0765562555

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 Mới nhất 2022 được update : 2021-09-08 05:03:16

3147

Xin chàoCuộc thi viết về Những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 trình làng từ thời điểm ngày 9/9 – 15/11/2020. Mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ, thể hiện dưới hình thức văn xuôi. Vậy mời những ban cùng tìm hiểu thêm mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 để thuận tiện và đơn thuần và giản dị hoàn thành xong bài thi của tớ:

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”(Ban hành kèm quyết định hành động 2707/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và giảng dạy)

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. tin tức về tác giả

Bạn đang xem: Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020

Họ và tên:……………………………………………….…………..…………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………..…………

Quê quán:………………………………………..…………………………….

Địa chỉ công tác thao tác, học tập lúc bấy giờ:……………………

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………

Xem thêm: Mẫu Đk giảm trừ gia cảnh 2021

Điện thoại, E-Mail (nếu có):…………………………

2. tin tức về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm tham gia cuộc thi

a. Thầy/cô giáo

Họ tên:…………………………………………………….………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………

Địa chỉ công tác thao tác/học tập lúc bấy giờ:…………………………………………

Điện thoại, E-Mail (nếu có):…………………………………………………

b. Cơ sở giáo dục

Tham khảo: Hướng dẫn nhìn nhận bài dạy theo Công văn 5512

– Tên cơ sở giáo dục:…………………………………………………………….

– Địa chỉ và những thông tin liên lạc:………………………………………………

PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

Cuộc thi viết về Những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 trình làng từ thời điểm ngày 9/9 – 15/11/2020. Mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ, thể hiện dưới hình thức văn xuôi. Vậy mời những ban cùng tìm hiểu thêm mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 để thuận tiện và đơn thuần và giản dị hoàn thành xong bài thi của tớ:

Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”(Ban hành kèm quyết định hành động 2707/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và giảng dạy)

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. tin tức về tác giả

Bạn đang xem: Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020

Họ và tên:……………………………………………….…………..…………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………..…………

Quê quán:………………………………………..…………………………….

Địa chỉ công tác thao tác, học tập lúc bấy giờ:……………………

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………

Xem thêm: Mẫu Đk giảm trừ gia cảnh 2021

Điện thoại, E-Mail (nếu có):…………………………

2. tin tức về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm tham gia cuộc thi

a. Thầy/cô giáo

Họ tên:…………………………………………………….………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………

Địa chỉ công tác thao tác/học tập lúc bấy giờ:…………………………………………

Điện thoại, E-Mail (nếu có):…………………………………………………

b. Cơ sở giáo dục

Tham khảo: Hướng dẫn nhìn nhận bài dạy theo Công văn 5512

– Tên cơ sở giáo dục:…………………………………………………………….

– Địa chỉ và những thông tin liên lạc:………………………………………………

PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………

….………………………………………… ….…………………………………………


Bạn đang mò mẩn postt Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 2022

Với việc Bạn xem postt Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm thâm thúy về thầy cô và mái trường mến yêu năm 2020 Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment or tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Mẫu #giấy #thi #Viết #về #những #kỷ #niệm #sâu #sắc #về #thầy #cô #và #mái #trường #mến #yêu #năm