0765562555

Vật lí 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Vật lí 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm Mới nhất 2022 được update : 2021-09-08 20:17:29

3685

Xin chàoVật lí 9 Bài 6 giúp những em học viên lớp 9 giải nhanh được những bài tập vận dụng định luật Ôm trang 17, 18.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 6 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Giải bài tập Vật lí 9 trang 17, 18 Bài 1 (trang 17 SGK Vật lí 9)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong số đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

Tóm tắt

R1 = 5Ω

I = 0,5A

UAB = 6V

a) Tính Rtd

b) Tính R2

Gợi ý đáp án

a) tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

b) tính điện trở R2.

Trả lời

Cách 1:

a) Áp dụng định luật Ôm, ta tính được điện trở tương tự của đoạn mạch:

Rtđ = UAB /I = 6/0,5 = 12Ω

b) Vì đoạn mạch gồm hai điện trở ghép tiếp nối đuôi nhau nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7Ω

Cách 2: Áp dụng cho câu b.

Trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện có mức giá trị như nhau tại mọi điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5V

→ R2 = U2 /I2 = 3,5 / 0,5 = 7Ω.

Bài 2 (trang 17 SGK Vật lí 9)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong số đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Áp dụng Đk: trong mạch điện mắc tuy nhiên tuy nhiên thì:

Trả lời

Ta có:

+ Số chỉ của ampe kế A1 là cường độ dòng điện qua điện trở R1

+ Số chỉ của ampe kế A là cường độ dòng điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện gồm R1 và R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau nên ta có:

Vậy

a) Do nên ta có

Mặt khác, ta có:

Suy ra:

b) Cường độ dòng điện chạy qua là

Điện trở

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong số đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Trả lời

a) Từ sơ đồ mạch điện ta thấy, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên với R3 xong cả hai mắc tiếp nối đuôi nhau với R1

Gọilà điện trở tương tự của R2 và R3, ta có:

Ta có: điện trở tương tự của đoạn mạch là

b) Cường độ dòng điện qua điện trở R1 đó đó là cường độ dòng điện qua mạch chính,

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R1 là

+Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R2 và R3 l

+ Cường độ dòng điện qua R2 là:

Cường độ dòng điện qua R3 là:

Vật lí 9 Bài 6 giúp những em học viên lớp 9 giải nhanh được những bài tập vận dụng định luật Ôm trang 17, 18.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 6 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong số đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

Tóm tắt

R1 = 5Ω

I = 0,5A

UAB = 6V

a) Tính Rtd

b) Tính R2

Gợi ý đáp án

a) tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

b) tính điện trở R2.

Trả lời

Cách 1:

a) Áp dụng định luật Ôm, ta tính được điện trở tương tự của đoạn mạch:

Rtđ = UAB /I = 6/0,5 = 12Ω

b) Vì đoạn mạch gồm hai điện trở ghép tiếp nối đuôi nhau nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7Ω

Cách 2: Áp dụng cho câu b.

Trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện có mức giá trị như nhau tại mọi điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5V

→ R2 = U2 /I2 = 3,5 / 0,5 = 7Ω.

Bài 2 (trang 17 SGK Vật lí 9)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong số đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Áp dụng Đk: trong mạch điện mắc tuy nhiên tuy nhiên thì:

Trả lời

Ta có:

+ Số chỉ của ampe kế A1 là cường độ dòng điện qua điện trở R1

+ Số chỉ của ampe kế A là cường độ dòng điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện gồm R1 và R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau nên ta có:

Vậy

a) Do nên ta có

Mặt khác, ta có:

Suy ra:

b) Cường độ dòng điện chạy qua là

Điện trở

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong số đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Trả lời

a) Từ sơ đồ mạch điện ta thấy, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên với R3 xong cả hai mắc tiếp nối đuôi nhau với R1

Gọilà điện trở tương tự của R2 và R3, ta có:

Ta có: điện trở tương tự của đoạn mạch là

b) Cường độ dòng điện qua điện trở R1 đó đó là cường độ dòng điện qua mạch chính,

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R1 là

+Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R2 và R3 l

+ Cường độ dòng điện qua R2 là:

Cường độ dòng điện qua R3 là:


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Vật lí 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Vật lí 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Vật lí 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Vật lí 9 Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Vật #lí #Bài #Bài #tập #vận #dụng #định #luật #Ôm