0765562555

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 FULL 2022 được update : 2021-09-04 01:22:29

3506

Xin chàoBộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 8 đề thi, có cả đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo. Giúp những em học viên lớp 2 ôn tập và luyện giải đề thật tốt để làm bài thi học kì 2 đạt kết quả cao. Với 8 đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 này, cũng giúp thầy cô giáo tìm hiểu thêm khi ra đề thi học kì 2 cho học viên của tớ. Bên cạnh môn Toán, những em trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm đề thi môn Tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và những em tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 Đề thi kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 – Đề 1 Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Số học Số câu 3 1 1 1 1 4 3 Câu số 1,4,6 5 1 2 4 1,4,7,5 1,2,4 Số điểm 1,5 0,5 2 1 1 2 4 Đại lượng và đo đại lượng Số câu 1 1 Câu số 2 2 Số điểm 0,5 0,5 Yếu tố hình học: diện tích s quy hoạnh,chu vi những hình đã học. Số câu 1 1 2 Câu số 8 7 7,8 Số điểm 0,5 0,5 1 Giải bài toán có lời văn. Số câu 1 1 1 1 Câu số 3 3 3 3 Số điểm 0,5 2 0,5 2 Tổng Số câu 5 2 1 1 2 1 8 4 Số điểm 2,5 1 2 0,5 3 1 4 6 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 Trường Tiểu học………… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2020 – 2021Môn : TOÁN – LỚP 2 (Thời gian làm bài 40 phút) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng nhất trong những câu sau: Câu 1: (0.5đ) Số gồm: 2 trăm, 0 chục, 5 cty được viết là: A. 25 B. 205C. 2005D. 250 Câu 2: (0.5đ) Số? 2m = …………………cm A. 20 B.2000 C.200 D.100 Câu 3: (0.5đ) Mỗi bình hoa có 5 bông hoa. Hỏi 5 bình như vậy có bao nhiêu bông hoa? A. 20 bông B. 25 bông C. 10 bôngD. 6 bông Câu 4: (0,5đ) Số lớn số 1 có ba chữ số là: A. 999B. 900 C. 990 D. 100 Câu 5. (0.5đ) Kết quả của phép tính: 20 + 4 x 7 = A. 16B. 26C. 48D. 30 Câu 6: (0.5đ) Số 265 đọc là: A. Hai trăm sáu lăm B. Hai trăm sáu mươi năm C. Hai trăm sáu mươi lămD. Hai trăm sáu năm Câu 7: (0.5đ) Hình vẽ bên có mấy hình tam giác? A. 7B. 6C. 9D. 8 Câu 8: (0.5đ): Hình tứ giác có độ dài những cạnh lần lượt là 8cm; 4cm; 5cm; 6cm thì có chu vi là: A. 13cmB. 23cmC. 15cmD. 22cm II. PHẦN TỰ LUẬN: Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính 46 + 38            82 – 46 ……………..    ……………… ……………..    ……………… ……………..    ……………… 235 + 523       648 – 205 ……………..     ……………… ……………..     ……………… ……………..     ……………… Câu 2: (1đ) Tìm x: a. 87 – X = 33 …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. b. X x 4 = 43 – 19 …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. Câu 3: (2 đ) Mẹ mua 40 kg gạo, mẹ chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Câu 4: (1đ) Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 I. Trắc nghiệm: 4 điểm (Mỗi câu đúng 0,5đ) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 B C B A C C D B II. Tự luận: 6 điểm Câu 1: 2 điểm (Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng: 0,5 điểm) Câu 2: 1 điểm (Mỗi câu đúng 0,5đ) Tìm X a. 87 – X = 33 X = 87 – 33 (0,3đ) X = 54 (0,2đ) b. X x 4 = 43 – 19 X x 4 = 24 (0,2đ) X = 24: 4 (0,2đ) X = 6 (0,1đ) Câu 3: 2đ Mỗi túi đựng số kg gạo là: (0.75đ) 40 : 5 = 8( kg) (1đ) Đáp số: 8 kg gạo (0.25đ) Câu 4: 1đ 2 số đó là 0 và 95 vì 95 + 0 = 95; 95 – 0 = 95 Đề thi kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 – Đề 2 Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL từ khóa quan tâm: Đáp án đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 – Đợt 2Số học và phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi những bảng tính đã học Số câu 2 1 1 1 3 2 Số điểm 1,5 1,5 1 1 2,5 2,5 Đại lượng và đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề – xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút Số câu 1 1 2 Số điểm 0.5 1 1,5 Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc Số câu 1 1 2 Số điểm 0.5 1 1,5 Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. Số câu 1 1 Số điểm 2 2 Tổng Số câu 3 1 2 1 2 1 7 3 Số điểm 2 1,5 1,5 2 2 1 5,5 4,5 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 Trường:…………………… Lớp:……………. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 2NĂM HỌC: 2020 – 2021MÔN: TOÁN – THỜI GIAN: 40 PHÚT I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng Câu 1. a. Số nhỏ nhất trong những số sau là: (M1= 0,5đ) A. 485B. 854C. 584 b. Số lớn số 1 trong những số sau là: (M1= 0,5đ) A. 120 B. 201C. 12 Câu 2. Điền dấu (>, < , =) thích hợp vào chỗ chấm: 759 … 957: (M1= 0,5đ) A. > B. < C. = Câu 3. 5 giờ chiều còn gọi là: (M1= 0,5đ) A. 15 giờ B. 17 giờC. 5 giờ Câu 4. Một hình tứ giác có độ dài những cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là: (M3= 1đ) Tham khảo: Kế hoạch giáo dục môn Toán 1 sách Cánh diềuA. 54 B. 54cmC. 45cm Câu 5. Số điền vào chỗ chấm trong biểu thức 36 : 4 + 20 = ………….. là: (M2= 1đ) A. 29 B. 39 C. 32 Câu 6. Điền số thích hợp vào chổ chấm: (M3= 1đ) a. 45 kg – 16kg = ………. b. 14 cm : 2 cm = ………… Câu 7: Hình vẽ sau này có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác? (M2= 0,5đ) A. 3 hình tứ giác 3 hình tam giácB. 2 hình tứ giác 2 hình tam giácC. 4 hình tứ giác 3 hình tam giác Câu 8. Đặt tính rồi tính: (M1=1.5đ) a. 67 + 29 …………………………….. …………………………….. …………………………….. b. 137 + 208 …………………………….. …………………………….. …………………………….. c. 489 – 76 …………………………….. …………………………….. …………………………….. Câu 9. Có 36 chiếc ghế được xếp đều vào 4 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu chiếc ghế? (M2= 2đ) Bài giải ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. Câu 10. Tìm x: (M4= 1đ) a. x x 3 = 3 x 10 ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. b. 37 – x = 27 : 3 ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Câu 1: a. A. 0,5 điểm b. B. 0,5 điểm Câu 2: B. 0,5 điểm Câu 3: B. 0,5 điểm Câu 4: B. 54cm. 1 điểm Câu 5: A. 29. 1 điểm Câu 6: 1 điểm a. 29. 0,5 điểm b. 7cm. 0,5 điểm Câu 7: 0,5 điểm Câu 8: 1,5 điểm – Làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm. Câu 9: 2 điểm Bài giải Mỗi dãy có số ghế là (0,5 điểm) 36 : 4 = 9 (chiếc ghế) (1 điểm) Đáp số: 9 chiếc ghế (0,5 điểm) Câu 10: 1 điểm. Làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm. a. x x 3 = 3 x 10 x x 3 = 30 x = 30 : 3 x=10 b. 37 – x = 27 : 3 37 – x = 9 x = 37 – 9 x = 28 >> Tải file để tìm hiểu thêm trọn bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 8 đề thi, có cả đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo. Giúp những em học viên lớp 2 ôn tập và luyện giải đề thật tốt để làm bài thi học kì 2 đạt kết quả cao. Với 8 đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 này, cũng giúp thầy cô giáo tìm hiểu thêm khi ra đề thi học kì 2 cho học viên của tớ. Bên cạnh môn Toán, những em trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm đề thi môn Tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và những em tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 Đề thi kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 – Đề 1 Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Số học Số câu 3 1 1 1 1 4 3 Câu số 1,4,6 5 1 2 4 1,4,7,5 1,2,4 Số điểm 1,5 0,5 2 1 1 2 4 Đại lượng và đo đại lượng Số câu 1 1 Câu số 2 2 Số điểm 0,5 0,5 Yếu tố hình học: diện tích s quy hoạnh,chu vi những hình đã học. Số câu 1 1 2 Câu số 8 7 7,8 Số điểm 0,5 0,5 1 Giải bài toán có lời văn. Số câu 1 1 1 1 Câu số 3 3 3 3 Số điểm 0,5 2 0,5 2 Tổng Số câu 5 2 1 1 2 1 8 4 Số điểm 2,5 1 2 0,5 3 1 4 6 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 Trường Tiểu học………… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2020 – 2021Môn : TOÁN – LỚP 2 (Thời gian làm bài 40 phút) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng nhất trong những câu sau: Câu 1: (0.5đ) Số gồm: 2 trăm, 0 chục, 5 cty được viết là: A. 25 B. 205C. 2005D. 250 Câu 2: (0.5đ) Số? 2m = …………………cm A. 20 B.2000 C.200 D.100 Câu 3: (0.5đ) Mỗi bình hoa có 5 bông hoa. Hỏi 5 bình như vậy có bao nhiêu bông hoa? A. 20 bông B. 25 bông C. 10 bôngD. 6 bông Câu 4: (0,5đ) Số lớn số 1 có ba chữ số là: A. 999B. 900 C. 990 D. 100 Câu 5. (0.5đ) Kết quả của phép tính: 20 + 4 x 7 = A. 16B. 26C. 48D. 30 Câu 6: (0.5đ) Số 265 đọc là: A. Hai trăm sáu lăm B. Hai trăm sáu mươi năm C. Hai trăm sáu mươi lămD. Hai trăm sáu năm Câu 7: (0.5đ) Hình vẽ bên có mấy hình tam giác? A. 7B. 6C. 9D. 8 Câu 8: (0.5đ): Hình tứ giác có độ dài những cạnh lần lượt là 8cm; 4cm; 5cm; 6cm thì có chu vi là: A. 13cmB. 23cmC. 15cmD. 22cm II. PHẦN TỰ LUẬN: Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính 46 + 38            82 – 46 ……………..    ……………… ……………..    ……………… ……………..    ……………… 235 + 523       648 – 205 ……………..     ……………… ……………..     ……………… ……………..     ……………… Câu 2: (1đ) Tìm x: a. 87 – X = 33 …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. b. X x 4 = 43 – 19 …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. Câu 3: (2 đ) Mẹ mua 40 kg gạo, mẹ chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Câu 4: (1đ) Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 I. Trắc nghiệm: 4 điểm (Mỗi câu đúng 0,5đ) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 B C B A C C D B II. Tự luận: 6 điểm Câu 1: 2 điểm (Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng: 0,5 điểm) Câu 2: 1 điểm (Mỗi câu đúng 0,5đ) Tìm X a. 87 – X = 33 X = 87 – 33 (0,3đ) X = 54 (0,2đ) b. X x 4 = 43 – 19 X x 4 = 24 (0,2đ) X = 24: 4 (0,2đ) X = 6 (0,1đ) Câu 3: 2đ Mỗi túi đựng số kg gạo là: (0.75đ) 40 : 5 = 8( kg) (1đ) Đáp số: 8 kg gạo (0.25đ) Câu 4: 1đ 2 số đó là 0 và 95 vì 95 + 0 = 95; 95 – 0 = 95 Đề thi kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 – Đề 2 Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL từ khóa quan tâm: Đáp án đề thi môn Địa lý THPT Quốc gia 2021 – Đợt 2Số học và phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi những bảng tính đã học Số câu 2 1 1 1 3 2 Số điểm 1,5 1,5 1 1 2,5 2,5 Đại lượng và đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề – xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút Số câu 1 1 2 Số điểm 0.5 1 1,5 Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc Số câu 1 1 2 Số điểm 0.5 1 1,5 Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. Số câu 1 1 Số điểm 2 2 Tổng Số câu 3 1 2 1 2 1 7 3 Số điểm 2 1,5 1,5 2 2 1 5,5 4,5 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 Trường:…………………… Lớp:……………. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 2NĂM HỌC: 2020 – 2021MÔN: TOÁN – THỜI GIAN: 40 PHÚT I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng Câu 1. a. Số nhỏ nhất trong những số sau là: (M1= 0,5đ) A. 485B. 854C. 584 b. Số lớn số 1 trong những số sau là: (M1= 0,5đ) A. 120 B. 201C. 12 Câu 2. Điền dấu (>, < , =) thích hợp vào chỗ chấm: 759 … 957: (M1= 0,5đ) A. > B. < C. = Câu 3. 5 giờ chiều còn gọi là: (M1= 0,5đ) A. 15 giờ B. 17 giờC. 5 giờ Câu 4. Một hình tứ giác có độ dài những cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là: (M3= 1đ) Tham khảo: Kế hoạch giáo dục môn Toán 1 sách Cánh diềuA. 54 B. 54cmC. 45cm Câu 5. Số điền vào chỗ chấm trong biểu thức 36 : 4 + 20 = ………….. là: (M2= 1đ) A. 29 B. 39 C. 32 Câu 6. Điền số thích hợp vào chổ chấm: (M3= 1đ) a. 45 kg – 16kg = ………. b. 14 cm : 2 cm = ………… Câu 7: Hình vẽ sau này có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác? (M2= 0,5đ) A. 3 hình tứ giác 3 hình tam giácB. 2 hình tứ giác 2 hình tam giácC. 4 hình tứ giác 3 hình tam giác Câu 8. Đặt tính rồi tính: (M1=1.5đ) a. 67 + 29 …………………………….. …………………………….. …………………………….. b. 137 + 208 …………………………….. …………………………….. …………………………….. c. 489 – 76 …………………………….. …………………………….. …………………………….. Câu 9. Có 36 chiếc ghế được xếp đều vào 4 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu chiếc ghế? (M2= 2đ) Bài giải ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. Câu 10. Tìm x: (M4= 1đ) a. x x 3 = 3 x 10 ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. b. 37 – x = 27 : 3 ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 Câu 1: a. A. 0,5 điểm b. B. 0,5 điểm Câu 2: B. 0,5 điểm Câu 3: B. 0,5 điểm Câu 4: B. 54cm. 1 điểm Câu 5: A. 29. 1 điểm Câu 6: 1 điểm a. 29. 0,5 điểm b. 7cm. 0,5 điểm Câu 7: 0,5 điểm Câu 8: 1,5 điểm – Làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm. Câu 9: 2 điểm Bài giải Mỗi dãy có số ghế là (0,5 điểm) 36 : 4 = 9 (chiếc ghế) (1 điểm) Đáp số: 9 chiếc ghế (0,5 điểm) Câu 10: 1 điểm. Làm đúng mỗi phép tính 0,5 điểm. a. x x 3 = 3 x 10 x x 3 = 30 x = 30 : 3 x=10 b. 37 – x = 27 : 3 37 – x = 9 x = 37 – 9 x = 28 >> Tải file để tìm hiểu thêm trọn bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Bạn đang xem postt Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment or Join Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #năm #theo #Thông #tư