0765562555

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sức mạnh thể chất lớp 7 (15 Mẫu)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sức mạnh thể chất lớp 7 (15 Mẫu) Chi tiết 2022 được update : 2021-09-10 11:35:57

3501

Xin chàoViết đoạn văn bằng tiếng Anh về sức mạnh thể chất lớp 7 là tài liệu hữu ích, gồm có gợi ý rõ ràng kèm theo 15 đoạn văn mẫu hay nhất.

Qua 15 đoạn văn mẫu viết lời khuyên sức mạnh thể chất giúp những ban lớp 7 có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm, củng cố vốn từ, luyện kỹ năng viết tiếng Anh để hoàn thành xong bài tập writing Unit 2 lớp 7: Health. Bên cạnh đó những em tìm hiểu thêm một số trong những đoạn văn mẫu như: đoạn văn tiếng Anh về mái ấm gia đình, đoạn văn tiếng Anh về sở trường. Chúc những em học tốt.

Gợi ý viết về những lời khuyên để sở hữu một sức mạnh thể chất tốt

– Have a balanced diet. (Có chính sách ăn cân đối)

– Do exercise regularly. (Tập thể dục thường xuyên)

– Have good oral hygiene. (Giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt)

– Take sleep enough. (Ngủ đủ giấc)

– Don’t go to bed late or watch TV over night. (Không đi ngủ muộn hoặc xem TV thâu đêm)

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

In order to have a good health, there are many ways. First, sleep and nutritional considerations are help to prevent the onset of a cold or flu, a healthy lifestyle helps your immune system to be in its best possible shape, giving you the best chance of being able to fight off the onset of a cold or flu. Next, do exercise regularly because it has enhancing immune-system that can help ward off illness. Finally, eat more fruits to get vitamin C that might prevent the common cold. Furthermore, you had better drink more milk, this will be help you healthy and stronger to prevent the cold.

Tiếng Việt 

Để có một sức mạnh thể chất tốt có thật nhiều cách thức. Đầu tiên là giấc ngủ và dinh dưỡng giúp ngăn ngừa sự khởi phát của cảm lạnh hoặc cúm, một lối sống lành mạnh giúp khối mạng lưới hệ thống miễn dịch của ban ở trạng thái tốt nhất trọn vẹn có thể, mang lại cho ban thời cơ tốt nhất để chống lại sự tiến công của cảm lạnh hoặc cúm. Tiếp theo, tập thể dục thường xuyên vì nó có tác dụng tăng cường khối mạng lưới hệ thống miễn dịch trọn vẹn có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật. Cuối cùng, ăn nhiều trái cây hơn để phục vụ vitamin C trọn vẹn có thể ngăn ngừa cảm lạnh thường thì. Hơn nữa, ban nên uống nhiều sữa hơn, điều này sẽ hỗ trợ ban khỏe mạnh và chống lại cảm lạnh.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

To have a good health, especially for your eyes, you should have a balanced diet. For instant, you had better eat vegetables and fruits whose colors are yellow or orange. The reason is that they contains lots of vitamins that are good for health. Secondly, you should keep a distance at least 35 cm when reading a book or sit correctly when working. Last but not least, you should take enough sleep. You’d better sleep at least 6 or 8 hours a day because it will boost your mind. Moreover, do not go to bed late or watch TV over night.

Tiếng Việt 

Để có một sức mạnh thể chất tốt, đặc biệt quan trọng cho hai con mắt của ban, ban nên có một chính sách ăn uống điều độ. Ví dụ như ban nên ăn rau và trái cây có màu vàng hoặc cam. Nguyên nhân là vì chúng chứa nhiều vitamin tốt cho sức mạnh thể chất. Thứ hai, ban nên giữ khoảng chừng cách tối thiểu 35 cm khi đọc sách hoặc ngồi đúng tư thế khi thao tác. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ban nên ngủ đủ giấc. Bạn nên ngủ tối thiểu 6 hoặc 8 tiếng mỗi ngày vì nó sẽ thúc đẩy tinh thần của ban. Hơn nữa, không đi ngủ muộn hoặc xem TV qua đêm.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh 

Health and fitness means a lot to our life, so people find many many ways to have a good health. You should maintain a healthy diet. Healthy foods such as vegetables, fruit, grains, etc., are an important part of keeping my body toàn thân nutrition at its optimum. Processing fatty and sugary foods don’t give the immune-boosting protection that healthier food does. Sugary foods can decrease immune function. Next, you had better drink 2-litter- water a day to provide enough amount of water for your body toàn thân. Finally, make sure that you get adequate sleep every night, get at least seven to eight hours sleep nightly.

Tiếng Việt 

Sức khỏe và thể lực có ý nghĩa rất rộng riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ chúng ta, vì vậy mọi người tìm nhiều phương pháp để sở hữu một sức mạnh thể chất tốt. Bạn nên duy trì một chính sách ăn uống lành mạnh. Thực phẩm lành mạnh như rau, trái cây, ngũ cốc, v.v., là một phần quan trọng trong việc giữ cho dinh dưỡng khung hình ở tại mức tối ưu. Chế biến thực phẩm béo và hàng không phục vụ kĩ năng bảo vệ tăng cường miễn dịch như thực phẩm lành mạnh hơn. Thực phẩm có đường trọn vẹn có thể làm giảm hiệu suất cao miễn dịch. Tiếp theo, ban nên uống 2 lít nước mỗi ngày để phục vụ đủ lượng nước cho khung hình. Cuối cùng, hãy đảm nói rằng ban ngủ đủ giấc mỗi đêm, ngủ tối thiểu từ bảy đến tám giờ mỗi đêm.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh 

Being healthy should be a part of our lifestyle as a whole. Good health and a happy mind are priceless possessions that one can have. If one is healthy, he or she can always work on getting wealth, however, wealth without good health is useless. Going on a daily walk, pursuing a hobby, staying fit, eating well can be various ways to maintain your health. It is necessary to live a healthy life to prevent chronic diseases and illnesses. It is also important to feel good about yourself and take care of your health for enhanced self-esteem and self-image. Good health brings us joy, happiness and gratefulness. Adopting a healthy lifestyle by doing what is right for your body toàn thân hence becomes really important for us at a young age.

Tiếng Việt 

Sống khỏe mạnh nên phải là một phần trong lối sống của toàn bộ chúng ta. Một sức mạnh thể chất tốt và tâm hồn vui vẻ là tài sản vô giá mà từng người muốn đã có được. Nếu một người khỏe mạnh, người đó luôn trọn vẹn có thể thao tác để đã có được sự giàu sang, tuy nhiên, sự giàu sang mà không còn sức mạnh thể chất tốt là vô ích. Đi bộ hằng ngày, theo đuổi sở trường, giữ gìn sức mạnh thể chất, ăn uống điều độ trọn vẹn có thể là những cách rất khác nhau để duy trì sức mạnh thể chất của ban. Cần sống lành mạnh đề phòng ốm đau, bệnh tật. Điều quan trọng là cảm thấy hài lòng về bản thân và chăm sóc sức mạnh thể chất của ban để nâng cao lòng tự trọng và hình ảnh bản thân. Sức khỏe tốt mang lại cho toàn bộ chúng ta nụ cười, niềm sung sướng và lòng biết ơn. Sống một lối sống lành mạnh bằng phương pháp làm những gì phù phù thích hợp với khung hình của ban vì thế đã trở nên thực sự quan trọng riêng với toàn bộ chúng ta lúc còn trẻ.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh 

It is a very old maxim that “Health is Wealth”. A healthy person can work with efficiency to earn wealth. The man who is not having a good health spends lots of money on medicines and doctors. He is never cheer­ful. That is why Health is Wealth. Healthy body toàn thân is always dependent on the healthy mind. So we have to take precautions for building up a good health. Besides, for maintaining good health we should always be away from the bad habits like smoking and drinking. We should have morning walk regularly, light exercise in fresh air and a stroll after dinner. We should not be jealous of others. We should always take balanced and nutritious diet. One should always develop the habits of cleanliness to keep healthy.

Tiếng Việt 

Có một câu châm ngôn rất mất thời hạn lăm rằng “Sức khỏe là vàng”. Một người khỏe mạnh trọn vẹn có thể thao tác hiệu suất cao để tìm kiếm được của cải. Người mà không còn sức mạnh thể chất tốt sẽ phải tốn thật nhiều tiền cho thuốc men và bác sĩ. Họ sẽ không còn lúc nào vui vẻ. Đó là nguyên do tại sao lại nói Sức khỏe là Vàng. Cơ thể khỏe mạnh luôn tùy từng tâm trí khỏe mạnh. Vì thế toàn bộ chúng ta phải đề phòng để xây dựng một sức mạnh thể chất tốt. Ngoài ra, để duy trì sức mạnh thể chất tốt, toàn bộ chúng ta nên luôn tránh xa những thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu. Chúng ta nên thường xuyên đi dạo buổi sáng, tập thể dục nhẹ nhàng trong không khí trong lành và đi dạo sau bữa tối. Chúng ta tránh việc ghen tị với những người khác. Chúng ta nên luôn có chính sách ăn uống cân đối và bổ dưỡng. Một người nên luôn luôn tăng trưởng thói quen thật sạch để giữ gìn sức mạnh thể chất.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh 

There is no doubt that health is wealth. A wealthy man with poor health cannot enjoy his life. All his wealth is useless for him. Money cannot buy health and happiness. On the other hand, a poor man with good health still can enjoy his life. A rich man with poor health cannot enjoy a sound sleep. He cannot enjoy good food. He spends his life under many precautions and preventions; On the other hand, a poor but healthy man lives a better life. He can work hard and enjoys a sound sleep. He does not spend sleepless and restless nights. He can eat whatever he wishes. Thus, a poor but healthy man can live a better life than a rich but sick man.

Tiếng Việt 

Không có nghi ngờ gì rằng sức mạnh thể chất là “vàng”. Một người giàu sang nhưng sức mạnh thể chất kém không thể tận thưởng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của tớ. Tất cả của cải của anh ta là vô ích riêng với anh ta. Tiền không thể mua được sức mạnh thể chất và niềm sung sướng. Mặt khác, một người đàn ông nghèo có sức mạnh thể chất tốt vẫn trọn vẹn có thể tận thưởng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Một người đàn ông giàu sang nhưng sức mạnh thể chất kém không thể tận thừa kế 1 giấc ngủ ngon. Anh ta không thể thưởng thức món ăn ngon. Anh ta trải qua cuộc sống mình dưới nhiều đề phòng và ngăn cản; Mặt khác, một người đàn ông nghèo nhưng khỏe mạnh sống một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường tốt hơn. Anh ấy trọn vẹn có thể thao tác chăm chỉ và tận thừa kế 1 giấc ngủ ngon. Anh ấy không phải trải qua những đêm mất ngủ và trằn trọc. Anh ta trọn vẹn có thể ăn bất kể thứ gì anh ta muốn. Vì vậy, một người nghèo nhưng khỏe mạnh trọn vẹn có thể sống một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường tốt hơn một người giàu nhưng bệnh tật.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 7

Tiếng Anh

Exercise offers so many health benefits. Something like walking for half an hour a day dramatically reduces the risk of heart disease, diabetes, and several forms of cancer, including colon cancer, one of the leading killers. Exercise can help prevent excess weight gain or help maintain weight loss. When you engage in physical activity, you burn calories. The more intense the activity, the more calories you burn. Regular trips to the gym are great, but don’t worry if you can’t find a large chunk of time to exercise every day. To reap the benefits of exercise, just get more active throughout your day — take the stairs instead of the elevator or do household chores. A 2008 study by researchers at Brigham and Women’s Hospital in Boston showed that regular exercise lowered the risk of dying prematurely by 30%.

Tiếng Việt

Tập thể dục phục vụ thật nhiều quyền lợi sức mạnh thể chất. Đơn giản như đi dạo nhanh trong nửa giờ mỗi ngày làm giảm đáng kể rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bệnh tim, tiểu đường và một số trong những dạng ung thư, gồm có ung thư đại tràng, một trong những căn bệnh giết người số 1. Tập thể dục trọn vẹn có thể giúp ngăn ngừa tăng cân quá mức cần thiết hoặc giúp duy trì sự giảm cân. Khi ban tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí thể chất, ban đốt cháy calo. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí càng mạnh mẽ và tự tin hơn, ban đốt càng nhiều calo. Đi thường xuyên đến phòng tập thể dục là rất tốt, nhưng đừng lo ngại nếu ban không còn một khoảng chừng thời hạn dài để tập luyện mỗi ngày. Để đã có được những quyền lợi của việc tập thể dục, hãy hoạt động và sinh hoạt giải trí tích cực hơn trong suốt một ngày dài – đi thang bộ thay vì thang máy hoặc thao tác nhà. Một nghiên cứu và phân tích năm 2008 của những nhà nghiên cứu và phân tích tại Brigham và Bệnh viện Phụ nữ ở Boston đã cho toàn bộ chúng ta biết rằng tập thể dục thường xuyên làm giảm rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tử vong sớm tới 30%

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 8

Tiếng Anh

It is very true that Health is Wealth. As, it is only our good health which stay with us in any bad or good circumstances. Nobody in this world can help us in bad times. So, if our health is good, we can bear any bad circumstances in our life. If one is not healthy, he/she would definitely suffer health related or other difficulties in life instead of enjoying the life. In order to maintain a good health we need to eat balanced food, daily mild exercises, fresh air, clean water, maintain good posture, enough sleep and rest, maintain cleanliness, regular medical check-ups, follow our elders, parents, and teachers etc.

Tiếng Việt

Đúng là Sức khỏe là của cải. Chỉ có sức mạnh thể chất tốt mới ở lại với toàn bộ chúng ta trong mọi tình hình xấu hay tốt. Không ai trên toàn thế giới này trọn vẹn có thể giúp toàn bộ chúng ta trong những lúc tồi tệ. Vì vậy, nếu sức mạnh thể chất của toàn bộ chúng ta tốt, toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể chịu đựng bất kỳ tình hình xấu nào trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Nếu một người không khỏe mạnh, người đó chắc như đinh sẽ gặp phải những trở ngại vất vả tương quan đến sức mạnh thể chất hoặc những trở ngại vất vả khác trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường thay vì tận thưởng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Để duy trì một sức khoẻ tốt toàn bộ chúng ta cần ăn uống điều độ, tập thể dục nhẹ nhàng hằng ngày, không khí trong lành, nước sạch, giữ tư thế tốt, ngủ nghỉ đủ giấc, giữ gìn vệ sinh thật sạch, khám sức khoẻ định kỳ, tuân theo người lớn tuổi, cha mẹ và thầy cô.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 9

Tiếng Anh

I think we need to stay healthy to prevent the flu, keep as healthy as i can by taking good care of myself. Sleep and nutritional considerations are help to prevent the onset of a cold or flu, a healthy lifestyle helps my immune system to be in its best possible shape, giving me the best chance of being able to fight off the onset of a cold or flu.I need to eat healthily. Healthy foods such as vegetables, fruit, grains, etc., are an important part of keeping my body toàn thân nutrition at its optimum. Processing fatty and sugary foods don’t give the immune-boosting protection that healthier food does. Sugary foods can decrease immune function.

Tiếng Việt 

Tôi nghĩ toàn bộ chúng ta cần giữ gìn sức mạnh thể chất để phòng tránh bệnh cúm, giữ gìn sức mạnh thể chất tốt nhất trọn vẹn có thể bằng phương pháp chăm sóc bản thân thật tốt. Cân nhắc về giấc ngủ và dinh dưỡng giúp ngăn ngừa sự khởi phát của cảm lạnh hoặc cúm, lối sống lành mạnh giúp khối mạng lưới hệ thống miễn dịch của tôi ở trạng thái tốt nhất trọn vẹn có thể, cho tôi thời cơ tốt nhất để chống lại sự tiến công của cảm lạnh hoặc cúm. Tôi cần ăn uống lành mạnh. Thực phẩm lành mạnh như rau, trái cây, ngũ cốc, v.v., là một phần quan trọng để giữ cho dinh dưỡng khung hình ở tại mức tối ưu. Chế biến thực phẩm béo và hàng không phục vụ kĩ năng bảo vệ tăng cường miễn dịch như thực phẩm lành mạnh hơn. Thực phẩm có đường trọn vẹn có thể làm giảm hiệu suất cao miễn dịch.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 10

Tiếng Anh 

Health is not just about what you are eating or how you physically appear to be. It’s also about what you are displaying in your behaviour, manifesting in your thoughts and speaking in your words. In today’s era there is so much competition at every step in life where everyone wants to outperform the others, be it at school or office. Students start running this rat race since children where they fail to recognize the fact that their health comes first. It is only when we are healthy that we can work to our best potentials. Health is a wealth even better than gold. One who does not have good mental health fails to maintain good physical strength and stamina. Besides, the greatest source of happiness is spending quality time with loved ones. Hence, when you are very healthy, you will have more times and can enjoy these quality times completely. So It is important to maintain a healthy lifestyle.

Tiếng Việt 

Sức khỏe không riêng gì có nằm ở vị trí việc ban đang ăn gì hay thể chất của ban ra làm sao. Nó cũng nói về những gì ban đang thể hiện trong hành vi của tớ, thể hiện trong tâm ý và cách nói của ban. Trong thời đại ngày này, có thật nhiều sự đối đầu đối đầu ở mọi bước trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, nơi mọi người đều muốn vượt trội hơn những người dân khác, trọn vẹn có thể là ở trường học hoặc văn phòng. Học sinh khởi đầu chạy cuộc đua chuột này Tính từ lúc lúc những đứa trẻ không sở hữu và nhận thức được thực sự rằng sức mạnh thể chất của tớ là trên hết. Chỉ khi khỏe mạnh, toàn bộ chúng ta mới trọn vẹn có thể phát huy hết kĩ năng của tớ. Sức khỏe là của cải thậm chí còn còn tốt hơn vàng. Người không còn sức mạnh thể chất tinh thần tốt sẽ không còn duy trì được thể lực và sức chịu đựng tốt. Bên cạnh đó, nguồn niềm sung sướng lớn số 1 là dành thời hạn chất lượng cho những người dân thân trong gia đình yêu. Do đó, khi ban rất khỏe mạnh, những ban sẽ có được nhiều thời hạn hơn và trọn vẹn có thể tận thưởng những khoảng chừng thời hạn chất lượng này một cách trọn vẹn. Vì vậy Điều quan trọng là phải duy trì một lối sống lành mạnh.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 11

Tiếng Anh

Health has always been a concern of everyone in this world and it is true that no one wants to lead an unhealthy life. However, people’s health these days is definitely not as good as that in the past. There are some reasons that can explain this case. First, we are too busy to look after ourselves. Society is becoming more modern, which requires more contribution from the citizens, especially the young people. Therefore, we spend most of our time working and ignore our health. Eventually, our health gets worse so quietly that we cannot even realize. While in the past, although people were also busy, they were not under so much pressure as we are now. Second, due to heavy workload, we are putting up with stress, strain and depression. Our health can never be good if our spirit life is not treated well. We spend all day sitting in front of the computer, thinking about our work or trying to keep up with other people. This will result in the increase in stress and depression. In conclusion, these are the main reasons that explain why our health is worse compared to people in the past. We should improve our health from now on, if we do not want to regret in the future.

Tiếng Việt

Sức khỏe luôn là mối quan tâm của mọi người trên toàn thế giới này và không còn ai muốn sống một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường không khỏe mạnh. Tuy nhiên, sức mạnh thể chất con người lúc bấy giờ chắc như đinh không bằng những người dân trước kia. Có một số trong những nguyên do trọn vẹn có thể lý giải tình trạng này. Đầu tiên, toàn bộ chúng ta quá bận để chăm sóc bản thân. Xã hội đang tân tiến hơn, yêu cầu sự góp phần nhiều hơn nữa từ công dân, nhất là những người dân trẻ. Vì thế, toàn bộ chúng ta dành phần lớn thời hạn thao tác và lờ đi tình trạng sức mạnh thể chất của toàn bộ chúng ta. Dần dà, sức mạnh thể chất toàn bộ chúng ta tệ hơn trong thầm lặng đến nỗi toàn bộ chúng ta không thể nhận ra. Trong khi đó trong quá khứ, tuy nhiên mọi người cũng bận rộn, nhưng họ không biến thành áp lực đè nén như toàn bộ chúng ta giờ đây. Thứ hai, vì khối lượng việc làm quá tải, toàn bộ chúng ta đang chịu đựng với áp lực đè nén và trầm cảm. Sức khỏe toàn bộ chúng ta không lúc nào trọn vẹn có thể tốt được nếu đời sống tinh thần của toàn bộ chúng ta không được đối xử tốt. Chúng ta dành một ngày dài ngồi trước máy tính, nghĩ về việc làm và nỗ lực bắt kịp người khác. Điều này sẽ dẫn đến việc ngày càng tăng áp lực đè nén. Tóm lại, đấy là những nguyên do chính lý giải vì sao sức mạnh thể chất toàn bộ chúng ta đang tệ hơn so với những người dân đi trước. Chúng ta nên cải tổ sức mạnh thể chất từ giờ đây, nếu không thích hối hận về sau.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 12

Tiếng Anh

Health is definitely the most important thing in a person’s life. Only when we take care of ourselves can we achieve other things in our life. In this essay, I will suggest some basic ways to protect our health.

Most importantly, we should maintain some good habits for long-term benefits. First, we should do exercises regularly in order to have a good shape. Second, having a balanced diet is necessary. If we eat clean, we can avoid a lot of diseases. Third, we ought to go to bed and get up early. Doing this everyday will help us have enough energy to work and study.

In addition, having a good spirit is another approach to keep fit and stay healthy. We should not be stressful or depressing since those emotions are really harmful for our health. To control our emotions from getting worse, it is suggested that we take a rest, use computers less, or think about positive things. We should also enjoy some interesting activities such as drawing, playing instruments, or playing sports. This will improve our spirits considerably. To sum up, these are some ways to make our health better. If we can be patient and do them regularly, our health will get better.

Tiếng Việt

Sức khỏe chắc như đinh là yếu tố quan trọng nhất trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường con người. Chỉ khi toàn bộ chúng ta chăm sóc bản thân thì mới có thể trọn vẹn có thể đạt được những điều khác trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Ở nội dung bài viết này, em sẽ đề xuất kiến nghị một số trong những phương pháp để bảo vệ sức mạnh thể chất.

Quan trọng nhất, toàn bộ chúng ta nên duy trì một số trong những thói quen tốt cho quyền lợi lâu dài. Đầu tiên, toàn bộ chúng ta nên tập thể dục điều độ để sở hữu hình dáng tốt. Thứ hai, ăn uống điều độ là rất thiết yếu. Nếu toàn bộ chúng ta ăn sạch, toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Thứ ba, toàn bộ chúng ta nên ngủ và dậy sớm. Làm điều này mỗi ngày sẽ hỗ trợ ta có đủ nguồn tích điện để học tập và thao tác.

Ngoài ra, có một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường tinh thần tốt là một phương pháp khác để giữ gìn sức mạnh thể chất. Chúng ta tránh việc căng thẳng mệt mỏi chính bới những cảm xúc này sẽ có được hại cho toàn bộ chúng ta. Để trấn áp tâm trạng, toàn bộ chúng ta nên nghỉ ngơi, sử dụng máy tính thấp hơn hoặc nghĩ đến những điều tích cực. Chúng ta cũng nên làm những điều thú vị như vẽ, chơi nhạc cụ hoặc thể thao. Điều này sẽ cải tổ tinh thần toàn bộ chúng ta đáng kể. Tóm lại, đấy là một số trong những cách làm sức mạnh thể chất toàn bộ chúng ta tốt hơn. Nếu toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể kiên trì và làm những điều này thường xuyên, sức mạnh thể chất toàn bộ chúng ta sẽ tiến hành cải tổ.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 13

Tiếng Anh

All of us want to have good health because we cannot buy health even if we are rich. In my opinion, health is better than wealth because if we were in good health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work and serve ourselves in daily activities. Moreover, we could help others, bring happiness to them. With good health, we could be interesting. Otherwise, if we were rich but not healthy, we would depend on others because we could not serve ourselves in daily life, become other’s load, we are easy to be angry or bored with everything. In summary, health is better than wealth.

Tiếng Việt

Tất cả toàn bộ chúng ta đều muốn có một sức mạnh thể chất tốt chính bới toàn bộ chúng ta không thể mua được sức mạnh thể chất mặc dầu toàn bộ chúng ta giàu sang. Theo tôi, sức mạnh thể chất tốt hơn của cải vì nếu có sức mạnh thể chất tốt, nhưng không giàu sang, toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể làm những gì mình yêu thích, làm những việc làm trở ngại vất vả và phục vụ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày. Hơn nữa, chúng tôi trọn vẹn có thể giúp sức người khác, mang lại niềm sung sướng cho họ. Với sức mạnh thể chất tốt, toàn bộ chúng ta trở nên thú vị. trái lại, nếu toàn bộ chúng ta giàu sang nhưng không khỏe mạnh, toàn bộ chúng ta sẽ tùy từng người khác vì không thể phục vụ mình trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày, trở thành gánh nặng của người khác, toàn bộ chúng ta dễ cáu giận hoặc buồn chán với mọi thứ. Tóm lại, sức mạnh thể chất tốt hơn của cải.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 14

Tiếng Anh

Health is very important for our life so we should do more exercise eat more fruit or vegetables,sleep more.We should not eat more junk food because we are putting on weight .We should not watch TV because will hurts our eyes .We should eat more fresh fish ,like sushi and will be healthier .We should not seafood because we feel sick and we have a stomachache.

Tiếng Việt 

Sức khỏe rất quan trọng riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ chúng ta, vì vậy toàn bộ chúng ta nên tập thể dục nhiều hơn nữa ăn nhiều trái cây hoặc rau quả, ngủ nhiều hơn nữa, tránh việc ăn nhiều món ăn vặt vì toàn bộ chúng ta đang tăng cân, tránh việc xem tivi vì sẽ đau mắt. nhiều cá tươi như sushi sẽ tốt cho sức mạnh thể chất hơn. Chúng ta tránh việc ăn món ăn thủy hải sản vì cảm thấy buồn nôn và đau bụng.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 15

Tiếng Anh

Our health is limited. If we do not know how to take care of it properly, we will get sick and not be healthy. To stay healthy I have a reasonable diet and play sports regularly. I eat a lot of meat, fish and green vegetables. I limit eating fast food and foods that contain a lot of fat. I try to drink two liters of water a day every day. Drinking plenty of water helps the digestive process work better. At the same time, when the body toàn thân is well-hydrated, my skin will also be more beautiful. I usually play sports like badminton or volleyball. Due to busy work, I can’t go to bed early. However, I also try not to stay up too late. Thanks to a scientific diet along with a reasonable time to play sports, my health is relatively good. I rarely get sick. I always try to live healthy to bring good things to my family, loved ones and society.

Tiếng Việt

Sức khỏe của toàn bộ chúng ta là hạn chế. Nếu toàn bộ chúng ta không biết giữ gìn nó đúng phương pháp dán thì toàn bộ chúng ta sẽ bị bệnh và không hề khỏe mạnh. Để giữ gìn sức mạnh thể chất tôi có chính sách ăn uống hợp lý và chơi thể thao thường xuyên. Tôi ăn nhiều thịt, cá và rau xanh. Tôi hạn chế ăn những món ăn nhanh và món ăn có chứa nhiều chất béo. Mỗi ngày tôi nỗ lực uống đủ hai lít nước một ngày. Việc uống nhiều nước giúp quy trình tiêu hóa hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt hơn. Đồng thời, khi khung hình được phục vụ đủ nước làn da của tôi cũng tiếp tục đẹp hơn. Tôi thường chơi những môn thể thao như cầu lông hoặc bóng chuyền. Do việc làm bận rộn nên tôi không thể đi ngủ sớm. Tuy nhiên tôi cũng nỗ lực để bản thân không thức quá khuya. Nhờ có chính sách ăn uống khoa học cùng với thời hạn chơi thể thao hợp lý mà sức mạnh thể chất của tôi tương đối tốt. Tôi ít khi bị ốm. Tôi luôn nỗ lực sống khỏe mạnh để mang lại những điều tốt đẹp cho mái ấm gia đình, những người dân thân trong gia đình yêu của tôi và xã hội.

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sức mạnh thể chất lớp 7 là tài liệu hữu ích, gồm có gợi ý rõ ràng kèm theo 15 đoạn văn mẫu hay nhất.

Qua 15 đoạn văn mẫu viết lời khuyên sức mạnh thể chất giúp những ban lớp 7 có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm, củng cố vốn từ, luyện kỹ năng viết tiếng Anh để hoàn thành xong bài tập writing Unit 2 lớp 7: Health. Bên cạnh đó những em tìm hiểu thêm một số trong những đoạn văn mẫu như: đoạn văn tiếng Anh về mái ấm gia đình, đoạn văn tiếng Anh về sở trường. Chúc những em học tốt.

Gợi ý viết về những lời khuyên để sở hữu một sức mạnh thể chất tốt

– Have a balanced diet. (Có chính sách ăn cân đối)

– Do exercise regularly. (Tập thể dục thường xuyên)

– Have good oral hygiene. (Giữ gìn vệ sinh răng miệng tốt)

– Take sleep enough. (Ngủ đủ giấc)

– Don’t go to bed late or watch TV over night. (Không đi ngủ muộn hoặc xem TV thâu đêm)

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

In order to have a good health, there are many ways. First, sleep and nutritional considerations are help to prevent the onset of a cold or flu, a healthy lifestyle helps your immune system to be in its best possible shape, giving you the best chance of being able to fight off the onset of a cold or flu. Next, do exercise regularly because it has enhancing immune-system that can help ward off illness. Finally, eat more fruits to get vitamin C that might prevent the common cold. Furthermore, you had better drink more milk, this will be help you healthy and stronger to prevent the cold.

Tiếng Việt 

Để có một sức mạnh thể chất tốt có thật nhiều cách thức. Đầu tiên là giấc ngủ và dinh dưỡng giúp ngăn ngừa sự khởi phát của cảm lạnh hoặc cúm, một lối sống lành mạnh giúp khối mạng lưới hệ thống miễn dịch của ban ở trạng thái tốt nhất trọn vẹn có thể, mang lại cho ban thời cơ tốt nhất để chống lại sự tiến công của cảm lạnh hoặc cúm. Tiếp theo, tập thể dục thường xuyên vì nó có tác dụng tăng cường khối mạng lưới hệ thống miễn dịch trọn vẹn có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật. Cuối cùng, ăn nhiều trái cây hơn để phục vụ vitamin C trọn vẹn có thể ngăn ngừa cảm lạnh thường thì. Hơn nữa, ban nên uống nhiều sữa hơn, điều này sẽ hỗ trợ ban khỏe mạnh và chống lại cảm lạnh.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

To have a good health, especially for your eyes, you should have a balanced diet. For instant, you had better eat vegetables and fruits whose colors are yellow or orange. The reason is that they contains lots of vitamins that are good for health. Secondly, you should keep a distance at least 35 cm when reading a book or sit correctly when working. Last but not least, you should take enough sleep. You’d better sleep at least 6 or 8 hours a day because it will boost your mind. Moreover, do not go to bed late or watch TV over night.

Tiếng Việt 

Để có một sức mạnh thể chất tốt, đặc biệt quan trọng cho hai con mắt của ban, ban nên có một chính sách ăn uống điều độ. Ví dụ như ban nên ăn rau và trái cây có màu vàng hoặc cam. Nguyên nhân là vì chúng chứa nhiều vitamin tốt cho sức mạnh thể chất. Thứ hai, ban nên giữ khoảng chừng cách tối thiểu 35 cm khi đọc sách hoặc ngồi đúng tư thế khi thao tác. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ban nên ngủ đủ giấc. Bạn nên ngủ tối thiểu 6 hoặc 8 tiếng mỗi ngày vì nó sẽ thúc đẩy tinh thần của ban. Hơn nữa, không đi ngủ muộn hoặc xem TV qua đêm.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh 

Health and fitness means a lot to our life, so people find many many ways to have a good health. You should maintain a healthy diet. Healthy foods such as vegetables, fruit, grains, etc., are an important part of keeping my body toàn thân nutrition at its optimum. Processing fatty and sugary foods don’t give the immune-boosting protection that healthier food does. Sugary foods can decrease immune function. Next, you had better drink 2-litter- water a day to provide enough amount of water for your body toàn thân. Finally, make sure that you get adequate sleep every night, get at least seven to eight hours sleep nightly.

Tiếng Việt 

Sức khỏe và thể lực có ý nghĩa rất rộng riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ chúng ta, vì vậy mọi người tìm nhiều phương pháp để sở hữu một sức mạnh thể chất tốt. Bạn nên duy trì một chính sách ăn uống lành mạnh. Thực phẩm lành mạnh như rau, trái cây, ngũ cốc, v.v., là một phần quan trọng trong việc giữ cho dinh dưỡng khung hình ở tại mức tối ưu. Chế biến thực phẩm béo và hàng không phục vụ kĩ năng bảo vệ tăng cường miễn dịch như thực phẩm lành mạnh hơn. Thực phẩm có đường trọn vẹn có thể làm giảm hiệu suất cao miễn dịch. Tiếp theo, ban nên uống 2 lít nước mỗi ngày để phục vụ đủ lượng nước cho khung hình. Cuối cùng, hãy đảm nói rằng ban ngủ đủ giấc mỗi đêm, ngủ tối thiểu từ bảy đến tám giờ mỗi đêm.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh 

Being healthy should be a part of our lifestyle as a whole. Good health and a happy mind are priceless possessions that one can have. If one is healthy, he or she can always work on getting wealth, however, wealth without good health is useless. Going on a daily walk, pursuing a hobby, staying fit, eating well can be various ways to maintain your health. It is necessary to live a healthy life to prevent chronic diseases and illnesses. It is also important to feel good about yourself and take care of your health for enhanced self-esteem and self-image. Good health brings us joy, happiness and gratefulness. Adopting a healthy lifestyle by doing what is right for your body toàn thân hence becomes really important for us at a young age.

Tiếng Việt 

Sống khỏe mạnh nên phải là một phần trong lối sống của toàn bộ chúng ta. Một sức mạnh thể chất tốt và tâm hồn vui vẻ là tài sản vô giá mà từng người muốn đã có được. Nếu một người khỏe mạnh, người đó luôn trọn vẹn có thể thao tác để đã có được sự giàu sang, tuy nhiên, sự giàu sang mà không còn sức mạnh thể chất tốt là vô ích. Đi bộ hằng ngày, theo đuổi sở trường, giữ gìn sức mạnh thể chất, ăn uống điều độ trọn vẹn có thể là những cách rất khác nhau để duy trì sức mạnh thể chất của ban. Cần sống lành mạnh đề phòng ốm đau, bệnh tật. Điều quan trọng là cảm thấy hài lòng về bản thân và chăm sóc sức mạnh thể chất của ban để nâng cao lòng tự trọng và hình ảnh bản thân. Sức khỏe tốt mang lại cho toàn bộ chúng ta nụ cười, niềm sung sướng và lòng biết ơn. Sống một lối sống lành mạnh bằng phương pháp làm những gì phù phù thích hợp với khung hình của ban vì thế đã trở nên thực sự quan trọng riêng với toàn bộ chúng ta lúc còn trẻ.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh 

It is a very old maxim that “Health is Wealth”. A healthy person can work with efficiency to earn wealth. The man who is not having a good health spends lots of money on medicines and doctors. He is never cheer­ful. That is why Health is Wealth. Healthy body toàn thân is always dependent on the healthy mind. So we have to take precautions for building up a good health. Besides, for maintaining good health we should always be away from the bad habits like smoking and drinking. We should have morning walk regularly, light exercise in fresh air and a stroll after dinner. We should not be jealous of others. We should always take balanced and nutritious diet. One should always develop the habits of cleanliness to keep healthy.

Tiếng Việt 

Có một câu châm ngôn rất mất thời hạn lăm rằng “Sức khỏe là vàng”. Một người khỏe mạnh trọn vẹn có thể thao tác hiệu suất cao để tìm kiếm được của cải. Người mà không còn sức mạnh thể chất tốt sẽ phải tốn thật nhiều tiền cho thuốc men và bác sĩ. Họ sẽ không còn lúc nào vui vẻ. Đó là nguyên do tại sao lại nói Sức khỏe là Vàng. Cơ thể khỏe mạnh luôn tùy từng tâm trí khỏe mạnh. Vì thế toàn bộ chúng ta phải đề phòng để xây dựng một sức mạnh thể chất tốt. Ngoài ra, để duy trì sức mạnh thể chất tốt, toàn bộ chúng ta nên luôn tránh xa những thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu. Chúng ta nên thường xuyên đi dạo buổi sáng, tập thể dục nhẹ nhàng trong không khí trong lành và đi dạo sau bữa tối. Chúng ta tránh việc ghen tị với những người khác. Chúng ta nên luôn có chính sách ăn uống cân đối và bổ dưỡng. Một người nên luôn luôn tăng trưởng thói quen thật sạch để giữ gìn sức mạnh thể chất.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh 

There is no doubt that health is wealth. A wealthy man with poor health cannot enjoy his life. All his wealth is useless for him. Money cannot buy health and happiness. On the other hand, a poor man with good health still can enjoy his life. A rich man with poor health cannot enjoy a sound sleep. He cannot enjoy good food. He spends his life under many precautions and preventions; On the other hand, a poor but healthy man lives a better life. He can work hard and enjoys a sound sleep. He does not spend sleepless and restless nights. He can eat whatever he wishes. Thus, a poor but healthy man can live a better life than a rich but sick man.

Tiếng Việt 

Không có nghi ngờ gì rằng sức mạnh thể chất là “vàng”. Một người giàu sang nhưng sức mạnh thể chất kém không thể tận thưởng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của tớ. Tất cả của cải của anh ta là vô ích riêng với anh ta. Tiền không thể mua được sức mạnh thể chất và niềm sung sướng. Mặt khác, một người đàn ông nghèo có sức mạnh thể chất tốt vẫn trọn vẹn có thể tận thưởng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Một người đàn ông giàu sang nhưng sức mạnh thể chất kém không thể tận thừa kế 1 giấc ngủ ngon. Anh ta không thể thưởng thức món ăn ngon. Anh ta trải qua cuộc sống mình dưới nhiều đề phòng và ngăn cản; Mặt khác, một người đàn ông nghèo nhưng khỏe mạnh sống một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường tốt hơn. Anh ấy trọn vẹn có thể thao tác chăm chỉ và tận thừa kế 1 giấc ngủ ngon. Anh ấy không phải trải qua những đêm mất ngủ và trằn trọc. Anh ta trọn vẹn có thể ăn bất kể thứ gì anh ta muốn. Vì vậy, một người nghèo nhưng khỏe mạnh trọn vẹn có thể sống một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường tốt hơn một người giàu nhưng bệnh tật.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 7

Tiếng Anh

Exercise offers so many health benefits. Something like walking for half an hour a day dramatically reduces the risk of heart disease, diabetes, and several forms of cancer, including colon cancer, one of the leading killers. Exercise can help prevent excess weight gain or help maintain weight loss. When you engage in physical activity, you burn calories. The more intense the activity, the more calories you burn. Regular trips to the gym are great, but don’t worry if you can’t find a large chunk of time to exercise every day. To reap the benefits of exercise, just get more active throughout your day — take the stairs instead of the elevator or do household chores. A 2008 study by researchers at Brigham and Women’s Hospital in Boston showed that regular exercise lowered the risk of dying prematurely by 30%.

Tiếng Việt

Tập thể dục phục vụ thật nhiều quyền lợi sức mạnh thể chất. Đơn giản như đi dạo nhanh trong nửa giờ mỗi ngày làm giảm đáng kể rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn bệnh tim, tiểu đường và một số trong những dạng ung thư, gồm có ung thư đại tràng, một trong những căn bệnh giết người số 1. Tập thể dục trọn vẹn có thể giúp ngăn ngừa tăng cân quá mức cần thiết hoặc giúp duy trì sự giảm cân. Khi ban tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí thể chất, ban đốt cháy calo. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí càng mạnh mẽ và tự tin hơn, ban đốt càng nhiều calo. Đi thường xuyên đến phòng tập thể dục là rất tốt, nhưng đừng lo ngại nếu ban không còn một khoảng chừng thời hạn dài để tập luyện mỗi ngày. Để đã có được những quyền lợi của việc tập thể dục, hãy hoạt động và sinh hoạt giải trí tích cực hơn trong suốt một ngày dài – đi thang bộ thay vì thang máy hoặc thao tác nhà. Một nghiên cứu và phân tích năm 2008 của những nhà nghiên cứu và phân tích tại Brigham và Bệnh viện Phụ nữ ở Boston đã cho toàn bộ chúng ta biết rằng tập thể dục thường xuyên làm giảm rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tử vong sớm tới 30%

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 8

Tiếng Anh

It is very true that Health is Wealth. As, it is only our good health which stay with us in any bad or good circumstances. Nobody in this world can help us in bad times. So, if our health is good, we can bear any bad circumstances in our life. If one is not healthy, he/she would definitely suffer health related or other difficulties in life instead of enjoying the life. In order to maintain a good health we need to eat balanced food, daily mild exercises, fresh air, clean water, maintain good posture, enough sleep and rest, maintain cleanliness, regular medical check-ups, follow our elders, parents, and teachers etc.

Tiếng Việt

Đúng là Sức khỏe là của cải. Chỉ có sức mạnh thể chất tốt mới ở lại với toàn bộ chúng ta trong mọi tình hình xấu hay tốt. Không ai trên toàn thế giới này trọn vẹn có thể giúp toàn bộ chúng ta trong những lúc tồi tệ. Vì vậy, nếu sức mạnh thể chất của toàn bộ chúng ta tốt, toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể chịu đựng bất kỳ tình hình xấu nào trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Nếu một người không khỏe mạnh, người đó chắc như đinh sẽ gặp phải những trở ngại vất vả tương quan đến sức mạnh thể chất hoặc những trở ngại vất vả khác trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường thay vì tận thưởng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Để duy trì một sức khoẻ tốt toàn bộ chúng ta cần ăn uống điều độ, tập thể dục nhẹ nhàng hằng ngày, không khí trong lành, nước sạch, giữ tư thế tốt, ngủ nghỉ đủ giấc, giữ gìn vệ sinh thật sạch, khám sức khoẻ định kỳ, tuân theo người lớn tuổi, cha mẹ và thầy cô.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 9

Tiếng Anh

I think we need to stay healthy to prevent the flu, keep as healthy as i can by taking good care of myself. Sleep and nutritional considerations are help to prevent the onset of a cold or flu, a healthy lifestyle helps my immune system to be in its best possible shape, giving me the best chance of being able to fight off the onset of a cold or flu.I need to eat healthily. Healthy foods such as vegetables, fruit, grains, etc., are an important part of keeping my body toàn thân nutrition at its optimum. Processing fatty and sugary foods don’t give the immune-boosting protection that healthier food does. Sugary foods can decrease immune function.

Tiếng Việt 

Tôi nghĩ toàn bộ chúng ta cần giữ gìn sức mạnh thể chất để phòng tránh bệnh cúm, giữ gìn sức mạnh thể chất tốt nhất trọn vẹn có thể bằng phương pháp chăm sóc bản thân thật tốt. Cân nhắc về giấc ngủ và dinh dưỡng giúp ngăn ngừa sự khởi phát của cảm lạnh hoặc cúm, lối sống lành mạnh giúp khối mạng lưới hệ thống miễn dịch của tôi ở trạng thái tốt nhất trọn vẹn có thể, cho tôi thời cơ tốt nhất để chống lại sự tiến công của cảm lạnh hoặc cúm. Tôi cần ăn uống lành mạnh. Thực phẩm lành mạnh như rau, trái cây, ngũ cốc, v.v., là một phần quan trọng để giữ cho dinh dưỡng khung hình ở tại mức tối ưu. Chế biến thực phẩm béo và hàng không phục vụ kĩ năng bảo vệ tăng cường miễn dịch như thực phẩm lành mạnh hơn. Thực phẩm có đường trọn vẹn có thể làm giảm hiệu suất cao miễn dịch.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 10

Tiếng Anh 

Health is not just about what you are eating or how you physically appear to be. It’s also about what you are displaying in your behaviour, manifesting in your thoughts and speaking in your words. In today’s era there is so much competition at every step in life where everyone wants to outperform the others, be it at school or office. Students start running this rat race since children where they fail to recognize the fact that their health comes first. It is only when we are healthy that we can work to our best potentials. Health is a wealth even better than gold. One who does not have good mental health fails to maintain good physical strength and stamina. Besides, the greatest source of happiness is spending quality time with loved ones. Hence, when you are very healthy, you will have more times and can enjoy these quality times completely. So It is important to maintain a healthy lifestyle.

Tiếng Việt 

Sức khỏe không riêng gì có nằm ở vị trí việc ban đang ăn gì hay thể chất của ban ra làm sao. Nó cũng nói về những gì ban đang thể hiện trong hành vi của tớ, thể hiện trong tâm ý và cách nói của ban. Trong thời đại ngày này, có thật nhiều sự đối đầu đối đầu ở mọi bước trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, nơi mọi người đều muốn vượt trội hơn những người dân khác, trọn vẹn có thể là ở trường học hoặc văn phòng. Học sinh khởi đầu chạy cuộc đua chuột này Tính từ lúc lúc những đứa trẻ không sở hữu và nhận thức được thực sự rằng sức mạnh thể chất của tớ là trên hết. Chỉ khi khỏe mạnh, toàn bộ chúng ta mới trọn vẹn có thể phát huy hết kĩ năng của tớ. Sức khỏe là của cải thậm chí còn còn tốt hơn vàng. Người không còn sức mạnh thể chất tinh thần tốt sẽ không còn duy trì được thể lực và sức chịu đựng tốt. Bên cạnh đó, nguồn niềm sung sướng lớn số 1 là dành thời hạn chất lượng cho những người dân thân trong gia đình yêu. Do đó, khi ban rất khỏe mạnh, những ban sẽ có được nhiều thời hạn hơn và trọn vẹn có thể tận thưởng những khoảng chừng thời hạn chất lượng này một cách trọn vẹn. Vì vậy Điều quan trọng là phải duy trì một lối sống lành mạnh.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 11

Tiếng Anh

Health has always been a concern of everyone in this world and it is true that no one wants to lead an unhealthy life. However, people’s health these days is definitely not as good as that in the past. There are some reasons that can explain this case. First, we are too busy to look after ourselves. Society is becoming more modern, which requires more contribution from the citizens, especially the young people. Therefore, we spend most of our time working and ignore our health. Eventually, our health gets worse so quietly that we cannot even realize. While in the past, although people were also busy, they were not under so much pressure as we are now. Second, due to heavy workload, we are putting up with stress, strain and depression. Our health can never be good if our spirit life is not treated well. We spend all day sitting in front of the computer, thinking about our work or trying to keep up with other people. This will result in the increase in stress and depression. In conclusion, these are the main reasons that explain why our health is worse compared to people in the past. We should improve our health from now on, if we do not want to regret in the future.

Tiếng Việt

Sức khỏe luôn là mối quan tâm của mọi người trên toàn thế giới này và không còn ai muốn sống một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường không khỏe mạnh. Tuy nhiên, sức mạnh thể chất con người lúc bấy giờ chắc như đinh không bằng những người dân trước kia. Có một số trong những nguyên do trọn vẹn có thể lý giải tình trạng này. Đầu tiên, toàn bộ chúng ta quá bận để chăm sóc bản thân. Xã hội đang tân tiến hơn, yêu cầu sự góp phần nhiều hơn nữa từ công dân, nhất là những người dân trẻ. Vì thế, toàn bộ chúng ta dành phần lớn thời hạn thao tác và lờ đi tình trạng sức mạnh thể chất của toàn bộ chúng ta. Dần dà, sức mạnh thể chất toàn bộ chúng ta tệ hơn trong thầm lặng đến nỗi toàn bộ chúng ta không thể nhận ra. Trong khi đó trong quá khứ, tuy nhiên mọi người cũng bận rộn, nhưng họ không biến thành áp lực đè nén như toàn bộ chúng ta giờ đây. Thứ hai, vì khối lượng việc làm quá tải, toàn bộ chúng ta đang chịu đựng với áp lực đè nén và trầm cảm. Sức khỏe toàn bộ chúng ta không lúc nào trọn vẹn có thể tốt được nếu đời sống tinh thần của toàn bộ chúng ta không được đối xử tốt. Chúng ta dành một ngày dài ngồi trước máy tính, nghĩ về việc làm và nỗ lực bắt kịp người khác. Điều này sẽ dẫn đến việc ngày càng tăng áp lực đè nén. Tóm lại, đấy là những nguyên do chính lý giải vì sao sức mạnh thể chất toàn bộ chúng ta đang tệ hơn so với những người dân đi trước. Chúng ta nên cải tổ sức mạnh thể chất từ giờ đây, nếu không thích hối hận về sau.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 12

Tiếng Anh

Health is definitely the most important thing in a person’s life. Only when we take care of ourselves can we achieve other things in our life. In this essay, I will suggest some basic ways to protect our health.

Most importantly, we should maintain some good habits for long-term benefits. First, we should do exercises regularly in order to have a good shape. Second, having a balanced diet is necessary. If we eat clean, we can avoid a lot of diseases. Third, we ought to go to bed and get up early. Doing this everyday will help us have enough energy to work and study.

In addition, having a good spirit is another approach to keep fit and stay healthy. We should not be stressful or depressing since those emotions are really harmful for our health. To control our emotions from getting worse, it is suggested that we take a rest, use computers less, or think about positive things. We should also enjoy some interesting activities such as drawing, playing instruments, or playing sports. This will improve our spirits considerably. To sum up, these are some ways to make our health better. If we can be patient and do them regularly, our health will get better.

Tiếng Việt

Sức khỏe chắc như đinh là yếu tố quan trọng nhất trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường con người. Chỉ khi toàn bộ chúng ta chăm sóc bản thân thì mới có thể trọn vẹn có thể đạt được những điều khác trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Ở nội dung bài viết này, em sẽ đề xuất kiến nghị một số trong những phương pháp để bảo vệ sức mạnh thể chất.

Quan trọng nhất, toàn bộ chúng ta nên duy trì một số trong những thói quen tốt cho quyền lợi lâu dài. Đầu tiên, toàn bộ chúng ta nên tập thể dục điều độ để sở hữu hình dáng tốt. Thứ hai, ăn uống điều độ là rất thiết yếu. Nếu toàn bộ chúng ta ăn sạch, toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Thứ ba, toàn bộ chúng ta nên ngủ và dậy sớm. Làm điều này mỗi ngày sẽ hỗ trợ ta có đủ nguồn tích điện để học tập và thao tác.

Ngoài ra, có một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường tinh thần tốt là một phương pháp khác để giữ gìn sức mạnh thể chất. Chúng ta tránh việc căng thẳng mệt mỏi chính bới những cảm xúc này sẽ có được hại cho toàn bộ chúng ta. Để trấn áp tâm trạng, toàn bộ chúng ta nên nghỉ ngơi, sử dụng máy tính thấp hơn hoặc nghĩ đến những điều tích cực. Chúng ta cũng nên làm những điều thú vị như vẽ, chơi nhạc cụ hoặc thể thao. Điều này sẽ cải tổ tinh thần toàn bộ chúng ta đáng kể. Tóm lại, đấy là một số trong những cách làm sức mạnh thể chất toàn bộ chúng ta tốt hơn. Nếu toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể kiên trì và làm những điều này thường xuyên, sức mạnh thể chất toàn bộ chúng ta sẽ tiến hành cải tổ.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 13

Tiếng Anh

All of us want to have good health because we cannot buy health even if we are rich. In my opinion, health is better than wealth because if we were in good health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work and serve ourselves in daily activities. Moreover, we could help others, bring happiness to them. With good health, we could be interesting. Otherwise, if we were rich but not healthy, we would depend on others because we could not serve ourselves in daily life, become other’s load, we are easy to be angry or bored with everything. In summary, health is better than wealth.

Tiếng Việt

Tất cả toàn bộ chúng ta đều muốn có một sức mạnh thể chất tốt chính bới toàn bộ chúng ta không thể mua được sức mạnh thể chất mặc dầu toàn bộ chúng ta giàu sang. Theo tôi, sức mạnh thể chất tốt hơn của cải vì nếu có sức mạnh thể chất tốt, nhưng không giàu sang, toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể làm những gì mình yêu thích, làm những việc làm trở ngại vất vả và phục vụ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày. Hơn nữa, chúng tôi trọn vẹn có thể giúp sức người khác, mang lại niềm sung sướng cho họ. Với sức mạnh thể chất tốt, toàn bộ chúng ta trở nên thú vị. trái lại, nếu toàn bộ chúng ta giàu sang nhưng không khỏe mạnh, toàn bộ chúng ta sẽ tùy từng người khác vì không thể phục vụ mình trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày, trở thành gánh nặng của người khác, toàn bộ chúng ta dễ cáu giận hoặc buồn chán với mọi thứ. Tóm lại, sức mạnh thể chất tốt hơn của cải.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 14

Tiếng Anh

Health is very important for our life so we should do more exercise eat more fruit or vegetables,sleep more.We should not eat more junk food because we are putting on weight .We should not watch TV because will hurts our eyes .We should eat more fresh fish ,like sushi and will be healthier .We should not seafood because we feel sick and we have a stomachache.

Tiếng Việt 

Sức khỏe rất quan trọng riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ chúng ta, vì vậy toàn bộ chúng ta nên tập thể dục nhiều hơn nữa ăn nhiều trái cây hoặc rau quả, ngủ nhiều hơn nữa, tránh việc ăn nhiều món ăn vặt vì toàn bộ chúng ta đang tăng cân, tránh việc xem tivi vì sẽ đau mắt. nhiều cá tươi như sushi sẽ tốt cho sức mạnh thể chất hơn. Chúng ta tránh việc ăn món ăn thủy hải sản vì cảm thấy buồn nôn và đau bụng.

Lời khuyên sức mạnh thể chất bằng tiếng Anh – Mẫu 15

Tiếng Anh

Our health is limited. If we do not know how to take care of it properly, we will get sick and not be healthy. To stay healthy I have a reasonable diet and play sports regularly. I eat a lot of meat, fish and green vegetables. I limit eating fast food and foods that contain a lot of fat. I try to drink two liters of water a day every day. Drinking plenty of water helps the digestive process work better. At the same time, when the body toàn thân is well-hydrated, my skin will also be more beautiful. I usually play sports like badminton or volleyball. Due to busy work, I can’t go to bed early. However, I also try not to stay up too late. Thanks to a scientific diet along with a reasonable time to play sports, my health is relatively good. I rarely get sick. I always try to live healthy to bring good things to my family, loved ones and society.

Tiếng Việt

Sức khỏe của toàn bộ chúng ta là hạn chế. Nếu toàn bộ chúng ta không biết giữ gìn nó đúng phương pháp dán thì toàn bộ chúng ta sẽ bị bệnh và không hề khỏe mạnh. Để giữ gìn sức mạnh thể chất tôi có chính sách ăn uống hợp lý và chơi thể thao thường xuyên. Tôi ăn nhiều thịt, cá và rau xanh. Tôi hạn chế ăn những món ăn nhanh và món ăn có chứa nhiều chất béo. Mỗi ngày tôi nỗ lực uống đủ hai lít nước một ngày. Việc uống nhiều nước giúp quy trình tiêu hóa hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt hơn. Đồng thời, khi khung hình được phục vụ đủ nước làn da của tôi cũng tiếp tục đẹp hơn. Tôi thường chơi những môn thể thao như cầu lông hoặc bóng chuyền. Do việc làm bận rộn nên tôi không thể đi ngủ sớm. Tuy nhiên tôi cũng nỗ lực để bản thân không thức quá khuya. Nhờ có chính sách ăn uống khoa học cùng với thời hạn chơi thể thao hợp lý mà sức mạnh thể chất của tôi tương đối tốt. Tôi ít khi bị ốm. Tôi luôn nỗ lực sống khỏe mạnh để mang lại những điều tốt đẹp cho mái ấm gia đình, những người dân thân trong gia đình yêu của tôi và xã hội.


Bạn đang tìm hiểu thêm post Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sức mạnh thể chất lớp 7 (15 Mẫu) 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sức mạnh thể chất lớp 7 (15 Mẫu) FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sức mạnh thể chất lớp 7 (15 Mẫu) Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sức mạnh thể chất lớp 7 (15 Mẫu) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or Join Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Viết #đoạn #văn #bằng #tiếng #Anh #về #sức #khỏe #lớp #Mẫu