0765562555

Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm New 2022 được update : 2021-09-10 10:40:40

3087

Xin chàoGiấy xác nhận học ngành ô nhiễm là biểu mẫu được Nhà trường lập ra để cấp cho sinh viên tương hỗ update vào hồ sơ đề xuất kiến nghị xem xét xử lý và xử lý tiền tương hỗ miễn, giảm học phí theo quy định và chính sách hiện hành của pháp lý.

Nội dung trong trong mẫu giấy xác nhận cần trình diễn rõ thông tin học viên, sinh viên, hộ khẩu thường trú, khoa, lớp. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm – Mẫu 1

BỘ……………….TRƯỜNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: …….

….…..ngày….tháng….năm

GIẤY XÁC NHẬN

Họ tên sinh viên: …………………………………..MSSV:…………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (ghi khá đầy đủ):…………………………………………

Hiện là sinh viên năm thứ: ….Học kỳ:….. Năm học: 20… – 20…. Lớp:……….

Khoa: ……………………….Ngành:………………………………………

Khóa học: 20 -20 .Thời gian khóa học: … năm. Hệ đào tạo và giảng dạy: ………… của nhà trường.

Khoa: ……………………………………………………………………

Xác nhận ngành (ghi rõ đối tượng người dùng ngành nghề nặng nhọc, ô nhiễm)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Giấy xác nhận này cấp để sinh viên ……………………………… tương hỗ update hồ sơ đề xuất kiến nghị xem xét xử lý và xử lý tiền tương hỗ miễn, giảm học phí theo quy định và chính sách hiện hành.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm – Mẫu 2

BỘ……………….

TRƯỜNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: …….

….…..ngày….tháng….năm

GIẤY XÁC NHẬNSinh viên chuyên ngành nghề nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm

TRƯỜNG ………………….. XÁC NHẬN:

Anh (Chị): Ngày sinh: ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..

Lớp: …………………- Khóa học:…………. – Mã SV:……….

Khoa:………………………Hệ đào tạo và giảng dạy: …………………………..

Là sinh viên học nghề: ……………………………………

Thuộc khuôn khổ “Nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm” theo Quyết định số ………….. của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tại mục ………..)./.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm là biểu mẫu được Nhà trường lập ra để cấp cho sinh viên tương hỗ update vào hồ sơ đề xuất kiến nghị xem xét xử lý và xử lý tiền tương hỗ miễn, giảm học phí theo quy định và chính sách hiện hành của pháp lý.

Nội dung trong trong mẫu giấy xác nhận cần trình diễn rõ thông tin học viên, sinh viên, hộ khẩu thường trú, khoa, lớp. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu tại đây.

Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm – Mẫu 1

BỘ……………….TRƯỜNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: …….

….…..ngày….tháng….năm

GIẤY XÁC NHẬN

Họ tên sinh viên: …………………………………..MSSV:…………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (ghi khá đầy đủ):…………………………………………

Hiện là sinh viên năm thứ: ….Học kỳ:….. Năm học: 20… – 20…. Lớp:……….

Khoa: ……………………….Ngành:………………………………………

Khóa học: 20 -20 .Thời gian khóa học: … năm. Hệ đào tạo và giảng dạy: ………… của nhà trường.

Khoa: ……………………………………………………………………

Xác nhận ngành (ghi rõ đối tượng người dùng ngành nghề nặng nhọc, ô nhiễm)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Giấy xác nhận này cấp để sinh viên ……………………………… tương hỗ update hồ sơ đề xuất kiến nghị xem xét xử lý và xử lý tiền tương hỗ miễn, giảm học phí theo quy định và chính sách hiện hành.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm – Mẫu 2

BỘ……………….

TRƯỜNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: …….

….…..ngày….tháng….năm

GIẤY XÁC NHẬNSinh viên chuyên ngành nghề nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm

TRƯỜNG ………………….. XÁC NHẬN:

Anh (Chị): Ngày sinh: ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..

Lớp: …………………- Khóa học:…………. – Mã SV:……….

Khoa:………………………Hệ đào tạo và giảng dạy: …………………………..

Là sinh viên học nghề: ……………………………………

Thuộc khuôn khổ “Nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm” theo Quyết định số ………….. của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tại mục ………..)./.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA


Bạn đang tìm hiểu thêm bài Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm 2022

Với việc Bạn mò mẩn postt Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Giấy xác nhận học ngành ô nhiễm Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Giấy #xác #nhận #học #ngành #độc #hại