0765562555

Hoá học 9 Bài 19: Sắt

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Hoá học 9 Bài 19: Sắt FULL 2022 được update : 2021-09-07 18:09:32

3983

Xin chàoHoá học 9 Bài 19: Sắt giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tính chất chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng của sắt. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 2 trang 60.

Việc giải Hóa 9 bài 19 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 19: Sắt

Lý thuyết Hoá 9 Bài 19: Sắt I. Tính chất vật lí của sắt Màu xám trắng, có ánh kim Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt (kém hơn Al) Có tính dẻo, dễ rèn Là sắt kẽm kim loại nặng, nhiệt độ nóng chảy cao Có tính nhiễm từ (bị nam châm hút hút) II. Tính chất hóa học của sắt

a. Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2 Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

b. Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Giải bài tập Hóa 9 Bài 19 trang 60 Câu 1

Sắt có những tính chất hoá học nào? Viết những phương trình hoá học minh hoạ.

Gợi ý đáp án

a) Tác dụng với phi kim :

Tác dụng với oxi : 3Fe + 2O2 → Fe3O4(to)

Tác dụng với clo : 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3(to)

Tham khảo: Bài viết số 5 lớp 7 đề 2: Chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ chúng ta

Lưu ý: Fe tác dụng với clo chỉ cho Fe (III) clorua (không cho Fe(II) clorua).

b) Tác dụng với dung dịch axit: Sắt tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng cho muối sắt (II) và giải phóng H2.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

Lưu ý: Fe tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho Fe (II) clorua (không cho Fe(III) clorua).

Fe không tác dụng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

c) Tác dụng với dung dịch muối:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Sắt tác dụng với dung dịch muối sắt (II) và giải phóng sắt kẽm kim loại mới.

Câu 2

Từ sắt và những hoá chất thiết yếu, hãy viết những phương trình hoá học để thu được những oxit riêng không liên quan gì đến nhau: Fe3O4, Fe2O3 và ghi rõ Đk phản ứng, nếu có.

Gợi ý đáp án

a) 3Fe + 2O2 → Fe3O4

b) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu 3

Có bột sắt kẽm kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Gợi ý đáp án

Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, nhôm bị hòa tan hết, còn sắt không phản ứng:

2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2

Lọc bỏ dung dịch, chất rắn thu được là Fe.

Câu 4

Sắt tác dụng được với chất nào sau này?

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2

Xem thêm: Chính tả bài Lương Ngọc Quyến trang 17

b) H2SO4 đặc, nguội;

c) Khí Cl2

d) Dung dịch ZnSO4

Viết những phương trình hoá học và ghi Đk, nếu có.

Gợi ý đáp án

Sắt tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 và khí Cl2

Fe + Cu(NO3)2 —> Fe(NO3)2 + Cu

2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3

Câu 5

Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối iượng chất rắn còn sót lại sau phản ứng.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa trọn vẹn dung dịch B.

Gợi ý đáp án

a) Số mol CuSO4 = 1.0,01 = 0,01 mol

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Phản ứng: 0,01 0,01 -> 0,01 0,01 (mol)

Chất rắn A gồm Cu và Fe dư, khi cho A vào dung dịch HCl dư chỉ có Fe phản ứng và bị hòa tan hết

Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

Chất rắn còn sót lại là Cu = 0,01.64 = 0,64 gam

b) Dung dịch В có FeSO4 + NaOH?

FeSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Fe(OH)2

Phản ứng: 0,01 → 0,02 0,01 0,01 (mol)

VddNaOH = n/CM = 0,02/1 = 0,02 lít = 20ml

Hoá học 9 Bài 19: Sắt giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tính chất chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng của sắt. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 2 trang 60.

Việc giải Hóa 9 bài 19 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 19: Sắt

Lý thuyết Hoá 9 Bài 19: Sắt I. Tính chất vật lí của sắt Màu xám trắng, có ánh kim Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt (kém hơn Al) Có tính dẻo, dễ rèn Là sắt kẽm kim loại nặng, nhiệt độ nóng chảy cao Có tính nhiễm từ (bị nam châm hút hút) II. Tính chất hóa học của sắt

a. Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2 Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

b. Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Giải bài tập Hóa 9 Bài 19 trang 60 Câu 1

Sắt có những tính chất hoá học nào? Viết những phương trình hoá học minh hoạ.

Gợi ý đáp án

a) Tác dụng với phi kim :

Tác dụng với oxi : 3Fe + 2O2 → Fe3O4(to)

Tác dụng với clo : 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3(to)

Tham khảo: Bài viết số 5 lớp 7 đề 2: Chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ chúng ta

Lưu ý: Fe tác dụng với clo chỉ cho Fe (III) clorua (không cho Fe(II) clorua).

b) Tác dụng với dung dịch axit: Sắt tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng cho muối sắt (II) và giải phóng H2.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

Lưu ý: Fe tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho Fe (II) clorua (không cho Fe(III) clorua).

Fe không tác dụng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

c) Tác dụng với dung dịch muối:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Sắt tác dụng với dung dịch muối sắt (II) và giải phóng sắt kẽm kim loại mới.

Câu 2

Từ sắt và những hoá chất thiết yếu, hãy viết những phương trình hoá học để thu được những oxit riêng không liên quan gì đến nhau: Fe3O4, Fe2O3 và ghi rõ Đk phản ứng, nếu có.

Gợi ý đáp án

a) 3Fe + 2O2 → Fe3O4

b) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu 3

Có bột sắt kẽm kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Gợi ý đáp án

Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, nhôm bị hòa tan hết, còn sắt không phản ứng:

2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2

Lọc bỏ dung dịch, chất rắn thu được là Fe.

Câu 4

Sắt tác dụng được với chất nào sau này?

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2

Xem thêm: Chính tả bài Lương Ngọc Quyến trang 17

b) H2SO4 đặc, nguội;

c) Khí Cl2

d) Dung dịch ZnSO4

Viết những phương trình hoá học và ghi Đk, nếu có.

Gợi ý đáp án

Sắt tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 và khí Cl2

Fe + Cu(NO3)2 —> Fe(NO3)2 + Cu

2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3

Câu 5

Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối iượng chất rắn còn sót lại sau phản ứng.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa trọn vẹn dung dịch B.

Gợi ý đáp án

a) Số mol CuSO4 = 1.0,01 = 0,01 mol

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Phản ứng: 0,01 0,01 -> 0,01 0,01 (mol)

Chất rắn A gồm Cu và Fe dư, khi cho A vào dung dịch HCl dư chỉ có Fe phản ứng và bị hòa tan hết

Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

Chất rắn còn sót lại là Cu = 0,01.64 = 0,64 gam

b) Dung dịch В có FeSO4 + NaOH?

FeSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Fe(OH)2

Phản ứng: 0,01 → 0,02 0,01 0,01 (mol)

VddNaOH = n/CM = 0,02/1 = 0,02 lít = 20ml


Bạn đang xem post Hoá học 9 Bài 19: Sắt 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Hoá học 9 Bài 19: Sắt FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Hoá học 9 Bài 19: Sắt Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Hoá học 9 Bài 19: Sắt Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or Join Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Hoá #học #Bài #Sắt