0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 9: Nguyên phân

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Soạn Sinh 9 Bài 9: Nguyên phân Chi tiết 2022 được update : 2021-09-09 21:43:25

3336

Xin chàoSoạn Sinh 9 Bài 9: Nguyên phân giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về biến hóa hình thái, diễn biến nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 30.

Giải Sinh 9 Bài 9 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 9: Nguyên phân I. Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào

– Một chu kì tế bào gồm có: kì trung gian và thời hạn phân bào hay nguyên phân.

– Nguyên phân gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

– Mỗi NST thường giữ vững cấu trúc riêng không liên quan gì đến nhau của nó và duy trì liên tục qua những thế hệ.

– NST sẽ biến hóa hình thái qua những kì của chu kì tế bào:

– NST duỗi xoắn nhiều nhất ở kì trung gian, đóng xoắn cực lớn ở kì giữa nguyên phân.

II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quy trình nguyên phân

– Nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm) là quy trình phân loại của tế bào nhân thực trong số đó NST trong nhân tế bào được chia ra làm hai phần giống nhau và giống với tế bào mẹ, trình làng ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.

– Kì trung gian là thời kì sinh trưởng của tế bào, NST ở dạng dài sợi đơn duỗi xoắn và trình làng sự nhân đôi. Kết thúc kì trung gian, tế bào tiến hành phân bào nguyên nhiễm (nguyên phân).

– Nguyên phân trải qua 2 quy trình là phân loại nhân và phân loại tế bào chất. Trong số đó, phân loại nhân được phân thành 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

– Diễn biến của từng kì trong quy trình nguyên phân:

– Kết quả: Kết thúc quy trình nguyên phân từ là 1 tế bào mẹ có bộ NST 2n → 2 tế bào con giống nhau và giống tế bào mẹ có bộ NST 2n.

III. Ý nghĩa của nguyên phân Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và lớn lên của khung hình. Duy trì sự ổn định bộ NST của loài qua những thế hệ tế bào trong quy trình phát sinh thành viên. Nguyên phân là cơ sở của hình thức sinh sản vô tính của sinh vật. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 9 trang 30 Câu 1

Những biến hóa hình thái của NST được biểu lộ qua sự đóng và duỗi xoắn nổi bật ở những kì nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Gợi ý đáp án

– Hình thái của NST được biểu lộ qua sự đóng và duỗi xoắn nổi bật ở kì giữa và kì trung gian. Ở kì giữa NST co ngắn và đóng xoắn cực lớn (dạng đăc trưng), ở kì trung gian NST duỗi xoắn trọn vẹn (dạng sợi dài mảnh duỗi xoắn).

– Sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chu kì vì: Vì sự đóng và duỗi xoắn được lặp đi tái diễn giống nhau trong mọi chu kì của tế bào.

Câu 2

Sự tự nhân đôi của NST trình làng ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian

Gợi ý đáp án

Đáp án: d.

Câu 3

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quy trình nguyên phân.

Gợi ý đáp án

Kì đầu

– Thoi phân bào được hình thành tiếp nối đuôi nhau hai cực tế bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.

– Các NST kép khởi đầu đóng xoắn, co ngắn, có hình thái rõ rệt và tâm động đính vào những sợi tơ của thoi phân bào.

Kì giữa Các NST kép đóng xoắn cực lớn và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Kì sau 2 crômatit từng NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của tế bào nhờ việc co rút của sợi tơ thuộc thoi phân bào. Kì cuối Tới 2 cực, những NST dãn xoắn, dài ra ở dạng sợi mảnh.

Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống hệt bộ NST của tế bào mẹ (2n NST)

Câu 4

Ý nghĩa cơ bản của quy trình nguyên phân là gì?

a) Sự phân loại đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

c) Sự phân li đồng đều của những crômatit về hai tế bào con.

d) Sự phân loại đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Gợi ý đáp án

Đáp án: b

Câu 5

Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong những trường hợp sau?

a) 4

b) 8

c) 16

d) 32.

Gợi ý đáp án

Đáp án: c

Soạn Sinh 9 Bài 9: Nguyên phân giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về biến hóa hình thái, diễn biến nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 30.

Giải Sinh 9 Bài 9 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 9: Nguyên phân I. Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào

– Một chu kì tế bào gồm có: kì trung gian và thời hạn phân bào hay nguyên phân.

– Nguyên phân gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

– Mỗi NST thường giữ vững cấu trúc riêng không liên quan gì đến nhau của nó và duy trì liên tục qua những thế hệ.

– NST sẽ biến hóa hình thái qua những kì của chu kì tế bào:

– NST duỗi xoắn nhiều nhất ở kì trung gian, đóng xoắn cực lớn ở kì giữa nguyên phân.

II. Những diễn biến cơ bản của NST trong quy trình nguyên phân

– Nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm) là quy trình phân loại của tế bào nhân thực trong số đó NST trong nhân tế bào được chia ra làm hai phần giống nhau và giống với tế bào mẹ, trình làng ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai.

– Kì trung gian là thời kì sinh trưởng của tế bào, NST ở dạng dài sợi đơn duỗi xoắn và trình làng sự nhân đôi. Kết thúc kì trung gian, tế bào tiến hành phân bào nguyên nhiễm (nguyên phân).

– Nguyên phân trải qua 2 quy trình là phân loại nhân và phân loại tế bào chất. Trong số đó, phân loại nhân được phân thành 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

– Diễn biến của từng kì trong quy trình nguyên phân:

– Kết quả: Kết thúc quy trình nguyên phân từ là 1 tế bào mẹ có bộ NST 2n → 2 tế bào con giống nhau và giống tế bào mẹ có bộ NST 2n.

III. Ý nghĩa của nguyên phân Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và lớn lên của khung hình. Duy trì sự ổn định bộ NST của loài qua những thế hệ tế bào trong quy trình phát sinh thành viên. Nguyên phân là cơ sở của hình thức sinh sản vô tính của sinh vật. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 9 trang 30 Câu 1

Những biến hóa hình thái của NST được biểu lộ qua sự đóng và duỗi xoắn nổi bật ở những kì nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Gợi ý đáp án

– Hình thái của NST được biểu lộ qua sự đóng và duỗi xoắn nổi bật ở kì giữa và kì trung gian. Ở kì giữa NST co ngắn và đóng xoắn cực lớn (dạng đăc trưng), ở kì trung gian NST duỗi xoắn trọn vẹn (dạng sợi dài mảnh duỗi xoắn).

– Sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chu kì vì: Vì sự đóng và duỗi xoắn được lặp đi tái diễn giống nhau trong mọi chu kì của tế bào.

Câu 2

Sự tự nhân đôi của NST trình làng ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian

Gợi ý đáp án

Đáp án: d.

Câu 3

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quy trình nguyên phân.

Gợi ý đáp án

Kì đầu

– Thoi phân bào được hình thành tiếp nối đuôi nhau hai cực tế bào, màng nhân và nhân con tiêu biến.

– Các NST kép khởi đầu đóng xoắn, co ngắn, có hình thái rõ rệt và tâm động đính vào những sợi tơ của thoi phân bào.

Kì giữa Các NST kép đóng xoắn cực lớn và xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Kì sau 2 crômatit từng NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li về hai cực của tế bào nhờ việc co rút của sợi tơ thuộc thoi phân bào. Kì cuối Tới 2 cực, những NST dãn xoắn, dài ra ở dạng sợi mảnh.

Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống hệt bộ NST của tế bào mẹ (2n NST)

Câu 4

Ý nghĩa cơ bản của quy trình nguyên phân là gì?

a) Sự phân loại đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

c) Sự phân li đồng đều của những crômatit về hai tế bào con.

d) Sự phân loại đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho hai tế bào con.

Gợi ý đáp án

Đáp án: b

Câu 5

Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong những trường hợp sau?

a) 4

b) 8

c) 16

d) 32.

Gợi ý đáp án

Đáp án: c


Bạn đang đọc bài Soạn Sinh 9 Bài 9: Nguyên phân 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Soạn Sinh 9 Bài 9: Nguyên phân New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 9: Nguyên phân Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Soạn Sinh 9 Bài 9: Nguyên phân Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or tham gia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Soạn #Sinh #Bài #Nguyên #phân