0765562555

Kế hoạch tổ chức triển khai ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Kế hoạch tổ chức triển khai ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020 New 2022 được update : 2021-09-08 04:38:38

3619

Xin chàoNgày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa được những cụm dân cư, khu dân cư, thôn, xã tổ chức triển khai vào trong ngày 18/11. Đây đó đó là dịp để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về đường lối, chủ chương, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa nhằm mục đích nâng cao nhận thức về Đảng và Nhà nước

Để buổi lễ thành công xuất sắc tốt đẹp, cần lên kế hoạch rõ ràng cũng như dự trù kinh phí góp vốn đầu tư cho buổi lễ thật chu đáo. Ngoài ra, những ban cũng trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm ngữ cảnh, lời dẫn chương trình để buổi lễ trình làng theo như đúng tiến độ, thành công xuất sắc tốt đẹp.

Bạn đang xem: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH……..

BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…. tháng…. năm 2020

KẾ HOẠCHTổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020—–

Thực hiện Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT, ngày 11/8/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phía dẫn tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020 và ý kiến chỉ huy của Thường trực Tỉnh ủy tại thông tin số ……… của Văn phòng Tỉnh ủy ……… về thực thi Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT, ngày 11/8/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư năm 2020 trên địa phận tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tăng cường tập hợp sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp thêm phần tiếp tục thực thi có hiệu suất cao Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), chào mừng thành công xuất sắc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh ……. lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của những tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, về xây dựng quê nhà, giang sơn góp thêm phần tạo khí thế thi đua sổi nổi thực thi có hiệu suất cao trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh. Thông qua ngày hội để ghi nhận kết quả của hiệp hội dân cư, biểu dương tập thể, hộ mái ấm gia đình, thành viên có nhiều thành tích trong những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước ở hiệp hội dân cư.

2. Yêu cầu

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020 được tổ chức triển khai ở toàn bộ những khu dân cư trên địa phận tỉnh. Việc tổ chức triển khai Ngày hội đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm chi phí, an toàn, tránh hình thức, tiêu tốn lãng phí và lôi kéo được sự tham gia của toàn bộ hiệp hội, vừa bảo vệ công tác thao tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phần Lễ tổ chức triển khai ngắn gọn, triệu tập thay đổi nội dung phần Hội tạo khí thế vui tươi và thu hút sự tham gia của người dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

– Tuyên truyền về lịch sử dân tộc, truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua; tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng những cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Tuyên truyền, trình làng những tập thể, hộ mái ấm gia đình, thành viên tích cực hưởng ứng những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với những trào lưu “…….. cùng toàn nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trào lưu “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống”, “Toàn dân bảo vệ bảo mật thông tin an ninh Tổ quốc”, …… cùng toàn nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”…

2. Hình thức tuyên truyền

– Tuyên truyền trải qua khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình.

– Tuyên truyền trải qua cuộc họp, sinh hoạt của khu dân cư.

– Xây dựng panô, áp phích, khẩu hiệu ở những khu TT, nơi triệu tập đông người. Các cơ quan, văn phòng trang trí khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trong lần kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Tổ chức một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí trước Ngày hội Đại đoàn kết

– Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT, ngày 22/4/2020 và Kế hoạch số 65/KH-MTTQ-BTT, ngày thứ 7/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2020).

– Tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư tăng trưởng và ngày càng giàu đẹp trải qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bàn giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và những quy mô tự quản tại hiệp hội.

– Tổ chức thăm và tặng quà những mái ấm gia đình chủ trương, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận những thời kỳ, mái ấm gia đình hộ nghèo, trở ngại vất vả và động viên nhân dân tích cực tham gia tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, phòng, chống dịch bệnh.

– Tổ chức xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, công trình dân số ở cộng đồng nhân dịp. Ngày hội.

– Lựa chọn và đề xuất kiến nghị khen thưởng, biểu dương những mái ấm gia đình tiêu biểu vượt trội có thành tích xuất sắc trong thực thi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và những trào lưu thi đua trên địa phận để tổ chức triển khai khen thưởng trong Ngày hội.

– Vận động những hộ mái ấm gia đình treo cờ Tổ quốc trong lần tổ chức triển khai Ngày hội.

– Vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa và tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ phố, trồng và chăm sóc cây xanh; chỉnh trang khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp…

4. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa

* Phần Lễ (tổ chức không thật 90 phút)

– Văn nghệ chào mừng.

– Chào cờ.

– Tuyên bố nguyên do trình làng đại biểu.

– Ôn lại 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

– Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (tổ chức triển khai ở 01 khu dân cư) hoặc liên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (nếu tổ chức triển khai liên khu dân cư) hoặc Ủy ban MTTQ cấp xã (nếu tổ chức triển khai toàn xã, phường, thị xã), gồm những nội dung chính sau:

+ Khái quát lịch sử dân tộc, truyền thống cuội nguồn của hiệp hội dân cư;

+ Tình hình đời sống Nhân dân trong hiệp hội dân cư lúc bấy giờ (có so sánh với năm trước đó);

+ Kết quả thực thi những cuộc vận động, trào lưu thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (có nêu những tập thể, hộ mái ấm gia đình, thành viên tiêu biểu vượt trội có nhiều góp phần xây dựng hiệp hội dân cư); tiềm năng và phương pháp thực thi trong thời hạn tới.

– Các đại biểu trao đổi, thảo luận.

– Chủ trì phát biểu tiếp thu và giải trình (nếu có).

– Khen thưởng, biểu dương những mái ấm gia đình tiêu biểu vượt trội có thành tích xuất sắc trong thực thi Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và những trào lưu thi đua.

– Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu, tặng quà (chỉ mời 01 lãnh đạo tốt nhất phát biểu tại ngày hội).

– Phát động Nhân dân ở hiệp hội dân cư hưởng ứng thi đua chào mừng thành công xuất sắc Đại hội Đảng những cấp và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

– Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi Lễ.

Xem thêm: Văn khấn Tết Đoan Ngọ

* Phần Hội (trọn vẹn có thể tổ chức triển khai trước hoặc sau phần Lễ)

– Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, những trò chơi dân gian truyền thống cuội nguồn, sinh hoạt văn hóa truyền thống hiệp hội (chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa tạo khí thế sôi sục trong Ngày hội).

– Tùy từng Đk những khu dân cư trọn vẹn có thể tổ chức triển khai “Bữa cơm đoàn kết” thích hợp.

– Đối với những khu dân cư đô thị nên tổ chức triển khai phần Hội tại các nơi công cộng theo như hình thức sân khấu hóa nhằm mục đích tạo không khí sôi sục và thu hút sự tham gia của bà con ở khu dân cư.

5. Thành phần tham gia Ngày hội

– Toàn thể Nhân dân hoặc đại diện thay mặt thay mặt mái ấm gia đình ở khu dân cư, liên khu dân cư; người dân đi làm việc ăn xa quê nhà; cán bộ, đảng viên công tác thao tác tại những cty, cty, lực lượng vũ trang những cấp đóng trên địa phận.

– Mời những tổ chức triển khai, doanh nghiệp, thành viên có hoạt động và sinh hoạt giải trí tương hỗ, góp phần cho hiệp hội dân cư.

– Mời những đồng chí lãnh đạo Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, Mặt trận, đoàn thể những cấp, đại biểu những cty, cty kết nghĩa của thôn, xã đến dự Ngày hội.

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Thời gian: Thời gian tổ chức triển khai Ngày hội trình làng 01 ngày, triệu tập trong mức chừng từ thời điểm ngày thứ nhất/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020.

2. Hình thức tổ chức triển khai ngày hội

– Ủy ban MTTQ những cấp trong tỉnh chủ trì tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm 90 Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

– Tổ chức ngày hội ở khu dân cư, tuỳ theo tình hình thực tiễn của từng địa phận, việc tổ chức triển khai Ngày hội được thực thi như sau:

+ Tổ chức Ngày hội ở 01 khu dân cư: do Ban Công tác Mặt trận chủ trì;

+ Tổ chức Ngày hội từ 02 khu dân cư trở lên: do liên Ban Công tác Mặt trận những khu dân cư phối hợp chủ trì;

+ Tổ chức Ngày hội trong phạm vi toàn xã: do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chủ trì, phối phù thích hợp với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.

Lưu ý: Khuyến khích những cty tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa theo như hình thức liên khu dân cư. Ở những khu dân cư có kết nghĩa Bản – Bản trọn vẹn có thể mời đại biểu nước ban đến dự và giao lưu ngày hội.

3. Hình thức trang trí

– Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên địa phận khu dân cư.

– Ma két trang trí nơi tổ chức triển khai phần Lễ của Ngày hội

(Biểu trưng của Mặt trận)

NGÀY HỘI

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Khu dân cư (hoặc liên khu dân cư)……. xã (phường, thị xã)….

Ngày….. tháng…. năm 2020

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

– Phối phù thích hợp với những cty, ban, ngành, những tổ chức triển khai thành viên, những cty thông tấn báo chí truyền thông Trung ương và của Tỉnh tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau ngày hội. Phối phù thích hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, văn nghệ, hướng dẫn bình xét và công nhận những thương hiệu ở khu dân cư.

– Chọn và tham gia những điểm tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư tại những huyện, thành phố.

– Báo cáo và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy mời những đồng chí Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và những đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phận tham gia “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa” ở khu dân cư.

– Phân công những đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia Ngày hội tại một số trong những Khu dân cư.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam những huyện, thành phố

– Báo cáo cấp ủy Đảng, phối phù thích hợp với cơ quan ban ngành thường trực, những ban, ngành tương quan, những tổ chức triển khai thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời hạn tiến hành tổ chức triển khai thực thi. Đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ủy ban MTTQ những xã, phường, thị xã tổ chức triển khai thực thi phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở.

– Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

– Tùy Đk thực tiễn tổ chức triển khai tọa đàm, gặp mặt những thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố để ôn lại lịch sử dân tộc và truyền thống cuội nguồn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua.

– Chủ động chọn điểm tổ chức triển khai ngày hội và mời Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cấp ủy Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể cùng cấp đến dự ngày hội (sau khoản thời hạn thống nhất chọn điểm tổ chức triển khai ngày hội, những huyện, thành phố gửi list về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trước thời điểm ngày 15/10/2020 để tổng hợp).

– Phối hợp ngặt nghèo với những cty thông tấn, báo chí truyền thông, Đài Phát thanh- Truyền hình, tuyên truyền và đưa tin trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng trước, trong và sau dịp tổ chức triển khai Ngày hội.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam những xã, phường, thị xã

– Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn những Ban công tác thao tác Mặt trận khu dân cư chọn điểm tổ chức triển khai thực thi.

– Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc những xã, phường, thị xã và Ban công tác thao tác Mặt trận sẵn sàng sẵn sàng tốt nội dung, chương trình phù phù thích hợp với Đk thực tiễn ở cơ sở để tổ chức triển khai thực thi có ý nghĩa thiết thực và hiệu suất cao.

4. Đề nghị những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phối phù thích hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức triển khai ngày hội và tham gia ngày hội tại một số trong những cty chọn điểm tổ chức triển khai.

Kết thúc thời hạn tổ chức triển khai Ngày hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã tổ chức triển khai rút kinh nghiệm tay nghề và tổng hợp văn bản báo cáo giải trình bằng văn bản gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ́(qua Ban Phong trào –Dân tộc – Tôn giáo) và qua địa chỉ E-Mail: [email protected] trước thời điểm ngày 20/11/2020 (có đề cương và biểu mẫu văn bản báo cáo giải trình kèm theo) để tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam./.

Nơi nhận:

– Ban Phong trào Ủy ban Trung ương MTTW (B/c);– Thường trực Tỉnh ủy (B/c);– Lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh;– Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;– Ban Dân vận tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;– Thường trực Thành ủy, Huyện ủy những huyện, thành phố;– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;– Các Tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh;– Báo Lạng Sơn; Đài PT- TH tỉnh;– HĐND, UBND những huyện, thành phố;– Ủy ban MTTQ Việt Nam những huyện, TP (T/h);– Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;– Các Ban trình độ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;– Lưu VT + Ban PT-DT-TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰCCHỦ TỊCH

Kế hoạch tổ chức triển khai ngày đại đoàn kết năm 2020 – Mẫu 2

UBMTTQ VIỆT NAM XÃ……………………….

BAN CÔNG TÁC MTTQ THÔN……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày ….. tháng …… năm 2020

KẾ HOẠCHTổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư”, kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Xem thêm: Bài khấn đi chùa thời điểm đầu xuân mới 2021

Căn cứ kế hoạch số…………… của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã……………….. về Kế hoạch tổ chức triển khai “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư ”, kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020); Đồng thời nhìn nhận kết quả một năm thực thi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và những trào lưu thi đua yêu nước ở địa phương. Ban công tác thao tác Mặt trận Tổ quốc Thôn…….. xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức triển khai “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư” năm 2020 rõ ràng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Coi đấy là một đợt sinh hoạt chính trị và công tác thao tác tuyên truyền sâu rộng góp thêm phần nâng nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình, trách nhiệm mới; Ý nghĩa, vai trò của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam những cấp (Nhiệm kỳ……………..); Đại hội đại biểu MTTQ huyện…….lần thứ…….; Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh……..lần thứ…….; Kết quả thành công xuất sắc của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ …..; Quá trình thực thi Nghị quyết Đại hội lần thứ…… của Đảng, cương lĩnh xây dựng giang sơn thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và những Nghị quyết chuyên đề khác; Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam để vượt qua những trở ngại vất vả thử thách, thực thi thắng lợi tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

– Động viên những tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào những trào lưu thi đua yêu nước của địa phương, những cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc nhằm mục đích thự hiện thắng lợi những tiềm năng kinh tế tài chính, xã hội, những trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh…

2. Yêu cầu:

– Đây là một trong lần sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam những cấp được triển khai đồng điệu từ xã đến những khu dân cư, gắn với việc tăng cường học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực thi Nghị quyết TW 8 ( khóa XII )…………………………………………..

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Nội dung:

1.1. Tuyên truyền cho nhân dân ở khu dân cư về kết quả thành công xuất sắc của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ……. và phát động những trào lưu thi đua trong thời hạn tiếp theo, thực thi thắng lợi những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ở địa phương năm 2018, góp thêm phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.

1.2. Đánh giá kết quả theo 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, phát động trào lưu thi đua năm 2020.

1.3. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, mái ấm gia đình và những thành viên tiêu biểu vượt trội trong thực thi cuộc vận động và những trào lưu thi đua khác của Đảng, Nhà nước, MTTQ và những ngành đoàn thể chính trị những cấp phép động.

1.4. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt quét dọn và sắp xếp vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tại mái ấm gia đình, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, sinh hoạt văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể thao, những trò chơi dân gian truyền thống cuội nguồn của địa phương.

* Tổ chức sinh hoạt chính trị:

– Đánh giá kết quả thực thi những chủ trương đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh mẽ và tự tin của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội MTTQ vừa qua.

– Khẳng xác định trí, vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong khối mạng lưới hệ thống chính trị việt nam từ khi mới xây dựng đến nay. Đặc biệt là quy trình thực thi công cuộc thay đổi, công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn và hội nhập Quốc tế.

– Kiểm điểm kết quả thực thi trách nhiệm của Ban MTTQ thôn……. trong việc vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa gắn với thông tư số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục tăng cường việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020 là thực thi Nghị quyết…………………………

– Đẩy mạnh những cuộc vân động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa truyền thống ở khu dân cư ” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” và những cuộc vận động “Ngày người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát động những trào lưu thi đua yêu nước, thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng, góp công, góp sức xây những khu công trình xây dựng về kinh tế tài chính, xã hội, giữ vững bảo mật thông tin an ninh quốc phòng, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa trong khu dân cư.

2. Thời gian, hình thức tổ chức triển khai:

2.1. Thời gian tổ chức triển khai và thành phần mời tham gia:

a. Thời gian:

– Tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư ” năm 2020 trình làng trong một ngày, ngày…… tháng 11 năm 2020.

b. Địa điểm:

– Nhà văn hóa truyền thống thôn……………

c. Thành phần mời tham gia:

Ban công tác thao tác Mặt trận thôn……. mời những thành phần dự ngày Hội như sau:

– Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc xã và những ngành đoàn thể xã.

– Cấp ủy Chi bộ, đảng viên, những vị lão thành cách mạng, đại diện thay mặt thay mặt mái ấm gia đình chủ trương.

– Đại diện những chi hội: Đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi.

– Đại diện hộ mái ấm gia đình (kể cả hộ tạm trú, nhập cư) và những thành viên được khen thưởng.

– Đại diện Ban công tác thao tác mặt trận, trưởng thôn những thôn ban.

2.2. Phần Lễ, gồm những nội dung như sau:

– Để tạo không khí vui tươi trong thời gian ngày Hội, phần khai mạc sẽ là phần tổ chức triển khai văn nghệ chào mừng: Hát đơn ca, tuy nhiên ca, múa,…

– Đề cương tuyên truyền “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư”, kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

– Báo cáo tổng kết thực thi Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư” năm 2020.

– Biểu dương, khen thưởng những tập thể thành viên nổi bật thực thi tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư”; gương nổi bật Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mái ấm gia đình văn hóa truyền thống, người tốt việc tốt,…

– Phát động Đk những khu công trình xây dựng thiết thực để khu dân cư thực thi trong năm 2018 thực thi một số trong những nội dung như: khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ nông thôn, xây dựng khu dân cư không còn tệ nạn xã hội (mại dâm, trộm cắp, cờ bạc, đá gà,…), Xây dựng đường làng, thôn xóm xanh-sạch-đẹp.

– Mời lãnh đạo cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực, Mặt trận xã hoặc lãnh đạo xã phát biểu động viên trào lưu của nhân dân tại thôn.

2.2. Phần Hội, gồm những nội dung như sau:

– Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hội thi văn hóa truyền thống văn nghệ, thể dục – thể thao, trò chơi dân gian.

– Các môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống cuội nguồn gồm: Ném còn, Đẩy gậy, Kéo co, Ném bóng vào chậu.

Trên đấy là kế hoạch tổ chức triển khai “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư” năm 2020, của Ban công tác thao tác Mặt trận Tổ quốc thôn…….

T/M. BAN CÔNG TÁC MTTQ THÔN……..

TRƯỞNG BAN

….………….…………………………

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa được những cụm dân cư, khu dân cư, thôn, xã tổ chức triển khai vào trong ngày 18/11. Đây đó đó là dịp để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về đường lối, chủ chương, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa nhằm mục đích nâng cao nhận thức về Đảng và Nhà nước

Để buổi lễ thành công xuất sắc tốt đẹp, cần lên kế hoạch rõ ràng cũng như dự trù kinh phí góp vốn đầu tư cho buổi lễ thật chu đáo. Ngoài ra, những ban cũng trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm ngữ cảnh, lời dẫn chương trình để buổi lễ trình làng theo như đúng tiến độ, thành công xuất sắc tốt đẹp.

Bạn đang xem: Kế hoạch tổ chức triển khai ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH……..

BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…. tháng…. năm 2020

KẾ HOẠCHTổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020—–

Thực hiện Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT, ngày 11/8/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phía dẫn tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020 và ý kiến chỉ huy của Thường trực Tỉnh ủy tại thông tin số ……… của Văn phòng Tỉnh ủy ……… về thực thi Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT, ngày 11/8/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư năm 2020 trên địa phận tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tăng cường tập hợp sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp thêm phần tiếp tục thực thi có hiệu suất cao Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), chào mừng thành công xuất sắc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh ……. lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của những tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, về xây dựng quê nhà, giang sơn góp thêm phần tạo khí thế thi đua sổi nổi thực thi có hiệu suất cao trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh. Thông qua ngày hội để ghi nhận kết quả của hiệp hội dân cư, biểu dương tập thể, hộ mái ấm gia đình, thành viên có nhiều thành tích trong những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước ở hiệp hội dân cư.

2. Yêu cầu

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020 được tổ chức triển khai ở toàn bộ những khu dân cư trên địa phận tỉnh. Việc tổ chức triển khai Ngày hội đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm chi phí, an toàn, tránh hình thức, tiêu tốn lãng phí và lôi kéo được sự tham gia của toàn bộ hiệp hội, vừa bảo vệ công tác thao tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phần Lễ tổ chức triển khai ngắn gọn, triệu tập thay đổi nội dung phần Hội tạo khí thế vui tươi và thu hút sự tham gia của người dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

– Tuyên truyền về lịch sử dân tộc, truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua; tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng những cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Tuyên truyền, trình làng những tập thể, hộ mái ấm gia đình, thành viên tích cực hưởng ứng những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với những trào lưu “…….. cùng toàn nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trào lưu “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống”, “Toàn dân bảo vệ bảo mật thông tin an ninh Tổ quốc”, …… cùng toàn nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”…

2. Hình thức tuyên truyền

– Tuyên truyền trải qua khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình.

– Tuyên truyền trải qua cuộc họp, sinh hoạt của khu dân cư.

– Xây dựng panô, áp phích, khẩu hiệu ở những khu TT, nơi triệu tập đông người. Các cơ quan, văn phòng trang trí khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trong lần kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Tổ chức một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí trước Ngày hội Đại đoàn kết

– Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (theo Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT, ngày 22/4/2020 và Kế hoạch số 65/KH-MTTQ-BTT, ngày thứ 7/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2020).

– Tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư tăng trưởng và ngày càng giàu đẹp trải qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bàn giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và những quy mô tự quản tại hiệp hội.

– Tổ chức thăm và tặng quà những mái ấm gia đình chủ trương, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận những thời kỳ, mái ấm gia đình hộ nghèo, trở ngại vất vả và động viên nhân dân tích cực tham gia tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, phòng, chống dịch bệnh.

– Tổ chức xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, công trình dân số ở cộng đồng nhân dịp. Ngày hội.

– Lựa chọn và đề xuất kiến nghị khen thưởng, biểu dương những mái ấm gia đình tiêu biểu vượt trội có thành tích xuất sắc trong thực thi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và những trào lưu thi đua trên địa phận để tổ chức triển khai khen thưởng trong Ngày hội.

– Vận động những hộ mái ấm gia đình treo cờ Tổ quốc trong lần tổ chức triển khai Ngày hội.

– Vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa và tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ phố, trồng và chăm sóc cây xanh; chỉnh trang khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp…

4. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa

* Phần Lễ (tổ chức không thật 90 phút)

– Văn nghệ chào mừng.

– Chào cờ.

– Tuyên bố nguyên do trình làng đại biểu.

– Ôn lại 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

– Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (tổ chức triển khai ở 01 khu dân cư) hoặc liên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (nếu tổ chức triển khai liên khu dân cư) hoặc Ủy ban MTTQ cấp xã (nếu tổ chức triển khai toàn xã, phường, thị xã), gồm những nội dung chính sau:

+ Khái quát lịch sử dân tộc, truyền thống cuội nguồn của hiệp hội dân cư;

+ Tình hình đời sống Nhân dân trong hiệp hội dân cư lúc bấy giờ (có so sánh với năm trước đó);

+ Kết quả thực thi những cuộc vận động, trào lưu thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (có nêu những tập thể, hộ mái ấm gia đình, thành viên tiêu biểu vượt trội có nhiều góp phần xây dựng hiệp hội dân cư); tiềm năng và phương pháp thực thi trong thời hạn tới.

– Các đại biểu trao đổi, thảo luận.

– Chủ trì phát biểu tiếp thu và giải trình (nếu có).

– Khen thưởng, biểu dương những mái ấm gia đình tiêu biểu vượt trội có thành tích xuất sắc trong thực thi Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và những trào lưu thi đua.

– Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu, tặng quà (chỉ mời 01 lãnh đạo tốt nhất phát biểu tại ngày hội).

– Phát động Nhân dân ở hiệp hội dân cư hưởng ứng thi đua chào mừng thành công xuất sắc Đại hội Đảng những cấp và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

– Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi Lễ.

Xem thêm: Văn khấn Tết Đoan Ngọ

* Phần Hội (trọn vẹn có thể tổ chức triển khai trước hoặc sau phần Lễ)

– Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, những trò chơi dân gian truyền thống cuội nguồn, sinh hoạt văn hóa truyền thống hiệp hội (chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa tạo khí thế sôi sục trong Ngày hội).

– Tùy từng Đk những khu dân cư trọn vẹn có thể tổ chức triển khai “Bữa cơm đoàn kết” thích hợp.

– Đối với những khu dân cư đô thị nên tổ chức triển khai phần Hội tại các nơi công cộng theo như hình thức sân khấu hóa nhằm mục đích tạo không khí sôi sục và thu hút sự tham gia của bà con ở khu dân cư.

5. Thành phần tham gia Ngày hội

– Toàn thể Nhân dân hoặc đại diện thay mặt thay mặt mái ấm gia đình ở khu dân cư, liên khu dân cư; người dân đi làm việc ăn xa quê nhà; cán bộ, đảng viên công tác thao tác tại những cty, cty, lực lượng vũ trang những cấp đóng trên địa phận.

– Mời những tổ chức triển khai, doanh nghiệp, thành viên có hoạt động và sinh hoạt giải trí tương hỗ, góp phần cho hiệp hội dân cư.

– Mời những đồng chí lãnh đạo Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, Mặt trận, đoàn thể những cấp, đại biểu những cty, cty kết nghĩa của thôn, xã đến dự Ngày hội.

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Thời gian: Thời gian tổ chức triển khai Ngày hội trình làng 01 ngày, triệu tập trong mức chừng từ thời điểm ngày thứ nhất/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020.

2. Hình thức tổ chức triển khai ngày hội

– Ủy ban MTTQ những cấp trong tỉnh chủ trì tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm 90 Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

– Tổ chức ngày hội ở khu dân cư, tuỳ theo tình hình thực tiễn của từng địa phận, việc tổ chức triển khai Ngày hội được thực thi như sau:

+ Tổ chức Ngày hội ở 01 khu dân cư: do Ban Công tác Mặt trận chủ trì;

+ Tổ chức Ngày hội từ 02 khu dân cư trở lên: do liên Ban Công tác Mặt trận những khu dân cư phối hợp chủ trì;

+ Tổ chức Ngày hội trong phạm vi toàn xã: do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chủ trì, phối phù thích hợp với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.

Lưu ý: Khuyến khích những cty tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa theo như hình thức liên khu dân cư. Ở những khu dân cư có kết nghĩa Bản – Bản trọn vẹn có thể mời đại biểu nước ban đến dự và giao lưu ngày hội.

3. Hình thức trang trí

– Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên địa phận khu dân cư.

– Ma két trang trí nơi tổ chức triển khai phần Lễ của Ngày hội

(Biểu trưng của Mặt trận)

NGÀY HỘI

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Khu dân cư (hoặc liên khu dân cư)……. xã (phường, thị xã)….

Ngày….. tháng…. năm 2020

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

– Phối phù thích hợp với những cty, ban, ngành, những tổ chức triển khai thành viên, những cty thông tấn báo chí truyền thông Trung ương và của Tỉnh tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau ngày hội. Phối phù thích hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hóa truyền thống, văn nghệ, hướng dẫn bình xét và công nhận những thương hiệu ở khu dân cư.

– Chọn và tham gia những điểm tổ chức triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư tại những huyện, thành phố.

– Báo cáo và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy mời những đồng chí Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và những đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phận tham gia “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa” ở khu dân cư.

– Phân công những đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia Ngày hội tại một số trong những Khu dân cư.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam những huyện, thành phố

– Báo cáo cấp ủy Đảng, phối phù thích hợp với cơ quan ban ngành thường trực, những ban, ngành tương quan, những tổ chức triển khai thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời hạn tiến hành tổ chức triển khai thực thi. Đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ủy ban MTTQ những xã, phường, thị xã tổ chức triển khai thực thi phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở.

– Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

– Tùy Đk thực tiễn tổ chức triển khai tọa đàm, gặp mặt những thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố để ôn lại lịch sử dân tộc và truyền thống cuội nguồn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua.

– Chủ động chọn điểm tổ chức triển khai ngày hội và mời Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cấp ủy Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể cùng cấp đến dự ngày hội (sau khoản thời hạn thống nhất chọn điểm tổ chức triển khai ngày hội, những huyện, thành phố gửi list về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trước thời điểm ngày 15/10/2020 để tổng hợp).

– Phối hợp ngặt nghèo với những cty thông tấn, báo chí truyền thông, Đài Phát thanh- Truyền hình, tuyên truyền và đưa tin trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng trước, trong và sau dịp tổ chức triển khai Ngày hội.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam những xã, phường, thị xã

– Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn những Ban công tác thao tác Mặt trận khu dân cư chọn điểm tổ chức triển khai thực thi.

– Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc những xã, phường, thị xã và Ban công tác thao tác Mặt trận sẵn sàng sẵn sàng tốt nội dung, chương trình phù phù thích hợp với Đk thực tiễn ở cơ sở để tổ chức triển khai thực thi có ý nghĩa thiết thực và hiệu suất cao.

4. Đề nghị những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phối phù thích hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức triển khai ngày hội và tham gia ngày hội tại một số trong những cty chọn điểm tổ chức triển khai.

Kết thúc thời hạn tổ chức triển khai Ngày hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã tổ chức triển khai rút kinh nghiệm tay nghề và tổng hợp văn bản báo cáo giải trình bằng văn bản gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ́(qua Ban Phong trào –Dân tộc – Tôn giáo) và qua địa chỉ E-Mail: [email protected] trước thời điểm ngày 20/11/2020 (có đề cương và biểu mẫu văn bản báo cáo giải trình kèm theo) để tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam./.

Nơi nhận:

– Ban Phong trào Ủy ban Trung ương MTTW (B/c);– Thường trực Tỉnh ủy (B/c);– Lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh;– Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;– Ban Dân vận tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;– Thường trực Thành ủy, Huyện ủy những huyện, thành phố;– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;– Các Tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh;– Báo Lạng Sơn; Đài PT- TH tỉnh;– HĐND, UBND những huyện, thành phố;– Ủy ban MTTQ Việt Nam những huyện, TP (T/h);– Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;– Các Ban trình độ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;– Lưu VT + Ban PT-DT-TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰCCHỦ TỊCH

Kế hoạch tổ chức triển khai ngày đại đoàn kết năm 2020 – Mẫu 2

UBMTTQ VIỆT NAM XÃ……………………….

BAN CÔNG TÁC MTTQ THÔN……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày ….. tháng …… năm 2020

KẾ HOẠCHTổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư”, kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Xem thêm: Bài khấn đi chùa thời điểm đầu xuân mới 2021

Căn cứ kế hoạch số…………… của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã……………….. về Kế hoạch tổ chức triển khai “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư ”, kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020); Đồng thời nhìn nhận kết quả một năm thực thi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và những trào lưu thi đua yêu nước ở địa phương. Ban công tác thao tác Mặt trận Tổ quốc Thôn…….. xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức triển khai “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư” năm 2020 rõ ràng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Coi đấy là một đợt sinh hoạt chính trị và công tác thao tác tuyên truyền sâu rộng góp thêm phần nâng nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình, trách nhiệm mới; Ý nghĩa, vai trò của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam những cấp (Nhiệm kỳ……………..); Đại hội đại biểu MTTQ huyện…….lần thứ…….; Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh……..lần thứ…….; Kết quả thành công xuất sắc của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ …..; Quá trình thực thi Nghị quyết Đại hội lần thứ…… của Đảng, cương lĩnh xây dựng giang sơn thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và những Nghị quyết chuyên đề khác; Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam để vượt qua những trở ngại vất vả thử thách, thực thi thắng lợi tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

– Động viên những tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào những trào lưu thi đua yêu nước của địa phương, những cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc nhằm mục đích thự hiện thắng lợi những tiềm năng kinh tế tài chính, xã hội, những trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh…

2. Yêu cầu:

– Đây là một trong lần sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam những cấp được triển khai đồng điệu từ xã đến những khu dân cư, gắn với việc tăng cường học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực thi Nghị quyết TW 8 ( khóa XII )…………………………………………..

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Nội dung:

1.1. Tuyên truyền cho nhân dân ở khu dân cư về kết quả thành công xuất sắc của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ……. và phát động những trào lưu thi đua trong thời hạn tiếp theo, thực thi thắng lợi những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ở địa phương năm 2018, góp thêm phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.

1.2. Đánh giá kết quả theo 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, phát động trào lưu thi đua năm 2020.

1.3. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, mái ấm gia đình và những thành viên tiêu biểu vượt trội trong thực thi cuộc vận động và những trào lưu thi đua khác của Đảng, Nhà nước, MTTQ và những ngành đoàn thể chính trị những cấp phép động.

1.4. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt quét dọn và sắp xếp vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tại mái ấm gia đình, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, sinh hoạt văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể thao, những trò chơi dân gian truyền thống cuội nguồn của địa phương.

* Tổ chức sinh hoạt chính trị:

– Đánh giá kết quả thực thi những chủ trương đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh mẽ và tự tin của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội MTTQ vừa qua.

– Khẳng xác định trí, vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong khối mạng lưới hệ thống chính trị việt nam từ khi mới xây dựng đến nay. Đặc biệt là quy trình thực thi công cuộc thay đổi, công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn và hội nhập Quốc tế.

– Kiểm điểm kết quả thực thi trách nhiệm của Ban MTTQ thôn……. trong việc vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa gắn với thông tư số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục tăng cường việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020 là thực thi Nghị quyết…………………………

– Đẩy mạnh những cuộc vân động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa truyền thống ở khu dân cư ” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” và những cuộc vận động “Ngày người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát động những trào lưu thi đua yêu nước, thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng, góp công, góp sức xây những khu công trình xây dựng về kinh tế tài chính, xã hội, giữ vững bảo mật thông tin an ninh quốc phòng, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa trong khu dân cư.

2. Thời gian, hình thức tổ chức triển khai:

2.1. Thời gian tổ chức triển khai và thành phần mời tham gia:

a. Thời gian:

– Tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư ” năm 2020 trình làng trong một ngày, ngày…… tháng 11 năm 2020.

b. Địa điểm:

– Nhà văn hóa truyền thống thôn……………

c. Thành phần mời tham gia:

Ban công tác thao tác Mặt trận thôn……. mời những thành phần dự ngày Hội như sau:

– Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc xã và những ngành đoàn thể xã.

– Cấp ủy Chi bộ, đảng viên, những vị lão thành cách mạng, đại diện thay mặt thay mặt mái ấm gia đình chủ trương.

– Đại diện những chi hội: Đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi.

– Đại diện hộ mái ấm gia đình (kể cả hộ tạm trú, nhập cư) và những thành viên được khen thưởng.

– Đại diện Ban công tác thao tác mặt trận, trưởng thôn những thôn ban.

2.2. Phần Lễ, gồm những nội dung như sau:

– Để tạo không khí vui tươi trong thời gian ngày Hội, phần khai mạc sẽ là phần tổ chức triển khai văn nghệ chào mừng: Hát đơn ca, tuy nhiên ca, múa,…

– Đề cương tuyên truyền “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư”, kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

– Báo cáo tổng kết thực thi Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư” năm 2020.

– Biểu dương, khen thưởng những tập thể thành viên nổi bật thực thi tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư”; gương nổi bật Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mái ấm gia đình văn hóa truyền thống, người tốt việc tốt,…

– Phát động Đk những khu công trình xây dựng thiết thực để khu dân cư thực thi trong năm 2018 thực thi một số trong những nội dung như: khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ nông thôn, xây dựng khu dân cư không còn tệ nạn xã hội (mại dâm, trộm cắp, cờ bạc, đá gà,…), Xây dựng đường làng, thôn xóm xanh-sạch-đẹp.

– Mời lãnh đạo cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực, Mặt trận xã hoặc lãnh đạo xã phát biểu động viên trào lưu của nhân dân tại thôn.

2.2. Phần Hội, gồm những nội dung như sau:

– Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hội thi văn hóa truyền thống văn nghệ, thể dục – thể thao, trò chơi dân gian.

– Các môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống cuội nguồn gồm: Ném còn, Đẩy gậy, Kéo co, Ném bóng vào chậu.

Trên đấy là kế hoạch tổ chức triển khai “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ở khu dân cư” năm 2020, của Ban công tác thao tác Mặt trận Tổ quốc thôn…….

T/M. BAN CÔNG TÁC MTTQ THÔN……..

TRƯỞNG BAN

….………….…………………………


Bạn đang xem post Kế hoạch tổ chức triển khai ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Kế hoạch tổ chức triển khai ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Kế hoạch tổ chức triển khai ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020 Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Kế hoạch tổ chức triển khai ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa năm 2020 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Kế #hoạch #tổ #chức #ngày #hội #đại #đoàn #kết #toàn #dân #tộc #năm