0765562555

Hoá học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Hoá học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng New 2022 được update : 2021-09-07 22:06:25

3249

Xin chàoHoá học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về phân loại, tính chất hóa học và tín hiệu nhận ra của bazơ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 27, 30.

Việc giải Hóa 9 bài 8 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng

Lý thuyết Hóa 9 Bài 8 Một số bazơ quan trọng A. Natri hiđroxit NaOH

I. Tính chất vật lí

– Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

– Dung dịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải giấy và ăn mòn da. Khi sử dụng NaOH phải rất là thận trọng.

II. Tính chất hóa học

Natri hiđroxit có khá đầy đủ tính chất của một bazơ tan (kiềm).

1. Làm đổi màu chất thông tư.

Dung dịch NaOH làm đổi màu qùy tím thành xanh, dung dịch phenolphatalein không màu thành red color.

2. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

3. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

(khi NaOH tác dụng với CO2, SO2 còn tồn tại thể tạo ra muối axit NaHCO3, NHSO3)

4. Tác dụng với dung dịch muối.

Thí dụ: 2 NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

III. Ứng dụng

Natri hiđroxit có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong sản xuất. Nó được sử dụng trong:

– Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt.

– Sản xuất giấy, tơ tự tạo, trong chế biến dầu mỏ.

– Sản xuất nhôm (làm sạch quặng nhôm trước lúc sản xuất).

IV. Sản xuất Natri hiđroxit

Trong công nghiệp, NaOH được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa. Thùng điện phân có màng ngăn giữa cực âm và cực dương.

2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2

B. Canxi hiđroxit Ca(OH)2

I. Tính chất dung dịch canxi hiđroxit

Để có dung dịch canxi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta hòa tan một ít vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Lọc vôi nước, chất lỏng thu được là dung dịch Ca(OH)2.

II. Tính chất hóa học

Dung dịch Canxi hiđroxit: Ca(OH)2 có những tính chất của một bazơ tan.

1. Làm đổi màu qùy tím thành xanh, dung dịch phenolphatalein không màu thành red color.

2. Tác dụng với axit, tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

3. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Tham khảo: Đoạn văn tiếng Anh tả về một mùa trong năm (17 mẫu)

Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

4. Tác dụng với dung dịch muối.

Thí dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

III. Ứng dụng

Canxi hiđroxit được sử dụng:

– Làm vật tư trong xây dựng.

– Khử chua đất trồng trọt.

-Khử độc những chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật hoang dã…

Giải bài tập Hóa 9 Bài 8 trang 27 Câu 1

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình diễn cách nhận ra chất đựng trong mọi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết những phương trình hóa học nếu có.

Gợi ý đáp án

Lấy mẫu thử từng chất và đánh số thứ tự. Hòa tan bộ sưu tập thử vào H2O rồi thử những dung dịch:

– Dùng quỳ tím cho vào từng mẫu thử

+ Mẫu nào làm quỳ tím hóa xanh đó là NaOH và Ba(OH)2.

+ Còn lại là NaCl không còn hiện tượng kỳ lạ.

– Cho H2SO4 vào bộ sưu tập thử NaOH và Ba(OH)2

+ Mẫu nào có kết tủa trắng đó là thành phầm của Ba(OH)2

PTHH: Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ trắng + 2H2O

+ Còn lại là NaOH.

Câu 2

Có những chất sau: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl. Hãy chọn những chất thích hợp điền vào sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình hóa học.

a) … → Fe2O3 + H2O

b) H2SO4 + … → Na2SO4 + H2

c) H2SO4 + … → ZnSO4 + H2O

d) NaOH + … → NaCl + H2O

e) … + CO2 → Na2CO3 + H2O.

Gợi ý đáp án

a) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

b) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

c) H2SO4 + Zn(OH)2 → ZnSO4 + 2H2O

d) NaOH + HCl → NaCl + H2O

e) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O.

Câu 3

Dẫn từ từ là 1,568 lít khí CO2(đktc) vào một trong những dung dịch có hòa tan 6,4g NaOH.

a) Chất nào đã lấy dư và dư là bao nhiêu (lít hoặc gam)?

b) Hãy xác lập muối thu được sau phản ứng.

Gợi ý đáp án

Xem thêm: Lịch sử lớp 5 Bài 26: Tiến vào dinh độc lập

nCO2 =1,568/22,4 = 0,07 mol; nNaOH =6,4/40 = 0,16 mol

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Bđ: 0,16    0,07 (mol)

Pứ: 0,14      0,07 → 0,07         0,07

Spứ: 0,02        0           0,07

a) Theo phương trình phản ứng NaOH dư, CO2 phản ứng hết, khối lượng NaOH dư: 0,02 × 40 = 0,8 g

b) Khối lượng muối Na2CO3 tạo thành là: 0,07 × 106 = 7,42 g.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 8 trang 30 Câu 1

Viết những phương trình hóa học thực thi những quy đổi hóa học sau:

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học của những phản ứng:

(1) CaCO3 CaO + CO2

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Câu 2

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn white color sau: CaCO3, Ca(OH)2, CaO. Hãy nhận ra chất đựng trong mọi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

Lấy mỗi chất rắn 1 ít làm mẫu thử và đánh số thứ tự

– Cho ba chất rắn vào nước:

+ Chất nào không tan trong nước đó là CaCO3.

+ Chất nào phản ứng với nước làm nóng ống nghiệm là CaO

PTHH: CaO + H2O → Ca(OH)2

+ Chất chỉ tan một phần tạo chất lỏng white color và có một phần kết tủa lắng dưới mặt đáy là Ca(OH)2

Câu 3

Hãy viết những phương trình hóa học khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) Muối natri hiđrosunfat.

b) Muối natri sunfat.

Gợi ý đáp án

a) Muối natri hidrosunfat: NaHSO4

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

b) Muối natri sunfat: Na2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Câu 4

Một dung dịch bão trung khí CO2 trong nước có pH = 4. Hãy lý giải và viết phương trình hóa học của CO2 với nước.

Gợi ý đáp án

Dung dịch bão hòa CO2 trong nước tạo ra dung dịch axit cacbonic (H2CO3) là axit yếu, có pH = 4.

CO2 + H2O ⇌ H2CO3.

Hoá học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về phân loại, tính chất hóa học và tín hiệu nhận ra của bazơ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 27, 30.

Việc giải Hóa 9 bài 8 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng

Lý thuyết Hóa 9 Bài 8 Một số bazơ quan trọng A. Natri hiđroxit NaOH

I. Tính chất vật lí

– Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

– Dung dịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải giấy và ăn mòn da. Khi sử dụng NaOH phải rất là thận trọng.

II. Tính chất hóa học

Natri hiđroxit có khá đầy đủ tính chất của một bazơ tan (kiềm).

1. Làm đổi màu chất thông tư.

Dung dịch NaOH làm đổi màu qùy tím thành xanh, dung dịch phenolphatalein không màu thành red color.

2. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

3. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

(khi NaOH tác dụng với CO2, SO2 còn tồn tại thể tạo ra muối axit NaHCO3, NHSO3)

4. Tác dụng với dung dịch muối.

Thí dụ: 2 NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

III. Ứng dụng

Natri hiđroxit có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong sản xuất. Nó được sử dụng trong:

– Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt.

– Sản xuất giấy, tơ tự tạo, trong chế biến dầu mỏ.

– Sản xuất nhôm (làm sạch quặng nhôm trước lúc sản xuất).

IV. Sản xuất Natri hiđroxit

Trong công nghiệp, NaOH được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa. Thùng điện phân có màng ngăn giữa cực âm và cực dương.

2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2

B. Canxi hiđroxit Ca(OH)2

I. Tính chất dung dịch canxi hiđroxit

Để có dung dịch canxi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta hòa tan một ít vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Lọc vôi nước, chất lỏng thu được là dung dịch Ca(OH)2.

II. Tính chất hóa học

Dung dịch Canxi hiđroxit: Ca(OH)2 có những tính chất của một bazơ tan.

1. Làm đổi màu qùy tím thành xanh, dung dịch phenolphatalein không màu thành red color.

2. Tác dụng với axit, tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

3. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Tham khảo: Đoạn văn tiếng Anh tả về một mùa trong năm (17 mẫu)

Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

4. Tác dụng với dung dịch muối.

Thí dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

III. Ứng dụng

Canxi hiđroxit được sử dụng:

– Làm vật tư trong xây dựng.

– Khử chua đất trồng trọt.

-Khử độc những chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật hoang dã…

Giải bài tập Hóa 9 Bài 8 trang 27 Câu 1

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Hãy trình diễn cách nhận ra chất đựng trong mọi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết những phương trình hóa học nếu có.

Gợi ý đáp án

Lấy mẫu thử từng chất và đánh số thứ tự. Hòa tan bộ sưu tập thử vào H2O rồi thử những dung dịch:

– Dùng quỳ tím cho vào từng mẫu thử

+ Mẫu nào làm quỳ tím hóa xanh đó là NaOH và Ba(OH)2.

+ Còn lại là NaCl không còn hiện tượng kỳ lạ.

– Cho H2SO4 vào bộ sưu tập thử NaOH và Ba(OH)2

+ Mẫu nào có kết tủa trắng đó là thành phầm của Ba(OH)2

PTHH: Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ trắng + 2H2O

+ Còn lại là NaOH.

Câu 2

Có những chất sau: Zn, Zn(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, CuSO4, NaCl, HCl. Hãy chọn những chất thích hợp điền vào sơ đồ phản ứng sau và lập phương trình hóa học.

a) … → Fe2O3 + H2O

b) H2SO4 + … → Na2SO4 + H2

c) H2SO4 + … → ZnSO4 + H2O

d) NaOH + … → NaCl + H2O

e) … + CO2 → Na2CO3 + H2O.

Gợi ý đáp án

a) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

b) H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

c) H2SO4 + Zn(OH)2 → ZnSO4 + 2H2O

d) NaOH + HCl → NaCl + H2O

e) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O.

Câu 3

Dẫn từ từ là 1,568 lít khí CO2(đktc) vào một trong những dung dịch có hòa tan 6,4g NaOH.

a) Chất nào đã lấy dư và dư là bao nhiêu (lít hoặc gam)?

b) Hãy xác lập muối thu được sau phản ứng.

Gợi ý đáp án

Xem thêm: Lịch sử lớp 5 Bài 26: Tiến vào dinh độc lập

nCO2 =1,568/22,4 = 0,07 mol; nNaOH =6,4/40 = 0,16 mol

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Bđ: 0,16    0,07 (mol)

Pứ: 0,14      0,07 → 0,07         0,07

Spứ: 0,02        0           0,07

a) Theo phương trình phản ứng NaOH dư, CO2 phản ứng hết, khối lượng NaOH dư: 0,02 × 40 = 0,8 g

b) Khối lượng muối Na2CO3 tạo thành là: 0,07 × 106 = 7,42 g.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 8 trang 30 Câu 1

Viết những phương trình hóa học thực thi những quy đổi hóa học sau:

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học của những phản ứng:

(1) CaCO3 CaO + CO2

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Câu 2

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn white color sau: CaCO3, Ca(OH)2, CaO. Hãy nhận ra chất đựng trong mọi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

Lấy mỗi chất rắn 1 ít làm mẫu thử và đánh số thứ tự

– Cho ba chất rắn vào nước:

+ Chất nào không tan trong nước đó là CaCO3.

+ Chất nào phản ứng với nước làm nóng ống nghiệm là CaO

PTHH: CaO + H2O → Ca(OH)2

+ Chất chỉ tan một phần tạo chất lỏng white color và có một phần kết tủa lắng dưới mặt đáy là Ca(OH)2

Câu 3

Hãy viết những phương trình hóa học khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) Muối natri hiđrosunfat.

b) Muối natri sunfat.

Gợi ý đáp án

a) Muối natri hidrosunfat: NaHSO4

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

b) Muối natri sunfat: Na2SO4

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Câu 4

Một dung dịch bão trung khí CO2 trong nước có pH = 4. Hãy lý giải và viết phương trình hóa học của CO2 với nước.

Gợi ý đáp án

Dung dịch bão hòa CO2 trong nước tạo ra dung dịch axit cacbonic (H2CO3) là axit yếu, có pH = 4.

CO2 + H2O ⇌ H2CO3.


Bạn đang xem post Hoá học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng 2022

Với việc Bạn xem post Hoá học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Hoá học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Hoá học 9 Bài 8: Một số bazơ quan trọng Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or ThamGia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Hoá #học #Bài #Một #số #bazơ #quan #trọng