0765562555

Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế thời gian ở thời gian cuối năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế thời gian ở thời gian cuối năm 2020 New 2022 được update : 2021-09-06 21:19:47

3366

p. >Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế thời gian ở thời gian cuối năm 2020 gồm 2 mẫu, được lập ra dành riêng cho cán bộ, viên chức, Đảng viên thao tác trong ngành y tế để tự kiểm điểm, nhận xét và xét về bản thân mình sau thời hạn công tác thao tác của tớ.

Nội dung trong mẫu bản kiểm vấn đề cần nêu rõ thông tin thành viên của tớ những thông tin cơ bản như họ tên, chức vụ, cty công tác thao tác, chi bộ sinh hoạt Đảng, nhận xét nhìn nhận của chi uỷ, chi bộ. Ngoài ra, những ban cũng trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu bản kiểm điểm Đảng viên thời gian ở thời gian cuối năm để thuận tiện và đơn thuần và giản dị hoàn thiện bản kiểm điểm của tớ một cách nhanh gọn, đúng chuẩn nhé!

Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế – Mẫu 1

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN(Dành cho đảng viên là cán bộ công chức viên chức)

—–

Họ và tên:……………….. Ngày sinh………………

Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chức vụ (cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể): Không.

Đơn vị công tác thao tác: Trường Tiểu học …………..

Chi bộ: Trường Tiểu học …………..

Nhiệm vụ được phân công: Nhân viên y tế trường học – thủ quỹ.

I. Ưu điểm, kết quả công tác thao tác

1. Tư tưởng chính trị:

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn ra sức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ trách nhiệm, tin học và khả năng công tác thao tác.

– Đấu tranh chống sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt. Thực hiện tốt chủ trương của địa phương nơi cư trú, đồng thời tuyên truyền và vận động cho mái ấm gia đình, nhân dân cùng thực thi.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

Xem thêm: Bài phát biểu tổng kết năm học trường Mầm non

– Đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, chủ nghĩa thành viên, lối sông thực dụng, nói không song song với làm, tận dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén quyền lợi cho bản thân mình và mái ấm gia đình. Sẵn sàng hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt mái ấm gia đình và tại cơ quan như giấy, điện, nước…

– Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, có ý thức cao trong “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực; trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh”.

– Chấp hành tốt Quy định của Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, thực thi tốt Luật cán bộ công chức viên chức.

– Thực hiện trang trọng tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, luôn đấu tranh với những biểu lộ chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Cùng xây dựng nội bộ chân thành, thân ái, cùng tiến bộ.

– Có quan hệ mật thiết với nhân dân, cư xử hoà nhã, thân thiện, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú.

3. Thực hiện chức trách, trách nhiệm:

– Thực hiện và quản trị và vận hành tốt, khá đầy đủ hồ sơ sổ sách trong công tác thao tác y tế và thủ quỹ tại cty. Thực hiện tốt công tác thao tác đảm bảo ATVS thực phẩm, công tác thao tác khám và chăm sóc sức mạnh thể chất cho học viên.

– Luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác thao tác. Sẵn sàng khắc phục trở ngại vất vả hoàn thành xong tốt trách nhiệm và chương trình công tác thao tác y tế – thủ quỹ trường học;

– Đảm bảo ngày công lao động; phụ trách về sức mạnh thể chất học viên.

– Trung thực trong văn bản báo cáo giải trình kết quả công tác thao tác trình độ và trong quy trình thực thi trách nhiệm được phân công.

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:

– Nghiêm túc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức triển khai đảng. Thực hiện tốt chính sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

– Thực hiện tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức triển khai. Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật cao, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức triển khai.

– Luôn chấp hành tốt chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Thực hiện đúng nội quy, quy định của tổ chức triển khai đảng, cơ quan, cty, đoàn thể; Gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú.

– Luôn lắng nghe ý kiến góp phần để khắc phục khuyết điểm với thái độ cầu thị, chân thành và cởi mở.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

Tham khảo: Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự nhìn nhận năm 2021

– Công tác của Y tế kiêm thủ quỹ yên cầu phần lớn thời hạn ở cơ quan để theo dõi, ghi nhận và kịp thời xử lý những trường hợp của học viên. Tuy nhiên, trong thời điểm đầu xuân mới học năm ngoái – năm trong năm này bản thân không thể thực thi tốt nhất về nội dung này.

– Nguyên nhân: Gia đình có con nhỏ.

III. Phương hướng, giải pháp khắc phục

– Gửi con tại nhóm trẻ hiệp hội.

1. Tự nhận mức phân loại chất lượng

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành xong tốt trách nhiệm.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức hoàn thành xong chức trách, trách nhiệm.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy:

………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….., ngày…tháng…năm 20..

Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ……………….

Chi bộ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM———————

……, ngày… tháng….. năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………….. Ngày sinh:………………………………..

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể:……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác thao tác:……………………………………………………………………………………………..

Chi bộ:…………………………………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả công tác thao tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Luôn kiên định và trung thành với chủ với đường lối thay đổi của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt những quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chủ trương sách pháp lý của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị trình độ trách nhiệm và khả năng công tác thao tác.

– Thực hiện trang trọng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí chống tiêu tốn lãng phí, quan liêu và những biểu lộ xấu đi khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.

– Thực hiện tốt và có hiệu suất cao cuộc vận động “Học tập tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của cục chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.

– Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị của Đảng.– Tham gia tích cực những cuộc vận động, những trào lưu do tổ chức triển khai Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể phát động.

3. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao (gồm có cả trách nhiệm theo chức vụ kiêm nhiệm)

– Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực thi chức trách trách nhiệm được giao.

– Thực hiện tốt trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú theo quy định.

+ Trong quy trình công tác thao tác tôi luôn thực thi đúng kế hoạch chỉ huy của cấp trên phó thác.

+ Là một bác sĩ, tôi luôn tận tình với việc làm, không để sai sót trong trình độ, không khiến phiền hà, sách nhiễu cho bệnh nhân, không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Đối với trách nhiệm trưởng khoa: Tôi luôn tự học hỏi nâng cao trình độ trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm quản trị và vận hành.

+ Đối với trách nhiệm của một Chi ủy viên, tôi luôn làm tốt những trách nhiệm mà bí thư phó thác; cùng với cấp ủy xây dựng nghị quyết chi bộ hằng tháng.

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật

– Trong quy trình thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình,ý thức tổ chức triển khai, kỷ luật phục tùng sự phân công của cấp trên phó thác.

– Luôn thực thi chính sách sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định thực thi những nội quy quy định của tổ chức triển khai Đảng, cơ quan, những đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Là đảng viên trẻ, tuy đã nỗ lực nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm tay nghề cũng còn hạn chế.

– Đôi lúc còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm mục đích phát huy tốt hơn thế nữa trách nhiệm chính trị được giao.

III. Phương hướng và giải pháp khắc phục

– Cần tích cực học hỏi kinh nghiệm tay nghề của những đồng nghiệp đi trước.

– Phát huy những mặt tích cực và đẩy lùi hạn chế

– Lắng nghe ý kiến góp phần của đồng nghiệp.

Trên đấy là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm nhìn nhận của tớ mình trong quy trình công tác thao tác và thực thi trách nhiệm chính trị của tôi trong năm…… Rất mong được sự góp phần ý kiến của những đồng chí trong chi bộ.

V. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

– Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xong tốt trách nhiệm.

NGƯỜI KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét nhìn nhận của chi uỷ, chi bộ:

………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………..………………………

2. Chi bộ phân loại chất lượng (Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm; đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm; đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm; đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm)

……….……………………………………………………..……………………

……….……………………………………………………..……………………

T/M CHI BỘ (Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Đảng uỷ phân loại chất lượng: ………..…………………………………

……….……………………………………………………..…………………

T/M ĐẢNG UỶ (Ký, ghi rõ họ và tên)

Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế thời gian ở thời gian cuối năm 2020 gồm 2 mẫu, được lập ra dành riêng cho cán bộ, viên chức, Đảng viên thao tác trong ngành y tế để tự kiểm điểm, nhận xét và xét về bản thân mình sau thời hạn công tác thao tác của tớ.

Nội dung trong mẫu bản kiểm vấn đề cần nêu rõ thông tin thành viên của tớ những thông tin cơ bản như họ tên, chức vụ, cty công tác thao tác, chi bộ sinh hoạt Đảng, nhận xét nhìn nhận của chi uỷ, chi bộ. Ngoài ra, những ban cũng trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu bản kiểm điểm Đảng viên thời gian ở thời gian cuối năm để thuận tiện và đơn thuần và giản dị hoàn thiện bản kiểm điểm của tớ một cách nhanh gọn, đúng chuẩn nhé!

Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế – Mẫu 1

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN(Dành cho đảng viên là cán bộ công chức viên chức)

—–

Họ và tên:……………….. Ngày sinh………………

Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chức vụ (cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể): Không.

Đơn vị công tác thao tác: Trường Tiểu học …………..

Chi bộ: Trường Tiểu học …………..

Nhiệm vụ được phân công: Nhân viên y tế trường học – thủ quỹ.

I. Ưu điểm, kết quả công tác thao tác

1. Tư tưởng chính trị:

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn ra sức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ trách nhiệm, tin học và khả năng công tác thao tác.

– Đấu tranh chống sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt. Thực hiện tốt chủ trương của địa phương nơi cư trú, đồng thời tuyên truyền và vận động cho mái ấm gia đình, nhân dân cùng thực thi.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

Xem thêm: Bài phát biểu tổng kết năm học trường Mầm non

– Đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, chủ nghĩa thành viên, lối sông thực dụng, nói không song song với làm, tận dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén quyền lợi cho bản thân mình và mái ấm gia đình. Sẵn sàng hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt mái ấm gia đình và tại cơ quan như giấy, điện, nước…

– Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, có ý thức cao trong “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực; trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh”.

– Chấp hành tốt Quy định của Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, thực thi tốt Luật cán bộ công chức viên chức.

– Thực hiện trang trọng tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, luôn đấu tranh với những biểu lộ chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Cùng xây dựng nội bộ chân thành, thân ái, cùng tiến bộ.

– Có quan hệ mật thiết với nhân dân, cư xử hoà nhã, thân thiện, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú.

3. Thực hiện chức trách, trách nhiệm:

– Thực hiện và quản trị và vận hành tốt, khá đầy đủ hồ sơ sổ sách trong công tác thao tác y tế và thủ quỹ tại cty. Thực hiện tốt công tác thao tác đảm bảo ATVS thực phẩm, công tác thao tác khám và chăm sóc sức mạnh thể chất cho học viên.

– Luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác thao tác. Sẵn sàng khắc phục trở ngại vất vả hoàn thành xong tốt trách nhiệm và chương trình công tác thao tác y tế – thủ quỹ trường học;

– Đảm bảo ngày công lao động; phụ trách về sức mạnh thể chất học viên.

– Trung thực trong văn bản báo cáo giải trình kết quả công tác thao tác trình độ và trong quy trình thực thi trách nhiệm được phân công.

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:

– Nghiêm túc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức triển khai đảng. Thực hiện tốt chính sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

– Thực hiện tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức triển khai. Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật cao, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức triển khai.

– Luôn chấp hành tốt chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Thực hiện đúng nội quy, quy định của tổ chức triển khai đảng, cơ quan, cty, đoàn thể; Gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú.

– Luôn lắng nghe ý kiến góp phần để khắc phục khuyết điểm với thái độ cầu thị, chân thành và cởi mở.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

Tham khảo: Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự nhìn nhận năm 2021

– Công tác của Y tế kiêm thủ quỹ yên cầu phần lớn thời hạn ở cơ quan để theo dõi, ghi nhận và kịp thời xử lý những trường hợp của học viên. Tuy nhiên, trong thời điểm đầu xuân mới học năm ngoái – năm trong năm này bản thân không thể thực thi tốt nhất về nội dung này.

– Nguyên nhân: Gia đình có con nhỏ.

III. Phương hướng, giải pháp khắc phục

– Gửi con tại nhóm trẻ hiệp hội.

1. Tự nhận mức phân loại chất lượng

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành xong tốt trách nhiệm.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức hoàn thành xong chức trách, trách nhiệm.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, nhìn nhận của chi ủy:

………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….., ngày…tháng…năm 20..

Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ……………….

Chi bộ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM———————

……, ngày… tháng….. năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………….. Ngày sinh:………………………………..

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể:……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác thao tác:……………………………………………………………………………………………..

Chi bộ:…………………………………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả công tác thao tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Luôn kiên định và trung thành với chủ với đường lối thay đổi của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt những quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chủ trương sách pháp lý của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị trình độ trách nhiệm và khả năng công tác thao tác.

– Thực hiện trang trọng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí chống tiêu tốn lãng phí, quan liêu và những biểu lộ xấu đi khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.

– Thực hiện tốt và có hiệu suất cao cuộc vận động “Học tập tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của cục chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.

– Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị của Đảng.– Tham gia tích cực những cuộc vận động, những trào lưu do tổ chức triển khai Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể phát động.

3. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao (gồm có cả trách nhiệm theo chức vụ kiêm nhiệm)

– Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực thi chức trách trách nhiệm được giao.

– Thực hiện tốt trách nhiệm và trách nhiệm công dân nơi cư trú theo quy định.

+ Trong quy trình công tác thao tác tôi luôn thực thi đúng kế hoạch chỉ huy của cấp trên phó thác.

+ Là một bác sĩ, tôi luôn tận tình với việc làm, không để sai sót trong trình độ, không khiến phiền hà, sách nhiễu cho bệnh nhân, không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Đối với trách nhiệm trưởng khoa: Tôi luôn tự học hỏi nâng cao trình độ trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm quản trị và vận hành.

+ Đối với trách nhiệm của một Chi ủy viên, tôi luôn làm tốt những trách nhiệm mà bí thư phó thác; cùng với cấp ủy xây dựng nghị quyết chi bộ hằng tháng.

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật

– Trong quy trình thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình,ý thức tổ chức triển khai, kỷ luật phục tùng sự phân công của cấp trên phó thác.

– Luôn thực thi chính sách sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định thực thi những nội quy quy định của tổ chức triển khai Đảng, cơ quan, những đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Là đảng viên trẻ, tuy đã nỗ lực nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm tay nghề cũng còn hạn chế.

– Đôi lúc còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm mục đích phát huy tốt hơn thế nữa trách nhiệm chính trị được giao.

III. Phương hướng và giải pháp khắc phục

– Cần tích cực học hỏi kinh nghiệm tay nghề của những đồng nghiệp đi trước.

– Phát huy những mặt tích cực và đẩy lùi hạn chế

– Lắng nghe ý kiến góp phần của đồng nghiệp.

Trên đấy là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm nhìn nhận của tớ mình trong quy trình công tác thao tác và thực thi trách nhiệm chính trị của tôi trong năm…… Rất mong được sự góp phần ý kiến của những đồng chí trong chi bộ.

V. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

– Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xong tốt trách nhiệm.

NGƯỜI KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét nhìn nhận của chi uỷ, chi bộ:

………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………..………………………

2. Chi bộ phân loại chất lượng (Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm; đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm; đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm; đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm)

……….……………………………………………………..……………………

……….……………………………………………………..……………………

T/M CHI BỘ (Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Đảng uỷ phân loại chất lượng: ………..…………………………………

……….……………………………………………………..…………………

T/M ĐẢNG UỶ (Ký, ghi rõ họ và tên)


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế thời gian ở thời gian cuối năm 2020 2022

Với việc Bạn đọc post Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế thời gian ở thời gian cuối năm 2020 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế thời gian ở thời gian cuối năm 2020 Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế thời gian ở thời gian cuối năm 2020 Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc tham gia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #ngành #tế #cuối #năm