0765562555

Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối New 2022 được update : 2021-09-07 21:53:54

3237

Xin chàoHoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về phân loại, tính chất hóa học và tín hiệu nhận ra của muối. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 33.

Việc giải Hóa 9 bài 9 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Lý thuyết Hóa 9 bài 9: Tính chất hóa học của muối I. Tính chất hóa học của muối

1. Tác dụng với sắt kẽm kim loại

Dung dịch muối trọn vẹn có thể tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối mới và sắt kẽm kim loại mới.

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓ Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tác dụng với axit

Muối trọn vẹn có thể tác dụng được với axit tạo thành muối mới và axit mới.

Ví dụ:

AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

Hai dung dịch muối trọn vẹn có thể tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.

Ví dụ:

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓ BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4 ↓

4. Tác dụng với dung dịch bazơ

Dung dịch muối trọn vẹn có thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

Ví dụ:

K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3↓ CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

5. Phản ứng phân hủy muối

Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

II. Phản ứng trao đổi trong dung dịch

1. Định nghĩa: Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong số đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu trúc của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

2. Điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi

Phản ứng trao đổi trong dung dịch của những chất chỉ xẩy ra nếu thành phầm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.

Ví dụ:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ K2SO4 + NaOH: Phản ứng không xẩy ra.

Chú thích: Phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xẩy ra.

Ví dụ:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Giải bài tập Hóa 9 Bài 9 trang 33 Câu 1

Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo ra:

a) Chất khí.

b) Chất kết tủa.

Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

a) Tạo ra chất khí, ví dụ muối cacbonat (CaCO3, Na2CO3, NaHCO3) hoặc dung dịch muối sunfit (Na2SO3) tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng):

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 ↑ + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

Tham khảo: Tập làm văn lớp 5: Luyện tập tả cảnh trang 43

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O

b) Tạo chất kết tủa, ví dụ dung dịch muối (BaCl2, Ba(CH3COO)2, Ba(NO3)2 …) tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa BaSO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

Ba(CH3COO)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CH3COOH

Hoặc những dung dịch muối bari tác dụng với dung dịch muối cacbonat (Na2CO3, K2CO3) tạo ra BaCO3 kết tủa.

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaNO3.

Câu 2

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng dung dịch muối sau: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận ra chất đựng trong mọi lọ. Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:

– Dùng dd NaCl có sẵn trong phòng thí nghiệm lần lượt cho vào từng mẫu thử trên:

+ Có kết tủa trắng xuất hiện đó là thành phầm của AgNO3.

PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

+ Không có hiện tượng kỳ lạ gì là CuSO4 và NaCl

– Dùng dung dịch NaOH có trong phòng thí nghiệm cho vào 2 mẫu còn sót lại:

+ Mẫu nào có kết tủa đó là thành phầm của CuSO4.

PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

+ Còn lại là NaCl.

Câu 3

Có những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết thêm thêm muối nào trọn vẹn có thể tác dụng với:

a) Dung dịch NaOH.

b) Dung dịch HCl.

c) Dung dịch AgNO3.

Nếu có phản ứng, hãy viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

a) Tác dụng với dung dịch NaOH là dung dịch những muối Mg(NO3)2 và CuCl2 vì sinh ra

Mg(OH)2 kết tủa, Cu(OH)2 kết tủa.

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

b) Không muối nào tác dụng với dung dịch HCl.

c) Tác dụng với dung dịch AgNO3 là dung dịch muối CuCl2 tạo AgCl kết tủa trắng.

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2.

Câu 4

Cho những dung dịch muối sau này phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (0) nếu không:

Na2CO3 KCl Na2SO4 NaNO3 Pb(NO3)2 BaCl2

Tham khảo: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở trường xem phim

Hãy viết phương trình hóa học ở ô có dấu (x).

Gợi ý đáp án

Na2CO3 KCl Na2SO4 NaNO3 Pb(NO3)2 x x x o BaCl2 x o x o

Phương trình hóa học của những phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → PbCO3 ↓ + 2NaNO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → PbCl2 ↓ + 2KNO3

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 ↓ + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl.

Câu 5

Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat. Câu vấn đáp nào sau này là đúng nhất cho hiện tượng kỳ lạ quan sát được?

a) Không có hiện tượng kỳ lạ nào xẩy ra.

b) Kim loại đồng red color bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không còn sự thay đổi.

c) Một phần đinh sắt bị hòa tan, sắt kẽm kim loại đồng bám ngoài đinh sắt và màu xanh của dung dịch ban sơ nhạt dần.

d) Không có chất mới nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hòa tan.

Giải thích cho việc lựa chọn đó và viết phương trình phản ứng xẩy ra.

Gợi ý đáp án

Câu c đúng.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khi cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4, đinh sắt bị hòa tan, sắt kẽm kim loại đồng sinh ra bám ngoài đinh sắt, dung dịch CuSO4 tham gia phản ứng (tạo thành FeSO4) nên màu xanh của dung dịch ban sơ sẽ bị nhạt dần.

(Lưu ý: Kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu thoát khỏi dung dịch muối của chúng)

Câu 6

Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho biết thêm thêm hiện tượng kỳ lạ quan sát được và viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính nồng độ mol của chất còn sót lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể.

Gợi ý đáp án

CaCl2 + 2AgNO3 -> 2AgCl+ Ca(NO3)2

a) Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa white color là AgCl

b) mAgCl=1,435 gam

c) dd sau phản ứng có chứa

0,015 (mol) CaCl2 dư

0,005 mol Ca(NO3)2

CMcaCl2=0,15M và CMca(NO3)2 = 0,05 M.

Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về phân loại, tính chất hóa học và tín hiệu nhận ra của muối. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 33.

Việc giải Hóa 9 bài 9 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Lý thuyết Hóa 9 bài 9: Tính chất hóa học của muối I. Tính chất hóa học của muối

1. Tác dụng với sắt kẽm kim loại

Dung dịch muối trọn vẹn có thể tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối mới và sắt kẽm kim loại mới.

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓ Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tác dụng với axit

Muối trọn vẹn có thể tác dụng được với axit tạo thành muối mới và axit mới.

Ví dụ:

AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3 CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

Hai dung dịch muối trọn vẹn có thể tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới.

Ví dụ:

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓ BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4 ↓

4. Tác dụng với dung dịch bazơ

Dung dịch muối trọn vẹn có thể tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới.

Ví dụ:

K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3↓ CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

5. Phản ứng phân hủy muối

Nhiều muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

II. Phản ứng trao đổi trong dung dịch

1. Định nghĩa: Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong số đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu trúc của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

2. Điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi

Phản ứng trao đổi trong dung dịch của những chất chỉ xẩy ra nếu thành phầm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.

Ví dụ:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ K2SO4 + NaOH: Phản ứng không xẩy ra.

Chú thích: Phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xẩy ra.

Ví dụ:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Giải bài tập Hóa 9 Bài 9 trang 33 Câu 1

Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo ra:

a) Chất khí.

b) Chất kết tủa.

Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

a) Tạo ra chất khí, ví dụ muối cacbonat (CaCO3, Na2CO3, NaHCO3) hoặc dung dịch muối sunfit (Na2SO3) tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng):

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 ↑ + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

Tham khảo: Tập làm văn lớp 5: Luyện tập tả cảnh trang 43

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O

b) Tạo chất kết tủa, ví dụ dung dịch muối (BaCl2, Ba(CH3COO)2, Ba(NO3)2 …) tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa BaSO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HCl

Ba(CH3COO)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CH3COOH

Hoặc những dung dịch muối bari tác dụng với dung dịch muối cacbonat (Na2CO3, K2CO3) tạo ra BaCO3 kết tủa.

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaNO3.

Câu 2

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng dung dịch muối sau: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận ra chất đựng trong mọi lọ. Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:

– Dùng dd NaCl có sẵn trong phòng thí nghiệm lần lượt cho vào từng mẫu thử trên:

+ Có kết tủa trắng xuất hiện đó là thành phầm của AgNO3.

PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

+ Không có hiện tượng kỳ lạ gì là CuSO4 và NaCl

– Dùng dung dịch NaOH có trong phòng thí nghiệm cho vào 2 mẫu còn sót lại:

+ Mẫu nào có kết tủa đó là thành phầm của CuSO4.

PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

+ Còn lại là NaCl.

Câu 3

Có những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết thêm thêm muối nào trọn vẹn có thể tác dụng với:

a) Dung dịch NaOH.

b) Dung dịch HCl.

c) Dung dịch AgNO3.

Nếu có phản ứng, hãy viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

a) Tác dụng với dung dịch NaOH là dung dịch những muối Mg(NO3)2 và CuCl2 vì sinh ra

Mg(OH)2 kết tủa, Cu(OH)2 kết tủa.

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

b) Không muối nào tác dụng với dung dịch HCl.

c) Tác dụng với dung dịch AgNO3 là dung dịch muối CuCl2 tạo AgCl kết tủa trắng.

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2.

Câu 4

Cho những dung dịch muối sau này phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (0) nếu không:

Na2CO3 KCl Na2SO4 NaNO3 Pb(NO3)2 BaCl2

Tham khảo: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở trường xem phim

Hãy viết phương trình hóa học ở ô có dấu (x).

Gợi ý đáp án

Na2CO3 KCl Na2SO4 NaNO3 Pb(NO3)2 x x x o BaCl2 x o x o

Phương trình hóa học của những phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → PbCO3 ↓ + 2NaNO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → PbCl2 ↓ + 2KNO3

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 ↓ + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl.

Câu 5

Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat. Câu vấn đáp nào sau này là đúng nhất cho hiện tượng kỳ lạ quan sát được?

a) Không có hiện tượng kỳ lạ nào xẩy ra.

b) Kim loại đồng red color bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không còn sự thay đổi.

c) Một phần đinh sắt bị hòa tan, sắt kẽm kim loại đồng bám ngoài đinh sắt và màu xanh của dung dịch ban sơ nhạt dần.

d) Không có chất mới nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hòa tan.

Giải thích cho việc lựa chọn đó và viết phương trình phản ứng xẩy ra.

Gợi ý đáp án

Câu c đúng.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khi cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4, đinh sắt bị hòa tan, sắt kẽm kim loại đồng sinh ra bám ngoài đinh sắt, dung dịch CuSO4 tham gia phản ứng (tạo thành FeSO4) nên màu xanh của dung dịch ban sơ sẽ bị nhạt dần.

(Lưu ý: Kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu thoát khỏi dung dịch muối của chúng)

Câu 6

Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho biết thêm thêm hiện tượng kỳ lạ quan sát được và viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c) Tính nồng độ mol của chất còn sót lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể.

Gợi ý đáp án

CaCl2 + 2AgNO3 -> 2AgCl+ Ca(NO3)2

a) Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa white color là AgCl

b) mAgCl=1,435 gam

c) dd sau phản ứng có chứa

0,015 (mol) CaCl2 dư

0,005 mol Ca(NO3)2

CMcaCl2=0,15M và CMca(NO3)2 = 0,05 M.


Bạn đang đọc post Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or ThamGia Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Hoá #học #Bài #Tính #chất #hóa #học #của #muối