0765562555

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 Chi tiết 2022 được update : 2021-09-04 02:04:34

3895

Xin chàoBộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 3 đề thi môn Toán, 3 đề thi môn Tiếng Việt, có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Giúp những em học viên lớp 3 thuận tiện và đơn thuần và giản dị ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Với 6 đề thi học kì 2 lớp 3 này sẽ hỗ trợ những em ôn luyện thật tốt, để đạt kết quả cao trong kỳ thi thời gian ở thời gian cuối năm sắp tới đây. Đồng thời, cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề cho những em học viên của tớ. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 – 2021 Ma trận đề kiểm tra môn Toán học kì 2 lớp 3 Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 000; nhân, chia số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số. Số câu 2 Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 4 1 Số điểm 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 Đại lượng và đo đại lượng: ki-lô-gam, gam; tiền Việt Nam. Xem đồng hồ đeo tay. Số câu Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 1 1 Số điểm 1,0 0,5 1,0 0,5 Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật; hình vuông vắn, chu vi và diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn. Hình tròn, nửa đường kính, đường kính. Số câu Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 1 1 Số điểm 1,0 0,5 1,0 0,5 Giải bài toán bằng hai phép tính. Số câu Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 1 Số điểm 2,0 2,0 Tổng Số câu 2 2 2 1 1 1 1 6 4 Số điểm 2,0 2,0 3,0 1,0 0,5 1,0 0,5 6,0 4,0 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 Trường: ……..…………….….… Họ và tên:……..………………… Lớp: ……..……………………… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ IILỚP 3 – NĂM HỌC: 2020 – 2021MÔN: Toán – THỜI GIAN: 40 PHÚT Ngày kiểm tra: ………. tháng ….. năm ……. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất: Câu 1. Trong những số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn số 1 là: M1 A. 82350 B. 82305C. 82503D. 82530 Câu 2. Giá trị của chữ số 7 trong số 57104 là: M1 A. 70 B. 700C. 7000D. 70 000 Câu 3. X : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của X là: M3 A. 8768 B. 137 C. 144 D. 8775 Câu 4. Điền phép tính nhân và chia thích hợp vào ô trống : M4 24 ☐ 6 ☐ 2 = 8 A. 24 : 6 x 2 = 8C. 24 x 6 : 2 = 8B. 24 : 6 : 2 = 8D. 24 x 6 x 2 = 8 Câu 5. Châu có 10 000 đồng. Châu mua hai quyển vở, giá mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Châu còn sót lại bao nhiêu tiền? M2 A. 5500 đồngB. 14500 đồngC. 1000 đồng Câu 6. Một mảnh đất nền trống hình vuông vắn có cạnh 6cm . Diện tích mảnh đất nền trống đó là: M2 A. 36cm2B. 24cm2C.12cm2 II. PHẦN TỰ LUẬN: Câu 7. Đặt tính rồi tính: M2 a. 71584- 65739 b. 37426 + 7958 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c. 5438 x 8 d. 14889 : 7 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Câu 8. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: M3 a. 2 kg …… 1998 g từ khóa quan tâm: Hóa học 9 Bài 38: Axetilen……………………………………………………. b. 450 g……. 500g – 50g. từ khóa quan tâm: Hóa học 9 Bài 38: Axetilen……………………………………………………. Câu 9. Hình vuông ABCD có chu vi 48 cm. Tính độ dài cạnh hình vuông vắn ABCD? M4 ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. Câu 10. Bài toán: Có 16560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe tải đó chở được bao nhiêu viên gạch? M2 ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 3 học kỳ II I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 ĐIỂM Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D. 82530 C. 7000 D. 8775 A.24 : 6 x 2 = 8 C.1000 đồng A. 36 Biểu điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 ĐIỂM Câu 7. (1 điểm) Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng ghi 0,25 điểm. a. 71584- 65739 = 5845 b. 37426 + 7958 = 29468 c. 5438 x 8 = 43504 d. 14889 : 7 = 2127 Câu 8. (0,5 điểm), Mỗi câu quy đổi cty đúng và điền dấu đúng ghi 0,25 điểm. không quy đổi cty chỉ điền dấu ghi 0,25 điểm cả bài. a. 2 kg > 1998 g 2000g b. 450 g = 500g – 50g. 450g Câu 9. (0,5 điểm) Độ dài cạnh hình vuông vắn ABCD dài là: (0,25 điểm) 48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm) Đáp số : 12 cm Câu 10. Bài toán (2 điểm) Bài giải: Số gạch xếp lên mỗi xe tải là: (0,5) 16560: 8 = 2070( viên gạch) (0,5) Số gạch xếp lên 3 xe tải là: (0,25) 2070 x 3 = 6210( viên gạch) (0,5) Đáp số: 6210 viên gạch (0,25) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22 Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2020 – 2021 Trường: ……..…………….….… Họ và tên:……..………………… Lớp: ……..……………………… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ IILỚP 3 – NĂM HỌC: 2020 – 2021 MÔN: TIẾNG VIỆT – THỜI GIAN: 65 PHÚT Ngày kiểm tra: ………. tháng ….. năm ……. A. KIỂM TRA ĐỌC Phần I: Đọc thành tiếng (4,0đ). Đọc và vấn đáp vướng mắc về nội dung đoạn đọc. Cuộc chạy đua trong rừng. Buổi học thể dục. Một mái nhà chung. Bác sĩ Y – éc – xanh. Mặt trời xanh của tôi. Sự tích chú Cuội cung trăng Sách HD Tiếng Việt 3-Tập 2B Phần II: Đọc hiểu và kiến thức và kỹ năng Tiếng Việt (6,0đ). 1. Đọc thầm đoạn văn sau: Lễ hội đền Hùng Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một liên hoan lớn ở Việt Nam để tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của những vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức triển khai vào trong ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực ra là đã trình làng hàng tuần trước đó đó. Lễ hội kết thúc vào trong ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và thắp hương trên đền Thượng. Hiện nay, liên hoan đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam. Có 2 nghi thức được cử hành cùng thời gian trong thời gian ngày chính hội: – Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua những đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ thắp hương. – Nghi thức thắp hương: Những người tới dự cùng dâng lễ vật lên những vua Hùng để thể hiện lòng biết ơn của tớ riêng với tổ tiên. Phần hội có nhiều trò chơi dân gian. Đó là những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi những vua Hùng rèn luyện những đoàn thủy binh luyện chiến. 2. Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng: Câu 1: Lễ hội đền Hùng trình làng để tưởng niệm ai? (M1- 0,5đ) a. Những người dân có công với giang sơn b. Người dân Phú Thọc. Các vua Hùng d. Các đoàn thủy binh Câu 2: Nghi thức để kết thúc phần lễ trong liên hoan đền Hùng là gì? (M1 – 0,5đ) a. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạcb. Nghi thức dâng hươngc. Nghi thức rước kiệu d. Rước kiệu và thắp hương trên đền Thượng Câu 3: Những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải thuộc phần nào trong liên hoan đền Hùng? (M2-0,5đ) a. Phần lễ b. Phần hộic. Không ở phần nào d. Cả phần lễ và phần hội. Câu 4: Hiện nay, khi đi dự liên hoan, người ta chen lấn để cướp lễ, em nhìn nhận gì về hành vi đó? (M3-0,5đ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu: “Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dưa hấu và cam chua” vấn đáp cho vướng mắc nào? (M2-0,5đ) a. Ở đâu?b. Khi nào?c. Vì sao?d. Bằng gì? Câu 6: Dấu câu nào thích hợp để điền vào dấu …: (M3-1.0đ) Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm….. người dân khắp mọi miền lại đổ về Phú Thọ để tham dự liên hoan đền Hùng. a. dấu phẩy b. dấu chấmc. dấu chấm phẩy d. dấu hai chấm Câu 7: Các từ ngữ: chạy tiếp sức, nhảy xa, đấu kiếm, đoạt huy chương vàng thuộc chủ điểm nào? (M1-0,5đ) a. Sáng tạo b. Nghệ thuật c. Ngôi nhà chung d. Thể thao Câu 8: Đặt vướng mắc cho từ in nghiêng trong câu: “Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục người theo dõi bằng tài năng và sự kiên cường của tớ.” (M3-1,0đ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 9: Đặt câu có hình ảnh nhân hóa về một bông hoa (M4-1,0 đ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… B. Kiểm tra viết (10 điểm) 1. Chính tả ( 4,0đ): (nghe – viết): ( 10 phút) Giáo viên đọc cho học viên viết đoạn văn “Cóc kiện Trời” trang 83-SHDH TẬP 2B II. Tập làm văn (6,0đ): Đề bài: Em hãy kể lại một buổi lao động của lớp em nhằm mục đích góp thêm phần làm cho trường em thêm xanh, sạch sẽ và thích mắt. Đáp án bài kiểm tra thời gian cuối kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 A. Bài kểm tra Đọc, Nghe và nói, Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) 1. Đọc thành tiếng một đoạn văn: 4,0 điểm Học sinh đọc 1 đoạn trong những những bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 32 Trả lời 1 vướng mắc về nội dung đoạn đọc * Cách nhìn nhận, cho điểm: Đọc đủ nghe, rõ ràng, vận tốc đạt yêu cầu: 1 điểm Ngắt nghỉ hơi đúng những dấu câu, những cụm từ, đọc đúng từ, tiếng (không sai quá 5 từ): 2 điểm Trả lời đúng vướng mắc về nội dung: 1 điểm 2. Đọc hiểu và kiến thức và kỹ năng tiếng Việt: 6,0 điểm Câu 1: (M1- 0,5đ) c. Các vua Hùng Câu 2: (M2 – 0,5đ) a. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc Câu 3: (M3 – 0,5đ ) b. Phần hội Câu 4: (M4 – 0,5đ) – HS viết theo cảm nhận Câu 5: (M2- 0,5đ) a. Ở đâu? Câu 6: (M3 – 1 đ) a. dấu phẩy Câu 7: (M1 – 0,5đ) d. Thể thao Câu 8: Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục người theo dõi gì? (M3 -1,0 đ) Câu 9: HS đặt được câu đúng nội dung, có hình ảnh nhân hóa. (M4 – 1,0đ) B. Kiểm tra viết 1. Chính tả: (4 điểm) – Thực hiện theo phía dẫn 2. Tập làm văn: 6.0 điểm – Trình bày đúng một bài văn có 3 phần (Mở bài- thân bài- kết luận): 0.5đ. – Viết đúng trọng tâm – đúng thể loại văn kể: Kể buổi lao động của lớp em nhằm mục đích góp thêm phần làm cho trường thêm xanh- sạch- đẹp: 1.0đ Kể trình tự, rõ ràng việc làm lao động từ trên đầu đến cuối: (3.0đ) Kết quả và ý nghĩa việc làm đó: (0.5) đ Cảm nghĩ của em về việc làm đó: (0.5) đ Chữ viết và trình diễn đẹp: (0.5 đ) >> Tải file để tìm hiểu thêm trọn bộ đề thi học kì 2 lớp 3 Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 3 đề thi môn Toán, 3 đề thi môn Tiếng Việt, có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Giúp những em học viên lớp 3 thuận tiện và đơn thuần và giản dị ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Với 6 đề thi học kì 2 lớp 3 này sẽ hỗ trợ những em ôn luyện thật tốt, để đạt kết quả cao trong kỳ thi thời gian ở thời gian cuối năm sắp tới đây. Đồng thời, cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề cho những em học viên của tớ. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 – 2021 Ma trận đề kiểm tra môn Toán học kì 2 lớp 3 Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 000; nhân, chia số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số. Số câu 2 Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 4 1 Số điểm 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 Đại lượng và đo đại lượng: ki-lô-gam, gam; tiền Việt Nam. Xem đồng hồ đeo tay. Số câu Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 1 1 Số điểm 1,0 0,5 1,0 0,5 Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật; hình vuông vắn, chu vi và diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn. Hình tròn, nửa đường kính, đường kính. Số câu Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 1 1 Số điểm 1,0 0,5 1,0 0,5 Giải bài toán bằng hai phép tính. Số câu Tham khảo: Ngân hàng vướng mắc Mô đun 3 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân THCS1 1 Số điểm 2,0 2,0 Tổng Số câu 2 2 2 1 1 1 1 6 4 Số điểm 2,0 2,0 3,0 1,0 0,5 1,0 0,5 6,0 4,0 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 Trường: ……..…………….….… Họ và tên:……..………………… Lớp: ……..……………………… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ IILỚP 3 – NĂM HỌC: 2020 – 2021MÔN: Toán – THỜI GIAN: 40 PHÚT Ngày kiểm tra: ………. tháng ….. năm ……. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất: Câu 1. Trong những số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn số 1 là: M1 A. 82350 B. 82305C. 82503D. 82530 Câu 2. Giá trị của chữ số 7 trong số 57104 là: M1 A. 70 B. 700C. 7000D. 70 000 Câu 3. X : 8 = 1096 (dư 7). Giá trị của X là: M3 A. 8768 B. 137 C. 144 D. 8775 Câu 4. Điền phép tính nhân và chia thích hợp vào ô trống : M4 24 ☐ 6 ☐ 2 = 8 A. 24 : 6 x 2 = 8C. 24 x 6 : 2 = 8B. 24 : 6 : 2 = 8D. 24 x 6 x 2 = 8 Câu 5. Châu có 10 000 đồng. Châu mua hai quyển vở, giá mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Châu còn sót lại bao nhiêu tiền? M2 A. 5500 đồngB. 14500 đồngC. 1000 đồng Câu 6. Một mảnh đất nền trống hình vuông vắn có cạnh 6cm . Diện tích mảnh đất nền trống đó là: M2 A. 36cm2B. 24cm2C.12cm2 II. PHẦN TỰ LUẬN: Câu 7. Đặt tính rồi tính: M2 a. 71584- 65739 b. 37426 + 7958 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c. 5438 x 8 d. 14889 : 7 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Câu 8. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: M3 a. 2 kg …… 1998 g từ khóa quan tâm: Hóa học 9 Bài 38: Axetilen……………………………………………………. b. 450 g……. 500g – 50g. từ khóa quan tâm: Hóa học 9 Bài 38: Axetilen……………………………………………………. Câu 9. Hình vuông ABCD có chu vi 48 cm. Tính độ dài cạnh hình vuông vắn ABCD? M4 ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. Câu 10. Bài toán: Có 16560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe tải đó chở được bao nhiêu viên gạch? M2 ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 3 học kỳ II I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 6 ĐIỂM Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D. 82530 C. 7000 D. 8775 A.24 : 6 x 2 = 8 C.1000 đồng A. 36 Biểu điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm II. PHẦN TỰ LUẬN: 4 ĐIỂM Câu 7. (1 điểm) Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng ghi 0,25 điểm. a. 71584- 65739 = 5845 b. 37426 + 7958 = 29468 c. 5438 x 8 = 43504 d. 14889 : 7 = 2127 Câu 8. (0,5 điểm), Mỗi câu quy đổi cty đúng và điền dấu đúng ghi 0,25 điểm. không quy đổi cty chỉ điền dấu ghi 0,25 điểm cả bài. a. 2 kg > 1998 g 2000g b. 450 g = 500g – 50g. 450g Câu 9. (0,5 điểm) Độ dài cạnh hình vuông vắn ABCD dài là: (0,25 điểm) 48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm) Đáp số : 12 cm Câu 10. Bài toán (2 điểm) Bài giải: Số gạch xếp lên mỗi xe tải là: (0,5) 16560: 8 = 2070( viên gạch) (0,5) Số gạch xếp lên 3 xe tải là: (0,25) 2070 x 3 = 6210( viên gạch) (0,5) Đáp số: 6210 viên gạch (0,25) Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22 Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2020 – 2021 Trường: ……..…………….….… Họ và tên:……..………………… Lớp: ……..……………………… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ IILỚP 3 – NĂM HỌC: 2020 – 2021 MÔN: TIẾNG VIỆT – THỜI GIAN: 65 PHÚT Ngày kiểm tra: ………. tháng ….. năm ……. A. KIỂM TRA ĐỌC Phần I: Đọc thành tiếng (4,0đ). Đọc và vấn đáp vướng mắc về nội dung đoạn đọc. Cuộc chạy đua trong rừng. Buổi học thể dục. Một mái nhà chung. Bác sĩ Y – éc – xanh. Mặt trời xanh của tôi. Sự tích chú Cuội cung trăng Sách HD Tiếng Việt 3-Tập 2B Phần II: Đọc hiểu và kiến thức và kỹ năng Tiếng Việt (6,0đ). 1. Đọc thầm đoạn văn sau: Lễ hội đền Hùng Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một liên hoan lớn ở Việt Nam để tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của những vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức triển khai vào trong ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực ra là đã trình làng hàng tuần trước đó đó. Lễ hội kết thúc vào trong ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và thắp hương trên đền Thượng. Hiện nay, liên hoan đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam. Có 2 nghi thức được cử hành cùng thời gian trong thời gian ngày chính hội: – Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua những đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ thắp hương. – Nghi thức thắp hương: Những người tới dự cùng dâng lễ vật lên những vua Hùng để thể hiện lòng biết ơn của tớ riêng với tổ tiên. Phần hội có nhiều trò chơi dân gian. Đó là những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi những vua Hùng rèn luyện những đoàn thủy binh luyện chiến. 2. Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng: Câu 1: Lễ hội đền Hùng trình làng để tưởng niệm ai? (M1- 0,5đ) a. Những người dân có công với giang sơn b. Người dân Phú Thọc. Các vua Hùng d. Các đoàn thủy binh Câu 2: Nghi thức để kết thúc phần lễ trong liên hoan đền Hùng là gì? (M1 – 0,5đ) a. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạcb. Nghi thức dâng hươngc. Nghi thức rước kiệu d. Rước kiệu và thắp hương trên đền Thượng Câu 3: Những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải thuộc phần nào trong liên hoan đền Hùng? (M2-0,5đ) a. Phần lễ b. Phần hộic. Không ở phần nào d. Cả phần lễ và phần hội. Câu 4: Hiện nay, khi đi dự liên hoan, người ta chen lấn để cướp lễ, em nhìn nhận gì về hành vi đó? (M3-0,5đ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu: “Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dưa hấu và cam chua” vấn đáp cho vướng mắc nào? (M2-0,5đ) a. Ở đâu?b. Khi nào?c. Vì sao?d. Bằng gì? Câu 6: Dấu câu nào thích hợp để điền vào dấu …: (M3-1.0đ) Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm….. người dân khắp mọi miền lại đổ về Phú Thọ để tham dự liên hoan đền Hùng. a. dấu phẩy b. dấu chấmc. dấu chấm phẩy d. dấu hai chấm Câu 7: Các từ ngữ: chạy tiếp sức, nhảy xa, đấu kiếm, đoạt huy chương vàng thuộc chủ điểm nào? (M1-0,5đ) a. Sáng tạo b. Nghệ thuật c. Ngôi nhà chung d. Thể thao Câu 8: Đặt vướng mắc cho từ in nghiêng trong câu: “Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục người theo dõi bằng tài năng và sự kiên cường của tớ.” (M3-1,0đ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 9: Đặt câu có hình ảnh nhân hóa về một bông hoa (M4-1,0 đ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… B. Kiểm tra viết (10 điểm) 1. Chính tả ( 4,0đ): (nghe – viết): ( 10 phút) Giáo viên đọc cho học viên viết đoạn văn “Cóc kiện Trời” trang 83-SHDH TẬP 2B II. Tập làm văn (6,0đ): Đề bài: Em hãy kể lại một buổi lao động của lớp em nhằm mục đích góp thêm phần làm cho trường em thêm xanh, sạch sẽ và thích mắt. Đáp án bài kiểm tra thời gian cuối kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 3 A. Bài kểm tra Đọc, Nghe và nói, Kiến thức tiếng Việt (10 điểm) 1. Đọc thành tiếng một đoạn văn: 4,0 điểm Học sinh đọc 1 đoạn trong những những bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 32 Trả lời 1 vướng mắc về nội dung đoạn đọc * Cách nhìn nhận, cho điểm: Đọc đủ nghe, rõ ràng, vận tốc đạt yêu cầu: 1 điểm Ngắt nghỉ hơi đúng những dấu câu, những cụm từ, đọc đúng từ, tiếng (không sai quá 5 từ): 2 điểm Trả lời đúng vướng mắc về nội dung: 1 điểm 2. Đọc hiểu và kiến thức và kỹ năng tiếng Việt: 6,0 điểm Câu 1: (M1- 0,5đ) c. Các vua Hùng Câu 2: (M2 – 0,5đ) a. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc Câu 3: (M3 – 0,5đ ) b. Phần hội Câu 4: (M4 – 0,5đ) – HS viết theo cảm nhận Câu 5: (M2- 0,5đ) a. Ở đâu? Câu 6: (M3 – 1 đ) a. dấu phẩy Câu 7: (M1 – 0,5đ) d. Thể thao Câu 8: Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục người theo dõi gì? (M3 -1,0 đ) Câu 9: HS đặt được câu đúng nội dung, có hình ảnh nhân hóa. (M4 – 1,0đ) B. Kiểm tra viết 1. Chính tả: (4 điểm) – Thực hiện theo phía dẫn 2. Tập làm văn: 6.0 điểm – Trình bày đúng một bài văn có 3 phần (Mở bài- thân bài- kết luận): 0.5đ. – Viết đúng trọng tâm – đúng thể loại văn kể: Kể buổi lao động của lớp em nhằm mục đích góp thêm phần làm cho trường thêm xanh- sạch- đẹp: 1.0đ Kể trình tự, rõ ràng việc làm lao động từ trên đầu đến cuối: (3.0đ) Kết quả và ý nghĩa việc làm đó: (0.5) đ Cảm nghĩ của em về việc làm đó: (0.5) đ Chữ viết và trình diễn đẹp: (0.5 đ) >> Tải file để tìm hiểu thêm trọn bộ đề thi học kì 2 lớp 3

Bạn đang mò mẩn bài Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 2022

Với việc Bạn đọc postt Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Bộ #đề #thi #học #kì #lớp #năm #theo #Thông #tư