0765562555

Mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và list lao động tham gia BHXH, BHYT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và list lao động tham gia BHXH, BHYT Mới nhất 2022 được update : 2021-09-08 16:16:09

3848

Xin chàoNgày 18/08/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành Quyết định 1040/QĐ-BHXH. Theo đó, thay thế mẫu D02-TS – Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, phát hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Mẫu D02-LT quy định rõ ràng hơn mẫu D02-TS như tương hỗ update ngày tháng năm sinh, giới tính, Số chứng tỏ nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, vị trí việc làm, loại và hiệu lực hiện hành hợp đồng lao động của người lao động. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và list lao động tham gia BHXH, BHYT

Mẫu D02-LT phát hành theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Mẫu D02-LT(Ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam)

TÊN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO DỘNG:………….

Số: ……………………./………

Mã cty:……….. ; Mã số thuế:…….

Địa chỉ:…………………………………….

Điện thoại:……….; E-Mail:…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

…….. ngày … tháng … năm…………..

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách lập Mẫu D02-LT

a) Mục đích: để cty, doanh nghiệp Đk; truy thu, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và khai báo tình hình sử dụng lao động riêng với những người lao động thuộc cty.

b. Trách nhiệm lập: cty sử dụng lao động.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu riêng với những người lao động thuộc cty.

d) Căn cứ lập

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– HĐLĐ, HĐLV, quyết định hành động tuyển dụng, tiếp nhận; quyết định hành động nâng lương, thuyên chuyển;

– Hồ sơ khác có tương quan.

đ) Phương pháp lập

* Phần thông tin chung

– Tên cty: ghi khá đầy đủ tên cty theo Đk marketing thương mại, quyết định hành động xây dựng.

– Mã cty: ghi mã cty do cơ quan BHXH cấp.

– Mã số thuế: ghi mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

– Địa chỉ: ghi địa chỉ nơi đóng trụ sở của cty.

– Điện thoại: ghi số điện thoại cảm ứng của cty.

– E-Mail: ghi tên email của cty.

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột (1): Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

– Cột (2): Ghi rõ họ, tên của từng người ỉao động.

Đối với những cty có số rất nhiều người tham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân nhóm đối tượng người dùng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn những cty khi lập list cấp thẻ BHYT, tại cột (2) tách thành những nhóm theo mã cty trực thuộc (nhóm và mã cty trực thuộc do cty tự xây dựng nhưng tối đa không thật 6 ký tự được ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ).

Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A khi lập list phân thành 02 nhóm: Phân xưởng 1, mã số 01, kèm theo list của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, kèm theo list 50 lao động của Phân xưởng 2 (mã số cty trực thuộc trọn vẹn có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự hơn nhưng không thật 6 ký tự).

– Cột (3): Ghi mã số riêng với những người người đã có mã số BHXH.

– Cột (4): Ghi khá đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng tỏ nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

– Cột (5): Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

Xem thêm: Bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với những người tiêu dùng lao động

– Cột (6): Ghi số căn cước công dân/chứng tỏ nhân dân/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp (Riêng hộ chiếu chỉ dành riêng cho những người dân quốc tế).

– Cột (7): Ghi khá đầy đủ, rõ ràng về cấp bậc, chức vụ, chức vụ nghề, việc làm, Đk nơi thao tác theo quyết định hành động hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B …).

– Các Cột (8), (9), (10), (11): Phân loại theo: nhà quản trị và vận hành; trình độ kỹ thuật bậc cao; trình độ kỹ thuật bậc trung; nhân viên cấp dưới trợ lý văn phòng; nhân viên cấp dưới dịch vụ và bán thành phầm; lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thợ thủ công; thợ vận hành và lắp ráp máy móc thiết bị; lao động giản đơn.

– Cột (12): Ghi tiền lương được hưởng:

+ Người lao động thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng thông số kỹ thuật (gồm có cả thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu nếu có).

Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định hành động tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

+ Người lao động thực thi chính sách tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định hành động thì ghi mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, bằng tiền đồng Việt Nam.

Ví dụ: mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

– Các Cột (13), (14), (15): Ghi phụ cấp chức vụ bằng thông số kỹ thuật; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ suất Phần Trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

– Cột (16): Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp lý lao động (nếu có).

– Cột (17): Ghi những khoản tương hỗ update khác theo quy định của pháp lý lao động từ thời điểm ngày thứ nhất/01/2018 (nếu có).

– Cột (18): Ghi ngày, tháng, năm khởi đầu thao tác trong ngành/nghề nặng nhọc, ô nhiễm.

– Cột (19): Ghi ngày, tháng, năm kết thúc thao tác trong ngành/nghề nặng nhọc, ô nhiễm.

– Cột (20): Ghi ngày, tháng, năm khởi đầu thao tác theo HĐLĐ không xác lập thời hạn.

– Cột (21): Ghi ngày, tháng, năm khởi đầu có hiệu lực hiện hành của HĐLĐ xác lập thời hạn.

– Cột (22): Ghi ngày, tháng, năm hết hiệu lực hiện hành của HĐLĐ xác lập thời hạn.

– Cột (23): Ghi ngày, tháng, năm khởi đầu có hiệu lực hiện hành của HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc).

– Cột (24): Ghi ngày, tháng, năm hết hiệu lực hiện hành của HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc).

– Cột (25): Ghi ngày, tháng, năm cty khởi đầu đóng BHXH cho những người dân lao động.

+ Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc khởi đầu chuyển đến thao tác tại cty thì ghi tháng, năm người lao động khởi đầu tăng mới hoặc chuyển đến thao tác tại cty;

+ Đối với trường hợp người lao động kiểm soát và điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, những khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động khởi đầu kiểm soát và điều chỉnh mức đóng;

+ Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời gian tháng, năm khởi đầu truy đóng.

– Cột (26): Ghi ngày, tháng, năm cty kết thúc (dừng) đóng BHXH cho những người dân lao động.

+ Đối với những người lao động tăng mới hoặc khởi đầu chuyển đến thao tác tại cty và trường hợp người lao động kiểm soát và điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, những khoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống);

+ Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (gồm có: truy đóng cộng nối thời hạn, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm vị trí căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời gian kết thúc (tháng, năm) truy đóng.

– Cột (27): Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ thời điểm ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định hành động (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú rõ ràng. Ghi đối tượng người dùng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thế nữa nếu có sách vở chứng tỏ như: người dân có công, cựu chiến binh,….

Lưu ý:

+ Nếu trong tháng cty lập nhiều list lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số những list.

+ Đơn vị kê khai khá đầy đủ, đúng chuẩn tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định của pháp lý và phụ trách về việc lập hồ sơ; tàng trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

+ Trường hợp người lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục ghi chú (cột 27) tương tự như trên.

Xem thêm: Đơn đề xuất kiến nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe

+ Trường hợp cty báo tăng lao động riêng với những người lao động đã có mã số BHXH, ghi khá đầy đủ những tiêu thức trên biểu mẫu và ghi nơi Đk KCB ban sơ vào cột 27.

+ Trường hợp cty có nhiều người thay đổi nơi Đk KCB ban sơ thì ghi cột (2), cột (3) và ghi nội dung thay đổi nơi Đk KCB ban sơ vào cột 27, những cột khác bỏ trống.

e) Sau khi hoàn tất việc kê khai cty ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

Mẫu D02-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Tên cty: .……………………………

Mã cty: .……………………………..

Địa chỉ: ….……………………………….

Mẫu D02-TS(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH LAO ĐỘNG

THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Số: …………… tháng ……….năm……

Tổng số Sổ BHXH đề xuất kiến nghị cấp: ………………………………….

Tổng số thẻ BHYT đề xuất kiến nghị cấp: ………………………………….

Người lập biểuKý, ghi rõ họ tên

Ngày ……. tháng …… năm ………..Đơn vị(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn lập mẫu D02-TS

Ghi tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, rõ ràng:

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột A: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

– Cột B: Ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương.

Đối với những cty có số rất nhiều người tham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân nhóm đối tượng người dùng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn những cty khi lập list cấp thẻ BHYT, tại cột B tách thành những nhóm theo mã cty trực thuộc (nhóm và mã cty trực thuộc do cty tự xây dựng nhưng tối đa không thật 6 ký tự được ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ).

Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A khi lập list phân thành 02 nhóm: Phân xưởng 1, mã số 01, kèm theo list của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, kèm theo list 50 lao động của Phân xưởng 2 (mã số cty trực thuộc trọn vẹn có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự hơn nhưng không thật 6 ký tự).

– Cột C: Ghi mã số riêng với những người đã có mã số BHXH.

– Cột 1: Ghi khá đầy đủ, rõ ràng về cấp bậc, chức vụ, chức vụ nghề, việc làm, Đk nơi thao tác theo quyết định hành động hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B…).

– Cột 2: Ghi tiền lương được hưởng:

+ Người lao động thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng thông số kỹ thuật (gồm có cả thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu nếu có).

Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định hành động tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

+ Người lao động thực thi chính sách tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định hành động thì ghi mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, bằng tiền đồng Việt Nam.

Ví dụ: Mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

– Cột: 3, 4, 5: Ghi phụ cấp chức vụ bằng thông số kỹ thuật; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ suất Phần Trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

– Cột 6: Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp lý lao động (nếu có).

– Cột 7: Ghi những khoản tương hỗ update khác theo quy định của pháp lý lao động từ thời điểm ngày thứ nhất/01/2018 (nếu có).

– Cột 8, 9: Ghi từ thời điểm tháng năm đến tháng năm người lao động khởi đầu tham gia hoặc kiểm soát và điều chỉnh mức đóng. Trường hợp người lao động có thời hạn truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời hạn truy đóng.

– Cột 10: Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định hành động (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương… Ghi đối tượng người dùng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thế nữa nếu có sách vở chứng tỏ như: người dân có công, cựu chiến binh,….

* Chỉ tiêu hàng ngang:

– Tăng: Ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động kiểm soát và điều chỉnh tăng mức đóng trong cty.

– Giảm: Ghi theo thứ tự lao động giảm do ngừng việc, nghỉ hưởng chính sách BHXH…; lao động kiểm soát và điều chỉnh giảm mức đóng trong cty.

– Ghi tổng số sổ BHXH, thẻ BHYT đề xuất kiến nghị cơ quan BHXH cấp.

Lưu ý:

Nếu trong tháng cty lập nhiều list lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số những list. Đơn vị kê khai khá đầy đủ, đúng chuẩn tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định của pháp lý và phụ trách về việc lập hồ sơ; tàng trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Trường hợp người lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục III (Chỉ đóng BHTNLĐ, BNN) tương tự như trên. Trường hợp cty báo tăng lao động riêng với những người lao động đã có mã số BHXH, ghi khá đầy đủ những tiêu thức trên biểu mẫu và ghi nơi Đk KCB ban sơ vào cột 10. Trường hợp cty có nhiều người thay đổi nơi Đk KCB ban sơ thì ghi cột B, cột C và ghi nội dung thay đổi nơi Đk KCB ban sơ vào cột 10, những cột khác bỏ trống.

Sau khi hoàn tất việc kê khai cty ký, ghi rõ họ tên.

Ngày 18/08/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành Quyết định 1040/QĐ-BHXH. Theo đó, thay thế mẫu D02-TS – Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp, phát hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Mẫu D02-LT quy định rõ ràng hơn mẫu D02-TS như tương hỗ update ngày tháng năm sinh, giới tính, Số chứng tỏ nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, vị trí việc làm, loại và hiệu lực hiện hành hợp đồng lao động của người lao động. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và list lao động tham gia BHXH, BHYT

Mẫu D02-LT phát hành theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Mẫu D02-LT(Ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam)

TÊN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO DỘNG:………….

Số: ……………………./………

Mã cty:……….. ; Mã số thuế:…….

Địa chỉ:…………………………………….

Điện thoại:……….; E-Mail:…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–

…….. ngày … tháng … năm…………..

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách lập Mẫu D02-LT

a) Mục đích: để cty, doanh nghiệp Đk; truy thu, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và khai báo tình hình sử dụng lao động riêng với những người lao động thuộc cty.

b. Trách nhiệm lập: cty sử dụng lao động.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu riêng với những người lao động thuộc cty.

d) Căn cứ lập

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– HĐLĐ, HĐLV, quyết định hành động tuyển dụng, tiếp nhận; quyết định hành động nâng lương, thuyên chuyển;

– Hồ sơ khác có tương quan.

đ) Phương pháp lập

* Phần thông tin chung

– Tên cty: ghi khá đầy đủ tên cty theo Đk marketing thương mại, quyết định hành động xây dựng.

– Mã cty: ghi mã cty do cơ quan BHXH cấp.

– Mã số thuế: ghi mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

– Địa chỉ: ghi địa chỉ nơi đóng trụ sở của cty.

– Điện thoại: ghi số điện thoại cảm ứng của cty.

– E-Mail: ghi tên email của cty.

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột (1): Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

– Cột (2): Ghi rõ họ, tên của từng người ỉao động.

Đối với những cty có số rất nhiều người tham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân nhóm đối tượng người dùng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn những cty khi lập list cấp thẻ BHYT, tại cột (2) tách thành những nhóm theo mã cty trực thuộc (nhóm và mã cty trực thuộc do cty tự xây dựng nhưng tối đa không thật 6 ký tự được ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ).

Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A khi lập list phân thành 02 nhóm: Phân xưởng 1, mã số 01, kèm theo list của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, kèm theo list 50 lao động của Phân xưởng 2 (mã số cty trực thuộc trọn vẹn có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự hơn nhưng không thật 6 ký tự).

– Cột (3): Ghi mã số riêng với những người người đã có mã số BHXH.

– Cột (4): Ghi khá đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng tỏ nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

– Cột (5): Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

Xem thêm: Bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với những người tiêu dùng lao động

– Cột (6): Ghi số căn cước công dân/chứng tỏ nhân dân/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp (Riêng hộ chiếu chỉ dành riêng cho những người dân quốc tế).

– Cột (7): Ghi khá đầy đủ, rõ ràng về cấp bậc, chức vụ, chức vụ nghề, việc làm, Đk nơi thao tác theo quyết định hành động hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B …).

– Các Cột (8), (9), (10), (11): Phân loại theo: nhà quản trị và vận hành; trình độ kỹ thuật bậc cao; trình độ kỹ thuật bậc trung; nhân viên cấp dưới trợ lý văn phòng; nhân viên cấp dưới dịch vụ và bán thành phầm; lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thợ thủ công; thợ vận hành và lắp ráp máy móc thiết bị; lao động giản đơn.

– Cột (12): Ghi tiền lương được hưởng:

+ Người lao động thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng thông số kỹ thuật (gồm có cả thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu nếu có).

Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định hành động tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

+ Người lao động thực thi chính sách tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định hành động thì ghi mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, bằng tiền đồng Việt Nam.

Ví dụ: mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

– Các Cột (13), (14), (15): Ghi phụ cấp chức vụ bằng thông số kỹ thuật; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ suất Phần Trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

– Cột (16): Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp lý lao động (nếu có).

– Cột (17): Ghi những khoản tương hỗ update khác theo quy định của pháp lý lao động từ thời điểm ngày thứ nhất/01/2018 (nếu có).

– Cột (18): Ghi ngày, tháng, năm khởi đầu thao tác trong ngành/nghề nặng nhọc, ô nhiễm.

– Cột (19): Ghi ngày, tháng, năm kết thúc thao tác trong ngành/nghề nặng nhọc, ô nhiễm.

– Cột (20): Ghi ngày, tháng, năm khởi đầu thao tác theo HĐLĐ không xác lập thời hạn.

– Cột (21): Ghi ngày, tháng, năm khởi đầu có hiệu lực hiện hành của HĐLĐ xác lập thời hạn.

– Cột (22): Ghi ngày, tháng, năm hết hiệu lực hiện hành của HĐLĐ xác lập thời hạn.

– Cột (23): Ghi ngày, tháng, năm khởi đầu có hiệu lực hiện hành của HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc).

– Cột (24): Ghi ngày, tháng, năm hết hiệu lực hiện hành của HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc).

– Cột (25): Ghi ngày, tháng, năm cty khởi đầu đóng BHXH cho những người dân lao động.

+ Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc khởi đầu chuyển đến thao tác tại cty thì ghi tháng, năm người lao động khởi đầu tăng mới hoặc chuyển đến thao tác tại cty;

+ Đối với trường hợp người lao động kiểm soát và điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, những khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động khởi đầu kiểm soát và điều chỉnh mức đóng;

+ Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn không mong muốn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời gian tháng, năm khởi đầu truy đóng.

– Cột (26): Ghi ngày, tháng, năm cty kết thúc (dừng) đóng BHXH cho những người dân lao động.

+ Đối với những người lao động tăng mới hoặc khởi đầu chuyển đến thao tác tại cty và trường hợp người lao động kiểm soát và điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, những khoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống);

+ Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (gồm có: truy đóng cộng nối thời hạn, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm vị trí căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời gian kết thúc (tháng, năm) truy đóng.

– Cột (27): Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ thời điểm ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định hành động (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú rõ ràng. Ghi đối tượng người dùng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thế nữa nếu có sách vở chứng tỏ như: người dân có công, cựu chiến binh,….

Lưu ý:

+ Nếu trong tháng cty lập nhiều list lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số những list.

+ Đơn vị kê khai khá đầy đủ, đúng chuẩn tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định của pháp lý và phụ trách về việc lập hồ sơ; tàng trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

+ Trường hợp người lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục ghi chú (cột 27) tương tự như trên.

Xem thêm: Đơn đề xuất kiến nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe

+ Trường hợp cty báo tăng lao động riêng với những người lao động đã có mã số BHXH, ghi khá đầy đủ những tiêu thức trên biểu mẫu và ghi nơi Đk KCB ban sơ vào cột 27.

+ Trường hợp cty có nhiều người thay đổi nơi Đk KCB ban sơ thì ghi cột (2), cột (3) và ghi nội dung thay đổi nơi Đk KCB ban sơ vào cột 27, những cột khác bỏ trống.

e) Sau khi hoàn tất việc kê khai cty ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

Mẫu D02-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Tên cty: .……………………………

Mã cty: .……………………………..

Địa chỉ: ….……………………………….

Mẫu D02-TS(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH LAO ĐỘNG

THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Số: …………… tháng ……….năm……

Tổng số Sổ BHXH đề xuất kiến nghị cấp: ………………………………….

Tổng số thẻ BHYT đề xuất kiến nghị cấp: ………………………………….

Người lập biểuKý, ghi rõ họ tên

Ngày ……. tháng …… năm ………..Đơn vị(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn lập mẫu D02-TS

Ghi tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, rõ ràng:

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột A: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

– Cột B: Ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương.

Đối với những cty có số rất nhiều người tham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân nhóm đối tượng người dùng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn những cty khi lập list cấp thẻ BHYT, tại cột B tách thành những nhóm theo mã cty trực thuộc (nhóm và mã cty trực thuộc do cty tự xây dựng nhưng tối đa không thật 6 ký tự được ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ).

Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A khi lập list phân thành 02 nhóm: Phân xưởng 1, mã số 01, kèm theo list của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, kèm theo list 50 lao động của Phân xưởng 2 (mã số cty trực thuộc trọn vẹn có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự hơn nhưng không thật 6 ký tự).

– Cột C: Ghi mã số riêng với những người đã có mã số BHXH.

– Cột 1: Ghi khá đầy đủ, rõ ràng về cấp bậc, chức vụ, chức vụ nghề, việc làm, Đk nơi thao tác theo quyết định hành động hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B…).

– Cột 2: Ghi tiền lương được hưởng:

+ Người lao động thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng thông số kỹ thuật (gồm có cả thông số kỹ thuật chênh lệch bảo lưu nếu có).

Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định hành động tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

+ Người lao động thực thi chính sách tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định hành động thì ghi mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, bằng tiền đồng Việt Nam.

Ví dụ: Mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

– Cột: 3, 4, 5: Ghi phụ cấp chức vụ bằng thông số kỹ thuật; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ suất Phần Trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

– Cột 6: Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp lý lao động (nếu có).

– Cột 7: Ghi những khoản tương hỗ update khác theo quy định của pháp lý lao động từ thời điểm ngày thứ nhất/01/2018 (nếu có).

– Cột 8, 9: Ghi từ thời điểm tháng năm đến tháng năm người lao động khởi đầu tham gia hoặc kiểm soát và điều chỉnh mức đóng. Trường hợp người lao động có thời hạn truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời hạn truy đóng.

– Cột 10: Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định hành động (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương… Ghi đối tượng người dùng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn thế nữa nếu có sách vở chứng tỏ như: người dân có công, cựu chiến binh,….

* Chỉ tiêu hàng ngang:

– Tăng: Ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động kiểm soát và điều chỉnh tăng mức đóng trong cty.

– Giảm: Ghi theo thứ tự lao động giảm do ngừng việc, nghỉ hưởng chính sách BHXH…; lao động kiểm soát và điều chỉnh giảm mức đóng trong cty.

– Ghi tổng số sổ BHXH, thẻ BHYT đề xuất kiến nghị cơ quan BHXH cấp.

Lưu ý:

Nếu trong tháng cty lập nhiều list lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số những list. Đơn vị kê khai khá đầy đủ, đúng chuẩn tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định của pháp lý và phụ trách về việc lập hồ sơ; tàng trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Trường hợp người lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục III (Chỉ đóng BHTNLĐ, BNN) tương tự như trên. Trường hợp cty báo tăng lao động riêng với những người lao động đã có mã số BHXH, ghi khá đầy đủ những tiêu thức trên biểu mẫu và ghi nơi Đk KCB ban sơ vào cột 10. Trường hợp cty có nhiều người thay đổi nơi Đk KCB ban sơ thì ghi cột B, cột C và ghi nội dung thay đổi nơi Đk KCB ban sơ vào cột 10, những cột khác bỏ trống.

Sau khi hoàn tất việc kê khai cty ký, ghi rõ họ tên.


Bạn đang mò mẩn nội dung bài viết Mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và list lao động tham gia BHXH, BHYT 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và list lao động tham gia BHXH, BHYT FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và list lao động tham gia BHXH, BHYT Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và list lao động tham gia BHXH, BHYT Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or tham gia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Mẫu #D02LT #Báo #cáo #tình #hình #sử #dụng #lao #động #và #danh #sách #lao #động #tham #gia #BHXH #BHYT