0765562555

Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức New 2022 được update : 2021-09-09 17:00:09

3571

Xin chàoĐể buổi Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức năm 2020 – 2021 trình làng thành công xuất sắc tốt đẹp, đúng tiến độ thì không thể thiếu mẫu kế hoạch, ngữ cảnh được sẵn sàng sẵn sàng thật kỹ lưỡng. Vậy mời những ban cùng theo dõi nội dung bài viết sau này để sẵn sàng sẵn sàng thật chu đáo.

Đây là bản kế hoạch rõ ràng tổ chức triển khai Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức từ khâu sẵn sàng sẵn sàng, phân công công tác thao tác, dự trù kinh phí góp vốn đầu tư.

Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 – 2021 PHÒNG GDvàamp;ĐT………TRƯỜNG …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Số /KH-THCS ĐL ….. ngày…tháng .. năm……

KẾ HOẠCHTổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021

Thực hiện công văn số: …/PGDvàamp;ĐT-LĐLĐ ngày.. tháng…năm 20… của Phòng và Liên Đoàn lao động huyện………… về việc hướng dẫn tổ chức triển khai Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021.

Nay Nhà trường và Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch, thời hạn tổ chức triển khai Hội nghị CBCCVC thời điểm đầu xuân mới học 2020 – 2021 với nội dung như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Phát huy dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nhà trường để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực thi trách nhiệm, tiềm năng giáo dục trong năm học 2020 – 2021.

2. Thống nhất nội dung nghị quyết hội nghị CBCCVC của cty. Thống nhất những chỉ tiêu, giải pháp, giải pháp thi đua phấn đấu hoàn thành xong tốt trách nhiệm năm học mới.

3. Tổ chức hội nghị với tinh thần gọn nhẹ, dân chủ, đoàn kết, thiết thực và thống nhất của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.

II. Nội dung hội nghị:

1. Thời gian:

– Thời gian tổ chức triển khai hội nghị ở tổ trước thời điểm ngày ………

– Thời gian tổ chức triển khai hội nghị toàn trường ngày ……..

2. Địa điểm: Tại trường ………….

3. Thành phần:

– Đại biểu mời: Lãnh đạo phòng giáo dục; Lãnh đạo LĐLĐ huyện; Lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã …………; đại diện thay mặt thay mặt hội cha mẹ học viên.

– Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường.

4. Nội dung:

– Báo cáo về tình hình thực thi trách nhiệm năm học qua; Thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp thực thi trách nhiệm năm học 2020 – 2021;

– Thống nhất về Quy chế thao tác của cty; Quy chế tiêu pha nội bộ; Quy chế Thi đua – Khen thưởng;

– Thông qua Quy chế thực thi dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường;

– Giải đáp vướng mắc những chính sách chủ trương riêng với những người lao động;

– Công khai về ngân sách tài chính trong cty;

– Triển khai kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát của Ban TTND; Bầu BTTND.

– Phát động thực thi trào lưu thi đua trong năm học mới.

5. Tổ chức thực thi:

a. Phân công sẵn sàng sẵn sàng nội dung:

– Phân công đồng chí ………… soạn dự thảo: Báo cáo tình hình đầu năm và xây dựng kế hoạch thực thi trách nhiệm năm học 2020 – 2021; Quy chế Thi đua – khen thưởng gửi những tổ thảo luận, góp ý hoàn thành xong trước thời điểm ngày ………

– Phân công đồng chí ………… soạn dự thảo: Quy chế thao tác và lấy ý kiến góp ý sửa đổi tương hỗ update hoàn thành xong trước thời điểm ngày ………

– Phân công đồng chí ………… soạn dự thảo: Quy chế thực thi dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường; lấy ý kiến góp ý sửa đổi tương hỗ update hoàn thành xong trước thời điểm ngày ……….

– Phân công đồng chí ………… – Kế toán soạn dự thảo: Quy chế tiêu pha nội bộ; Chuẩn bị văn bản báo cáo giải trình công tác thao tác tài chính đến ……… và Dự toán tài chính năm học 2020 – 2021.

– Phân công đồng chí ………… – Thư ký hội đồng: Dự thảo Nghị quyết hội nghị CBCCVC; Tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức; Tổng hợp kết quả Đk thi đua của thành viên và tập thể theo mẫu quy định, thời hạn hoàn thành xong trước thời điểm ngày …….

– Phân công đồng chí …………- BTTND: Chuẩn bị văn bản báo cáo giải trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của BTTND và phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí của BTTND trong năm học mới.

– Phân công đồng chí…………- Nhân viên văn phòng: Chuẩn bị phô tô, in ấn tài liệu; sẵn sàng sẵn sàng nước uống phục vụ hội nghị.

b. Phân công sẵn sàng sẵn sàng trang trí hội nghị: (Chi Đoàn Giáo viên)

– Chuẩn bị phòng họp hội nghị (30 chỗ ngồi). Bàn chủ tọa (02 chỗ ngồi); bàn thư ký (02 chỗ ngồi); bàn đại biểu (05 chỗ ngồi), toàn bộ có khăn trải bàn và bình hoa. Chuẩn bị loa máy âm thanh và bục phát biểu. Có cây xanh trong phòng hội nghị và trên khán đài.

– Băng rôn: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI NGHỊ CBCCVC TRƯỜNG ……….. NĂM HỌC 2020 – 2021”

Trên đấy là kế hoạch tổ chức triển khai hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020 – 2021. Đề nghị những những đồng chí được phân công trang trọng triển khai thực thi.

Nơi nhận:– PGD (b/c):– BLĐ trường;– CTCĐ (p./h);– Các tổ trưởng;– Các đồng chí được phân công;– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

Để buổi Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức năm 2020 – 2021 trình làng thành công xuất sắc tốt đẹp, đúng tiến độ thì không thể thiếu mẫu kế hoạch, ngữ cảnh được sẵn sàng sẵn sàng thật kỹ lưỡng. Vậy mời những ban cùng theo dõi nội dung bài viết sau này để sẵn sàng sẵn sàng thật chu đáo.

Đây là bản kế hoạch rõ ràng tổ chức triển khai Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức từ khâu sẵn sàng sẵn sàng, phân công công tác thao tác, dự trù kinh phí góp vốn đầu tư.

Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 – 2021 PHÒNG GDvàamp;ĐT………TRƯỜNG …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Số /KH-THCS ĐL ….. ngày…tháng .. năm……

KẾ HOẠCHTổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021

Thực hiện công văn số: …/PGDvàamp;ĐT-LĐLĐ ngày.. tháng…năm 20… của Phòng và Liên Đoàn lao động huyện………… về việc hướng dẫn tổ chức triển khai Hội nghị CBCCVC năm học 2020 – 2021.

Nay Nhà trường và Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch, thời hạn tổ chức triển khai Hội nghị CBCCVC thời điểm đầu xuân mới học 2020 – 2021 với nội dung như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Phát huy dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nhà trường để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực thi trách nhiệm, tiềm năng giáo dục trong năm học 2020 – 2021.

2. Thống nhất nội dung nghị quyết hội nghị CBCCVC của cty. Thống nhất những chỉ tiêu, giải pháp, giải pháp thi đua phấn đấu hoàn thành xong tốt trách nhiệm năm học mới.

3. Tổ chức hội nghị với tinh thần gọn nhẹ, dân chủ, đoàn kết, thiết thực và thống nhất của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.

II. Nội dung hội nghị:

1. Thời gian:

– Thời gian tổ chức triển khai hội nghị ở tổ trước thời điểm ngày ………

– Thời gian tổ chức triển khai hội nghị toàn trường ngày ……..

2. Địa điểm: Tại trường ………….

3. Thành phần:

– Đại biểu mời: Lãnh đạo phòng giáo dục; Lãnh đạo LĐLĐ huyện; Lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã …………; đại diện thay mặt thay mặt hội cha mẹ học viên.

– Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường.

4. Nội dung:

– Báo cáo về tình hình thực thi trách nhiệm năm học qua; Thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp thực thi trách nhiệm năm học 2020 – 2021;

– Thống nhất về Quy chế thao tác của cty; Quy chế tiêu pha nội bộ; Quy chế Thi đua – Khen thưởng;

– Thông qua Quy chế thực thi dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường;

– Giải đáp vướng mắc những chính sách chủ trương riêng với những người lao động;

– Công khai về ngân sách tài chính trong cty;

– Triển khai kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát của Ban TTND; Bầu BTTND.

– Phát động thực thi trào lưu thi đua trong năm học mới.

5. Tổ chức thực thi:

a. Phân công sẵn sàng sẵn sàng nội dung:

– Phân công đồng chí ………… soạn dự thảo: Báo cáo tình hình đầu năm và xây dựng kế hoạch thực thi trách nhiệm năm học 2020 – 2021; Quy chế Thi đua – khen thưởng gửi những tổ thảo luận, góp ý hoàn thành xong trước thời điểm ngày ………

– Phân công đồng chí ………… soạn dự thảo: Quy chế thao tác và lấy ý kiến góp ý sửa đổi tương hỗ update hoàn thành xong trước thời điểm ngày ………

– Phân công đồng chí ………… soạn dự thảo: Quy chế thực thi dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường; lấy ý kiến góp ý sửa đổi tương hỗ update hoàn thành xong trước thời điểm ngày ……….

– Phân công đồng chí ………… – Kế toán soạn dự thảo: Quy chế tiêu pha nội bộ; Chuẩn bị văn bản báo cáo giải trình công tác thao tác tài chính đến ……… và Dự toán tài chính năm học 2020 – 2021.

– Phân công đồng chí ………… – Thư ký hội đồng: Dự thảo Nghị quyết hội nghị CBCCVC; Tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức; Tổng hợp kết quả Đk thi đua của thành viên và tập thể theo mẫu quy định, thời hạn hoàn thành xong trước thời điểm ngày …….

– Phân công đồng chí …………- BTTND: Chuẩn bị văn bản báo cáo giải trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của BTTND và phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí của BTTND trong năm học mới.

– Phân công đồng chí…………- Nhân viên văn phòng: Chuẩn bị phô tô, in ấn tài liệu; sẵn sàng sẵn sàng nước uống phục vụ hội nghị.

b. Phân công sẵn sàng sẵn sàng trang trí hội nghị: (Chi Đoàn Giáo viên)

– Chuẩn bị phòng họp hội nghị (30 chỗ ngồi). Bàn chủ tọa (02 chỗ ngồi); bàn thư ký (02 chỗ ngồi); bàn đại biểu (05 chỗ ngồi), toàn bộ có khăn trải bàn và bình hoa. Chuẩn bị loa máy âm thanh và bục phát biểu. Có cây xanh trong phòng hội nghị và trên khán đài.

– Băng rôn: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI NGHỊ CBCCVC TRƯỜNG ……….. NĂM HỌC 2020 – 2021”

Trên đấy là kế hoạch tổ chức triển khai hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020 – 2021. Đề nghị những những đồng chí được phân công trang trọng triển khai thực thi.

Nơi nhận:– PGD (b/c):– BLĐ trường;– CTCĐ (p./h);– Các tổ trưởng;– Các đồng chí được phân công;– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG


Bạn đang tìm hiểu thêm post Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức 2022

Với việc Bạn xem post Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị cán bộ công nhân viên cấp dưới chức chức Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Kế #hoạch #tổ #chức #Hội #nghị #Cán #bộ #công #nhân #viên #chức