0765562555

Kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 FULL 2022 được update : 2021-09-09 02:46:17

3613

Xin chàoTuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. Để sẵn sàng sẵn sàng thuật tốt cho tuần lễ học tập suốt đời trình làng từ 01/10/2020 – 07/10/2020, mời những ban cùng theo dõi kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 để xây dựng kế hoạch thật hợp lý.

Kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN………SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCHTổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”

Căn cứ Công văn số 3589/BGDĐT-GDTX ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch……… của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên địa phận…………

Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hướng dẫn triển khai tổ chức triển khai thực thi sự kiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (sau này gọi là Tuần lễ) trong toàn ngành, rõ ràng như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm mục đích quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của quy đổi số với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của những cấp cơ quan ban ngành thường trực, những ngành, những tổ chức triển khai, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và phục vụ những kênh và công cụ học tập suốt đời cho những người dân dân.

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu suất cao trong Đk dịch COVID-19 vẫn còn đấy diễn biến phức tạp.

2. Thời gian và khu vực tổ chức triển khai

– Ngày 30 tháng 9 năm 2020: Lễ khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố tổ chức triển khai tại ……………….

+ Thời gian triệu tập xe loa: 6h30.

+ Thời gian đại biểu xuất hiện: 7h00.

+ Thời gian khai mạc: 7h30.

– Ngày đầu Tiên/10/2020: Lễ khai mạc Tuần lễ tại quận, huyện.

Tuần lễ được tổ chức triển khai từ thời điểm ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020 tại những quận, huyện.

3. Chủ đề Tuần lễ

“Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

4. Các nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí tại quận, huyện

Trong Tuần lễ từ thời điểm ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020, những Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quận, huyện phối phù thích hợp với Hội Khuyến học tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, phối phù thích hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã; Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên; Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp – Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên; Trung tâm học tập hiệp hội và những cơ sở giáo dục khác trên địa phận hàng loạt tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt như:

4.1. Tổ chức tiếp thị, tuyên truyền

Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thông tin, tuyên truyền trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng, những cổng thông tin điện tử của cty, tổ chức triển khai tương quan, những trang social (Facebook, Zalo, Viber…) về vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng thành công xuất sắc thói quen, văn hóa truyền thống học tập suốt đời riêng với bản thân, mái ấm gia đình, hiệp hội và xã hội. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại những cơ sở giáo dục, những công xưởng, nhà máy sản xuất, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng; tổ chức triển khai những đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

4.2. Tổ chức Lễ khai mạc

– Lễ khai mạc Tuần lễ tại những quận, huyện vào trong ngày thứ nhất/10/2020

– Thành phần tham gia Lễ khai mạc Tuần lễ phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn, có sự tham gia của diện lãnh đạo cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực, những cty, những tổ chức triển khai xã hội, doanh nghiệp có tương quan; đại diện thay mặt thay mặt những cơ sở giáo dục, những thiết chế văn hóa truyền thống, những cty thông tin đại chúng; đại diện thay mặt thay mặt của những tầng lớp Nhân dân, học viên, học viên, sinh viên trên địa phận.

– Địa điểm tổ chức triển khai: Ưu tiên chọn khu vực rộng, triệu tập được phần đông những tầng lớp Nhân dân tham gia, có phương án chống mưa, nắng và tuân thủ những quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

4.3. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt

Triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ theo như hình thức trực tiếp phối hợp trực tuyến nhằm mục đích phủ rộng thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường một cách thiết thực.

– Triển khai những chương trình học tập trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy và học, hoạt động và sinh hoạt giải trí thư viện; tạo Đk để những cơ sở giáo dục xây dựng, tích lũy và khai thác những nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ cập, trình làng những tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; khuyến khích giáo viên, học viên, sinh viên tham gia forum, câu lạc bộ trực tuyến giao lưu, san sẻ về sách, văn hóa truyền thống đọc, nghiên cứu và phân tích khoa học…, góp thêm phần xây dựng hiệp hội học tập trực tuyến ngày càng tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng.

– Tổ chức những lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách bảo vệ an toàn và uy tín, hiệu suất cao cho học viên, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên cấp dưới chức, người lao động trên địa phận.

– Tổ chức những forum, cuộc thi tìm hiểu về công dân học tập, công dân toàn thế giới giúp học viên, sinh viên và người dân tìm hiểu về những kỹ năng và khả năng thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn thế giới hóa.

– Khuyến khích những thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của TT học tập hiệp hội trong cùng một khu vực hiệp hội dân cư hợp tác, san sẻ, tương hỗ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành, nguồn nhân lực….; tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khuyến đọc, triển khai những quy mô đọc sách/san sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

– Tiếp tục phát động trào lưu xây dựng “tủ sách lớp học” trong những trường học và những cơ sở giáo dục; xây dựng những thư viện, không khí đọc tại những TT học tập hiệp hội, những cty, văn phòng, cty; phong phú hóa những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục, học tập tại những thư viện, kho tàng trữ bảo tàng, nhà văn hóa truyền thống, câu lạc bộ… góp thêm phần nuôi dưỡng thói quen và nhu yếu học tập thường xuyên cho những người dân dân, từng bước xây dựng văn hóa truyền thống học tập suốt đời cho những hiệp hội dân cư trong khu vực.

– Các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai những lớp học, buổi rỉ tai (miễn phí) với những nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, phong phú, thuộc nhiều nghành của đời sống xã hội, nhất là những chủ đề thiết thực, những chương trình giáo dục về kỹ năng sống, những kỹ năng sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và việc làm hằng ngày cho những người dân dân.

4.4. Tổng kết, khen thưởng

Ngày 08/10/2020 tổ chức triển khai tổng kết Tuần lễ; khen thưởng những tập thể, thành viên đã tham gia tốt những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong Tuần lễ.

5. Phân công thực thi

Văn phòng Sở gửi thư mời lãnh đạo Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo dự Tuần lễ; sẵn sàng sẵn sàng phát động trong giao ban toàn cơ quan; thực thi tủ sách học tập suốt đời tại Cơ quan Sở.

Các phòng thuộc Sở cử lãnh đạo, nhân viên cấp dưới của phòng tham gia Lễ khai mạc Tuần lễ tại những quận, huyện theo bảng phân công; gửi thông tin về Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên theo mẫu.

5.1. Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy Thường xuyên

– Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ.

– Hướng dẫn Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo những quận, huyện tham mưu tổ chức triển khai Tuần lễ trên địa phận.

– Phối phù thích hợp với Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc phân công Ban Giám đốc, lãnh đạo những phòng thuộc Sở dự Lễ khai mạc Tuần lễ tại những quận, huyện.

– Tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình tình hình triển khai tổ chức triển khai Tuần lễ trên toàn địa phận Thành phố.

5.2. Các phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy Mầm non, Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên, Giáo dục đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp và Đại học

– Chỉ đạo những trường học, cty trực thuộc tổ chức triển khai và tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt Tuần lễ trên địa phận quận, huyện.

– Chỉ đạo những trường học, những cty trực thuộc treo những khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ trước và trong khuôn viên những trường học, cơ sở giáo dục.

– Huy động học viên tham gia Lễ Khai mạc.

5.3 Trung tâm tin tức và Chương trình giáo dục, Báo Giáo dục đào tạo và giảng dạy Thành phố

– Chụp ảnh, quay phim những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ, đưa lên website của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

– Đưa tin tức, hình ảnh, nội dung bài viết lên Báo Giáo dục đào tạo và giảng dạy Thành phố.

5.4. Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quận, huyện

– Phối phù thích hợp với Hội Khuyến học tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai Lễ Khai mạc Tuần lễ và triển khai những nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí trong Tuần lễ trên địa phận theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

– Phối hợp Phòng Văn hóa và tin tức cử xe loa tuyên truyền đến Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố ngày 30/09/2020; diễu hành trên những đường phố trong thời gian ngày thứ nhất/10/2020 tại địa phương; treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền cho Tuần lễ trên địa phận.

– Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện chọn đại diện thay mặt thay mặt những tổ chức triển khai xã hội, những thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, kho tàng trữ bảo tàng, nhà văn hóa truyền thống); gương người thật, việc thật dự Lễ Khai mạc; chọn những gương nổi bật của những tầng lớp Nhân dân qua học tập thường xuyên, thành công xuất sắc trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường để văn bản báo cáo giải trình nổi bật trong Lễ Khai mạc Tuần lễ.

– Chỉ đạo những cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa phận tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt Tuần lễ; treo những khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ trong những trường học, cơ sở giáo dục.

– Tham mưu văn bản báo cáo giải trình tổng kết Tuần lễ cho Ủy Ban nhân dân quận, huyện, gửi về Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo trước thời điểm ngày 15/10/2020để tổng hợp  văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

6. Tiến độ thực thi

– Tuần lễ từ thời điểm ngày 17/09/2020 đến ngày 25/09/2020 trình dự thảo kế hoạch đến Ban Giám đốc; gửi công văn đến những Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

– Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 29/09/2020: Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tổ chức triển khai họp với lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và TT giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; phối hợp sẵn sàng sẵn sàng Lễ Khai mạc cấp Thành phố tại Quận 2 và kiểm tra những nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí trong sự kiện Tuần lễ tại những quận, huyện.

– Ngày 30/09/2020 tổ chức triển khai Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố tại Quận 2.

– Ngày đầu Tiên/10/2020 những quận, huyện tổ chức triển khai Lễ Khai mạc Tuần lễ.

– Từ ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020 thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ trên địa phận toàn Thành phố.

– Ngày 15/10/2020 Ban Tổ chức cấp Thành phố họp, tổng hợp văn bản báo cáo giải trình kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Để tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 đạt kết quả cao cực tốt, đề xuất kiến nghị những phòng thuộc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quận, huyện và những bộ phận được phân công nghiên cứu và phân tích, triển khai thực thi trang trọng, đúng tiến độ nội dung kế hoạch.

Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị liên hệ với Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo qua số điện thoại cảm ứng……….. để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:– Giám đốc (để b/c);– Phòng, Ban Sở (để thực thi);– Phòng GDvàamp;ĐT quận, huyện (để thực thi);– Hội Khuyến học TP (để phối hợp);– TTTTvàamp;CTGD, Báo Giáo dục đào tạo và giảng dạy TP;– Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;– Lưu: VT, P.GDTX.

KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC(Đã ký)

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. Để sẵn sàng sẵn sàng thuật tốt cho tuần lễ học tập suốt đời trình làng từ 01/10/2020 – 07/10/2020, mời những ban cùng theo dõi kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 để xây dựng kế hoạch thật hợp lý.

Kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN………SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCHTổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”

Căn cứ Công văn số 3589/BGDĐT-GDTX ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch……… của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên địa phận…………

Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo hướng dẫn triển khai tổ chức triển khai thực thi sự kiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (sau này gọi là Tuần lễ) trong toàn ngành, rõ ràng như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm mục đích quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của quy đổi số với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của những cấp cơ quan ban ngành thường trực, những ngành, những tổ chức triển khai, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và phục vụ những kênh và công cụ học tập suốt đời cho những người dân dân.

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu suất cao trong Đk dịch COVID-19 vẫn còn đấy diễn biến phức tạp.

2. Thời gian và khu vực tổ chức triển khai

– Ngày 30 tháng 9 năm 2020: Lễ khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố tổ chức triển khai tại ……………….

+ Thời gian triệu tập xe loa: 6h30.

+ Thời gian đại biểu xuất hiện: 7h00.

+ Thời gian khai mạc: 7h30.

– Ngày đầu Tiên/10/2020: Lễ khai mạc Tuần lễ tại quận, huyện.

Tuần lễ được tổ chức triển khai từ thời điểm ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020 tại những quận, huyện.

3. Chủ đề Tuần lễ

“Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

4. Các nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí tại quận, huyện

Trong Tuần lễ từ thời điểm ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020, những Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quận, huyện phối phù thích hợp với Hội Khuyến học tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, phối phù thích hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã; Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên; Trung tâm Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp – Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên; Trung tâm học tập hiệp hội và những cơ sở giáo dục khác trên địa phận hàng loạt tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt như:

4.1. Tổ chức tiếp thị, tuyên truyền

Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thông tin, tuyên truyền trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng, những cổng thông tin điện tử của cty, tổ chức triển khai tương quan, những trang social (Facebook, Zalo, Viber…) về vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng thành công xuất sắc thói quen, văn hóa truyền thống học tập suốt đời riêng với bản thân, mái ấm gia đình, hiệp hội và xã hội. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại những cơ sở giáo dục, những công xưởng, nhà máy sản xuất, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng; tổ chức triển khai những đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

4.2. Tổ chức Lễ khai mạc

– Lễ khai mạc Tuần lễ tại những quận, huyện vào trong ngày thứ nhất/10/2020

– Thành phần tham gia Lễ khai mạc Tuần lễ phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn, có sự tham gia của diện lãnh đạo cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực, những cty, những tổ chức triển khai xã hội, doanh nghiệp có tương quan; đại diện thay mặt thay mặt những cơ sở giáo dục, những thiết chế văn hóa truyền thống, những cty thông tin đại chúng; đại diện thay mặt thay mặt của những tầng lớp Nhân dân, học viên, học viên, sinh viên trên địa phận.

– Địa điểm tổ chức triển khai: Ưu tiên chọn khu vực rộng, triệu tập được phần đông những tầng lớp Nhân dân tham gia, có phương án chống mưa, nắng và tuân thủ những quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

4.3. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt

Triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ theo như hình thức trực tiếp phối hợp trực tuyến nhằm mục đích phủ rộng thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường một cách thiết thực.

– Triển khai những chương trình học tập trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy và học, hoạt động và sinh hoạt giải trí thư viện; tạo Đk để những cơ sở giáo dục xây dựng, tích lũy và khai thác những nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ cập, trình làng những tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; khuyến khích giáo viên, học viên, sinh viên tham gia forum, câu lạc bộ trực tuyến giao lưu, san sẻ về sách, văn hóa truyền thống đọc, nghiên cứu và phân tích khoa học…, góp thêm phần xây dựng hiệp hội học tập trực tuyến ngày càng tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng.

– Tổ chức những lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách bảo vệ an toàn và uy tín, hiệu suất cao cho học viên, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên cấp dưới chức, người lao động trên địa phận.

– Tổ chức những forum, cuộc thi tìm hiểu về công dân học tập, công dân toàn thế giới giúp học viên, sinh viên và người dân tìm hiểu về những kỹ năng và khả năng thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn thế giới hóa.

– Khuyến khích những thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của TT học tập hiệp hội trong cùng một khu vực hiệp hội dân cư hợp tác, san sẻ, tương hỗ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành, nguồn nhân lực….; tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khuyến đọc, triển khai những quy mô đọc sách/san sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

– Tiếp tục phát động trào lưu xây dựng “tủ sách lớp học” trong những trường học và những cơ sở giáo dục; xây dựng những thư viện, không khí đọc tại những TT học tập hiệp hội, những cty, văn phòng, cty; phong phú hóa những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục, học tập tại những thư viện, kho tàng trữ bảo tàng, nhà văn hóa truyền thống, câu lạc bộ… góp thêm phần nuôi dưỡng thói quen và nhu yếu học tập thường xuyên cho những người dân dân, từng bước xây dựng văn hóa truyền thống học tập suốt đời cho những hiệp hội dân cư trong khu vực.

– Các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai những lớp học, buổi rỉ tai (miễn phí) với những nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, phong phú, thuộc nhiều nghành của đời sống xã hội, nhất là những chủ đề thiết thực, những chương trình giáo dục về kỹ năng sống, những kỹ năng sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và việc làm hằng ngày cho những người dân dân.

4.4. Tổng kết, khen thưởng

Ngày 08/10/2020 tổ chức triển khai tổng kết Tuần lễ; khen thưởng những tập thể, thành viên đã tham gia tốt những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong Tuần lễ.

5. Phân công thực thi

Văn phòng Sở gửi thư mời lãnh đạo Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo dự Tuần lễ; sẵn sàng sẵn sàng phát động trong giao ban toàn cơ quan; thực thi tủ sách học tập suốt đời tại Cơ quan Sở.

Các phòng thuộc Sở cử lãnh đạo, nhân viên cấp dưới của phòng tham gia Lễ khai mạc Tuần lễ tại những quận, huyện theo bảng phân công; gửi thông tin về Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên theo mẫu.

5.1. Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy Thường xuyên

– Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ.

– Hướng dẫn Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo những quận, huyện tham mưu tổ chức triển khai Tuần lễ trên địa phận.

– Phối phù thích hợp với Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc phân công Ban Giám đốc, lãnh đạo những phòng thuộc Sở dự Lễ khai mạc Tuần lễ tại những quận, huyện.

– Tổng hợp, văn bản báo cáo giải trình tình hình triển khai tổ chức triển khai Tuần lễ trên toàn địa phận Thành phố.

5.2. Các phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy Mầm non, Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, Giáo dục đào tạo và giảng dạy Trung học, Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên, Giáo dục đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp và Đại học

– Chỉ đạo những trường học, cty trực thuộc tổ chức triển khai và tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt Tuần lễ trên địa phận quận, huyện.

– Chỉ đạo những trường học, những cty trực thuộc treo những khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ trước và trong khuôn viên những trường học, cơ sở giáo dục.

– Huy động học viên tham gia Lễ Khai mạc.

5.3 Trung tâm tin tức và Chương trình giáo dục, Báo Giáo dục đào tạo và giảng dạy Thành phố

– Chụp ảnh, quay phim những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ, đưa lên website của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

– Đưa tin tức, hình ảnh, nội dung bài viết lên Báo Giáo dục đào tạo và giảng dạy Thành phố.

5.4. Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quận, huyện

– Phối phù thích hợp với Hội Khuyến học tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai Lễ Khai mạc Tuần lễ và triển khai những nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí trong Tuần lễ trên địa phận theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

– Phối hợp Phòng Văn hóa và tin tức cử xe loa tuyên truyền đến Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố ngày 30/09/2020; diễu hành trên những đường phố trong thời gian ngày thứ nhất/10/2020 tại địa phương; treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền cho Tuần lễ trên địa phận.

– Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện chọn đại diện thay mặt thay mặt những tổ chức triển khai xã hội, những thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, kho tàng trữ bảo tàng, nhà văn hóa truyền thống); gương người thật, việc thật dự Lễ Khai mạc; chọn những gương nổi bật của những tầng lớp Nhân dân qua học tập thường xuyên, thành công xuất sắc trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường để văn bản báo cáo giải trình nổi bật trong Lễ Khai mạc Tuần lễ.

– Chỉ đạo những cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa phận tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt Tuần lễ; treo những khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ trong những trường học, cơ sở giáo dục.

– Tham mưu văn bản báo cáo giải trình tổng kết Tuần lễ cho Ủy Ban nhân dân quận, huyện, gửi về Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo trước thời điểm ngày 15/10/2020để tổng hợp  văn bản báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

6. Tiến độ thực thi

– Tuần lễ từ thời điểm ngày 17/09/2020 đến ngày 25/09/2020 trình dự thảo kế hoạch đến Ban Giám đốc; gửi công văn đến những Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

– Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 29/09/2020: Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo tổ chức triển khai họp với lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và TT giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; phối hợp sẵn sàng sẵn sàng Lễ Khai mạc cấp Thành phố tại Quận 2 và kiểm tra những nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí trong sự kiện Tuần lễ tại những quận, huyện.

– Ngày 30/09/2020 tổ chức triển khai Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố tại Quận 2.

– Ngày đầu Tiên/10/2020 những quận, huyện tổ chức triển khai Lễ Khai mạc Tuần lễ.

– Từ ngày thứ nhất/10/2020 đến ngày thứ 7/10/2020 thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Tuần lễ trên địa phận toàn Thành phố.

– Ngày 15/10/2020 Ban Tổ chức cấp Thành phố họp, tổng hợp văn bản báo cáo giải trình kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Để tổ chức triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 đạt kết quả cao cực tốt, đề xuất kiến nghị những phòng thuộc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo quận, huyện và những bộ phận được phân công nghiên cứu và phân tích, triển khai thực thi trang trọng, đúng tiến độ nội dung kế hoạch.

Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc đề xuất kiến nghị liên hệ với Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy thường xuyên Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo qua số điện thoại cảm ứng……….. để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:– Giám đốc (để b/c);– Phòng, Ban Sở (để thực thi);– Phòng GDvàamp;ĐT quận, huyện (để thực thi);– Hội Khuyến học TP (để phối hợp);– TTTTvàamp;CTGD, Báo Giáo dục đào tạo và giảng dạy TP;– Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;– Lưu: VT, P.GDTX.

KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC(Đã ký)


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Kế hoạch tổ chức triển khai Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Kế #hoạch #tổ #chức #Tuần #lễ #học #tập #suốt #đời #năm