0765562555

Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip Mới nhất 2022 được update : 2021-09-04 01:00:02

3536

Xin chàoNgày 23/01/2021, Bộ Công an đã phát hành Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.  Theo đó thông tư quy định rõ ràng về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, ngôn từ khác, vật liệu thẻ Căn cước công dân và trách nhiệm của Công an những cty, địa phương trong việc sản xuất, cấp và quản trị và vận hành mẫu thẻ CCCD. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi tại đây.Bạn đang xem: Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip Mắt trước căn cước công dân gắn chípMặt sau thẻ căn cước công dân gắn chípĐối tượng vận dụng căn cước công dân gắn chíp Đối tượng vận dụng, gồm có: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD; Công an những cty, địa phương; Các cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến việc sản xuất, cấp và quản trị và vận hành thẻ CCCD. Một số quy định về hình dáng, kích thức căn cước công dân Đối với hình dáng, kích thước và vật liệu thẻ CCCD, Thông tư số 06 quy định thẻ CCCD có hình chữ nhật chiều rộng 53,98 mm ± 0,12 mm, chiều dài 85,6 mm ¬± 0,12 mm, độ dày 0,76 mm ± 0,08 mm, bốn góc được cắt tròn với nửa đường kính r = 3,18 mm ± 0,3 mm. Thẻ CCCD được sản xuất bằng vật liệu đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. Tham khảo: Bài tham gia cuộc thi Viết cảm nhận về một cuốn sách mà em yêu thíchNội dung thẻ CCCD quy định mặt trước thẻ CCCD gồm những thông tin sau: Xem thêm: Lời dẫn văn nghệ tổng kết năm học của trường Mầm nonBên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ CCCD cỡ 20 x 30 mm; Có giá trị đến/Date of expiry; Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence – Freedom – Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; hình tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full name; Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Quê quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence; Mặt sau thẻ CCCD gồm những thông tin sau: Xem thêm: Lời dẫn văn nghệ tổng kết năm học của trường Mầm nonBên trái, từ trên xuống: Đặc điểm nhân dạng/Personal identification; Ngày, tháng, năm/Date, month, year; CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ Xà HỘI/DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER; chữ ký, họ và tên của người dân có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ CCCD; chíp điện tử. Bên phải, từ trên xuống, có 2 ô: Vân tay ngón trỏ trái/Left index finger và Vân tay ngón trỏ phải/Right index finger của người được cấp thẻ CCCD. Cùng với đó, chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ CCCD và tàng trữ thông tin cơ bản của công dân. Ngôn ngữ khác trên thẻ CCCD là Tiếng Anh, là yếu tố kiện để công dân Việt Nam sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế được cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. Ngoài ra, thẻ CCCD đã được cấp trước thời điểm ngày Thông tư số 06 có hiệu lực hiện hành vẫn vẫn đang còn mức giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD theo quy định tại Thông tư số 06. Các loại sách vở có mức giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ CCCD được cấp trước thời điểm ngày Thông tư số 06 có hiệu lực hiện hành thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực hiện hành pháp lý. Ngày 23/01/2021, Bộ Công an đã phát hành Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.  Theo đó thông tư quy định rõ ràng về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, ngôn từ khác, vật liệu thẻ Căn cước công dân và trách nhiệm của Công an những cty, địa phương trong việc sản xuất, cấp và quản trị và vận hành mẫu thẻ CCCD. Nội dung rõ ràng mời những ban cùng theo dõi tại đây.Bạn đang xem: Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip Mắt trước căn cước công dân gắn chípMặt sau thẻ căn cước công dân gắn chípĐối tượng vận dụng căn cước công dân gắn chíp Đối tượng vận dụng, gồm có: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD; Công an những cty, địa phương; Các cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan đến việc sản xuất, cấp và quản trị và vận hành thẻ CCCD. Một số quy định về hình dáng, kích thức căn cước công dân Đối với hình dáng, kích thước và vật liệu thẻ CCCD, Thông tư số 06 quy định thẻ CCCD có hình chữ nhật chiều rộng 53,98 mm ± 0,12 mm, chiều dài 85,6 mm ¬± 0,12 mm, độ dày 0,76 mm ± 0,08 mm, bốn góc được cắt tròn với nửa đường kính r = 3,18 mm ± 0,3 mm. Thẻ CCCD được sản xuất bằng vật liệu đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. Tham khảo: Bài tham gia cuộc thi Viết cảm nhận về một cuốn sách mà em yêu thíchNội dung thẻ CCCD quy định mặt trước thẻ CCCD gồm những thông tin sau: Xem thêm: Lời dẫn văn nghệ tổng kết năm học của trường Mầm nonBên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ CCCD cỡ 20 x 30 mm; Có giá trị đến/Date of expiry; Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence – Freedom – Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; hình tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full name; Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Quê quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence; Mặt sau thẻ CCCD gồm những thông tin sau: Xem thêm: Lời dẫn văn nghệ tổng kết năm học của trường Mầm nonBên trái, từ trên xuống: Đặc điểm nhân dạng/Personal identification; Ngày, tháng, năm/Date, month, year; CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ Xà HỘI/DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER; chữ ký, họ và tên của người dân có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ CCCD; chíp điện tử. Bên phải, từ trên xuống, có 2 ô: Vân tay ngón trỏ trái/Left index finger và Vân tay ngón trỏ phải/Right index finger của người được cấp thẻ CCCD. Cùng với đó, chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ CCCD và tàng trữ thông tin cơ bản của công dân. Ngôn ngữ khác trên thẻ CCCD là Tiếng Anh, là yếu tố kiện để công dân Việt Nam sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế được cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. Ngoài ra, thẻ CCCD đã được cấp trước thời điểm ngày Thông tư số 06 có hiệu lực hiện hành vẫn vẫn đang còn mức giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD theo quy định tại Thông tư số 06. Các loại sách vở có mức giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ CCCD được cấp trước thời điểm ngày Thông tư số 06 có hiệu lực hiện hành thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực hiện hành pháp lý.

Bạn đang xem postt Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm bài Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or Join Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Mẫu #thẻ #Căn #cước #công #dân #gắn #chip