0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Soạn Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Mới 2022 được update : 2021-09-09 01:53:21

3892

Xin chàoSoạn Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về thể dị bội, sự phát sinh thể dị bội. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 68.

Giải Sinh 9 Bài 23 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể I. Thể dị bội

1. Khái niệm

– Thể dị bội là khung hình mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số trong những cặp NST bị thay đổi về số lượng.

– Hậu quả: gây ra biến hóa hình thái ở thực vật (hình dạng, kích thước, sắc tố…) hoặc gây ra một số trong những bệnh ở người (Đao, Tocno, Claiphento…).

II. Sự phát sinh thể dị bội

– Trong quy trình giảm phân, mỗi NST của cặp tương đương phân li về 1 cực → hình thành giao tử thường thì (n) → qua thụ tinh 2 giao tử thường thì n kết phù thích hợp với nhau → hợp tử 2n.

– Khi một cặp NST tương đương không phân li trong giảm phân ở bố hoặc mẹ → 2 chiếc trong cặp NST tương đương cùng đi về 1 cực → tạo giao tử không bình thường n + 1 và n – 1 → qua thụ tinh 2 giao tử đó kết phù thích hợp với giao tử thường thì (n) → hợp tử 2n + 1 và Hợp tử 2n – 1 → thể dị bội.

III. Ý nghĩa của hiện tượng kỳ lạ dị bội Đối với chọn giống: Có thể sử dụng thể không để được những NST mong ước vào khung hình lai. Đối với di truyền học: Có thể sử dụng những lệch bội để xác lập vị trí những gen trên NST. Đối với tiến hóa: Cung cấp nguyên vật tư cho quy trình tiến hóa. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 23 trang 68 Câu 1

Sự biến hóa số lượng ở một cặp NST thường thấy những dạng nào?

Gợi ý đáp án

Các dạng biến hóa số lượng ở một cặp NST là:

+ Thể một nhiễm (2n – 1)

+ Thể ba nhiễm (2n + 1)

+ Thể không nhiễm (2n – 2)

Câu 2

Cơ chế nào dẫn tới sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của cục NST là (2n+1) và (2n-1)?

Gợi ý đáp án

Cơ chế dẫn tới hình thành thể (2n+1) và (2n-1) được lý giải trên cơ sở sự phân li không thường thì của một cặp NST trong giảm phân hình thành giao tử. Kết quả một giao tử có cả hai NST của một cặp, còn một giao tử không mang NST nào của cặp đó.

Sơ đồ:

Câu 3

Hãy nêu hậu quả của đột biến dị bội?

Gợi ý đáp án

Hậu quả của đột biến dị bội là yếu tố biến hóa số lượng NST làm mất đi cân đối gen, trọn vẹn có thể gây ra những rối loạn về sinh lí, sinh hóa trong tế bào và khung hình dẫn đến những hội chứng bệnh lí rất khác nhau thậm chí còn gây chết.

Soạn Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về thể dị bội, sự phát sinh thể dị bội. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 68.

Giải Sinh 9 Bài 23 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể I. Thể dị bội

1. Khái niệm

– Thể dị bội là khung hình mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số trong những cặp NST bị thay đổi về số lượng.

– Hậu quả: gây ra biến hóa hình thái ở thực vật (hình dạng, kích thước, sắc tố…) hoặc gây ra một số trong những bệnh ở người (Đao, Tocno, Claiphento…).

II. Sự phát sinh thể dị bội

– Trong quy trình giảm phân, mỗi NST của cặp tương đương phân li về 1 cực → hình thành giao tử thường thì (n) → qua thụ tinh 2 giao tử thường thì n kết phù thích hợp với nhau → hợp tử 2n.

– Khi một cặp NST tương đương không phân li trong giảm phân ở bố hoặc mẹ → 2 chiếc trong cặp NST tương đương cùng đi về 1 cực → tạo giao tử không bình thường n + 1 và n – 1 → qua thụ tinh 2 giao tử đó kết phù thích hợp với giao tử thường thì (n) → hợp tử 2n + 1 và Hợp tử 2n – 1 → thể dị bội.

III. Ý nghĩa của hiện tượng kỳ lạ dị bội Đối với chọn giống: Có thể sử dụng thể không để được những NST mong ước vào khung hình lai. Đối với di truyền học: Có thể sử dụng những lệch bội để xác lập vị trí những gen trên NST. Đối với tiến hóa: Cung cấp nguyên vật tư cho quy trình tiến hóa. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 23 trang 68 Câu 1

Sự biến hóa số lượng ở một cặp NST thường thấy những dạng nào?

Gợi ý đáp án

Các dạng biến hóa số lượng ở một cặp NST là:

+ Thể một nhiễm (2n – 1)

+ Thể ba nhiễm (2n + 1)

+ Thể không nhiễm (2n – 2)

Câu 2

Cơ chế nào dẫn tới sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của cục NST là (2n+1) và (2n-1)?

Gợi ý đáp án

Cơ chế dẫn tới hình thành thể (2n+1) và (2n-1) được lý giải trên cơ sở sự phân li không thường thì của một cặp NST trong giảm phân hình thành giao tử. Kết quả một giao tử có cả hai NST của một cặp, còn một giao tử không mang NST nào của cặp đó.

Sơ đồ:

Câu 3

Hãy nêu hậu quả của đột biến dị bội?

Gợi ý đáp án

Hậu quả của đột biến dị bội là yếu tố biến hóa số lượng NST làm mất đi cân đối gen, trọn vẹn có thể gây ra những rối loạn về sinh lí, sinh hóa trong tế bào và khung hình dẫn đến những hội chứng bệnh lí rất khác nhau thậm chí còn gây chết.


Bạn đang đọc nội dung bài viết Soạn Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết Soạn Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or Join Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Soạn #Sinh #Bài #Đột #biến #số #lượng #nhiễm #sắc #thể