0765562555

Nghị định 105/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Nghị định 105/2020/NĐ-CP Mới nhất 2022 được update : 2021-09-10 11:08:01

3754

Xin chàoTừ ngày thứ nhất/11/2020, Nghị định 105/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày thứ 8/09/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi.

Theo đó, tương hỗ kinh phí góp vốn đầu tư tổ chức triển khai nấu ăn tính trên số lượng trẻ con được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2,4 triệu đồng/01 tháng/45 trẻ con, số dư từ 20 trẻ con trở lên được xem thêm 01 lần mức tương hỗ. Mỗi cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi được hưởng không thật 05 lần mức tương hỗ nêu trên/01 tháng và không thật 9 tháng/năm học. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Nghị định tại đây.

CHÍNH PHỦ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———- Số: 105/2020/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 8 tháng 9 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng bốn năm năm trong năm này;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

nhà nước phát hành Nghị định quy định chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi.

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người dùng vận dụng

1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 và khoản 2 Điều 81 Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy.

2. Đối tượng vận dụng

Nghị định này vận dụng riêng với nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập; trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập; trường mần nin thiếu nhi, lớp mần nin thiếu nhi độc lập (sau này gọi chung là cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi); những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ở địa phận có khu công nghiệp: là cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thuộc địa phận cấp huyện, nơi có khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định của pháp lý về khu công nghiệp, có chăm sóc, giáo dục trẻ con là con công nhân, người lao động thao tác tại khu công nghiệp.

2. Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập là cơ sở giáo dục khác trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, gồm có: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mần nin thiếu nhi độc lập đã được cấp phép xây dựng theo quy định của pháp lý.

3. Dịch Vụ TM bán trú là những dịch vụ phục vụ trực tiếp cho trẻ con ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi.

4. Dịch Vụ TM giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài giờ là những dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ con mần nin thiếu nhi ngoài giờ chính khóa theo quy định của pháp lý.

5. Dịch Vụ TM đưa đón trẻ là những dịch vụ đưa đón trẻ con mần nin thiếu nhi từ nơi ở đến cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi và ngược lại.

Chương II.

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON

Điều 3. Chính sách góp vốn đầu tư tăng trưởng mạng lưới trường, lớp giáo dục mần nin thiếu nhi

1. Tăng cường nguồn lực từ ngân sách TW và ngân sách địa phương góp vốn đầu tư cơ sở vật chất theo những chương trình, dự án công trình bất Động sản để thực thi tiềm năng kiên cố hóa trường, lớp giáo dục mần nin thiếu nhi, bảo vệ yêu cầu đến năm 2025 đạt 01 phòng/nhóm, lớp; góp vốn đầu tư xây mới, tương hỗ update những khuôn khổ khu công trình xây dựng theo phía đạt chuẩn về cơ sở vật chất riêng với giáo dục mần nin thiếu nhi.

2. Khuyến khích thu hút những nguồn lực của xã hội góp vốn đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất cho giáo dục mần nin thiếu nhi dưới mọi hình thức theo quy định của pháp lý.

3. Bố trí dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi trong kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương; củng cố, tăng trưởng mạng lưới trường, lớp mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương theo phía chuẩn hóa, tân tiến hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; thực thi phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ con năm tuổi.

Điều 4. Chính sách ưu tiên tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi ở xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã thuộc vùng trở ngại vất vả

1. Ưu tiên góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư của Trung ương và địa phương từ những chương trình, dự án công trình bất Động sản để xây dựng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập ở những xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả theo quy định của Thủ tướng nhà nước, bảo vệ yêu cầu đến năm 2025 đạt 01 phòng/nhóm, lớp và phục vụ yêu cầu kiên cố hóa trường lớp học.

2. Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập ở xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vùng bãi ngang ven bờ biển, hải hòn đảo, xã thuộc vùng trở ngại vất vả theo quy định của Thủ tướng nhà nước được ngân sách nhà nước tương hỗ tổ chức triển khai nấu ăn cho trẻ con theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Hỗ trợ kinh phí góp vốn đầu tư tổ chức triển khai nấu ăn cho trẻ con

a) Kinh phí tương hỗ tổ chức triển khai nấu ăn cho trẻ con mần nin thiếu nhi được xem trên số lượng trẻ con được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng/01 tháng/45 trẻ con, số dư từ 20 trẻ con trở lên được xem thêm một lần mức tương hỗ. Mỗi cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi được hưởng không thật 05 lần mức tương hỗ nêu trên/01 tháng và không thật 9 tháng/01 năm học.

b) Phương thức thực thi

Hằng năm, cùng với thời gian dự trù ngân sách nhà nước, vị trí căn cứ vào số trẻ con hiện có, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập theo quy định tại khoản 2 Điều này lập dự trù theo quy định gửi về phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổng hợp, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí góp vốn đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 5. Chính sách riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập dân lập, tư thục ở địa phận có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập ở địa phận có khu công nghiệp thuộc quy mô dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo như đúng quy định có từ 30% trẻ con là con công nhân, người lao động thao tác tại khu công nghiệp.

2. Nội dung chủ trương

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được tương hỗ trang bị cơ sở vật chất 01 lần, gồm có: trang bị vật dụng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo khuôn khổ quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và tương hỗ kinh phí góp vốn đầu tư sửa chữa thay thế cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ con. Mức tương hỗ tối thiểu là 20 (hai mươi) triệu đồng/cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập.

3. Phương thức thực thi

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này, vị trí căn cứ kĩ năng ngân sách địa phương và số lượng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập trên địa phận thuộc diện được tương hỗ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án tương hỗ, phương án kiểm tra việc tương hỗ và sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư cho những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực thi, bảo vệ việc tương hỗ cho những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập hoàn thành xong trước thời điểm ngày 30 tháng 6 hằng năm.

Điều 6. Chính sách khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi

1. Nhà góp vốn đầu tư thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư trong nghành nghề giáo dục mần nin thiếu nhi được hưởng những chủ trương ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng thanh toán và những chủ trương khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp lý.

2. Nhà góp vốn đầu tư thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư trong nghành nghề giáo dục mần nin thiếu nhi được hưởng những chủ trương góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi theo như hình thức đối tác chiến lược công tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư.

3. Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập được thực thi một số trong những dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước gồm có: dịch vụ bán trú, dịch vụ giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài giờ, dịch vụ đưa đón trẻ.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vị trí căn cứ Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, xây dựng khuôn khổ dịch vụ, định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật, quy định khung giá và mức giá dịch vụ rõ ràng trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động, làm cơ sở triển khai thực thi.

Chương III.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM MẦM NON

Điều 7. Chính sách tương hỗ ăn trưa cho trẻ con mẫu giáo

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không gồm có trẻ con dân tộc bản địa thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định chủ trương ưu tiên tuyển sinh và tương hỗ học tập riêng với trẻ con mẫu giáo, học viên, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi bảo vệ một trong những Đk sau:

a) Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ con hoặc trẻ con thường trú ở thôn đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vùng bãi ngang ven bờ biển, hải hòn đảo theo quy định của Thủ tướng nhà nước.

b) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm trước đó đó của nhà nước quy định chủ trương trợ giúp xã hội riêng với đối tượng người dùng bảo trợ xã hội.

c) Là nhân khẩu trong mái ấm gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng nhà nước.

d) Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chủ trương như thương binh, con thương bệnh binh; con một số trong những đối tượng người dùng chủ trương khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người dân có công với nước (nếu có).

đ) Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

2. Nội dung chủ trương

Trẻ em thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều này được tương hỗ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian tương hỗ tính theo số tháng học thực tiễn, nhưng không thật 9 tháng/năm học.

3. Hồ sơ

a) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nộp một trong số nhiều chủng loại sách vở sau:

– Bản sao kèm theo bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận sổ hộ khẩu hoặc phục vụ thông tin về số định danh thành viên của trẻ con hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con;

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc Đk thường trú của trẻ con (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).

b) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nộp một trong số nhiều chủng loại sách vở sau:

– Bản sao kèm bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Quyết định về việc trợ cấp xã hội của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Bản sao kèm bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội về tình trạng trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ thuộc những trường hợp khác quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm trước đó đó của nhà nước quy định chủ trương trợ giúp xã hội riêng với đối tượng người dùng bảo trợ xã hội;

– Bản sao kèm theo bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Giấy ghi nhận nuôi con nuôi riêng với trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ con thuộc những trường hợp khác quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm trước đó đó của nhà nước quy định chủ trương trợ giúp xã hội riêng với đối tượng người dùng bảo trợ xã hội.

c) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này nộp bản sao và mang bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Giấy ghi nhận hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

d) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này nộp bản sao kèm theo bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Giấy xác nhận của cơ quan quản trị và vận hành đối tượng người dùng người dân có công quy định tại điểm d khoản 1 Điều này và Giấy khai sinh của trẻ con.

đ) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này nộp bản sao kèm theo bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Trình tự và thời hạn thực thi

Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi tổ chức triển khai phổ cập, thông tin rộng tự do và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng được hưởng chủ trương nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị tương hỗ ăn trưa;

Trong vòng 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thông tin, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi. Mỗi đối tượng người dùng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề xuất kiến nghị tương hỗ trong cả thời hạn học tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi. Riêng đối tượng người dùng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, nộp tương hỗ update Giấy ghi nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng năm học;

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa tồn tại xác nhận của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm so sánh với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để lấy vào hồ sơ, yêu cầu tương hỗ update nếu hồ sơ gần khá đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ con. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo vệ yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày thao tác cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi gửi thông tin không tiếp nhận hồ sơ và nguyên do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con;

Trong vòng 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi lập list trẻ con mẫu giáo được tương hỗ ăn trưa (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) kèm theo hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này gửi về phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy đang quản trị và vận hành trực tiếp để xem xét, tổng hợp;

Trong vòng 07 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổ chức triển khai thẩm định hồ sơ, tổng hợp list trẻ con mẫu giáo được tương hỗ ăn trưa (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hành động phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt list trẻ con mẫu giáo được tương hỗ ăn trưa và thông tin kết quả cho cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt list trẻ con mẫu giáo được tương hỗ ăn trưa, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thông tin công khai minh bạch và tổ chức triển khai triển khai thực thi chi tương hỗ.

5. Phương thức thực thi

a) Việc chi trả kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ ăn trưa được thực thi gấp hai trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ hàng tháng còn sót lại vào tháng 3 hoặc tháng bốn hằng năm.

b) Căn cứ vào thực tiễn quản trị và vận hành và cách tổ chức triển khai ăn trưa của nhà trường, lãnh đạo cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thống nhất với ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ trẻ con để lựa chọn thực thi theo một trong hai phương thức sau:

– Phương thức 1: Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi giữ lại kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ để tổ chức triển khai bữa tiệc trưa cho trẻ con (riêng với những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi có tổ chức triển khai nấu ăn cho trẻ con);

– Phương thức 2: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi phụ trách tiếp nhận kinh phí góp vốn đầu tư và thực thi việc chi trả. Căn cứ vào thực tiễn quản trị và vận hành và cách tổ chức triển khai ăn trưa, lãnh đạo cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thống nhất với ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ trẻ con để quyết định hành động một trong hai phương thức nêu trên.

c) Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con chưa nhận được kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ ăn trưa theo thời hạn quy định tại điểm a khoản 5 Điều này thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

d) Trường hợp trẻ con chuyển trường, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi có trách nhiệm trả lại hồ sơ đề xuất kiến nghị tương hỗ ăn trưa cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con. Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi nơi trẻ con chuyển đến có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hành động chuyển kinh phí góp vốn đầu tư hoặc cấp tương hỗ update kinh phí góp vốn đầu tư để cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi nơi trẻ con chuyển đến thực thi chi trả tương hỗ ăn trưa theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

đ) Trường hợp trẻ con thôi học, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực thi chi trả chủ trương.

Điều 8. Chính sách trợ cấp riêng với trẻ con mần nin thiếu nhi là con công nhân, người lao động thao tác tại khu công nghiệp

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Trẻ em đang học tại những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thuộc quy mô dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo như đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con là công nhân, người lao động đang thao tác tại những khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

2. Nội dung chủ trương

Trẻ em thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều này được tương hỗ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian tương hỗ tính theo số tháng học thực tiễn, nhưng không thật 9 tháng/năm học.

Mức tương hỗ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù phù thích hợp với kĩ năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hành động.

3. Hồ sơ

a) Đơn đề xuất kiến nghị trợ cấp riêng với trẻ con mần nin thiếu nhi là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) có xác nhận của cty sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con đang công tác thao tác;

b) Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của trẻ con (Bản sao kèm theo bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận).

4. Trình tự, thời hạn và phương thức thực thi

a) Trình tự và thời hạn thực thi

Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi tổ chức triển khai phổ cập, thông tin rộng tự do và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng được hưởng chủ trương nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị trợ cấp;

Trong vòng 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thông tin, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa tồn tại xác nhận của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm so sánh với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để lấy vào hồ sơ, yêu cầu tương hỗ update nếu hồ sơ gần khá đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo vệ yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày thao tác cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi gửi thông tin không tiếp nhận hồ sơ và nguyên do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con;

Trong vòng 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi lập list trẻ con mần nin thiếu nhi được hưởng trợ cấp kèm theo hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này gửi về phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy đang quản trị và vận hành trực tiếp để xem xét, tổng hợp; người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục trọn vẹn phụ trách về list trẻ con được hưởng trợ cấp;

Trong vòng 07 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổ chức triển khai thẩm định hồ sơ, tổng hợp list trẻ con mần nin thiếu nhi được hưởng trợ cấp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt list trẻ con mần nin thiếu nhi được hưởng trợ cấp và thông tin kết quả cho cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thông tin công khai minh bạch list trẻ con mần nin thiếu nhi được trợ cấp.

b) Phương thức thực thi

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi phụ trách tiếp nhận kinh phí góp vốn đầu tư và chi trả kinh phí góp vốn đầu tư trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con;

Thời gian chi trả thực thi gấp hai trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ hàng tháng còn sót lại vào tháng 3 hoặc tháng bốn hằng năm;

Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con chưa nhận được kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ học phí theo thời hạn thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

Trường hợp trẻ con thôi học, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực thi chi trả chủ trương.

Chương IV.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON

Điều 9. Chính sách riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ con người dân tộc bản địa thiểu số

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi dạy tại điểm lẻ của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập ở thôn đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vùng bãi ngang ven bờ biển, hải hòn đảo, xã thuộc vùng trở ngại vất vả theo quy định của Thủ tướng nhà nước bảo vệ một trong những Đk sau:

a) Trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên.

b) Trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ con là người dân tộc bản địa thiểu số.

2. Nội dung chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều này hàng tháng được tương hỗ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng một tháng). Thời gian hưởng tương hỗ tính theo số tháng dạy thực tiễn, nhưng không thật 9 tháng/năm học.

Tiền tương hỗ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

3. Phương thức thực thi

Hằng năm, cùng với thời gian lập dự trù ngân sách nhà nước, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi lập list giáo viên được hưởng chủ trương (Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) gửi về phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí góp vốn đầu tư thực thi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trường hợp cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi trực thuộc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy hoặc cơ quan khác, hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi nộp list giáo viên được hưởng chủ trương về cơ quan quản trị và vận hành cấp trên trực tiếp, đồng thời gửi phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy nơi cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi đóng trụ sở trên địa phận để theo dõi, tổng hợp.

Điều 10. Chính sách riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi thao tác tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục ở địa phận có khu công nghiệp

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi đang thao tác tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thuộc quy mô dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định ở địa phận có khu công nghiệp bảo vệ những Đk sau:

– Có trình độ chuẩn đào tạo và giảng dạy chức vụ giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định;

– Có hợp đồng lao động với những người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục;

– Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ con là con công nhân, người lao động thao tác tại khu công nghiệp.

2. Nội dung chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi bảo vệ những Đk quy định tại khoản 1 Điều này được tương hỗ tối thiểu 800.000 đồng/tháng (tám trăm ngàn đồng một tháng).

Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục được hưởng tương hỗ được xem theo định mức quy định riêng với những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập hiện hành.

Thời gian hưởng tương hỗ tính theo số tháng dạy thực tiễn trong năm học. Mức tương hỗ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận hợp tác giữa chủ cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Mức tương hỗ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù phù thích hợp với kĩ năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hành động.

3. Hồ sơ, trình tự thực thi

a) Hồ sơ

– Danh sách giáo viên được hưởng chủ trương (Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này);

– Bản sao kèm bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Hợp đồng lao động của giáo viên được hưởng chủ trương.

b) Trình tự thực thi

Tháng 8 hằng năm, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến đến phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy;

Trong vòng 10 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổ chức triển khai thẩm định hồ sơ, tổng hợp list giáo viên được hưởng chủ trương gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt list giáo viên được hưởng chủ trương và thông tin kết quả cho cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thông tin công khai minh bạch list giáo viên được hưởng chủ trương.

c) Phương thức thực thi

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi phụ trách tiếp nhận kinh phí góp vốn đầu tư và chi trả kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước cho giáo viên;

Thời gian chi trả thực thi gấp hai trong năm học: lần 1 chi trả vào tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ hàng tháng còn sót lại vào tháng 5 hằng năm;

Trường hợp giáo viên chưa nhận được kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

Trường hợp giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực thi chi trả chủ trương.

Điều 11. Chính sách tương hỗ tài liệu và ngân sách tập huấn riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi (gồm có cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhóm, tổ trưởng trình độ) đang thao tác tại những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định.

2. Nội dung chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định tại khoản 1 Điều này được Nhà nước tương hỗ tài liệu và ngân sách tập huấn khi tham gia những lớp tập huấn, tu dưỡng nâng cao trình độ trách nhiệm. Mức tương hỗ của ngân sách thực thi theo mức tương hỗ riêng với giáo viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm theo quy định.

Hăng năm, vị trí căn cứ kế hoạch tập huấn, tu dưỡng của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục lập list giáo viên tham gia tập huấn, tu dưỡng gửi phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy. Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự trù, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực thi theo quy định.

Chương V.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Source kinh phí góp vốn đầu tư và quản trị và vận hành kinh phí góp vốn đầu tư

1. Kinh phí thực thi những chủ trương quy định tại Nghị định này gồm có:

a) Ngân sách nhà nước gồm có: ngân sách địa phương; ngân sách Trung ương tương hỗ cho những địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và những văn bản hướng dẫn hiện hành.

– Ngân sách địa phương thực thi những chủ trương quy định tại những điều 5, 8, 10 và 11 Nghị định này.

– Ngân sách TW tương hỗ ngân sách địa phương để thực thi những chủ trương quy định tại những điều 4, 7 và 9 Nghị định này.

b) Source vốn xã hội hóa giáo dục và những nguồn vốn lôi kéo hợp pháp khác.

2. Việc lập dự trù, quản trị và vận hành, sử dụng và quyết toán kinh phí góp vốn đầu tư thực thi theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Đầu tư công và những văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 13. Trách nhiệm của những bộ, ngành

1. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

a) Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ ngành tương quan chỉ huy những địa phương triển khai thực thi những nội dung quy định tại Nghị định này;

b) Tổ chức kiểm tra, nhìn nhận việc thực thi Nghị định này theo quy định.

2. Bộ Tài chính: Bảo đảm kinh phí góp vốn đầu tư thực thi chủ trương quy định tại Nghị định này theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tổng hợp, trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước kế hoạch góp vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm để thực thi những chương trình, dự án công trình bất Động sản tăng cường cơ sở vật chất cho những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và những văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Các bộ, ngành tương quan: trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm được giao phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo chỉ huy những địa phương triển khai thực thi những nội dung quy định tại Nghị định này.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên phối hợp trong công tác thao tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, giám sát, kiến nghị việc thực thi chủ trương theo quy định tại Nghị định này trên cơ sở hiệu suất cao, trách nhiệm được giao.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực thi những chủ trương tại địa phương theo quy định tại Nghị định này; kiểm tra, giám sát việc thực thi và văn bản báo cáo giải trình tình hình thực thi định kỳ hằng năm với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, những bộ ngành tương quan.

2. Bảo đảm kinh phí góp vốn đầu tư thực thi chủ trương theo quy định tại Nghị định này.

3. Xây dựng dự trù ngân sách thường niên, văn bản báo cáo giải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để quyết định hành động những giải pháp bảo vệ cân đối nguồn lực tài chính cho thực thi chủ trương tại địa phương; tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, truy thuế kiểm toán riêng với quy trình chấp hành dự trù và quyết toán ngân sách của những cty dự trù trực thuộc theo như đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và những văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chương VI.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 11 năm 2020.

2. Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của nhà nước quy định chủ trương tương hỗ ăn trưa riêng với trẻ con mẫu giáo và chủ trương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi hết hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

3. Riêng chủ trương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của nhà nước quy định chủ trương tương hỗ ăn trưa riêng với trẻ con mẫu giáo và chủ trương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi được thực thi đến hết năm 2021.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tổ chức triển khai thực thi những chủ trương quy định tại Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;– Kiểm toán Nhà nước;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, KGVX (2b)

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

……………..

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Từ ngày thứ nhất/11/2020, Nghị định 105/2020/NĐ-CP do nhà nước phát hành ngày thứ 8/09/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi.

Theo đó, tương hỗ kinh phí góp vốn đầu tư tổ chức triển khai nấu ăn tính trên số lượng trẻ con được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2,4 triệu đồng/01 tháng/45 trẻ con, số dư từ 20 trẻ con trở lên được xem thêm 01 lần mức tương hỗ. Mỗi cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi được hưởng không thật 05 lần mức tương hỗ nêu trên/01 tháng và không thật 9 tháng/năm học. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải Nghị định tại đây.

CHÍNH PHỦ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———- Số: 105/2020/NĐ-CP Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 8 tháng 9 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng bốn năm năm trong năm này;

Căn cứ Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

nhà nước phát hành Nghị định quy định chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi.

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người dùng vận dụng

1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Nghị định này quy định chủ trương tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 và khoản 2 Điều 81 Luật Giáo dục đào tạo và giảng dạy.

2. Đối tượng vận dụng

Nghị định này vận dụng riêng với nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập; trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập; trường mần nin thiếu nhi, lớp mần nin thiếu nhi độc lập (sau này gọi chung là cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi); những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi ở địa phận có khu công nghiệp: là cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thuộc địa phận cấp huyện, nơi có khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định của pháp lý về khu công nghiệp, có chăm sóc, giáo dục trẻ con là con công nhân, người lao động thao tác tại khu công nghiệp.

2. Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập là cơ sở giáo dục khác trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, gồm có: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mần nin thiếu nhi độc lập đã được cấp phép xây dựng theo quy định của pháp lý.

3. Dịch Vụ TM bán trú là những dịch vụ phục vụ trực tiếp cho trẻ con ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi.

4. Dịch Vụ TM giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài giờ là những dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ con mần nin thiếu nhi ngoài giờ chính khóa theo quy định của pháp lý.

5. Dịch Vụ TM đưa đón trẻ là những dịch vụ đưa đón trẻ con mần nin thiếu nhi từ nơi ở đến cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi và ngược lại.

Chương II.

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON

Điều 3. Chính sách góp vốn đầu tư tăng trưởng mạng lưới trường, lớp giáo dục mần nin thiếu nhi

1. Tăng cường nguồn lực từ ngân sách TW và ngân sách địa phương góp vốn đầu tư cơ sở vật chất theo những chương trình, dự án công trình bất Động sản để thực thi tiềm năng kiên cố hóa trường, lớp giáo dục mần nin thiếu nhi, bảo vệ yêu cầu đến năm 2025 đạt 01 phòng/nhóm, lớp; góp vốn đầu tư xây mới, tương hỗ update những khuôn khổ khu công trình xây dựng theo phía đạt chuẩn về cơ sở vật chất riêng với giáo dục mần nin thiếu nhi.

2. Khuyến khích thu hút những nguồn lực của xã hội góp vốn đầu tư tăng trưởng cơ sở vật chất cho giáo dục mần nin thiếu nhi dưới mọi hình thức theo quy định của pháp lý.

3. Bố trí dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi trong kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương; củng cố, tăng trưởng mạng lưới trường, lớp mần nin thiếu nhi phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương theo phía chuẩn hóa, tân tiến hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; thực thi phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ con năm tuổi.

Điều 4. Chính sách ưu tiên tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi ở xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã thuộc vùng trở ngại vất vả

1. Ưu tiên góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư của Trung ương và địa phương từ những chương trình, dự án công trình bất Động sản để xây dựng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập ở những xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả theo quy định của Thủ tướng nhà nước, bảo vệ yêu cầu đến năm 2025 đạt 01 phòng/nhóm, lớp và phục vụ yêu cầu kiên cố hóa trường lớp học.

2. Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập ở xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vùng bãi ngang ven bờ biển, hải hòn đảo, xã thuộc vùng trở ngại vất vả theo quy định của Thủ tướng nhà nước được ngân sách nhà nước tương hỗ tổ chức triển khai nấu ăn cho trẻ con theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Hỗ trợ kinh phí góp vốn đầu tư tổ chức triển khai nấu ăn cho trẻ con

a) Kinh phí tương hỗ tổ chức triển khai nấu ăn cho trẻ con mần nin thiếu nhi được xem trên số lượng trẻ con được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng/01 tháng/45 trẻ con, số dư từ 20 trẻ con trở lên được xem thêm một lần mức tương hỗ. Mỗi cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi được hưởng không thật 05 lần mức tương hỗ nêu trên/01 tháng và không thật 9 tháng/01 năm học.

b) Phương thức thực thi

Hằng năm, cùng với thời gian dự trù ngân sách nhà nước, vị trí căn cứ vào số trẻ con hiện có, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập theo quy định tại khoản 2 Điều này lập dự trù theo quy định gửi về phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổng hợp, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí góp vốn đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 5. Chính sách riêng với cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập dân lập, tư thục ở địa phận có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập ở địa phận có khu công nghiệp thuộc quy mô dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo như đúng quy định có từ 30% trẻ con là con công nhân, người lao động thao tác tại khu công nghiệp.

2. Nội dung chủ trương

Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được tương hỗ trang bị cơ sở vật chất 01 lần, gồm có: trang bị vật dụng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo khuôn khổ quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và tương hỗ kinh phí góp vốn đầu tư sửa chữa thay thế cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ con. Mức tương hỗ tối thiểu là 20 (hai mươi) triệu đồng/cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập.

3. Phương thức thực thi

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này, vị trí căn cứ kĩ năng ngân sách địa phương và số lượng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập trên địa phận thuộc diện được tương hỗ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án tương hỗ, phương án kiểm tra việc tương hỗ và sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư cho những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực thi, bảo vệ việc tương hỗ cho những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi độc lập hoàn thành xong trước thời điểm ngày 30 tháng 6 hằng năm.

Điều 6. Chính sách khuyến khích tổ chức triển khai, thành viên góp vốn đầu tư tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi

1. Nhà góp vốn đầu tư thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư trong nghành nghề giáo dục mần nin thiếu nhi được hưởng những chủ trương ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng thanh toán và những chủ trương khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp lý.

2. Nhà góp vốn đầu tư thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí góp vốn đầu tư trong nghành nghề giáo dục mần nin thiếu nhi được hưởng những chủ trương góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi theo như hình thức đối tác chiến lược công tư theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư.

3. Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập được thực thi một số trong những dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước gồm có: dịch vụ bán trú, dịch vụ giáo dục mần nin thiếu nhi ngoài giờ, dịch vụ đưa đón trẻ.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vị trí căn cứ Đk kinh tế tài chính – xã hội của địa phương, xây dựng khuôn khổ dịch vụ, định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật, quy định khung giá và mức giá dịch vụ rõ ràng trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động, làm cơ sở triển khai thực thi.

Chương III.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM MẦM NON

Điều 7. Chính sách tương hỗ ăn trưa cho trẻ con mẫu giáo

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không gồm có trẻ con dân tộc bản địa thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của nhà nước quy định chủ trương ưu tiên tuyển sinh và tương hỗ học tập riêng với trẻ con mẫu giáo, học viên, sinh viên dân tộc bản địa thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi bảo vệ một trong những Đk sau:

a) Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ con hoặc trẻ con thường trú ở thôn đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vùng bãi ngang ven bờ biển, hải hòn đảo theo quy định của Thủ tướng nhà nước.

b) Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm trước đó đó của nhà nước quy định chủ trương trợ giúp xã hội riêng với đối tượng người dùng bảo trợ xã hội.

c) Là nhân khẩu trong mái ấm gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng nhà nước.

d) Trẻ em là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chủ trương như thương binh, con thương bệnh binh; con một số trong những đối tượng người dùng chủ trương khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người dân có công với nước (nếu có).

đ) Trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

2. Nội dung chủ trương

Trẻ em thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều này được tương hỗ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian tương hỗ tính theo số tháng học thực tiễn, nhưng không thật 9 tháng/năm học.

3. Hồ sơ

a) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nộp một trong số nhiều chủng loại sách vở sau:

– Bản sao kèm theo bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận sổ hộ khẩu hoặc phục vụ thông tin về số định danh thành viên của trẻ con hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con;

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc Đk thường trú của trẻ con (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc).

b) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này nộp một trong số nhiều chủng loại sách vở sau:

– Bản sao kèm bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Quyết định về việc trợ cấp xã hội của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Bản sao kèm bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội về tình trạng trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ thuộc những trường hợp khác quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm trước đó đó của nhà nước quy định chủ trương trợ giúp xã hội riêng với đối tượng người dùng bảo trợ xã hội;

– Bản sao kèm theo bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Giấy ghi nhận nuôi con nuôi riêng với trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc trẻ con thuộc những trường hợp khác quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm trước đó đó của nhà nước quy định chủ trương trợ giúp xã hội riêng với đối tượng người dùng bảo trợ xã hội.

c) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này nộp bản sao và mang bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Giấy ghi nhận hoặc Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

d) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này nộp bản sao kèm theo bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Giấy xác nhận của cơ quan quản trị và vận hành đối tượng người dùng người dân có công quy định tại điểm d khoản 1 Điều này và Giấy khai sinh của trẻ con.

đ) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này nộp bản sao kèm theo bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Trình tự và thời hạn thực thi

Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi tổ chức triển khai phổ cập, thông tin rộng tự do và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng được hưởng chủ trương nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị tương hỗ ăn trưa;

Trong vòng 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thông tin, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi. Mỗi đối tượng người dùng nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề xuất kiến nghị tương hỗ trong cả thời hạn học tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi. Riêng đối tượng người dùng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, nộp tương hỗ update Giấy ghi nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng năm học;

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa tồn tại xác nhận của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm so sánh với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để lấy vào hồ sơ, yêu cầu tương hỗ update nếu hồ sơ gần khá đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ con. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo vệ yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày thao tác cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi gửi thông tin không tiếp nhận hồ sơ và nguyên do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con;

Trong vòng 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi lập list trẻ con mẫu giáo được tương hỗ ăn trưa (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) kèm theo hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này gửi về phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy đang quản trị và vận hành trực tiếp để xem xét, tổng hợp;

Trong vòng 07 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổ chức triển khai thẩm định hồ sơ, tổng hợp list trẻ con mẫu giáo được tương hỗ ăn trưa (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hành động phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt list trẻ con mẫu giáo được tương hỗ ăn trưa và thông tin kết quả cho cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt list trẻ con mẫu giáo được tương hỗ ăn trưa, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thông tin công khai minh bạch và tổ chức triển khai triển khai thực thi chi tương hỗ.

5. Phương thức thực thi

a) Việc chi trả kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ ăn trưa được thực thi gấp hai trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ hàng tháng còn sót lại vào tháng 3 hoặc tháng bốn hằng năm.

b) Căn cứ vào thực tiễn quản trị và vận hành và cách tổ chức triển khai ăn trưa của nhà trường, lãnh đạo cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thống nhất với ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ trẻ con để lựa chọn thực thi theo một trong hai phương thức sau:

– Phương thức 1: Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi giữ lại kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ để tổ chức triển khai bữa tiệc trưa cho trẻ con (riêng với những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi có tổ chức triển khai nấu ăn cho trẻ con);

– Phương thức 2: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi phụ trách tiếp nhận kinh phí góp vốn đầu tư và thực thi việc chi trả. Căn cứ vào thực tiễn quản trị và vận hành và cách tổ chức triển khai ăn trưa, lãnh đạo cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thống nhất với ban đại diện thay mặt thay mặt cha mẹ trẻ con để quyết định hành động một trong hai phương thức nêu trên.

c) Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con chưa nhận được kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ ăn trưa theo thời hạn quy định tại điểm a khoản 5 Điều này thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

d) Trường hợp trẻ con chuyển trường, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi có trách nhiệm trả lại hồ sơ đề xuất kiến nghị tương hỗ ăn trưa cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con. Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi nơi trẻ con chuyển đến có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hành động chuyển kinh phí góp vốn đầu tư hoặc cấp tương hỗ update kinh phí góp vốn đầu tư để cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi nơi trẻ con chuyển đến thực thi chi trả tương hỗ ăn trưa theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

đ) Trường hợp trẻ con thôi học, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực thi chi trả chủ trương.

Điều 8. Chính sách trợ cấp riêng với trẻ con mần nin thiếu nhi là con công nhân, người lao động thao tác tại khu công nghiệp

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Trẻ em đang học tại những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thuộc quy mô dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo như đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con là công nhân, người lao động đang thao tác tại những khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

2. Nội dung chủ trương

Trẻ em thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều này được tương hỗ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian tương hỗ tính theo số tháng học thực tiễn, nhưng không thật 9 tháng/năm học.

Mức tương hỗ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù phù thích hợp với kĩ năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hành động.

3. Hồ sơ

a) Đơn đề xuất kiến nghị trợ cấp riêng với trẻ con mần nin thiếu nhi là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) có xác nhận của cty sử dụng lao động nơi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con đang công tác thao tác;

b) Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú của trẻ con (Bản sao kèm theo bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận).

4. Trình tự, thời hạn và phương thức thực thi

a) Trình tự và thời hạn thực thi

Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi tổ chức triển khai phổ cập, thông tin rộng tự do và hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con thuộc đối tượng người dùng được hưởng chủ trương nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị trợ cấp;

Trong vòng 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thông tin, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu thành phần hồ sơ nộp là bản sao chưa tồn tại xác nhận của cấp có thẩm quyền, người nhận hồ sơ có trách nhiệm so sánh với bản chính, ký xác nhận vào bản sao để lấy vào hồ sơ, yêu cầu tương hỗ update nếu hồ sơ gần khá đầy đủ hoặc chưa đúng quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi gửi giấy tiếp nhận hồ sơ cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến không bảo vệ yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày thao tác cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi gửi thông tin không tiếp nhận hồ sơ và nguyên do cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con;

Trong vòng 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi lập list trẻ con mần nin thiếu nhi được hưởng trợ cấp kèm theo hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này gửi về phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy đang quản trị và vận hành trực tiếp để xem xét, tổng hợp; người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục trọn vẹn phụ trách về list trẻ con được hưởng trợ cấp;

Trong vòng 07 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổ chức triển khai thẩm định hồ sơ, tổng hợp list trẻ con mần nin thiếu nhi được hưởng trợ cấp gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt list trẻ con mần nin thiếu nhi được hưởng trợ cấp và thông tin kết quả cho cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thông tin công khai minh bạch list trẻ con mần nin thiếu nhi được trợ cấp.

b) Phương thức thực thi

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi phụ trách tiếp nhận kinh phí góp vốn đầu tư và chi trả kinh phí góp vốn đầu tư trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con;

Thời gian chi trả thực thi gấp hai trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ hàng tháng còn sót lại vào tháng 3 hoặc tháng bốn hằng năm;

Trường hợp cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ con chưa nhận được kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ học phí theo thời hạn thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

Trường hợp trẻ con thôi học, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực thi chi trả chủ trương.

Chương IV.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON

Điều 9. Chính sách riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ con người dân tộc bản địa thiểu số

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi dạy tại điểm lẻ của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập ở thôn đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vùng bãi ngang ven bờ biển, hải hòn đảo, xã thuộc vùng trở ngại vất vả theo quy định của Thủ tướng nhà nước bảo vệ một trong những Đk sau:

a) Trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên.

b) Trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ con là người dân tộc bản địa thiểu số.

2. Nội dung chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi thuộc đối tượng người dùng quy định tại khoản 1 Điều này hàng tháng được tương hỗ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng một tháng). Thời gian hưởng tương hỗ tính theo số tháng dạy thực tiễn, nhưng không thật 9 tháng/năm học.

Tiền tương hỗ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

3. Phương thức thực thi

Hằng năm, cùng với thời gian lập dự trù ngân sách nhà nước, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi lập list giáo viên được hưởng chủ trương (Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này) gửi về phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí góp vốn đầu tư thực thi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trường hợp cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi trực thuộc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy hoặc cơ quan khác, hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi nộp list giáo viên được hưởng chủ trương về cơ quan quản trị và vận hành cấp trên trực tiếp, đồng thời gửi phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy nơi cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi đóng trụ sở trên địa phận để theo dõi, tổng hợp.

Điều 10. Chính sách riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi thao tác tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục ở địa phận có khu công nghiệp

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi đang thao tác tại cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thuộc quy mô dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định ở địa phận có khu công nghiệp bảo vệ những Đk sau:

– Có trình độ chuẩn đào tạo và giảng dạy chức vụ giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định;

– Có hợp đồng lao động với những người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục;

– Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ con là con công nhân, người lao động thao tác tại khu công nghiệp.

2. Nội dung chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi bảo vệ những Đk quy định tại khoản 1 Điều này được tương hỗ tối thiểu 800.000 đồng/tháng (tám trăm ngàn đồng một tháng).

Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục được hưởng tương hỗ được xem theo định mức quy định riêng với những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập hiện hành.

Thời gian hưởng tương hỗ tính theo số tháng dạy thực tiễn trong năm học. Mức tương hỗ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận hợp tác giữa chủ cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Mức tương hỗ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phù phù thích hợp với kĩ năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hành động.

3. Hồ sơ, trình tự thực thi

a) Hồ sơ

– Danh sách giáo viên được hưởng chủ trương (Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này);

– Bản sao kèm bản chính để so sánh hoặc bản sao có xác nhận Hợp đồng lao động của giáo viên được hưởng chủ trương.

b) Trình tự thực thi

Tháng 8 hằng năm, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến đến phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy;

Trong vòng 10 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổ chức triển khai thẩm định hồ sơ, tổng hợp list giáo viên được hưởng chủ trương gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, văn bản báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Trong vòng 07 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận được hồ sơ của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt list giáo viên được hưởng chủ trương và thông tin kết quả cho cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi;

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi thông tin công khai minh bạch list giáo viên được hưởng chủ trương.

c) Phương thức thực thi

Cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi phụ trách tiếp nhận kinh phí góp vốn đầu tư và chi trả kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước cho giáo viên;

Thời gian chi trả thực thi gấp hai trong năm học: lần 1 chi trả vào tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ hàng tháng còn sót lại vào tháng 5 hằng năm;

Trường hợp giáo viên chưa nhận được kinh phí góp vốn đầu tư tương hỗ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;

Trường hợp giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực thi chi trả chủ trương.

Điều 11. Chính sách tương hỗ tài liệu và ngân sách tập huấn riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục

1. Đối tượng hưởng chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi (gồm có cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhóm, tổ trưởng trình độ) đang thao tác tại những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định.

2. Nội dung chủ trương

Giáo viên mần nin thiếu nhi theo quy định tại khoản 1 Điều này được Nhà nước tương hỗ tài liệu và ngân sách tập huấn khi tham gia những lớp tập huấn, tu dưỡng nâng cao trình độ trách nhiệm. Mức tương hỗ của ngân sách thực thi theo mức tương hỗ riêng với giáo viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm theo quy định.

Hăng năm, vị trí căn cứ kế hoạch tập huấn, tu dưỡng của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục lập list giáo viên tham gia tập huấn, tu dưỡng gửi phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy. Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự trù, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực thi theo quy định.

Chương V.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Source kinh phí góp vốn đầu tư và quản trị và vận hành kinh phí góp vốn đầu tư

1. Kinh phí thực thi những chủ trương quy định tại Nghị định này gồm có:

a) Ngân sách nhà nước gồm có: ngân sách địa phương; ngân sách Trung ương tương hỗ cho những địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và những văn bản hướng dẫn hiện hành.

– Ngân sách địa phương thực thi những chủ trương quy định tại những điều 5, 8, 10 và 11 Nghị định này.

– Ngân sách TW tương hỗ ngân sách địa phương để thực thi những chủ trương quy định tại những điều 4, 7 và 9 Nghị định này.

b) Source vốn xã hội hóa giáo dục và những nguồn vốn lôi kéo hợp pháp khác.

2. Việc lập dự trù, quản trị và vận hành, sử dụng và quyết toán kinh phí góp vốn đầu tư thực thi theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Đầu tư công và những văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 13. Trách nhiệm của những bộ, ngành

1. Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo

a) Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ ngành tương quan chỉ huy những địa phương triển khai thực thi những nội dung quy định tại Nghị định này;

b) Tổ chức kiểm tra, nhìn nhận việc thực thi Nghị định này theo quy định.

2. Bộ Tài chính: Bảo đảm kinh phí góp vốn đầu tư thực thi chủ trương quy định tại Nghị định này theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tổng hợp, trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước kế hoạch góp vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm để thực thi những chương trình, dự án công trình bất Động sản tăng cường cơ sở vật chất cho những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và những văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Các bộ, ngành tương quan: trong phạm vi hiệu suất cao, trách nhiệm được giao phối phù thích hợp với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo chỉ huy những địa phương triển khai thực thi những nội dung quy định tại Nghị định này.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên phối hợp trong công tác thao tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, giám sát, kiến nghị việc thực thi chủ trương theo quy định tại Nghị định này trên cơ sở hiệu suất cao, trách nhiệm được giao.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực thi những chủ trương tại địa phương theo quy định tại Nghị định này; kiểm tra, giám sát việc thực thi và văn bản báo cáo giải trình tình hình thực thi định kỳ hằng năm với Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, những bộ ngành tương quan.

2. Bảo đảm kinh phí góp vốn đầu tư thực thi chủ trương theo quy định tại Nghị định này.

3. Xây dựng dự trù ngân sách thường niên, văn bản báo cáo giải trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để quyết định hành động những giải pháp bảo vệ cân đối nguồn lực tài chính cho thực thi chủ trương tại địa phương; tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, truy thuế kiểm toán riêng với quy trình chấp hành dự trù và quyết toán ngân sách của những cty dự trù trực thuộc theo như đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và những văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chương VI.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 11 năm 2020.

2. Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của nhà nước quy định chủ trương tương hỗ ăn trưa riêng với trẻ con mẫu giáo và chủ trương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi hết hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

3. Riêng chủ trương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của nhà nước quy định chủ trương tương hỗ ăn trưa riêng với trẻ con mẫu giáo và chủ trương riêng với giáo viên mần nin thiếu nhi được thực thi đến hết năm 2021.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tổ chức triển khai thực thi những chủ trương quy định tại Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng quản trị nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;– Kiểm toán Nhà nước;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, KGVX (2b)

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

……………..

Tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang xem nội dung bài viết Nghị định 105/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Nghị định 105/2020/NĐ-CP FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Nghị định 105/2020/NĐ-CP Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Nghị định 105/2020/NĐ-CP Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or tham gia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Nghị #định #1052020NĐCP