0765562555

Thông báo Giao hàng

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Thông báo Giao hàng FULL 2022 được update : 2021-09-08 06:55:10

3981

Xin chàoThông báo Giao hàng hay (Công văn Giao hàng) là biểu mẫu được lập ra nhằm mục đích thông tin với chủ thể có thẩm quyền về trách nhiệm và trách nhiệm, dự tính thực thi Giao hàng theo thỏa thuận hợp tác.

Ngoài ra khi Giao hàng xong những ban phải lập biên bản Giao hàng làm vị trí căn cứ pháp lý cho hợp đồng dân sự. Vậy mời ban đọc cùng tìm hiểu thêm rõ ràng và tải về tại đây.

Bạn đang xem: Thông báo Giao hàng

Mẫu thông tin Giao hàng

CÔNG TY ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Số: …/CV- …V/v: thông tin Giao hàng

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Công ty……………………..

(Địa chỉ:……………………………………………..)

Tham khảo: Lời hứa của Đội viên mới

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào chủ thể mà ban thông tin là chủ thể nào)

Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi có ký kết với Quý công ty Hợp đồng dân sự số………. về việc…………… Theo quy định tại………… Hợp đồng này, Công ty chúng tôi có trách nhiệm và trách nhiệm giao những tài sản/thành phầm & hàng hóa với chủng loại, số lượng, chất lượng,… sau:

STT Tên thành phầm Chất lượng Số lượng Đơn giá Tổng Ghi chú 1. 2 3 …

Cho Quý công ty trước …giờ ….phút ngày… tháng…. năm……. qua bưu điện.

Và theo quy định tại………….. Hợp đồng này, sau khoản thời hạn có xác nhận đã nhận được hàng của bưu điện, Quý công ty sẽ thanh toán số tiền………….. VNĐ (Bằng chữ:……………. VNĐ) cho Công ty chúng tôi qua phương thức chuyển tiền tại Ngân hàng vào thông tin tài khoản số………………….. Ngân hàng…………….- Chi nhánh……………..

Ngày… tháng…. năm….., công ty chúng tôi đã gửi số tài sản/thành phầm & hàng hóa theo như đúng thông tin xác lập trong Hợp đồng………. qua Bưu điện………..

Tham khảo: Mẫu thông phục vụ thông tin buồn

Để tạo Đk cho Quý công ty sẵn sàng sẵn sàng kho chứa/bãi/… khi nhận được số thành phầm & hàng hóa/tài sản trên, Công ty chúng tôi làm công văn này để thông tin cho Quý công ty biết về việc Công ty chúng tôi đã Giao hàng/…. với số lượng, chất lượng,… như đã nêu trong Hợp đồng cho Bưu điện………. vào hồi ….giờ ….phút ngày…. tháng….. năm……. (Tôi xin gửi kèm theo Công văn này 01 Bản sao Biên lai…………. để chứng tỏ tính đúng chuẩn của thông tin này)

Công ty chúng tôi xin cam kết những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng thực sự và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh.

Trân trọng thông tin để Quý công ty được biết và xin cảm ơn!

Thông báo Giao hàng hay (Công văn Giao hàng) là biểu mẫu được lập ra nhằm mục đích thông tin với chủ thể có thẩm quyền về trách nhiệm và trách nhiệm, dự tính thực thi Giao hàng theo thỏa thuận hợp tác.

Ngoài ra khi Giao hàng xong những ban phải lập biên bản Giao hàng làm vị trí căn cứ pháp lý cho hợp đồng dân sự. Vậy mời ban đọc cùng tìm hiểu thêm rõ ràng và tải về tại đây.

Bạn đang xem: Thông báo Giao hàng

Mẫu thông tin Giao hàng

CÔNG TY ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Số: …/CV- …V/v: thông tin Giao hàng

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Công ty……………………..

(Địa chỉ:……………………………………………..)

Tham khảo: Lời hứa của Đội viên mới

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào chủ thể mà ban thông tin là chủ thể nào)

Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi có ký kết với Quý công ty Hợp đồng dân sự số………. về việc…………… Theo quy định tại………… Hợp đồng này, Công ty chúng tôi có trách nhiệm và trách nhiệm giao những tài sản/thành phầm & hàng hóa với chủng loại, số lượng, chất lượng,… sau:

STT Tên thành phầm Chất lượng Số lượng Đơn giá Tổng Ghi chú 1. 2 3 …

Cho Quý công ty trước …giờ ….phút ngày… tháng…. năm……. qua bưu điện.

Và theo quy định tại………….. Hợp đồng này, sau khoản thời hạn có xác nhận đã nhận được hàng của bưu điện, Quý công ty sẽ thanh toán số tiền………….. VNĐ (Bằng chữ:……………. VNĐ) cho Công ty chúng tôi qua phương thức chuyển tiền tại Ngân hàng vào thông tin tài khoản số………………….. Ngân hàng…………….- Chi nhánh……………..

Ngày… tháng…. năm….., công ty chúng tôi đã gửi số tài sản/thành phầm & hàng hóa theo như đúng thông tin xác lập trong Hợp đồng………. qua Bưu điện………..

Tham khảo: Mẫu thông phục vụ thông tin buồn

Để tạo Đk cho Quý công ty sẵn sàng sẵn sàng kho chứa/bãi/… khi nhận được số thành phầm & hàng hóa/tài sản trên, Công ty chúng tôi làm công văn này để thông tin cho Quý công ty biết về việc Công ty chúng tôi đã Giao hàng/…. với số lượng, chất lượng,… như đã nêu trong Hợp đồng cho Bưu điện………. vào hồi ….giờ ….phút ngày…. tháng….. năm……. (Tôi xin gửi kèm theo Công văn này 01 Bản sao Biên lai…………. để chứng tỏ tính đúng chuẩn của thông tin này)

Công ty chúng tôi xin cam kết những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng thực sự và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh.

Trân trọng thông tin để Quý công ty được biết và xin cảm ơn!


Bạn đang xem bài Thông báo Giao hàng 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Thông báo Giao hàng New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Thông báo Giao hàng Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Thông báo Giao hàng Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Thông #báo #giao #hàng