Đoàn có tính chất độc lập”. Nội dung NGhị quyết trên được trải qua tại Hội nghị nào của Đảng?

A. Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ nhất (t10/1930)

Câu 3. Đây là một trong đồng chí Tổng bí thư BCH TW Đảng đã tưng căn dặn thanh niên “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp tuyệt vời nhất, hãy bắt tay vào những việc làm thường thì nhưng có ích cho đời”. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí đó.

B. Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Câu 4. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi Quyền của Đoàn viên trong Điều lệ Đoàn, nội dung nào sau này được tương hỗ update?

B. Yêu cầu tổ chức triển khai Đoàn đại diện thay mặt thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tớ, được giúp sức và tạo Đk để phấn đấu trưởng thành.

Câu 5. Điều kiện tối thiểu để xây dựng chi đoàn là gì?

D. Có tối thiểu 3 đoàn viên

Câu 6. Đảng viên quá 30 tuổi đã có được tiếp tục sinh hoạt Đoàn không?

B. Đoàn viên được phép nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét quyết định hành động nhưng không thật 35 tuổi

Câu 7. Điều kiện xây dựng Đoàn cơ sở là gì?

C. Có tối thiểu 30 đoàn viên và 2 chi đoàn

Câu 8. Thẩm quyền kết nạp đoàn viên mới thuộc

B. Chi đoàn

Câu 9. Năm năm trước đó-năm ngoái, những cấp bộ đoàn đã tham gia thanh tra rà soát việc thực thi chủ trương gì theo chương trình phối phù thích hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam?

A. Chính sách về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên

Câu 10. Phong trào của thanh niên Quân đội trong nhiệm kì 2012-2017 là gì?

D. Thanh niên Quân đội xứng danh bộ đội cụ Hồ

Câu 11. Vai trò của thanh niên là gì?

C. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đón đầu trong công cuộc thay đổi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn, hội nhập quốc tế và xây dựng XHCN.

Câu 12. Đây là hình ảnh đồng chí Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn nào là người dân tộc bản địa Tày. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí đó.

C. Hà Quang Dự

Câu 13. Năm 1931, trước pháp trường của thực dân pháp tại Sài Gòn, anh Lý Tự Trọng đã nói câu nói nổi tiếng nào?

D. Con đường của thanh niên chỉ là con phố cách mạng và không thể là con phố nào khác

Câu 14. Trong trào lưu “Thi đua giết giặc (1961-1965), tuổi trẻ cùng quân, dân miên Nam tiến hành đấu tranh vũ trang, tiến công địch bằng 3 mũi giáp công nào?

C. Chính trị, quân sự chiến lược, binh vận

Câu 15. Vai trò của Đoàn thanh niên riêng với Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam là?

C. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam

Câu 16. Đoàn viên có mấy quyền?

A. 3 quyền

Câu 17. Trong quy trình 2012-2017, toan Đoàn kết nạp được bao nhiêu đoàn viên mới?

A. Hơn 5 triệu.

Câu 18. Bộ chính trị đồng ý với đề xuất kiến nghị của Ban bí thư Trung ương Đoan lấy năm nao sau này là năm thanh niên?

A. Năm 2000

Câu 19. Sau khi mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền Nam Việt Nam Ra đời, tổ chức triển khai Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam Ra đời thời hạn nào?

B. tháng 12/1960

Câu 20. Giai điệu câu hát trên viết về người anh hùng nào?

D. Nguyễn Văn Trỗi

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 1 Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 1

Câu 1. Đây là hoạt động và sinh hoạt giải trí được tổ chức triển khai định kỳ vào tháng 5 thường niên với việc tham gia của những y, bác sĩ trẻ khám, phát thuốc miễn phí cho bà con nông dân?

B. Ngày hội “Thầy thuốc trẻ tuân theo lời Bác”

Câu 2. Giai đoạn 2012-2017 triển khai chương trình gì trong học viên THPT?

D. Khi tôi 18

Câu 3. Quy định riêng với nhiệm kì đại hội Đoàn cơ sở trong những cty hành chính vì sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?

B. 5 năm 1 lần

Câu 4. Phong trào của thanh niên Công an trong nhiệm kỳ 2012-2017 là gì?

B. Thanh niên công an nhân dân học tập, thực thi 6 điều Bác Hồ dạy

Câu 5. Đây là một trong hoạt động và sinh hoạt giải trí do Trung ương Đoàn triển khai nhằm mục đích tạo những điểm sinh hoạt, vui chơi cho những em thiếu nhi.

D. Hành trình thứ hai của lốp xe

Câu 6. Nội dung nào sau này không thuộc trào lưu “Năm xung phong”

B. Xung phong phá ấp kế hoạch và chống can

Câu 7. Hãy cho biết thêm thêm quy định về mức đóng đoàn phí mỗi tháng riêng với đoàn viên lúc bấy giờ?

C. 2000 riêng với đoàn viên không hưởng lương và 5000đ riêng với đoàn viên hưởng lương

Câu 8. Hãy cho biết thêm thêm người trong tấm hình. Đây là bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa III?

B. Đặng Quốc Bảo

Câu 9. Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật riêng với cơ quan lãnh đạo của Đoàn trong Điều lệ đoàn khóa XI ra làm sao?

B. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với việc đồng ý của trên một phần hai (1/2) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

Câu 10. Bộ chính trị đồng ý với đề xuất kiến nghị của Ban bí thư Trung ương Đoàn lấy năm nào sau này là “Năm thanh niên”

A. Năm 2000

Câu 11. Hãy điền câu hát đúng và không đủ trong đoạn nhạc sau?

A. Thanh niên ơi hồn thiêng núi sông đợi chờ

Câu 12. Phong trao thanh niên “Ba sẵn sàng” khởi xướng ở đâu? Thời gian nào?

B. Trường Đại học Sư phạm Tp Hà Nội Thủ Đô 1964

Câu 13. Hãy cho biết thêm thêm đoạn nhạc trên nằm trong bài hát nào của nhạc sĩ Tôn Thất Lập?

B. Tình ca tuổi trẻ

Câu 14. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã triển khai ứng dụng gì cho đại biểu tham gia đại hội?

B. App điện thoại cảm ứng di động

Câu 15. Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc bí mật xây dựng tổ chức triển khai “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” tại Trung Quốc Người mang bí danh nào sau này?

D. Lý Thụy

Câu 16. Việc thử nghiệm nhiệm kỳ đại hội đoàn tại một số trong những khu vực đặc trưng được triển khai tại bao nhiêu tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc?

C. 19

Câu 17. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi những yếu tố cơ bản vê Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Điều lệ Đoàn. Nội dung nào sau này được tương hỗ update.

A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế

Câu 18. Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” do Trung ương Đoàn phát động thời hạn nào?

D. tháng 1/1978

Câu 19. Phong trào “3 trách nhiệm” được triển khai trong đối tượng người dùng nào?

C. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ

Câu 20. So với điều lệ Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn khóa XI quy định về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú có điểm gì mới?

D. Được tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí Đoàn tại nơi cư trú

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 2

Câu 1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I trình làng tại đâu?

A. Thái Nguyên

Câu 2. Ai là bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn thứ nhất?

C. Nguyễn Lam

Câu 3. Phong trào “Năm xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “Bốn sát cánh với thanh niên lập thân, lập nghiệp được phát động lúc nào?

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (2007)

Câu 4. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy đã quyết định hành động lấy ngày 26/3/1931 là ngày xây dựng Đoàn?

C. Đại hội Đoàn lần thứ III (năm 1961)

Câu 5. Tổ chức Đoàn thiên niên Lao động Hồ Chí Minh chính thức mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào năm nào?

B. Tháng 12 năm 1976

Câu 6. Quy định riêng với nhiệm kì đại hội Đoàn cơ sở trong những cty hành chính vì sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?

A. 5 năm 1 lần

Câu 7. Thời điểm chấm hết tư cách ủy viên Ban chấp hành những cấp khi ủy viên Ban chấp hành đó chuyển công tác thao tác khỏi đoàn:

B. Tại thời gian quyết định hành động chuyển công tác thao tác khỏi đoàn có hiệu lực hiện hành

Câu 8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi những yếu tố cơ bản vê Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Điều lệ Đoàn. Nội dung nào sau này được tương hỗ update.

D. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế

Câu 9. Cơ quan nào được quyết định hành động kéo dãn, tinh giảm nhiệm kì đại hội Đoàn cấp cơ sở để phù phù thích hợp với nhiệm kỳ chung

B. Ban thường vụ Đoàn cấp tỉnh

Câu 10. Ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở bao lâu họp định kỳ một lần?

B. Mỗi tháng họp tối thiểu 1 kỳ, ở những nơi đặc trưng do Ban thường vụ TW Đoàn quy định

Câu 11. Hoạt động nào được tổ chức triển khai cao điểm trong tháng 3 thường niên dành riêng cho học viên THPT?

A. Tư vấn hướng nghiệp

Câu 12. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 quyết định hành động triển khai 2 trào lưu hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng là?

C. “5 xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 sát cánh với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Câu 13. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ỦY ban kiểm tra Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

C. 19 đồng chí

Câu 14. Đâu là trào lưu Đoàn phát động triển khai trong quy trình 2012-2017?

A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

Câu 15. Năm 2013, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã phát hành văn bản quan trọng gì về cán bộ đoàn?

D. Chỉ thị tăng cường rèn luyện tác phong, thực thi lề lối công tác thao tác của cán bộ đoàn.

Câu 16. Đây là đồng chí Bí thư thứ nhất đã khởi xướng trào lưu Công trương thanh niên cộng sản xây dựng Nhà máy thủy điện Hoa bình trên sông Đà.

D. Vũ Mão

Câu 17. Đây là hình ảnh Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, hãy cho biết thêm thêm sự kiện này trình làng tại đâu?

A. Thái Nguyên

Câu 18. Đây là hình ảnh đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Đoan tham gia trồng rau cùng những em học viên trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú THCS huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Hãy cho biết thêm thêm đấy là quy mô gì được những cấp bộ Đoàn triển khai?

B. Vườn rau cho em

Câu 19. Hãy điền câu hát đúng và không đủ trong đoạn nhạc sau?

A. Thanh niên ơi hồn thiêng núi sông đợi chờ

Câu 20. Hãy cho biết thêm thêm đoạn nhạc trên nằm trong bài hát nào của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu?

B. Cuộc đời vẫn đẹp sao

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 3

Câu 1. Đoàn ta mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ thời điểm năm nào?

A. 1976

Câu 2. Phong trào thanh niên “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” được phát động tại đâu? Thời gian nào?

D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (1961)

Câu 3. Bộ chính trị đồng ý với đề xuất kiến nghị của Ban bí thư Trung ương Đoàn lấy năm nào sau này là “Năm thanh niên”

A. Năm 2000

Câu 4. Phong trào thanh niên “Lao động thiết kế Tổ quốc, đấu tranh thống nhất nước nhà” được phát động ở đâu, vào thời hạn nào?

C. Tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (T11/1956)

Câu 5. Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc bí mật xây dựng tổ chức triển khai “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” tại Trung Quốc Người mang bí danh nào sau này?

C. Lý Thụy

Câu 6. Theo quy định của Điều lệ Đoàn, ban chấp hành Trung ương Đoan một năm họp tối thiểu mấy kỳ?

B. 2 kỳ

Câu 7. Chi đoàn có từ mấy đoàn viên trở lên thì bầu Ban chấp hành?

C. 9 đoàn viên

Câu 8. Hãy cho viết cơ quan lãnh đạo tốt nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

C. Ban chấp hành TW Đoàn

Câu 9. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

D. Hoàng Hòa

Câu 10. Vai trò của Đoàn thanh niên riêng với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam là?

B. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam

Câu 11. Giai đoạn 2012-2017 triển khai chương trình gì trong học viên THPT?

C. Khi tôi 18

Câu 12. Mục tiêu công tác thao tác đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi quy trình 2017-2022 được xác lập là gì?

A. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống, trách nhiệm, tuân thủ pháp lý, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức mạnh thể chất, tham vọng, khát vọng vươn lên

Câu 13. Ngày 24/3/năm ngoái, Ban bí thư Trung ương Đảng đã ban hanh hao thông tư gì về giáo dục thế hệ trẻ?

A. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng riêng với công tác thao tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ giai năm ngoái-2030

Câu 14. Chương trình Thanh niên khởi nghiệp” Được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

C. năm trong năm này

Câu 15. Điểm mới trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Tự hào truyền thống cuội nguồn vứng bước tương lai” tại đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI là gì?

B. Công nghệ thực tiễn ảo

Câu 16. Đây là hoạt động và sinh hoạt giải trí triển khai nhằm mục đích góp thêm phần làm đẹp những con phố tuyến phố, làm đẹp cảnh sắc môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Hãy cho biết thêm thêm đó là hoạt động và sinh hoạt giải trí gì?

D. Vẽ “Con đường bích hoạt”

Câu 17. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí trong tấm hình. Đây là đồng chí nguyên bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn?

Đáp án: Vũ Trong Kim

Câu 18. Đây là hoạt động và sinh hoạt giải trí được tổ chức triển khai định kỳ vào tháng 5 thường niên với việc tham gia của những y, bác sĩ trẻ khám, phát thuốc miễn phí cho bà con nông dân?

A. Ngày hội “Thầy thuốc trẻ tuân theo lời Bác”

Câu 19. Điền câu hát trong đoạn nhạc sau

Đáp án: Trời mây trong xanh

Câu 20. Điền câu hát trong đoạn nhạc sau

B. Cuộc sống quanh ta ôi xao động

Cuộc thi tìm hiểu “90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trình làng từ 15/12/2020 – 24/01/2021. Có 3 vòng thi: Vòng thi Tuần, Vòng thi Bán kết, Vòng thi Chung kết. Vòng thi Tuần trình làng trong 6 tuần, theo như hình thức trắc nghiệm trực tuyến:

Tuần 1: 15/12/2020 – 20/12/2020 Tuần 2: 21/12/2020 – 27/12/2020 Tuần 3: 28/12/2020 – 03/01/2021 Tuần 4: 04/01/2021 – 10/01/2021 Tuần 5: 11/01/2021 – 17/01/2021 Tuần 6: 18/01/2021 – 24/01/2021

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên về quy trình Ra đời, tăng trưởng và truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để tham gia cuộc thi ban phải setup ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 6

Câu 1. Ai là Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn thứ nhất?

C. Nguyễn Lam

Câu 2. Hãy điền giang sơn không đủ trong bài hát “Lời anh vọng mãi ngàn năm” của nhạc sĩ Vũ Thanh?

D. Cu Ba

Câu 3. Đây là hình ảnh đồng chí Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn nào là người dân tộc bản địa Tày. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí đó?

A. Hồ Đức Việt

Câu 4. Chủ trương nào có nội dung: Cán bộ Đoàn cấp TW và cấp Tỉnh một năm tối thiểu có 2 tháng công tác thao tác tại cơ sở?

B. “1+2”

Câu 5. Nội dung nào sau này không thuộc trào lưu “Năm xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ Tổ Quốc”

A. Xung kích trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, trình độ, trách nhiệm

Câu 6. Vai trò của Đoàn Thanh niên riêng với hội Liên hiệp thanh niên VN, hội Sinh viên Vn là

D. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Hội Sinh viên VN

Câu 7. Trong ảnh là hoạt động và sinh hoạt giải trí nhằm mục đích thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ riêng với những liệt sĩ nhân ngày 27/7 hằng năm. Hãy cho biết thêm thêm đấy là hoạt động và sinh hoạt giải trí gì?

B. Lễ thắp nến tri ân những anh hùng liệt sỹ

Câu 8. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn xác lập trình làng bao nhiêu Đoàn viên xuất sắc ưu tú cho Đảng?

C. 1,5 triệu

Câu 9. Đoàn mang tên thường gọi là “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” chính thức vào thời hạn nào?

B. Tháng 12/1976

Câu 10. Luật Thanh niên vận dụng cho những đối tượng người dùng nào?

B. Thanh niên, cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục

Câu 11. Trong Quân đội, tổ chức triển khai Đoàn được xây dựng ở cấp nào?

B. Thành lập ở 5 cấp: Cấp Bộ quốc phòng, Cấp quân khu và tương tự, Cấp tỉnh và tương tự, Cấp huyện và tương tự, Cấp cơ sở.

Câu 12. Tiêu đề Báo cáo chính trị của BCH TW Đoàn khóa X trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là gì?

B. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng Đoàn vững mạnh, đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu 13. Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

B. Hơn 50 vạn

Câu 14. Giai đoạn 2012 – 2017 Trung ương Đoàn tổ chức triển khai mấy kỳ Đại hội Thanh niên tiên tiến và phát triển tuân theo lời Bác toàn quốc và vào năm nào?

B. 4 lần (thời gian năm 2012, năm trước đó, năm trong năm này, 2017)

Câu 15. Hãy điền câu hát đúng và không đủ trong đoạn nhạc sau

A. Tổ quốc

Câu 16. Hãy cho biết thêm thêm đoạn nhạc trên nằm trong bài hát nào của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn

A. Noi gương Lý Tự Trọng

Câu 17. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội đã phát hành Luật Thanh niên lần thứ nhất vào năm nào?

C. 2005

Câu 18. Khi nào một đoàn viên bị xóa tên trong list đoàn viên?

B. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn mà không còn nguyên do chính đáng, không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không còn nguyên do chính đáng.

Câu 19. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thức XI xác lập trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn sẽ triệu tập triển khai bao nhiêu chỉ tiêu trọng tâm?

C. 11

Câu 20. Biểu trưng huy hiệu Đoàn được họa sỹ Huỳnh Văn Thuận sáng tác năm nào?

A. 1950

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 5

Câu 1. Danh nhân văn hóa truyền thống toàn thế giới nao của Việt Nam được nhạc sĩ/ca sĩ Ewan Maccoll nhắc tới trong câu hát không đủ sau?

C. Hồ Chí Minh

Câu 2. Phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” của thanh niên cùng quân dân Việt Nam trình làng ở vùng nào trong kháng chiến chống Mỹ?

A. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Tháng thanh niên được chọn từ thời điểm năm nào?

D. 2004

Câu 4. Chi bộ đoàn thứ nhất được xây dựng năm nào?

A. 1929

Câu 5. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn xác lập “xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng” và….

A. Giàu lòng yêu nước

Câu 6. Luật thanh niên 2020 có bao nhiêu chương, điều?

B. 7 chương, 41 điều

Câu 7. Điều lệ Đoàn khóa XI quy định việc biểu quyết hình thức kỷ luật riêng với cơ quan lãnh đạp của Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên phải thực thi bằng hình thức nào?

D. Bằng phiếu kín

Câu 8. Trong khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đoàn, tổ chức triển khai cơ sở Đoàn trọn vẹn có thể trực thuộc Đoàn cấp nào?

C. Đoàn cấp huyện, Đoan cấp tỉnh tùy thuộc vào tính đặc trưng của từng cty

Câu 9. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TW Đoàn khóa XI đã bầu ban bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

B. 4 đồng chí

Câu 10. Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn sẽ triệu tập triển khai bao nhiêu chỉ tiêu trọng tâm?

D. 9

Câu 11. Khi được xây dựng, tổ chức triển khai Đoàn thanh niên mang tên là gì?

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Câu 12. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI xác lập chỉ tiêu về tương hỗ dự án công trình bất Động sản khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên ra làm sao?

C. Hỗ trợ 01 nghìn dự án công trình bất Động sản khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Câu 13. Trong ảnh là một trong sinh viên đã hi sinh tại phi trường Tân Sân Nhất sau khoản thời hạn khống chế một chiếc máy bay. Anh trở thanh 1 hình tượng cho trào lưu phản chiến của sinh viên Miền Nam Việt Nam vào thập biên 1970. Hãy cho biết thêm thêm anh là ai.

A. Nguyễn Thái Bình

Câu 14. Cho biết người trong tấm hình. Đây là người tiếp theo đồng chí Nguyễn Lam giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III.

C. Vũ Quang

Câu 15. Điều lệ Đoàn khóa XI quy định việc biểu quyết hình thức kỷ luật riêng với cơ quan lãnh đạp của Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên phải thực thi bằng hình thức nào?

D. Bằng phiếu kín

Câu 16. Phong trào năm xung phong được phát động thời hạn nào, ở đâu?

B. tháng 3/1965 tại vị trí căn cứ kháng chiến Tây Ninh

Câu 17. Chủ trương 1 + 1 được hiểu ra làm sao

B. Mỗi đoàn viên trình làng được tối thiểu 1 thanh niên tham gia Đoàn, hội

Câu 19. Tổ chức cơ sở đoàn “3 dữ thế chủ động” gồm những nội hàm nào?

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 20. Theo Luật Trẻ em năm trong năm này, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt tiếng nói, nguyện vọng của trẻ con?

A. Trung ương Đoàn.

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 4 Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 1

Câu 1. Trong trào lưu thi đua giết giặc (1961-1965) tuổi trẻ cung quân, dân miền Nam tiến hành đấu tranh vũ trang, tiến công địch bằng 3 mũi giáp công nào?

C. Chính trị, quân sự chiến lược, binh vận

Câu 2. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập đâu là trọng tâm trong công tác thao tác xây dựng Đoàn quy trình 2017-2022?

B. Chất lượng cán bộ đoàn.

Câu 3. Trong quy trình 2012 – 2017, toàn Đoàn kết nạp được bao nhiêu đoàn viên mới?

A. Hơn 5 triệu.

Câu 4. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu bao nhiêu % giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác thao tác thiếu nhi được tập huấn?

D. 100%.

Câu 5. Tên gọi đúng chuẩn của cuộc vận động sẽ tiếp tục được triển khai trong nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 6. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

B. 31 đồng chí.

Câu 7. Giai đoạn 2012 – 2017, năm nào là Năm Thanh niên xung phong?

B. năm trước đó.

Câu 8. Có bao nhiêu đại biểu tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI?

B. 999 đại biểu.

Câu 9. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có những trách nhiệm gì?

D. Cả 3 phương án trên

Câu 10. Phong trào “3 trách nhiệm” được triển khai trong đối tượng người dùng nào?

D. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Câu 11. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về kết nạp đoàn viên, đoàn kết tập hợp thanh niên ra làm sao?

B. Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ suất đoàn kết tập hợp thanh niên đạt tối thiểu 60%.

Câu 12. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 4 đồng chí.

Câu 13. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tổ chức triển khai mấy forum đối thoại?

A. 8 forum.

Câu 14. Thực hiện chủ trương đường lối của đảng quốc hội đã phát hành luật thanh niên lần thứ nhất vào năm nào?

A. 2005

Câu 15. Giai đoạn 2012 – 2017, toàn Đoàn trình làng bao nhiêu đoàn viên xuất sắc ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp?

A. Hơn 1,1 triệu.

Câu 16. Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật riêng với cơ quan lãnh đạo của Đoàn trong Điều lệ Đoàn khóa XI ra làm sao?

A. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với việc đồng ý của trên một phần hai (1/2) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

Câu 17. Khẩu hiệu hành vi của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì?

A. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, tăng trưởng.

Câu 18. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết ra làm sao?

C. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về những nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

Câu 19. Tổ chức cơ sở đoàn “3 dữ thế chủ động” gồm những nội hàm nào?

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 20. Theo Luật Trẻ em năm trong năm này, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức triển khai đại diện thay mặt thay mặt tiếng nói, nguyện vọng của trẻ con?

A. Trung ương Đoàn.

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 2

Câu 1. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đoàn sẽ triệu tập vào những nội dung gì?

D. Tất cả 3 phương án trên.

Câu 2. Ai là tác giả hình tượng huy hiệu Đoàn?

A. Huỳnh Văn Thuận

Câu 3. Phong trào năm xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ Tổ quốc và Bốn sát cánh với thanh niên lập thân, lập nghiệp được phát động lúc nào?

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (2007)

Câu 4. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai với chương trình “Tiếp sức mùa thi” và những chiến dịch nào?

D. “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”

Câu 5. Trong kế hoạch tăng trưởng thanh niên quy trình “2011-2020, tiềm năng giảm thiểu tỷ suất thất nghiệp riêng với thanh niên nông thông là bao nhiêu?

C. Xuống dưới 7%

Câu 6. Nội dung chính của trào lưu “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?

D- Xung kích trong thực thi trách nhiệm quốc phòng bảo mật thông tin an ninh; 2- Xung kích tham gia thực thi những chương trình, dự án công trình bất Động sản, cuộc vận động khuynh hướng về biên giới, biển hòn đảo, bảo vệ độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến; 4- Xung kích tham gia đảm bảo bảo mật thông tin an ninh trật tự trên địa phận dân cư.

Câu 7. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu 100% tổ chức triển khai Đoàn xã, phường, thị xã mỗi năm giúp sức, tương hỗ, cảm hoá được bao nhiêu thanh niên chậm tiến?

A. Ít nhất 1.

Câu 8. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, trình làng việc làm cho thanh niên ra làm sao?

D. Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; trình làng việc làm cho một,5 triệu thanh niên.

Câu 9. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nguyên tắc nào?

B. Tập trung dân chủ.

Câu 10. Tổ chức cơ sở đoàn “3 dữ thế chủ động” gồm những nội hàm nào?

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 11. Giai đoạn 2012 – 2017, Trung ương Đoàn tổ chức triển khai mấy kỳ Đại hội Thanh niên tiên tiến và phát triển tuân theo lời Bác toàn quốc và vào năm nào?

A. 02 lần (năm năm trước đó và năm trong năm này).

Câu 12. Chương trình ”Thanh niên khởi nghiệp” được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

C. năm trong năm này.

Câu 13. Cuộc vận động nào được triển khai toàn Đoàn trong nhiệm kỳ 2012- 2017?

C. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Câu 14. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn sẽ triển khai những chương trình sát cánh với thanh niên nào?

A. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và tăng trưởng kỹ năng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa truyền thống tinh thần”.

Câu 15. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn triệu tập triển khai những trào lưu hành vi cách mạng nào?

A. Thanh niên xung phong, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Câu 16. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Đồng chí Lê Quốc Phong.

Câu 17. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về đề xuất kiến nghị ý tưởng, sáng tạo độc lạ ra làm sao?

D. Đoàn viên, thanh niên đề xuất kiến nghị 5 triệu ý tưởng, sáng tạo độc lạ.

Câu 18. Chương trình ”Thanh niên khởi nghiệp” được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

C. năm trong năm này.

Câu 19. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về trình làng đoàn viên xuất sắc ưu tú cho Đảng ra làm sao?

A. Giới thiệu 1 triệu đoàn viên xuất sắc ưu tú cho Đảng, trong số đó phấn đấu tối thiểu 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên xuất sắc ưu tú.

Câu 20. Hệ thống tổ chức triển khai Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm có mấy cấp?

từ khóa quan tâm: Bài tham gia cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt 2021

B. 4 cấp.

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 3

Câu 1. Theo thống kê, tỷ suất đoàn kết tập hợp thanh niên toàn nước lúc bấy giờ đạt bao nhiêu Phần Trăm?

A. Trên 60%

Câu 2. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI xác lập chỉ tiêu về tương hỗ dự án công trình bất Động sản khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên ra làm sao?

C. Hỗ trợ 01 nghìn dự án công trình bất Động sản khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Câu 3. Theo ảnh đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đang trao giải cho thí sinh Rahlan Huỳnh, Tỉnh đoàn Đắc Lắc tại đêm chung kết Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ I, năm năm trước đó tại đâu?

B. Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô

Câu 4. Đây là đồng chí Nguyễn Lam – Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn thứ nhất. Hãy cho biết thêm thêm tên thật của đồng chí?

A. Lê Hữu Vỵ

Câu 5. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn xác lập bao nhiêu Đoàn xã, phường, thị xã xây dựng được tối thiểu 01 quy mô, giải pháp tư vấn giúp sức, tương hỗ thanh niên yếu thế.

D. 1

Câu 6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên lao động Việt Nam vào quy trình nào?

B. Từ 5/1941 – 1956

Câu 7. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn sẽ triển khai những chương trình sát cánh với thanh niên nào?

A. “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và tăng trưởng kỹ năng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa truyền thống tinh thần”.

Câu 8. Vai trò của Đoàn thanh niên riêng với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam là?

A. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam

Câu 9. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn lúc bấy giờ là đồng chí nào?

B. Nguyễn Anh Tuấn

Câu 10. Theo thống kê, trong quy trình 2012 – 2017, đoàn viên thanh niên toàn nước đã trồng được bao nhiêu cây xanh?

B. Hơn 22 triệu.

Câu 11. Đây là hình ảnh về một trào lưu lớn của Đoàn trong trong năm kháng chiến. Hãy cho biết thêm thêm đấy là trào lưu gì?

B. Ba sẵn sàng

Câu Câu  Phong trào thanh niên Thủ đô “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” Ra đời trong thời hạn nào?

D. Thu – Đông (1946)

Câu 13. Việc xây dựng, chia tách, sát nhập, hợp nhất hoặc giải thể Đoàn cơ sở do Đoàn cấp nào quyết định hành động?

C. Ban chấp hành Đoàn cơ sở quyết định hành động trên cở sở thống nhất của tối thiểu 1/2 số ủy viên Ban chấp hành

Câu 14. Điền câu hát đúng và không đủ trong đoạn nhạc bài hát Dấu chân tình nguyện của nhạc sĩ Vũ Hoàng?

D. dưới cờ Đoàn vẻ vang ta tiến vào kỷ nguyên mới

Câu 15. Nhiệm kỳ 2017-2022 Đoàn ta xác lập tỷ suất đoàn kết tập hợp thanh niên đạt tối thiểu?

C. 4 triệu

Câu 16. Phong trào của thanh niên Quân đội tronng nhiệm kỳ 2012-2017 là gì?

C. Thanh niên Quân đội xứng danh bộ đội cụ Hồ

Câu 17. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về đề xuất kiến nghị ý tưởng, sáng tạo độc lạ ra làm sao?

D. Đoàn viên, thanh niên đề xuất kiến nghị 5 triệu ý tưởng, sáng tạo độc lạ.

Câu 18. Đâu là trào lưu của Đoàn phát động triển khai trong quy trình 2012- 2017?

A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

Câu 19. Chủ trương nào có nội dung: Mỗi đoàn viên trình làng được tối thiểu 1 thanh niên tham gia Đoàn, hội.

A. “1+1”

Câu 20. Đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh Lý Tự Trọng có chủ đề gì?

B. Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới.

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 2 Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 1

Câu 1. Điều lệ Đoàn khóa XI quy định việc biểu quyết hình thức kỷ luật riêng với cơ quan lãnh đạp của Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên phải thực thi bằng hình thức nào?

D. Bằng phiếu kín

Câu 2. Giai đoạn 2012 – 2017, năm nào là Năm Thanh niên xung phong?

B. năm trước đó.

Câu 3. Ủy ban vương quốc về thanh niên việt nam là?

A. Là cơ quan tư vấn của Thủ tướng nhà nước về công tác thao tác thanh niên, giúp Thủ tướng nhà nước nghiên cứu và phân tích, chỉ huy những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước và những cty, tổ chức triển khai tương quan xử lý và xử lý những việc làm quan trọng, liên ngành về công tác thao tác thanh niên.

Câu 4. Ai là tác giả huy hiệu đoàn?

B. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận

Câu 5. Nội dung chính của trào lưu tuổi trẻ sáng tạo?

C. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và phân tích khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, marketing thương mại; 3- Sáng tạo trong công tác thao tác, phục vụ nhân dân; 4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

C. Yêu sách của nhân dân An Nam

Câu 6. Điền vào…. đáp án đúng nhất……… đảm bảo nguồn lực để xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chủ trương riêng với thanh niên theo quy định của pháp lý

A. Nhà nước

Câu 7. Chi đoàn có từ mấy đoàn viên trở lên thì bầu ban chấp hành?

D. 9 thành viên

Câu 8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi Quyền của Đoàn viên trong Điều lệ Đoàn, nội dung nào sau này được tương hỗ update?

A. Yêu cầu tổ chức triển khai Đoàn đại diện thay mặt thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tớ, được giúp sức và tạo Đk để phấn đấu trưởng thành.

Câu 9. Giai đoạn 2012-2017, Trung ương Đoàn tổ chức triển khai kỳ Đại hội thanh niên tiên tiến và phát triển tuân theo lời bác toàn quốc và vào năm nào?

C. 02 lần (năm năm trước đó và năm trong năm này).

Câu 10. Lãnh tụ nào đã dạy cán bộ đảng viên nói riêng và đoàn viên, thanh niên nói chung về mục tiêu của việc học tập “Học để thao tác, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và quả đât.

C. Hồ Chí Minh

Câu 11. Đoàn viên bị xóa tên lúc nào

A. cả A và C

Câu 12. Khẩu hiệu hành vi của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì?

C. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, tăng trưởng.

Câu 13. Đoàn thanh niên cứu quốc được thay tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời hạn nào?

C. 19/10/1955

Câu 14. Theo thống kê, lúc bấy giờ Đoàn ta có bao nhiêu thành viên?

D. Hơn 6.4 triệu

Câu 15. Năm năm trước đó- năm ngoái, những cấp bộ đoàn đã tham gia thanh tra rà soát việc thực thi chủ trương gì theo chương trình phối phù thích hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A. Chính sách người dân có công với nước và cựu thanh niên xung phong.

Câu 16. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức triển khai lúc nào, ở đâu?

A. Từ 10-13/12/2017 tại Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô

Câu 17. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác thao tác kiểm tra, giám sát của Đoàn sẽ triệu tập vào những nội dung gì?

D. Tất cả 3 phương án trên.

Câu 18. Phương châm trong công tác thao tác đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022?

A. Đoàn mạnh, Hội rộng.

Câu 19. Nhiệm kỳ 2017 – 2022 phấn đấu bao nhiêu cán bộ đoàn được tập huấn, trang bị kỹ năng, trách nhiệm?

D. 100%

Câu 20. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhà nước và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ký kết kết văn bản quan trọng gì?

A. Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác thao tác giữa nhà nước và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 2

Câu 1. Đoàn TNCS Hô Chí Minh được xây dựng vào trong ngày tháng năm nào?

D. 26/03/1931

Câu 2. Đại hội đoàn cấp cơ sở được trực tiếp bầu bí thư khi?

C. Được sự đồng ý của Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy Đảng cùng cấp.

Câu 3. Theo Điều lệ Đoàn khóa XI, Ban chấp hành cấp triệu tập đại hội được bác bỏ tư cách đại biểu do cấp dưới bầu trong trường hợp nào sau này.

B. Đại biểu bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên mà chưa hết thời hạn vận dụng kỷ luật.

Câu 4. Có mấy hình thức kỷ luật riêng với tổ chức triển khai Đoàn?

C. 3 hình thức

Câu 5. Luật thanh niên vận dụng cho những đối tượng người dùng nào?

D. Thanh niên, cơ quan, tổ chức triển khai, cơ sở giáo dục, mái ấm gia đình và thành viên

Câu 6. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã triển khai ứng dụng gì cho đại biểu tham gia đại hội?

D. App điện thoại cảm ứng di động

Câu 7. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 quyết định hành động triển khai 2 trào lưu hành vi cách mạng là:

D. “5 xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 sát cánh với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Câu 8. Đây là hoạt động và sinh hoạt giải trí triển khai nhằm mục đích góp thêm phần làm đẹp những con phố tuyến phố, làm đẹp cảnh sắc môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Hãy cho biết thêm thêm đó là hoạt động và sinh hoạt giải trí gì?

C. Vẽ “Con đường bích hoạt”

Câu 9. Địa danh nào không đủ trong bài hát “Bế Văn Đàn sống mãi” của nhạc sĩ Huy Du?

A. Mường Thanh

Câu 10. Câu hát trên được nhạc sĩ Vũ Hoàng trích tư phát biểu của đồng chí nào trong lễ khai giảng Trường Đại học Nhân dân Việt Nam 19/1/1955?

B. quản trị Hồ Chí Minh

Câu 12. Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc bí mật xây dựng tổ chức triển khai “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” tại Trung Quốc Người mang bí danh nào sau này?

B. Lý Thụy

Câu 13. Phong trào “Năm xung phong” do tổ chức triển khai đoàn nào phát động?

B. Đại hội Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam lần thứ I

Câu 14. Hãy điền câu hát không đủ trong đoạn nhạc sau?

D. Anh trai làng có đi chiến dịch ngày xuân

Câu 15. Tác giả của Đoàn ca là ai?

B. Hoàng Hòa

Câu 16. Điểm mới trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Tự hào truyền thống cuội nguồn vứng bước tương lai” tại đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI là gì?

A. Công nghệ thực tiễn ảo và công nghệ tiên tiến và phát triển 3D

Câu 17. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa XI đã bầu Ban bí thư TW Đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm bao nhiêu đông chí?

B. 4 đồng chí

Câu 18. Theo thống kê, trong quy trình 2012-2017, đoàn thanh niên toàn nước đã trồng được bao nhiêu câu xanh?

A. Hơn 22 triệu.

Câu 19. Đây là tên thường gọi dãy núi tiếp nối đuôi nhau 2 miền Nam – Bắc và cũng là tên thường gọi tuyến phố do lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội công binh mở để tăng cường sức mạnh từ hậu phương lớn cho miền Nam đánh Mỹ

C. Trường Sơn

Câu 20. Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” do Trung ương Đoàn phát động vào thời hạn nào? Gồm nội dung gì?

D. Tháng 1/1978 với nội dung” Lao động sản xuất, sắn sàng bảo vệ tổ quốc, học tập, rèn luyện và xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 3

Câu 1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I trình làng tại đâu?

D. Thái Nguyên

Câu 2. Câu hát trên được nhạc sĩ Vũ Hoàng trích tư phát biểu của đồng chí nào trong lễ khai giảng Trường Đại học Nhân dân Việt Nam 19/1/1955?

B. quản trị Hồ Chí Minh

Câu 3. Đoàn viên quá 30 tuổi đã có được tiếp tục sinh hoạt Đoàn không?

B. Đoàn viên được phép nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét quyết định hành động nhưng không thật 35 tuổi

Câu 4. Điều kiện xây dựng Đoàn cơ sở là gì?

C. Có tối thiểu 30 đoàn viên và 2 chi đoàn

Câu 5. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn Đoàn sẽ triệu tập triển khai bao nhiêu đề án trọng điểm?

A. 9 đề án

Câu 6. Thẩm quyền kết nạp đoàn viên mới thuộc:

B. Chi đoàn

Câu 7. Tên ban sơ của trào lưu thanh niên “Ba sẵn sàng là gì”?

C. Phong trào “Tam bất kỳ”

Câu 8. Giai điệu câu hát trên viết về người anh hùng nào?

C. Nguyễn Văn Trỗi

Câu 9. Đây là một trong đồng chí Tổng bí thư BCH TW Đảng đã tưng căn dặn thanh niên “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp tuyệt vời nhất, hãy bắt tay vào những việc làm thường thì nhưng có ích cho đời”. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí đó.

A. Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Câu 10. Đây là hình ảnh đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VII, khóa VIII. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí đó?

D. Hoàng Bình Quân

Câu 11. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập ưu tiên mở rộng, thúc đẩy hợp tác trên những nghành nào trong công tác thao tác quốc tế thanh niên quy trình 2017-2022?

B. 1- Phát triển thanh niên (đào tạo và giảng dạy lãnh đạo trẻ, công dân tích cực, công dân toàn thế giới); 2- Môi trường và tăng trưởng bền vững và kiên cố; 3- Tình nguyện vì hiệp hội; 4- Khởi nghiệp sáng tạo; 5- Phát triển doanh nghiệp xã hội.

Câu 12. “Ở đông dương, toàn bộ chúng ta có đủ toàn bộ những cái mà một dân tộc bản địa trọn vẹn có thể mong ước như hải cảng, hầm mỏ, đồng ruộng mênh mông, rừng rú bát ngát, toàn bộ chúng ta có những người dân lao động khôn khéo, cần mẫn. Nhưng toàn bộ chúng ta thiếu tổ chức triển khai va thiếu người tổ chức triển khai…” Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết trên nội dung tác phẩm nào?

B. Yêu sách của nhân dân An Nam

Câu 14. Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI xác lập chỉ tiêu về học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết ra làm sao?

D. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về những nghị quyết của Đảng, của Đoàn

Câu 15. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo nguyên tắc nào?

D. Tập trung dân chủ.

Câu 16. Phong trào thanh niên “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” được phát động tại đâu? Thời gian nào?

C. Tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III 1961

Câu 17. Công tác kiểm tra, giám sát của chi đoàn trong trường hợp chi đoàn không còn Ban chấp hành được quy định ra làm sao trong Điều lệ Đoàn khóa XI?

A. Trường hợp chi đoàn không còn Ban Chấp hành thì cử đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư phụ trách công tác thao tác kiểm tra, giám sát.

Câu 18. Phong trào 3 trách nhiệm được triển khai trong đối tượng người dùng nào?

A. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ

Câu 19. Khi được xây dựng, tổ chức triển khai Đoàn thanh niên mang tên là gì?

D. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Câu 20. Đoạn nhạc trong bài hát trên của nhạc sĩ Xuân Giao viết về?

C. Lực lượng thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn

Đáp án thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 4

Câu 1. Giai đoạn 2012 – 2017 triển khai trào lưu gì trong sinh viên?

Xem thêm: Đề xuất giải pháp thực thi hiệu suất cao Nghị quyết đại hội XIII của Đảng

C. Sinh viên 5 tốt

Câu 2. Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế Thanh niên cộng sản, phái ra một số trong những đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức triển khai ra Thanh niên Cộng sản Đoàn và tương hỗ cho Đoàn có tính chất độc lập”. Nội dung NGhị quyết trên được trải qua tại Hội nghị nào của Đảng?

A. Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ nhất (t10/1930)

Câu 3. Đây là một trong đồng chí Tổng bí thư BCH TW Đảng đã tưng căn dặn thanh niên “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp tuyệt vời nhất, hãy bắt tay vào những việc làm thường thì nhưng có ích cho đời”. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí đó.

B. Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Câu 4. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi Quyền của Đoàn viên trong Điều lệ Đoàn, nội dung nào sau này được tương hỗ update?

B. Yêu cầu tổ chức triển khai Đoàn đại diện thay mặt thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tớ, được giúp sức và tạo Đk để phấn đấu trưởng thành.

Câu 5. Điều kiện tối thiểu để xây dựng chi đoàn là gì?

D. Có tối thiểu 3 đoàn viên

Câu 6. Đảng viên quá 30 tuổi đã có được tiếp tục sinh hoạt Đoàn không?

B. Đoàn viên được phép nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét quyết định hành động nhưng không thật 35 tuổi

Câu 7. Điều kiện xây dựng Đoàn cơ sở là gì?

C. Có tối thiểu 30 đoàn viên và 2 chi đoàn

Câu 8. Thẩm quyền kết nạp đoàn viên mới thuộc

B. Chi đoàn

Câu 9. Năm năm trước đó-năm ngoái, những cấp bộ đoàn đã tham gia thanh tra rà soát việc thực thi chủ trương gì theo chương trình phối phù thích hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam?

A. Chính sách về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên

Câu 10. Phong trào của thanh niên Quân đội trong nhiệm kì 2012-2017 là gì?

D. Thanh niên Quân đội xứng danh bộ đội cụ Hồ

Câu 11. Vai trò của thanh niên là gì?

C. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đón đầu trong công cuộc thay đổi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn, hội nhập quốc tế và xây dựng XHCN.

Câu 12. Đây là hình ảnh đồng chí Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn nào là người dân tộc bản địa Tày. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí đó.

C. Hà Quang Dự

Câu 13. Năm 1931, trước pháp trường của thực dân pháp tại Sài Gòn, anh Lý Tự Trọng đã nói câu nói nổi tiếng nào?

D. Con đường của thanh niên chỉ là con phố cách mạng và không thể là con phố nào khác

Câu 14. Trong trào lưu “Thi đua giết giặc (1961-1965), tuổi trẻ cùng quân, dân miên Nam tiến hành đấu tranh vũ trang, tiến công địch bằng 3 mũi giáp công nào?

C. Chính trị, quân sự chiến lược, binh vận

Câu 15. Vai trò của Đoàn thanh niên riêng với Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam là?

C. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam

Câu 16. Đoàn viên có mấy quyền?

A. 3 quyền

Câu 17. Trong quy trình 2012-2017, toan Đoàn kết nạp được bao nhiêu đoàn viên mới?

A. Hơn 5 triệu.

Câu 18. Bộ chính trị đồng ý với đề xuất kiến nghị của Ban bí thư Trung ương Đoan lấy năm nao sau này là năm thanh niên?

A. Năm 2000

Câu 19. Sau khi mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền Nam Việt Nam Ra đời, tổ chức triển khai Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam Ra đời thời hạn nào?

B. tháng 12/1960

Câu 20. Giai điệu câu hát trên viết về người anh hùng nào?

D. Nguyễn Văn Trỗi

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm xây dựng Đoàn – Tuần 1 Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 1

Câu 1. Đây là hoạt động và sinh hoạt giải trí được tổ chức triển khai định kỳ vào tháng 5 thường niên với việc tham gia của những y, bác sĩ trẻ khám, phát thuốc miễn phí cho bà con nông dân?

B. Ngày hội “Thầy thuốc trẻ tuân theo lời Bác”

Câu 2. Giai đoạn 2012-2017 triển khai chương trình gì trong học viên THPT?

D. Khi tôi 18

Câu 3. Quy định riêng với nhiệm kì đại hội Đoàn cơ sở trong những cty hành chính vì sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?

B. 5 năm 1 lần

Câu 4. Phong trào của thanh niên Công an trong nhiệm kỳ 2012-2017 là gì?

B. Thanh niên công an nhân dân học tập, thực thi 6 điều Bác Hồ dạy

Câu 5. Đây là một trong hoạt động và sinh hoạt giải trí do Trung ương Đoàn triển khai nhằm mục đích tạo những điểm sinh hoạt, vui chơi cho những em thiếu nhi.

D. Hành trình thứ hai của lốp xe

Câu 6. Nội dung nào sau này không thuộc trào lưu “Năm xung phong”

B. Xung phong phá ấp kế hoạch và chống can

Câu 7. Hãy cho biết thêm thêm quy định về mức đóng đoàn phí mỗi tháng riêng với đoàn viên lúc bấy giờ?

C. 2000 riêng với đoàn viên không hưởng lương và 5000đ riêng với đoàn viên hưởng lương

Câu 8. Hãy cho biết thêm thêm người trong tấm hình. Đây là bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa III?

B. Đặng Quốc Bảo

Câu 9. Quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật riêng với cơ quan lãnh đạo của Đoàn trong Điều lệ đoàn khóa XI ra làm sao?

B. Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật với việc đồng ý của trên một phần hai (1/2) số Ủy viên Ban Chấp hành được triệu tập.

Câu 10. Bộ chính trị đồng ý với đề xuất kiến nghị của Ban bí thư Trung ương Đoàn lấy năm nào sau này là “Năm thanh niên”

A. Năm 2000

Câu 11. Hãy điền câu hát đúng và không đủ trong đoạn nhạc sau?

A. Thanh niên ơi hồn thiêng núi sông đợi chờ

Câu 12. Phong trao thanh niên “Ba sẵn sàng” khởi xướng ở đâu? Thời gian nào?

B. Trường Đại học Sư phạm Tp Hà Nội Thủ Đô 1964

Câu 13. Hãy cho biết thêm thêm đoạn nhạc trên nằm trong bài hát nào của nhạc sĩ Tôn Thất Lập?

B. Tình ca tuổi trẻ

Câu 14. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã triển khai ứng dụng gì cho đại biểu tham gia đại hội?

B. App điện thoại cảm ứng di động

Câu 15. Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc bí mật xây dựng tổ chức triển khai “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” tại Trung Quốc Người mang bí danh nào sau này?

D. Lý Thụy

Câu 16. Việc thử nghiệm nhiệm kỳ đại hội đoàn tại một số trong những khu vực đặc trưng được triển khai tại bao nhiêu tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc?

C. 19

Câu 17. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi những yếu tố cơ bản vê Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Điều lệ Đoàn. Nội dung nào sau này được tương hỗ update.

A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế

Câu 18. Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” do Trung ương Đoàn phát động thời hạn nào?

D. tháng 1/1978

Câu 19. Phong trào “3 trách nhiệm” được triển khai trong đối tượng người dùng nào?

C. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ

Câu 20. So với điều lệ Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn khóa XI quy định về sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú có điểm gì mới?

D. Được tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí Đoàn tại nơi cư trú

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 2

Câu 1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I trình làng tại đâu?

A. Thái Nguyên

Câu 2. Ai là bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn thứ nhất?

C. Nguyễn Lam

Câu 3. Phong trào “Năm xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “Bốn sát cánh với thanh niên lập thân, lập nghiệp được phát động lúc nào?

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (2007)

Câu 4. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy đã quyết định hành động lấy ngày 26/3/1931 là ngày xây dựng Đoàn?

C. Đại hội Đoàn lần thứ III (năm 1961)

Câu 5. Tổ chức Đoàn thiên niên Lao động Hồ Chí Minh chính thức mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào năm nào?

B. Tháng 12 năm 1976

Câu 6. Quy định riêng với nhiệm kì đại hội Đoàn cơ sở trong những cty hành chính vì sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?

A. 5 năm 1 lần

Câu 7. Thời điểm chấm hết tư cách ủy viên Ban chấp hành những cấp khi ủy viên Ban chấp hành đó chuyển công tác thao tác khỏi đoàn:

B. Tại thời gian quyết định hành động chuyển công tác thao tác khỏi đoàn có hiệu lực hiện hành

Câu 8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã sửa đổi những yếu tố cơ bản vê Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong Điều lệ Đoàn. Nội dung nào sau này được tương hỗ update.

D. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế

Câu 9. Cơ quan nào được quyết định hành động kéo dãn, tinh giảm nhiệm kì đại hội Đoàn cấp cơ sở để phù phù thích hợp với nhiệm kỳ chung

B. Ban thường vụ Đoàn cấp tỉnh

Câu 10. Ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở bao lâu họp định kỳ một lần?

B. Mỗi tháng họp tối thiểu 1 kỳ, ở những nơi đặc trưng do Ban thường vụ TW Đoàn quy định

Câu 11. Hoạt động nào được tổ chức triển khai cao điểm trong tháng 3 thường niên dành riêng cho học viên THPT?

A. Tư vấn hướng nghiệp

Câu 12. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 quyết định hành động triển khai 2 trào lưu hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng là?

C. “5 xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 sát cánh với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Câu 13. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ỦY ban kiểm tra Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

C. 19 đồng chí

Câu 14. Đâu là trào lưu Đoàn phát động triển khai trong quy trình 2012-2017?

A. “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

Câu 15. Năm 2013, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã phát hành văn bản quan trọng gì về cán bộ đoàn?

D. Chỉ thị tăng cường rèn luyện tác phong, thực thi lề lối công tác thao tác của cán bộ đoàn.

Câu 16. Đây là đồng chí Bí thư thứ nhất đã khởi xướng trào lưu Công trương thanh niên cộng sản xây dựng Nhà máy thủy điện Hoa bình trên sông Đà.

D. Vũ Mão

Câu 17. Đây là hình ảnh Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, hãy cho biết thêm thêm sự kiện này trình làng tại đâu?

A. Thái Nguyên

Câu 18. Đây là hình ảnh đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Đoan tham gia trồng rau cùng những em học viên trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú THCS huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Hãy cho biết thêm thêm đấy là quy mô gì được những cấp bộ Đoàn triển khai?

B. Vườn rau cho em

Câu 19. Hãy điền câu hát đúng và không đủ trong đoạn nhạc sau?

A. Thanh niên ơi hồn thiêng núi sông đợi chờ

Câu 20. Hãy cho biết thêm thêm đoạn nhạc trên nằm trong bài hát nào của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu?

B. Cuộc đời vẫn đẹp sao

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn – Bộ số 3

Câu 1. Đoàn ta mang tên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ thời điểm năm nào?

A. 1976

Câu 2. Phong trào thanh niên “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” được phát động tại đâu? Thời gian nào?

D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (1961)

Câu 3. Bộ chính trị đồng ý với đề xuất kiến nghị của Ban bí thư Trung ương Đoàn lấy năm nào sau này là “Năm thanh niên”

A. Năm 2000

Câu 4. Phong trào thanh niên “Lao động thiết kế Tổ quốc, đấu tranh thống nhất nước nhà” được phát động ở đâu, vào thời hạn nào?

C. Tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (T11/1956)

Câu 5. Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc bí mật xây dựng tổ chức triển khai “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” tại Trung Quốc Người mang bí danh nào sau này?

C. Lý Thụy

Câu 6. Theo quy định của Điều lệ Đoàn, ban chấp hành Trung ương Đoan một năm họp tối thiểu mấy kỳ?

B. 2 kỳ

Câu 7. Chi đoàn có từ mấy đoàn viên trở lên thì bầu Ban chấp hành?

C. 9 đoàn viên

Câu 8. Hãy cho viết cơ quan lãnh đạo tốt nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

C. Ban chấp hành TW Đoàn

Câu 9. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

D. Hoàng Hòa

Câu 10. Vai trò của Đoàn thanh niên riêng với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam là?

B. Đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam

Câu 11. Giai đoạn 2012-2017 triển khai chương trình gì trong học viên THPT?

C. Khi tôi 18

Câu 12. Mục tiêu công tác thao tác đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi quy trình 2017-2022 được xác lập là gì?

A. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống, trách nhiệm, tuân thủ pháp lý, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức mạnh thể chất, tham vọng, khát vọng vươn lên

Câu 13. Ngày 24/3/năm ngoái, Ban bí thư Trung ương Đảng đã ban hanh hao thông tư gì về giáo dục thế hệ trẻ?

A. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng riêng với công tác thao tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ giai năm ngoái-2030

Câu 14. Chương trình Thanh niên khởi nghiệp” Được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

C. năm trong năm này

Câu 15. Điểm mới trong triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Tự hào truyền thống cuội nguồn vứng bước tương lai” tại đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ XI là gì?

B. Công nghệ thực tiễn ảo

Câu 16. Đây là hoạt động và sinh hoạt giải trí triển khai nhằm mục đích góp thêm phần làm đẹp những con phố tuyến phố, làm đẹp cảnh sắc môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Hãy cho biết thêm thêm đó là hoạt động và sinh hoạt giải trí gì?

D. Vẽ “Con đường bích hoạt”

Câu 17. Hãy cho biết thêm thêm tên đồng chí trong tấm hình. Đây là đồng chí nguyên bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn?

Đáp án: Vũ Trong Kim

Câu 18. Đây là hoạt động và sinh hoạt giải trí được tổ chức triển khai định kỳ vào tháng 5 thường niên với việc tham gia của những y, bác sĩ trẻ khám, phát thuốc miễn phí cho bà con nông dân?

A. Ngày hội “Thầy thuốc trẻ tuân theo lời Bác”

Câu 19. Điền câu hát trong đoạn nhạc sau

Đáp án: Trời mây trong xanh

Câu 20. Điền câu hát trong đoạn nhạc sau

B. Cuộc sống quanh ta ôi xao động


Bạn đang đọc post Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm bài Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or Join Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Đáp #án #cuộc #thi #Tìm #hiểu #năm #truyền #thống #vẻ #vang #của #Đoàn #TNCS #Hồ #Chí #Minh