0765562555

Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021 FULL 2022 được update : 2021-09-07 09:04:44

3973

Xin chàoBộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021 gồm 3 đề kiểm tra cuối học kì 2 có đáp án rõ ràng kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp những em học viên lớp 9 ôn luyện, củng cố kiến thức và kỹ năng đã học một cách hiệu suất cao.

Bên cạnh đó thầy cô giáo cũng trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm để ra đề thi cho học viên của tớ. Đồng thời, tìm hiểu thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Sinh học. Vậy mời thầy cô cùng những em tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021

Ma trận đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 Mức độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao CỘNG TN TL TN TL TN TL TN TL

Ứng dụng di truyền học

Biết được nguyên nhân và biểu lộ của thoái hóa giống

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C4,5

1

10%

2

1

10%

Sinh vật và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Hiểu được tín hiệu của quần thể và đặc trưng của quần xã

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C1,2

1

10%

2

1

10%

Hệ sinh thái xanh

Biết được sinh vật nào là sinh vật sản xuất

Xác định và sắp xếp được những tác nhân sinh thái xanh theo nhóm vô sinh và hữu sinh

Xác định được chuỗi và lưới thức ăn và Đk khống chế sinh học từ những sinh vật cho sẵn

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C3

0,5

5%

C10

2

20%

C7,8

1

10%

4

3.5

35%

Con người, dân số và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên,

Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Biết được quy trình nào con người tác động nhiều đến môi trừơng

Trình bày được những giải pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật ở việt nam

Những hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người gây ô nhiểm, giải pháp hạn chế ô nhiểm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C6

0,5

5%

C9

2

20%

C11

2

20%

Xem thêm: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh diều

3

4,5

45%

Tổng số Câu

Điểm

Tỉ lệ

5

4

40%

Xem thêm: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh diều

3

Xem thêm: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh diều

3

30%

1

2

20%

2

1

10%

11

10

100%

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 9

PHÒNG GDvàamp;ĐT……

TRƯỜNG THCS……..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021MÔN: SINH HỌC – LỚP 9

Ngày kiểm tra: ….tháng….. năm 2021Thời gian: 45 phút (không kể thời hạn giao đề)(Đề kiểm tra gồm có 01 trang)

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đầu câu đúng trong những câu sau:

Câu 1: Trong những đặc trưng của quần thể, đặc trưng nào quan trọng nhất?

A. Tỉ lệ đực cái.

B. Sức sinh sản.

C. Thành phần nhóm tuổi.

D. Mật độ.

Câu 2: Dấu hiệu đặc trưng của quần xã là

A. thành phần nhóm tuổi.

B. tỉ lệ giới tính.

C. kinh tế tài chính- xã hội.

D. số lượng những loài trong quần xã.

Câu 3: Trong hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa, sinh vật nào sau này được gọi là sinh vật sản xuất?

A. Cỏ và nhiều chủng loại cây bụi.

B. Con bướm.

C. Con hổ.

D. Con hươu.

Câu 4: Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ thoái hoá giống là

A. giao phấn xẩy ra ở thực vật.

B. giao phối ngẫu nhiên xẩy ra ở động vật hoang dã.

C. tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật hoang dã.

D. lai Một trong những dòng thuần chủng rất khác nhau.

Câu 5: Biểu hiện của thoái hoá giống là

A. con lai có sức sống kém dần.

B. con lai có sức sống cao hơn thế nữa cha mẹ chúng.

C. con lai sinh trưởng mạnh hơn cha mẹ.

D. năng suất thu hoạch luôn luôn được tăng thêm.

Câu 6: .Dữ liệu tài nguyên tài nguyên được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở quy trình:

A. Thời kỳ nguyên thuỷ.

B. .Xã hội công nghiệp

C. Xã hội nông nghiệp.

D. Thời kì nguyên thủy và xã hội nông nghiệp

Câu 7: Sinh vật: Trăn, Cỏ, Châu chấu, Gà rừng, Vi khuẩn có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào sau?

A. Cỏ→Châu chấu → Trăn → Gà→ Vi khuẩn.

B. Cỏ→ Trăn→ Châu chấu → Vi khuẩnà Gà.

C. Cỏ →Châu chấu → Gà → Trăn → Vi khuẩn.

D. Cỏ → Châu chấu →Vi khuẩn→ Gà→ Trăn.

Câu 8: Hiện tượng khống chế sinh học trọn vẹn có thể xẩy ra Một trong những quần thể nào sau này trong quần xã?

A. Quần thể chim sâu và quần thể sâu đo.

B. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ.

C. Quần thể chim sẻ và quần thể chào mào.

từ khóa quan tâm: Bộ sách giáo khoa Lớp 2: Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (Sách học viên)

D. Quần thể cá chép vàng và quần thể cá mè.

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 9: (2.đ) Qua những kiến thức và kỹ năng đã học, em hãy cho biết thêm thêm, việt nam đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?

Câu 10: (2 đ) Hãy sắp xếp những tác nhân sinh thái xanh: đá, nước, thực vật, nhiệt độ, động vật hoang dã, gió, mưa, ánh sáng, vi sinh vật đúng nhóm sinh thái xanh thích hợp?

Câu 11: (2.đ) Những hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của con người gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên? Đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học ?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D

Câu 2 : B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: C

Câu 7: C

Câu 8: A

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 9: (2.đ) Qua những kiến thức và kỹ năng đã học, em hãy cho biết thêm thêm, việt nam đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?

Thang điểm

Đáp án

Điểm chấm

Ghi chú

(2 điểm)

Biện pháp nhà việt nam đã và đang làm để bảo vệ tài nguyên sinh vật:

+ Bảo vệ, trồng rừng, cấm khai thác những khu rừng rậm già, rừng đầu nguồn, xử lí nghiêm minh vi phạm nếu bị phát hiện.

0,75

+ Cấm săn bắn thú hoang dã

0.25

+ Xây dựng những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, những vườn vương quốc để bảo vệ những loài sinh vật.

0.5

+ Ứng dụng KHCN vào việc nhân giống, bảo tồn nguồn gen sinh vật

0.5

Câu 10:(2 đ)Hãy sắp xếp những tác nhân sinh thái xanh: đá, nước, thực vật, nhiệt độ, động vật hoang dã, gió, mưa, ánh sáng, vi sinh vật đúng nhóm sinh thái xanh thích hợp?

Thang điểm Đáp án Điểm chấm Ghi chú

(2 điểm)

Các tác nhân sinh thái xanh thuộc nhóm vô sinh: đá, đất, nước, gió, mưa, ánh sáng, nhiệt độ

1

– Các tác nhân sinh thái xanh hữu sinh: thực vật, động vật hoang dã, con người, vi sinh vật.

1

Câu 11: (2.đ) Những hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của con người gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên? Nêu giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học ?

Thang điểm

Đáp án

Điểm chấm

Ghi chú

(2 điểm)

– Những hoạt động và sinh hoạt giải trí gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của con người:

+Do chất thải khí từ hoạt động và sinh hoạt giải trí công nghiệp và sinh hoạt.

0,25

+ Do sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học.

0,25

+ Do sử dụng chất phóng xạ.

0,25

+ Do thải những chất thải rắn.

0,25

– Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất:

+Dự báo khoa học.

0,25

+Tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức.

0,25

+ Đẩy mạnh nghiên cứu và phân tích khoa học để tham dự báo và tìm giải pháp phòng tránh.

0,25

+ Sản xuất lương thực và thực phẩm bảo vệ an toàn và uy tín.

0,25

…………..

Mời những ban tải file tài liệu để xem nội dung rõ ràng.

Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021 gồm 3 đề kiểm tra cuối học kì 2 có đáp án rõ ràng kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp những em học viên lớp 9 ôn luyện, củng cố kiến thức và kỹ năng đã học một cách hiệu suất cao.

Bên cạnh đó thầy cô giáo cũng trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm để ra đề thi cho học viên của tớ. Đồng thời, tìm hiểu thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Sinh học. Vậy mời thầy cô cùng những em tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021

Ma trận đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 Mức độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao CỘNG TN TL TN TL TN TL TN TL

Ứng dụng di truyền học

Biết được nguyên nhân và biểu lộ của thoái hóa giống

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C4,5

1

10%

2

1

10%

Sinh vật và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Hiểu được tín hiệu của quần thể và đặc trưng của quần xã

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C1,2

1

10%

2

1

10%

Hệ sinh thái xanh

Biết được sinh vật nào là sinh vật sản xuất

Xác định và sắp xếp được những tác nhân sinh thái xanh theo nhóm vô sinh và hữu sinh

Xác định được chuỗi và lưới thức ăn và Đk khống chế sinh học từ những sinh vật cho sẵn

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C3

0,5

5%

C10

2

20%

C7,8

1

10%

4

3.5

35%

Con người, dân số và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên,

Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Biết được quy trình nào con người tác động nhiều đến môi trừơng

Trình bày được những giải pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật ở việt nam

Những hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người gây ô nhiểm, giải pháp hạn chế ô nhiểm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Câu

Điểm

Tỉ lệ

C6

0,5

5%

C9

2

20%

C11

2

20%

Xem thêm: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh diều

3

4,5

45%

Tổng số Câu

Điểm

Tỉ lệ

5

4

40%

Xem thêm: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh diều

3

Xem thêm: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh diều

3

30%

1

2

20%

2

1

10%

11

10

100%

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh học lớp 9

PHÒNG GDvàamp;ĐT……

TRƯỜNG THCS……..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021MÔN: SINH HỌC – LỚP 9

Ngày kiểm tra: ….tháng….. năm 2021Thời gian: 45 phút (không kể thời hạn giao đề)(Đề kiểm tra gồm có 01 trang)

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đầu câu đúng trong những câu sau:

Câu 1: Trong những đặc trưng của quần thể, đặc trưng nào quan trọng nhất?

A. Tỉ lệ đực cái.

B. Sức sinh sản.

C. Thành phần nhóm tuổi.

D. Mật độ.

Câu 2: Dấu hiệu đặc trưng của quần xã là

A. thành phần nhóm tuổi.

B. tỉ lệ giới tính.

C. kinh tế tài chính- xã hội.

D. số lượng những loài trong quần xã.

Câu 3: Trong hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa, sinh vật nào sau này được gọi là sinh vật sản xuất?

A. Cỏ và nhiều chủng loại cây bụi.

B. Con bướm.

C. Con hổ.

D. Con hươu.

Câu 4: Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ thoái hoá giống là

A. giao phấn xẩy ra ở thực vật.

B. giao phối ngẫu nhiên xẩy ra ở động vật hoang dã.

C. tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật hoang dã.

D. lai Một trong những dòng thuần chủng rất khác nhau.

Câu 5: Biểu hiện của thoái hoá giống là

A. con lai có sức sống kém dần.

B. con lai có sức sống cao hơn thế nữa cha mẹ chúng.

C. con lai sinh trưởng mạnh hơn cha mẹ.

D. năng suất thu hoạch luôn luôn được tăng thêm.

Câu 6: .Dữ liệu tài nguyên tài nguyên được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở quy trình:

A. Thời kỳ nguyên thuỷ.

B. .Xã hội công nghiệp

C. Xã hội nông nghiệp.

D. Thời kì nguyên thủy và xã hội nông nghiệp

Câu 7: Sinh vật: Trăn, Cỏ, Châu chấu, Gà rừng, Vi khuẩn có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào sau?

A. Cỏ→Châu chấu → Trăn → Gà→ Vi khuẩn.

B. Cỏ→ Trăn→ Châu chấu → Vi khuẩnà Gà.

C. Cỏ →Châu chấu → Gà → Trăn → Vi khuẩn.

D. Cỏ → Châu chấu →Vi khuẩn→ Gà→ Trăn.

Câu 8: Hiện tượng khống chế sinh học trọn vẹn có thể xẩy ra Một trong những quần thể nào sau này trong quần xã?

A. Quần thể chim sâu và quần thể sâu đo.

B. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ.

C. Quần thể chim sẻ và quần thể chào mào.

từ khóa quan tâm: Bộ sách giáo khoa Lớp 2: Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường (Sách học viên)

D. Quần thể cá chép vàng và quần thể cá mè.

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 9: (2.đ) Qua những kiến thức và kỹ năng đã học, em hãy cho biết thêm thêm, việt nam đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?

Câu 10: (2 đ) Hãy sắp xếp những tác nhân sinh thái xanh: đá, nước, thực vật, nhiệt độ, động vật hoang dã, gió, mưa, ánh sáng, vi sinh vật đúng nhóm sinh thái xanh thích hợp?

Câu 11: (2.đ) Những hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của con người gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên? Đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học ?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D

Câu 2 : B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: C

Câu 7: C

Câu 8: A

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 9: (2.đ) Qua những kiến thức và kỹ năng đã học, em hãy cho biết thêm thêm, việt nam đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?

Thang điểm

Đáp án

Điểm chấm

Ghi chú

(2 điểm)

Biện pháp nhà việt nam đã và đang làm để bảo vệ tài nguyên sinh vật:

+ Bảo vệ, trồng rừng, cấm khai thác những khu rừng rậm già, rừng đầu nguồn, xử lí nghiêm minh vi phạm nếu bị phát hiện.

0,75

+ Cấm săn bắn thú hoang dã

0.25

+ Xây dựng những khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, những vườn vương quốc để bảo vệ những loài sinh vật.

0.5

+ Ứng dụng KHCN vào việc nhân giống, bảo tồn nguồn gen sinh vật

0.5

Câu 10:(2 đ)Hãy sắp xếp những tác nhân sinh thái xanh: đá, nước, thực vật, nhiệt độ, động vật hoang dã, gió, mưa, ánh sáng, vi sinh vật đúng nhóm sinh thái xanh thích hợp?

Thang điểm Đáp án Điểm chấm Ghi chú

(2 điểm)

Các tác nhân sinh thái xanh thuộc nhóm vô sinh: đá, đất, nước, gió, mưa, ánh sáng, nhiệt độ

1

– Các tác nhân sinh thái xanh hữu sinh: thực vật, động vật hoang dã, con người, vi sinh vật.

1

Câu 11: (2.đ) Những hoạt động và sinh hoạt giải trí nào của con người gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên? Nêu giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học ?

Thang điểm

Đáp án

Điểm chấm

Ghi chú

(2 điểm)

– Những hoạt động và sinh hoạt giải trí gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của con người:

+Do chất thải khí từ hoạt động và sinh hoạt giải trí công nghiệp và sinh hoạt.

0,25

+ Do sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học.

0,25

+ Do sử dụng chất phóng xạ.

0,25

+ Do thải những chất thải rắn.

0,25

– Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất:

+Dự báo khoa học.

0,25

+Tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức.

0,25

+ Đẩy mạnh nghiên cứu và phân tích khoa học để tham dự báo và tìm giải pháp phòng tránh.

0,25

+ Sản xuất lương thực và thực phẩm bảo vệ an toàn và uy tín.

0,25

…………..

Mời những ban tải file tài liệu để xem nội dung rõ ràng.


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021 2022

Với việc Bạn mò mẩn postt Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021 New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021 Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2020 – 2021 Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Sinh #học #lớp #năm