0765562555

Bảng kê nộp thuế

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Bảng kê nộp thuế Mới nhất 2022 được update : 2021-09-04 17:42:40

3978

p. >Mẫu bảng kê nộp thuế tiên tiến và phát triển nhất lúc bấy giờ là mẫu 01/BKNT được phát hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của nhà nước. Và chính thức có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 16/03/2020.

Bảng kê nộp thuế được sử dụng khi người nộp thuế nộp tiền tại quầy của ngân hàng nhà nước. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng mẫu bảng kê nộp thuế – 01/BKNT sau này.

Bảng kê nộp thuế theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Mẫu số 01Ký hiệu: 01/BKNTMã hiệu……………….Số: ………………

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐Loại tiền: VND ☐ USD ☐ Khác: …………

Người nộp thuế:……………………………………… Mã số thuế:…………………………….

Bạn đang xem: Bảng kê nộp thuế

Địa chỉ:…………………………………………. ……………………………………………….

Quận/Huyện:……………………………………………… Tỉnh, TP: …………………

Người nộp thay:……………………………… ……………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………….. ……………………………………………….

Quận/Huyện:……………… Tỉnh, TP:…………………………………………..

Đề nghị NH/KBNN:…………………………….. trích TK số: …………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK tịch thu hoàn thuế GTGT ☐

vào thông tin tài khoản của KBNN:…………… Tỉnh, TP:………………………………………………

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước ☐

Thanh tra nhà nước ☐

Thanh tra tài chính ☐

Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản trị và vận hành thu: ………………… ………………………………..

STT Số tờ khai/Số quyết định hành động/ Số thông tin/mã định danh hồ sơ (ID) Kỳ thuế/ Ngày quyết định hành động/Ngày thông tin Nội dung khoản nộp NSNN Số tiền Tổng số tiền

Tham khảo: Giấy xác nhận Đk nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện đi lại

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………. …………………………………………………………

NGƯỜI NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày… tháng… năm…Người thực thi thanh toán giao dịch thanh toán

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng cty

Bảng kê nộp thuế theo Thông tư 84/năm trong năm này/TT-BTC

Mẫu số: 01/BKNT(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/năm trong năm này/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt ☐  Chuyển Khoản ☐

Loại tiền: VND ☐  USD ☐  Khác: …………

Mã hiệu: ……………..

Số: …………………….

Người nộp thuế: …………………………………………………… Mã số thuế:….

Địa chỉ:…………………………………………………………………..

………………….. Quận/Huyện:…………….. Tỉnh, TP:

Người nộp thay: …………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

…………….. Quận/Huyện:…………………….. Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………………..….. trích TK số: ………………….…. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK tịch thu hoàn thuế GTGT ☐

Xem thêm: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày 27/7 (5 mẫu)

vào tài Khoản của KBNN: ……………………………. Tỉnh, TP: …

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước ☐ Thanh tra tài chính ☐

Thanh tra nhà nước ☐ Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản trị và vận hành thu: ………………………………………………………………………………

STT

Số tờ khai/ Số quyết định hành động/ Số thông tin/

Kỳ thuế/ Ngày quyết định hành động/ Ngày thông tin

Nội dung Khoản nộp NSNN

Số tiền

Tổng số tiền

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………… .

NGƯỜI NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày… tháng… năm…Người thực thi thanh toán giao dịch thanh toán

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng cty

Mẫu bảng kê nộp thuế tiên tiến và phát triển nhất lúc bấy giờ là mẫu 01/BKNT được phát hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của nhà nước. Và chính thức có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 16/03/2020.

Bảng kê nộp thuế được sử dụng khi người nộp thuế nộp tiền tại quầy của ngân hàng nhà nước. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng mẫu bảng kê nộp thuế – 01/BKNT sau này.

Bảng kê nộp thuế theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Mẫu số 01Ký hiệu: 01/BKNTMã hiệu……………….Số: ………………

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐Loại tiền: VND ☐ USD ☐ Khác: …………

Người nộp thuế:……………………………………… Mã số thuế:…………………………….

Bạn đang xem: Bảng kê nộp thuế

Địa chỉ:…………………………………………. ……………………………………………….

Quận/Huyện:……………………………………………… Tỉnh, TP: …………………

Người nộp thay:……………………………… ……………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………….. ……………………………………………….

Quận/Huyện:……………… Tỉnh, TP:…………………………………………..

Đề nghị NH/KBNN:…………………………….. trích TK số: …………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK tịch thu hoàn thuế GTGT ☐

vào thông tin tài khoản của KBNN:…………… Tỉnh, TP:………………………………………………

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước ☐

Thanh tra nhà nước ☐

Thanh tra tài chính ☐

Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản trị và vận hành thu: ………………… ………………………………..

STT Số tờ khai/Số quyết định hành động/ Số thông tin/mã định danh hồ sơ (ID) Kỳ thuế/ Ngày quyết định hành động/Ngày thông tin Nội dung khoản nộp NSNN Số tiền Tổng số tiền

Tham khảo: Giấy xác nhận Đk nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện đi lại

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………. …………………………………………………………

NGƯỜI NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày… tháng… năm…Người thực thi thanh toán giao dịch thanh toán

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng cty

Bảng kê nộp thuế theo Thông tư 84/năm trong năm này/TT-BTC

Mẫu số: 01/BKNT(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/năm trong năm này/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt ☐  Chuyển Khoản ☐

Loại tiền: VND ☐  USD ☐  Khác: …………

Mã hiệu: ……………..

Số: …………………….

Người nộp thuế: …………………………………………………… Mã số thuế:….

Địa chỉ:…………………………………………………………………..

………………….. Quận/Huyện:…………….. Tỉnh, TP:

Người nộp thay: …………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

…………….. Quận/Huyện:…………………….. Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………………..….. trích TK số: ………………….…. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ☐ TK tạm thu ☐ TK tịch thu hoàn thuế GTGT ☐

Xem thêm: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày 27/7 (5 mẫu)

vào tài Khoản của KBNN: ……………………………. Tỉnh, TP: …

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước ☐ Thanh tra tài chính ☐

Thanh tra nhà nước ☐ Cơ quan có thẩm quyền khác ☐

Tên cơ quan quản trị và vận hành thu: ………………………………………………………………………………

STT

Số tờ khai/ Số quyết định hành động/ Số thông tin/

Kỳ thuế/ Ngày quyết định hành động/ Ngày thông tin

Nội dung Khoản nộp NSNN

Số tiền

Tổng số tiền

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………… .

NGƯỜI NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày… tháng… năm…Người thực thi thanh toán giao dịch thanh toán

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng cty


Bạn đang đọc nội dung bài viết Bảng kê nộp thuế 2022

Với việc Bạn xem postt Bảng kê nộp thuế Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Bảng kê nộp thuế Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Bảng kê nộp thuế Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc Join Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Bảng #kê #nộp #thuế