0765562555

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường Chi tiết 2022 được update : 2021-09-08 10:10:39

3498

Xin chàoKế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường giúp thầy cô tìm hiểu thêm, để lên kế hoạch giáo dục thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn. Đây đó đó là cấu trúc giảng dạy, phân loại tiết học, phân loại thời hạn kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022 môn Lịch sử 6.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Chân trời sáng tạo. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

TRƯỜNG: ……………………………….

TỔ: ………………………………………….

Họ và tên giáo viên: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊNMÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 6(Năm học 20….. – 20…..)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình.

STT Bài học (1) Số tiết (2) Thời điểm (3) Thiết bị dạy học (4) Địa điểm dạy học (5) ST TT

1

Bài 1. Lịch sử và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

1

1

1

Máy tính, tivi

-Tranh chụp về những sự kiện

– Tranh ảnh về một số trong những hiện vật lịch sử dân tộc cổ- trung đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

2

Các nhà sử học nhờ vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử dân tộc

1

2

2

Máy tính, tivi

– Tranh ảnh về một số trong những hiện vật lịch sử dân tộc cổ- trung đại

– phim khai thác di tích lịch sử dân tộc hoàng thành thăng long

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

3

Bài 3. Cách tính thời hạn trong lịch sử dân tộc

1

3

3

Máy tính, tivi

– Tờ lịch treo tường

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

4

Bài 4, tham khảo gốc loài người

2

4.5

3.5

Máy tính, tivi

– Bản đồ dấu tích khảo cổ trên giang sơn Việt Nam và khu vực Khu vực Đông Nam Á

– Tranh những hiện vật khảo cổ học

– Phim về những hiện vật khảo cổ học tiêu biểu vượt trội

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

5

Bài 5. Xã hội nguyên thủy

2

6.7

6.7

Máy tính, tivi

– Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

6

Bài 6. Sự chuyển và phân hoá của xã hội nguyên thuỷ

2

89

89

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

7

Kiểm tra thời gian giữa kỳ I

1

10

10

Đề kiểm tra

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

8

Bài 7 . Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

3

11,12,13

11,12,13

Máy tính, tivi

– Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

9

Bài 8. Ấn Độ cổ đại

3

14,15,16

14,15,16

Máy tính, tivi

-Bản đồ Ấn độ cỏ đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Ôn tập học kỳ

1

17

17

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Kiểm tra học kỳ

1

18

18

Đề kiểm tra

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

2

19,20

19

Máy tính, tivi

– Bản đồ Trung Quốc cổ đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 10. Hy Lạp -Rô Ma cổ đại

3

21,22,23

20,21

Máy tính, tivi

– Bản đồ Hy Lạp, La Mã cổ đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 11. Các vương quốc sơ kỳ Khu vực Đông Nam Á

2

24,25

21,22

Máy tính, tivi

– Bản đồ Khu vực Đông Nam Á cổ đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 12. Sự hình thành và trong bước thứ nhất tăng trưởng của những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (thế kỷ VII-X)

1

26

22

Máy tính, tivi

-Bản đồ Khu vực Đông Nam Á khoảng chừng thế kỉ VII

Bản đồ Khu vực Đông Nam Á thế kỉ X

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 13. Giao lưu thương mại và văn hóa truyền thống ở Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên đến thế kỷ 10

1

27

23

Máy tính, tivi

-Bản đồ thể hiện hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại trên biển khơi đông

– Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur

-Video về văn hoá Ốc eo

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc

4

28,29,30.31

23,24,25

Máy tính, tivi

– Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac

– video về đời sống xã hội và phong tục của ngừoi văn Lang Âu Lạc

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 15. Chính sách cai trị của phong kiến hướng phía bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc

3

32,33,34

25,26

Máy tính, tivi

– Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Ôn tập

35

27

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Kiểm tra thời gian giữa kỳ 2

36

27

Đề kiểm tra

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 16. Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X

5

37,38,39,40,41

28,29,30

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Khoa học lớp 5 Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS

-Video tóm tắt những cuộc khởi nghĩa

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và tăng trưởng văn hóa truyền thống dân tộc bản địa của người Việt

1

42

30

Máy tính, tivi

Video trình làng về một số trong những di tích lịch sử dân tộc lịch sử dân tộc Việt nam

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bào 18. Bước ngoặt lịch sử dân tộc ở đầu thế kỉX

2

43,44

31

Máy tính, tivi

Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ và thắng lợi Bạch Đằng 938

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 19. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

2

45,46

32

Máy tính, tivi

Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

– Video

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 20. Vương quốc Phù Nam

2

47,48

33

Máy tính, tivi

Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Lịch sử địa phương

1

49

34

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Ôn tập

1

50

34

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Kiểm tra cuối học kỳ 2

1

51

35

Đề kiểm tra

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Chữ bài kiểm tra, nhìn nhận thời gian ở thời gian cuối năm

1

52

35

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

2. Chuyên đề lựa chọn (riêng với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1) Tên bài học kinh nghiệm tay nghề/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực thi bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực thi bài học kinh nghiệm tay nghề/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức triển khai dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học viên giỏi; Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường giúp thầy cô tìm hiểu thêm, để lên kế hoạch giáo dục thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn. Đây đó đó là cấu trúc giảng dạy, phân loại tiết học, phân loại thời hạn kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022 môn Lịch sử 6.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Chân trời sáng tạo. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

TRƯỜNG: ……………………………….

TỔ: ………………………………………….

Họ và tên giáo viên: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊNMÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 6(Năm học 20….. – 20…..)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình.

STT Bài học (1) Số tiết (2) Thời điểm (3) Thiết bị dạy học (4) Địa điểm dạy học (5) ST TT

1

Bài 1. Lịch sử và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

1

1

1

Máy tính, tivi

-Tranh chụp về những sự kiện

– Tranh ảnh về một số trong những hiện vật lịch sử dân tộc cổ- trung đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

2

Các nhà sử học nhờ vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử dân tộc

1

2

2

Máy tính, tivi

– Tranh ảnh về một số trong những hiện vật lịch sử dân tộc cổ- trung đại

– phim khai thác di tích lịch sử dân tộc hoàng thành thăng long

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

3

Bài 3. Cách tính thời hạn trong lịch sử dân tộc

1

3

3

Máy tính, tivi

– Tờ lịch treo tường

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

4

Bài 4, tham khảo gốc loài người

2

4.5

3.5

Máy tính, tivi

– Bản đồ dấu tích khảo cổ trên giang sơn Việt Nam và khu vực Khu vực Đông Nam Á

– Tranh những hiện vật khảo cổ học

– Phim về những hiện vật khảo cổ học tiêu biểu vượt trội

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

5

Bài 5. Xã hội nguyên thủy

2

6.7

6.7

Máy tính, tivi

– Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

6

Bài 6. Sự chuyển và phân hoá của xã hội nguyên thuỷ

2

89

89

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

7

Kiểm tra thời gian giữa kỳ I

1

10

10

Đề kiểm tra

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

8

Bài 7 . Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

3

11,12,13

11,12,13

Máy tính, tivi

– Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

9

Bài 8. Ấn Độ cổ đại

3

14,15,16

14,15,16

Máy tính, tivi

-Bản đồ Ấn độ cỏ đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Ôn tập học kỳ

1

17

17

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Kiểm tra học kỳ

1

18

18

Đề kiểm tra

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

2

19,20

19

Máy tính, tivi

– Bản đồ Trung Quốc cổ đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 10. Hy Lạp -Rô Ma cổ đại

3

21,22,23

20,21

Máy tính, tivi

– Bản đồ Hy Lạp, La Mã cổ đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 11. Các vương quốc sơ kỳ Khu vực Đông Nam Á

2

24,25

21,22

Máy tính, tivi

– Bản đồ Khu vực Đông Nam Á cổ đại

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 12. Sự hình thành và trong bước thứ nhất tăng trưởng của những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (thế kỷ VII-X)

1

26

22

Máy tính, tivi

-Bản đồ Khu vực Đông Nam Á khoảng chừng thế kỉ VII

Bản đồ Khu vực Đông Nam Á thế kỉ X

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 13. Giao lưu thương mại và văn hóa truyền thống ở Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên đến thế kỷ 10

1

27

23

Máy tính, tivi

-Bản đồ thể hiện hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại trên biển khơi đông

– Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur

-Video về văn hoá Ốc eo

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc

4

28,29,30.31

23,24,25

Máy tính, tivi

– Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac

– video về đời sống xã hội và phong tục của ngừoi văn Lang Âu Lạc

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 15. Chính sách cai trị của phong kiến hướng phía bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc

3

32,33,34

25,26

Máy tính, tivi

– Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Ôn tập

35

27

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Kiểm tra thời gian giữa kỳ 2

36

27

Đề kiểm tra

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 16. Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X

5

37,38,39,40,41

28,29,30

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Khoa học lớp 5 Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS

-Video tóm tắt những cuộc khởi nghĩa

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và tăng trưởng văn hóa truyền thống dân tộc bản địa của người Việt

1

42

30

Máy tính, tivi

Video trình làng về một số trong những di tích lịch sử dân tộc lịch sử dân tộc Việt nam

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bào 18. Bước ngoặt lịch sử dân tộc ở đầu thế kỉX

2

43,44

31

Máy tính, tivi

Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ và thắng lợi Bạch Đằng 938

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 19. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

2

45,46

32

Máy tính, tivi

Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

– Video

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Bài 20. Vương quốc Phù Nam

2

47,48

33

Máy tính, tivi

Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Lịch sử địa phương

1

49

34

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Ôn tập

1

50

34

Máy tính, tivi

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Kiểm tra cuối học kỳ 2

1

51

35

Đề kiểm tra

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

Chữ bài kiểm tra, nhìn nhận thời gian ở thời gian cuối năm

1

52

35

từ khóa quan tâm: Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận 2 câu cuối bài Câu cá ngày thu

Lớp học

2. Chuyên đề lựa chọn (riêng với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

(1) Tên bài học kinh nghiệm tay nghề/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù phù thích hợp với Đk thực tiễn của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực thi bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực thi bài học kinh nghiệm tay nghề/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức triển khai dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học viên giỏi; Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………


Bạn đang xem post Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường 2022

Với việc Bạn xem postt Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Kế #hoạch #giáo #dục #môn #Lịch #sử #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống