0765562555

Mẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Mẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 18:21:04

3977

Xin chàoMẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 nhằm mục đích ghi lại toàn bộ nội dung buổi Đại hội để tàng trữ, xác nhận cho những yếu tố được nhất trí trong Đại hội.

Ngoài ra, để buổi đại hội được trình làng thành công xuất sắc tốt đẹp những ban tìm hiểu thêm thêm: Bài tham luận về học tập Đại hội Liên đội, Kịch bản Đại hội Liên đội. Mời những ban cùng theo dõi 3 mẫu biên bản Đại hội Liên đội trong nội dung bài viết sau này:

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 1

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN……….

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH……..

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

……., ngày …. tháng … năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘINHIỆM KỲ NĂM HỌC 2020 – 2021

Hôm nay ngày……tháng….. năm….

Tại: ……………………………………………

Thành phần đại biểu gồm:

* Đại biểu mời gồm có:

1.Về phía Hội đồng Đội xã có:

………………………………………….. …………………………………………..

2. Về phía nhà trường có:

………………………………………….. …………………………………………..

………………………………………….. …………………………………………..

5. Cùng 4 thầy, cô phụ trách những chi đội.

* Đại biểu chính thức dự Đại hội có: …. ban

(Vắng: … Có lí do:. ..Không có lí do: ….)

Nội dung đại hội

1. Ổn định tổ chức triển khai:……………………………. điều khiển và tinh chỉnh thực thi nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội, phút sinh hoạt truyền thống cuội nguồn.

2. Tuyên bố nguyên do, trình làng đại biểu:

* Đoàn quản trị Đại hội có:

1. Bạn: …………………………….

2. Bạn: …………………………….

3. Bạn: …………………………….

4. Bạn: …………………………….

5. Bạn: …………………………….

* Thư kí Đại hội: Bạn: ……………………………., …………………………….

3. Bạn ……………………………. thay mặt Đoàn quản trị đọc văn bản báo cáo giải trình tổng kết công tác thao tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học ……………………

Bạn ……………………………. đọc bản dự thảo phương hướng năm học …….. (có văn bản kèm theo).

4. Chi đội ….. tham luận về học tập

4.1. Chi đội …. tham luận về chương trình rèn luyện Đội viên

4.2 Chi đội …. tham luận về giữ gìn trường lớp sạch sẽ và thích mắt

5. Phát biểu của đại biểu:

5.2. Đại biểu HĐĐ xã: …………………………….

5.3 Đại diện nhà trường: …………………………….

6. Bạn ……………………………. điều hành quản lý bầu BCH Liên đội mới

– Thông qua dự kiến số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn BCH Liên đội mới.

– Tiến hành trình làng, ứng cử đề cử list bầu cử, trải qua list bầu cử (biểu quyết bằng hình thức giơ tay).

– Ban kiểm phiếu thao tác: trải qua thể lệ bầu cử, đại hội tiến hành bầu cử biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, tiếp theo đó công bố list những ban trúng cử vào BCH Liên đội nhiệm kì 2020 – 2021 (có biên bản kèm theo).

STT HỌ VÀ TÊN CHI ĐỘI SỐ PHIẾU TỈ LỆ(%) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /

– Mời Ban chỉ huy Liên đội mới trình làng và Liên đội trưởng phát biểu nhận TPT lên giao trách nhiệm.

9. Mời ban ……………………………. lên trải qua Nghị quyết Đại hội.

10. Chào cờ bế mạc.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào …giờ …. cùng trong thời gian ngày.

TPT ĐỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI ĐỘI

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 2

TRƯỜNG ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o———-

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 20… – 20…..

Đại hội khai mạc lúc: ……….. giờ…….phút , ngày ………. tháng…… năm……….

Tại: ………………………………………..

THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU GỒM:

+ Đại biểu mời:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

3. …………………………………….

4. Các cô, thầy trong Cấp uỷ chi bộ, Ban lãnh đạo và tập thể sư phạm nhà trường.

+ Đại biểu chính thức dự Đại hội có: ……………. – Tổng số: ……… ( vắng: …………..; có lí do: ……….; không còn lí do: ………………….)

– ……….. ban Đội viên, nhi đồng của Chi đội.

– Đoàn quản trị Đại hội có:

1. ……………………………………..

2. …………………………………….

3……………………………………….

– Thư kí Đại hội:

1. ………………………………………

2. ……………………………………….

+ Diễn biến Đại hội:

1. Bạn: ………….. thay mặt quản trị đoàn đọc văn bản báo cáo giải trình tổng kết công tác thao tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học qua và bản phương hướng cho năm học mới ( có văn bản báo cáo giải trình kèm theo ).

2. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết những chỉ tiêu trong văn bản báo cáo giải trình tổng kết:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

3. Biểu quyết trải qua những thương hiệu thi đua:

4. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới:

+ Đại hội thống nhất bầu những ban mang tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20…. – 20….:

– Bạn: ……………………………

– Bạn: ……………………………

– Bạn: …………………………….

– Bạn: …………………………….

5. Các ý kiến phát biểu của Đại hội:

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..LĐ TRƯỜNG TH……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 20.. – 20..

Đại hội khai mạc lúc:….giờ…..phút, ngày……tháng…….năm……

Tại: Phòng đội Trường…………………

I. Thành phần đại biểu

+ Đại biểu mời:

1. Cô……………………. – Hiệu trưởng nhà trường.

2. Thầy:…………………..- Tổng phụ trách đội.

3. Cùng những anh (chị) phụ trách chi đội.

4. Cùng những ban đội viên những chi đội

+ Đại biểu chính thức dự đại hội có:

Tổng số:

Vắng:……, có lí do:…… không còn nguyên do:……)

Đoàn quản trị đại hội có:

1. Bạn:……………….Chi đội lớp:……….

2. Bạn:……………… Chi đội lớp…………

3. Bạn: ……………….Chi đội lớp:……….

Đoàn Thư ký có:

1. Bạn:……………….Chi đội lớp:……….

2. Bạn:……………… Chi đội lớp…………

II. Diễn biến đại hội

1. Bạn……………Thay mặt đoàn quản trị đọc văn bản báo cáo giải trình tổng kết công tác thao tác đội và trào lưu thiếu nhi năm học ………

2. Bạn……………Thay mặt đoàn quản trị đọc bản phương hướng cho năm học 20.. -20.. (có văn bản báo cáo giải trình kèm theo).

3. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết những chỉ tiêu trong văn bản báo cáo giải trình tổng kết:

3.1. Tự hào truyền thống cuội nguồn – Tiếp bước cha anh

+ Chỉ tiêu phấn đấu:

l 100% Chi đội triển khai trào lưu “Trần Quốc Toản”

l 100% Nhi đồng thuộc và thực thi theo 5 điều Bác hồ dạy.

l 100% Đội viên được tham gia sinh hoạt đội.

3.2. Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai

*Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% Học sinh thuộc bài và làm bài khá đầy đủ trước lúc tới lớp.

– Nghỉ học phải có giấy phép của phụ huynh.

– Về học viên

+ Học lực:

– Hoàn thành chương trình:………….

+ Hạnh kiểm:

– Năng lực đạt: ….%, phẩm chất đạt ….%.

– Chi đội mạnh cấp trường……..

– .…..sao Đk: “Cháu ngoan Bác Hồ”

3.3. Vui khỏe bảo vệ an toàn và uy tín – Học ngàn điều hay

*Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% đội viên thực thi tốt An toàn giao thông vận tải lối đi bộ

– 100% nhi đồng tham gia trào lưu kế hoạch nhỏ.

– Một chi đội trồng và chăm sóc 3 cây xanh /năm.

– Liên đội, chi đội xây dựng những Đội chuyên.

– Đội viên lớp 3, 4, 5 nộp 15.000 đ/năm. Nhi đồng lớp 1, 2 nộp 10.000 đ/năm

– Liên đội có khu công trình xây dựng măng non.

– Liên đội tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giao lưu kết nghĩa cty ban.

– Liên đội, chi đội xây dựng đội du kích chữ thập đỏ.

– 100% chi đội xây dựng đội cờ đỏ.

– 100% đội viên phải có mũ ca nô.

3.4. Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiễn bước lên đoàn

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% Ban phụ trách sao tập huấn 1 kỳ/lần.

– 100% Nhi đồng được tham gia sinh hoạt sao 1 buổi/tuần.

– 100% thiếu nhi trong độ tuổi được kết nạp Đội.

– 100% đội viên ,nhi đồng thực thi tốt chương trình rèn luyện đội viên.

– Một lớp sinh hoạt Đội 1 buổi/tuần có giáo viên chủ nhiệm.

3.5. Khăn hồng tình nguyện – chắp cánh ước mơ

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– Một đội viên thực thi 3 chuyên hiệu trở lên/năm.

– Anh (chị) phụ trách, Ban chỉ huy Liên đội được tập huấn.

– Họp ban chỉ huy Liên đội 1 lần/tháng.

– Họp ban chỉ huy chi đội 1 lần/tuần.

– Các ban trình độ được tập huấn 1 lần/tháng.

4. Biểu quyết trải qua thương hiệu thi đua

– Liên đội Xuất sắc cấp huyện – Thống nhất: 100%.

5. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới

Đại hội thống nhất bầu những ban mang tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20.. – 20.. (list qua kiểm phiếu).

+ Bầu ban kiểm phiếu

+ Đại hội bỏ phiếu:

+ Thư kí trải qua kết quả:

TT Họ và tên Lớp Phiếu phạt

(Có biên bản kèm theo)

6. BCH liên đội mới trình làng và liên đội trưởng phát biếu nhận trách nhiệm

7. BCH Liên đội năm học 20.. – 20.. lên nhận quà lưu niệm

8. Các ý kiến phát biểu của Đại hội

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

TỔNG PHỤ TRÁCH(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 nhằm mục đích ghi lại toàn bộ nội dung buổi Đại hội để tàng trữ, xác nhận cho những yếu tố được nhất trí trong Đại hội.

Ngoài ra, để buổi đại hội được trình làng thành công xuất sắc tốt đẹp những ban tìm hiểu thêm thêm: Bài tham luận về học tập Đại hội Liên đội, Kịch bản Đại hội Liên đội. Mời những ban cùng theo dõi 3 mẫu biên bản Đại hội Liên đội trong nội dung bài viết sau này:

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 1

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN……….

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH……..

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

……., ngày …. tháng … năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘINHIỆM KỲ NĂM HỌC 2020 – 2021

Hôm nay ngày……tháng….. năm….

Tại: ……………………………………………

Thành phần đại biểu gồm:

* Đại biểu mời gồm có:

1.Về phía Hội đồng Đội xã có:

………………………………………….. …………………………………………..

2. Về phía nhà trường có:

………………………………………….. …………………………………………..

………………………………………….. …………………………………………..

5. Cùng 4 thầy, cô phụ trách những chi đội.

* Đại biểu chính thức dự Đại hội có: …. ban

(Vắng: … Có lí do:. ..Không có lí do: ….)

Nội dung đại hội

1. Ổn định tổ chức triển khai:……………………………. điều khiển và tinh chỉnh thực thi nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội, phút sinh hoạt truyền thống cuội nguồn.

2. Tuyên bố nguyên do, trình làng đại biểu:

* Đoàn quản trị Đại hội có:

1. Bạn: …………………………….

2. Bạn: …………………………….

3. Bạn: …………………………….

4. Bạn: …………………………….

5. Bạn: …………………………….

* Thư kí Đại hội: Bạn: ……………………………., …………………………….

3. Bạn ……………………………. thay mặt Đoàn quản trị đọc văn bản báo cáo giải trình tổng kết công tác thao tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học ……………………

Bạn ……………………………. đọc bản dự thảo phương hướng năm học …….. (có văn bản kèm theo).

4. Chi đội ….. tham luận về học tập

4.1. Chi đội …. tham luận về chương trình rèn luyện Đội viên

4.2 Chi đội …. tham luận về giữ gìn trường lớp sạch sẽ và thích mắt

5. Phát biểu của đại biểu:

5.2. Đại biểu HĐĐ xã: …………………………….

5.3 Đại diện nhà trường: …………………………….

6. Bạn ……………………………. điều hành quản lý bầu BCH Liên đội mới

– Thông qua dự kiến số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai, tiêu chuẩn BCH Liên đội mới.

– Tiến hành trình làng, ứng cử đề cử list bầu cử, trải qua list bầu cử (biểu quyết bằng hình thức giơ tay).

– Ban kiểm phiếu thao tác: trải qua thể lệ bầu cử, đại hội tiến hành bầu cử biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu, tiếp theo đó công bố list những ban trúng cử vào BCH Liên đội nhiệm kì 2020 – 2021 (có biên bản kèm theo).

STT HỌ VÀ TÊN CHI ĐỘI SỐ PHIẾU TỈ LỆ(%) 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /

– Mời Ban chỉ huy Liên đội mới trình làng và Liên đội trưởng phát biểu nhận TPT lên giao trách nhiệm.

9. Mời ban ……………………………. lên trải qua Nghị quyết Đại hội.

10. Chào cờ bế mạc.

Đại hội kết thúc tốt đẹp vào …giờ …. cùng trong thời gian ngày.

TPT ĐỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI ĐỘI

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 2

TRƯỜNG ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o———-

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 20… – 20…..

Đại hội khai mạc lúc: ……….. giờ…….phút , ngày ………. tháng…… năm……….

Tại: ………………………………………..

THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU GỒM:

+ Đại biểu mời:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

3. …………………………………….

4. Các cô, thầy trong Cấp uỷ chi bộ, Ban lãnh đạo và tập thể sư phạm nhà trường.

+ Đại biểu chính thức dự Đại hội có: ……………. – Tổng số: ……… ( vắng: …………..; có lí do: ……….; không còn lí do: ………………….)

– ……….. ban Đội viên, nhi đồng của Chi đội.

– Đoàn quản trị Đại hội có:

1. ……………………………………..

2. …………………………………….

3……………………………………….

– Thư kí Đại hội:

1. ………………………………………

2. ……………………………………….

+ Diễn biến Đại hội:

1. Bạn: ………….. thay mặt quản trị đoàn đọc văn bản báo cáo giải trình tổng kết công tác thao tác Đội và trào lưu thiếu nhi năm học qua và bản phương hướng cho năm học mới ( có văn bản báo cáo giải trình kèm theo ).

2. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết những chỉ tiêu trong văn bản báo cáo giải trình tổng kết:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

3. Biểu quyết trải qua những thương hiệu thi đua:

4. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới:

+ Đại hội thống nhất bầu những ban mang tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20…. – 20….:

– Bạn: ……………………………

– Bạn: ……………………………

– Bạn: …………………………….

– Bạn: …………………………….

5. Các ý kiến phát biểu của Đại hội:

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội Liên đội – Mẫu 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..LĐ TRƯỜNG TH……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 20.. – 20..

Đại hội khai mạc lúc:….giờ…..phút, ngày……tháng…….năm……

Tại: Phòng đội Trường…………………

I. Thành phần đại biểu

+ Đại biểu mời:

1. Cô……………………. – Hiệu trưởng nhà trường.

2. Thầy:…………………..- Tổng phụ trách đội.

3. Cùng những anh (chị) phụ trách chi đội.

4. Cùng những ban đội viên những chi đội

+ Đại biểu chính thức dự đại hội có:

Tổng số:

Vắng:……, có lí do:…… không còn nguyên do:……)

Đoàn quản trị đại hội có:

1. Bạn:……………….Chi đội lớp:……….

2. Bạn:……………… Chi đội lớp…………

3. Bạn: ……………….Chi đội lớp:……….

Đoàn Thư ký có:

1. Bạn:……………….Chi đội lớp:……….

2. Bạn:……………… Chi đội lớp…………

II. Diễn biến đại hội

1. Bạn……………Thay mặt đoàn quản trị đọc văn bản báo cáo giải trình tổng kết công tác thao tác đội và trào lưu thiếu nhi năm học ………

2. Bạn……………Thay mặt đoàn quản trị đọc bản phương hướng cho năm học 20.. -20.. (có văn bản báo cáo giải trình kèm theo).

3. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết những chỉ tiêu trong văn bản báo cáo giải trình tổng kết:

3.1. Tự hào truyền thống cuội nguồn – Tiếp bước cha anh

+ Chỉ tiêu phấn đấu:

l 100% Chi đội triển khai trào lưu “Trần Quốc Toản”

l 100% Nhi đồng thuộc và thực thi theo 5 điều Bác hồ dạy.

l 100% Đội viên được tham gia sinh hoạt đội.

3.2. Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai

*Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% Học sinh thuộc bài và làm bài khá đầy đủ trước lúc tới lớp.

– Nghỉ học phải có giấy phép của phụ huynh.

– Về học viên

+ Học lực:

– Hoàn thành chương trình:………….

+ Hạnh kiểm:

– Năng lực đạt: ….%, phẩm chất đạt ….%.

– Chi đội mạnh cấp trường……..

– .…..sao Đk: “Cháu ngoan Bác Hồ”

3.3. Vui khỏe bảo vệ an toàn và uy tín – Học ngàn điều hay

*Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% đội viên thực thi tốt An toàn giao thông vận tải lối đi bộ

– 100% nhi đồng tham gia trào lưu kế hoạch nhỏ.

– Một chi đội trồng và chăm sóc 3 cây xanh /năm.

– Liên đội, chi đội xây dựng những Đội chuyên.

– Đội viên lớp 3, 4, 5 nộp 15.000 đ/năm. Nhi đồng lớp 1, 2 nộp 10.000 đ/năm

– Liên đội có khu công trình xây dựng măng non.

– Liên đội tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giao lưu kết nghĩa cty ban.

– Liên đội, chi đội xây dựng đội du kích chữ thập đỏ.

– 100% chi đội xây dựng đội cờ đỏ.

– 100% đội viên phải có mũ ca nô.

3.4. Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiễn bước lên đoàn

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% Ban phụ trách sao tập huấn 1 kỳ/lần.

– 100% Nhi đồng được tham gia sinh hoạt sao 1 buổi/tuần.

– 100% thiếu nhi trong độ tuổi được kết nạp Đội.

– 100% đội viên ,nhi đồng thực thi tốt chương trình rèn luyện đội viên.

– Một lớp sinh hoạt Đội 1 buổi/tuần có giáo viên chủ nhiệm.

3.5. Khăn hồng tình nguyện – chắp cánh ước mơ

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– Một đội viên thực thi 3 chuyên hiệu trở lên/năm.

– Anh (chị) phụ trách, Ban chỉ huy Liên đội được tập huấn.

– Họp ban chỉ huy Liên đội 1 lần/tháng.

– Họp ban chỉ huy chi đội 1 lần/tuần.

– Các ban trình độ được tập huấn 1 lần/tháng.

4. Biểu quyết trải qua thương hiệu thi đua

– Liên đội Xuất sắc cấp huyện – Thống nhất: 100%.

5. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới

Đại hội thống nhất bầu những ban mang tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20.. – 20.. (list qua kiểm phiếu).

+ Bầu ban kiểm phiếu

+ Đại hội bỏ phiếu:

+ Thư kí trải qua kết quả:

TT Họ và tên Lớp Phiếu phạt

(Có biên bản kèm theo)

6. BCH liên đội mới trình làng và liên đội trưởng phát biếu nhận trách nhiệm

7. BCH Liên đội năm học 20.. – 20.. lên nhận quà lưu niệm

8. Các ý kiến phát biểu của Đại hội

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

TỔNG PHỤ TRÁCH(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI(Ký và ghi rõ họ tên)


Bạn đang xem postt Mẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 2022

Với việc Bạn đọc bài Mẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD Mẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Mẫu biên bản Đại hội Liên đội năm 2020 – 2021 Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or ThamGia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Mẫu #biên #bản #Đại #hội #Liên #đội #năm