0765562555

Hoá học 9 Bài 17: Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Hoá học 9 Bài 17: Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại Mới nhất 2022 được update : 2021-09-07 21:02:46

3530

Xin chàoHoá học 9 Bài 17 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 2 trang 54.

Việc giải Hóa 9 bài 17 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 17: Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại

Lý thuyết Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại I. Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại được xây dựng ra làm sao?

Các sắt kẽm kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học :

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

II. Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại có ý nghĩa ra làm sao?

Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại cho biết thêm thêm:

1. Mức độ hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của những sắt kẽm kim loại giảm dần từ trái sang phải.

2. Những sắt kẽm kim loại đứng trước Mg là những sắt kẽm kim loại mạnh (K, Na, Ba,..), tác dụng với nước ở Đk thường tạo thành kiềm và giải phóng H2.

3. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số trong những dung dịch axit giải phóng khí H2.

4. Kim loại đứng trước (trừ Na, K…) đẩy sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 17 trang 54 Câu 1

Dãy sắt kẽm kim loại nào sau này được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

Gợi ý đáp án

Chỉ có dãy C gồm những sắt kẽm kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học tăng dần

Câu 2

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng sắt kẽm kim loại nào sau này để làm sạch dung dịch ZnSO4? Giải thích và viết phương trình phản ứng.

a) Fe.

b) Zn.

c) Cu.

Tham khảo: Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Hóa học lớp 8

d) Mg.

Gợi ý đáp án

b) Zn. Dùng kẽm vì có phản ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Nếu dùng dư Zn, Cu tạo thành không tan được tách thoát khỏi dung dịch và thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.

Câu 3

Viết những phương trình hóa học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 (những hóa chất thiết yếu coi như có đủ).

Gợi ý đáp án

a) Sơ đồ chuyển hóa: Cu → CuO → CuSO4

PTHH: 2Cu + O2 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Hoặc: Cu + 2H2SO4đặc  CuSO4 + SO2 + 2H2O

b) Cho mỗi chất Mg, MgO, MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl, cho MgSO4 tác dụng với BaCl2 ta thu được MgCl2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 ↓.

Câu 4

Hãy cho biết thêm thêm hiện tượng kỳ lạ nào xẩy ra khi cho:

a) Kẽm vào dung dịch đồng clorua.

b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat.

c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.

Tham khảo: Trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2021

d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Viết những phương trình phản ứng hóa học nếu có.

Gợi ý đáp án

Hiện tượng xẩy ra:

a) Zn tan dần, dung dịch CuCl2 nhạt màu xanh, chất rắn red color bám vào viên kẽm.

CuCl2 + Zn → ZnCl2 + Cu ↓

b) Cu tan dần, chất rắn white color bám vào mặt phẳng đồng (Đồng đẩy được Ag thoát khỏi dung dịch muối), màu xanh lam dần xuất hiện trong dung dịch.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

c) Không có hiện tượng kỳ lạ gì xẩy ra và không còn phản ứng.

d) Al tan dần, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần, có chất rắn red color bám vào mặt phẳng nhôm.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu ↓

Câu 5

Cho 10,5g hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn sót lại trong dung dịch sau phản ứng.

Gợi ý đáp án 

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2

Cu đứng sau H trong dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học nên không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng

b) Chất rắn còn sót lại là Cu

Theo pt nZn = nH2 = 0,1 mol ⇒ mZn = 65.0,1 = 6,5g

Khối lượng chất rắn còn sót lại: mCu = 10,5 – 6,5 = 4g.

Hoá học 9 Bài 17 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 2 trang 54.

Việc giải Hóa 9 bài 17 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 17: Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại

Lý thuyết Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại I. Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại được xây dựng ra làm sao?

Các sắt kẽm kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học :

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

II. Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại có ý nghĩa ra làm sao?

Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại cho biết thêm thêm:

1. Mức độ hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của những sắt kẽm kim loại giảm dần từ trái sang phải.

2. Những sắt kẽm kim loại đứng trước Mg là những sắt kẽm kim loại mạnh (K, Na, Ba,..), tác dụng với nước ở Đk thường tạo thành kiềm và giải phóng H2.

3. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số trong những dung dịch axit giải phóng khí H2.

4. Kim loại đứng trước (trừ Na, K…) đẩy sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 17 trang 54 Câu 1

Dãy sắt kẽm kim loại nào sau này được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

Gợi ý đáp án

Chỉ có dãy C gồm những sắt kẽm kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được sắp xếp theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học tăng dần

Câu 2

Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng sắt kẽm kim loại nào sau này để làm sạch dung dịch ZnSO4? Giải thích và viết phương trình phản ứng.

a) Fe.

b) Zn.

c) Cu.

Tham khảo: Tổng hợp kiến thức và kỹ năng Hóa học lớp 8

d) Mg.

Gợi ý đáp án

b) Zn. Dùng kẽm vì có phản ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Nếu dùng dư Zn, Cu tạo thành không tan được tách thoát khỏi dung dịch và thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.

Câu 3

Viết những phương trình hóa học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 (những hóa chất thiết yếu coi như có đủ).

Gợi ý đáp án

a) Sơ đồ chuyển hóa: Cu → CuO → CuSO4

PTHH: 2Cu + O2 2CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Hoặc: Cu + 2H2SO4đặc  CuSO4 + SO2 + 2H2O

b) Cho mỗi chất Mg, MgO, MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl, cho MgSO4 tác dụng với BaCl2 ta thu được MgCl2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 ↓.

Câu 4

Hãy cho biết thêm thêm hiện tượng kỳ lạ nào xẩy ra khi cho:

a) Kẽm vào dung dịch đồng clorua.

b) Đồng vào dung dịch bạc nitrat.

c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.

Tham khảo: Trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2021

d) Nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Viết những phương trình phản ứng hóa học nếu có.

Gợi ý đáp án

Hiện tượng xẩy ra:

a) Zn tan dần, dung dịch CuCl2 nhạt màu xanh, chất rắn red color bám vào viên kẽm.

CuCl2 + Zn → ZnCl2 + Cu ↓

b) Cu tan dần, chất rắn white color bám vào mặt phẳng đồng (Đồng đẩy được Ag thoát khỏi dung dịch muối), màu xanh lam dần xuất hiện trong dung dịch.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

c) Không có hiện tượng kỳ lạ gì xẩy ra và không còn phản ứng.

d) Al tan dần, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần, có chất rắn red color bám vào mặt phẳng nhôm.

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu ↓

Câu 5

Cho 10,5g hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn còn sót lại trong dung dịch sau phản ứng.

Gợi ý đáp án 

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2

Cu đứng sau H trong dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học nên không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng

b) Chất rắn còn sót lại là Cu

Theo pt nZn = nH2 = 0,1 mol ⇒ mZn = 65.0,1 = 6,5g

Khối lượng chất rắn còn sót lại: mCu = 10,5 – 6,5 = 4g.


Bạn đang đọc postt Hoá học 9 Bài 17: Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại 2022

Với việc Bạn xem bài Hoá học 9 Bài 17: Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Hoá học 9 Bài 17: Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Hoá học 9 Bài 17: Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or Join Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Hoá #học #Bài #Dãy #hoạt #động #hóa #học #của #kim #loại