0765562555

Địa lí 9 Bài 11: Các tác nhân tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Địa lí 9 Bài 11: Các tác nhân tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp New 2022 được update : 2021-09-08 11:36:25

3723

Xin chàoĐịa 9 Bài 11 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về những tác nhân tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Địa lí 9 trang 41.

Soạn Địa lí 9 Bài 11 giúp những em học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp những em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của những thầy cô. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Bạn đang xem: Địa lí 9 Bài 11: Các tác nhân tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp

Tóm tắt lý thuyết Địa 9 Bài 11 1. Các tác nhân tự nhiên

Các tác nhân tự nhiên tác động quan trọng đến tăng trưởng và phân loại sản xuất công nghiệp:

– Tài nguyên vạn vật thiên nhiên phong phú, tạo cơ sở để tăng trưởng cơ cấu tổ chức triển khai công nghiệp đa ngành.

– Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để tăng trưởng những ngành công nghiệp trọng điểm.

+ Khoáng sản phong phú: nhiên liệu (than, dầu khí), sắt kẽm kim loại (sắt, thiếc..), phi sắt kẽm kim loại (apaatit. pirit), vật tư xây dựng (sét, đá vôi) thuận tiện tăng trưởng công nghiệp nguồn tích điện, luyện kim, hóa chất, vật tư xây dựng.

+ trích dẫn thủy năng có trữ lượng lớn → tăng trưởng thủy điện.

+ Tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật thuận tiện cho việc tăng trưởng nông – lâm – ngư nghiệp phục vụ nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến.

⇒ Sự phân loại tài nguyên trên lãnh thổ tạo những thế mạnh rất khác nhau của những vùng.

+ Trung du miền núi Bắc Bộ nổi trội với công nghiệp khai khoáng, nguồn tích điện…

+ Đông Nam Bộ khai thác dầu khí.

2. Các tác nhân kinh tế tài chính – xã hội

Các tác nhân kinh tế tài chính – xã hội quyết định hành động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp:

a. Dân cư và lao động

– Dân số đông → thị trường tiêu thụ lớn; thu nhập tăng và chất luợng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường được nâng cao nên → sức tiêu thụ đang tăng thêm.

Xem thêm: Soạn bài Mạch lạc trong văn bản

– trích dẫn lao động dồi dào, trọn vẹn có thể tiếp thu khoa học kĩ thuật → Điều kiện để tăng trưởng những ngành công nghiệp cần nhiều lao động và công nghệ tiên tiến và phát triển cao, thu hút góp vốn đầu tư quốc tế.

b. Cơ sở vật chất – kĩ thuật trong công nghiệp và hạ tầng

+ Trình độ công nghệ tiên tiến và phát triển còn thấp.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đồng điệu và chỉ phân loại triệu tập ở một số trong những vùng.

– Cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải lối đi bộ, bưu chính, điện năng đang từng bước được cải tổ.

c. Chính sách tăng trưởng công nghiệp

– Thay đổi qua những thời kì lịch sử dân tộc, tác động lâu dài tới sự tăng trưởng và phân loại công nghiệp.

– Hiện nay, gắn sát với kinh tế tài chính nhiều thành phần, thu hút góp vốn đầu tư trong và ngoài nước; khuyến khích góp vốn đầu tư quốc tế; thay đổi cơ chế quản lí kinh tế tài chính và chủ trương kinh tế tài chính đối ngoại.

d. Thị trường

Thị trường trong nước khá to lớn, nhưng hiện giờ đang bị đối đầu đối đầu quyết liệt bởi hàng ngoại nhập. Nước ta có những lợi thế nhất định trong xuất khẩu sang thị trường những nước tăng trưởng, nhưng còn hạn chế về mẫu mã, chất lượng. Giải bài tập SGK Địa lí 9 trang 41 Câu 1

Hãy sắp xếp những tác nhân tự nhiên và kinh tế tài chính – xã hội (được nêu trong bài) tương ứng vào những yếu tố nguồn vào và đầu ra tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp.

Lời giải:

– Các yếu tố nguồn vào:

+ Nguyên, nhiên liệu, nguồn tích điện (trọn vẹn có thể là những tài nguyên vạn vật thiên nhiên, nguyên vật tư từ nông, lâm, ngư nghiệp hay bán thành phẩm, những cụ ông cụ bà thể thành phầm,… từ những ngành công nghiệp khác, những cơ sở công nghiệp khác).

+ Lao động.

+ Cơ sở vật chất – kĩ thuật.

– Các yếu tố đầu ra:

Tham khảo: 30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

+ Thị trường trong nước (tiêu dùng của nhân dân, những ngành công nghiệp, những cơ sở công nghiệp có tương quan).

+ Thị trường ngoài nước.

– Yếu tố chủ trương tác động đến hơn cả nguồn vào, đầu ra, vì vậy có tác động rất rộng đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp.

Hãy phân tích ý nghĩa của việc tăng trưởng nông, lâm, ngư nghiệp riêng với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Gợi ý đáp án

Ý nghĩa của việc tăng trưởng nông, lâm, ngư nghiệp riêng với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm:

– Tạo nguồn nguyên vật tư để tăng trưởng công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

Ví dụ:

+ Mía cho công nghiệp đường mía

+ Chè, cafe cho công nghiệp chế biến chè, cafe

+ Bò thịt, bò sữa cho ngành sản xuất thịt hộp, sữa hộp…

+ Cá, tôm… cho công nghiệp chế biến thủy sản.

– Việc tăng trưởng những vùng chuyên canh trong nông, lâm, ngư nghiệp tạo Đk cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm tăng trưởng ổn định và có Đk phong phú hóa thành phầm.

Địa 9 Bài 11 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về những tác nhân tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Địa lí 9 trang 41.

Soạn Địa lí 9 Bài 11 giúp những em học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp những em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của những thầy cô. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Bạn đang xem: Địa lí 9 Bài 11: Các tác nhân tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp

Các tác nhân tự nhiên tác động quan trọng đến tăng trưởng và phân loại sản xuất công nghiệp:

– Tài nguyên vạn vật thiên nhiên phong phú, tạo cơ sở để tăng trưởng cơ cấu tổ chức triển khai công nghiệp đa ngành.

– Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để tăng trưởng những ngành công nghiệp trọng điểm.

+ Khoáng sản phong phú: nhiên liệu (than, dầu khí), sắt kẽm kim loại (sắt, thiếc..), phi sắt kẽm kim loại (apaatit. pirit), vật tư xây dựng (sét, đá vôi) thuận tiện tăng trưởng công nghiệp nguồn tích điện, luyện kim, hóa chất, vật tư xây dựng.

+ trích dẫn thủy năng có trữ lượng lớn → tăng trưởng thủy điện.

+ Tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật thuận tiện cho việc tăng trưởng nông – lâm – ngư nghiệp phục vụ nguyên vật tư cho công nghiệp chế biến.

⇒ Sự phân loại tài nguyên trên lãnh thổ tạo những thế mạnh rất khác nhau của những vùng.

+ Trung du miền núi Bắc Bộ nổi trội với công nghiệp khai khoáng, nguồn tích điện…

+ Đông Nam Bộ khai thác dầu khí.

Các tác nhân kinh tế tài chính – xã hội quyết định hành động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp:

a. Dân cư và lao động

– Dân số đông → thị trường tiêu thụ lớn; thu nhập tăng và chất luợng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường được nâng cao nên → sức tiêu thụ đang tăng thêm.

Xem thêm: Soạn bài Mạch lạc trong văn bản

– trích dẫn lao động dồi dào, trọn vẹn có thể tiếp thu khoa học kĩ thuật → Điều kiện để tăng trưởng những ngành công nghiệp cần nhiều lao động và công nghệ tiên tiến và phát triển cao, thu hút góp vốn đầu tư quốc tế.

b. Cơ sở vật chất – kĩ thuật trong công nghiệp và hạ tầng

+ Trình độ công nghệ tiên tiến và phát triển còn thấp.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đồng điệu và chỉ phân loại triệu tập ở một số trong những vùng.

– Cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải lối đi bộ, bưu chính, điện năng đang từng bước được cải tổ.

c. Chính sách tăng trưởng công nghiệp

– Thay đổi qua những thời kì lịch sử dân tộc, tác động lâu dài tới sự tăng trưởng và phân loại công nghiệp.

– Hiện nay, gắn sát với kinh tế tài chính nhiều thành phần, thu hút góp vốn đầu tư trong và ngoài nước; khuyến khích góp vốn đầu tư quốc tế; thay đổi cơ chế quản lí kinh tế tài chính và chủ trương kinh tế tài chính đối ngoại.

d. Thị trường

Thị trường trong nước khá to lớn, nhưng hiện giờ đang bị đối đầu đối đầu quyết liệt bởi hàng ngoại nhập. Nước ta có những lợi thế nhất định trong xuất khẩu sang thị trường những nước tăng trưởng, nhưng còn hạn chế về mẫu mã, chất lượng.

Hãy sắp xếp những tác nhân tự nhiên và kinh tế tài chính – xã hội (được nêu trong bài) tương ứng vào những yếu tố nguồn vào và đầu ra tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp.

Lời giải:

– Các yếu tố nguồn vào:

+ Nguyên, nhiên liệu, nguồn tích điện (trọn vẹn có thể là những tài nguyên vạn vật thiên nhiên, nguyên vật tư từ nông, lâm, ngư nghiệp hay bán thành phẩm, những cụ ông cụ bà thể thành phầm,… từ những ngành công nghiệp khác, những cơ sở công nghiệp khác).

+ Lao động.

+ Cơ sở vật chất – kĩ thuật.

– Các yếu tố đầu ra:

Tham khảo: 30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

+ Thị trường trong nước (tiêu dùng của nhân dân, những ngành công nghiệp, những cơ sở công nghiệp có tương quan).

+ Thị trường ngoài nước.

– Yếu tố chủ trương tác động đến hơn cả nguồn vào, đầu ra, vì vậy có tác động rất rộng đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp.

Câu 2

Hãy phân tích ý nghĩa của việc tăng trưởng nông, lâm, ngư nghiệp riêng với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

Gợi ý đáp án

Ý nghĩa của việc tăng trưởng nông, lâm, ngư nghiệp riêng với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm:

– Tạo nguồn nguyên vật tư để tăng trưởng công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

Ví dụ:

+ Mía cho công nghiệp đường mía

+ Chè, cafe cho công nghiệp chế biến chè, cafe

+ Bò thịt, bò sữa cho ngành sản xuất thịt hộp, sữa hộp…

+ Cá, tôm… cho công nghiệp chế biến thủy sản.

– Việc tăng trưởng những vùng chuyên canh trong nông, lâm, ngư nghiệp tạo Đk cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm tăng trưởng ổn định và có Đk phong phú hóa thành phầm.


Bạn đang mò mẩn bài Địa lí 9 Bài 11: Các tác nhân tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp 2022

Với việc Bạn xem postt Địa lí 9 Bài 11: Các tác nhân tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Địa lí 9 Bài 11: Các tác nhân tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Địa lí 9 Bài 11: Các tác nhân tác động đến việc tăng trưởng và phân loại công nghiệp Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Địa #lí #Bài #Các #nhân #tố #ảnh #hưởng #đến #sự #phát #triển #và #phân #bố #công #nghiệp