0765562555

Quy định về định mức tiết dạy riêng với giáo viên Định mức tiết dạy giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Quy định về định mức tiết dạy riêng với giáo viên Định mức tiết dạy giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 08:36:33

3310

Xin chàoCăn cứ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT, Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 08/năm trong năm này/TT-BGDĐT thì số tiết dạy của giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT sẽ tiến hành quy định rõ ràng như trong nội dung bài viết sau này:

Định mức giờ dạy của giáo viên Mầm non

– Đối với những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày:

Dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày/01 giáo viên; Thực hiện những việc làm khác do Hiệu trưởng quy định để đảm bảo thao tác đủ 40 giờ/tuần/01 giáo viên.

– Đối với những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày:

Dạy trên lớp đủ 4 giờ/ngày/01 giáo viên; Thực hiện những việc làm khác do Hiệu trưởng quy định để đảm bảo thao tác đủ 40 giờ/tuần/01 giáo viên.

– Đối với lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập thì cứ có 01 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được xem thêm 0,5 giờ dạy/ngày.

– Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thì ngoài công tác thao tác quản trị và vận hành, cần:

Hiệu trưởng trực tiếp dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ 02 giờ/tuần. Phó hiệu trưởng trực tiếp dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ 04 giờ/tuần.

Lưu ý:

Giáo viên làm quản trị, phó quản trị công đoàn cơ sở không chuyên trách: giảm 06 giờ dạy/tuần (quy ra 210 giờ dạy/năm học); Giáo viên làm ủy viên BCH công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách: giảm 03 giờ dạy/tuần (quy ra 105 giờ dạy/năm học). Kiêm nhiệm trưởng phòng ban thanh tra nhân dân: giảm 02 giờ dạy/tuần; Kiêm nhiệm tổ trưởng trình độ: giảm 03 giờ dạy/tuần; Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống: giảm 05 giờ dạy/tuần.

(Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức vụ và được hưởng chính sách giảm giờ dạy ở chức vụ tốt nhất).

Định mức giờ dạy của giáo viên Tiểu học

– Định mức: 23 tiết/tuần;

– Giáo viên trường dân tộc bản địa bán trú; trường, lớp dành riêng cho những người dân tàn tật, khuyết tật: 21 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm nhiệm tổng phụ trách đội:

Trường hạng I: 2 tiết/tuần. Trường hạng II: 1/3 định mức tiết dạy của giáo viên không kiêm nhiệm. Trường hạng III: 1/2 định mức tiết dạy lúc không kiêm nhiệm.

– Hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 2 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

– Phó hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 4 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

Định mức giờ dạy của giáo viên THCS

– Định mức: 19 tiết/tuần

– Giáo viên trường dân tộc bản địa nội trú, dân tộc bản địa bán trú, trường, lớp dành riêng cho những người dân tàn tật, khuyết tật: 17 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm nhiệm tổng phụ trách đội:

Trường hạng I: 2 tiết/tuần; Trường hạng II: 1/3 định mức tiết dạy lúc không kiêm nhiệm; Trường hạng III: 1/2 định mức tiết dạy lúc không kiêm nhiệm.

– Hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 2 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

– Phó hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 4 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

Định mức giờ dạy của giáo viên THPT

– Định mức: 17 tiết/tuần.

– Với trường dân tộc bản địa nội trú: 15 tiết/tuần.

– Hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 2 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

– Phó hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 4 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

Lưu ý: Giáo viên tiểu học, THCS, THPT sẽ tiến hành giảm định mức tiết học như sau:

– Giáo viên chủ nhiệm:

Giảm 3 tiết/tuần/GV tiểu học; Giảm 4 tiết/tuần/GV THCS, THPT. Giảm 4 tiết/tuần/GV trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường chuyên, trường bán trú.

– Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn: giảm 3 tiết/môn/tuần;

– Giáo viên kiêm nhiệm công tác thao tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu chưa tồn tại cán bộ chuyên trách): giảm từ 2 – 3 tiết/tuần do hiệu trưởng quyết định hành động.

– Tổ trưởng bộ môn: giảm 3 tiết/tuần;

– Tổ phó trình độ: giảm 1 tiết/tuần;

– Giáo viên làm quản trị, phó quản trị công đoàn cơ sở không chuyên trách:

Giảm 04 giờ dạy/tuần/GV tiểu học; Giảm 03 giờ dạy/tuần/GV THCS, THPT, chuyên biệt cấp THPT.

– Giáo viên làm ủy viên BCH công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách:

Giảm 02 giờ dạy/tuần/GV tiểu học; Giảm 01 giờ dạy/tuần/GV THCS, THPT, chuyên biệt cấp THPT.

– Giáo viên kiêm quản trị, thư ký hội đồng trường: giảm 2 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm trưởng phòng ban thanh tra nhân dân: giảm 2tiết/tuần.

– Giáo viên được tuyển dụng bằng HĐLV lần đầu: giảm 2 tiết/tuần.

– Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống:

Giảm 3 tiết/tuần/GV THCS, THPT; Giảm 4 tiết/tuần/GV tiểu học.

Căn cứ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT, Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 08/năm trong năm này/TT-BGDĐT thì số tiết dạy của giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT sẽ tiến hành quy định rõ ràng như trong nội dung bài viết sau này:

Định mức giờ dạy của giáo viên Mầm non

– Đối với những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày:

Dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày/01 giáo viên; Thực hiện những việc làm khác do Hiệu trưởng quy định để đảm bảo thao tác đủ 40 giờ/tuần/01 giáo viên.

– Đối với những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày:

Dạy trên lớp đủ 4 giờ/ngày/01 giáo viên; Thực hiện những việc làm khác do Hiệu trưởng quy định để đảm bảo thao tác đủ 40 giờ/tuần/01 giáo viên.

– Đối với lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập thì cứ có 01 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được xem thêm 0,5 giờ dạy/ngày.

– Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thì ngoài công tác thao tác quản trị và vận hành, cần:

Hiệu trưởng trực tiếp dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ 02 giờ/tuần. Phó hiệu trưởng trực tiếp dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ 04 giờ/tuần.

Lưu ý:

Giáo viên làm quản trị, phó quản trị công đoàn cơ sở không chuyên trách: giảm 06 giờ dạy/tuần (quy ra 210 giờ dạy/năm học); Giáo viên làm ủy viên BCH công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách: giảm 03 giờ dạy/tuần (quy ra 105 giờ dạy/năm học). Kiêm nhiệm trưởng phòng ban thanh tra nhân dân: giảm 02 giờ dạy/tuần; Kiêm nhiệm tổ trưởng trình độ: giảm 03 giờ dạy/tuần; Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống: giảm 05 giờ dạy/tuần.

(Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức vụ và được hưởng chính sách giảm giờ dạy ở chức vụ tốt nhất).

Định mức giờ dạy của giáo viên Tiểu học

– Định mức: 23 tiết/tuần;

– Giáo viên trường dân tộc bản địa bán trú; trường, lớp dành riêng cho những người dân tàn tật, khuyết tật: 21 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm nhiệm tổng phụ trách đội:

Trường hạng I: 2 tiết/tuần. Trường hạng II: 1/3 định mức tiết dạy của giáo viên không kiêm nhiệm. Trường hạng III: 1/2 định mức tiết dạy lúc không kiêm nhiệm.

– Hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 2 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

– Phó hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 4 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

Định mức giờ dạy của giáo viên THCS

– Định mức: 19 tiết/tuần

– Giáo viên trường dân tộc bản địa nội trú, dân tộc bản địa bán trú, trường, lớp dành riêng cho những người dân tàn tật, khuyết tật: 17 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm nhiệm tổng phụ trách đội:

Trường hạng I: 2 tiết/tuần; Trường hạng II: 1/3 định mức tiết dạy lúc không kiêm nhiệm; Trường hạng III: 1/2 định mức tiết dạy lúc không kiêm nhiệm.

– Hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 2 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

– Phó hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 4 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

Định mức giờ dạy của giáo viên THPT

– Định mức: 17 tiết/tuần.

– Với trường dân tộc bản địa nội trú: 15 tiết/tuần.

– Hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 2 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

– Phó hiệu trưởng: Định mức tiết dạy/năm = 4 tiết/tuần x số tuần dành riêng cho giảng dạy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục theo quy định về kế hoạch thời hạn năm học.

Lưu ý: Giáo viên tiểu học, THCS, THPT sẽ tiến hành giảm định mức tiết học như sau:

– Giáo viên chủ nhiệm:

Giảm 3 tiết/tuần/GV tiểu học; Giảm 4 tiết/tuần/GV THCS, THPT. Giảm 4 tiết/tuần/GV trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường chuyên, trường bán trú.

– Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn: giảm 3 tiết/môn/tuần;

– Giáo viên kiêm nhiệm công tác thao tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu chưa tồn tại cán bộ chuyên trách): giảm từ 2 – 3 tiết/tuần do hiệu trưởng quyết định hành động.

– Tổ trưởng bộ môn: giảm 3 tiết/tuần;

– Tổ phó trình độ: giảm 1 tiết/tuần;

– Giáo viên làm quản trị, phó quản trị công đoàn cơ sở không chuyên trách:

Giảm 04 giờ dạy/tuần/GV tiểu học; Giảm 03 giờ dạy/tuần/GV THCS, THPT, chuyên biệt cấp THPT.

– Giáo viên làm ủy viên BCH công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách:

Giảm 02 giờ dạy/tuần/GV tiểu học; Giảm 01 giờ dạy/tuần/GV THCS, THPT, chuyên biệt cấp THPT.

– Giáo viên kiêm quản trị, thư ký hội đồng trường: giảm 2 tiết/tuần.

– Giáo viên kiêm trưởng phòng ban thanh tra nhân dân: giảm 2tiết/tuần.

– Giáo viên được tuyển dụng bằng HĐLV lần đầu: giảm 2 tiết/tuần.

– Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống:

Giảm 3 tiết/tuần/GV THCS, THPT; Giảm 4 tiết/tuần/GV tiểu học.

Bạn đang tìm hiểu thêm post Quy định về định mức tiết dạy riêng với giáo viên Định mức tiết dạy giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT 2022

Với việc Bạn xem bài Quy định về định mức tiết dạy riêng với giáo viên Định mức tiết dạy giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Quy định về định mức tiết dạy riêng với giáo viên Định mức tiết dạy giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Quy định về định mức tiết dạy riêng với giáo viên Định mức tiết dạy giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Quy #định #về #định #mức #tiết #dạy #đối #với #giáo #viên #Định #mức #tiết #dạy #giáo #viên #Mầm #Tiểu #học #THCS #THPT