0765562555

Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên Mới 2022 được update : 2021-09-08 20:44:46

3616

Xin chàoVật lí 9 Bài 5 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Vật lí 9 chương I trang 14, 15, 16.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 5 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên 1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên

– Đoạn mạch gồm n điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên

Trong số đó: R1, R2,…,Rn là những điện trở

UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch

I1, I2,…,In lần lượt là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

IAB là cường độ dòng điện qua mạch chính

+ Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy trong những đoạn mạch rẽ:

IAB = I1 + I2 +…+ In

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm những điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

UAB = U1 = U2 = … = Un

– Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên thì nghịch hòn đảo của điện trở tương tự bằng tổng những nghịch hòn đảo của từng điện trở thành phần

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

Giải bài tập Vật lí 9 trang 14, 15, 16 Bài C1 (trang 14 SGK Vật lí 9)

Quan sát sơ đồ mạch điện như hình 5.1 (SGK) và cho biết thêm thêm những điện trở R 1 , R 2 được mắc với nhau ra làm sao. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ đó.

Gợi ý đáp án:

Sơ đồ mạch điện hình 5.1 SGK cho biết thêm thêm R 1 được mắc tuy nhiên tuy nhiên với R 2 . Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, đồng thời là hiệu điện thế của toàn bộ mạch.

Bài C2 (trang 14 SGK Vật lí 9)

Hãy chứng tỏ rằng riêng với một đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

Gợi ý đáp án:

Ta có hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2

Từ đó ta có I 1 R 1 = I 2 R 2 ,

suy ra

Bài C3 (trang 15 SGK Vật lí 9)

Hãy chứng tỏ công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên là:

Từ đó suy ra:

Gợi ý đáp án:

Trong mạch gồm hai điện trở  R1, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là:

trong số đó: U = U1 + U2 nên

Từ đó ta có:

suy ra:

Bài C4 (trang 15 SGK Vật lí 9)

Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần trên nhà có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi vật dụng đều phải có công tắc nguồn và cầu chì bảo vệ riêng.

– Đèn và quạt được mắc thế nào vào nguồn để chúng hoạt động và sinh hoạt giải trí thường thì?

– Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiêu sơ đồ của quạt điện là:

– Nếu đèn không hoạt động và sinh hoạt giải trí thì quạt có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

Gợi ý đáp án:

– Đèn và quạt được mắc tuy nhiên tuy nhiên vào nguồn 220V để chúng hoạt động và sinh hoạt giải trí thường thì.

– Sơ đồ mạch điện như hình dưới

– Nếu đèn không hoạt động và sinh hoạt giải trí thì quạt vẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện thế đã cho.

Bài C5 (trang 16 SGK Vật lí 9)

Cho hai điện trở R1 = R2= 30Ω được mắc như sơ đồ hình 5.2a (SGK).

– Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

– Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên (hình 5.2b SGK) thì điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu?

So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần

Gợi ý đáp án:

a) Điện trở tương tự của mạch đó là:

b) Điện trở tương tự của đoạn mạch mới là

Điện trở tương tự này luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.

Vật lí 9 Bài 5 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Vật lí 9 chương I trang 14, 15, 16.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 5 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Lý thuyết Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên 1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên

– Đoạn mạch gồm n điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên

Trong số đó: R1, R2,…,Rn là những điện trở

UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch

I1, I2,…,In lần lượt là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

IAB là cường độ dòng điện qua mạch chính

+ Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy trong những đoạn mạch rẽ:

IAB = I1 + I2 +…+ In

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm những điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:

UAB = U1 = U2 = … = Un

– Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên thì nghịch hòn đảo của điện trở tương tự bằng tổng những nghịch hòn đảo của từng điện trở thành phần

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

Giải bài tập Vật lí 9 trang 14, 15, 16 Bài C1 (trang 14 SGK Vật lí 9)

Quan sát sơ đồ mạch điện như hình 5.1 (SGK) và cho biết thêm thêm những điện trở R 1 , R 2 được mắc với nhau ra làm sao. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ đó.

Gợi ý đáp án:

Sơ đồ mạch điện hình 5.1 SGK cho biết thêm thêm R 1 được mắc tuy nhiên tuy nhiên với R 2 . Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, đồng thời là hiệu điện thế của toàn bộ mạch.

Bài C2 (trang 14 SGK Vật lí 9)

Hãy chứng tỏ rằng riêng với một đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó:

Gợi ý đáp án:

Ta có hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2

Từ đó ta có I 1 R 1 = I 2 R 2 ,

suy ra

Bài C3 (trang 15 SGK Vật lí 9)

Hãy chứng tỏ công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên là:

Từ đó suy ra:

Gợi ý đáp án:

Trong mạch gồm hai điện trở  R1, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là:

trong số đó: U = U1 + U2 nên

Từ đó ta có:

suy ra:

Bài C4 (trang 15 SGK Vật lí 9)

Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần trên nhà có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi vật dụng đều phải có công tắc nguồn và cầu chì bảo vệ riêng.

– Đèn và quạt được mắc thế nào vào nguồn để chúng hoạt động và sinh hoạt giải trí thường thì?

– Vẽ sơ đồ mạch điện đó. Cho kí hiêu sơ đồ của quạt điện là:

– Nếu đèn không hoạt động và sinh hoạt giải trí thì quạt có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

Gợi ý đáp án:

– Đèn và quạt được mắc tuy nhiên tuy nhiên vào nguồn 220V để chúng hoạt động và sinh hoạt giải trí thường thì.

– Sơ đồ mạch điện như hình dưới

– Nếu đèn không hoạt động và sinh hoạt giải trí thì quạt vẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện thế đã cho.

Bài C5 (trang 16 SGK Vật lí 9)

Cho hai điện trở R1 = R2= 30Ω được mắc như sơ đồ hình 5.2a (SGK).

– Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

– Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên (hình 5.2b SGK) thì điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu?

So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần

Gợi ý đáp án:

a) Điện trở tương tự của mạch đó là:

b) Điện trở tương tự của đoạn mạch mới là

Điện trở tương tự này luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Vật lí 9 Bài 5: Đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc ThamGia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Vật #lí #Bài #Đoạn #mạch #tuy nhiên #tuy nhiên