0765562555

Hoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Hoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit New 2022 được update : 2021-09-08 02:59:10

3462

Xin chàoHoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tính chất chất hóa học và cách nhận ra axit. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 14.

Việc giải Hóa 9 bài 3 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Lý thuyết Hoá 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit I. Tính chất hóa học của axit

1. Axit làm đổi màu chất thông tư màu

– Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

– Trong hóa học, quỳ tím là chất thông tư màu để nhận ra dung dịch axit.

2. Axit tác dụng với sắt kẽm kim loại

– Dung dịch axit tác dụng được với nhiều sắt kẽm kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

Ví dụ:

3H2SO4(dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

2HCl + Fe → FeCl2 + H2 (↑)

– Các sắt kẽm kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không tác dụng với HCl, H2SO4 loãng.

Chú ý: Axit HNO3 và H2SO4 đặc tác dụng được với nhiều sắt kẽm kim loại nhưng không giải phóng khí hiđro.

3. Axit tác dụng với bazơ: Axit + bazơ → muối + H2O

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Phản ứng của axit với bazơ được gọi là phản ứng trung hòa.

4. Axit tác dụng với oxit bazơ: Axit + oxit bazơ → muối + H2O

Ví dụ:

6HCl + Fe2O3 → FeCl3 + 3H2O

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

Ngoài ra, axit còn tác dụng với muối.

Ví dụ:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

II. Axit mạnh và axit yếu

Dựa vào tính chất hóa học, axit được phân làm 2 loại:

+ Axit mạnh như HCl, H2SO4, HNO3,…

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 8: Đoạn văn tâm ý về nhân vật Lão Hạc (7 mẫu)

+ Axit yếu như H2S, H2CO3,…

Giải bài tập Hóa 9 Bài 3 trang 14 Câu 1

Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình phản ứng hóa học điều chế magie sunfat.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

Mg + H2SO4(loãng) → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Câu 2

Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) Dung dịch có màu xanh lam.

c) Dung dịch có màu vàng nâu.

d) Dung dịch không còn màu.

Viết những phương trình phản ứng.

Gợi ý đáp án

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch CuCl2.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch FeCl3.

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Hoặc Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không màu là những dung dịch MgCl2, AlCl3.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

Câu 3

Hãy viết những phương trình phản ứng trong mọi trường hợp sau:

từ khóa quan tâm: Khoa học lớp 4 Bài 11: Một số cách dữ gìn và bảo vệ thức ăn

a) Magie oxit và axit nitric.

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric.

c) Nhôm oxit và axit sunfuric.

d) Sắt và axit clohiđric.

e) Kẽm và axit sunfuric loãng.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học của những phản ứng:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

e) Zn + H2SO4(loãng) → ZnSO4 + H2 ↑ .

Câu 4

Có 10g hỗn hợp bột những sắt kẽm kim loại đồng và sắt. Hãy trình làng phương pháp xác lập thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp theo:

a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

b) Phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng).

Gợi ý đáp án

a) Phương pháp hóa học:

– Ngâm hỗn hợp Cu và Fe trong dung dịch HCl dư.

– Phản ứng xong, lọc lấy chất rắn, rửa nhiều lần trên giấy tờ lọc.

– Làm khô chất rắn, thu được bột Cu.

– Cân, giả sử ta cân được 7,2g. Từ đó suy ra trong hỗn hợp có 7,2g Cu và 10-7,2= 2,8g Fe

⇒ % Cu = (7,2/10).100% = 72% và % Fe = 100% – 72% = 28%

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

Cu + HCl → không phản ứng.

b) Phương pháp vật lí:

Dùng thanh nam châm hút, sau khoản thời hạn đã bọc đầu nam châm hút bằng mảnh nilon mỏng dính và nhỏ. Chà nhiều lần trên hỗn hợp bột ta cũng thu được 2,8g bột Fe.

Hoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tính chất chất hóa học và cách nhận ra axit. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 14.

Việc giải Hóa 9 bài 3 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Lý thuyết Hoá 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit I. Tính chất hóa học của axit

1. Axit làm đổi màu chất thông tư màu

– Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

– Trong hóa học, quỳ tím là chất thông tư màu để nhận ra dung dịch axit.

2. Axit tác dụng với sắt kẽm kim loại

– Dung dịch axit tác dụng được với nhiều sắt kẽm kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

Ví dụ:

3H2SO4(dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

2HCl + Fe → FeCl2 + H2 (↑)

– Các sắt kẽm kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không tác dụng với HCl, H2SO4 loãng.

Chú ý: Axit HNO3 và H2SO4 đặc tác dụng được với nhiều sắt kẽm kim loại nhưng không giải phóng khí hiđro.

3. Axit tác dụng với bazơ: Axit + bazơ → muối + H2O

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Phản ứng của axit với bazơ được gọi là phản ứng trung hòa.

4. Axit tác dụng với oxit bazơ: Axit + oxit bazơ → muối + H2O

Ví dụ:

6HCl + Fe2O3 → FeCl3 + 3H2O

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

Ngoài ra, axit còn tác dụng với muối.

Ví dụ:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

II. Axit mạnh và axit yếu

Dựa vào tính chất hóa học, axit được phân làm 2 loại:

+ Axit mạnh như HCl, H2SO4, HNO3,…

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 8: Đoạn văn tâm ý về nhân vật Lão Hạc (7 mẫu)

+ Axit yếu như H2S, H2CO3,…

Giải bài tập Hóa 9 Bài 3 trang 14 Câu 1

Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình phản ứng hóa học điều chế magie sunfat.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

Mg + H2SO4(loãng) → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Câu 2

Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) Dung dịch có màu xanh lam.

c) Dung dịch có màu vàng nâu.

d) Dung dịch không còn màu.

Viết những phương trình phản ứng.

Gợi ý đáp án

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch CuCl2.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch FeCl3.

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Hoặc Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không màu là những dung dịch MgCl2, AlCl3.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

Câu 3

Hãy viết những phương trình phản ứng trong mọi trường hợp sau:

từ khóa quan tâm: Khoa học lớp 4 Bài 11: Một số cách dữ gìn và bảo vệ thức ăn

a) Magie oxit và axit nitric.

b) Đồng (II) oxit và axit clohiđric.

c) Nhôm oxit và axit sunfuric.

d) Sắt và axit clohiđric.

e) Kẽm và axit sunfuric loãng.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học của những phản ứng:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

e) Zn + H2SO4(loãng) → ZnSO4 + H2 ↑ .

Câu 4

Có 10g hỗn hợp bột những sắt kẽm kim loại đồng và sắt. Hãy trình làng phương pháp xác lập thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp theo:

a) Phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

b) Phương pháp vật lí.

(Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng).

Gợi ý đáp án

a) Phương pháp hóa học:

– Ngâm hỗn hợp Cu và Fe trong dung dịch HCl dư.

– Phản ứng xong, lọc lấy chất rắn, rửa nhiều lần trên giấy tờ lọc.

– Làm khô chất rắn, thu được bột Cu.

– Cân, giả sử ta cân được 7,2g. Từ đó suy ra trong hỗn hợp có 7,2g Cu và 10-7,2= 2,8g Fe

⇒ % Cu = (7,2/10).100% = 72% và % Fe = 100% – 72% = 28%

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

Cu + HCl → không phản ứng.

b) Phương pháp vật lí:

Dùng thanh nam châm hút, sau khoản thời hạn đã bọc đầu nam châm hút bằng mảnh nilon mỏng dính và nhỏ. Chà nhiều lần trên hỗn hợp bột ta cũng thu được 2,8g bột Fe.


Bạn đang mò mẩn post Hoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit 2022

Với việc Bạn xem postt Hoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Hoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Hoá học 9 Bài 3: Tính chất hóa học của axit Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc Join Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Hoá #học #Bài #Tính #chất #hóa #học #của #axit