0765562555

Ngân hàng vướng mắc tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Ngân hàng vướng mắc tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều Mới 2022 được update : 2021-09-08 00:42:36

3406

Xin chàoNgân hàng vướng mắc tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp 15 vướng mắc trắc nghiệm môn Lịch sử 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm đáp án môn Ngữ văn, Âm nhạc, Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất, Khoa học tự nhiên, cùng hướng dẫn xem cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về những cuốn sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử 6 sách Cánh diều

Câu 1: Một trong những điểm lưu ý của môn Lịch sử và Địa lí cấp Trung học cơ sở là:

A. môn học tự chọn.B. môn học lựa chọn.C. môn học bắt buộc.D. môn học độc lập.

Câu 2: Năng lực Lịch sử gồm có

A. Tìm hiểu lịch sử dân tộc; Nhận thức và tư duy lịch sử dân tộc; Vận dụng kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học.B. Tìm hiểu tư liệu; Nhận thức và tư duy lịch sử dân tộc; Vận dụng kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học.C. Tìm hiểu lịch sử dân tộc; Thực hành lịch sử dân tộc; Vận dụng kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học.D. Tìm hiểu lịch sử dân tộc; Nhận thức và tư duy lịch sử dân tộc; So sánh, nhìn nhận.

Câu 3: Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 – Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số bao nhiêu?

A. Quyết định số 178/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.B. Quyết định số 817/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.C. Quyết định số 871/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.D. Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.

Câu 4: Kí hiệu sau này trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 bộ Cánh Diều là để chỉ

A. Kiến thức mới.B. Mở đầu.C. Góc mày mò.D. Góc mở rộng.

từ khóa quan tâm: Soạn bài Ôn tập cuối học kì I trang 146

Câu 5: Phần Lịch sử sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 gồm có

A. 8 chương, 19 bài học kinh nghiệm tay nghề.B. 7 chương, 19 bài học kinh nghiệm tay nghề.C. 7 chương, 20 bài học kinh nghiệm tay nghề.D. 7 chương, 21 bài học kinh nghiệm tay nghề.

Câu 6: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn, trải nghiệm cho HS.B. thực thi những bài, chương theo như đúng phân phối chương trình.C. phải thực thi khá đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học tân tiến.D. sử dụng phương pháp tân tiến, không sử dụng phương pháp truyền thống cuội nguồn.

Câu 7: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập.B. thực thi những bài, chương theo như đúng phân phối chương trình.C. phải thực thi khá đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học tân tiến.D. sử dụng phương pháp tân tiến, không sử dụng phương pháp truyền thống cuội nguồn.

Câu 8: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.B. thực thi những bài, chương theo như đúng phân phối chương trình.C. phải thực thi khá đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học tân tiến.D. sử dụng phương pháp tân tiến, không sử dụng phương pháp truyền thống cuội nguồn.

Câu 9: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường dạy học, giáo dục phân hoá.B. thực thi những bài, chương theo như đúng phân phối chương trình.C. phải thực thi khá đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học tân tiến.D. sử dụng phương pháp tân tiến, không sử dụng phương pháp truyền thống cuội nguồn.

Câu 10: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

Xem thêm: Bài tập câu Đk lớp 8

A. thực thi những bài, chương theo như đúng phân phối chương trình.B. phải thực thi khá đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học tân tiến.C. nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, tân tiến.D. sử dụng phương pháp tân tiến, không sử dụng phương pháp truyền thống cuội nguồn.

Câu 11: Theo công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn sinh hoạt trình độ về thay đổi phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, nhìn nhận,…thì những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học của HS dưới dạng những trách nhiệm học tập tiếp theo đó nhau là gì?

A. Chuyển giao trách nhiệm, văn bản báo cáo giải trình trách nhiệm, thực thi trách nhiệm, nhận xét nhìn nhận trách nhiệm.B. Chuyển giao trách nhiệm, thực thi trách nhiệm, nhận xét nhìn nhận trách nhiệm, văn bản báo cáo giải trình trách nhiệm.C. Chuyển giao trách nhiệm, thực thi trách nhiệm, văn bản báo cáo giải trình trách nhiệm, nhận xét nhìn nhận trách nhiệm.D. Thực hiện trách nhiệm, chuyển giao trách nhiệm, văn bản báo cáo giải trình trách nhiệm, nhận xét nhìn nhận trách nhiệm.

Câu 12: Tạo tâm thế học tập cho HS, giúp HS ý thức được trách nhiệm học tập, hứng thú học bài mới là tiềm năng của hoạt động và sinh hoạt giải trí nào?

A. Luyện tập.B. Vận dụng.C. Hình thành kiến thức và kỹ năng.D. Khởi động.

Câu 13: Một trong những định khuynh hướng về phương pháp nhìn nhận kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường nhìn nhận nội dung kiến thức và kỹ năng.B. giáo viên là người quyết định hành động kết quả nhìn nhận.C. vướng mắc trắc nghiệm khách quan là duy nhất.D. nhìn nhận qua văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi dự án công trình bất Động sản học tập.

Câu 14: Một trong những khuynh hướng hình thức nhìn nhận kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường nhìn nhận nội dung kiến thức và kỹ năng.B. giáo viên là người quyết định hành động kết quả nhìn nhận.C. vướng mắc trắc nghiệm khách quan là duy nhất.D. phối hợp nhìn nhận thường xuyên và nhìn nhận định kì.

Câu 15: Một trong những khuynh hướng phương pháp nhìn nhận kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường nhìn nhận nội dung kiến thức và kỹ năng.B. giáo viên là người quyết định hành động kết quả nhìn nhận.C. vướng mắc trắc nghiệm khách quan là duy nhất.D. nhìn nhận qua hồ sơ học tập.

Ngân hàng vướng mắc tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp 15 vướng mắc trắc nghiệm môn Lịch sử 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm đáp án môn Ngữ văn, Âm nhạc, Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất, Khoa học tự nhiên, cùng hướng dẫn xem cuốn sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về những cuốn sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Ngân hàng vướng mắc tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Lịch sử 6 sách Cánh diều

Câu 1: Một trong những điểm lưu ý của môn Lịch sử và Địa lí cấp Trung học cơ sở là:

A. môn học tự chọn.B. môn học lựa chọn.C. môn học bắt buộc.D. môn học độc lập.

Câu 2: Năng lực Lịch sử gồm có

A. Tìm hiểu lịch sử dân tộc; Nhận thức và tư duy lịch sử dân tộc; Vận dụng kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học.B. Tìm hiểu tư liệu; Nhận thức và tư duy lịch sử dân tộc; Vận dụng kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học.C. Tìm hiểu lịch sử dân tộc; Thực hành lịch sử dân tộc; Vận dụng kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học.D. Tìm hiểu lịch sử dân tộc; Nhận thức và tư duy lịch sử dân tộc; So sánh, nhìn nhận.

Câu 3: Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 – Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số bao nhiêu?

A. Quyết định số 178/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.B. Quyết định số 817/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.C. Quyết định số 871/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.D. Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021.

Câu 4: Kí hiệu sau này trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 bộ Cánh Diều là để chỉ

A. Kiến thức mới.B. Mở đầu.C. Góc mày mò.D. Góc mở rộng.

từ khóa quan tâm: Soạn bài Ôn tập cuối học kì I trang 146

Câu 5: Phần Lịch sử sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 gồm có

A. 8 chương, 19 bài học kinh nghiệm tay nghề.B. 7 chương, 19 bài học kinh nghiệm tay nghề.C. 7 chương, 20 bài học kinh nghiệm tay nghề.D. 7 chương, 21 bài học kinh nghiệm tay nghề.

Câu 6: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí thực hành thực tiễn, trải nghiệm cho HS.B. thực thi những bài, chương theo như đúng phân phối chương trình.C. phải thực thi khá đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học tân tiến.D. sử dụng phương pháp tân tiến, không sử dụng phương pháp truyền thống cuội nguồn.

Câu 7: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập.B. thực thi những bài, chương theo như đúng phân phối chương trình.C. phải thực thi khá đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học tân tiến.D. sử dụng phương pháp tân tiến, không sử dụng phương pháp truyền thống cuội nguồn.

Câu 8: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.B. thực thi những bài, chương theo như đúng phân phối chương trình.C. phải thực thi khá đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học tân tiến.D. sử dụng phương pháp tân tiến, không sử dụng phương pháp truyền thống cuội nguồn.

Câu 9: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

A. tăng cường dạy học, giáo dục phân hoá.B. thực thi những bài, chương theo như đúng phân phối chương trình.C. phải thực thi khá đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học tân tiến.D. sử dụng phương pháp tân tiến, không sử dụng phương pháp truyền thống cuội nguồn.

Câu 10: Một trong những yêu cầu về phương pháp dạy học Lịch sử là

Xem thêm: Bài tập câu Đk lớp 8

A. thực thi những bài, chương theo như đúng phân phối chương trình.B. phải thực thi khá đầy đủ quy trình vận dụng phương pháp dạy học tân tiến.C. nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, tân tiến.D. sử dụng phương pháp tân tiến, không sử dụng phương pháp truyền thống cuội nguồn.

Câu 11: Theo công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn sinh hoạt trình độ về thay đổi phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, nhìn nhận,…thì những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học của HS dưới dạng những trách nhiệm học tập tiếp theo đó nhau là gì?

A. Chuyển giao trách nhiệm, văn bản báo cáo giải trình trách nhiệm, thực thi trách nhiệm, nhận xét nhìn nhận trách nhiệm.B. Chuyển giao trách nhiệm, thực thi trách nhiệm, nhận xét nhìn nhận trách nhiệm, văn bản báo cáo giải trình trách nhiệm.C. Chuyển giao trách nhiệm, thực thi trách nhiệm, văn bản báo cáo giải trình trách nhiệm, nhận xét nhìn nhận trách nhiệm.D. Thực hiện trách nhiệm, chuyển giao trách nhiệm, văn bản báo cáo giải trình trách nhiệm, nhận xét nhìn nhận trách nhiệm.

Câu 12: Tạo tâm thế học tập cho HS, giúp HS ý thức được trách nhiệm học tập, hứng thú học bài mới là tiềm năng của hoạt động và sinh hoạt giải trí nào?

A. Luyện tập.B. Vận dụng.C. Hình thành kiến thức và kỹ năng.D. Khởi động.

Câu 13: Một trong những định khuynh hướng về phương pháp nhìn nhận kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường nhìn nhận nội dung kiến thức và kỹ năng.B. giáo viên là người quyết định hành động kết quả nhìn nhận.C. vướng mắc trắc nghiệm khách quan là duy nhất.D. nhìn nhận qua văn bản báo cáo giải trình kết quả thực thi dự án công trình bất Động sản học tập.

Câu 14: Một trong những khuynh hướng hình thức nhìn nhận kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường nhìn nhận nội dung kiến thức và kỹ năng.B. giáo viên là người quyết định hành động kết quả nhìn nhận.C. vướng mắc trắc nghiệm khách quan là duy nhất.D. phối hợp nhìn nhận thường xuyên và nhìn nhận định kì.

Câu 15: Một trong những khuynh hướng phương pháp nhìn nhận kết quả giáo dục trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT năm 2018 là

A. cần tăng cường nhìn nhận nội dung kiến thức và kỹ năng.B. giáo viên là người quyết định hành động kết quả nhìn nhận.C. vướng mắc trắc nghiệm khách quan là duy nhất.D. nhìn nhận qua hồ sơ học tập.


Bạn đang đọc nội dung bài viết Ngân hàng vướng mắc tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Ngân hàng vướng mắc tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Ngân hàng vướng mắc tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Ngân hàng vướng mắc tập huấn Lịch sử lớp 6 sách Cánh diều Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Ngân #hàng #câu #hỏi #tập #huấn #Lịch #sử #lớp #sách #Cánh #diều