0765562555

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 New 2022 được update : 2021-09-08 02:09:03

3691

p. >Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 là tài liệu vô cùng hữu ích, tóm tắt toàn bộ kiến thức và kỹ năng và những vướng mắc Lịch sử có đáp án kèm theo.

Đề cương ôn thi kì 2 lớp 8 môn Lịch sử giúp những em học viên lớp 8 củng cố kiến thức và kỹ năng thật tốt, để đạt kết quả cao trong bài thi học kì 2 sắp tới đây. Ngoài ra những em tìm hiểu thêm thêm bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8. Vậy sau này là nội dung rõ ràng mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau này.

A. Nội dung ôn thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Lịch sử Việt Nam từ thời điểm năm 1858 đến năm 1918:

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ thời điểm năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX. Xã hội Việt Nam từ thời điểm năm 1897 đến năm 1918. B. Câu hỏi ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử

1.Tại sao thực dân Pháp xâm lược việt nam? ( Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược việt nam?).

2. Nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất 1862?

3. Thực dân Pháp lấn chiếm Bắc Kì lần thứ nhất ra làm sao?

4. Thực dân Pháp lấn chiếm Bắc Kì lần thứ nhất ra làm sao?

5. Trình bày thắng lợi Cg cầu giấy lần 1, lần 2, ý nghĩa.

6.Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước Hác-măng, Pa-tơ-nốt.

7.Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế (7/1885).

8. Phong trào Cần Vương.

9. Nguyên nhân, diễn biến, kết quă của những cuộc khởi nghĩa: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê.

10. Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913).

11.Kể tên những trào lưu chống Pháp của đồng bào miền núi? Em có nhận xét gì về trào lưu kháng chiến chống Pháp của đồng bào Miền núi cuối thế kỉ 19?

12. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19?

13. Cơ sở, nội dung của những đề xuất kiến nghị cải cách?

14. Kết cục của những đề xuất kiến nghị cải cách? Hạn chế của những đề xuất kiến nghị cải cách?

15. Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức triển khai nhà nước ở Việt Nam do TDP hình thành? Nêu nhận xét về tổ chức triển khai cỗ máy cai trị đó.

16. Vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 TDP đã thi hành những chủ trương gì về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục ở Việt Nam.? Mục đích của những chủ trương đó?

17.Tác động của chủ trương khai thác thuộc địa đó riêng với kinh tế tài chính, xã hội Việt Nam.

18. Nêu điểm mới của Xu thế cứu nước đầu thế kỉ 20.

19. Kể tên những trào lưu yêu nước trước trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất? Trình bày những nét chính về những trào lưu này.

20. Nêu những thay đổi trong những chủ trương về kinh tế tài chính , xã hội của Pháp ở Việt Nam trong trong năm trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất? Vì sao có sự thay đổi đó?

21. Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên?

22. Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

23. Tại sao nói từ thời điểm năm 1858 đến 1884 là quy trình triều đình Huế đi từ trên đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?

C. Hướng dẫn vấn đáp vướng mắc thi học kì 2 môn Lịch sử 8

Câu 1. Tại sao TDP xâm lược việt nam?

Thực dân Pháp xâm lược việt nam do:

Bản chất hiếu chiến tàn bạo của CNTB: vơ vét tài nguyên vạn vật thiên nhiên, sức lao động. Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô=> Pháp xâm lược Việt Nam.

Câu 2. Trình bày Nội dung cơ bản của h/ư Nhâm Tuất 1862?

Triều đình thừa nhận quyền quản trị và vận hành của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì ( Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và hòn đảo Côn lôn. Mở ba cửa biển: Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào marketing thương mại được cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước kia. Bồi thường cho Pháp một khoản ngân sách tương tự 288 vạn lạng bạc. Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.

Câu 3. Thực dân Pháp lấn chiếm Bắc Kì lần thứ nhất ra làm sao?

* Nguyên nhân:

– Lợi dụng việc triều đình Huế nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp cướp biển .

– Lấy cớ xử lý và xử lý vụ Đuy- puy.

=> Hơn 200 quân Pháp do Gác-ni-ê chỉ huy từ Sài Gòn lấy ra Bắc.

* Diễn biến:

– Sáng ngày 20-11-1873 quân Pháp nổ súng đánh thành Tp Hà Nội Thủ Đô.

– 7000 quân triều đình dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương nỗ lực cản địch nhưng thất bại. Buổi trưa thành mất. Nguyễn tri Phương bị thương tiếp theo đó ông bị giặc bắt.

* Kết quả:– Quân Pháp chiếm hữu được thành Tp Hà Nội Thủ Đô

– Tỏa quân đi chiếm Tp Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Tỉnh Nam Định.

Câu 4.Thực dân Pháp lấn chiếm Bắc Kì lần thứ hai ra làm sao

* Bối cảnh:

-Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ và tự tin trong dân chúng toàn nước.

– Nền kinh tế tài chính đát nước ngày càng kiệt quệ, nhân dân đói khổ, giặc cướp nổi lên khắp nơi.

– Các đề xuất kiến nghị cải cách Duy tân bị khước từ, tình hình rối loạn cực độ.

– Tư bản Pháp cần tài nguyên tài nguyên ở Bắc Kì nên chúng quyết tâm xâm lược.

*Diễn biến:

– Lấy cớ triều đình Huế vi phạm h/ư 1874 ngày 3/4/1882 quân Pháp do Ri-vi-e chỉ huy đã đổ xô lên Tp Hà Nội Thủ Đô.

– 25/4/1882 Ri-vi-e gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu đòi nộp khí giới và giao thành không điều kện.

Không đợi vấn đáp quân Pháp nổ súng tiến công .

– Quân ta can đảm và mạnh mẽ và tự tin chống trả nhưng chỉ cầm cự được một buổi sáng.Đến trưa thành mất. Hoàng Diệu tự vẫn.

– Triều đình Huế cầu cứu quân Thanh và cử người thương thuyết với Pháp đồng thời ra lệnh cho quân ta rút lên mạn ngược

* Kết quả:Quân Pháp thắng, nhanh gọn tỏa đi chiếm Hòn Gai, Tỉnh Nam Định và những tỉnh khác thuộc đồng bằng Bắc Kì.

Câu 5. Trình bày Chiến thắng Cg cầu giấy lần thứ 1?

*Diễn biến

– 21/12/1873 khi quân Pháp đánh ra Cg cầu giấy chúng đã biết thành lực lượng của Hoàng Tá Viêm phối phù thích hợp với quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích, Gác-ni-ê cùng thật nhiều sĩ quan thực daanvaf binh lính bị giết tại trận.

* Ý nghĩa: Chiến thắng Cg cầu giấy làm quân Pháp hoang mang lo ngại còn quân ta thì phấn khởi nhiệt huyết quyết tâm đánh giặc.

Câu 6: Trình bày Chiến thắng Cg cầu giấy lần 2?

* Diễn biến

– Ngày 19/5/1883 hơn 500 tên địch lấy ra Cg cầu giấy đã lọt vào trận địa mai phục của quân ta . Quân cờ đen lại phối phù thích hợp với quân của Hoàng Tá Viêm đổ ra đánh. Nhiều sĩ quan và lính Pháp bị giết tronhg đó có Ri-vi-e.

*Ý nghĩa :Làm cho quân Pháp hoang mang lo ngại xấp xỉ, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta. Nhân dân phấn khởi , quyết tâm tiêu diệt giặc.

Câu 7 Trình bày Nội dung cơ bản của h/ư Hác-măng 1883

– Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo lãnh của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận thoát khỏi Trung Kì để nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp.

– Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì .

– Triều đình chỉ được quản trị và vận hành vùng đất trung kì nhưng mọi việc đều phải trải qua viên khâm sứ của Pháp ở Huế.

– Công sứ Pháp ở những tỉnh Bắc Kì thường xuyên trấn áp những việc làm của quan lại triều đình, nắm những quyền trị an và nội vụ.

– Mọi việc tiếp xúc với quốc tế ( kể cả với Trung Quốc ) đều do Pháp nắm.

– Triều đình Huế phải rút quân đội từ Bắc Kì về Trung Kì.

Câu 8 Trình bày H/ư Pa-tơ-nốt:

Có nội dung cơ bản giống H/ư Hác-măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực trung kì nhằm mục đích xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn.

* Ý nghĩa :Chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tơ cách là một vương quốc độc lập, thay vào đó là chính sách thuộc địa nửa phong kiến kéo dãn đến cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Câu 9. Trình bày cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế

* Nguyên nhân:

– Phái chủ chiến vẫn nuôi kỳ vọng giành lại độc lập lãnh thổ từ tay Pháp khi có Đk.

– Thực dân Pháp lo sợ tìm cách tiêu diệt phái chủ chiến.

* Diễn biến:

– Đêm 4 rạng sáng 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tiến công quân Pháp ở tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.

– Quân Páp nhất thời rối loạn.

– Sau khi củng cố tinh thần chúng đã mở cuộc phản công chiếm Hoàng thành .

– Trên lối đi chúng xả súng tàn sát, cướp bóc hết toàn bộ sức dã man. Hàng trăm người dân vô tội đã biết thành thất bại.

* Kết quả:– Cuộc phản công của phái chủ chiến thất bại.

* Ý nghĩa: Phản ánh ý chí giữ nước của phái chủ chiến.

Câu 10. Phong trào Cần Vương:

– 13/7/1885 Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương

– Nội dung: Kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.

– Diễn biến của trào lưu Cần Vương phân thành hai quy trình ;

+ 1885-1888

+ 1888-1896- Ở quy trình 1885-1888 trào lưu bùng nổ khắp toàn nước, sôi động nhất là những tỉnh Trung Kì và Bắc Kì.

Câu 11: Khởi nghĩa Ba Đình:

* Căn cứ Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa.

* Người lãnh đạo: Phạm Bành, Đinh Công Tráng.

* Thành phần nghĩa quân gồm có khắp cơ thể Kinh, người Mường và người Thái tham gia.

*Diễn biến:

– Cuộc chiến đấu khởi đầu quyết liệt từ thời điểm tháng 12/1886 đến 1/1887.

Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về sự việc góp sức trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

– Khi giặc Pháp mở cuộc tiến công quy mô vào vị trí căn cứ , nghĩa quân đã can đảm và mạnh mẽ và tự tin cầm cự trong suốt 34 ngày đêm đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của giặc .

– Cuối cùng để kết thúc cuộc vây hãm quân giặc liều chết xông vào chúng phun dầu, thiêu trụi những lũy tre , triệt hạ và xóa tên ba làng trên map hành chính.

*Kết quả:

Nghĩa quân phải mở đường máu rút lên Mã Cao thuộc Miền Tây Thanh Hóa, tiếp tục chiến đấu thêm thuở nào gian rồi tan rã.

Câu 12: Khởi nghĩa Bãi Sậy:

*Người lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật .

* Căn cứ: Bãi Sậy ( Hưng Yên)

* Địa bàn: Dựa vào vùng lau sậy um tùm và đầm lầy thuộc những huyện Van Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ nghĩa quân đã xây dựng vị trí căn cứ kháng chiến và triệt để vận dụng giải pháp du kích đánh địch.

* Diễn biến :

-Trong trong năm 1885-1889 TDP phối phù thích hợp với lực lượng tay sai do Hoàng Cao Khải đứng đầu mở cuộc tiến công quy mô vào vị trí căn cứ nhằm mục đích tiêu diệt nghĩa quân.

-Sau những trận chống càn liên tục, lực lượng nghĩa quân bị suy giảm và rơi vào tình thế bị vây hãm, cô lập.

– Cuối năm 1889, Nguyễn Thiện thuật sang Trung Quốc, phomg trào tieps tục thuở nào gian rồi tn rã.

* Kết quả:Cuộc khởi nghĩa bị thất bại.

Câu 13: Khởi nghĩa Hương Khê

* Lãnh đạo: Phan Đình Phùng và Cao Thắng.

*Căn cứ: Ngàn Trươi ( xã Vụ Quang, Huyện Hương Khê, tỉnh thành phố Hà Tĩnh).

* Hoạt động trên địa phận rộng gồm 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình.

* Diễn biến: Hai quy trình

+ Từ năm 1885-1888 nghĩa quân lo tổ chức triển khai, huấn luyện, xây dựng công sự, rèn đúc vũ khí và tích trữ lương thảo. Lực lượng nghĩa quân được phân thành 15 quân thứ . Mỗi quân thứ có từ 100 đến 500 người. Họ đã tự sản xuất được súng trường theo mẫu súng của Pháp.

+ Từ năm 1888 đến 1895 là thời kì chiến đấu của nghĩa quân . Dựa vào vùng rừng núi hiểm trở có sự chỉ huy thống nhất và phối hợp tương đối ngặt nghèo, nghĩa quân đã đẩy lui nhiều cuộc

Hánh quân và càn quét của giặc.

Để đối phó TDP triệu tập binh sĩ và xây dựng 1 khối mạng lưới hệ thống đồn, bốt dày đặc nhằm mục đích vây hãm , cô lập nghĩa quân. Đồng thời chúng mở nhiều cuộc tấ công quy mô vào Ngàn Trươi.

Nghĩa quân phải chiến đấu trong Đk ngày càng gian truân hơn, lực lượng suy yếu dần.

Sau khi chủ tướng Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm thuở nào gian dài rồi tan rã.

* Kết quả:Cuộc khởi nghĩa thất bại.

Câu 14. Khởi nghĩa Yên Thế

* Nguyên nhân.

Khi TDP mở rộng phạm vi chiếm đóng Bắc Kì, Yên Thế trở thành tiềm năng bình định của chúng. Để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của tớ nông dân Yên Thế đã đứng lên đấu tranh .

* Diên biến: 3 quy trình

+ Trong quy trình 1884-1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng rẽ, chưa tồn tại sự chỉ huy thống nhất. thủ lĩnh có uy tín nhất thời gian hiện nay là Đề Nắm.

+ Trong quy trình 1893-1908, người lãnh đạo là Đề Thám

Thời kì này nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở. Nhận thấy tương quan lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch Đề thám phải giảng hòa với quân Pháp.Thời gian giảng hòa không kéo dãn vì ngay từ trên đầu địch đã ráo riết lập đồn bốt mở cuộc tiến công trở lại.

Lực lượng của Đề Thám bị tổn thất suy yếu nhanh gọn.

Đề Thám phải dữ thế chủ động xin giảng hòa lần thứ hai. Thực dân Pháp đồng ý nhưng đưa ra Đk ngặt nghèo, buộc nghĩa quân phải thực thi.

Từ năm 1897-1908 tranh thủ thời hạn hòa hoãn , Đề Thám cho khi khẩn đồn điền Phồn Xương, tích lũy lương thực xây dựng quân đôị tinh nhuệ sãn sàng chiến đấu.

+ Giai đoạn 1909-1913: sau vụ đầu độc lính Pháp ở Tp Hà Nội Thủ Đô , phát hienj thấy có sự dính líu của Đề Thám, TDP đã triệu tập lực lượng, mở cuộc tiến công quy mô lên Yên Thế. Trải qua nhiều trận càn liên tục của địch , lực lượng nghĩa quân hao mòn dần . Đến ngày 10/2/1913khi thủ lĩnh Đề Thám bị sát hại trào lưu tan rã.

* Kết quả: Cuộc khởi nghĩa bị thất bại.

* Nguyên nhân thất bại:- Lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch

– Phong trào mang tính chất chất tự phát, chưa tồn tại sự link với những trào lưu Cần Vương.

*Ý NGHĨA Chứng tỏ kĩ năng lớn lao của nông dân trong lịch sử dân tộc đấu tranh của dân tộc bản địa.

Câu 15: Kể tên những trào lưu chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19? Em có nhận xét gì?

* Các trào lưu

-Ở Nam Kì người Thượng, Khơ-me, Xtieng đã sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp ngay từ nửa thế kỉ 19.

-Ở trung bộ tiêu biểu vượt trội có cuộc đấu tranh do Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước đứng đầu.

– Ở Tây Nguyên những tù trưởng như Nơ-trang Gư, Ama Con, Ama Giơ-hao đã lôi kéo nhân dân rào làng chiến đấu từ 1889-1905.

-Ở Tây Bắc đồng bào dân tộc bản địa Thái, Mường , Mông đã tợp hợp dưới ngọn cờ của Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp lập vị trí căn cứ kháng Pháp ở Lai Châu, Sơn La và hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh mẽ và tự tin trên lưu vực sông Đà.

-Trong trong năm từ 1884-1896, xuấ hiện những toán quân người Thái dưới sự chỉ huy của Đèo Văn Trì, Nông văn Quang, Cầm Văn Thanh, Cầm Văn Hoan.

– Đồng bào Thái ở Sơn La, Yên Bái do Đèo Chính lục, Đặng Phúc Thành đứng đầu đã phục kích quân Pháp ở nhiều nơi.

– Đồng bào Mông ở Hà Giang do Hà QuốcThượng đứng đầu đã nổi dậy chống Pháp từ 1894-1896.

-Tại vùng Đông Bắc Kì, bùng nổ trào lưu của người Dao, người Hoa tiêu biểu vượt trội nhất là lực lượng của Lưu Kì.

* Nhận xét:

Vùng Trung Du và Miền Núi là nơi TDP tiến hành bình định muộn nên trào lưu kháng Pháp cũng nổ ra cũng bùng nổ muộn hơn so với đồng bằng nhưng lại tồn tại bền chắc và kéo dãn.

Phong trào chống Pháp ở Miền núi nổ ra kịp thời, tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin đã trực tiếp góp thêm phần làm chậm quy trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.

Câu 16 Tình hình VN nửa cuối thế kỉ 19.(Các trào lưu cải cách Duy Tân Ra đời trong toàn cảnh nào?)

– Triều đình Huế thực thi chủ trương nội trị, ngoại giao lỗi thời, lỗi thời

– Xã hội Việt Nam khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ nghiêm trọng.

– Bộ máy cơ quan ban ngành thường trực từ TW đến địa phương mục ruỗng.

– Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ; tài chính hết sạch, đời sống nhân dân vô cùng trở ngại vất vả.

– Mâu thuẫn dân tộc bản địa ngày thêm nóng giãy.

– Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ kinh hoàng

=> Trong toàn cảnh đó những trào lưu cải cách Duy Tân Ra đời.

Câu 17 Những đề xuất kiến nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ 19

.* Cơ sở :-Đất nước ngày một nguy khốn

– Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh

* Nội dung :

-Yêu cầu thay đổi việc làm nội trị, ngoại giao, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống của nhà nước phong kiến.

* Các đề xuất kiến nghị cải cách:

– Năm 1868 Trần Đình Túc và Nguyễ Huy Tế xin Open biển Trà Lí (Tỉnh Nam Định)

– Năm 1872, Viện Thương bạc xin mở 3 cửa biển ở Miền Bắc và Miền Trung để thông thương với bên phía ngoài.

– Từ 1863-1871 Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì trình lên triều đình 30 bản điều trần đề cập đến một loạt yếu tố như trấn áp và chấn chỉnh cỗ máy quan lại , tăng trưởng công thương nghiệp và tài chính…

– Năm 1877 và 1882 Nguyễn Lộ Trạch dâng dâng hai bản “thời vụ sách ” lên vua Tự Đức đề xuất kiến nghị chấn hưng hưng trí, khai thông dân trí…

Câu 18 * Kết cục, hạn chế, ý nghĩa của những đề xuất kiến nghị cải cách.

– Các đề xuất kiến nghị cải cách không thực thi được

* Nguyên nhân ( hạn chế)

– những đề xuất kiến nghị cải cách mang tính chất chất chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong , chưa xử lý và xử lý được xích míc hầu hết của xã hội Việt Nam lúc đó.

– Triều đình bất lực , bảo thủ từ chối thực thi những đề xuất kiến nghị, cải cách.

* Ý nghĩa

– Gây được tiếng vang lớn, tiến công vào những tư tưởng bảo thủ

– Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người dân Việt Nam hiểu biết, thức thời

– Chuẩn bị cho việc Ra đời trào lưu Duy Tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

Câu 19: Thực dân Pháp đã thực thi Chính sách về kinh tế tài chính ra làm sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914)

*Nông nghiệp:

– TDP tăng cường việc cướp đoạt ruộng đát

– Bóc lột nông dân theo phong cách phát canh thu tô.

* Công nghiệp:

– Tập trung vào khai thác than và sắt kẽm kim loại

– Xây dựng một số trong những cơ sở công nghiệp như xi-măng, gạch, ngói, điện, nước…

* Giao thông vận tải lối đi bộ:

– Xây dựng khối mạng lưới hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ để tăng cường bóc lột kinh tế tài chính và đàn áp trào lưu đấu tranh của nhân dân.

*Thương nghiệp

– Nắm giữ độc quyền về thị trường.

từ khóa quan tâm: Gợi ý học Mô đun 3 THPT – Tất cả những môn

– Tăng thêm nhiều chủng loại thuế và đánh thuế nặng.

+=>Mục đích:

Vơ vét, bóc lột sức người, sức của của nhân dân Việt Nam để làm giàu cho tư bản Pháp.

Câu 20: Chính sách về văn hóa truyền thống, giáo dục.

– Giai đoạn đầu Pháp duy trì neèn giáo dục của thời phong kiến.

– Về sau Pháp mở trường học mới cùng một số trong những cơ sở văn hóa truyền thống, y tế.

– Hệ thống giáo dục phổ thông gồm ba bậc: Ấu học,Tiểu học, trung học.

=> Mục đích: Đào tạo một lớp người bản xứ phục vụ cho việc làm cai trị.

Câu 21: Những chuyển biến của xã hội Việt Nam .

* Các vùng nông thôn.:

— Số lượng giai cấp địa chủ, phong kiến ngày càng đông thêm.

Một bộ phận câu kết với đế quốc để để áp bức bóc lột nhân dân. Một số địa chủ vừa và nhỏ còn tồn tại tinh thần yêu nước.

– Cuộc sống của nông dân cơ cực trăm bề: bị tước đoạt ruộng đất, chịu nhiều thứ thuế, bị phá sản…

Nông dân chán ghét chính sách bóc lột của TDP , ý thức dân tộc bản địa thâm thúy, sẵn sàng tham gia những trào lưu đấu tranh.

* Đô thị tăng trưởng, sự xuất hiện những giai cấp tầng lớp mới

– Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 đô thị Việt Nam Ra đời và tăng trưởng ngày càng nhiều: Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, Sài Gòn- Chợ Lớn, Tỉnh Nam Định, Hòn Gai, Vinh….-Cùng với việc tăng trưởng của đô thị một số trong những giai cấp, tầng lớp mới Ra đời:

+ Tầng lớp tư sản: Là những nhà thầu khoán, đại lí, chủ xưởng… bị tư bản Pháp chèn ép, bị lệ thuộc vào kinh tế tài chính . Họ chưa tỏ rõ thái độ với những cuộc vận động cách mạng, giải phóng dân tộc bản địa.

+ Tiểu tư sản thành thị: Là những chủ xưởng thủ công nhỏ, những viên chức thấp cấp như nhà giáo, thư kí, học viên… có ý thức dân tộc bản địa ,Tích cực tham gia vào những cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ 20.

+ Công nhân: Phần lớn xuất thân từ nông dân, họ bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột

Nên có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ và tự tin chống bọn chủ đòi cải tổ Đk thao tác và sinh hoạt.

Câu 22 Xu hướng mới của cuộc vận động giải phóng dân tộc bản địa.

* Bối cảnh:

– Các tư tưởng dân chủ tư sản ở Châu Âu được truyền bá vào việt nam.

– Nhiều nhà yêu nước muốn noi theo con phố cứu nước của Nhật Bản.

=.> Cuộc vận động cứu nước theo con phố dân chủ tư sản..

Câu 23 *Kể tên những trào lưu yêu nước trước trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất.

– Phong trào Đông Du (1905-1909)

– Đông Kinh nghĩa thục (1907)

-Cuộc vận động Duy tân và trào lưu chống thuế ở Trung Kì.(1908)

Câu 24 Chính sách của TDP ở Đông Dương trong thời chiến.

– Ra sức vơ vét sức người, sức của dốc vào trận chiến tranh.

-Tăng cường bắt lính.

_ Nông nghiệp : Trồng nhiều chủng loại cây công nghiệp phục vụ trận chiến tranh

– Mua công trái

=> Đời sống nhân dân cực khổ.

Câu 25: Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên

– Ở Huế:

* Nguyên nhân:

– Pháp ráo riết bắt lính đưa sang Châu âu.

– Binh lính phẫn nộ.

=> Quyết tâm đứng lên đấu tranh.

* Diễn biến:

– Quân khởi nghĩa dợ kiến đêm mồng 3 rạng sangs/5/1916 sẽ nổi dậy.

– Kế hoạch bị bại lộ

*Kết quả ; Cuộc khởi nghĩa thất bại nhanh gọn.

– Ở Thái Nguyên

*Nguyên nhân

– Binh lính ở Thái Nguyên phẫn nộ với chính sách.

– Họ quyết tâm khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến

* Diễn biến

– Nghĩa quân giết chết tên giám binh Pháp

– Chiếm trại lính, phá nhà lao trả thù tù chính trị.

– Khởi nghĩa kéo dãn 5 tháng thì bị đàn áp.

Câu 26 Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

– Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19/5/1890 trong một mái ấm gia đình trí thức yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.

-Do Người sinh ra và lớn lên trong tình hình nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp

– Nhiều cuộc khởi nghĩa và trào lưu cách mạng nổ ra liên tục tuy nhiên không đi đén thắng lợi

– Tuy khâm phục Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng Nguyễn Tất Thành không tán thành đường lối hoạt động và sinh hoạt giải trí của tớ nên quyết định hành động tìm đường cứu nước mới cho dân tộc bản địa.

D. Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

PHÒNG GD & ĐT……

TRƯỜNG: TH- THCS………

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN LỊCH SỬ 8

Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)

I.Hãy khoanh tròn vần âm đầu câu chỉ ý đúng. (1 điểm)

Câu 1 Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược việt nam

A 1/ 8/ 1857

B. 1/ 8/ 1958

C. 31/ 8/ 1858.

D. 1/ 9/1858

Câu 2. Sự kiện ghi lại chấm hết sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một vương quốc độc lập.

A. quân Pháp tiến đánh và chiếm hữu được Thuận An.

B. Vua Tự Đức qua đời.

C. triều đình Nguyễn Kí Hiệp ước Hác măng và Pa tơ nốt.

D. quân Pháp lấn chiếm thành Tp Hà Nội Thủ Đô lần thứ hai

Câu 3. Chiếc tàu Hy Vọng của Pháp bị đốt trên sông Vàm Cỏ là chiến công của

A . nghĩa quân Nguyễn Trung Trực.

B. quân của triều đình nhà Nguyễn.

C. nghĩa quân của Trương Định.

D. quân của Hoàng tá Viêm.

Câu 4. Nguyên nhân việt nam trở thành thuộc địa của Pháp.

A nhân dân ta không nhất quyết chống Pháp .

C.do lực lượng của Pháp đông.

B. vũ khí của nhân dân còn thô sơ.

D.chủ trương bảo thủ của triều đình Huế.

II. Đọc kĩ bảng sau rồi nối hai kí hiệu đứng đầu mỗi câu sao cho thích hợp. (1 điểm)

Tên cuộc khởi nghĩa Lãnh đạo Kết quả nối A. Khởi nghĩa Ba Đình 1. Phan Đình Phùng và Cao Thắng A…… B. Khởi nghĩa Bãi Sậy 2. Phạm Bành và Đinh Công Tráng B…… C. Khởi nghĩa Hương Khê 3. Hoàng Hoa Thám C….. D. Khởi nghĩa Yên Thế 4. Nguyễn Thiện Thuật D…..

III. Điền vào chỗ trống(……) để hoàn thành xong những câu sau. ( 1 điểm)

Diễn biến của khởi nghĩa Yên Thế.

1.Giai đoạn 1884- 1892 ………………………………………

……………………………………………………………………

2. Giai đoạn 1893- 1908…………………………………………

………………………………………………………………………

3. Giai đoạn 1909- 1913……………………………… ………….

4. 10/2/1913………………………………………………………

B, TỰ LUẬN. ( 7 điểm)

Câu 1. Trình bày những điểm chính của Hiệp ước Hac măng và Pa tơ nốt (1883- 1884)?(2 điểm)

Câu 2. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động ra làm sao đến xã hội Việt Nam? (3 điểm)

Câu 3. Hãy so sánh sự giống và rất khác nhau của trào lưu Cần Vương và trào lưu tự vệ vũ trang chống Pháp của nhân dân ta? (2 điểm)

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 là tài liệu vô cùng hữu ích, tóm tắt toàn bộ kiến thức và kỹ năng và những vướng mắc Lịch sử có đáp án kèm theo.

Đề cương ôn thi kì 2 lớp 8 môn Lịch sử giúp những em học viên lớp 8 củng cố kiến thức và kỹ năng thật tốt, để đạt kết quả cao trong bài thi học kì 2 sắp tới đây. Ngoài ra những em tìm hiểu thêm thêm bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8. Vậy sau này là nội dung rõ ràng mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau này.

A. Nội dung ôn thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Lịch sử Việt Nam từ thời điểm năm 1858 đến năm 1918:

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ thời điểm năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX. Xã hội Việt Nam từ thời điểm năm 1897 đến năm 1918. B. Câu hỏi ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử

1.Tại sao thực dân Pháp xâm lược việt nam? ( Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược việt nam?).

2. Nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất 1862?

3. Thực dân Pháp lấn chiếm Bắc Kì lần thứ nhất ra làm sao?

4. Thực dân Pháp lấn chiếm Bắc Kì lần thứ nhất ra làm sao?

5. Trình bày thắng lợi Cg cầu giấy lần 1, lần 2, ý nghĩa.

6.Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước Hác-măng, Pa-tơ-nốt.

7.Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế (7/1885).

8. Phong trào Cần Vương.

9. Nguyên nhân, diễn biến, kết quă của những cuộc khởi nghĩa: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê.

10. Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913).

11.Kể tên những trào lưu chống Pháp của đồng bào miền núi? Em có nhận xét gì về trào lưu kháng chiến chống Pháp của đồng bào Miền núi cuối thế kỉ 19?

12. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19?

13. Cơ sở, nội dung của những đề xuất kiến nghị cải cách?

14. Kết cục của những đề xuất kiến nghị cải cách? Hạn chế của những đề xuất kiến nghị cải cách?

15. Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức triển khai nhà nước ở Việt Nam do TDP hình thành? Nêu nhận xét về tổ chức triển khai cỗ máy cai trị đó.

16. Vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 TDP đã thi hành những chủ trương gì về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục ở Việt Nam.? Mục đích của những chủ trương đó?

17.Tác động của chủ trương khai thác thuộc địa đó riêng với kinh tế tài chính, xã hội Việt Nam.

18. Nêu điểm mới của Xu thế cứu nước đầu thế kỉ 20.

19. Kể tên những trào lưu yêu nước trước trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất? Trình bày những nét chính về những trào lưu này.

20. Nêu những thay đổi trong những chủ trương về kinh tế tài chính , xã hội của Pháp ở Việt Nam trong trong năm trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất? Vì sao có sự thay đổi đó?

21. Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên?

22. Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

23. Tại sao nói từ thời điểm năm 1858 đến 1884 là quy trình triều đình Huế đi từ trên đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?

C. Hướng dẫn vấn đáp vướng mắc thi học kì 2 môn Lịch sử 8

Câu 1. Tại sao TDP xâm lược việt nam?

Thực dân Pháp xâm lược việt nam do:

Bản chất hiếu chiến tàn bạo của CNTB: vơ vét tài nguyên vạn vật thiên nhiên, sức lao động. Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô=> Pháp xâm lược Việt Nam.

Câu 2. Trình bày Nội dung cơ bản của h/ư Nhâm Tuất 1862?

Triều đình thừa nhận quyền quản trị và vận hành của nước Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì ( Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và hòn đảo Côn lôn. Mở ba cửa biển: Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp vào marketing thương mại được cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước kia. Bồi thường cho Pháp một khoản ngân sách tương tự 288 vạn lạng bạc. Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.

Câu 3. Thực dân Pháp lấn chiếm Bắc Kì lần thứ nhất ra làm sao?

* Nguyên nhân:

– Lợi dụng việc triều đình Huế nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp cướp biển .

– Lấy cớ xử lý và xử lý vụ Đuy- puy.

=> Hơn 200 quân Pháp do Gác-ni-ê chỉ huy từ Sài Gòn lấy ra Bắc.

* Diễn biến:

– Sáng ngày 20-11-1873 quân Pháp nổ súng đánh thành Tp Hà Nội Thủ Đô.

– 7000 quân triều đình dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương nỗ lực cản địch nhưng thất bại. Buổi trưa thành mất. Nguyễn tri Phương bị thương tiếp theo đó ông bị giặc bắt.

* Kết quả:– Quân Pháp chiếm hữu được thành Tp Hà Nội Thủ Đô

– Tỏa quân đi chiếm Tp Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Tỉnh Nam Định.

Câu 4.Thực dân Pháp lấn chiếm Bắc Kì lần thứ hai ra làm sao

* Bối cảnh:

-Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ và tự tin trong dân chúng toàn nước.

– Nền kinh tế tài chính đát nước ngày càng kiệt quệ, nhân dân đói khổ, giặc cướp nổi lên khắp nơi.

– Các đề xuất kiến nghị cải cách Duy tân bị khước từ, tình hình rối loạn cực độ.

– Tư bản Pháp cần tài nguyên tài nguyên ở Bắc Kì nên chúng quyết tâm xâm lược.

*Diễn biến:

– Lấy cớ triều đình Huế vi phạm h/ư 1874 ngày 3/4/1882 quân Pháp do Ri-vi-e chỉ huy đã đổ xô lên Tp Hà Nội Thủ Đô.

– 25/4/1882 Ri-vi-e gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu đòi nộp khí giới và giao thành không điều kện.

Không đợi vấn đáp quân Pháp nổ súng tiến công .

– Quân ta can đảm và mạnh mẽ và tự tin chống trả nhưng chỉ cầm cự được một buổi sáng.Đến trưa thành mất. Hoàng Diệu tự vẫn.

– Triều đình Huế cầu cứu quân Thanh và cử người thương thuyết với Pháp đồng thời ra lệnh cho quân ta rút lên mạn ngược

* Kết quả:Quân Pháp thắng, nhanh gọn tỏa đi chiếm Hòn Gai, Tỉnh Nam Định và những tỉnh khác thuộc đồng bằng Bắc Kì.

Câu 5. Trình bày Chiến thắng Cg cầu giấy lần thứ 1?

*Diễn biến

– 21/12/1873 khi quân Pháp đánh ra Cg cầu giấy chúng đã biết thành lực lượng của Hoàng Tá Viêm phối phù thích hợp với quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích, Gác-ni-ê cùng thật nhiều sĩ quan thực daanvaf binh lính bị giết tại trận.

* Ý nghĩa: Chiến thắng Cg cầu giấy làm quân Pháp hoang mang lo ngại còn quân ta thì phấn khởi nhiệt huyết quyết tâm đánh giặc.

Câu 6: Trình bày Chiến thắng Cg cầu giấy lần 2?

* Diễn biến

– Ngày 19/5/1883 hơn 500 tên địch lấy ra Cg cầu giấy đã lọt vào trận địa mai phục của quân ta . Quân cờ đen lại phối phù thích hợp với quân của Hoàng Tá Viêm đổ ra đánh. Nhiều sĩ quan và lính Pháp bị giết tronhg đó có Ri-vi-e.

*Ý nghĩa :Làm cho quân Pháp hoang mang lo ngại xấp xỉ, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta. Nhân dân phấn khởi , quyết tâm tiêu diệt giặc.

Câu 7 Trình bày Nội dung cơ bản của h/ư Hác-măng 1883

– Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo lãnh của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận thoát khỏi Trung Kì để nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp.

– Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì .

– Triều đình chỉ được quản trị và vận hành vùng đất trung kì nhưng mọi việc đều phải trải qua viên khâm sứ của Pháp ở Huế.

– Công sứ Pháp ở những tỉnh Bắc Kì thường xuyên trấn áp những việc làm của quan lại triều đình, nắm những quyền trị an và nội vụ.

– Mọi việc tiếp xúc với quốc tế ( kể cả với Trung Quốc ) đều do Pháp nắm.

– Triều đình Huế phải rút quân đội từ Bắc Kì về Trung Kì.

Câu 8 Trình bày H/ư Pa-tơ-nốt:

Có nội dung cơ bản giống H/ư Hác-măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực trung kì nhằm mục đích xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn.

* Ý nghĩa :Chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tơ cách là một vương quốc độc lập, thay vào đó là chính sách thuộc địa nửa phong kiến kéo dãn đến cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Câu 9. Trình bày cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế

* Nguyên nhân:

– Phái chủ chiến vẫn nuôi kỳ vọng giành lại độc lập lãnh thổ từ tay Pháp khi có Đk.

– Thực dân Pháp lo sợ tìm cách tiêu diệt phái chủ chiến.

* Diễn biến:

– Đêm 4 rạng sáng 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tiến công quân Pháp ở tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.

– Quân Páp nhất thời rối loạn.

– Sau khi củng cố tinh thần chúng đã mở cuộc phản công chiếm Hoàng thành .

– Trên lối đi chúng xả súng tàn sát, cướp bóc hết toàn bộ sức dã man. Hàng trăm người dân vô tội đã biết thành thất bại.

* Kết quả:– Cuộc phản công của phái chủ chiến thất bại.

* Ý nghĩa: Phản ánh ý chí giữ nước của phái chủ chiến.

Câu 10. Phong trào Cần Vương:

– 13/7/1885 Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương

– Nội dung: Kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.

– Diễn biến của trào lưu Cần Vương phân thành hai quy trình ;

+ 1885-1888

+ 1888-1896- Ở quy trình 1885-1888 trào lưu bùng nổ khắp toàn nước, sôi động nhất là những tỉnh Trung Kì và Bắc Kì.

Câu 11: Khởi nghĩa Ba Đình:

* Căn cứ Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa.

* Người lãnh đạo: Phạm Bành, Đinh Công Tráng.

* Thành phần nghĩa quân gồm có khắp cơ thể Kinh, người Mường và người Thái tham gia.

*Diễn biến:

– Cuộc chiến đấu khởi đầu quyết liệt từ thời điểm tháng 12/1886 đến 1/1887.

Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về sự việc góp sức trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

– Khi giặc Pháp mở cuộc tiến công quy mô vào vị trí căn cứ , nghĩa quân đã can đảm và mạnh mẽ và tự tin cầm cự trong suốt 34 ngày đêm đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của giặc .

– Cuối cùng để kết thúc cuộc vây hãm quân giặc liều chết xông vào chúng phun dầu, thiêu trụi những lũy tre , triệt hạ và xóa tên ba làng trên map hành chính.

*Kết quả:

Nghĩa quân phải mở đường máu rút lên Mã Cao thuộc Miền Tây Thanh Hóa, tiếp tục chiến đấu thêm thuở nào gian rồi tan rã.

Câu 12: Khởi nghĩa Bãi Sậy:

*Người lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật .

* Căn cứ: Bãi Sậy ( Hưng Yên)

* Địa bàn: Dựa vào vùng lau sậy um tùm và đầm lầy thuộc những huyện Van Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ nghĩa quân đã xây dựng vị trí căn cứ kháng chiến và triệt để vận dụng giải pháp du kích đánh địch.

* Diễn biến :

-Trong trong năm 1885-1889 TDP phối phù thích hợp với lực lượng tay sai do Hoàng Cao Khải đứng đầu mở cuộc tiến công quy mô vào vị trí căn cứ nhằm mục đích tiêu diệt nghĩa quân.

-Sau những trận chống càn liên tục, lực lượng nghĩa quân bị suy giảm và rơi vào tình thế bị vây hãm, cô lập.

– Cuối năm 1889, Nguyễn Thiện thuật sang Trung Quốc, phomg trào tieps tục thuở nào gian rồi tn rã.

* Kết quả:Cuộc khởi nghĩa bị thất bại.

Câu 13: Khởi nghĩa Hương Khê

* Lãnh đạo: Phan Đình Phùng và Cao Thắng.

*Căn cứ: Ngàn Trươi ( xã Vụ Quang, Huyện Hương Khê, tỉnh thành phố Hà Tĩnh).

* Hoạt động trên địa phận rộng gồm 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình.

* Diễn biến: Hai quy trình

+ Từ năm 1885-1888 nghĩa quân lo tổ chức triển khai, huấn luyện, xây dựng công sự, rèn đúc vũ khí và tích trữ lương thảo. Lực lượng nghĩa quân được phân thành 15 quân thứ . Mỗi quân thứ có từ 100 đến 500 người. Họ đã tự sản xuất được súng trường theo mẫu súng của Pháp.

+ Từ năm 1888 đến 1895 là thời kì chiến đấu của nghĩa quân . Dựa vào vùng rừng núi hiểm trở có sự chỉ huy thống nhất và phối hợp tương đối ngặt nghèo, nghĩa quân đã đẩy lui nhiều cuộc

Hánh quân và càn quét của giặc.

Để đối phó TDP triệu tập binh sĩ và xây dựng 1 khối mạng lưới hệ thống đồn, bốt dày đặc nhằm mục đích vây hãm , cô lập nghĩa quân. Đồng thời chúng mở nhiều cuộc tấ công quy mô vào Ngàn Trươi.

Nghĩa quân phải chiến đấu trong Đk ngày càng gian truân hơn, lực lượng suy yếu dần.

Sau khi chủ tướng Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm thuở nào gian dài rồi tan rã.

* Kết quả:Cuộc khởi nghĩa thất bại.

Câu 14. Khởi nghĩa Yên Thế

* Nguyên nhân.

Khi TDP mở rộng phạm vi chiếm đóng Bắc Kì, Yên Thế trở thành tiềm năng bình định của chúng. Để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của tớ nông dân Yên Thế đã đứng lên đấu tranh .

* Diên biến: 3 quy trình

+ Trong quy trình 1884-1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động và sinh hoạt giải trí riêng rẽ, chưa tồn tại sự chỉ huy thống nhất. thủ lĩnh có uy tín nhất thời gian hiện nay là Đề Nắm.

+ Trong quy trình 1893-1908, người lãnh đạo là Đề Thám

Thời kì này nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở. Nhận thấy tương quan lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch Đề thám phải giảng hòa với quân Pháp.Thời gian giảng hòa không kéo dãn vì ngay từ trên đầu địch đã ráo riết lập đồn bốt mở cuộc tiến công trở lại.

Lực lượng của Đề Thám bị tổn thất suy yếu nhanh gọn.

Đề Thám phải dữ thế chủ động xin giảng hòa lần thứ hai. Thực dân Pháp đồng ý nhưng đưa ra Đk ngặt nghèo, buộc nghĩa quân phải thực thi.

Từ năm 1897-1908 tranh thủ thời hạn hòa hoãn , Đề Thám cho khi khẩn đồn điền Phồn Xương, tích lũy lương thực xây dựng quân đôị tinh nhuệ sãn sàng chiến đấu.

+ Giai đoạn 1909-1913: sau vụ đầu độc lính Pháp ở Tp Hà Nội Thủ Đô , phát hienj thấy có sự dính líu của Đề Thám, TDP đã triệu tập lực lượng, mở cuộc tiến công quy mô lên Yên Thế. Trải qua nhiều trận càn liên tục của địch , lực lượng nghĩa quân hao mòn dần . Đến ngày 10/2/1913khi thủ lĩnh Đề Thám bị sát hại trào lưu tan rã.

* Kết quả: Cuộc khởi nghĩa bị thất bại.

* Nguyên nhân thất bại:- Lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch

– Phong trào mang tính chất chất tự phát, chưa tồn tại sự link với những trào lưu Cần Vương.

*Ý NGHĨA Chứng tỏ kĩ năng lớn lao của nông dân trong lịch sử dân tộc đấu tranh của dân tộc bản địa.

Câu 15: Kể tên những trào lưu chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ 19? Em có nhận xét gì?

* Các trào lưu

-Ở Nam Kì người Thượng, Khơ-me, Xtieng đã sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp ngay từ nửa thế kỉ 19.

-Ở trung bộ tiêu biểu vượt trội có cuộc đấu tranh do Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước đứng đầu.

– Ở Tây Nguyên những tù trưởng như Nơ-trang Gư, Ama Con, Ama Giơ-hao đã lôi kéo nhân dân rào làng chiến đấu từ 1889-1905.

-Ở Tây Bắc đồng bào dân tộc bản địa Thái, Mường , Mông đã tợp hợp dưới ngọn cờ của Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp lập vị trí căn cứ kháng Pháp ở Lai Châu, Sơn La và hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh mẽ và tự tin trên lưu vực sông Đà.

-Trong trong năm từ 1884-1896, xuấ hiện những toán quân người Thái dưới sự chỉ huy của Đèo Văn Trì, Nông văn Quang, Cầm Văn Thanh, Cầm Văn Hoan.

– Đồng bào Thái ở Sơn La, Yên Bái do Đèo Chính lục, Đặng Phúc Thành đứng đầu đã phục kích quân Pháp ở nhiều nơi.

– Đồng bào Mông ở Hà Giang do Hà QuốcThượng đứng đầu đã nổi dậy chống Pháp từ 1894-1896.

-Tại vùng Đông Bắc Kì, bùng nổ trào lưu của người Dao, người Hoa tiêu biểu vượt trội nhất là lực lượng của Lưu Kì.

* Nhận xét:

Vùng Trung Du và Miền Núi là nơi TDP tiến hành bình định muộn nên trào lưu kháng Pháp cũng nổ ra cũng bùng nổ muộn hơn so với đồng bằng nhưng lại tồn tại bền chắc và kéo dãn.

Phong trào chống Pháp ở Miền núi nổ ra kịp thời, tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin đã trực tiếp góp thêm phần làm chậm quy trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.

Câu 16 Tình hình VN nửa cuối thế kỉ 19.(Các trào lưu cải cách Duy Tân Ra đời trong toàn cảnh nào?)

– Triều đình Huế thực thi chủ trương nội trị, ngoại giao lỗi thời, lỗi thời

– Xã hội Việt Nam khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ nghiêm trọng.

– Bộ máy cơ quan ban ngành thường trực từ TW đến địa phương mục ruỗng.

– Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ; tài chính hết sạch, đời sống nhân dân vô cùng trở ngại vất vả.

– Mâu thuẫn dân tộc bản địa ngày thêm nóng giãy.

– Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ kinh hoàng

=> Trong toàn cảnh đó những trào lưu cải cách Duy Tân Ra đời.

Câu 17 Những đề xuất kiến nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ 19

.* Cơ sở :-Đất nước ngày một nguy khốn

– Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh

* Nội dung :

-Yêu cầu thay đổi việc làm nội trị, ngoại giao, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống của nhà nước phong kiến.

* Các đề xuất kiến nghị cải cách:

– Năm 1868 Trần Đình Túc và Nguyễ Huy Tế xin Open biển Trà Lí (Tỉnh Nam Định)

– Năm 1872, Viện Thương bạc xin mở 3 cửa biển ở Miền Bắc và Miền Trung để thông thương với bên phía ngoài.

– Từ 1863-1871 Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì trình lên triều đình 30 bản điều trần đề cập đến một loạt yếu tố như trấn áp và chấn chỉnh cỗ máy quan lại , tăng trưởng công thương nghiệp và tài chính…

– Năm 1877 và 1882 Nguyễn Lộ Trạch dâng dâng hai bản “thời vụ sách ” lên vua Tự Đức đề xuất kiến nghị chấn hưng hưng trí, khai thông dân trí…

Câu 18 * Kết cục, hạn chế, ý nghĩa của những đề xuất kiến nghị cải cách.

– Các đề xuất kiến nghị cải cách không thực thi được

* Nguyên nhân ( hạn chế)

– những đề xuất kiến nghị cải cách mang tính chất chất chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong , chưa xử lý và xử lý được xích míc hầu hết của xã hội Việt Nam lúc đó.

– Triều đình bất lực , bảo thủ từ chối thực thi những đề xuất kiến nghị, cải cách.

* Ý nghĩa

– Gây được tiếng vang lớn, tiến công vào những tư tưởng bảo thủ

– Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người dân Việt Nam hiểu biết, thức thời

– Chuẩn bị cho việc Ra đời trào lưu Duy Tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

Câu 19: Thực dân Pháp đã thực thi Chính sách về kinh tế tài chính ra làm sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914)

*Nông nghiệp:

– TDP tăng cường việc cướp đoạt ruộng đát

– Bóc lột nông dân theo phong cách phát canh thu tô.

* Công nghiệp:

– Tập trung vào khai thác than và sắt kẽm kim loại

– Xây dựng một số trong những cơ sở công nghiệp như xi-măng, gạch, ngói, điện, nước…

* Giao thông vận tải lối đi bộ:

– Xây dựng khối mạng lưới hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ để tăng cường bóc lột kinh tế tài chính và đàn áp trào lưu đấu tranh của nhân dân.

*Thương nghiệp

– Nắm giữ độc quyền về thị trường.

từ khóa quan tâm: Gợi ý học Mô đun 3 THPT – Tất cả những môn

– Tăng thêm nhiều chủng loại thuế và đánh thuế nặng.

+=>Mục đích:

Vơ vét, bóc lột sức người, sức của của nhân dân Việt Nam để làm giàu cho tư bản Pháp.

Câu 20: Chính sách về văn hóa truyền thống, giáo dục.

– Giai đoạn đầu Pháp duy trì neèn giáo dục của thời phong kiến.

– Về sau Pháp mở trường học mới cùng một số trong những cơ sở văn hóa truyền thống, y tế.

– Hệ thống giáo dục phổ thông gồm ba bậc: Ấu học,Tiểu học, trung học.

=> Mục đích: Đào tạo một lớp người bản xứ phục vụ cho việc làm cai trị.

Câu 21: Những chuyển biến của xã hội Việt Nam .

* Các vùng nông thôn.:

— Số lượng giai cấp địa chủ, phong kiến ngày càng đông thêm.

Một bộ phận câu kết với đế quốc để để áp bức bóc lột nhân dân. Một số địa chủ vừa và nhỏ còn tồn tại tinh thần yêu nước.

– Cuộc sống của nông dân cơ cực trăm bề: bị tước đoạt ruộng đất, chịu nhiều thứ thuế, bị phá sản…

Nông dân chán ghét chính sách bóc lột của TDP , ý thức dân tộc bản địa thâm thúy, sẵn sàng tham gia những trào lưu đấu tranh.

* Đô thị tăng trưởng, sự xuất hiện những giai cấp tầng lớp mới

– Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 đô thị Việt Nam Ra đời và tăng trưởng ngày càng nhiều: Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, Sài Gòn- Chợ Lớn, Tỉnh Nam Định, Hòn Gai, Vinh….-Cùng với việc tăng trưởng của đô thị một số trong những giai cấp, tầng lớp mới Ra đời:

+ Tầng lớp tư sản: Là những nhà thầu khoán, đại lí, chủ xưởng… bị tư bản Pháp chèn ép, bị lệ thuộc vào kinh tế tài chính . Họ chưa tỏ rõ thái độ với những cuộc vận động cách mạng, giải phóng dân tộc bản địa.

+ Tiểu tư sản thành thị: Là những chủ xưởng thủ công nhỏ, những viên chức thấp cấp như nhà giáo, thư kí, học viên… có ý thức dân tộc bản địa ,Tích cực tham gia vào những cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ 20.

+ Công nhân: Phần lớn xuất thân từ nông dân, họ bị thực dân phong kiến và tư sản bóc lột

Nên có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ và tự tin chống bọn chủ đòi cải tổ Đk thao tác và sinh hoạt.

Câu 22 Xu hướng mới của cuộc vận động giải phóng dân tộc bản địa.

* Bối cảnh:

– Các tư tưởng dân chủ tư sản ở Châu Âu được truyền bá vào việt nam.

– Nhiều nhà yêu nước muốn noi theo con phố cứu nước của Nhật Bản.

=.> Cuộc vận động cứu nước theo con phố dân chủ tư sản..

Câu 23 *Kể tên những trào lưu yêu nước trước trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất.

– Phong trào Đông Du (1905-1909)

– Đông Kinh nghĩa thục (1907)

-Cuộc vận động Duy tân và trào lưu chống thuế ở Trung Kì.(1908)

Câu 24 Chính sách của TDP ở Đông Dương trong thời chiến.

– Ra sức vơ vét sức người, sức của dốc vào trận chiến tranh.

-Tăng cường bắt lính.

_ Nông nghiệp : Trồng nhiều chủng loại cây công nghiệp phục vụ trận chiến tranh

– Mua công trái

=> Đời sống nhân dân cực khổ.

Câu 25: Trình bày những nét lớn về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên

– Ở Huế:

* Nguyên nhân:

– Pháp ráo riết bắt lính đưa sang Châu âu.

– Binh lính phẫn nộ.

=> Quyết tâm đứng lên đấu tranh.

* Diễn biến:

– Quân khởi nghĩa dợ kiến đêm mồng 3 rạng sangs/5/1916 sẽ nổi dậy.

– Kế hoạch bị bại lộ

*Kết quả ; Cuộc khởi nghĩa thất bại nhanh gọn.

– Ở Thái Nguyên

*Nguyên nhân

– Binh lính ở Thái Nguyên phẫn nộ với chính sách.

– Họ quyết tâm khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến

* Diễn biến

– Nghĩa quân giết chết tên giám binh Pháp

– Chiếm trại lính, phá nhà lao trả thù tù chính trị.

– Khởi nghĩa kéo dãn 5 tháng thì bị đàn áp.

Câu 26 Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

– Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19/5/1890 trong một mái ấm gia đình trí thức yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An.

-Do Người sinh ra và lớn lên trong tình hình nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp

– Nhiều cuộc khởi nghĩa và trào lưu cách mạng nổ ra liên tục tuy nhiên không đi đén thắng lợi

– Tuy khâm phục Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng Nguyễn Tất Thành không tán thành đường lối hoạt động và sinh hoạt giải trí của tớ nên quyết định hành động tìm đường cứu nước mới cho dân tộc bản địa.

D. Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

PHÒNG GD & ĐT……

TRƯỜNG: TH- THCS………

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN LỊCH SỬ 8

Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)

I.Hãy khoanh tròn vần âm đầu câu chỉ ý đúng. (1 điểm)

Câu 1 Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược việt nam

A 1/ 8/ 1857

B. 1/ 8/ 1958

C. 31/ 8/ 1858.

D. 1/ 9/1858

Câu 2. Sự kiện ghi lại chấm hết sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một vương quốc độc lập.

A. quân Pháp tiến đánh và chiếm hữu được Thuận An.

B. Vua Tự Đức qua đời.

C. triều đình Nguyễn Kí Hiệp ước Hác măng và Pa tơ nốt.

D. quân Pháp lấn chiếm thành Tp Hà Nội Thủ Đô lần thứ hai

Câu 3. Chiếc tàu Hy Vọng của Pháp bị đốt trên sông Vàm Cỏ là chiến công của

A . nghĩa quân Nguyễn Trung Trực.

B. quân của triều đình nhà Nguyễn.

C. nghĩa quân của Trương Định.

D. quân của Hoàng tá Viêm.

Câu 4. Nguyên nhân việt nam trở thành thuộc địa của Pháp.

A nhân dân ta không nhất quyết chống Pháp .

C.do lực lượng của Pháp đông.

B. vũ khí của nhân dân còn thô sơ.

D.chủ trương bảo thủ của triều đình Huế.

II. Đọc kĩ bảng sau rồi nối hai kí hiệu đứng đầu mỗi câu sao cho thích hợp. (1 điểm)

Tên cuộc khởi nghĩa Lãnh đạo Kết quả nối A. Khởi nghĩa Ba Đình 1. Phan Đình Phùng và Cao Thắng A…… B. Khởi nghĩa Bãi Sậy 2. Phạm Bành và Đinh Công Tráng B…… C. Khởi nghĩa Hương Khê 3. Hoàng Hoa Thám C….. D. Khởi nghĩa Yên Thế 4. Nguyễn Thiện Thuật D…..

III. Điền vào chỗ trống(……) để hoàn thành xong những câu sau. ( 1 điểm)

Diễn biến của khởi nghĩa Yên Thế.

1.Giai đoạn 1884- 1892 ………………………………………

……………………………………………………………………

2. Giai đoạn 1893- 1908…………………………………………

………………………………………………………………………

3. Giai đoạn 1909- 1913……………………………… ………….

4. 10/2/1913………………………………………………………

B, TỰ LUẬN. ( 7 điểm)

Câu 1. Trình bày những điểm chính của Hiệp ước Hac măng và Pa tơ nốt (1883- 1884)?(2 điểm)

Câu 2. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động ra làm sao đến xã hội Việt Nam? (3 điểm)

Câu 3. Hãy so sánh sự giống và rất khác nhau của trào lưu Cần Vương và trào lưu tự vệ vũ trang chống Pháp của nhân dân ta? (2 điểm)


Bạn đang tìm hiểu thêm bài Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm