0765562555

Báo cáo thực thi Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Báo cáo thực thi Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 Mới nhất 2022 được update : 2021-09-08 23:12:40

3427

Xin chàoTuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”, trình làng từ thời điểm ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020. Lễ khai mạc được tổ chức triển khai vào trong ngày thứ nhất/10/2020.

Tiếp tục phát động trào lưu xây dựng “tủ sách lớp học” trong những cơ sở giáo dục, xây dựng những thư viện, không khí đọc nhằm mục đích hưởng ứng trào lưu học tập suốt đời. Sau tuần lễ những cty thường phải viết văn bản báo cáo giải trình tổng kết lại quy trình thực thi, trình lên cấp trên. Vậy mời những ban cùng theo dõi 2 mẫu văn bản báo cáo giải trình trong nội dung bài viết sau này:

Báo cáo thực thi Tuần lễ học tập suốt đời – Mẫu 1 PHÒNG GDvàamp;ĐT ……..TRƯỜNG ……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: …../BC-MNMH …….., ngày…. tháng….năm 20….

BÁO CÁOV.v tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Trường …………….

Thực hiện công văn số……… ngày …../…../20…. của Sở GDvàamp;ĐT …… về kế hoạch tổ chức triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2……;

Thực hiện Công văn số ……./UBND-GDvàamp;ĐT ngày….. của UBND Huyện ……… về việc tổ chức triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ huy của PGDvàamp;ĐT ……. về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm ……, trường ……. văn bản báo cáo giải trình về việc thực thi hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

1. Chủ đề:

Nhà trường đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

2. Thời gian thực thi:

Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nhà trường đã triển khai thực thi từ thời điểm ngày ……….. đến hết ngày ………;

3. Một số hoạt động và sinh hoạt giải trí chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Căn cứ vào tình hình rõ ràng của nhà trường, với đối tượng người dùng là bậc học Mầm non. Do vậy để CB – GV – NV của nhà trường có thêm kinh nghiệm tay nghề giáo dục cho những cháu nhằm mục đích hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn vẹn và tổng thể hơn. Bởi điểm lưu ý tâm sinh lý của trẻ là: “Học bằng chơi, chơi mà học”, vì thế mà người giáo viên nên phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để cùng kết phù thích hợp với những bậc phụ huynh nhằm mục đích CSvàamp;GD cho những cháu một cách toàn vẹn và tổng thể và tốt nhất.

Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB – GV – NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu và phân tích, học hỏi để hiểu được vai trò và tóm gọn được một số trong những nội dung cơ bản nhất nhằm mục đích nâng cao trình độ trình độ và khả năng công tác thao tác, như:

– Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức và kỹ năng về những nghành bằng phương pháp tích cực tìm hiểu thêm những tư liệu, tài liệu sách báo trên những phương tiện đi lại truyền thông, tham gia những lớp đào tạo và giảng dạy… để tích lũy thêm vào cho mình kinh nghiệm tay nghề sống và khả năng trình độ.

– Biết tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoạt động và sinh hoạt giải trí phong phú cho trẻ học tập và làm vật dụng đồ chơi sáng tạo, trang trí lớp theo chủ đề, chủ điểm.

– Hưởng ứng thi đua là vật dụng, đồ chơi tự làm bằng phế liệu.

– Thường xuyên nghiên cứu và phân tích những văn bản chỉ huy của những cấp, những quyết định hành động, thông tư, thông tư, những văn bản pháp quy về những chủ trương chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là nhiều chủng loại tài liệu hướng dẫn tích hợp những nội dung học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng những trào lưu phát động thi đua của toàn nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 20… là học để trở thành người công dân có ích cho XH với những khẩu hiệu sau:

+ Học tập để hoàn thiện nhân cách và tăng trưởng bản thân.

+ Học để tăng trưởng quê nhà, giang sơn.

+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực rất chất lượng.

+ Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được tái tạo và PT.

+ Học cho bản thân mình và những người dân xung quanh niềm sung sướng.

+ Học để sở hữu nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu suất cao.

+ Học để trở thành người công dân tốt.

+ Học để sở hữu nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu suất cao.

+ Học để trở thành công xuất sắc dân tốt.

+ Học tập suốt đời – chìa khóa của thành công xuất sắc.

+ XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.

+ “Thế giới tiến bộ không ngừng nghỉ, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

+ “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Vì vậy việc xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm và trách nhiệm, là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đối với GDMN thì phải xác lập rằng: “Học tập là để tích lũy kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích hình thành nhân cách, kỹ năng sống, thói quen, những hành vi văn minh…cho những cháu để trở thành người công dân tốt trong tương lai”.

* Tóm lại: Học tập suốt đời là một khái niệm rất là to lớn, vì vậy trách nhiệm xây dựng một xã hội học tập suốt đời, không riêng gì có số lượng giới hạn ở một cơ quan hay tập thể nào, mà gồm có toàn bộ những tổ chức triển khai chính trị, những đoàn thể, những hiệp hội, những cty hành chính địa phương, những cơ sở GDvàamp;ĐT… đều phải hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Đối với trường mần nin thiếu nhi……………….., tập thể CB – GV – NV và những cháu cũng đều tham gia và hưởng ứng tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm tay nghề sống, những kiến thức và kỹ năng về trình độ trách nhiệm, về xã hội, vể cách tiếp xúc ứng xử… để trở thành người công dân tốt trong xã hội.

4. Tổ chức thực thi:

Thời gian và nội dung thực thi “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……” được tổ chức triển khai và thực thi như sau:

Thứ Ngày Nội dung Địa điểm

Hai

02/10/…….

– Dự lễ khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

– Cắt băng dôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời hạn học tập.

– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

– Trường……………

– Văn phòng nhà trường.

Ba

03/10/……

– Triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV.

– Các nhóm, lớp.

04/10/……

– Triển khai HD CB-GV-NV học tập và thực thi những nội dung học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để lấy vào những nội dung hoạt đông của những chủ đề, chủ điểm.

– Các nhóm lớp

Năm

05/10/……

– Tổ chức cho GV toàn trường dự chuyên đề lồng ghép việc “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”cho trẻ trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hằng ngày ở trường.- Viết văn bản báo cáo giải trình thực thi “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nộp về PGD.

– Khu TT.

– Văn phòng nhà trường.

Sáu

06/10/……

– Tổng kết tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

– Văn phòng nhà trường.

Chủ nhật

08/10/……

– Dự lễ tổng kết tuần lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Trường……………..

Trên đấy là văn bản báo cáo giải trình việc thực thi “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……” của trường ……… Rất mong sự quan tâm giúp sức và tạo Đk của lãnh đạo những cấp, để nhà trường tiếp tục thực thi và triển khai tới toàn thể CB-GV-NV sẽ “Học tập và học tập suốt đời” để trở thành những người dân công dân tốt của xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Phòng GDvàamp;ĐT…………. (để b/c);– Lưu V/p../.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo thực thi Tuần lễ học tập suốt đời – Mẫu 2 PHÒNG GDvàamp;ĐT ……..TRƯỜNG ………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../BC-MNMH

…….., ngày…. tháng….năm 20….

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM ……”

Kính gửi: Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo……………….

Thực hiện Kế hoạch số 99/PGDĐT ngày 25/9/…… của Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo ………… về việc tổ chức triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……”.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, Trường ………… phát động trào lưu tổ chức triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” kết quả đạt được như sau:

1.Tổ chức thực thi:– Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm …… từ 6/10/…… đến 10/10/…….

* Đối với CBGV-NV:

Nhà trường phát động trào lưu thi đua dạy tốt, học tốt. Bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm cho cán bộ GV-NV. Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ. Tổ chức cho CBGV-NV ký kết thực thi học tập suốt đời: Học cho bản thân mình và những người dân xung quanh niềm sung sướng. Tổ chức sinh hoạt trình độ thảo luận thay đổi phương pháp dạy học.

* Đối với học viên:

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời: Thi đua học tốt, đọc sách thư viện, mỗi ngày một cuốn sách. Nhà trường đã làm và triển khai khẩu hiệu: “ Học cho bản thân mình và những người dân xung quanh niềm sung sướng” và được lồng ghép trong những buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa… Hướng dẫn học viên tìm hiểu về tấm gương tự học, học tập suốt đời, tấm gương anh hùng trong lao động sản suốt. Từ đó để cán bộ giáo viên, cha mẹ học viên đến trường hưởng ứng cho trào lưu “Học cho bản thân mình và những người dân xung quanh niềm sung sướng”.

2. Kết quả đạt được:

Qua một tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, trường ………… đã thực thi tốt những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đưa ra, đạt được kết quả như sau:

– 100% Cán bộ giáo viên – nhân viên cấp dưới ký kết thực thi học tập suốt đời – xây dựng xã hội học tập.

– 100% CBGV-NV HS nắm được khẩu hiệu tuyên truyền: Học cho bản thân mình và những người dân xung quanh niềm sung sướng.

Học để sở hữu nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu suất cao. Học dể trở thành người công dân tốt. Học tập suốt đời – chìa khóa mọi thành công xuất sắc. Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của mọi người dân. “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời ” (Hồ Chí Minh). Biết nhiều, nghe rộng mới làm ra sự nghiệp (Lê Quý Đôn). Học, học nữa, học mãi (Lê nin). Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người (UNESCO).

– 100% cán bộ giáo viên tham gia đủ những buổi sinh hoạt trình độ. Đẩy mạnh tăng cấp cải tiến phương pháp giảng dạy, đưa ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin vào dạy học. Thực hiện đúng quy định trình độ tích cực thay đổi phương pháp dạy học ở toàn bộ những môn học.

– Toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên – nhân viên cấp dưới của nhà trường tăng cường việc học và úng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin vào trình độ của tớ.

– 100% học viên tham gia tăng cường trào lưu học tốt. Tham gia vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tập thể, thể dục thể thao, đọc sách báo mỗi ngày…Có 16 em học viên tiêu biểu vượt trội được trao quà trong lần hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Trong tuần từ 6/10/…… đến 10/10/…… học viên ý thức chấp hành nề nếp tốt hơn, nhiều em chăm học hơn.

Nơi nhận: – Phòng GDvàamp;ĐT;– Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”, trình làng từ thời điểm ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020. Lễ khai mạc được tổ chức triển khai vào trong ngày thứ nhất/10/2020.

Tiếp tục phát động trào lưu xây dựng “tủ sách lớp học” trong những cơ sở giáo dục, xây dựng những thư viện, không khí đọc nhằm mục đích hưởng ứng trào lưu học tập suốt đời. Sau tuần lễ những cty thường phải viết văn bản báo cáo giải trình tổng kết lại quy trình thực thi, trình lên cấp trên. Vậy mời những ban cùng theo dõi 2 mẫu văn bản báo cáo giải trình trong nội dung bài viết sau này:

Báo cáo thực thi Tuần lễ học tập suốt đời – Mẫu 1 PHÒNG GDvàamp;ĐT ……..TRƯỜNG ……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: …../BC-MNMH …….., ngày…. tháng….năm 20….

BÁO CÁOV.v tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Trường …………….

Thực hiện công văn số……… ngày …../…../20…. của Sở GDvàamp;ĐT …… về kế hoạch tổ chức triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2……;

Thực hiện Công văn số ……./UBND-GDvàamp;ĐT ngày….. của UBND Huyện ……… về việc tổ chức triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ huy của PGDvàamp;ĐT ……. về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm ……, trường ……. văn bản báo cáo giải trình về việc thực thi hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

1. Chủ đề:

Nhà trường đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

2. Thời gian thực thi:

Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nhà trường đã triển khai thực thi từ thời điểm ngày ……….. đến hết ngày ………;

3. Một số hoạt động và sinh hoạt giải trí chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Căn cứ vào tình hình rõ ràng của nhà trường, với đối tượng người dùng là bậc học Mầm non. Do vậy để CB – GV – NV của nhà trường có thêm kinh nghiệm tay nghề giáo dục cho những cháu nhằm mục đích hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn vẹn và tổng thể hơn. Bởi điểm lưu ý tâm sinh lý của trẻ là: “Học bằng chơi, chơi mà học”, vì thế mà người giáo viên nên phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để cùng kết phù thích hợp với những bậc phụ huynh nhằm mục đích CSvàamp;GD cho những cháu một cách toàn vẹn và tổng thể và tốt nhất.

Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB – GV – NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu và phân tích, học hỏi để hiểu được vai trò và tóm gọn được một số trong những nội dung cơ bản nhất nhằm mục đích nâng cao trình độ trình độ và khả năng công tác thao tác, như:

– Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức và kỹ năng về những nghành bằng phương pháp tích cực tìm hiểu thêm những tư liệu, tài liệu sách báo trên những phương tiện đi lại truyền thông, tham gia những lớp đào tạo và giảng dạy… để tích lũy thêm vào cho mình kinh nghiệm tay nghề sống và khả năng trình độ.

– Biết tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoạt động và sinh hoạt giải trí phong phú cho trẻ học tập và làm vật dụng đồ chơi sáng tạo, trang trí lớp theo chủ đề, chủ điểm.

– Hưởng ứng thi đua là vật dụng, đồ chơi tự làm bằng phế liệu.

– Thường xuyên nghiên cứu và phân tích những văn bản chỉ huy của những cấp, những quyết định hành động, thông tư, thông tư, những văn bản pháp quy về những chủ trương chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là nhiều chủng loại tài liệu hướng dẫn tích hợp những nội dung học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng những trào lưu phát động thi đua của toàn nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 20… là học để trở thành người công dân có ích cho XH với những khẩu hiệu sau:

+ Học tập để hoàn thiện nhân cách và tăng trưởng bản thân.

+ Học để tăng trưởng quê nhà, giang sơn.

+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực rất chất lượng.

+ Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được tái tạo và PT.

+ Học cho bản thân mình và những người dân xung quanh niềm sung sướng.

+ Học để sở hữu nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu suất cao.

+ Học để trở thành người công dân tốt.

+ Học để sở hữu nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu suất cao.

+ Học để trở thành công xuất sắc dân tốt.

+ Học tập suốt đời – chìa khóa của thành công xuất sắc.

+ XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.

+ “Thế giới tiến bộ không ngừng nghỉ, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

+ “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Vì vậy việc xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm và trách nhiệm, là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đối với GDMN thì phải xác lập rằng: “Học tập là để tích lũy kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích hình thành nhân cách, kỹ năng sống, thói quen, những hành vi văn minh…cho những cháu để trở thành người công dân tốt trong tương lai”.

* Tóm lại: Học tập suốt đời là một khái niệm rất là to lớn, vì vậy trách nhiệm xây dựng một xã hội học tập suốt đời, không riêng gì có số lượng giới hạn ở một cơ quan hay tập thể nào, mà gồm có toàn bộ những tổ chức triển khai chính trị, những đoàn thể, những hiệp hội, những cty hành chính địa phương, những cơ sở GDvàamp;ĐT… đều phải hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Đối với trường mần nin thiếu nhi……………….., tập thể CB – GV – NV và những cháu cũng đều tham gia và hưởng ứng tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm tay nghề sống, những kiến thức và kỹ năng về trình độ trách nhiệm, về xã hội, vể cách tiếp xúc ứng xử… để trở thành người công dân tốt trong xã hội.

4. Tổ chức thực thi:

Thời gian và nội dung thực thi “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……” được tổ chức triển khai và thực thi như sau:

Thứ Ngày Nội dung Địa điểm

Hai

02/10/…….

– Dự lễ khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

– Cắt băng dôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời hạn học tập.

– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

– Trường……………

– Văn phòng nhà trường.

Ba

03/10/……

– Triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV.

– Các nhóm, lớp.

04/10/……

– Triển khai HD CB-GV-NV học tập và thực thi những nội dung học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để lấy vào những nội dung hoạt đông của những chủ đề, chủ điểm.

– Các nhóm lớp

Năm

05/10/……

– Tổ chức cho GV toàn trường dự chuyên đề lồng ghép việc “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”cho trẻ trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hằng ngày ở trường.- Viết văn bản báo cáo giải trình thực thi “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nộp về PGD.

– Khu TT.

– Văn phòng nhà trường.

Sáu

06/10/……

– Tổng kết tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

– Văn phòng nhà trường.

Chủ nhật

08/10/……

– Dự lễ tổng kết tuần lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Trường……………..

Trên đấy là văn bản báo cáo giải trình việc thực thi “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……” của trường ……… Rất mong sự quan tâm giúp sức và tạo Đk của lãnh đạo những cấp, để nhà trường tiếp tục thực thi và triển khai tới toàn thể CB-GV-NV sẽ “Học tập và học tập suốt đời” để trở thành những người dân công dân tốt của xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Phòng GDvàamp;ĐT…………. (để b/c);– Lưu V/p../.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo thực thi Tuần lễ học tập suốt đời – Mẫu 2 PHÒNG GDvàamp;ĐT ……..TRƯỜNG ………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../BC-MNMH

…….., ngày…. tháng….năm 20….

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM ……”

Kính gửi: Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo……………….

Thực hiện Kế hoạch số 99/PGDĐT ngày 25/9/…… của Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo ………… về việc tổ chức triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……”.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, Trường ………… phát động trào lưu tổ chức triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” kết quả đạt được như sau:

1.Tổ chức thực thi:– Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm …… từ 6/10/…… đến 10/10/…….

* Đối với CBGV-NV:

Nhà trường phát động trào lưu thi đua dạy tốt, học tốt. Bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm cho cán bộ GV-NV. Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ. Tổ chức cho CBGV-NV ký kết thực thi học tập suốt đời: Học cho bản thân mình và những người dân xung quanh niềm sung sướng. Tổ chức sinh hoạt trình độ thảo luận thay đổi phương pháp dạy học.

* Đối với học viên:

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời: Thi đua học tốt, đọc sách thư viện, mỗi ngày một cuốn sách. Nhà trường đã làm và triển khai khẩu hiệu: “ Học cho bản thân mình và những người dân xung quanh niềm sung sướng” và được lồng ghép trong những buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa… Hướng dẫn học viên tìm hiểu về tấm gương tự học, học tập suốt đời, tấm gương anh hùng trong lao động sản suốt. Từ đó để cán bộ giáo viên, cha mẹ học viên đến trường hưởng ứng cho trào lưu “Học cho bản thân mình và những người dân xung quanh niềm sung sướng”.

2. Kết quả đạt được:

Qua một tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, trường ………… đã thực thi tốt những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đưa ra, đạt được kết quả như sau:

– 100% Cán bộ giáo viên – nhân viên cấp dưới ký kết thực thi học tập suốt đời – xây dựng xã hội học tập.

– 100% CBGV-NV HS nắm được khẩu hiệu tuyên truyền: Học cho bản thân mình và những người dân xung quanh niềm sung sướng.

Học để sở hữu nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu suất cao. Học dể trở thành người công dân tốt. Học tập suốt đời – chìa khóa mọi thành công xuất sắc. Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của mọi người dân. “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời ” (Hồ Chí Minh). Biết nhiều, nghe rộng mới làm ra sự nghiệp (Lê Quý Đôn). Học, học nữa, học mãi (Lê nin). Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người (UNESCO).

– 100% cán bộ giáo viên tham gia đủ những buổi sinh hoạt trình độ. Đẩy mạnh tăng cấp cải tiến phương pháp giảng dạy, đưa ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin vào dạy học. Thực hiện đúng quy định trình độ tích cực thay đổi phương pháp dạy học ở toàn bộ những môn học.

– Toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên – nhân viên cấp dưới của nhà trường tăng cường việc học và úng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin vào trình độ của tớ.

– 100% học viên tham gia tăng cường trào lưu học tốt. Tham gia vào những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tập thể, thể dục thể thao, đọc sách báo mỗi ngày…Có 16 em học viên tiêu biểu vượt trội được trao quà trong lần hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Trong tuần từ 6/10/…… đến 10/10/…… học viên ý thức chấp hành nề nếp tốt hơn, nhiều em chăm học hơn.

Nơi nhận: – Phòng GDvàamp;ĐT;– Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG

Bạn đang xem bài Báo cáo thực thi Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Báo cáo thực thi Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Báo cáo thực thi Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Báo cáo thực thi Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or Join Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Báo #cáo #thực #hiện #Tuần #lễ #hưởng #ứng #học #tập #suốt #đời #năm