0765562555

Đơn xin học lại (4 mẫu)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Đơn xin học lại (4 mẫu) Mới 2022 được update : 2021-09-09 12:21:52

3995

Xin chàoĐơn xin học lại là mẫu đơn được thành viên học viên, sinh viên lập ra trình lên Ban giám hiệu nhà trường về việc xin được Đk học lại.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình diễn rõ những thông tin thành viên của học viên, sinh viên như: tên tuổi, lớp, trường, ngành học, hộ khẩu thường trú, nguyên do học lại. Ngoài ra những ban tìm hiểu thêm thêm Đơn xin chuyển ngành học nếu có nhu yếu. Sau đấy là nội dung rõ ràng 4 mẫu đơn xin học lại, mời những ban cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Đơn xin học lại – Mẫu 1

CỘNG- HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o———

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi:………………………………………………………………………..

Tôi tên: …………….Mã số sinh viên:………………………………………………

Ngày sinh: ………..Hiện đang học lớp (ngành):…………………………………

Khóa:………… Hệ đào tạo và giảng dạy dài hạn triệu tập (chính qui) tại trường……….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….

Trong năm học …………………………………………..Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học học kỳ………………….

Vì nguyên do ………………………………………và được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: /…..ngày….tháng……năm ……

Nay đang không còn thời hạn tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu được cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.

Rất mong được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu.

………, ngày ….. tháng …..năm 200

Người làm đơn(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG(về thời hạn xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Ý KIẾN CỦA KHOA

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Đơn xin học lại – Mẫu 2

TRƯỜNG …………………..

KHOA …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi: – Phòng Quản lý Đào tạo ………………………

– Giáo viên phụ trách môn học

– Bộ Phận tài vụ

Họ tên:………………………………….. Ngày sinh: …………Nơi sinh…………………

Lớp: ………………………………Khoá:………………… Mã sinh viên………………….

Xin Đk học lại môn:…………………………………………………………………..

Số tín chỉ: …………………..Tín chỉ………………………………………………………..

Học lại cùng lớp:…………… Buổi học: ………………Giảng đường:…………………

Lý do học lại:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Em xin cam kết lịch học này sẽ không còn biến thành trùng với những lịch học khác, em xin hứa đóng học phí khá đầy đủ, tuân thủ mọi nội Quy, Quy chế của Khoa, của lớp tham gia học cùng.

Em xin trân thành cảm ơn.

…., ngày ….. tháng ……năm 20…

Ý kiến của phòng QLĐTvàamp;KH(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Bộ phận tài vụ

(Khi sinh viên nộp tiền học phí học lại )

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Đơn xin học lại – Mẫu 3

TRƯỜNG …………………..

KHOA …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-

ĐƠN XIN HỌC LẠI

(Áp dụng riêng với những môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải tổ điểm)(Dành cho Đk theo nhóm)

Kính gửi:………………………………………………………………………………….

Em tên là: ………………………Ngày sinh:…………………………………………

MSSV:………… Ngành: ………….Lớp: ……..Khóa:……………………………

Đại diện cho nhóm SV ngành Khóa………………………………………………….

Trong những học kỳ vừa qua, chúng em còn một số trong những môn học chưa đủ điểm. Sau khi nhận được tin báo của Văn phòng về việc mở những lớp học trong HK ….. năm học …………….. nên chúng em viết đơn này để xin học lại ….. môn (Ghi số môn) có mở lớp học lại trong HK ….. năm học ……………… như sau:

TT MÃ SỐ MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC SỐ LƯỢNG SV

Chúng em xin cam kết theo dõi thời khóa biểu, thời hạn học lớp TA, lịch kiểm tra và thi những môn Đk trên trang trọng.

Bên cạnh đó, Chúng em cam kết hoàn tất học phí những môn học lại đã Đk theo như đúng thời hạn quy định.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

…,ngày…… tháng …… năm …..20…..

SV đại diện thay mặt thay mặt (Ký, ghi rõ họ tên)

Số điện thoại cảm ứng:……………………………………………………………

E-Mail thường sử dụng:………………………………………………

PHẦN BỔ SUNG

Tôi cam kết dữ thế chủ động, tự giác theo dõi toàn bộ những thông tin tương quan đến những môn học lại (Bao gồm thông tin TKB, Danh sách Đk được/ không Đk được, thông tin kiểm soát và điều chỉnh lịch học, thông tin hoàn học phí…) trải qua những trên truyền thông chính của Nhà trường.

Và tôi cam kết sẽ KHÔNG có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào tương quan đến việc xin hủy môn học, hủy TKB hay xin hoàn học phí do không nắm vững, kịp thời những thông tin của VPĐTQT về học lại.

SV cam kết(Ký, ghi rõ họ tên theo môn Đk ở mặt sau)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THEO NHÓM

Môn:……. MSMH: ……..SL Đk:

KÝ TÊN CẢ 2 CỘT

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

SỐ ĐT

EMAIL

Đăng ký môn học lại

Cam kết tự giác theo dõi thông tin học lại (theo nội dung phần Bổ sung của mặt trước)

…………..

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Đơn xin học lại là mẫu đơn được thành viên học viên, sinh viên lập ra trình lên Ban giám hiệu nhà trường về việc xin được Đk học lại.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình diễn rõ những thông tin thành viên của học viên, sinh viên như: tên tuổi, lớp, trường, ngành học, hộ khẩu thường trú, nguyên do học lại. Ngoài ra những ban tìm hiểu thêm thêm Đơn xin chuyển ngành học nếu có nhu yếu. Sau đấy là nội dung rõ ràng 4 mẫu đơn xin học lại, mời những ban cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Đơn xin học lại – Mẫu 1

CỘNG- HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o———

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi:………………………………………………………………………..

Tôi tên: …………….Mã số sinh viên:………………………………………………

Ngày sinh: ………..Hiện đang học lớp (ngành):…………………………………

Khóa:………… Hệ đào tạo và giảng dạy dài hạn triệu tập (chính qui) tại trường……….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….

Trong năm học …………………………………………..Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học học kỳ………………….

Vì nguyên do ………………………………………và được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: /…..ngày….tháng……năm ……

Nay đang không còn thời hạn tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu được cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.

Rất mong được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu.

………, ngày ….. tháng …..năm 200

Người làm đơn(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG(về thời hạn xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Ý KIẾN CỦA KHOA

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Đơn xin học lại – Mẫu 2

TRƯỜNG …………………..

KHOA …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi: – Phòng Quản lý Đào tạo ………………………

– Giáo viên phụ trách môn học

– Bộ Phận tài vụ

Họ tên:………………………………….. Ngày sinh: …………Nơi sinh…………………

Lớp: ………………………………Khoá:………………… Mã sinh viên………………….

Xin Đk học lại môn:…………………………………………………………………..

Số tín chỉ: …………………..Tín chỉ………………………………………………………..

Học lại cùng lớp:…………… Buổi học: ………………Giảng đường:…………………

Lý do học lại:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Em xin cam kết lịch học này sẽ không còn biến thành trùng với những lịch học khác, em xin hứa đóng học phí khá đầy đủ, tuân thủ mọi nội Quy, Quy chế của Khoa, của lớp tham gia học cùng.

Em xin trân thành cảm ơn.

…., ngày ….. tháng ……năm 20…

Ý kiến của phòng QLĐTvàamp;KH(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Bộ phận tài vụ

(Khi sinh viên nộp tiền học phí học lại )

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Đơn xin học lại – Mẫu 3

TRƯỜNG …………………..

KHOA …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-

ĐƠN XIN HỌC LẠI

(Áp dụng riêng với những môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải tổ điểm)(Dành cho Đk theo nhóm)

Kính gửi:………………………………………………………………………………….

Em tên là: ………………………Ngày sinh:…………………………………………

MSSV:………… Ngành: ………….Lớp: ……..Khóa:……………………………

Đại diện cho nhóm SV ngành Khóa………………………………………………….

Trong những học kỳ vừa qua, chúng em còn một số trong những môn học chưa đủ điểm. Sau khi nhận được tin báo của Văn phòng về việc mở những lớp học trong HK ….. năm học …………….. nên chúng em viết đơn này để xin học lại ….. môn (Ghi số môn) có mở lớp học lại trong HK ….. năm học ……………… như sau:

TT MÃ SỐ MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC SỐ LƯỢNG SV

Chúng em xin cam kết theo dõi thời khóa biểu, thời hạn học lớp TA, lịch kiểm tra và thi những môn Đk trên trang trọng.

Bên cạnh đó, Chúng em cam kết hoàn tất học phí những môn học lại đã Đk theo như đúng thời hạn quy định.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

…,ngày…… tháng …… năm …..20…..

SV đại diện thay mặt thay mặt (Ký, ghi rõ họ tên)

Số điện thoại cảm ứng:……………………………………………………………

E-Mail thường sử dụng:………………………………………………

PHẦN BỔ SUNG

Tôi cam kết dữ thế chủ động, tự giác theo dõi toàn bộ những thông tin tương quan đến những môn học lại (Bao gồm thông tin TKB, Danh sách Đk được/ không Đk được, thông tin kiểm soát và điều chỉnh lịch học, thông tin hoàn học phí…) trải qua những trên truyền thông chính của Nhà trường.

Và tôi cam kết sẽ KHÔNG có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào tương quan đến việc xin hủy môn học, hủy TKB hay xin hoàn học phí do không nắm vững, kịp thời những thông tin của VPĐTQT về học lại.

SV cam kết(Ký, ghi rõ họ tên theo môn Đk ở mặt sau)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THEO NHÓM

Môn:……. MSMH: ……..SL Đk:

KÝ TÊN CẢ 2 CỘT

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

SỐ ĐT

EMAIL

Đăng ký môn học lại

Cam kết tự giác theo dõi thông tin học lại (theo nội dung phần Bổ sung của mặt trước)

…………..

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang đọc post Đơn xin học lại (4 mẫu) 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Đơn xin học lại (4 mẫu) New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Đơn xin học lại (4 mẫu) Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Đơn xin học lại (4 mẫu) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc tham gia Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Đơn #xin #học #lại #mẫu