0765562555

Đoạn văn tiếng Anh về sở trường chơi cầu lông (7 Mẫu)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Đoạn văn tiếng Anh về sở trường chơi cầu lông (7 Mẫu) Chi tiết 2022 được update : 2021-09-09 11:43:17

3447

Xin chàoViết đoạn văn về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh Cầu lông là một chủ đề quen thuộc dành riêng cho những ban học tiếng Anh.

Tài liệu gồm có 7 đoạn văn viết về sở trường chơi thể thao môn cầu lông. Với đoạn văn mẫu này những ban có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm, tích lũy vốn từ để biết phương pháp viết đoạn văn tiếng Anh ngày một hay hơn. Chúc những ban học tốt.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 1

Tiếng Anh

Everyone has a different sport they love. My favorite sport is badminton. This is a pretty easy sport to play, but to play well you need enough practice. I usually play badminton every morning. Usually I play with my dad. But if he’s busy, I’ll play with my brother. Playing badminton helped me train my fitness and it also helped me get closer to my family members. Playing badminton also helps me to lose fat for a firmer body toàn thân. Playing badminton also helps you to prevent heart disease effectively. Even though I was not good at playing, I enjoyed it very much. I thought that without badminton I would definitely feel very sad.

Tiếng Việt

Mỗi người dân có một môn thể thao yêu thích rất khác nhau. Môn thể thao mà tôi yêu thích nhất đó là môn cầu lông. Đây là môn thể thao khá dễ để chơi nhưng để chơi giỏi thì ban phải thời hạn rèn luyện đủ nhiều. Tôi thường chơi cầu lông vào mỗi buổi sáng. Thông thường tôi hay chơi cùng bố tôi. Nhưng nếu ông ấy bận thì tôi sẽ chơi cùng em trai của tớ. Chơi cầu lông giúp tôi rèn luyện thể lực của tớ mình và nó còn tương hỗ tôi thân thiết hơn với những người dân thân trong gia đình trong mái ấm gia đình. Chơi cầu lông còn tương hỗ tôi tiêu tốn đi mỡ thừa để sở hữu một khung hình săn chắc hơn. Chơi cầu lông còn tương hỗ ban phòng tránh bệnh tim một cách hiệu suất cao. Mặc dù tôi chơi cầu ông không giỏi những tôi rất thích môn thể thao này. Tôi từng nghĩ nếu không còn cầu lông chắc như đinh tôi sẽ cảm thấy rất buồn.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 2

Tiếng Anh

Badminton is one kind of exercising that will make people enjoy it. It’s also good for our health. That’s why, I’m taking badminton as one of my hobby.Badminton is a very easy trò chơi, everyone can play it. In fact, you can play it anywhere with rackets and a shuttlecock. The shuttlecock is made from goose feathers pushed into a small piece of cork. Badminton rackets are very light. They normally weigh from 90 grams to about 110 grams. The smash of the shuttlecock can travel up to 260km per hour. There are six main shots: the serve, the clear, the drop, the smash, the forehand drive and the backhand drive. The court on which badminton is played is in the shape of a rectangle and is divided in half by a net. There are two or four players, each team is on each side of the net. Badminton takes its name from the home of the Duke of Beaufort, Badminton House in Gloucestershire, England where the first trò chơi of badminton was played. There are many benefits of playing badminton for our health. It reduces bad cholesterol and increase in good cholesterol and increases the levels of HDL good cholesterol while decreasing the levels of bad cholesterols. When you play badminton, basal heart rate drops a few beats per minute and blood pressure is reduced, which protects you from heart disease. It also can reduce weight for overweigh people and attain optimal weight for their height and age. That’s why it keeps you feeling well, strong, motivated, enthusiastic and young.

Tiếng Việt

Cầu lông là một trong những loại vận động làm mọi người thú vị. Nó cũng tốt cho sức mạnh thể chất của toàn bộ chúng ta. Đó là nguyên do tại sao, tôi chơi cầu lông như thể một trong những sở trường của tôi. Cầu lông là một trò rất dễ dàng chơi, toàn bộ mọi người trọn vẹn có thể chơi nó. Trên thực tiễn, ban cũng trọn vẹn có thể chơi nó ở bất kể nơi nào với vợt và một quả cầu lông. Quả cầu lông được làm từ lông ngỗng gắn vào một trong những mảnh nhỏ của nút chai. Vợt cầu lông rất nhẹ. Chúng thường có trọng lượng từ 90 gam đến khoảng chừng 110g. Cú đánh của cầu lông trọn vẹn có thể đi được quãng đường 260km mỗi giờ. Có 6 động tác chính: giao cầu, đánh trên cao, bỏ nhỏ, đập cầu, tạt cầu thuận tay và tạt cầu trái tay. Sân chơi cầu lông hình chữ nhật và được phân thành đôi bởi một tấm lưới. Có hai hoặc bốn người chơi, một đội nhóm ở một bên của lưới. Cầu lông lấy tên từ nhà đất của Công tước xứ Beaufort, Badminton House ở Gloucestershire, Anh, nơi trận đấu cầu lông thứ nhất được trình làng. Có thật nhiều quyền lợi của việc chơi cầu lông cho sức mạnh thể chất của toàn bộ chúng ta. Nó làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt và làm tăng nồng độ HDL cholesterol tốt trong lúc giảm mức độ của cholesterol xấu. Khi ban chơi cầu lông, nhịp tim cơ bản hạ xuống một vài nhịp mỗi phút và huyết áp giảm, việc đó bảo vệ ban khỏi bệnh tim. Nó cũng giúp giảm cân riêng với những người béo phì và giúp đạt trọng lượng tối ưu so với độ cao và tuổi của tớ. Đó là nguyên do tại sao nó giúp ban cảm thấy khỏe mạnh, mạnh mẽ và tự tin, năng động, nhiệt tình và tươi tắn.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 3

Tiếng Anh

My favorite sport is badminton. It is an individual and team sport. It can last about an hour and a half. It needs at least two players, maybe more. Unlike football, badminton just needs a smaller campus to play, it needs tools like rackets, balls, nets. The two players have to take turns sending the bridge over the network until it hits the ground. Although quite easy, it also takes a lot of practical and flexible skill. In addition, badminton also helps us to be healthy and train our muscles. I love it so much, I often play it on holidays because it makes me feel more at ease after hard study days.

Tiếng Việt

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Đó là một môn thể thao thành viên và đồng đội. Nó trọn vẹn có thể kéo dãn khoảng chừng một tiếng rưỡi. Nó cần tối thiểu hai người chơi, trọn vẹn có thể nhiều hơn nữa thế nữa. Không in như bóng đá, cầu lông chỉ việc một khuôn viên nhỏ hơn để chơi, nó có nhu yếu các công cụ như vợt, bóng, lưới. Hai người chơi phải thay phiên nhau gửi cây cầu qua mạng cho tới lúc nó rơi xuống đất. Mặc dù khá thuận tiện và đơn thuần và giản dị, nó cũng cần phải thật nhiều kỹ năng thực tiễn và linh hoạt. Ngoài ra, cầu lông cũng giúp toàn bộ chúng ta khỏe mạnh và rèn luyện cơ bắp. Tôi rất thích nó, tôi thường chơi nó vào những ngày lễ vì nó khiến tôi cảm thấy tự do hơn sau những ngày học tập mệt mỏi.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 4

Tiếng Anh

Playing exercise not only improves one health but also reduce stress. I choose to play badminton after a hard studying day. Badminton is a famous sport around the world. It is played by children, adult and even od people as it helps to exercise our muscles. Unlike football, badminton needs a smaller area of place to play. All the 2 players have to do is making the ball pass by a net until it drops on the ground. Although it seems to be easy, it requires lots of practical skill and flexibility. Moreover, being good at badminton, one will be able to play other sport related to small ball such as table tennis. Nowadays, people tend to pay more attention to sports since it brings several physical and psychological benefits especially badminton. Besides, many high schools and universities teach badminton as a physical subject for students. In my opinion, everyone should take up badminton as a regular sports because of its advantages. Sport is necessary in modern society as human are going to be lazy.

Tiếng Việt

Tập luyện thể thao không những cải tổ sức khoẻ mà còn giảm căng thẳng mệt mỏi. Tôi chọn cầu lông sau những ngày học tập mệt mỏi. Cầu lông là môn thể thao nổi tiếng toàn toàn thế giới, nó được chơi bởi cả trẻ con, người lớn và kể khắp cơ thể cao tuổi. chính bới nó giúp rèn luyện cơ bắp. Không như bóng đá, cầu lông chỉ việc một khuôn viên nhỏ hơn để chơi. Hai người chơi phải lần lượt đưa cầu qua lưới cho tới lúc cầu rơi xuống đất. Mặc dù khá dễ nhưng cũng cần phải nhiều kĩ năng thực hành thực tiễn và sự mềm dẻo. hơn thế nữa, giỏi cầu long toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị chơi những trò chơi khác tương quan đến bóng như bóng bàn. Ngày nay người ta chú trọng nhiều đến thể thao hơn vì nó mang lại nhiều quyền lợi về thể chất và tinh thần nhất là cầu lông. Hơn nữa, nhiều trường học và ĐH cũng dạy cầu lông cho học viên. Theo tôi, mọi người nên chơi cầu lông thường xuyên chính bới những quyền lợi của nó. Thể thao rất thiết yếu trong ã hội tân tiến chính bới con người đang dần trở nên lười biếng hơn.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 5

Tiếng Anh

My favorite sport is badminton, and I think it is a suitable sport for girls like me. I have been playing badminton since I was 12, and it is very good for me to improve my height. It needs at least two players to play, and we have to use rackets to hit a shuttlecock over a net. However, we can always play it in double form with two players each side or in larger teams. Points are counted when we can strike the shuttlecock across the net, and it lands within the opponent’s side of the court. We can also score when our opponent hit the shuttlecock but it does not go over the net or within our side. The scoring one can serve the shuttlecock, and it does not matter if the score is from the server and the receiver. There is one referee who sits on a very high chair right outside of the court and next to the net. He or she is the one who determines whether the shuttlecock touches the net or goes outside of the limit. Each trò chơi is played up to 21 points, if both of the players reach to 20 points, then they need to continue until one of them gains a two – point lead, for example 24 – 22. There are three sets in a match, and whoever win out of two sets, he or she wins the whole trò chơi. This is a quite simple sport without too many rules, and it does not require an ideal base of strength. Most of my girlfriends choose it as their main subject in Physical Education class, and we can both have fun and improve our health by it.

Tiếng Việt

Môn thể thao yêu thích nhất của tôi là cầu lông, và tôi nghĩ đấy là một môn thích hợp cho những cô nàng như tôi. Tôi đã chơi cầu lông Tính từ lúc lúc 12 tuổi, và nó rất tốt để tôi cải tổ độ cao của tớ. Nó cần tối thiểu hai người chơi, và toàn bộ chúng ta phải dùng vợt để đánh trái cầu qua lưới. Tuy nhiên, toàn bộ chúng ta luôn trọn vẹn có thể chơi cầu dưới dạng đồng đội kép với hai người chơi mỗi đội hoặc chơi theo nhóm to nhiều hơn. Điểm được xem khi toàn bộ chúng ta đánh cầu qua được lưới, và nó phải tiếp đất bên trong phần sân của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh. Chúng ta cũng trọn vẹn có thể ghi điểm khi đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đánh cầu nhưng nó không mờ qua được lưới hoặc không nằm trong sân phía toàn bộ chúng ta. Người vừa ghi điểm sẽ tiến hành phát cầu, và việc người phát cầu hay người nhận cầu ghi được điểm là không thành yếu tố. Có một trọng tài ngồi trên một chiếc ghế cao bên phía ngoài sân đấu và kế bên tấm lưới. Người đó là người quyết định hành động xem trái cầu có chạm lưới hay là có bay thoát khỏi số lượng giới hạn sân hay là không. Mỗi set đấu được xem đến lúc 21 điểm, nếu cả hai người chơi đều chạm mức 20 điểm, họ phải tiếp tục chơi đến khi một trong hai có cách biệt tỉ số là 2 điểm, ví như 24 và 22. Có 3 set đấu trong một trận, và người nào thắng được 2 set thì người đó là người thắng chung cuộc. Đây là một môn thể thao khá đơn thuần và giản dị và không còn quá nhiều quy tắc, và nó không yêu cầu một nền tảng thể lực lý tưởng. Hầu hết những ban nữ trong trường tôi đều chọn môn này trong giờ Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất, và chúng tôi trọn vẹn có thể vừa vui chơi vừa cải tổ sức mạnh thể chất của tớ cùng một lúc.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 6

Tiếng Anh

In the sports I like the most is badminton. Badminton has been taught to play by my father since I was in 1st grade. Up to now, I have been with this sport for 3 years. After each class, I go to the park with my father or friend to play badminton. There are days that are just fun, there are days where we hold competitions, whoever loses will have to buy soft drinks for the other. Doing so makes the session more attractive and exciting. Due to my hard work playing badminton, my health is becoming more and more supple and healthy. I feel this is a very rewarding sport, I will stick with it for longer.

Tiếng Việt

Trong những môn thể thao, em thích nhất là môn cầu lông. Môn cầu lông được bố em dạy lối chơi từ hồi em học lớp 1. Tính đến nay, em đã gắn bó với môn thể thao này được 3 năm. Sau mỗi buổi tan học, em cùng bố hoặc ban ra khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên để đánh cầu lông. Có những hôm chỉ đánh vui, cũng luôn có thể có những hôm chúng em tổ chức triển khai tranh tài, ban nào thua sẽ phải mua nước giải khát cho những người dân còn sót lại. Làm như vậy làm cho buổi đánh thêm phần mê hoặc và sôi động hơn. Do chăm chỉ chơi cầu lông nên sức khoẻ em ngày càng dẻo dai và khỏe mạnh. Em cảm thấy đấy là môn thể thao rất có ích, em sẽ gắn bó với nó dài hơn thế nữa nữa.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 7

Tiếng Anh 

My hobby is playing badminton. It helps me relax after many stress hours and improves my helth. First of all, playing badminton makes me reduce stress. I always spend a hour each day playing badminton with my father. I often complete my homework effectually, and so my parents often encourages me to play it everyday. Secondly, playing badminton brings me become more and more confident. It helps me make friends with many people. Sometimes, I join competitive matches and chat with various types of people. In conclusion, I really like playing badminton because it brings not ony physical but also mental benefits.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là chơi cầu lông. Nó giúp tôi thư giãn giải trí sau nhiều giờ căng thẳng mệt mỏi và cải tổ sức mạnh thể chất. Trước hết, chơi cầu lông giúp tôi giảm căng thẳng mệt mỏi. Tôi luôn dành một giờ mỗi ngày để chơi cầu lông cùng bố của tớ. Tôi thường hoàn thành xong bài tập về nhà một cách nhanh gọn và cha mẹ luôn khuyến khích tôi chơi nó mỗi ngày. Thứ hai, chơi bóng rổ giúp tôi càng trở nên tự tin hơn. Nó giúp tôi kết ban được với nhiều người. Thỉnh thoảng, tôi tham gia những trận đấu và trò chuyện cùng thật nhiều người. Tóm lại, tôi thực sự thích chơi cầu lông vì nó không riêng gì có mang lại quyền lợi về vật chất mà còn quyền lợi về tinh thần.

Viết đoạn văn về môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh Cầu lông là một chủ đề quen thuộc dành riêng cho những ban học tiếng Anh.

Tài liệu gồm có 7 đoạn văn viết về sở trường chơi thể thao môn cầu lông. Với đoạn văn mẫu này những ban có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm, tích lũy vốn từ để biết phương pháp viết đoạn văn tiếng Anh ngày một hay hơn. Chúc những ban học tốt.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 1

Tiếng Anh

Everyone has a different sport they love. My favorite sport is badminton. This is a pretty easy sport to play, but to play well you need enough practice. I usually play badminton every morning. Usually I play with my dad. But if he’s busy, I’ll play with my brother. Playing badminton helped me train my fitness and it also helped me get closer to my family members. Playing badminton also helps me to lose fat for a firmer body toàn thân. Playing badminton also helps you to prevent heart disease effectively. Even though I was not good at playing, I enjoyed it very much. I thought that without badminton I would definitely feel very sad.

Tiếng Việt

Mỗi người dân có một môn thể thao yêu thích rất khác nhau. Môn thể thao mà tôi yêu thích nhất đó là môn cầu lông. Đây là môn thể thao khá dễ để chơi nhưng để chơi giỏi thì ban phải thời hạn rèn luyện đủ nhiều. Tôi thường chơi cầu lông vào mỗi buổi sáng. Thông thường tôi hay chơi cùng bố tôi. Nhưng nếu ông ấy bận thì tôi sẽ chơi cùng em trai của tớ. Chơi cầu lông giúp tôi rèn luyện thể lực của tớ mình và nó còn tương hỗ tôi thân thiết hơn với những người dân thân trong gia đình trong mái ấm gia đình. Chơi cầu lông còn tương hỗ tôi tiêu tốn đi mỡ thừa để sở hữu một khung hình săn chắc hơn. Chơi cầu lông còn tương hỗ ban phòng tránh bệnh tim một cách hiệu suất cao. Mặc dù tôi chơi cầu ông không giỏi những tôi rất thích môn thể thao này. Tôi từng nghĩ nếu không còn cầu lông chắc như đinh tôi sẽ cảm thấy rất buồn.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 2

Tiếng Anh

Badminton is one kind of exercising that will make people enjoy it. It’s also good for our health. That’s why, I’m taking badminton as one of my hobby.Badminton is a very easy trò chơi, everyone can play it. In fact, you can play it anywhere with rackets and a shuttlecock. The shuttlecock is made from goose feathers pushed into a small piece of cork. Badminton rackets are very light. They normally weigh from 90 grams to about 110 grams. The smash of the shuttlecock can travel up to 260km per hour. There are six main shots: the serve, the clear, the drop, the smash, the forehand drive and the backhand drive. The court on which badminton is played is in the shape of a rectangle and is divided in half by a net. There are two or four players, each team is on each side of the net. Badminton takes its name from the home of the Duke of Beaufort, Badminton House in Gloucestershire, England where the first trò chơi of badminton was played. There are many benefits of playing badminton for our health. It reduces bad cholesterol and increase in good cholesterol and increases the levels of HDL good cholesterol while decreasing the levels of bad cholesterols. When you play badminton, basal heart rate drops a few beats per minute and blood pressure is reduced, which protects you from heart disease. It also can reduce weight for overweigh people and attain optimal weight for their height and age. That’s why it keeps you feeling well, strong, motivated, enthusiastic and young.

Tiếng Việt

Cầu lông là một trong những loại vận động làm mọi người thú vị. Nó cũng tốt cho sức mạnh thể chất của toàn bộ chúng ta. Đó là nguyên do tại sao, tôi chơi cầu lông như thể một trong những sở trường của tôi. Cầu lông là một trò rất dễ dàng chơi, toàn bộ mọi người trọn vẹn có thể chơi nó. Trên thực tiễn, ban cũng trọn vẹn có thể chơi nó ở bất kể nơi nào với vợt và một quả cầu lông. Quả cầu lông được làm từ lông ngỗng gắn vào một trong những mảnh nhỏ của nút chai. Vợt cầu lông rất nhẹ. Chúng thường có trọng lượng từ 90 gam đến khoảng chừng 110g. Cú đánh của cầu lông trọn vẹn có thể đi được quãng đường 260km mỗi giờ. Có 6 động tác chính: giao cầu, đánh trên cao, bỏ nhỏ, đập cầu, tạt cầu thuận tay và tạt cầu trái tay. Sân chơi cầu lông hình chữ nhật và được phân thành đôi bởi một tấm lưới. Có hai hoặc bốn người chơi, một đội nhóm ở một bên của lưới. Cầu lông lấy tên từ nhà đất của Công tước xứ Beaufort, Badminton House ở Gloucestershire, Anh, nơi trận đấu cầu lông thứ nhất được trình làng. Có thật nhiều quyền lợi của việc chơi cầu lông cho sức mạnh thể chất của toàn bộ chúng ta. Nó làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt và làm tăng nồng độ HDL cholesterol tốt trong lúc giảm mức độ của cholesterol xấu. Khi ban chơi cầu lông, nhịp tim cơ bản hạ xuống một vài nhịp mỗi phút và huyết áp giảm, việc đó bảo vệ ban khỏi bệnh tim. Nó cũng giúp giảm cân riêng với những người béo phì và giúp đạt trọng lượng tối ưu so với độ cao và tuổi của tớ. Đó là nguyên do tại sao nó giúp ban cảm thấy khỏe mạnh, mạnh mẽ và tự tin, năng động, nhiệt tình và tươi tắn.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 3

Tiếng Anh

My favorite sport is badminton. It is an individual and team sport. It can last about an hour and a half. It needs at least two players, maybe more. Unlike football, badminton just needs a smaller campus to play, it needs tools like rackets, balls, nets. The two players have to take turns sending the bridge over the network until it hits the ground. Although quite easy, it also takes a lot of practical and flexible skill. In addition, badminton also helps us to be healthy and train our muscles. I love it so much, I often play it on holidays because it makes me feel more at ease after hard study days.

Tiếng Việt

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Đó là một môn thể thao thành viên và đồng đội. Nó trọn vẹn có thể kéo dãn khoảng chừng một tiếng rưỡi. Nó cần tối thiểu hai người chơi, trọn vẹn có thể nhiều hơn nữa thế nữa. Không in như bóng đá, cầu lông chỉ việc một khuôn viên nhỏ hơn để chơi, nó có nhu yếu các công cụ như vợt, bóng, lưới. Hai người chơi phải thay phiên nhau gửi cây cầu qua mạng cho tới lúc nó rơi xuống đất. Mặc dù khá thuận tiện và đơn thuần và giản dị, nó cũng cần phải thật nhiều kỹ năng thực tiễn và linh hoạt. Ngoài ra, cầu lông cũng giúp toàn bộ chúng ta khỏe mạnh và rèn luyện cơ bắp. Tôi rất thích nó, tôi thường chơi nó vào những ngày lễ vì nó khiến tôi cảm thấy tự do hơn sau những ngày học tập mệt mỏi.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 4

Tiếng Anh

Playing exercise not only improves one health but also reduce stress. I choose to play badminton after a hard studying day. Badminton is a famous sport around the world. It is played by children, adult and even od people as it helps to exercise our muscles. Unlike football, badminton needs a smaller area of place to play. All the 2 players have to do is making the ball pass by a net until it drops on the ground. Although it seems to be easy, it requires lots of practical skill and flexibility. Moreover, being good at badminton, one will be able to play other sport related to small ball such as table tennis. Nowadays, people tend to pay more attention to sports since it brings several physical and psychological benefits especially badminton. Besides, many high schools and universities teach badminton as a physical subject for students. In my opinion, everyone should take up badminton as a regular sports because of its advantages. Sport is necessary in modern society as human are going to be lazy.

Tiếng Việt

Tập luyện thể thao không những cải tổ sức khoẻ mà còn giảm căng thẳng mệt mỏi. Tôi chọn cầu lông sau những ngày học tập mệt mỏi. Cầu lông là môn thể thao nổi tiếng toàn toàn thế giới, nó được chơi bởi cả trẻ con, người lớn và kể khắp cơ thể cao tuổi. chính bới nó giúp rèn luyện cơ bắp. Không như bóng đá, cầu lông chỉ việc một khuôn viên nhỏ hơn để chơi. Hai người chơi phải lần lượt đưa cầu qua lưới cho tới lúc cầu rơi xuống đất. Mặc dù khá dễ nhưng cũng cần phải nhiều kĩ năng thực hành thực tiễn và sự mềm dẻo. hơn thế nữa, giỏi cầu long toàn bộ chúng ta trọn vẹn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị chơi những trò chơi khác tương quan đến bóng như bóng bàn. Ngày nay người ta chú trọng nhiều đến thể thao hơn vì nó mang lại nhiều quyền lợi về thể chất và tinh thần nhất là cầu lông. Hơn nữa, nhiều trường học và ĐH cũng dạy cầu lông cho học viên. Theo tôi, mọi người nên chơi cầu lông thường xuyên chính bới những quyền lợi của nó. Thể thao rất thiết yếu trong ã hội tân tiến chính bới con người đang dần trở nên lười biếng hơn.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 5

Tiếng Anh

My favorite sport is badminton, and I think it is a suitable sport for girls like me. I have been playing badminton since I was 12, and it is very good for me to improve my height. It needs at least two players to play, and we have to use rackets to hit a shuttlecock over a net. However, we can always play it in double form with two players each side or in larger teams. Points are counted when we can strike the shuttlecock across the net, and it lands within the opponent’s side of the court. We can also score when our opponent hit the shuttlecock but it does not go over the net or within our side. The scoring one can serve the shuttlecock, and it does not matter if the score is from the server and the receiver. There is one referee who sits on a very high chair right outside of the court and next to the net. He or she is the one who determines whether the shuttlecock touches the net or goes outside of the limit. Each trò chơi is played up to 21 points, if both of the players reach to 20 points, then they need to continue until one of them gains a two – point lead, for example 24 – 22. There are three sets in a match, and whoever win out of two sets, he or she wins the whole trò chơi. This is a quite simple sport without too many rules, and it does not require an ideal base of strength. Most of my girlfriends choose it as their main subject in Physical Education class, and we can both have fun and improve our health by it.

Tiếng Việt

Môn thể thao yêu thích nhất của tôi là cầu lông, và tôi nghĩ đấy là một môn thích hợp cho những cô nàng như tôi. Tôi đã chơi cầu lông Tính từ lúc lúc 12 tuổi, và nó rất tốt để tôi cải tổ độ cao của tớ. Nó cần tối thiểu hai người chơi, và toàn bộ chúng ta phải dùng vợt để đánh trái cầu qua lưới. Tuy nhiên, toàn bộ chúng ta luôn trọn vẹn có thể chơi cầu dưới dạng đồng đội kép với hai người chơi mỗi đội hoặc chơi theo nhóm to nhiều hơn. Điểm được xem khi toàn bộ chúng ta đánh cầu qua được lưới, và nó phải tiếp đất bên trong phần sân của đối thủ cạnh tranh cạnh tranh. Chúng ta cũng trọn vẹn có thể ghi điểm khi đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đánh cầu nhưng nó không mờ qua được lưới hoặc không nằm trong sân phía toàn bộ chúng ta. Người vừa ghi điểm sẽ tiến hành phát cầu, và việc người phát cầu hay người nhận cầu ghi được điểm là không thành yếu tố. Có một trọng tài ngồi trên một chiếc ghế cao bên phía ngoài sân đấu và kế bên tấm lưới. Người đó là người quyết định hành động xem trái cầu có chạm lưới hay là có bay thoát khỏi số lượng giới hạn sân hay là không. Mỗi set đấu được xem đến lúc 21 điểm, nếu cả hai người chơi đều chạm mức 20 điểm, họ phải tiếp tục chơi đến khi một trong hai có cách biệt tỉ số là 2 điểm, ví như 24 và 22. Có 3 set đấu trong một trận, và người nào thắng được 2 set thì người đó là người thắng chung cuộc. Đây là một môn thể thao khá đơn thuần và giản dị và không còn quá nhiều quy tắc, và nó không yêu cầu một nền tảng thể lực lý tưởng. Hầu hết những ban nữ trong trường tôi đều chọn môn này trong giờ Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất, và chúng tôi trọn vẹn có thể vừa vui chơi vừa cải tổ sức mạnh thể chất của tớ cùng một lúc.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 6

Tiếng Anh

In the sports I like the most is badminton. Badminton has been taught to play by my father since I was in 1st grade. Up to now, I have been with this sport for 3 years. After each class, I go to the park with my father or friend to play badminton. There are days that are just fun, there are days where we hold competitions, whoever loses will have to buy soft drinks for the other. Doing so makes the session more attractive and exciting. Due to my hard work playing badminton, my health is becoming more and more supple and healthy. I feel this is a very rewarding sport, I will stick with it for longer.

Tiếng Việt

Trong những môn thể thao, em thích nhất là môn cầu lông. Môn cầu lông được bố em dạy lối chơi từ hồi em học lớp 1. Tính đến nay, em đã gắn bó với môn thể thao này được 3 năm. Sau mỗi buổi tan học, em cùng bố hoặc ban ra khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên để đánh cầu lông. Có những hôm chỉ đánh vui, cũng luôn có thể có những hôm chúng em tổ chức triển khai tranh tài, ban nào thua sẽ phải mua nước giải khát cho những người dân còn sót lại. Làm như vậy làm cho buổi đánh thêm phần mê hoặc và sôi động hơn. Do chăm chỉ chơi cầu lông nên sức khoẻ em ngày càng dẻo dai và khỏe mạnh. Em cảm thấy đấy là môn thể thao rất có ích, em sẽ gắn bó với nó dài hơn thế nữa nữa.

Viết đoạn văn tiếng Anh nói về môn cầu lông – Mẫu 7

Tiếng Anh 

My hobby is playing badminton. It helps me relax after many stress hours and improves my helth. First of all, playing badminton makes me reduce stress. I always spend a hour each day playing badminton with my father. I often complete my homework effectually, and so my parents often encourages me to play it everyday. Secondly, playing badminton brings me become more and more confident. It helps me make friends with many people. Sometimes, I join competitive matches and chat with various types of people. In conclusion, I really like playing badminton because it brings not ony physical but also mental benefits.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là chơi cầu lông. Nó giúp tôi thư giãn giải trí sau nhiều giờ căng thẳng mệt mỏi và cải tổ sức mạnh thể chất. Trước hết, chơi cầu lông giúp tôi giảm căng thẳng mệt mỏi. Tôi luôn dành một giờ mỗi ngày để chơi cầu lông cùng bố của tớ. Tôi thường hoàn thành xong bài tập về nhà một cách nhanh gọn và cha mẹ luôn khuyến khích tôi chơi nó mỗi ngày. Thứ hai, chơi bóng rổ giúp tôi càng trở nên tự tin hơn. Nó giúp tôi kết ban được với nhiều người. Thỉnh thoảng, tôi tham gia những trận đấu và trò chuyện cùng thật nhiều người. Tóm lại, tôi thực sự thích chơi cầu lông vì nó không riêng gì có mang lại quyền lợi về vật chất mà còn quyền lợi về tinh thần.


Bạn đang đọc post Đoạn văn tiếng Anh về sở trường chơi cầu lông (7 Mẫu) 2022

Với việc Bạn mò mẩn postt Đoạn văn tiếng Anh về sở trường chơi cầu lông (7 Mẫu) FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Đoạn văn tiếng Anh về sở trường chơi cầu lông (7 Mẫu) Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Đoạn văn tiếng Anh về sở trường chơi cầu lông (7 Mẫu) Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or Join Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Đoạn #văn #tiếng #Anh #về #sở #thích #chơi #cầu #lông #Mẫu