0765562555

Thông tư 01/2021/TT-BYT

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Thông tư 01/2021/TT-BYT New 2022 được update : 2021-09-04 03:48:01

3566

Xin chàoNgày 25/01/2021, Bộ Y tế vừa phát hành Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số trong những nội dung để địa phương phát hành chủ trương khen thưởng, tương hỗ riêng với tập thể, thành viên thực thi tốt công tác thao tác dân số. Theo đó, phát hành một số trong những nội dung khuyến khích nhằm mục đích duy trì vững chãi mức sinh thay thế, đơn cử như sau:Bạn đang xem: Thông tư 01/2021/TT-BYT – Tại những tỉnh thuộc vùng mức sinh cao theo Quyết định của Thủ tướng, khuyến khích, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật với phụ nữ có những Đk sau: Trong độ tuổi sinh đẻ; Đã có đủ 02 (hai) con; Tự nguyện sử dụng giải pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai). – Tại những tỉnh thuộc vùng mức sinh thấp theo Quyết định của Thủ tướng; khen thưởng, tương hỗ tiền hoặc hiện vật với phụ nữ có những Đk sau: Sinh đủ hai con trước 35 tuổi; Do địa phương lựa chọn, quyết định hành động khi vị trí căn cứ vào tình hình thực tiễn. BỘ Y TẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————– Số: 01/2021/TT-BYT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 25 tháng 01 năm 2021 THÔNG TƯ 01/2021/TT-BYT HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỂ ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN SỐ Căn cứ Luật phát hành văn bản quy phạm pháp lý ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái; Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của nhà nước Quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Pháp lệnh Dân số; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của nhà nước Quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Y tế; Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa mái ấm gia đình; Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành Thông tư hướng dẫn một số trong những nội dung để địa phương phát hành chủ trương khen thưởng, tương hỗ riêng với tập thể, thành viên thực thi tốt công tác thao tác dân số. Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn một số trong những nội dung để địa phương làm vị trí căn cứ xây dựng chủ trương khuyến khích: khen thưởng, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật riêng với tập thể, thành viên thực thi tốt công tác thao tác dân số. Điều 2. Đối tượng được khuyến khích, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật Tập thể, thành viên thực thi tốt công tác thao tác dân số gồm có: 1. Tập thể: Thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, thành phố, khối phố, khóm, tiểu khu và tương tự (gọi chung là thôn); xã, phường, thị xã (gọi chung là xã) thực thi tốt công tác thao tác dân số; 2. Cá nhân: là công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam thực thi tốt công tác thao tác dân số. Điều 3. Một số nội dung khuyến khích duy trì vững chãi mức sinh thay thế từ khóa quan tâm: Xác suất để tung ra mặt chẵn khi tung một con xúc xắc là bao nhiêu?1. Tại những tỉnh thuộc vùng mức sinh cao theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước: a) Tập thể: – Thôn đạt 03 năm liên tục không còn người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Thôn đạt 05 năm liên tục không còn người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo mức khuyến khích, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Xã đạt 03 năm liên tục không còn người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Xã thuộc vùng miền núi, biên giới, hải hòn đảo, vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, vùng trở ngại vất vả và đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã có mức sinh cao đạt 01 năm không còn người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Xã đạt 05 năm liên tục không còn người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. b) Cá nhân: – Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 02 (hai) con và tự nguyện sử dụng giải pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai) được khuyến khích, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Cộng tác viên dân số, nhân viên cấp dưới y tế thôn bản đạt và vượt những chỉ tiêu về vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 02 (hai) con, tự nguyện sử dụng giải pháp tránh thai dài hạn được khuyến khích, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. 2. Tại những tỉnh thuộc vùng mức sinh thấp theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước: a) Tập thể – Xã 03 năm liên tục đạt và vượt tỷ suất 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Xã 05 năm liên tục đạt và vượt tỷ suất 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. b) Cá nhân Căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định hành động khen thưởng, tương hỗ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. 3. Tại những tỉnh thuộc vùng mức sinh thay thế theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước: Căn cứ vào tiềm năng chủ trương dân số và thực tiễn, để duy trì vững chãi mức sinh thay thế, địa phương lựa chọn, quyết định hành động một số trong những nội dung rõ ràng để khuyến khích, tương hỗ riêng với tập thể, thành viên được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. Điều 4. Một số nội dung khuyến khích trấn áp tình trạng mất cân đối giới tính khi sinh từ khóa quan tâm: Bài thu hoạch thay đổi cơ bản toàn vẹn và tổng thể giáo dục và đào tạo và giảng dạy 20211. Tập thể Xã đạt 100% thôn đã có nội dung về trấn áp mất cân đối giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. 2. Cá nhân Căn cứ tiềm năng chủ trương dân số và thực tiễn, để trấn áp tình trạng mất cân đối giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định hành động một số trong những nội dung rõ ràng để khuyến khích, tương hỗ cho cặp vợ chồng sinh 02 (hai) con một bề cam kết không sinh thêm con như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dậy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, tương hỗ mua bảo hiểm y tế học viên; tương hỗ sữa học đường và những nội dung, hình thức thích hợp khác. Điều 5. Một số nội dung khuyến khích góp thêm phần nâng cao chất lượng dân số 1. Tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh a) Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng người dùng bảo trợ xã hội; sống tại vùng nhiễm chất độc dioxin, vùng núi, biên giới, hải hòn đảo, vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, vùng trở ngại vất vả và đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả được tương hỗ thực thi tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh), tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) và tương hỗ bằng tiền (nếu có). b) Cộng tác viên dân số, nhân viên cấp dưới y tế thôn mà thôn phụ trách đạt và vượt những chỉ tiêu về vận động đối tượng người dùng tham gia thực thi tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh được khen thưởng, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. 2. Chăm sóc sức mạnh thể chất người cao tuổi. a) Tập thể – Xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức mạnh thể chất và khám sức mạnh thể chất định kỳ được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Căn cứ tiềm năng chủ trương dân số và thực tiễn, để bảo vệ thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức mạnh thể chất người cao tuổi, địa phương lựa chọn, quyết định hành động khuyến khích, tương hỗ để tăng trưởng nhiều chủng quy mô câu lạc bộ rèn luyện sức mạnh thể chất, văn hóa truyền thống, vui chơi của người cao tuổi tại hiệp hội; mở rộng nhiều chủng quy mô chăm sóc sức mạnh thể chất người cao tuổi tại hiệp hội và những nội dung thích hợp khác. b) Cá nhân Cộng tác viên dân số, nhân viên cấp dưới y tế thôn mà thôn phụ trách đạt và vượt những chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức mạnh thể chất cho những người dân cao tuổi tại mái ấm gia đình, hiệp hội được khen thưởng, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. Điều 6. trích dẫn kinh phí góp vốn đầu tư Kinh phí để thực thi những nội dung khuyến khích, khen thưởng, tương hỗ tiền hoặc hiện vật riêng với những tập thể, thành viên thực thi tốt công tác thao tác dân số được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí góp vốn đầu tư hợp pháp khác theo quy định. Điều 7. Tổ chức thực thi 1. Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa mái ấm gia đình có trách nhiệm hướng dẫn Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai thực thi Thông tư này. 2. Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư, Sở Y tế chủ trì, phối phù thích hợp với những Sở, ban, ngành, cty tương quan tham mưu, đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành nội dung khuyến khích, khen thưởng, mức tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật riêng với tập thể, thành viên thực thi tốt chủ trương dân số của địa phương. Điều 8. Hiệu lực thi hành Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 10 tháng 3 năm 2021. Trong quy trình tổ chức triển khai thực thi nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị những cty, tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa mái ấm gia đình) để xem xét, xử lý và xử lý./. Nơi nhận: – UBVCVĐXH của Quốc hội (để giám sát);– Văn phòng nhà nước (Công báo, Cổng tin tức điện tử nhà nước);– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);– Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Chi cục DS-KHHGĐ những tỉnh, thành phố;– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, những cty trực thuộc BYT;– Cổng TTĐT Bộ Y tế;– Trang TTĐT TCDS-KHHGĐ;– Lưu: VT, PC, TCDS. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Xuân Tuyên Ngày 25/01/2021, Bộ Y tế vừa phát hành Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số trong những nội dung để địa phương phát hành chủ trương khen thưởng, tương hỗ riêng với tập thể, thành viên thực thi tốt công tác thao tác dân số. Theo đó, phát hành một số trong những nội dung khuyến khích nhằm mục đích duy trì vững chãi mức sinh thay thế, đơn cử như sau:Bạn đang xem: Thông tư 01/2021/TT-BYT – Tại những tỉnh thuộc vùng mức sinh cao theo Quyết định của Thủ tướng, khuyến khích, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật với phụ nữ có những Đk sau: Trong độ tuổi sinh đẻ; Đã có đủ 02 (hai) con; Tự nguyện sử dụng giải pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai). – Tại những tỉnh thuộc vùng mức sinh thấp theo Quyết định của Thủ tướng; khen thưởng, tương hỗ tiền hoặc hiện vật với phụ nữ có những Đk sau: Sinh đủ hai con trước 35 tuổi; Do địa phương lựa chọn, quyết định hành động khi vị trí căn cứ vào tình hình thực tiễn. BỘ Y TẾ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————– Số: 01/2021/TT-BYT Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 25 tháng 01 năm 2021 THÔNG TƯ 01/2021/TT-BYT HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỂ ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN SỐ Căn cứ Luật phát hành văn bản quy phạm pháp lý ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái; Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của nhà nước Quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Pháp lệnh Dân số; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của nhà nước Quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Y tế; Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa mái ấm gia đình; Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành Thông tư hướng dẫn một số trong những nội dung để địa phương phát hành chủ trương khen thưởng, tương hỗ riêng với tập thể, thành viên thực thi tốt công tác thao tác dân số. Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn một số trong những nội dung để địa phương làm vị trí căn cứ xây dựng chủ trương khuyến khích: khen thưởng, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật riêng với tập thể, thành viên thực thi tốt công tác thao tác dân số. Điều 2. Đối tượng được khuyến khích, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật Tập thể, thành viên thực thi tốt công tác thao tác dân số gồm có: 1. Tập thể: Thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, thành phố, khối phố, khóm, tiểu khu và tương tự (gọi chung là thôn); xã, phường, thị xã (gọi chung là xã) thực thi tốt công tác thao tác dân số; 2. Cá nhân: là công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam thực thi tốt công tác thao tác dân số. Điều 3. Một số nội dung khuyến khích duy trì vững chãi mức sinh thay thế từ khóa quan tâm: Xác suất để tung ra mặt chẵn khi tung một con xúc xắc là bao nhiêu?1. Tại những tỉnh thuộc vùng mức sinh cao theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước: a) Tập thể: – Thôn đạt 03 năm liên tục không còn người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Thôn đạt 05 năm liên tục không còn người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo mức khuyến khích, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Xã đạt 03 năm liên tục không còn người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Xã thuộc vùng miền núi, biên giới, hải hòn đảo, vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, vùng trở ngại vất vả và đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả, xã có mức sinh cao đạt 01 năm không còn người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Xã đạt 05 năm liên tục không còn người sinh con thứ 03 trở lên được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. b) Cá nhân: – Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 02 (hai) con và tự nguyện sử dụng giải pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai) được khuyến khích, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Cộng tác viên dân số, nhân viên cấp dưới y tế thôn bản đạt và vượt những chỉ tiêu về vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 02 (hai) con, tự nguyện sử dụng giải pháp tránh thai dài hạn được khuyến khích, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. 2. Tại những tỉnh thuộc vùng mức sinh thấp theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước: a) Tập thể – Xã 03 năm liên tục đạt và vượt tỷ suất 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Xã 05 năm liên tục đạt và vượt tỷ suất 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. b) Cá nhân Căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định hành động khen thưởng, tương hỗ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. 3. Tại những tỉnh thuộc vùng mức sinh thay thế theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước: Căn cứ vào tiềm năng chủ trương dân số và thực tiễn, để duy trì vững chãi mức sinh thay thế, địa phương lựa chọn, quyết định hành động một số trong những nội dung rõ ràng để khuyến khích, tương hỗ riêng với tập thể, thành viên được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. Điều 4. Một số nội dung khuyến khích trấn áp tình trạng mất cân đối giới tính khi sinh từ khóa quan tâm: Bài thu hoạch thay đổi cơ bản toàn vẹn và tổng thể giáo dục và đào tạo và giảng dạy 20211. Tập thể Xã đạt 100% thôn đã có nội dung về trấn áp mất cân đối giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. 2. Cá nhân Căn cứ tiềm năng chủ trương dân số và thực tiễn, để trấn áp tình trạng mất cân đối giới tính khi sinh, địa phương lựa chọn, quyết định hành động một số trong những nội dung rõ ràng để khuyến khích, tương hỗ cho cặp vợ chồng sinh 02 (hai) con một bề cam kết không sinh thêm con như: tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dậy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, tương hỗ mua bảo hiểm y tế học viên; tương hỗ sữa học đường và những nội dung, hình thức thích hợp khác. Điều 5. Một số nội dung khuyến khích góp thêm phần nâng cao chất lượng dân số 1. Tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh a) Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng người dùng bảo trợ xã hội; sống tại vùng nhiễm chất độc dioxin, vùng núi, biên giới, hải hòn đảo, vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, vùng trở ngại vất vả và đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả được tương hỗ thực thi tầm soát trước sinh (sàng lọc trước sinh), tầm soát sơ sinh (sàng lọc sơ sinh) và tương hỗ bằng tiền (nếu có). b) Cộng tác viên dân số, nhân viên cấp dưới y tế thôn mà thôn phụ trách đạt và vượt những chỉ tiêu về vận động đối tượng người dùng tham gia thực thi tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh được khen thưởng, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. 2. Chăm sóc sức mạnh thể chất người cao tuổi. a) Tập thể – Xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức mạnh thể chất và khám sức mạnh thể chất định kỳ được đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. – Căn cứ tiềm năng chủ trương dân số và thực tiễn, để bảo vệ thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức mạnh thể chất người cao tuổi, địa phương lựa chọn, quyết định hành động khuyến khích, tương hỗ để tăng trưởng nhiều chủng quy mô câu lạc bộ rèn luyện sức mạnh thể chất, văn hóa truyền thống, vui chơi của người cao tuổi tại hiệp hội; mở rộng nhiều chủng quy mô chăm sóc sức mạnh thể chất người cao tuổi tại hiệp hội và những nội dung thích hợp khác. b) Cá nhân Cộng tác viên dân số, nhân viên cấp dưới y tế thôn mà thôn phụ trách đạt và vượt những chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức mạnh thể chất cho những người dân cao tuổi tại mái ấm gia đình, hiệp hội được khen thưởng, tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật. Điều 6. trích dẫn kinh phí góp vốn đầu tư Kinh phí để thực thi những nội dung khuyến khích, khen thưởng, tương hỗ tiền hoặc hiện vật riêng với những tập thể, thành viên thực thi tốt công tác thao tác dân số được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí góp vốn đầu tư hợp pháp khác theo quy định. Điều 7. Tổ chức thực thi 1. Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa mái ấm gia đình có trách nhiệm hướng dẫn Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai thực thi Thông tư này. 2. Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư, Sở Y tế chủ trì, phối phù thích hợp với những Sở, ban, ngành, cty tương quan tham mưu, đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành nội dung khuyến khích, khen thưởng, mức tương hỗ bằng tiền hoặc hiện vật riêng với tập thể, thành viên thực thi tốt chủ trương dân số của địa phương. Điều 8. Hiệu lực thi hành Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 10 tháng 3 năm 2021. Trong quy trình tổ chức triển khai thực thi nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị những cty, tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa mái ấm gia đình) để xem xét, xử lý và xử lý./. Nơi nhận: – UBVCVĐXH của Quốc hội (để giám sát);– Văn phòng nhà nước (Công báo, Cổng tin tức điện tử nhà nước);– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);– Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Chi cục DS-KHHGĐ những tỉnh, thành phố;– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, những cty trực thuộc BYT;– Cổng TTĐT Bộ Y tế;– Trang TTĐT TCDS-KHHGĐ;– Lưu: VT, PC, TCDS. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Xuân Tuyên

Bạn đang mò mẩn bài Thông tư 01/2021/TT-BYT 2022

Với việc Bạn đọc postt Thông tư 01/2021/TT-BYT FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Thông tư 01/2021/TT-BYT Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Thông tư 01/2021/TT-BYT Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc Join Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Thông #tư #012021TTBYT