0765562555

Soạn Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Soạn Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất Chi tiết 2022 được update : 2021-09-09 12:22:52

3463

Xin chàoSoạn Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp và những chủ trương về chính trị, văn hóa truyền thống, giáo dục. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử 9 trang 58.

Lịch sử 9 Bài 14 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp

*Nguyên nhân:

Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, để bù đắp những thiệt hại do trận chiến tranh gây ra, thực dân Pháp đã tăng cường khai thác thuộc địa, trong số đó có Đông Dương và Việt Nam.

*Mục đích: Làm sao bóc lột và kiếm lời được nhiều nhất.

*Nội dung:

Các ngành kinh tế tài chính của tư bản Pháp ở Đông Dương sau trận chiến tranh đều phải có bước tăng trưởng mới. Nổi bật là yếu tố tăng cường góp vốn đầu tư và tăng cường khai thác, hầu hết ở hai ngành – nông nghiệp và khai mỏ.

– Nông nghiệp: tiến hành cướp ruộng đất để tăng trưởng những đồn điền cao su đặc.

– Khai mỏ: hầu hết là mỏ than.

– Công nghiệp: Chú ý tới công nghiệp chế biến (mở nhiều nhà máy sản xuất sợi, nhà máy sản xuất rượu, nhà máy sản xuất điện, nhà máy sản xuất đường, nhà máy sản xuất xay xát gạo).

– Thương nghiệp: đánh thuế nặng hàng ngoại nhập vào Việt Nam, nhưng nhập nhiều hàng Pháp miễn thuế.

– Giao thông vận tải lối đi bộ: được mở mang để phục vụ khai thác.

– Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chi huy những ngành kinh tế tài chính ở Đông Dương

=> Tác động đến nền kinh tế thị trường tài chính Việt Nam: làm cho cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính Việt Nam từ từ thay đổi, tính chất thuộc địa, nửa phong kiến và sự phụ thuộc của kinh tế tài chính Việt Nam vào kinh tế tài chính của đế quốc Pháp càng rõ hơn. Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp.

II. Các chủ trương về chính trị, văn hóa truyền thống, giáo dục

Mọi chủ trương được thực thi ráo riết, với những tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh có lợi cho tư bản Pháp

– Chính sách chuyên chế triệt để, tóm gọn mọi quyền hành về tay người Pháp vua quan Nam triều chỉ là bù nhìn, tay sai.

Chính sách “chia để trị”, chia Việt Nam thành ba xứ với ba chính sách rất khác nhau, chia rẽ dân tộc bản địa, chia rẽ tôn giáo. Triệt để tận dụng cỗ máy địa chủ, cường hào ở nông thôn.

– Chính sách văn hoá – giáo dục:

Thi hành chủ trương văn hoá nô dịch. Lợi dụng sách báo công khai minh bạch để tuyên truyền chủ trương “khai hoá”, gieo ảo tưởng hoà bình. III. Xã hội Việt Nam phân hóa

– Do tác động của chủ trương khai thác lần thứ hai và chính sách cai trị khắc nghiệt, thủ đoạn chính trị lừa bịp của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã phân hoá thâm thúy.

– Giai cấp địa chủ phong kiến:

Chiếm nhiều diện tích s quy hoạnh ruộng đất, được thực dân Pháp ủng hộ nên ra sức bóc lột nông dân. Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước, tham gia những trào lưu yêu nước khi có Đk.

– Tầng lớp tư sản: Ra đời sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, số lượng ít; phân hoá làm hai bộ phận:

Tư sản mại bản: Có quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên câu kết ngặt nghèo về chính trị với đế quốc. Tư sản dân tộc bản địa: Có khuynh hướng marketing thương mại độc lập nên có tinh thần dân tộc bản địa, dân chủ, nhưng thái độ không kiên định.

– Tầng lớp tiểu tư sản:

Tăng nhanh về số lượng sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, bị Pháp chèn ép. bạc đãi nên có đời sống bấp bênh. Bộ phận trí thức có tinh thần nhiệt huyết cách mạng. Đó là lực lượng quan trọng của cách mạng dân tộc bản địa, dân chủ.

– Giai cấp nông dân:

Chiếm hơn 90% số dân, bị đế quốc, phong kiến áp bức bóc lột nặng nề, bị bần hàn hoá và phá sản trên quy mô lớn. Đây là lực lượng nhiệt huyết và phần đông nhất của cách mạng.

– Giai cấp công nhân:

Ra đời từ cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp (trước trận chiến tranh), và tăng trưởng nhanh trong cuộc khai thác lần thứ hai. Giai cấp công nhân Việt Nam có những điểm lưu ý riêng:

– Bị ba tầng áp bức bóc lột (đế quốc, phong kiến, tư sản người Việt).

– Có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân.

– Kế thừa truyền thống cuội nguồn yêu nước anh hùng và quật cường của dân tộc bản địa.

Đây là tầng lớp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến toàn thắng. Giai cấp công nhân Việt Nam ngay từ khi mới Ra đời đã tiếp thu tác động của trào lưu cách mạng toàn thế giới sau trận chiến tranh, nhất là của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Cách mạng tháng Mười Nga.

=> Do đó, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập, đón đầu trên mặt trận chống đế quốc phong kiến, nhanh gọn vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng việt nam.

Giải bài tập SGK Sử 9 Bài 14 trang 58 Câu 1

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất đã phân hóa ra làm sao?

Gợi ý đáp án:

– Giai cấp địa chủ phong kiến: làm tay sai cho Pháp và áp bức bóc lột nhân dân, bộ phận nhỏ yêu nước.

– Tầng lớp tư sản:

+ Tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp.

+ Tư sản dân tộc bản địa ít người dân có tinh thần dân tộc bản địa.

– Tầng lớp tiểu tư sản: Bị Pháp chèn ép, bạc đãi, có tinh thần nhiệt huyết cách mạng.

– Giai cấp nông dân: Là lực lượng nhiệt huyết và phần đông của cách mạng.

-Giai cấp công nhân: là lực lượng tiên phong và lãnh đạo cách mạng.

Câu 2

Em hãy cho biết thêm thêm thái độ chính trị và kĩ năng cách mạng những giai cấp trong xã hội Việt Nam sau trận chiến tranh.

Gợi ý đáp án:

– Giai cấp địa chủ phong kiến:

Bộ phận nhỏ là đại địa chủ, giàu sang do nhờ vào Pháp, chống lại cách mạng, chúng trở thành đối tượng người dùng của cách mạng. Bộ phận lớn là trung nông và tiểu địa chủ, bị Pháp chèn ép, đụng chạm tới quyền lợi, nên không ít có tinh thần chống đế quốc, tham gia trào lưu yêu nước khi có Đk.

– Giai cấp nông dân: do bị áp bức, lóc lột nặng nề bởi thực dân và phong kiến nên nông dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có tinh thần chống đế quốc và phong kiến, là lực lượng nhiệt huyết và phần đông của cách mạng.

– Giai cấp tư sản: có hai bộ phận:

Tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc, nên cấu kết ngặt nghèo về chính trị với chúng. Tư sản dân tộc bản địa có khuynh hướng marketing thương mại, tăng trưởng kinh tế tài chính độc lập, nên không ít có tinh thần dân tộc bản địa, dân chủ chống đế quốc, phong kiến, nhưng lập trường của tớ không kiên định, thuận tiện và đơn thuần và giản dị thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.

– Tầng lớp tiểu tư sản: nhạy bén với tình hình chính trị, có tinh thần cách mạng, nhiệt huyết đấu tranh và là một lực lượng quan trọng trong cách mạng dân tộc bản địa, dân chủ ở việt nam.

– Giai cấp công nhân: là giai cấp yêu nước, cách mạng, cùng với giai cấp nông dân họ trở thành 2 lực lượng của cách mạng và họ là giai cấp nông dân họ trở thành 2 lực lượng chính của cách mạng và họ là giai cấp lãnh đạo cách mạng.

Soạn Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp và những chủ trương về chính trị, văn hóa truyền thống, giáo dục. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử 9 trang 58.

Lịch sử 9 Bài 14 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất I. Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp

*Nguyên nhân:

Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, để bù đắp những thiệt hại do trận chiến tranh gây ra, thực dân Pháp đã tăng cường khai thác thuộc địa, trong số đó có Đông Dương và Việt Nam.

*Mục đích: Làm sao bóc lột và kiếm lời được nhiều nhất.

*Nội dung:

Các ngành kinh tế tài chính của tư bản Pháp ở Đông Dương sau trận chiến tranh đều phải có bước tăng trưởng mới. Nổi bật là yếu tố tăng cường góp vốn đầu tư và tăng cường khai thác, hầu hết ở hai ngành – nông nghiệp và khai mỏ.

– Nông nghiệp: tiến hành cướp ruộng đất để tăng trưởng những đồn điền cao su đặc.

– Khai mỏ: hầu hết là mỏ than.

– Công nghiệp: Chú ý tới công nghiệp chế biến (mở nhiều nhà máy sản xuất sợi, nhà máy sản xuất rượu, nhà máy sản xuất điện, nhà máy sản xuất đường, nhà máy sản xuất xay xát gạo).

– Thương nghiệp: đánh thuế nặng hàng ngoại nhập vào Việt Nam, nhưng nhập nhiều hàng Pháp miễn thuế.

– Giao thông vận tải lối đi bộ: được mở mang để phục vụ khai thác.

– Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chi huy những ngành kinh tế tài chính ở Đông Dương

=> Tác động đến nền kinh tế thị trường tài chính Việt Nam: làm cho cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính Việt Nam từ từ thay đổi, tính chất thuộc địa, nửa phong kiến và sự phụ thuộc của kinh tế tài chính Việt Nam vào kinh tế tài chính của đế quốc Pháp càng rõ hơn. Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp.

II. Các chủ trương về chính trị, văn hóa truyền thống, giáo dục

Mọi chủ trương được thực thi ráo riết, với những tương hỗ update, kiểm soát và điều chỉnh có lợi cho tư bản Pháp

– Chính sách chuyên chế triệt để, tóm gọn mọi quyền hành về tay người Pháp vua quan Nam triều chỉ là bù nhìn, tay sai.

Chính sách “chia để trị”, chia Việt Nam thành ba xứ với ba chính sách rất khác nhau, chia rẽ dân tộc bản địa, chia rẽ tôn giáo. Triệt để tận dụng cỗ máy địa chủ, cường hào ở nông thôn.

– Chính sách văn hoá – giáo dục:

Thi hành chủ trương văn hoá nô dịch. Lợi dụng sách báo công khai minh bạch để tuyên truyền chủ trương “khai hoá”, gieo ảo tưởng hoà bình. III. Xã hội Việt Nam phân hóa

– Do tác động của chủ trương khai thác lần thứ hai và chính sách cai trị khắc nghiệt, thủ đoạn chính trị lừa bịp của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã phân hoá thâm thúy.

– Giai cấp địa chủ phong kiến:

Chiếm nhiều diện tích s quy hoạnh ruộng đất, được thực dân Pháp ủng hộ nên ra sức bóc lột nông dân. Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước, tham gia những trào lưu yêu nước khi có Đk.

– Tầng lớp tư sản: Ra đời sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, số lượng ít; phân hoá làm hai bộ phận:

Tư sản mại bản: Có quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên câu kết ngặt nghèo về chính trị với đế quốc. Tư sản dân tộc bản địa: Có khuynh hướng marketing thương mại độc lập nên có tinh thần dân tộc bản địa, dân chủ, nhưng thái độ không kiên định.

– Tầng lớp tiểu tư sản:

Tăng nhanh về số lượng sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, bị Pháp chèn ép. bạc đãi nên có đời sống bấp bênh. Bộ phận trí thức có tinh thần nhiệt huyết cách mạng. Đó là lực lượng quan trọng của cách mạng dân tộc bản địa, dân chủ.

– Giai cấp nông dân:

Chiếm hơn 90% số dân, bị đế quốc, phong kiến áp bức bóc lột nặng nề, bị bần hàn hoá và phá sản trên quy mô lớn. Đây là lực lượng nhiệt huyết và phần đông nhất của cách mạng.

– Giai cấp công nhân:

Ra đời từ cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp (trước trận chiến tranh), và tăng trưởng nhanh trong cuộc khai thác lần thứ hai. Giai cấp công nhân Việt Nam có những điểm lưu ý riêng:

– Bị ba tầng áp bức bóc lột (đế quốc, phong kiến, tư sản người Việt).

– Có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân.

– Kế thừa truyền thống cuội nguồn yêu nước anh hùng và quật cường của dân tộc bản địa.

Đây là tầng lớp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến toàn thắng. Giai cấp công nhân Việt Nam ngay từ khi mới Ra đời đã tiếp thu tác động của trào lưu cách mạng toàn thế giới sau trận chiến tranh, nhất là của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Cách mạng tháng Mười Nga.

=> Do đó, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập, đón đầu trên mặt trận chống đế quốc phong kiến, nhanh gọn vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng việt nam.

Giải bài tập SGK Sử 9 Bài 14 trang 58 Câu 1

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất đã phân hóa ra làm sao?

Gợi ý đáp án:

– Giai cấp địa chủ phong kiến: làm tay sai cho Pháp và áp bức bóc lột nhân dân, bộ phận nhỏ yêu nước.

– Tầng lớp tư sản:

+ Tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp.

+ Tư sản dân tộc bản địa ít người dân có tinh thần dân tộc bản địa.

– Tầng lớp tiểu tư sản: Bị Pháp chèn ép, bạc đãi, có tinh thần nhiệt huyết cách mạng.

– Giai cấp nông dân: Là lực lượng nhiệt huyết và phần đông của cách mạng.

-Giai cấp công nhân: là lực lượng tiên phong và lãnh đạo cách mạng.

Câu 2

Em hãy cho biết thêm thêm thái độ chính trị và kĩ năng cách mạng những giai cấp trong xã hội Việt Nam sau trận chiến tranh.

Gợi ý đáp án:

– Giai cấp địa chủ phong kiến:

Bộ phận nhỏ là đại địa chủ, giàu sang do nhờ vào Pháp, chống lại cách mạng, chúng trở thành đối tượng người dùng của cách mạng. Bộ phận lớn là trung nông và tiểu địa chủ, bị Pháp chèn ép, đụng chạm tới quyền lợi, nên không ít có tinh thần chống đế quốc, tham gia trào lưu yêu nước khi có Đk.

– Giai cấp nông dân: do bị áp bức, lóc lột nặng nề bởi thực dân và phong kiến nên nông dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có tinh thần chống đế quốc và phong kiến, là lực lượng nhiệt huyết và phần đông của cách mạng.

– Giai cấp tư sản: có hai bộ phận:

Tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc, nên cấu kết ngặt nghèo về chính trị với chúng. Tư sản dân tộc bản địa có khuynh hướng marketing thương mại, tăng trưởng kinh tế tài chính độc lập, nên không ít có tinh thần dân tộc bản địa, dân chủ chống đế quốc, phong kiến, nhưng lập trường của tớ không kiên định, thuận tiện và đơn thuần và giản dị thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.

– Tầng lớp tiểu tư sản: nhạy bén với tình hình chính trị, có tinh thần cách mạng, nhiệt huyết đấu tranh và là một lực lượng quan trọng trong cách mạng dân tộc bản địa, dân chủ ở việt nam.

– Giai cấp công nhân: là giai cấp yêu nước, cách mạng, cùng với giai cấp nông dân họ trở thành 2 lực lượng của cách mạng và họ là giai cấp nông dân họ trở thành 2 lực lượng chính của cách mạng và họ là giai cấp lãnh đạo cách mạng.


Bạn đang xem post Soạn Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất 2022

Với việc Bạn mò mẩn postt Soạn Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Soạn Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc Join Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Soạn #Sử #Bài #Việt #Nam #sau #Chiến #tranh #thế #giới #thứ #nhất