0765562555

Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 05:54:56

3440

Xin chàoNgân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp 10 vướng mắc trắc nghiệm môn Âm nhạc 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm đáp án môn Toán, Ngữ văn, cùng hướng dẫn xem cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về những cuốn sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Đáp án tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÁC CÂU HỎI ĐỂ GV TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ (KÈM ĐÁP ÁN)

Đặc điểm, cấu trúc cuốn sách, bài học kinh nghiệm tay nghề/ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục đặc trưng trong cuốn sách giáo khoa môn học/ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục

Câu 1. Sách giáo khoa môn học Âm nhạc lớp 6 bộ Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường có bao nhiêu mạch nội dung?

A. 3 mạch nội dung

B. 4 mạch nội dung

C. 5 mạch nội dung

D. 6 mạch nội dung

Đáp án: D

Câu 2. SGK Âm nhạc 6 – Bộ sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường gồm bao nhiêu chủ đề ?

A.5 chủ đề

B. 8 chủ đề

C. 7 chủ đề

D. 6 chủ đề

Đáp án: B

Câu 3. Cấu trúc bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Âm nhạc 6 – bộ Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường có mấy phần?

A. 2 phần

B. 3 phần

C. 4 phần

D. 5 phần

Đáp án: C

Hiểu và phân tích được cấu trúc chủ đề/ bài học kinh nghiệm tay nghề âm nhạc tăng trưởng khả năng, Phương pháp DH

Câu 4. Khi thiết kế chủ đề/ bài học kinh nghiệm tay nghề, nội dung nhạc cụ tiết tấu và nhạc cụ giai điệu trọn vẹn có thể tích phù thích hợp với những mạch nội dung nào?

A. Đọc nhạc

B. Tác giả và tác phẩm

C. Nghe nhạc

D. Hát

E. Âm nhạc và đời sống

F. Lý thuyết âm nhạc

Đáp án: A, C, D, F

Câu 5. Hãy cho biết thêm thêm đâu là những khả năng đặc trưng nằm trong yêu cầu cần đạt của môn học Âm nhạc lớp 6 theo CT môn học ÂN 2018?

A. Thể hiện âm nhạc

B. Vận động theo nhạc

C. Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc

D. Hát phối hợp gõ đệm theo nhạc

E. Đọc nhạc phối hợp gõ đệm

F. Ứng dụng – sáng tạo âm nhạc

Đáp án: A, C, F

Câu 6. Bài học âm nhạc trong SGK ÂN 6 biên soạn tiếp cận quan điểm dạy học tăng trưởng phẩm chất và khả năng có những mức độ nào trong những phương án sau này?

A. Cơ bản

B. Luyện tập

C. Phân hoá

D. Thực hành

E. Trải nghiệm

Đáp án: A, C

Câu 7. Nhận xét việc triển khai phối hợp phương pháp dạy học truyền thống cuội nguồn, phương pháp dạy học đặc trưng, phương pháp dạy học tích cực và dạy học đa phương tiện đi lại ở SGK Âm nhạc 6 theo Chương trình môn học Âm nhạc 2018 ở tại mức độ nào trong những mức độ sau này?

A. Rất tốt

B. Tốt

C. Khá

D. Trung bình

Đáp án: GV tự nhìn nhận

Câu 8. Thầy/cô đã nắm được quy trình kiểm tra nhìn nhận và xếp loại HS ở tại mức độ nào trong những đáp án sau này?

A. Nắm vững

B. Nắm tương đối vững

C. Nắm được

D. Còn chưa rõ

Đáp án: GV tự nhìn nhận

Xây dựng và triển khai những kế hoạch dạy học

Câu 9. Hãy chọn và đánh số theo như đúng trình tự những vị trí căn cứ khi xây dựng kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề.

1. Bám sát tiềm năng yêu cầu cần đạt về phẩm chất và khả năng hướng tới cho HS ở những mạch nội dung của CT môn học và sách giáo khoa Âm nhạc.

2. Căn cứ vào kĩ năng của GV và việc khai thác học liệu và trang thiết bị điện tử, nhạc cụ thiết yếu/nhạc cụ địa phương…

3. Căn cứ kĩ năng nhận thức và những kinh nghiệm tay nghề/ tri thức đã có của học viên.

Đáp án: 3,1,2

Câu 10. Thầy/ cô nhìn nhận mình sẽ triển khai dạy học theo SGK Âm nhạc 6 bộ Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ở tại mức độ nào trong những phương án sau này?

A. Rất tự tin

B. Tự tin

C. Tương đối tự tin

D. Bình Thường

E. Còn do dự

Đáp án: GV tự nhìn nhận

Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp 10 vướng mắc trắc nghiệm môn Âm nhạc 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm đáp án môn Toán, Ngữ văn, cùng hướng dẫn xem cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về những cuốn sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Đáp án tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÁC CÂU HỎI ĐỂ GV TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ (KÈM ĐÁP ÁN)

Đặc điểm, cấu trúc cuốn sách, bài học kinh nghiệm tay nghề/ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục đặc trưng trong cuốn sách giáo khoa môn học/ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục

Câu 1. Sách giáo khoa môn học Âm nhạc lớp 6 bộ Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường có bao nhiêu mạch nội dung?

A. 3 mạch nội dung

B. 4 mạch nội dung

C. 5 mạch nội dung

D. 6 mạch nội dung

Đáp án: D

Câu 2. SGK Âm nhạc 6 – Bộ sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường gồm bao nhiêu chủ đề ?

A.5 chủ đề

B. 8 chủ đề

C. 7 chủ đề

D. 6 chủ đề

Đáp án: B

Câu 3. Cấu trúc bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Âm nhạc 6 – bộ Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường có mấy phần?

A. 2 phần

B. 3 phần

C. 4 phần

D. 5 phần

Đáp án: C

Hiểu và phân tích được cấu trúc chủ đề/ bài học kinh nghiệm tay nghề âm nhạc tăng trưởng khả năng, Phương pháp DH

Câu 4. Khi thiết kế chủ đề/ bài học kinh nghiệm tay nghề, nội dung nhạc cụ tiết tấu và nhạc cụ giai điệu trọn vẹn có thể tích phù thích hợp với những mạch nội dung nào?

A. Đọc nhạc

B. Tác giả và tác phẩm

C. Nghe nhạc

D. Hát

E. Âm nhạc và đời sống

F. Lý thuyết âm nhạc

Đáp án: A, C, D, F

Câu 5. Hãy cho biết thêm thêm đâu là những khả năng đặc trưng nằm trong yêu cầu cần đạt của môn học Âm nhạc lớp 6 theo CT môn học ÂN 2018?

A. Thể hiện âm nhạc

B. Vận động theo nhạc

C. Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc

D. Hát phối hợp gõ đệm theo nhạc

E. Đọc nhạc phối hợp gõ đệm

F. Ứng dụng – sáng tạo âm nhạc

Đáp án: A, C, F

Câu 6. Bài học âm nhạc trong SGK ÂN 6 biên soạn tiếp cận quan điểm dạy học tăng trưởng phẩm chất và khả năng có những mức độ nào trong những phương án sau này?

A. Cơ bản

B. Luyện tập

C. Phân hoá

D. Thực hành

E. Trải nghiệm

Đáp án: A, C

Câu 7. Nhận xét việc triển khai phối hợp phương pháp dạy học truyền thống cuội nguồn, phương pháp dạy học đặc trưng, phương pháp dạy học tích cực và dạy học đa phương tiện đi lại ở SGK Âm nhạc 6 theo Chương trình môn học Âm nhạc 2018 ở tại mức độ nào trong những mức độ sau này?

A. Rất tốt

B. Tốt

C. Khá

D. Trung bình

Đáp án: GV tự nhìn nhận

Câu 8. Thầy/cô đã nắm được quy trình kiểm tra nhìn nhận và xếp loại HS ở tại mức độ nào trong những đáp án sau này?

A. Nắm vững

B. Nắm tương đối vững

C. Nắm được

D. Còn chưa rõ

Đáp án: GV tự nhìn nhận

Xây dựng và triển khai những kế hoạch dạy học

Câu 9. Hãy chọn và đánh số theo như đúng trình tự những vị trí căn cứ khi xây dựng kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề.

1. Bám sát tiềm năng yêu cầu cần đạt về phẩm chất và khả năng hướng tới cho HS ở những mạch nội dung của CT môn học và sách giáo khoa Âm nhạc.

2. Căn cứ vào kĩ năng của GV và việc khai thác học liệu và trang thiết bị điện tử, nhạc cụ thiết yếu/nhạc cụ địa phương…

3. Căn cứ kĩ năng nhận thức và những kinh nghiệm tay nghề/ tri thức đã có của học viên.

Đáp án: 3,1,2

Câu 10. Thầy/ cô nhìn nhận mình sẽ triển khai dạy học theo SGK Âm nhạc 6 bộ Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ở tại mức độ nào trong những phương án sau này?

A. Rất tự tin

B. Tự tin

C. Tương đối tự tin

D. Bình Thường

E. Còn do dự

Đáp án: GV tự nhìn nhận


Bạn đang đọc post Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Ngân hàng vướng mắc tập huấn Âm nhạc lớp 6 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or Join Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Ngân #hàng #câu #hỏi #tập #huấn #Âm #nhạc #lớp #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống