0765562555

Hoá học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Hoá học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ Mới nhất 2022 được update : 2021-09-07 20:39:20

3336

Xin chàoHoá học 9 Bài 12 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 41.

Việc giải Hóa 9 bài 12 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ

Lý thuyết Mối quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ 1. Các hợp chất vô cơ

Một trong những thuôc thử nào sau này trọn vẹn có thể dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat:

a) Dung dịch bari clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Giải thích và viết phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

Thuốc thử b), dung dịch axit clohiđric.

từ khóa quan tâm: Khoa học lớp 5 Bài 19: Phòng tránh tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ

– Dung dịch HCl tác dụng với Na2CO3 cho khí CO2 bay lên còn Na2SO4 không tác dụng.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

– Không nên dùng thuốc thử d), dung dịch AgNO3. Vì hiện tượng kỳ lạ quan sát sẽ không còn rõ rệt: Ag2CO3 không tan và Ag2SO4 ít tan.

a) Cho những dung dịch sau này phản ứng vời nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xẩy ra, dấu (0) nếu không còn phản ứng:

NaOH HCl H2SO4 CuSO4 HCl Ba(OH)2

b) Viết những phương trình hóa học (nếu có).

Gợi ý đáp án

NaOH HCl H2SO4 CuSO4 x o o HCl x o o Ba(OH)2 o x x

b) Phương trình phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2 SO4

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2 O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O.

Câu 3

Viết phương trình hóa học cho những quy đổi hóa học sau:

Xem thêm: Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Gợi ý đáp án

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

b) (1) 2Cu + O2 2CuO

(2) CuO + H2 Cu + H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 CuO + H2O

Câu 4

Hoá học 9 Bài 12 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 41.

Việc giải Hóa 9 bài 12 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ

Lý thuyết Mối quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ 1. Các hợp chất vô cơ

Một trong những thuôc thử nào sau này trọn vẹn có thể dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat:

a) Dung dịch bari clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Giải thích và viết phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

Thuốc thử b), dung dịch axit clohiđric.

từ khóa quan tâm: Khoa học lớp 5 Bài 19: Phòng tránh tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ

– Dung dịch HCl tác dụng với Na2CO3 cho khí CO2 bay lên còn Na2SO4 không tác dụng.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

– Không nên dùng thuốc thử d), dung dịch AgNO3. Vì hiện tượng kỳ lạ quan sát sẽ không còn rõ rệt: Ag2CO3 không tan và Ag2SO4 ít tan.

a) Cho những dung dịch sau này phản ứng vời nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xẩy ra, dấu (0) nếu không còn phản ứng:

NaOH HCl H2SO4 CuSO4 HCl Ba(OH)2

b) Viết những phương trình hóa học (nếu có).

Gợi ý đáp án

NaOH HCl H2SO4 CuSO4 x o o HCl x o o Ba(OH)2 o x x

b) Phương trình phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2 SO4

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2 O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O.

Câu 3

Viết phương trình hóa học cho những quy đổi hóa học sau:

Xem thêm: Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Gợi ý đáp án

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

b) (1) 2Cu + O2 2CuO

(2) CuO + H2 Cu + H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 CuO + H2O

Câu 4

Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Hoá học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Hoá học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Hoá học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Hoá học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa nhiều chủng loại hợp chất vô cơ Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc tham gia Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Hoá #học #Bài #Mối #quan #hệ #giữa #những #loại #hợp #chất #vô #cơ