0765562555

Thông tư 110/2020/TT-BCA

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Thông tư 110/2020/TT-BCA Chi tiết 2022 được update : 2021-09-08 01:31:06

3606

Xin chàoTừ ngày 30/110/2020, Thông tư 110/2020/TT-BCA do Bộ Công An phát hành ngày 16/10/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về quy trình tích lũy vân tay của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người Đk xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

Theo đó, quy định rõ ràng quy trình tích lũy vân tay bằng máy quét chuyên được sử dụng được thực thi như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 110/2020/TT-BCA

Thu thập vân tay chụm của 4 ngón bàn tay phải, vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái, vân tay của 2 ngón cái, vân tay lăn 10 ngón. Trường hợp nếu không tích lũy được đủ 10 vân tay thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không tích lũy được.

BỘ CÔNG AN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 110/2020/TT-BCA

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 10 năm 2020

THÔNG TƯ 110/2020/TT-BCA

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THU THẬP VÂN TAY CỦA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU CÓ GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ VÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH BẰNG CỔNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người quốc tế tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm năm trước đó và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người quốc tế tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 8 năm 2018 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020 của nhà nước quy định việc quản trị và vận hành, khai thác thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản trị và vận hành, trấn áp hộ chiếu của công dân Việt Nam; trấn áp xuất nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cư,

Bộ trưởng Bộ Công an phát hành Thông tư quy định quy trình tích lũy vân tay của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người Đk xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này quy định về quy trình tích lũy vân tay của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người Đk xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Thông tư này vận dụng riêng với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020 của nhà nước quy định việc quản trị và vận hành, khai thác thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản trị và vận hành, trấn áp hộ chiếu của công dân Việt Nam; trấn áp xuất nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa; những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 3. Nguyên tắc tích lũy vân tay

1. Việc tích lũy vân tay được thực thi trực tiếp, một lần bằng thiết bị, ứng dụng, vật tư chuyên được sử dụng hoặc từ Cơ sở tài liệu về căn cước công dân phục vụ được yêu cầu tích lũy, số hóa, tàng trữ, san sẻ vân tay trên khối mạng lưới hệ thống điện tử để phục vụ việc kiểm tra, xác lập danh tính của một thành viên trong cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và khi xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

Xem thêm: Báo cáo công tác thao tác phòng chống ma túy trong trường học

2. Bảo đảm đúng chuẩn, giống hệt giữa thông tin nhân thân của người được tích lũy vân tay với thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

3. Ảnh vân tay tích lũy của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người Đk xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa phải bảo vệ những tiêu chuẩn sau để nhận dạng tự động hóa:

a) Tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-4 với điểm chất lượng tối thiểu là 50;

b) Số điểm trích chọn đặc trưng tối thiểu 60 điểm;

c) Tâm của vân tay sai lệch với tâm của ảnh tối đa 32 điểm ảnh;

d) Mật độ ảnh phải đạt tối thiểu 500 điểm/inch;

đ) Ảnh được nén theo chuẩn WSQ;

e) Ảnh phải đạt 256 mức xám.

Điều 4. Quy trình tích lũy vân tay

1. Vân tay được tích lũy bằng máy quét chuyên dùng thì thực thi như sau:

a) Thu thập vân tay chụm của 4 ngón bàn tay phải; vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái; vân tay của 2 ngón cái; vân tay lăn 10 ngón.

b) Trường hợp nếu không tích lũy được đủ 10 vân tay thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không tích lũy được.

2. Trường hợp vân tay tích lũy được theo trình tự quy định tại khoản 1 Điều này sẽ không còn bảo vệ tiêu chuẩn để phục vụ việc nhận dạng tự động hóa thì thực thi tích lũy vân tay bằng phương pháp lăn mực, tiếp theo này được quét lại để tàng trữ hoặc khai thác từ Cơ sở tài liệu về căn cước công dân (nếu có) và ghi chú rõ ràng trong hồ sơ tích lũy vân tay.

3. Quy trình tích lũy vân tay quy định tại khoản 1, 2 Điều này sẽ không còn vận dụng riêng với trường hợp không thể tích lũy được vân tay nào để phục vụ nhận dạng tự động hóa.

4. Cán bộ tích lũy vân tay phải ghi chú và ký xác nhận, phụ trách về tài liệu của những vân tay tích lũy được hoặc nguyên do không thể tích lũy được.

Điều 5. Cơ quan tích lũy vân tay

1. Cơ quan tiếp nhận Tờ khai cấp hộ chiếu tích lũy vân tay của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

từ khóa quan tâm: Hướng dẫn quyết toán Thuế thu nhập thành viên năm 2021

2. Đơn vị trấn áp xuất nhập cư tại cửa khẩu nơi có cổng trấn áp tự động hóa tổ chức triển khai tích lũy vân tay những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020 của nhà nước quy định việc quản trị và vận hành, khai thác thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản trị và vận hành, trấn áp hộ chiếu của công dân Việt Nam; trấn áp xuất nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

Điều 6. Lưu trữ tài liệu vân tay

1. Dữ liệu vân tay được tàng trữ trên khối mạng lưới hệ thống điện tử dưới dạng ảnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không gia dụng quốc tế (ICAO).

2. Việc tàng trữ tài liệu vân tay theo cơ chế bảo mật thông tin thông tin thành viên và phục vụ kĩ năng truy vấn, khai thác của những cty, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

3. Dữ liệu vân tay được tàng trữ tại cơ quan, cty quy định tại Điều 5 Thông tư này và Cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư.

Điều 7. Chia sẻ, khai thác tài liệu vân tay

1. Cơ quan, cty quy định tại Điều 5 Thông tư này phải phục vụ tài liệu vân tay đã tích lũy cho Cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư.

2. Cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư san sẻ tài liệu vân tay cho những cơ quan, cty quy định tại Điều 5 Thông tư này để kiểm tra, so sánh.

3. Cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư là đầu mối link, san sẻ tài liệu vân tay với những cty quản trị và vận hành cơ sở tài liệu chuyên ngành khác và những cty, cty phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm.

4. Cơ quan, cty khai thác tài liệu vân tay phải phụ trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ an toàn và uy tín và bảo mật thông tin thông tin theo quy định của pháp lý.

Điều 8. Tổ chức thực thi

1. Cơ quan tiếp nhận tờ khai đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu, cty trấn áp xuất nhập cư tại cửa khẩu có cổng trấn áp tự động hóa dữ thế chủ động sắp xếp cán bộ; đề xuất kiến nghị thiết bị, ứng dụng, vật tư chuyên được sử dụng, link, bảo mật thông tin đường truyền phục vụ việc tích lũy, tàng trữ, san sẻ, khai thác tài liệu vân tay và phổ cập, hướng dẫn thực thi Thông tư.

2. Cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân có trách nhiệm phối hợp trong việc san sẻ tài liệu vân tay trong Cơ sở tài liệu căn cước công dân phục vụ việc so sánh, so sánh thông tin về tài liệu vân tay, nhân thân của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người Đk xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

3. Cục Quản lý xuất nhập cư chủ trì, phối phù thích hợp với những cty có tương quan xây dựng quy trình link, san sẻ, khai thác tài liệu vân tay trong Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư phục vụ công tác thao tác bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

4. Cục Quản lý xuất nhập cư chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan đề xuất kiến nghị tương hỗ update kinh phí góp vốn đầu tư; trang cấp những thiết bị, ứng dụng, vật tư chuyên được sử dụng, link, bảo mật thông tin đường truyền phục vụ việc tích lũy, tàng trữ, san sẻ, khai thác tài liệu vân tay trong Bộ Công an.

Điều 9. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 30 tháng 11 năm 2020.

2. Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, Công an những cty, địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan văn bản báo cáo giải trình về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xuất nhập cư) để được bố trí theo phía dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:– Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;– Các cty trực thuộc Bộ Công an;– Công an những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Bộ Ngoại giao;– Bộ Quốc phòng;– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp lý, Bộ Tư pháp;– Công báo, Cổng thông tin điện tử của nhà nước, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;– Lưu: VT, QLXNC,….b.

BỘ TRƯỞNGĐại tướng Tô Lâm

Từ ngày 30/110/2020, Thông tư 110/2020/TT-BCA do Bộ Công An phát hành ngày 16/10/2020 chính thức có hiệu lực hiện hành. Thông tư quy định về quy trình tích lũy vân tay của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người Đk xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

Theo đó, quy định rõ ràng quy trình tích lũy vân tay bằng máy quét chuyên được sử dụng được thực thi như sau:

Bạn đang xem: Thông tư 110/2020/TT-BCA

Thu thập vân tay chụm của 4 ngón bàn tay phải, vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái, vân tay của 2 ngón cái, vân tay lăn 10 ngón. Trường hợp nếu không tích lũy được đủ 10 vân tay thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không tích lũy được.

BỘ CÔNG AN——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 110/2020/TT-BCA

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 16 tháng 10 năm 2020

THÔNG TƯ 110/2020/TT-BCA

QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THU THẬP VÂN TAY CỦA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU CÓ GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ VÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH BẰNG CỔNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người quốc tế tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm năm trước đó và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người quốc tế tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 8 năm 2018 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020 của nhà nước quy định việc quản trị và vận hành, khai thác thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản trị và vận hành, trấn áp hộ chiếu của công dân Việt Nam; trấn áp xuất nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cư,

Bộ trưởng Bộ Công an phát hành Thông tư quy định quy trình tích lũy vân tay của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người Đk xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này quy định về quy trình tích lũy vân tay của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người Đk xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Thông tư này vận dụng riêng với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020 của nhà nước quy định việc quản trị và vận hành, khai thác thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản trị và vận hành, trấn áp hộ chiếu của công dân Việt Nam; trấn áp xuất nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa; những cty, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan.

Điều 3. Nguyên tắc tích lũy vân tay

1. Việc tích lũy vân tay được thực thi trực tiếp, một lần bằng thiết bị, ứng dụng, vật tư chuyên được sử dụng hoặc từ Cơ sở tài liệu về căn cước công dân phục vụ được yêu cầu tích lũy, số hóa, tàng trữ, san sẻ vân tay trên khối mạng lưới hệ thống điện tử để phục vụ việc kiểm tra, xác lập danh tính của một thành viên trong cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và khi xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

Xem thêm: Báo cáo công tác thao tác phòng chống ma túy trong trường học

2. Bảo đảm đúng chuẩn, giống hệt giữa thông tin nhân thân của người được tích lũy vân tay với thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư, Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư.

3. Ảnh vân tay tích lũy của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người Đk xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa phải bảo vệ những tiêu chuẩn sau để nhận dạng tự động hóa:

a) Tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 19794-4 với điểm chất lượng tối thiểu là 50;

b) Số điểm trích chọn đặc trưng tối thiểu 60 điểm;

c) Tâm của vân tay sai lệch với tâm của ảnh tối đa 32 điểm ảnh;

d) Mật độ ảnh phải đạt tối thiểu 500 điểm/inch;

đ) Ảnh được nén theo chuẩn WSQ;

e) Ảnh phải đạt 256 mức xám.

Điều 4. Quy trình tích lũy vân tay

1. Vân tay được tích lũy bằng máy quét chuyên dùng thì thực thi như sau:

a) Thu thập vân tay chụm của 4 ngón bàn tay phải; vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái; vân tay của 2 ngón cái; vân tay lăn 10 ngón.

b) Trường hợp nếu không tích lũy được đủ 10 vân tay thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không tích lũy được.

2. Trường hợp vân tay tích lũy được theo trình tự quy định tại khoản 1 Điều này sẽ không còn bảo vệ tiêu chuẩn để phục vụ việc nhận dạng tự động hóa thì thực thi tích lũy vân tay bằng phương pháp lăn mực, tiếp theo này được quét lại để tàng trữ hoặc khai thác từ Cơ sở tài liệu về căn cước công dân (nếu có) và ghi chú rõ ràng trong hồ sơ tích lũy vân tay.

3. Quy trình tích lũy vân tay quy định tại khoản 1, 2 Điều này sẽ không còn vận dụng riêng với trường hợp không thể tích lũy được vân tay nào để phục vụ nhận dạng tự động hóa.

4. Cán bộ tích lũy vân tay phải ghi chú và ký xác nhận, phụ trách về tài liệu của những vân tay tích lũy được hoặc nguyên do không thể tích lũy được.

Điều 5. Cơ quan tích lũy vân tay

1. Cơ quan tiếp nhận Tờ khai cấp hộ chiếu tích lũy vân tay của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

từ khóa quan tâm: Hướng dẫn quyết toán Thuế thu nhập thành viên năm 2021

2. Đơn vị trấn áp xuất nhập cư tại cửa khẩu nơi có cổng trấn áp tự động hóa tổ chức triển khai tích lũy vân tay những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2020 của nhà nước quy định việc quản trị và vận hành, khai thác thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản trị và vận hành, trấn áp hộ chiếu của công dân Việt Nam; trấn áp xuất nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

Điều 6. Lưu trữ tài liệu vân tay

1. Dữ liệu vân tay được tàng trữ trên khối mạng lưới hệ thống điện tử dưới dạng ảnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không gia dụng quốc tế (ICAO).

2. Việc tàng trữ tài liệu vân tay theo cơ chế bảo mật thông tin thông tin thành viên và phục vụ kĩ năng truy vấn, khai thác của những cty, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

3. Dữ liệu vân tay được tàng trữ tại cơ quan, cty quy định tại Điều 5 Thông tư này và Cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư.

Điều 7. Chia sẻ, khai thác tài liệu vân tay

1. Cơ quan, cty quy định tại Điều 5 Thông tư này phải phục vụ tài liệu vân tay đã tích lũy cho Cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư.

2. Cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư san sẻ tài liệu vân tay cho những cơ quan, cty quy định tại Điều 5 Thông tư này để kiểm tra, so sánh.

3. Cơ quan quản trị và vận hành Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư là đầu mối link, san sẻ tài liệu vân tay với những cty quản trị và vận hành cơ sở tài liệu chuyên ngành khác và những cty, cty phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm.

4. Cơ quan, cty khai thác tài liệu vân tay phải phụ trách bảo vệ bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ an toàn và uy tín và bảo mật thông tin thông tin theo quy định của pháp lý.

Điều 8. Tổ chức thực thi

1. Cơ quan tiếp nhận tờ khai đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu, cty trấn áp xuất nhập cư tại cửa khẩu có cổng trấn áp tự động hóa dữ thế chủ động sắp xếp cán bộ; đề xuất kiến nghị thiết bị, ứng dụng, vật tư chuyên được sử dụng, link, bảo mật thông tin đường truyền phục vụ việc tích lũy, tàng trữ, san sẻ, khai thác tài liệu vân tay và phổ cập, hướng dẫn thực thi Thông tư.

2. Cơ quan quản trị và vận hành căn cước công dân có trách nhiệm phối hợp trong việc san sẻ tài liệu vân tay trong Cơ sở tài liệu căn cước công dân phục vụ việc so sánh, so sánh thông tin về tài liệu vân tay, nhân thân của người đề xuất kiến nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người Đk xuất cảnh, nhập cư bằng cổng trấn áp tự động hóa.

3. Cục Quản lý xuất nhập cư chủ trì, phối phù thích hợp với những cty có tương quan xây dựng quy trình link, san sẻ, khai thác tài liệu vân tay trong Cơ sở tài liệu vương quốc về xuất nhập cư phục vụ công tác thao tác bảo vệ bảo mật thông tin an ninh vương quốc, bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

4. Cục Quản lý xuất nhập cư chủ trì, phối phù thích hợp với những cty tương quan đề xuất kiến nghị tương hỗ update kinh phí góp vốn đầu tư; trang cấp những thiết bị, ứng dụng, vật tư chuyên được sử dụng, link, bảo mật thông tin đường truyền phục vụ việc tích lũy, tàng trữ, san sẻ, khai thác tài liệu vân tay trong Bộ Công an.

Điều 9. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 30 tháng 11 năm 2020.

2. Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, Công an những cty, địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có tương quan văn bản báo cáo giải trình về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xuất nhập cư) để được bố trí theo phía dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:– Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;– Các cty trực thuộc Bộ Công an;– Công an những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Bộ Ngoại giao;– Bộ Quốc phòng;– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp lý, Bộ Tư pháp;– Công báo, Cổng thông tin điện tử của nhà nước, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;– Lưu: VT, QLXNC,….b.

BỘ TRƯỞNGĐại tướng Tô Lâm


Bạn đang xem nội dung bài viết Thông tư 110/2020/TT-BCA 2022

Với việc Bạn xem post Thông tư 110/2020/TT-BCA FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Thông tư 110/2020/TT-BCA Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Thông tư 110/2020/TT-BCA Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Thông #tư #1102020TTBCA