0765562555

GDCD 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD GDCD 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân Chi tiết 2022 được update : 2021-09-06 12:48:53

3506

Xin chàoGDCD 8 Bài 18 giúp những em học viên vấn đáp những vướng mắc bài Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân phần gợi ý trang 50 và hướng dẫn giải rõ ràng những bài tập trong sách giáo khoa GDCD 8 trang 52.

Giải bài tập GDCD 8 Bài 18 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên lớp 9 tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem: GDCD 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Trả lời Gợi ý Bài 18 trang 50 SGK GDCD 8

a) Theo em, lúc nào thì công dân có quyền khiếu nại, mục tiêu của việc khiếu nại?

Trả lời:

Quyền khiếu nại là quyền của công dân, đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xem xét lại những quyết định hành động, những việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực thi công vụ theo quy định của pháp lý, quyết định hành động kỉ luật, khi nhận định rằng quyết định hành động hoặc hành vi đó trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ.

Người khiếu nại trọn vẹn có thể đến cơ quan khiếu nại trực tiếp hoặc kiến nghị và gửi đơn thư khiếu nại đến cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý.

b) Theo em, lúc nào thì công dân có quyền tố cáo, mục tiêu của việc tố cáo?

Trả lời:

Quyền của công dân, báo cho cơ quan , tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền về một vụ, việc vi phạm pháp lý của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên nào gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

Người tố cáo trọn vẹn có thể kiến nghị và gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo hành vi vi phạm pháp lý với cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền.

Giải bài tập GDCD 8 Bài 18 trang 52 Câu 1

từ khóa quan tâm: Soạn bài Cuộc họp của chữ viết trang 44

Là học viên chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con phố hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của những ban cùng lớp để nộp cho chúng. Là ban học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đơ ban ?

Gợi ý đáp án

– Một mặt em khuyên nhủ T tránh việc tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy cắp tiền của những ban cùng lớp vì đó là hành vi vi phạm pháp lý.

– Mặt khác, em tìm cách báo với thầy cô, cha mẹ T, và những chú công an để kịp thời ngăn ngừa những hành vi của T và nhóm người xấu, tổ chức triển khai cai nghiện cho ban, giúp ban trở về con phố lương thiện.

Câu 2

Khi phát hiện thấy quản trị Uỷ ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính riêng với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân (hàng xóm nhà chị Bình) có quyền khiếu nại Quyết định trên của quản trị Ưỷ ban nhân dân quận không ? Vì sao ?

Gợi ý đáp án

Căn cứ vào những điểm rất khác nhau của quyền khiếu nại, tố cáo, ông Ân không còn quyền khiếu nại. Vì, ông chỉ là người hàng xóm và không còn quyền, quyền lợi tương quan, trực tiếp đến quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính của quản trị Ủy ban nhân dân quận.

Câu 3

Hãy nhận xét và phát biểu tâm ý của tớ về những ý kiến sau :

a) Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

b) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ quyền lợi của tớ mình công dân.

Gợi ý đáp án

Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình mẫu tử (Dàn ý + 18 mẫu)

Các ý kiến trên chưa đúng chuẩn:

– Câu a tương hỗ update thêm: bảo vệ quyền lợi công dân

– Câu b viết lại:… tham gia quản lí nhà nước và bảo vệ quyền lợi của công dân.

– Viết đúng: Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ quyền lợi của công dân.

Câu 4

Nhận xét sự giống và rất khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người dân có quyền khiếu nại, tố cáo và mục tiêu khiếu nại, tố cáo)

Gợi ý đáp án

* Giống nhau

Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 1992. Là công cụ để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, của tập thể và của thành viên. Là phương tiện đi lại để công dân tham gia quản lí nhà nước, xã hội.

* Khác nhau:

– Đối tượng:

Đối tượng của khiếu nại là những quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính. Đối tượng của tố cáo là hành vi vi phạm pháp lý gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

– Cơ sở:

Cơ sở của khiếu nại là quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ mình người khiếu nại khi bị xâm phạm. Cơ sở của tô cáo là toàn bộ những hành vi vi phạm pháp lý gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

– Mục đích:

Mục đích của khiếu nại là để Phục hồi quyền và quyền lợi hợp pháp của người đã biết thành xâm phạm hoặc bị thiệt hại. Mục đích của tố cáo là nhằm mục đích phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp lý xâm phạm đến quyền lợi nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

GDCD 8 Bài 18 giúp những em học viên vấn đáp những vướng mắc bài Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân phần gợi ý trang 50 và hướng dẫn giải rõ ràng những bài tập trong sách giáo khoa GDCD 8 trang 52.

Giải bài tập GDCD 8 Bài 18 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên lớp 9 tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem: GDCD 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Trả lời Gợi ý Bài 18 trang 50 SGK GDCD 8

a) Theo em, lúc nào thì công dân có quyền khiếu nại, mục tiêu của việc khiếu nại?

Trả lời:

Quyền khiếu nại là quyền của công dân, đề xuất kiến nghị cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xem xét lại những quyết định hành động, những việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực thi công vụ theo quy định của pháp lý, quyết định hành động kỉ luật, khi nhận định rằng quyết định hành động hoặc hành vi đó trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ.

Người khiếu nại trọn vẹn có thể đến cơ quan khiếu nại trực tiếp hoặc kiến nghị và gửi đơn thư khiếu nại đến cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý.

b) Theo em, lúc nào thì công dân có quyền tố cáo, mục tiêu của việc tố cáo?

Trả lời:

Quyền của công dân, báo cho cơ quan , tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền về một vụ, việc vi phạm pháp lý của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên nào gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

Người tố cáo trọn vẹn có thể kiến nghị và gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo hành vi vi phạm pháp lý với cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên có thẩm quyền.

Giải bài tập GDCD 8 Bài 18 trang 52 Câu 1

từ khóa quan tâm: Soạn bài Cuộc họp của chữ viết trang 44

Là học viên chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con phố hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của những ban cùng lớp để nộp cho chúng. Là ban học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đơ ban ?

Gợi ý đáp án

– Một mặt em khuyên nhủ T tránh việc tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy cắp tiền của những ban cùng lớp vì đó là hành vi vi phạm pháp lý.

– Mặt khác, em tìm cách báo với thầy cô, cha mẹ T, và những chú công an để kịp thời ngăn ngừa những hành vi của T và nhóm người xấu, tổ chức triển khai cai nghiện cho ban, giúp ban trở về con phố lương thiện.

Câu 2

Khi phát hiện thấy quản trị Uỷ ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính riêng với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân (hàng xóm nhà chị Bình) có quyền khiếu nại Quyết định trên của quản trị Ưỷ ban nhân dân quận không ? Vì sao ?

Gợi ý đáp án

Căn cứ vào những điểm rất khác nhau của quyền khiếu nại, tố cáo, ông Ân không còn quyền khiếu nại. Vì, ông chỉ là người hàng xóm và không còn quyền, quyền lợi tương quan, trực tiếp đến quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính của quản trị Ủy ban nhân dân quận.

Câu 3

Hãy nhận xét và phát biểu tâm ý của tớ về những ý kiến sau :

a) Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

b) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ quyền lợi của tớ mình công dân.

Gợi ý đáp án

Tham khảo: Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình mẫu tử (Dàn ý + 18 mẫu)

Các ý kiến trên chưa đúng chuẩn:

– Câu a tương hỗ update thêm: bảo vệ quyền lợi công dân

– Câu b viết lại:… tham gia quản lí nhà nước và bảo vệ quyền lợi của công dân.

– Viết đúng: Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ quyền lợi của công dân.

Câu 4

Nhận xét sự giống và rất khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người dân có quyền khiếu nại, tố cáo và mục tiêu khiếu nại, tố cáo)

Gợi ý đáp án

* Giống nhau

Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 1992. Là công cụ để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, của tập thể và của thành viên. Là phương tiện đi lại để công dân tham gia quản lí nhà nước, xã hội.

* Khác nhau:

– Đối tượng:

Đối tượng của khiếu nại là những quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính. Đối tượng của tố cáo là hành vi vi phạm pháp lý gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

– Cơ sở:

Cơ sở của khiếu nại là quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ mình người khiếu nại khi bị xâm phạm. Cơ sở của tô cáo là toàn bộ những hành vi vi phạm pháp lý gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

– Mục đích:

Mục đích của khiếu nại là để Phục hồi quyền và quyền lợi hợp pháp của người đã biết thành xâm phạm hoặc bị thiệt hại. Mục đích của tố cáo là nhằm mục đích phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp lý xâm phạm đến quyền lợi nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai.

Bạn đang xem nội dung bài viết GDCD 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt GDCD 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu GDCD 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu GDCD 8 Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc ThamGia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#GDCD #Bai #Quyên #khiêu #nai #tô #cao #cua #công #dân