0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 7: Bài tập chương I

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Soạn Sinh 9 Bài 7: Bài tập chương I FULL 2022 được update : 2021-09-09 22:10:32

3305

Xin chàoSoạn Sinh 9 Bài 7: Bài tập chương I giúp những em học viên lớp 9 giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 22, 23.

Giải Sinh 9 Bài 7 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 7 trang 22, 23 Câu 1

Ở chó, lông ngắn trội trọn vẹn so với lông dài.

P: Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F1 ra làm sao trong những trường hợp sau này?

a) Toàn lông ngắn

b) Toàn lông dài

c) 1 lông ngắn : 1 lông dài

d) 3 lông ngăn : 1 lông dài

Gợi ý đáp án

Đáp án: a

Giải thích:

Theo đưa ra, lông ngắn trội trọn vẹn so với lông dài.

Quy ước gen:

Gen A quy định lông ngắn trội

Gen a quy định lông dài,

Sơ đồ lai:

Ptc: Lông ngắn (AA) x Lông dài (aa)

GP:           A                              a

F1: Aa (toàn lông ngắn)

Câu 2

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền sắc tố của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù phù thích hợp với phép lai trên trong những công thức lai sau này:

a) P: AA × AA

b) P: AA × Aa

c) P: AA × aa

d) P: Aa × Aa

Gợi ý đáp án

Đáp án d

Vì theo đề bài, P đều phải có kiểu hình thân thẫm sinh ra con có kiểu hình thân xanh lục và thân đỏ thẫm

→ Thân đỏ thẫm trội trọn vẹn so với thân xanh lục → P mang kiểu hình trội có kiểu gen (AA, hoặc Aa)

F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ thẫm (A-) : 1 xanh lục (aa) → Thân lục xanh sẽ nhận một giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ.

→ P đều giảm phân sinh ra giao tử a → P dị hợp tử (Aa)

Sơ đồ lai minh họa

P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm

Aa                   Aa

Gp: 1A:1a 1A:1a

F1: 1AA : 2Aa : 1aa

3 đỏ thâm : 1 xanh lục

Câu 3

Màu sắc hoa mõm chó do một gen quy định. Theo dõi sự di truyền sắc tố hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P: Hoa hồng x Hoa hồng F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng.

Điều lý giải nào sau này là đúng được cho phép lai trên?

a) Hoa đỏ trội trọn vẹn so với hoa trắng

b) Hoa đỏ trội không trọn vẹn so với hoa trắng

c) Hoa trắng trội trọn vẹn so với hoa đỏ

d) Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng

Gợi ý đáp án

Đáp án: b,d

Giải thích:

Theo đưa ra: F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng.

Kết quả này đúng như hiện tượng kỳ lạ trội không trọn vẹn (1 : 2 : 1). Vậy, phương án b và d thoả mãn yêu cầu đưa ra.

Quy ước gen:

Gen A − (đỏ) trội không trọn vẹn

Gen a (trắng) là gen lặn

Sơ đồ lai:

Câu 4

Ở người, gen A quy định mắt đen trội trọn vẹn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong những trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

a) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)

b) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)

c) Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)

d) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt đen (AA)

Gợi ý đáp án

Đáp án: b, c

Giải thích:

– Theo đề bài, người dân có cặp mắt xanh phải có kiểu gen aa sẽ nhận giao tử a từ cả bố và mẹ. Người có mắt đen có kiểu gen AA hoặc Aa. Vậy 2 phương án b và c đều thoã mãn yêu cầu đưa ra.

– Sơ đồ lai:

*Trường hợp 1 (phương án b):

*Trường hợp 2 (phương án c):

Câu 5

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù phù thích hợp với phép lai trên trong những trường hợp sau:

a) P: AABB × aabb

b) P: Aabb × aaBb

c) P: AaBB × AABb

d) P: AAbb × aaBB

Gợi ý đáp án

Đáp án: d

Vì theo đề bài:

– F2: 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 : 9 : 3 : 3 : 1 → F1 dị hợp hai cặp gen

– F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn → F1 đồng tính

→ P đỏ, bầu dục và vàng, tròn thuần chủng.

P: AAbb × aaBB

Soạn Sinh 9 Bài 7: Bài tập chương I giúp những em học viên lớp 9 giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 22, 23.

Giải Sinh 9 Bài 7 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 7 trang 22, 23 Câu 1

Ở chó, lông ngắn trội trọn vẹn so với lông dài.

P: Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F1 ra làm sao trong những trường hợp sau này?

a) Toàn lông ngắn

b) Toàn lông dài

c) 1 lông ngắn : 1 lông dài

d) 3 lông ngăn : 1 lông dài

Gợi ý đáp án

Đáp án: a

Giải thích:

Theo đưa ra, lông ngắn trội trọn vẹn so với lông dài.

Quy ước gen:

Gen A quy định lông ngắn trội

Gen a quy định lông dài,

Sơ đồ lai:

Ptc: Lông ngắn (AA) x Lông dài (aa)

GP:           A                              a

F1: Aa (toàn lông ngắn)

Câu 2

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền sắc tố của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù phù thích hợp với phép lai trên trong những công thức lai sau này:

a) P: AA × AA

b) P: AA × Aa

c) P: AA × aa

d) P: Aa × Aa

Gợi ý đáp án

Đáp án d

Vì theo đề bài, P đều phải có kiểu hình thân thẫm sinh ra con có kiểu hình thân xanh lục và thân đỏ thẫm

→ Thân đỏ thẫm trội trọn vẹn so với thân xanh lục → P mang kiểu hình trội có kiểu gen (AA, hoặc Aa)

F1 có tỉ lệ kiểu hình 3 đỏ thẫm (A-) : 1 xanh lục (aa) → Thân lục xanh sẽ nhận một giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ.

→ P đều giảm phân sinh ra giao tử a → P dị hợp tử (Aa)

Sơ đồ lai minh họa

P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm

Aa                   Aa

Gp: 1A:1a 1A:1a

F1: 1AA : 2Aa : 1aa

3 đỏ thâm : 1 xanh lục

Câu 3

Màu sắc hoa mõm chó do một gen quy định. Theo dõi sự di truyền sắc tố hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P: Hoa hồng x Hoa hồng F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng.

Điều lý giải nào sau này là đúng được cho phép lai trên?

a) Hoa đỏ trội trọn vẹn so với hoa trắng

b) Hoa đỏ trội không trọn vẹn so với hoa trắng

c) Hoa trắng trội trọn vẹn so với hoa đỏ

d) Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng

Gợi ý đáp án

Đáp án: b,d

Giải thích:

Theo đưa ra: F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng.

Kết quả này đúng như hiện tượng kỳ lạ trội không trọn vẹn (1 : 2 : 1). Vậy, phương án b và d thoả mãn yêu cầu đưa ra.

Quy ước gen:

Gen A − (đỏ) trội không trọn vẹn

Gen a (trắng) là gen lặn

Sơ đồ lai:

Câu 4

Ở người, gen A quy định mắt đen trội trọn vẹn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong những trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh?

a) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)

b) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)

c) Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)

d) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt đen (AA)

Gợi ý đáp án

Đáp án: b, c

Giải thích:

– Theo đề bài, người dân có cặp mắt xanh phải có kiểu gen aa sẽ nhận giao tử a từ cả bố và mẹ. Người có mắt đen có kiểu gen AA hoặc Aa. Vậy 2 phương án b và c đều thoã mãn yêu cầu đưa ra.

– Sơ đồ lai:

*Trường hợp 1 (phương án b):

*Trường hợp 2 (phương án c):

Câu 5

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ, dạng bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù phù thích hợp với phép lai trên trong những trường hợp sau:

a) P: AABB × aabb

b) P: Aabb × aaBb

c) P: AaBB × AABb

d) P: AAbb × aaBB

Gợi ý đáp án

Đáp án: d

Vì theo đề bài:

– F2: 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 : 9 : 3 : 3 : 1 → F1 dị hợp hai cặp gen

– F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn → F1 đồng tính

→ P đỏ, bầu dục và vàng, tròn thuần chủng.

P: AAbb × aaBB


Bạn đang mò mẩn bài Soạn Sinh 9 Bài 7: Bài tập chương I 2022

Với việc Bạn đọc bài Soạn Sinh 9 Bài 7: Bài tập chương I Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 7: Bài tập chương I Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Soạn Sinh 9 Bài 7: Bài tập chương I Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or Join Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Soạn #Sinh #Bài #Bài #tập #chương