0765562555

Địa lí 9 Bài 5: Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Địa lí 9 Bài 5: Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 Chi tiết 2022 được update : 2021-09-08 16:41:40

3746

Xin chàoĐịa lí 9 Bài 5: Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 giúp những em học viên lớp 9 biết phương pháp phân tích, so sánh tháp dân số. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Địa lí 9 trang 18.

Soạn Địa lí 9 Bài 5 giúp những em học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp những em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của những thầy cô. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Bạn đang xem: Địa lí 9 Bài 5: Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Giải bài tập SGK Địa lí 9 trang 18 Câu 1

Quan sát tháp tuổi dân số năm 1989 và năm 1999.

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về những mặt:

– Hình dạng của tháp

– Cơ cấu dân số theo độ tuổi

– Tỉ lệ dân số phụ thuộc

Gợi ý đáp án 

– Hình dạng của tháp: cả hai tháp đều phải có đáy rộng, đỉnh nhọn nhưng chân của đáy ở nhóm 0 – 4 tuổi của năm 1999 đã thu hẹp hơn so với năm 1989.

– Cơ cấu dân số theo độ tuổi:

+ Năm 1989: nhóm tuổi 0 – 14 : 39%, nhóm tuổi : 15 -59: 53,8%, nhóm tuổi trên 60 : 7,2 % . Năm 1999: nhóm tuổi 0 – 14 : 33,5 %, nhóm tuổi : 15 -59: 58,4 %, nhóm tuổi trên 60 : 8,1 %

+ Tuổi dưới và trong độ tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989. Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 1999 cao hơn thế nữa năm 1989.

Tham khảo: Hoá học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại

– Tỉ lệ dân số phụ thuộc còn đang cao (năm 1989 : 85,8%, năm 1999: 71,2%)

(tỉ lệ phụ thuộc : tỉ số giữa người chưa tới độ tuổi lao động, số người quá tuổi lao động với những người dân đang trong độ tuổi lao động của dân cư một vùng, một nước).

Câu 2

Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự việc thay đổi của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi ở việt nam. Giải thích nguyên nhân.

Gợi ý đáp án 

* Sự thay đổi của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi ở việt nam:

– Nhóm tuổi 0 -14: có Xu thế giảm dần tỉ trọng, từ 39% (1989) xuống còn 33,5% (1999).

– Nhóm tuổi 14 – 59: có Xu thế tăng thêm, từ 53,8% (1989) lên 58,4% (1999).

– Nhóm trên 59 tuổi cũng tăng dần tỉ trọng từ 7,2% (1989) lên 8,1% (1999).

– Tỉ lệ dân số phụ thuộc cũng giảm từ 46,2% (1989) xuống 41,6% (1999).

⟹ Cho thấy cơ cấu tổ chức triển khai dân số việt nam đang sẵn có Xu thế già hóa.

* Nguyên nhân:

– Nhóm tuổi từ 0 – 14 giảm do đấy là kết quả của chủ trương dân số kế hoạch hóa mái ấm gia đình của việt nam trong quy trình này (tuyên truyền giáo dục, sử dụng những giải pháp tránh thai bảo vệ an toàn và uy tín, mỗi mái ấm gia đình chỉ có từ là 1 – 2 con…).

Tham khảo: Soạn Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm)

– Nhóm tuổi 14 – 59 tuổi tăng do hậu quả của yếu tố bùng nổ dân số ở quy trình trước đó.

– Nhóm tuổi trên 59 tuổi tăng do y tế tăng trưởng, chính sách phúc lợi xã hội tốt hơn đã nâng cao tuổi thọ của dân cư.

Câu 3

Cơ cấu dân số theo tuổi của việt nam có thuận tiện và trở ngại vất vả gì cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội? Chúng ta nên phải có những giải pháp nào để từng bước khắc phục những trở ngại vất vả này?

Gợi ý đáp án 

– Thuận lợi và trở ngại vất vả của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi riêng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội:

+ Thuận lợi: Do có cơ cấu tổ chức triển khai dân số trẻ, nên có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ to lớn, trợ lực cho tăng trưởng kinh tế tài chính …

+ Khó khăn: gây sức ép lớn riêng với yếu tố xử lý và xử lý việc làm, tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, giáo dục, ý tế …

– Biện pháp:

+ Thực hiện tốt chủ trương dân số, kế hoạch hóa mái ấm gia đình.

+ Phân bố lại dân cư và nguồn lao động Một trong những ngành, những vùng.

+ Phát triển những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt công nghiệp, dịch vụ ở đô thị, phong phú hóa những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kinh tế tài chính ở nông thôn.

+ Tăng cường góp vốn đầu tư giáo dục – đào tạo và giảng dạy cho trẻ tuổi để nâng cao chất lượng nguồn lao động. Đa dạng hóa những hình thức đào tạo và giảng dạy, tăng cường công tác thao tác hướng nghiệp, dạy nghề và trình làng việc làm.

Địa lí 9 Bài 5: Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 giúp những em học viên lớp 9 biết phương pháp phân tích, so sánh tháp dân số. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Địa lí 9 trang 18.

Soạn Địa lí 9 Bài 5 giúp những em học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp những em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của những thầy cô. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Bạn đang xem: Địa lí 9 Bài 5: Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Giải bài tập SGK Địa lí 9 trang 18 Câu 1

Quan sát tháp tuổi dân số năm 1989 và năm 1999.

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về những mặt:

– Hình dạng của tháp

– Cơ cấu dân số theo độ tuổi

– Tỉ lệ dân số phụ thuộc

Gợi ý đáp án 

– Hình dạng của tháp: cả hai tháp đều phải có đáy rộng, đỉnh nhọn nhưng chân của đáy ở nhóm 0 – 4 tuổi của năm 1999 đã thu hẹp hơn so với năm 1989.

– Cơ cấu dân số theo độ tuổi:

+ Năm 1989: nhóm tuổi 0 – 14 : 39%, nhóm tuổi : 15 -59: 53,8%, nhóm tuổi trên 60 : 7,2 % . Năm 1999: nhóm tuổi 0 – 14 : 33,5 %, nhóm tuổi : 15 -59: 58,4 %, nhóm tuổi trên 60 : 8,1 %

+ Tuổi dưới và trong độ tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989. Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 1999 cao hơn thế nữa năm 1989.

Tham khảo: Hoá học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại

– Tỉ lệ dân số phụ thuộc còn đang cao (năm 1989 : 85,8%, năm 1999: 71,2%)

(tỉ lệ phụ thuộc : tỉ số giữa người chưa tới độ tuổi lao động, số người quá tuổi lao động với những người dân đang trong độ tuổi lao động của dân cư một vùng, một nước).

Câu 2

Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự việc thay đổi của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi ở việt nam. Giải thích nguyên nhân.

Gợi ý đáp án 

* Sự thay đổi của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi ở việt nam:

– Nhóm tuổi 0 -14: có Xu thế giảm dần tỉ trọng, từ 39% (1989) xuống còn 33,5% (1999).

– Nhóm tuổi 14 – 59: có Xu thế tăng thêm, từ 53,8% (1989) lên 58,4% (1999).

– Nhóm trên 59 tuổi cũng tăng dần tỉ trọng từ 7,2% (1989) lên 8,1% (1999).

– Tỉ lệ dân số phụ thuộc cũng giảm từ 46,2% (1989) xuống 41,6% (1999).

⟹ Cho thấy cơ cấu tổ chức triển khai dân số việt nam đang sẵn có Xu thế già hóa.

* Nguyên nhân:

– Nhóm tuổi từ 0 – 14 giảm do đấy là kết quả của chủ trương dân số kế hoạch hóa mái ấm gia đình của việt nam trong quy trình này (tuyên truyền giáo dục, sử dụng những giải pháp tránh thai bảo vệ an toàn và uy tín, mỗi mái ấm gia đình chỉ có từ là 1 – 2 con…).

Tham khảo: Soạn Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm)

– Nhóm tuổi 14 – 59 tuổi tăng do hậu quả của yếu tố bùng nổ dân số ở quy trình trước đó.

– Nhóm tuổi trên 59 tuổi tăng do y tế tăng trưởng, chính sách phúc lợi xã hội tốt hơn đã nâng cao tuổi thọ của dân cư.

Câu 3

Cơ cấu dân số theo tuổi của việt nam có thuận tiện và trở ngại vất vả gì cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội? Chúng ta nên phải có những giải pháp nào để từng bước khắc phục những trở ngại vất vả này?

Gợi ý đáp án 

– Thuận lợi và trở ngại vất vả của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi riêng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội:

+ Thuận lợi: Do có cơ cấu tổ chức triển khai dân số trẻ, nên có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ to lớn, trợ lực cho tăng trưởng kinh tế tài chính …

+ Khó khăn: gây sức ép lớn riêng với yếu tố xử lý và xử lý việc làm, tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, giáo dục, ý tế …

– Biện pháp:

+ Thực hiện tốt chủ trương dân số, kế hoạch hóa mái ấm gia đình.

+ Phân bố lại dân cư và nguồn lao động Một trong những ngành, những vùng.

+ Phát triển những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt công nghiệp, dịch vụ ở đô thị, phong phú hóa những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kinh tế tài chính ở nông thôn.

+ Tăng cường góp vốn đầu tư giáo dục – đào tạo và giảng dạy cho trẻ tuổi để nâng cao chất lượng nguồn lao động. Đa dạng hóa những hình thức đào tạo và giảng dạy, tăng cường công tác thao tác hướng nghiệp, dạy nghề và trình làng việc làm.


Bạn đang xem bài Địa lí 9 Bài 5: Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 2022

Với việc Bạn đọc postt Địa lí 9 Bài 5: Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Địa lí 9 Bài 5: Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Địa lí 9 Bài 5: Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Địa #lí #Bài #Thực #hành #Phân #tích #và #sánh #tháp #dân #số #năm #và #năm