0765562555

Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát Mới nhất 2022 được update : 2021-09-03 18:01:41

3972

Xin chàoMẫu C1-11/NS: Thư tra soát phát hành kèm Thông tư 84/năm trong năm này/TT-BTC, được thực thi khi phát hiện sai sót trong quy trình nộp thuế, mà nguyên nhân tới từ bản thân hoặc từ cơ quan thuế. Khi tìm thấy lỗi sai, doanh nghiệp cần gửi ngay mẫu thư tra soát đến cơ quan thuế. Sau khi nhận thư tra soát, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin thu nộp và sử dụng mẫu Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu C1-07a/NS) gửi cho Kho bạc Nhà nước.Bạn đang xem: Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát Mẫu Thư tra soát Mẫu số: C1-11/NS(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/năm trong năm này/TT-BTC của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————– THƯ TRA SOÁT Kính gửi: …………………………………..……………………………… Tên thành viên/ cty: ……………………… Mã số thuế:………………. Địa chỉ: …….…….. Quận/Huyện: …….…………. Tỉnh,TP:…………. Thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng hình thức: Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Nộp thuế điện tử ☐ Đã được NH/KBNN: ………………. trích TK số (nếu có):…………… từ khóa quan tâm: Bảng minh chứng nhìn nhận xếp loại chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm nonđể nộp vào NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tịch thu hoàn thuế GTGT ☐ Số tiền: ………………… (Bằng chữ:………………………………… vào thông tin tài khoản của KBNN: ……………….…… Tỉnh, TP:………………………. mở tại ngân hàng nhà nước ủy nhiệm thu:…………. Ngày thực thi thanh toán giao dịch thanh toán: ………..…./ …….……/…………………….. Nội dung sai sót:……………………..……………………………………………………….……… Xem thêm: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể riêng với những người xin vào Đảng……………………..……………………………………………………….……………………………… Xem thêm: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể riêng với những người xin vào Đảng……………………..……………………………………………………….……………………………… Nội dung đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh:……………………..……………………………………………….. Xem thêm: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể riêng với những người xin vào Đảng……………………..……………………………………………………….……………………………… Xem thêm: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể riêng với những người xin vào Đảng……………………..……………………………………………………….……………………………… Đính kèm (chứng từ/tài liệu):……………………..……………………………………………….. Kính đề xuất kiến nghị: ……………………………………………… xem xét, xử lý và xử lý./. ……….., ngày … tháng … năm ………CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký số, ghi họ tên) Cách điền mẫu thư tra soát C1-11/NS Nơi nộp thư tra soát là cơ quan nơi ban nộp thuế. Trong trường hợp nộp sai cơ quan thuế thì ban cũng gửi mẫu này đến cơ quan đó để kiểm soát và điều chỉnh. Đầu tiên ban phải điền đúng thông tin doanh nghiệp của tớ (tên công ty, MST…) và ghi lại những thông tin trên giấy tờ nộp tiền. Tiếp theo ở mục “Nội dung sai sót” ban phải điền nội dung sai vào đây. Sau đó là ghi những kiểm soát và điều chỉnh vào mục “Nội dung đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh”. Trong trường hợp doanh nghiệp ban nộp nhầm tiền thuế (nhầm lẫn tiểu mục) thì nên sử dụng thêm tờ Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và những chứng từ tương quan đến nhầm lẫn, sai sót. Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát phát hành kèm Thông tư 84/năm trong năm này/TT-BTC, được thực thi khi phát hiện sai sót trong quy trình nộp thuế, mà nguyên nhân tới từ bản thân hoặc từ cơ quan thuế. Khi tìm thấy lỗi sai, doanh nghiệp cần gửi ngay mẫu thư tra soát đến cơ quan thuế. Sau khi nhận thư tra soát, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra lại thông tin thu nộp và sử dụng mẫu Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu C1-07a/NS) gửi cho Kho bạc Nhà nước.Bạn đang xem: Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát Mẫu Thư tra soát Mẫu số: C1-11/NS(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/năm trong năm này/TT-BTC của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————– THƯ TRA SOÁT Kính gửi: …………………………………..……………………………… Tên thành viên/ cty: ……………………… Mã số thuế:………………. Địa chỉ: …….…….. Quận/Huyện: …….…………. Tỉnh,TP:…………. Thực hiện nộp tiền vào NSNN bằng hình thức: Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐ Nộp thuế điện tử ☐ Đã được NH/KBNN: ………………. trích TK số (nếu có):…………… từ khóa quan tâm: Bảng minh chứng nhìn nhận xếp loại chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm nonđể nộp vào NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tịch thu hoàn thuế GTGT ☐ Số tiền: ………………… (Bằng chữ:………………………………… vào thông tin tài khoản của KBNN: ……………….…… Tỉnh, TP:………………………. mở tại ngân hàng nhà nước ủy nhiệm thu:…………. Ngày thực thi thanh toán giao dịch thanh toán: ………..…./ …….……/…………………….. Nội dung sai sót:……………………..……………………………………………………….……… Xem thêm: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể riêng với những người xin vào Đảng……………………..……………………………………………………….……………………………… Xem thêm: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể riêng với những người xin vào Đảng……………………..……………………………………………………….……………………………… Nội dung đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh:……………………..……………………………………………….. Xem thêm: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể riêng với những người xin vào Đảng……………………..……………………………………………………….……………………………… Xem thêm: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể riêng với những người xin vào Đảng……………………..……………………………………………………….……………………………… Đính kèm (chứng từ/tài liệu):……………………..……………………………………………….. Kính đề xuất kiến nghị: ……………………………………………… xem xét, xử lý và xử lý./. ……….., ngày … tháng … năm ………CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký số, ghi họ tên) Cách điền mẫu thư tra soát C1-11/NS Nơi nộp thư tra soát là cơ quan nơi ban nộp thuế. Trong trường hợp nộp sai cơ quan thuế thì ban cũng gửi mẫu này đến cơ quan đó để kiểm soát và điều chỉnh. Đầu tiên ban phải điền đúng thông tin doanh nghiệp của tớ (tên công ty, MST…) và ghi lại những thông tin trên giấy tờ nộp tiền. Tiếp theo ở mục “Nội dung sai sót” ban phải điền nội dung sai vào đây. Sau đó là ghi những kiểm soát và điều chỉnh vào mục “Nội dung đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh”. Trong trường hợp doanh nghiệp ban nộp nhầm tiền thuế (nhầm lẫn tiểu mục) thì nên sử dụng thêm tờ Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước và những chứng từ tương quan đến nhầm lẫn, sai sót.

Bạn đang đọc post Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Mẫu C1-11/NS: Thư tra soát Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Mẫu #C111NS #Thư #tra #soát