0765562555

Ngân hàng vướng mắc tập huấn SGK lớp 2 bộ Cánh diều (8 môn)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Ngân hàng vướng mắc tập huấn SGK lớp 2 bộ Cánh diều (8 môn) New 2022 được update : 2021-09-09 02:20:08

3410

Xin chàoNgân hàng vướng mắc tập huấn SGK lớp 2 bộ Cánh diều mang tới đáp án trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 2 của 8 môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất để nhanh gọn hoàn thành xong khóa tập huấn SGK 2 mới này.

Bên cạnh đó, trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm bài thu hoạch tập huấn thay sách giáo khoa lớp 2 bộ Cánh diều. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tiếng Việt 2 sách Cánh Diều

Câu 1: Các bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 được sắp xếp ra làm sao?

A Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống phân môn

B Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống chủ đề – chủ điểm

C Sắp xếp theo những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rèn luyện kỹ năng

D Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống thể loại văn học

Câu 2: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 được cấu trúc ra làm sao?

A Cấu trúc theo theo khối mạng lưới hệ thống phân môn

B Cấu trúc theo khối mạng lưới hệ thống chủ đề – chủ điểm

C Cấu trúc theo những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rèn luyện kĩ năng

D Cấu trúc theo khối mạng lưới hệ thống thể loại văn học

Câu 3: Dòng nào sau này nêu đúng thứ tự những chủ đề trong SGK Tiếng Việt 2?

A Em là búp măng non, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

B Em là búp măng non, Em ở trong nhà, Em đi học, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

C Em là búp măng non, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Em yêu vạn vật thiên nhiên

D Em là búp măng non, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Câu 4: SGK Tiếng Việt 2 có bao nhiêu chủ điểm?

A 10 chủ điểm

B 20 chủ điểm

C 25 chủ điểm

D 31 chủ điểm

Câu 5: SGK Tiếng Việt 2 có bao nhiêu bài học kinh nghiệm tay nghề chính?

A 10 bài học kinh nghiệm tay nghề

B 20 bài học kinh nghiệm tay nghề

C 25 bài học kinh nghiệm tay nghề

D 31 bài học kinh nghiệm tay nghề

Câu 6: Đáp án C

Câu 7: Dòng nào sau này nêu đúng và khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập của học viên (HS)?

A Khởi động (san sẻ), mày mò, rèn luyện, vận dụng

B Khởi động (san sẻ), mày mò, rèn luyện

C Khám phá, rèn luyện, củng cố, vận dụng

D Khởi động (san sẻ), mày mò, trải nghiệm, vận dụng

Câu 8: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên để hướng dẫn HS học tập?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

C Theo dõi, giúp sức HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

D Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 9: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 có mấy bài đọc?

A Có 1 bài đọc

B Có 2 bài đọc

C Có 2 bài đọc chính và 1 bài đọc mở rộng

D Có 2 bài đọc chính và 2 bài đọc mở rộng

Câu 10: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của HS trong bài đọc chính?

A Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu

B Đọc thành tiếng, rèn luyện về tiếng Việt

C Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu, rèn luyện về tiếng Việt

D Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu, luyện viết đoạn văn

Câu 11: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu tiết cho HS tự đọc sách báo (đọc mở rộng)?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 2 tiết

Câu 12: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của HS trong những tiết tự đọc sách báo?

A Giới thiệu sách báo mang lại lớp, tự đọc tại lớp, đọc lại (hoặc kể lại) cho những ban nghe

B Giới thiệu sách báo mang lại lớp, tự đọc tại lớp

C Tự đọc tại lớp, đọc lại cho những ban nghe, kể lại cho những ban nghe

D Giới thiệu sách báo mang lại lớp, đọc lại (hoặc kể lại) cho những ban nghe

Câu 13: Giáo viên cần làm gì nếu HS không mang sách báo đi học trong những tiết tự đọc sách báo?A Yêu cầu HS không mang sách báo ngồi chờ để nghe những ban đọc xong đọc lại

B Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc chung với ban ngồi cạnh bên

C Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc bài có kí hiệu M trong SGK

D Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 14: Giáo viên cần làm gì nếu HS mang sách báo không phù phù thích hợp với chủ điểm đang học?

A Yêu cầu HS mang sách báo không thích hợp ngồi chờ để nghe những ban đọc xong đọc lại

B Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc chung với ban ngồi cạnh bên

C Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc bài có kí hiệu M trong SGK

D Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 15: Dòng nào sau này nêu đúng và khá đầy đủ nội dung nội dung bài viết 1 trong những mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề?

A Viết chính tả, làm bài tập chính tả, tập viết câu và đoạn văn ngắn

B Viết chính tả, làm bài tập chính tả, tập viết chữ hoa

C Viết chính tả, làm bài tập chính tả

D Viết chính tả, tập viết chữ hoa

Câu 16: HS làm những bài tập chính tả có số thứ tự được đặt trong dấu ngoặc đơn ra làm sao?

A Giáo viên chọn cho HS làm những bài a, b hoặc c, tùy từng lỗi chính tả những em thường mắc

B Giáo viên giao cho từng tổ làm một bài trong những bài a, b hoặc c

C Giáo viên giao cho từng nhóm làm một bài trong những bài a, b hoặc c

D HS làm toàn bộ những bài a, b và c

Câu 17: Dòng nào sau này nêu đúng thứ tự những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hướng dẫn HS viết chữ hoa?

A Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở (tập)

B Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào vở; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

C Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

D Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào vở; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

Câu 18: HS lớp 2 cần viết đoạn văn có dung tích (độ dài) ra làm sao?

A Chỉ được phép viết 4 hoặc 5 câu

B Có thể viết 4 – 5 câu hoặc nhiều hơn nữa

C Cần viết nhiều hơn nữa 5 câu

D Không có quy định về dung tích

Câu 19: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong tiết tập làm văn có 2 phần đọc và viết là gì?

A Tổ chức cho HS đọc bài mẫu, tiếp theo đó viết bài

B Tổ chức cho HS nói theo yêu cầu, tiếp theo đó viết bài

C Tổ chức cho HS viết bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu

D Tổ chức cho HS đọc bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu và viết bài

Câu 20: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong tiết tập làm văn có 2 phần nói và viết là gì?

A Tổ chức cho HS đọc bài mẫu, tiếp theo đó viết bài

B Tổ chức cho HS nói theo yêu cầu, tiếp theo đó viết bài

C Tổ chức cho HS viết bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu

D Tổ chức cho HS đọc bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu và viết bài

Câu 21: Góc sáng tạo là gì?

A Là hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm của môn Tiếng Việt

B Là hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi của HS

C Là hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện kĩ năng nói

D Là hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện kĩ năng đọc

Câu 22: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu thời hạn cho hoạt động và sinh hoạt giải trí Góc sáng tạo?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 60 phút

Câu 23: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên trong bài Góc sáng tạo?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

C Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

D Tổ chức cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 24: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu thời hạn cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí nói và nghe?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 2 tiết

Câu 25: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hình thức rèn luyện kĩ năng nói và nghe?

A Nghe và kể lại một mẩu chuyện; nghe và san sẻ về một bản tin dự báo thời tiết; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

B Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

C Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; nghe và san sẻ cảm nhận về nội dung một bài hát; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

D Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; nghe và san sẻ cảm nhận về nội dung một bài hát; nghe và san sẻ về một bản tin dự báo thời tiết; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

Câu 26: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của HS trong tiết nghe – kể chuyện?

A Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể từng đoạn của câu truyện

B Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện

C Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể toàn bộ câu truyện

D Nghe giáo viên kể chuyện; kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện

Câu 27: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong những tiết nói và nghe?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

C Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

D Tổ chức cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 28: Mục tiêu của hoạt động và sinh hoạt giải trí tự nhìn nhận là gì?

A HS tự tổng kết những điều đã biết sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

B HS tự tổng kết những việc đã làm được sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

C HS tự tổng kết những điều đã biết, những việc đã làm được sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

D HS ôn tập những điều đã học sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

Câu 29: HS cần đọc và ghi lại vào bảng tổng kết theo thứ tự nào?

A Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở cột Đã biết những gì?

B Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở cột Đã làm được những gì?

C Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở mỗi cột, tiếp theo đó chuyển sang cột khác

D Lần lượt đọc và ghi lại vào dòng xoáy a ở cả hai cột, tiếp theo đó chuyển sang dòng b, dòng c,…

Câu 30: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên trong tiết Ôn tập?

A Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu

B Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng; hướng dẫn HS làm những bài tập đọc, viết, nói và nghe

C Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, đọc hiểu và viết

D Hướng dẫn HS làm những bài tập đọc, viết, nói và nghe

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. (1) Dạy học phân hóa. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.B. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Dạy học phân hóa. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.C. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Dạy học phân hóa. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.D. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.

Câu 2: Dạy học môn Toán lớp 2 cần để ý quan tâm tạo thời cơ cho HS hình thành những khả năng nào?

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực xử lý và xử lý yếu tố toán học.B. Năng lực quy mô hóa toán học; Năng lực tiếp xúc toán học.C. Năng lực sử dụng phương tiện đi lại và công cụ học toán.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của SGK Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo khuynh hướng tiếp cận nội dung.B. Thiết kế theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng. C. Hình thức đẹp.D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Toán 2 Cánh Diều có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.C. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, mày mò rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề; Thực hành, rèn luyện; Vận dụng xử lý và xử lý yếu tố. D. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, mày mò rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề; Thực hành, rèn luyện; Mở rộng.

Câu 5: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong Sách giáo khoa Toán 2 cuốn sách Cánh Diều thường bắt nguồn từ hoạt động và sinh hoạt giải trí nào sau này?

A. Trải nghiệm, khởi động.B. Phân tích, mày mò, rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề.C. Thực hành, rèn luyện.D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Phần lớn những bài học kinh nghiệm tay nghề trong sách giáo khoa Toán 2 cuốn sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. một bài toán.B. một câu truyện.C. một trường hợp thực tiễn.D. một đoạn văn.

Câu 7: Hoạt động Khởi động trong SGK Toán 2 nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi tâm ý, hứng thú của HS để vào bài mới​​​​​​​. B. Giúp HS mày mò tri thức mới.C. Giúp HS nhớ lại tri thức cũ.D. Giúp HS rèn kĩ năng.

Câu 8: Tiếp cận xác lập Khung nội dung dạy học môn Toán lớp 2 trong Sách giáo khoa Toán Cánh Diều theo trình tự nào?

A. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.B. Thứ nhất. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học. C. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận tiềm năng giáo dục.D. Thứ nhất. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.

Câu 9: Thời lượng thực thi chương trình môn Toán lớp 2 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết.B. 135 tiết.C. 140 tiết.D. 175 tiết.

Câu 10: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Độ dài đường gấp khúc.B. Chu vi tam giác.C. Chu vi tứ giác.D. Chu vi tam giác, chu vi tứ giác.

Câu 11: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Tìm thành phần chưa chắc như đinh của phép tính.B. Số hạng, số hạng, tổng.C. Số bị trừ, số trừ, hiệu.D. Thừa số, tích. Số bị chia, số chia, thương.

Câu 12: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Các bảng nhân chia 2 và 5.B. Các bảng nhân, chia 3 và 4.C. Ý nghĩa của phép nhân.D. Ý nghĩa của phép chia.

Câu 13: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.B. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.C. Nhận biết ; D. Nhận biết ; ; ;

Câu 14: Thời gian dành riêng cho mạch nội dung “Một số yếu tố thống kê và xác suất” trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng chừng bao nhiêu Phần Trăm?

A. 10%B. 5%C. 3%D. 2%

Câu 15: Thời gian dành riêng cho mạch nội dung “Hoạt động thực hành thực tiễn và trải nghiệm” trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng chừng bao nhiêu Phần Trăm?

A. 25%B. 15%C. 10%D. 5%

Câu 16: Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4B. 6C. 8D. 10

Câu 17: Tập 1 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép nhân, phép chia.B. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.C. Phép nhân, phép chia. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.D. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 18: Tập 2 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Phép nhân, phép chia.B. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000.C. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.D. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 19: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.B. Hình tứ giác.C. Hình chữ nhật.D. Khối trụ, khối cầu.

Câu 20: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Tia số.B. Ước lượng theo nhóm chục.C. Số liền trước, liền sau.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 21: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Bảng thống kê số liệu.B. Biểu đồ tranh.C. Biểu đồ cột.D. Dãy số liệu thống kê.

Câu 22: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Thu thập, kiểm đếm.B. Biểu đồ tranh.C.Chắc chắn – trọn vẹn có thể – không thể.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 23: Mỗi bài trong sách Toán 2 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiếtB. 2 tiếtC. 3 tiếtD. Có thể 1 hoặc nhiều tiết

Câu 24: Quan điểm của sách Toán 2 Cánh diều về việc học viên học thuộc những bảng cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20 ra làm sao?

A. Phải học thuộc lòng những bảng cộng, bảng trừ.B. Cuối học kì 1 phải thuộc những bảng cộng, bảng trừ.C. Cuối năm học HS phải đạt được yêu cầu thuộc những bảng cộng, bảng trừ.D. HS được vận dụng bảng để thực thi phép cộng, phép trừ có nhớ mà không nhất thiết phải học thuộc bảng.E. Cả A & B đều đúng.F. Cả C & D đều đúng.

Câu 25: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi tham gia học hình tứ giác?

A. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nói đúng tên hình.B. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận ra những đỉnh của hình tứ giác.C. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận ra những cạnh của hình tứ giác.D. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác, nhận ra những đỉnh, những cạnh của hình tứ giác và vẽ hình tứ giác.

Câu 26: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không ghi mạch kiến thức và kỹ năng Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có thiết yếu phải dạy ở lớp 2 không?

A. Không thiết yếu phải dạy giải toán.B. Dạy cũng khá được, không dạy cũng khá được.C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.D. Tuy chương trình không tách riêng mạch kiến thức và kỹ năng Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn vẫn vẫn đang còn ở những mạch kiến thức và kỹ năng với yêu cầu : Thực hành xử lý và xử lý yếu tố tương quan đến giải những bài toán.

Câu 27: Nên sử dụng thiết bị, học liệu trong quy trình tổ chức triển khai dạy học Toán 2 ra làm sao?

A. Sử dụng càng nhiều càng tốt.B. Sử dụng đúng thời cơ, đúng chỗ.C. Hạn chế sử dụng.D. Không nên sử dụng vì phức tạp, mất thời hạn.

Câu 28: Khi dạy về số và phép tính, học viên sẽ sử dụng vật dụng học tập nào?

A. Các khối lập phương như SGK.B. Dùng que tính.C. Dùng những vật thay thế: nắp chai, hòn sỏi,…D.Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 29: Nên sử dụng SGV Toán 2 ra làm sao?

A. Xây dựng kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.B. Sách mang tính chất chất pháp lệnh, chỉ việc dạy học theo sách.C. Không thiết yếu phải sử dụng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của GV.D. Có thể sử dụng sách nhưng không được thay đổi vị trí những chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề.

Câu 30: Trong quy trình dạy học Toán 2, nếu xuất hiện những trở ngại vất vả thì GV phải xử lý và xử lý ra làm sao?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm trình độ.B. Tham khảo ý kiến của những giáo viên nhiều kinh nghiệm tay nghề.C. Tham khảo ý kiến của những tác giả viết SGK.D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 1: Môn Đạo đức lớp 2 góp thêm phần hình thành, tăng trưởng ở học viên những khả năng chung nào sau này?

A. Giao tiếp và hợp tác. B. Linh hoạt và sáng tạoC. Tích cực và kiên trì.D. Hợp tác và đoàn kết.

Câu 2: Môn Đạo đức lớp 2 góp thêm phần tu dưỡng cho học viên những phẩm chất nào sau này?

A. Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.B. Yêu nước, chăm chỉ, thật thà, yêu thương con người, tiết kiệm chi phí.C. Nhân ái, trung thực, trách nhiệm, giữ chữ tín, đoàn kết.D. Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, tôn trọng thực sự, biết ơn.

Câu 3: Sách giáo khoa Đạo đức 2 thuộc cuốn sách Cánh Diều được biên soạn theo khuynh hướng nào sau này?

A. Phát triển nội dung kiến thức và kỹ năng.B. Phát triển hình thức chương trình.C. Phát triển khả năng học viên.D. Phát triển hiểu biết của học viên.

Câu 4: Khi thiết kế Kế hoạch giáo dục môn Đạo đức lớp 2, cơ sở giáo dục có quyền thay đổi ra làm sao?

A. Thay đối thời lượng của một số trong những bài cho phù phù thích hợp với thực tiễn của nhà trường.B. Tăng thêm số tiết cho một số trong những bài, còn những bài khác không thay đổi.C. Rút bớt một số trong những tiết cho môn học khác.D. Thay đổi tuỳ theo sở trường của giáo viên dạy bài học kinh nghiệm tay nghề đó.

Câu 5: Điểm mới về cấu trúc mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong sách giáo khoa Đạo đức 2 được thể hiện ra làm sao?

A. Cấu trúc theo nội dung kiến thức và kỹ năng.B. Cấu trúc theo hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập.C. Cấu trúc theo thời hạn học tập.D. Cấu trúc theo như hình thức môn học.

Câu 6: Sách giáo khoa Đạo đức 2 được biên soạn theo phía mở nhằm mục đích tạo Đk cho giáo viên

A. Giảm bớt thời hạn soạn bài.B. Dễ dạy, dễ nhớ.C. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học.D. Duy trì những phương pháp dạy học truyền thống cuội nguồn.

Câu 7: Sách giáo khoa Đạo đức 2 Cánh Diều được biên soạn theo cấu trúc hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Giúp học viên học bài chăm chỉ hơn.B. Giúp học viên dễ học thuộc bài.C. Giúp học viên học bài tự do hơn.D. Tạo Đk hình thành ở học viên những khả năng thiết yếu.

Câu 8: Phần Khởi động trong mọi bài học kinh nghiệm tay nghề Đạo đức 2 nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Tạo thời cơ cho học viên làm quen với nhau.B. Tạo tâm thế cho học viên sẵn sàng sẵn sàng vào bài học kinh nghiệm tay nghề mới.C. Giúp học viên hiểu biết sâu về bài học kinh nghiệm tay nghề mới.D. Động viên học viên vào bài học kinh nghiệm tay nghề mới.

Câu 9: Phần Khám phá trong mọi bài học kinh nghiệm tay nghề Đạo đức 2 nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Để học viên trao đổi thảo luận, cùng nhau hình thành nên kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề.B. Giúp học viên vận dụng kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.C. Giúp học viên có thêm kiến thức và kỹ năng mới.D. Cho học viên trao đổi thảo luận, cùng nhau tìm ra chân lí.

Câu 10: Nội dung giáo dục nào chiếm thời lượng nhiều nhất trong Kế hoạch giáo dục môn Đạo đức lớp 2?

A. Giáo dục đào tạo và giảng dạy đạo đức.B. Giáo dục đào tạo và giảng dạy kĩ năng sống.C. Giáo dục đào tạo và giảng dạy pháp lý.D. Giáo dục đào tạo và giảng dạy kinh tế tài chính.

Câu 11: Phương pháp dạy học nào sau này được sử dụng nhiều nhất trong dạy học môn Đạo đức lớp 2 thay đổi?

A. Phương pháp thuyết trình.B. Phương pháp đàm thoại.C. Phương pháp xử lí trường hợp.D. Phương pháp dự án công trình bất Động sản.

Câu 12: Khi tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học môn Đạo đức theo Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông mới, giáo viên cần để ý quan tâm điều gì?

A. Bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng bài học kinh nghiệm tay nghề.B. Bám sát nội dung yêu cầu cần đạt của mỗi chủ đề bài học kinh nghiệm tay nghề.C. Bám sát chương trình tổng thể.D. Dạy theo sở trường của giáo viên.

Câu 13: Khi dạy học môn Đạo đức lớp 2 theo Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông mới, giáo viên có quyền linh hoạt và sáng tạo ra làm sao?

A. Thay đổi yêu cầu cần đạt của bài học kinh nghiệm tay nghề.B. Thay đổi bằng câu truyện, trường hợp hay hơn, thích hợp hơn.C. Thay đổi nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề theo sở trường.D. Thay đổi thứ tự những phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng.

Câu 14: Việc nhìn nhận kết quả học tập môn Đạo đức ở tiểu học được thực thi theo như hình thức nào?

A. Kết hợp giữa nhìn nhận bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập.B. Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập.C. Đánh giá bằng cho điểm.D. Đánh giá quá khứ và hiện tại của học viên để sở hữu kết luận đúng.

Câu 15: Trong thiết kế Kế hoạch bài dạy, tiến trình dạy học cần phải sắp xếp theo trật tự nào sau này?

A. Tự do.B. Tuỳ ý của giáo viên.C. Tuỳ từng bài học kinh nghiệm tay nghề mà trọn vẹn có thể sắp xếp theo trật tự rất khác nhau.D. Theo trật tự những phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng.

Câu 1: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhờ vào những quan điểm nào?

A Vừa học, vừa làm.B Giáo viên là TT của quy trình dạy học.C Dạy học tích hợp; Dạy học theo chủ đề; Tích cực hóa hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập của học viên.D Giáo viên và học viên đều là TT của quy trình dạy học.

Câu 2: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm mục đích hình thành cho HS khả năng đặc trưng nào?

A Năng lực tư duy sáng tạo.B Năng lực xử lý và xử lý yếu tố.C Năng lực tự học.D Năng lực khoa học.

Câu 3: Phương án nào sau này không thuộc thành phần khả năng đặc trưng của môn Tự nhiên và Xã hội?

A Nhận thức khoa học.B Tìm hiểu về giá trị đạo đức.C Tìm hiểu về môi trường tự nhiên tự nhiên và xã hội xung quanh.D Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã học.

Câu 4: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm mục đích hình thành cho HS những phẩm chất hầu hết nào?

A Yêu nước; chăm học; trung thực; trách nhiệm; khách quan.B Nhân ái, đoàn kết; trung thực; trách nhiệm; yêu lao động.C Yêu con người, vạn vật thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân, mái ấm gia đình, hiệp hội; Ý thức tiết kiệm chi phí, bảo vệ tài sản bản thân, mái ấm gia đình, hiệp hội; có trách nhiệm với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống; trung thực.D Yêu nước; yêu lao động; đoàn kết; trung thực; trách nhiệm.

Câu 5: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm mục đích hình thành cho HS những khả năng chung được ghi trong Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2018 là:

A Năng lực tính toán; khả năng ngôn từ; khả năng thẩm mỹ và làm đẹp; khả năng thể chất.B Năng lực xử lý và xử lý yếu tố; khả năng công nghệ tiên tiến và phát triển; khả năng tin học; khả năng toán học.C Năng lực tiếp xúc; khả năng tự học và sáng tạo; khả năng hợp tác để cùng tăng trưởng; khả năng tự chủ trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.D Năng lực tự chủ và tự học; khả năng tiếp xúc và hợp tác; khả năng xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo.

Câu 6: Cấu trúc chung của SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều theo thứ tự nào sau này?

A Hướng dẫn sử dụng sách; Mục lục; 6 chủ đề 21 bài học kinh nghiệm tay nghề và những bài ôn tập và nhìn nhận của mỗi chủ đề; Bảng tra cứu từ ngữ.B Mục lục; Hướng dẫn sử dụng sách; 6 chủ đề và những bài ôn tập và nhìn nhận sau mỗi chủ đề; Bảng tra cứu từ ngữ.C Hướng dẫn sử dụng sách; 6 chủ đề và những bài ôn tập và nhìn nhận sau mỗi chủ đề; Bảng tra cứu từ ngữ; Mục lụcD Hướng dẫn sử dụng sách; Mục lục; 6 chủ đề; 6 bài ôn tập và nhìn nhận; Bảng tra cứu từ ngữ.

Câu 7: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều có những điểm mới, nổi trội nào sau này?

(1) Thể hiện được quan điểm dạy học tích hợp và yêu cầu thay đổi nhìn nhận.(2) Được biện soạn theo phía “mở” không quy định số tiết cho từng chủ đề.(3) Hỗ trợ HS hứng thú, tích cực học tập và GV thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học.(4) Đáp ứng được tiềm năng, yêu cầu cần đạt của chương trình môn TNvàamp;XH 2018.

Tổ hợp câu vấn đáp đúng là:

A (1), (2), (3).B (1), (2), (4).C (2), (3), (4).D (1), (3), (4).

Câu 8: Mục nào sau này có ở cả 3 dạng bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều:

(1) Hình thành kiến thức và kỹ năng mới;(2) Thực hành ngoài hiện trường;(3) Ôn tập và nhìn nhận?

A “Báo cáo kết quả”.B “Em có biết?”C “Hãy cùng tìm hiểu về” hoặc “Hãy cùng nhau”.D “Xử lí trường hợp”.

Câu 9: Kí hiệu nào trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều làm trách nhiệm kép: khi thì đưa ra hướng dẫn những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập cho HS, khi thì đưa ra những lời nhắc nhở mang tính chất chất giáo dục HS.

Chọn đáp án C

Câu 10: Các sơ đồ, biểu bảng được sử dụng trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều có tác dụng gì?

(1) Làm đơn thuần và giản dị hóa những kiến thức và kỹ năng khoa học khó hiểu, trừu tượng riêng với HS.(2) Giúp HS khối mạng lưới hệ thống hóa những kiến thức và kỹ năng đã học.(3) Giúp GV nhìn nhận được khả năng tư duy logic của HS.(4) Giúp GV nhìn nhận được khả năng hợp tác của HS.

Tổ hợp câu vấn đáp đúng là:

A (1), (2), 3).B (1), (2), (4).C (1), (3), (4).D (2), (3), (4).

Câu 11: Khi tổ chức triển khai dạy bài học kinh nghiệm tay nghề mới, GV cần thực thi theo tiến trình nào?

(1) Mở đầu (tương ứng với hoạt động và sinh hoạt giải trí link trong SGK).(2) Hình thành kiến thức và kỹ năng, kĩ năng mới.(3) Đánh giá, nhận xét kết quả học tập của học viên cuối mỗi tiết học hoặc cuối bài học kinh nghiệm tay nghề.(4) Luyện tập và vận dụng.(5) Đánh giá quy trình học tập của học viên ở những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt từ link, hình thành kiến thức và kỹ năng kĩ năng mới đến rèn luyện và vận dụng.

Tổ hợp câu vấn đáp đúng là:

A(1), (2), (3) (4).B (1), (2), (4), (5).C (1), (2), (4), (5).D (2), (3), (4), (5)

Câu 12: Khi tổ chức triển khai dạy bài thực hành thực tiễn ngoài hiện trường, GV cần thực thi theo quy trình nào?

(1) Chuẩn bị.(2) Ôn tập, khối mạng lưới hệ thống những kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học.(3) Quan sát ngoài hiện trường.(4) Báo cáo kết quả.Tổ hợp câu vấn đáp đúng là:

A (1), (2), (3).B (1), (3), (4).C (1), (2), (4).D (2), (3), (4).

Câu 13: Khi tổ chức triển khai dạy bài Ôn tập và nhìn nhận chủ đề, GV cần thực thi theo quy trình nào?

(1) Ôn lại những kiến thức và kỹ năng và kĩ năng đã học về chủ đề.(2) Hệ thống hóa những kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học về chủ đề.(3) Báo cáo kết quả.(4) Xử lí trường hợp.

Tổ hợp câu vấn đáp đúng là:

A (1), (2), (3).B (1), (3), (4).C (1), (2), (4).D (2), (3), (4).

Câu 14: Để hình thành, tăng trưởng thành phần khả năng tìm hiểu tự nhiên và xã hội xung quanh cho HS, GV cần:

A tạo cho HS thời cơ tự học, tự trải nghiệm.B tạo thời cơ cho HS trình diễn hiểu biết bằng phương pháp riêng.C tạo Đk để học viên đặt được vướng mắc, được quan sát, thực hành thực tiễn, nhận xét, so sánh những hiện tượng kỳ lạ, sự vật xung quanh.D tạo Đk cho HS trao đổi, san sẻ giúp sức nhau trong học tập.

Câu 15:

Chọn đáp án D

Câu 1: Các quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm hầu hết của học viên tiểu học gồm:

A. Hoạt động GD theo chủ đề; Sinh hoạt lớp.B. Hoạt động GD theo chủ đề; Sinh hoạt dưới cờ.C. Hoạt động GD theo chủ đề, Sinh hoạt lớp. Sinh hoạt dưới cờ.D. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động GD theo chủ đề; Sinh hoạt lớp và Hoạt động câu lạc bộ.

Câu 2: Các phương thức nhìn nhận kết quả giáo dục trong hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm riêng với học viên tiểu học gồm:

A. Kết hợp nhìn nhận của GV với tự nhìn nhận của học viên;B. Kết hợp nhìn nhận của GV với nhìn nhận đồng đẳng của HS;C. Kết hợp nhìn nhận của GV với tự nhìn nhận của học viên, nhìn nhận đồng đẳng của HS, nhìn nhận của cha mẹ HS và nhìn nhận của hiệp hội;D. Kết hợp nhìn nhận của GV với tự nhìn nhận của học viên và nhìn nhận đồng đẳng của HS;

Câu 3: Nội dung nhìn nhận kết quả giáo duc của học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm ở tiết SHDC và sinh hoạt lớp:

A. Sự góp phần của HS cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể ‘B. Sự góp phần của HS cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể, số giờ tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt;C. Sự góp phần của HS cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể, số giờ tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và việc thực thi có kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí chung của tập thể;D. Sự góp phần của HS cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể, số giờ tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và việc thực thi có kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí chung của tập thể két phù thích hợp với nhìn nhận thường xuyên những yếu tố động cơ, tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm, tính tích cực riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chung.

Câu 4: Trong những nội dung giáo dục của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm ở tiểu học sau này, nội dung nào là đúng với tên thường gọi có trong chương trình:

A. Hoạt động mày mò và rèn luyện bản thân;B. Hoạt động giáo dục nghề nghiệp;C. Hoạt động hướng tới xã hội;D. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Câu 5: Trong những phương thức tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm ở tiểu học, đâu là phương thức mang tên thường gọi đúng nhất:

A. Phương thức tác nghiệp và thể nghiệm ý trưởng;B. Phương thức mày mò;C. Phương thức tạo giá trị xã hội bằng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tình nguyện;D. Phương thức trải nghiệm dự án công trình bất Động sản.

Câu 6: Khi sử dụng Vở thực hành thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm 2 (Bộ sách Cánh diều), giáo viên cần để ý quan tâm điều gì?

A. Vở thực hành thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm 2 là tài liệu tương hỗ dành riêng cho giáo viên để hướng dẫn học viên hoạt động và sinh hoạt giải trí;B. Vở thực hành thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm 2 chỉ là tài liệu tìm hiểu thêm vào cho học viên để thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí nên cũng không thật thiết yếu sử dụng trong tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí;C. Vở thực hành thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm 2 là phương tiện đi lại giúp học viên củng cố và thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục ở trên lớp trải qua những dạng bài tập phong phú;D. Vở thực hành thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm 2 sẽ là phương tiện đi lại duy nhất để tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm tương hỗ cho học viên.

Câu 7: Đặc điểm của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 (cuốn sách Cánh diều) là:

A. Thiết kế thành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt bám sát theo trình tự những mạch nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí trong chương trình.B. Được cấu trúc thành 9 chủ đề thân thiện với học viên tiểu học, có hiệu suất cao khuynh hướng tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục cho học viên trong trường tiểu học.C. Được xây dựng thành những dự án công trình bất Động sản học tập.D. Được thiết kế thành những bài học kinh nghiệm tay nghề như những môn học khác.

Câu 8: Vai trò của Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2018 là:

A. Tập trung vào hình thành những kiến thức và kỹ năng quan trọng cho học viên.B. Tập trung hầu hết vào hình thành và tăng trưởng những phẩm chất quan trọng cho học viên.C. Là cầu nối Một trong những môn học với thực tiễn đời sống, mở ra thời cơ để học viên vận dụng điều đã học vào xử lý và xử lý yếu tố mà những em đương đầu trong quy trình học tập và trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày.D. Tập trung vào giáo dục lối sống và cống hiến cho học viên.

Câu 9: Kênh hình trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 có hiệu suất cao:

A. Cung cấp tri thức mới cho học viên.B. Rèn luyện kĩ năng cho học viên.C. Định hướng học viên tóm gọn và thực thi được những trách nhiệm học tập.D. Góp phần tạo ra sự phong phú trong cách trình diễn của sách.

Câu 10: Điểm khác lạ giữa Hoạt động trải nghiệm 2 với những môn học khác là:

A. Hoạt động trải nghiệm triệu tập hình thành và tăng trưởng khả năng cho học viên còn những môn học triệu tập vào kiến thức và kỹ năng.B. Hoạt động trải nghiệm là hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, hướng hầu hết vào hình thành và tăng trưởng ở học viên những phẩm chất khả năng thiết yếu; còn những môn học triệu tập hầu hết vào hình thành và tăng trưởng nội dung học vấn rõ ràng.C. Hoạt động trải nghiệm để tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoài giờ lên lớp, còn những môn học để tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập chính thức.D. Hoạt động trải nghiệm để tổ chức triển khai một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoài môn học như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; còn môn học để dạy học kiến thức và kỹ năng khoa học cho học viên.

Câu 11: Năng lực nào sau này KHÔNG thuộc nhóm khả năng đặc trưng của Chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm cấp tiểu học?

A. Năng lực thích ứng với cuộc sốngB. Năng lực thiết kế và tổ chức triển khai hoạt độngC. Năng lực nhận thức và tìm hiểu môi trường tự nhiên tự nhiên và xã hội xung quanh.D. Năng lực khuynh hướng nghề nghiệp

Câu 12: Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 (cuốn sách Cánh diều) được biên soạn bám sát quan điểm nào?

A. Phù phù thích hợp với một nhóm học viên ở một khu vực nhất định; Đảm bảo tính chuẩn mực, tân tiến và quán triệt thâm thúy tư tưởng: “Mang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường vào bài học kinh nghiệm tay nghề, đưa bài học kinh nghiệm tay nghề vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường”.B. Bám sát Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2018; quán triệt thâm thúy tư tưởng “Mang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường vào bài học kinh nghiệm tay nghề, đưa bài học kinh nghiệm tay nghề vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường”; tạo thời cơ tối đa để người học được hoạt động và sinh hoạt giải trí và đảm bảo tính mở, linh hoạt phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học viên ở toàn bộ vùng, miền rất khác nhau.C. Bám sát Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2018; quán triệt thâm thúy tư tưởng “Mang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường vào bài học kinh nghiệm tay nghề, đưa bài học kinh nghiệm tay nghề vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường”; phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học viên ở toàn bộ vùng, miền rất khác nhau; hình thức, nội dung tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm số lượng giới hạn trong những gợi ý được trình diễn ở những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong sách.D. Tạo thời cơ cho học viên được quan sát khi thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí; đảm bảo một phần yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm (Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2018).

Câu 13: Phát biểu nào sau này KHÔNG ĐÚNG với nội dung, cấu trúc của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2?

A. Sách được cấu trúc gồm 35 tuần học với 9 chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí.B. Cuối mỗi chủ đề có hoạt động và sinh hoạt giải trí nhìn nhận, tạo Đk cho học viên tự nhìn nhận và kiểm soát và điều chỉnh bản thân, góp thêm phần hình thành, tăng trưởng khả năng tự chủ và tự học cho học viên.C. Hình ảnh trong sách đảm bảo tính phong phú văn hoá giữa các vùng miền, phản ánh chân thực các hoạt động thực tiễn của xã hội và được biên soạn theo hướng mở.D. Mỗi tuần học được trình diễn thống nhất với hai quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí: Hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp.

Câu 14: Khi sử dụng sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 (cuốn sách Cánh Diều), nhà trường và giáo viên cần lưu ý điều gì?

A. Lựa chọn đối tượng học tập. sẵn có ở địa phương để tổ chức hoạt động, có thể thay đổi thứ tự các chủ đề hoặc các hoạt động trong tuần để phù hợp. với thực tế địa phương, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường.B. Thực hiện theo như đúng thứ tự những chủ đề và những tuần học theo sách giáo khoa để đảm bảo tiềm năng và yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm.C. Chỉ được thay đổi thứ tự những tuần trong một chủ đề và thay đổi nhiều chủng quy mô Hoạt động trải nghiệm trong một tuần.D. Chủ động thay đổi những nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí mà không cần để ý quan tâm đến tính logic, thống nhất giữa các loại hình hoạt động: sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. ở trong tuần và trong chủ đề.

Câu 15: Khi sử dụng sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 2 (cuốn sách Cánh Diều), giáo viên cần lưu ý điều gì?

A. Sử dụng đúng theo phía dẫn tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trong sách giáo viên.B. Vận dụng sáng tạo và phát triển những ý tưởng, gợi ý được đưa ra trong sách giáo viên.C. Sử dụng tuy nhiên tuy nhiên sách giáo viên với sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm ở trên lớp.D. Phân chia số tiết và xây dựng kế hoạch giáo dục theo như đúng với nội dung được trình diễn trong sách giáo viên.

Câu 1:

D. Lí thuyết âm nhạc

Câu 6:

D. Chú ếch con

Câu 11:

B. Búng ngón tay

Câu 2:

C. 35%

Câu 7:

C. Quãng 9

Câu 12:

A. Hoa lá ngày xuân

Câu 3:

A. 20%

Câu 8:

A. Giáo viên cần hát mẫu phối hợp đàn giai điệu

Câu 13:

B. Chơi trò chơi

Câu 4:

B. Gia đình

Câu 9:

D. Đàn bầu

Câu 14:

D. Si

Câu 5:

B. Cộc cách tùng cheng

Câu 10:

C. Nốt đen chấm dôi

Câu 15:

C. Đặt lời cho bài đọc nhạc

Câu 1: B Câu 9: B Câu 2: C Câu 10: C Câu 3: C Câu 11: B Câu 4: A Câu 12: A Câu 5: D Câu 13: B Câu 6: A Câu 14: B Câu 7: A Câu 15: A Câu 8: B Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất 2 sách Cánh Diều Câu 1: 2 Câu 11: 2 Câu 2: 3 Câu 12: 4 Câu 3: 2 Câu 13: 4 Câu 4: 1 Câu 14: 4 Câu 5: 1 Câu 15: 3 Câu 6: 2 Câu 7: 3 Câu 8: 2 Câu 9: 1 Câu 10: 3

Ngân hàng vướng mắc tập huấn SGK lớp 2 bộ Cánh diều mang tới đáp án trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 2 của 8 môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất để nhanh gọn hoàn thành xong khóa tập huấn SGK 2 mới này.

Bên cạnh đó, trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm bài thu hoạch tập huấn thay sách giáo khoa lớp 2 bộ Cánh diều. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tiếng Việt 2 sách Cánh Diều

Câu 1: Các bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 được sắp xếp ra làm sao?

A Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống phân môn

B Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống chủ đề – chủ điểm

C Sắp xếp theo những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rèn luyện kỹ năng

D Sắp xếp theo khối mạng lưới hệ thống thể loại văn học

Câu 2: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 được cấu trúc ra làm sao?

A Cấu trúc theo theo khối mạng lưới hệ thống phân môn

B Cấu trúc theo khối mạng lưới hệ thống chủ đề – chủ điểm

C Cấu trúc theo những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt rèn luyện kĩ năng

D Cấu trúc theo khối mạng lưới hệ thống thể loại văn học

Câu 3: Dòng nào sau này nêu đúng thứ tự những chủ đề trong SGK Tiếng Việt 2?

A Em là búp măng non, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

B Em là búp măng non, Em ở trong nhà, Em đi học, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

C Em là búp măng non, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Em yêu vạn vật thiên nhiên

D Em là búp măng non, Em yêu vạn vật thiên nhiên, Em đi học, Em ở trong nhà, Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Câu 4: SGK Tiếng Việt 2 có bao nhiêu chủ điểm?

A 10 chủ điểm

B 20 chủ điểm

C 25 chủ điểm

D 31 chủ điểm

Câu 5: SGK Tiếng Việt 2 có bao nhiêu bài học kinh nghiệm tay nghề chính?

A 10 bài học kinh nghiệm tay nghề

B 20 bài học kinh nghiệm tay nghề

C 25 bài học kinh nghiệm tay nghề

D 31 bài học kinh nghiệm tay nghề

Câu 6: Đáp án C

Câu 7: Dòng nào sau này nêu đúng và khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập của học viên (HS)?

A Khởi động (san sẻ), mày mò, rèn luyện, vận dụng

B Khởi động (san sẻ), mày mò, rèn luyện

C Khám phá, rèn luyện, củng cố, vận dụng

D Khởi động (san sẻ), mày mò, trải nghiệm, vận dụng

Câu 8: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên để hướng dẫn HS học tập?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

C Theo dõi, giúp sức HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

D Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 9: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tiếng Việt 2 có mấy bài đọc?

A Có 1 bài đọc

B Có 2 bài đọc

C Có 2 bài đọc chính và 1 bài đọc mở rộng

D Có 2 bài đọc chính và 2 bài đọc mở rộng

Câu 10: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của HS trong bài đọc chính?

A Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu

B Đọc thành tiếng, rèn luyện về tiếng Việt

C Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu, rèn luyện về tiếng Việt

D Đọc thành tiếng, vấn đáp vướng mắc đọc hiểu, luyện viết đoạn văn

Câu 11: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu tiết cho HS tự đọc sách báo (đọc mở rộng)?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 2 tiết

Câu 12: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của HS trong những tiết tự đọc sách báo?

A Giới thiệu sách báo mang lại lớp, tự đọc tại lớp, đọc lại (hoặc kể lại) cho những ban nghe

B Giới thiệu sách báo mang lại lớp, tự đọc tại lớp

C Tự đọc tại lớp, đọc lại cho những ban nghe, kể lại cho những ban nghe

D Giới thiệu sách báo mang lại lớp, đọc lại (hoặc kể lại) cho những ban nghe

Câu 13: Giáo viên cần làm gì nếu HS không mang sách báo đi học trong những tiết tự đọc sách báo?A Yêu cầu HS không mang sách báo ngồi chờ để nghe những ban đọc xong đọc lại

B Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc chung với ban ngồi cạnh bên

C Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc bài có kí hiệu M trong SGK

D Hướng dẫn HS không mang sách báo đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 14: Giáo viên cần làm gì nếu HS mang sách báo không phù phù thích hợp với chủ điểm đang học?

A Yêu cầu HS mang sách báo không thích hợp ngồi chờ để nghe những ban đọc xong đọc lại

B Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc chung với ban ngồi cạnh bên

C Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc bài có kí hiệu M trong SGK

D Hướng dẫn HS mang sách báo không thích hợp đọc lại những bài đã học trong SGK

Câu 15: Dòng nào sau này nêu đúng và khá đầy đủ nội dung nội dung bài viết 1 trong những mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề?

A Viết chính tả, làm bài tập chính tả, tập viết câu và đoạn văn ngắn

B Viết chính tả, làm bài tập chính tả, tập viết chữ hoa

C Viết chính tả, làm bài tập chính tả

D Viết chính tả, tập viết chữ hoa

Câu 16: HS làm những bài tập chính tả có số thứ tự được đặt trong dấu ngoặc đơn ra làm sao?

A Giáo viên chọn cho HS làm những bài a, b hoặc c, tùy từng lỗi chính tả những em thường mắc

B Giáo viên giao cho từng tổ làm một bài trong những bài a, b hoặc c

C Giáo viên giao cho từng nhóm làm một bài trong những bài a, b hoặc c

D HS làm toàn bộ những bài a, b và c

Câu 17: Dòng nào sau này nêu đúng thứ tự những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt hướng dẫn HS viết chữ hoa?

A Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở (tập)

B Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào vở; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

C Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

D Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét mẫu chữ hoa; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào bảng con; hướng dẫn HS viết chữ hoa vào vở; hướng dẫn HS đọc hiểu câu ứng dụng; hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về những chữ trong câu ứng dụng; hướng dẫn HS viết câu ứng dụng vào vở

Câu 18: HS lớp 2 cần viết đoạn văn có dung tích (độ dài) ra làm sao?

A Chỉ được phép viết 4 hoặc 5 câu

B Có thể viết 4 – 5 câu hoặc nhiều hơn nữa

C Cần viết nhiều hơn nữa 5 câu

D Không có quy định về dung tích

Câu 19: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong tiết tập làm văn có 2 phần đọc và viết là gì?

A Tổ chức cho HS đọc bài mẫu, tiếp theo đó viết bài

B Tổ chức cho HS nói theo yêu cầu, tiếp theo đó viết bài

C Tổ chức cho HS viết bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu

D Tổ chức cho HS đọc bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu và viết bài

Câu 20: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong tiết tập làm văn có 2 phần nói và viết là gì?

A Tổ chức cho HS đọc bài mẫu, tiếp theo đó viết bài

B Tổ chức cho HS nói theo yêu cầu, tiếp theo đó viết bài

C Tổ chức cho HS viết bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu

D Tổ chức cho HS đọc bài, tiếp theo đó nói theo yêu cầu và viết bài

Câu 21: Góc sáng tạo là gì?

A Là hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm của môn Tiếng Việt

B Là hoạt động và sinh hoạt giải trí vui chơi của HS

C Là hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện kĩ năng nói

D Là hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện kĩ năng đọc

Câu 22: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu thời hạn cho hoạt động và sinh hoạt giải trí Góc sáng tạo?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 60 phút

Câu 23: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên trong bài Góc sáng tạo?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

C Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

D Tổ chức cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 24: SGK Tiếng Việt 2 sắp xếp bao nhiêu thời hạn cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí nói và nghe?

A Mỗi tuần 1 tiết

B Mỗi tuần 2 tiết

C Cách một tuần có một tiết

D Cách một tuần có 2 tiết

Câu 25: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hình thức rèn luyện kĩ năng nói và nghe?

A Nghe và kể lại một mẩu chuyện; nghe và san sẻ về một bản tin dự báo thời tiết; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

B Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

C Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; nghe và san sẻ cảm nhận về nội dung một bài hát; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

D Nghe và kể lại một mẩu chuyện; kể hoặc phân vai đọc lại câu truyện đã học; nghe và san sẻ cảm nhận về nội dung một bài hát; nghe và san sẻ về một bản tin dự báo thời tiết; quan sát và nói theo đề tài; nói theo đề tài cho trước hoặc tự chọn

Câu 26: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của HS trong tiết nghe – kể chuyện?

A Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể từng đoạn của câu truyện

B Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện

C Nghe giáo viên kể chuyện; vấn đáp vướng mắc dưới tranh; kể toàn bộ câu truyện

D Nghe giáo viên kể chuyện; kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện

Câu 27: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ hoạt động và sinh hoạt giải trí chính của giáo viên trong những tiết nói và nghe?

A Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

B Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

C Giao trách nhiệm cho HS; tổ chức triển khai cho HS thao tác

D Tổ chức cho HS thao tác; tổ chức triển khai cho HS văn bản báo cáo giải trình kết quả

Câu 28: Mục tiêu của hoạt động và sinh hoạt giải trí tự nhìn nhận là gì?

A HS tự tổng kết những điều đã biết sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

B HS tự tổng kết những việc đã làm được sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

C HS tự tổng kết những điều đã biết, những việc đã làm được sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

D HS ôn tập những điều đã học sau mỗi chủ điểm lớn (2 bài học kinh nghiệm tay nghề)

Câu 29: HS cần đọc và ghi lại vào bảng tổng kết theo thứ tự nào?

A Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở cột Đã biết những gì?

B Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở cột Đã làm được những gì?

C Lần lượt đọc và ghi lại vào từng dòng a, b, c,… ở mỗi cột, tiếp theo đó chuyển sang cột khác

D Lần lượt đọc và ghi lại vào dòng xoáy a ở cả hai cột, tiếp theo đó chuyển sang dòng b, dòng c,…

Câu 30: Dòng nào sau này nêu khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính của giáo viên trong tiết Ôn tập?

A Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu

B Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng; hướng dẫn HS làm những bài tập đọc, viết, nói và nghe

C Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, đọc hiểu và viết

D Hướng dẫn HS làm những bài tập đọc, viết, nói và nghe

Câu 1: Bốn nguyên tắc vàng được thể hiện trong Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. (1) Dạy học phân hóa. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.B. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Dạy học phân hóa. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.C. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Dạy học phân hóa. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.D. (1) Tinh giản – Giảm tải. (2) Thiết thực – Dạy học gắn với những trường hợp thực tiễn có toàn cảnh thực. (3) Tiến trình dạy học phải bắt nguồn từ HS, hiểu HS, tổ chức triển khai dạy học theo như đúng tiến trình nhận thức của HS. (4) Tiến trình dạy học được tổ chức triển khai thành chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.

Câu 2: Dạy học môn Toán lớp 2 cần để ý quan tâm tạo thời cơ cho HS hình thành những khả năng nào?

A. Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực xử lý và xử lý yếu tố toán học.B. Năng lực quy mô hóa toán học; Năng lực tiếp xúc toán học.C. Năng lực sử dụng phương tiện đi lại và công cụ học toán.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3: Đặc điểm cơ bản nhất của SGK Toán 2 Cánh Diều là gì?

A. Thiết kế theo khuynh hướng tiếp cận nội dung.B. Thiết kế theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng. C. Hình thức đẹp.D. Có tính phân hoá cao.

Câu 4: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Toán 2 Cánh Diều có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt cơ bản nào?

A. Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Khám phá.B. Khởi động, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng.C. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, mày mò rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề; Thực hành, rèn luyện; Vận dụng xử lý và xử lý yếu tố. D. Khởi động trải nghiệm; Phân tích, mày mò rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề; Thực hành, rèn luyện; Mở rộng.

Câu 5: Mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong Sách giáo khoa Toán 2 cuốn sách Cánh Diều thường bắt nguồn từ hoạt động và sinh hoạt giải trí nào sau này?

A. Trải nghiệm, khởi động.B. Phân tích, mày mò, rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề.C. Thực hành, rèn luyện.D. Củng cố, vận dụng.

Câu 6: Phần lớn những bài học kinh nghiệm tay nghề trong sách giáo khoa Toán 2 cuốn sách Cánh Diều được mở đầu bằng:

A. một bài toán.B. một câu truyện.C. một trường hợp thực tiễn.D. một đoạn văn.

Câu 7: Hoạt động Khởi động trong SGK Toán 2 nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Tạo tâm thế tích cực, khơi gợi tâm ý, hứng thú của HS để vào bài mới​​​​​​​. B. Giúp HS mày mò tri thức mới.C. Giúp HS nhớ lại tri thức cũ.D. Giúp HS rèn kĩ năng.

Câu 8: Tiếp cận xác lập Khung nội dung dạy học môn Toán lớp 2 trong Sách giáo khoa Toán Cánh Diều theo trình tự nào?

A. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học.B. Thứ nhất. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ ba. Tiếp cận nội dung dạy học. C. Thứ nhất. Tiếp cận yêu cầu cần đạt. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận tiềm năng giáo dục.D. Thứ nhất. Tiếp cận tiềm năng giáo dục. Thứ hai. Tiếp cận nội dung dạy học. Thứ ba. Tiếp cận yêu cầu cần đạt.

Câu 9: Thời lượng thực thi chương trình môn Toán lớp 2 trong Chương trình phổ thông 2018 là bao nhiêu tiết trong một năm học?

A. 105 tiết.B. 135 tiết.C. 140 tiết.D. 175 tiết.

Câu 10: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Độ dài đường gấp khúc.B. Chu vi tam giác.C. Chu vi tứ giác.D. Chu vi tam giác, chu vi tứ giác.

Câu 11: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Tìm thành phần chưa chắc như đinh của phép tính.B. Số hạng, số hạng, tổng.C. Số bị trừ, số trừ, hiệu.D. Thừa số, tích. Số bị chia, số chia, thương.

Câu 12: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 lớp 2?

A. Các bảng nhân chia 2 và 5.B. Các bảng nhân, chia 3 và 4.C. Ý nghĩa của phép nhân.D. Ý nghĩa của phép chia.

Câu 13: Nội dung nào sau này đã giảm tải trong chương trình môn Toán 2018 Lớp 2?

A. Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.B. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000.C. Nhận biết ; D. Nhận biết ; ; ;

Câu 14: Thời gian dành riêng cho mạch nội dung “Một số yếu tố thống kê và xác suất” trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng chừng bao nhiêu Phần Trăm?

A. 10%B. 5%C. 3%D. 2%

Câu 15: Thời gian dành riêng cho mạch nội dung “Hoạt động thực hành thực tiễn và trải nghiệm” trong Chương trình môn Toán lớp 2 chiếm khoảng chừng bao nhiêu Phần Trăm?

A. 25%B. 15%C. 10%D. 5%

Câu 16: Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm bao nhiêu chủ đề?

A. 4B. 6C. 8D. 10

Câu 17: Tập 1 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép nhân, phép chia.B. Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.C. Phép nhân, phép chia. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.D. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 18: Tập 2 Sách giáo khoa Toán 2 Cánh Diều gồm những chủ đề nào?

A. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Phép nhân, phép chia.B. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000.C. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.D. Phép nhân, phép chia. Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Câu 19: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.B. Hình tứ giác.C. Hình chữ nhật.D. Khối trụ, khối cầu.

Câu 20: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Tia số.B. Ước lượng theo nhóm chục.C. Số liền trước, liền sau.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 21: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Bảng thống kê số liệu.B. Biểu đồ tranh.C. Biểu đồ cột.D. Dãy số liệu thống kê.

Câu 22: Chương trình Toán hai năm 2018 có thêm những nội dung nào?

A. Thu thập, kiểm đếm.B. Biểu đồ tranh.C.Chắc chắn – trọn vẹn có thể – không thể.D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 23: Mỗi bài trong sách Toán 2 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiếtB. 2 tiếtC. 3 tiếtD. Có thể 1 hoặc nhiều tiết

Câu 24: Quan điểm của sách Toán 2 Cánh diều về việc học viên học thuộc những bảng cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 20 ra làm sao?

A. Phải học thuộc lòng những bảng cộng, bảng trừ.B. Cuối học kì 1 phải thuộc những bảng cộng, bảng trừ.C. Cuối năm học HS phải đạt được yêu cầu thuộc những bảng cộng, bảng trừ.D. HS được vận dụng bảng để thực thi phép cộng, phép trừ có nhớ mà không nhất thiết phải học thuộc bảng.E. Cả A & B đều đúng.F. Cả C & D đều đúng.

Câu 25: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi tham gia học hình tứ giác?

A. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nói đúng tên hình.B. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận ra những đỉnh của hình tứ giác.C. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác và nhận ra những cạnh của hình tứ giác.D. Quan sát, nhận dạng đúng hình tứ giác, nhận ra những đỉnh, những cạnh của hình tứ giác và vẽ hình tứ giác.

Câu 26: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không ghi mạch kiến thức và kỹ năng Giải bài toán có lời văn, vậy nội dung Giải bài toán có lời văn có thiết yếu phải dạy ở lớp 2 không?

A. Không thiết yếu phải dạy giải toán.B. Dạy cũng khá được, không dạy cũng khá được.C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm.D. Tuy chương trình không tách riêng mạch kiến thức và kỹ năng Giải bài toán có lời văn nhưng Bài toán có lời văn vẫn vẫn đang còn ở những mạch kiến thức và kỹ năng với yêu cầu : Thực hành xử lý và xử lý yếu tố tương quan đến giải những bài toán.

Câu 27: Nên sử dụng thiết bị, học liệu trong quy trình tổ chức triển khai dạy học Toán 2 ra làm sao?

A. Sử dụng càng nhiều càng tốt.B. Sử dụng đúng thời cơ, đúng chỗ.C. Hạn chế sử dụng.D. Không nên sử dụng vì phức tạp, mất thời hạn.

Câu 28: Khi dạy về số và phép tính, học viên sẽ sử dụng vật dụng học tập nào?

A. Các khối lập phương như SGK.B. Dùng que tính.C. Dùng những vật thay thế: nắp chai, hòn sỏi,…D.Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 29: Nên sử dụng SGV Toán 2 ra làm sao?

A. Xây dựng kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở những gợi ý của sách.B. Sách mang tính chất chất pháp lệnh, chỉ việc dạy học theo sách.C. Không thiết yếu phải sử dụng sách vì sẽ triệt tiêu sự sáng tạo của GV.D. Có thể sử dụng sách nhưng không được thay đổi vị trí những chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề.

Câu 30: Trong quy trình dạy học Toán 2, nếu xuất hiện những trở ngại vất vả thì GV phải xử lý và xử lý ra làm sao?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm trình độ.B. Tham khảo ý kiến của những giáo viên nhiều kinh nghiệm tay nghề.C. Tham khảo ý kiến của những tác giả viết SGK.D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 1: Môn Đạo đức lớp 2 góp thêm phần hình thành, tăng trưởng ở học viên những khả năng chung nào sau này?

A. Giao tiếp và hợp tác. B. Linh hoạt và sáng tạoC. Tích cực và kiên trì.D. Hợp tác và đoàn kết.

Câu 2: Môn Đạo đức lớp 2 góp thêm phần tu dưỡng cho học viên những phẩm chất nào sau này?

A. Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.B. Yêu nước, chăm chỉ, thật thà, yêu thương con người, tiết kiệm chi phí.C. Nhân ái, trung thực, trách nhiệm, giữ chữ tín, đoàn kết.D. Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, tôn trọng thực sự, biết ơn.

Câu 3: Sách giáo khoa Đạo đức 2 thuộc cuốn sách Cánh Diều được biên soạn theo khuynh hướng nào sau này?

A. Phát triển nội dung kiến thức và kỹ năng.B. Phát triển hình thức chương trình.C. Phát triển khả năng học viên.D. Phát triển hiểu biết của học viên.

Câu 4: Khi thiết kế Kế hoạch giáo dục môn Đạo đức lớp 2, cơ sở giáo dục có quyền thay đổi ra làm sao?

A. Thay đối thời lượng của một số trong những bài cho phù phù thích hợp với thực tiễn của nhà trường.B. Tăng thêm số tiết cho một số trong những bài, còn những bài khác không thay đổi.C. Rút bớt một số trong những tiết cho môn học khác.D. Thay đổi tuỳ theo sở trường của giáo viên dạy bài học kinh nghiệm tay nghề đó.

Câu 5: Điểm mới về cấu trúc mỗi bài học kinh nghiệm tay nghề trong sách giáo khoa Đạo đức 2 được thể hiện ra làm sao?

A. Cấu trúc theo nội dung kiến thức và kỹ năng.B. Cấu trúc theo hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập.C. Cấu trúc theo thời hạn học tập.D. Cấu trúc theo như hình thức môn học.

Câu 6: Sách giáo khoa Đạo đức 2 được biên soạn theo phía mở nhằm mục đích tạo Đk cho giáo viên

A. Giảm bớt thời hạn soạn bài.B. Dễ dạy, dễ nhớ.C. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học.D. Duy trì những phương pháp dạy học truyền thống cuội nguồn.

Câu 7: Sách giáo khoa Đạo đức 2 Cánh Diều được biên soạn theo cấu trúc hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Giúp học viên học bài chăm chỉ hơn.B. Giúp học viên dễ học thuộc bài.C. Giúp học viên học bài tự do hơn.D. Tạo Đk hình thành ở học viên những khả năng thiết yếu.

Câu 8: Phần Khởi động trong mọi bài học kinh nghiệm tay nghề Đạo đức 2 nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Tạo thời cơ cho học viên làm quen với nhau.B. Tạo tâm thế cho học viên sẵn sàng sẵn sàng vào bài học kinh nghiệm tay nghề mới.C. Giúp học viên hiểu biết sâu về bài học kinh nghiệm tay nghề mới.D. Động viên học viên vào bài học kinh nghiệm tay nghề mới.

Câu 9: Phần Khám phá trong mọi bài học kinh nghiệm tay nghề Đạo đức 2 nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Để học viên trao đổi thảo luận, cùng nhau hình thành nên kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề.B. Giúp học viên vận dụng kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.C. Giúp học viên có thêm kiến thức và kỹ năng mới.D. Cho học viên trao đổi thảo luận, cùng nhau tìm ra chân lí.

Câu 10: Nội dung giáo dục nào chiếm thời lượng nhiều nhất trong Kế hoạch giáo dục môn Đạo đức lớp 2?

A. Giáo dục đào tạo và giảng dạy đạo đức.B. Giáo dục đào tạo và giảng dạy kĩ năng sống.C. Giáo dục đào tạo và giảng dạy pháp lý.D. Giáo dục đào tạo và giảng dạy kinh tế tài chính.

Câu 11: Phương pháp dạy học nào sau này được sử dụng nhiều nhất trong dạy học môn Đạo đức lớp 2 thay đổi?

A. Phương pháp thuyết trình.B. Phương pháp đàm thoại.C. Phương pháp xử lí trường hợp.D. Phương pháp dự án công trình bất Động sản.

Câu 12: Khi tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học môn Đạo đức theo Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông mới, giáo viên cần để ý quan tâm điều gì?

A. Bám sát chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng bài học kinh nghiệm tay nghề.B. Bám sát nội dung yêu cầu cần đạt của mỗi chủ đề bài học kinh nghiệm tay nghề.C. Bám sát chương trình tổng thể.D. Dạy theo sở trường của giáo viên.

Câu 13: Khi dạy học môn Đạo đức lớp 2 theo Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông mới, giáo viên có quyền linh hoạt và sáng tạo ra làm sao?

A. Thay đổi yêu cầu cần đạt của bài học kinh nghiệm tay nghề.B. Thay đổi bằng câu truyện, trường hợp hay hơn, thích hợp hơn.C. Thay đổi nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề theo sở trường.D. Thay đổi thứ tự những phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng.

Câu 14: Việc nhìn nhận kết quả học tập môn Đạo đức ở tiểu học được thực thi theo như hình thức nào?

A. Kết hợp giữa nhìn nhận bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập.B. Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập.C. Đánh giá bằng cho điểm.D. Đánh giá quá khứ và hiện tại của học viên để sở hữu kết luận đúng.

Câu 15: Trong thiết kế Kế hoạch bài dạy, tiến trình dạy học cần phải sắp xếp theo trật tự nào sau này?

A. Tự do.B. Tuỳ ý của giáo viên.C. Tuỳ từng bài học kinh nghiệm tay nghề mà trọn vẹn có thể sắp xếp theo trật tự rất khác nhau.D. Theo trật tự những phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng.

Câu 1: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhờ vào những quan điểm nào?

A Vừa học, vừa làm.B Giáo viên là TT của quy trình dạy học.C Dạy học tích hợp; Dạy học theo chủ đề; Tích cực hóa hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập của học viên.D Giáo viên và học viên đều là TT của quy trình dạy học.

Câu 2: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm mục đích hình thành cho HS khả năng đặc trưng nào?

A Năng lực tư duy sáng tạo.B Năng lực xử lý và xử lý yếu tố.C Năng lực tự học.D Năng lực khoa học.

Câu 3: Phương án nào sau này không thuộc thành phần khả năng đặc trưng của môn Tự nhiên và Xã hội?

A Nhận thức khoa học.B Tìm hiểu về giá trị đạo đức.C Tìm hiểu về môi trường tự nhiên tự nhiên và xã hội xung quanh.D Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã học.

Câu 4: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm mục đích hình thành cho HS những phẩm chất hầu hết nào?

A Yêu nước; chăm học; trung thực; trách nhiệm; khách quan.B Nhân ái, đoàn kết; trung thực; trách nhiệm; yêu lao động.C Yêu con người, vạn vật thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân, mái ấm gia đình, hiệp hội; Ý thức tiết kiệm chi phí, bảo vệ tài sản bản thân, mái ấm gia đình, hiệp hội; có trách nhiệm với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống; trung thực.D Yêu nước; yêu lao động; đoàn kết; trung thực; trách nhiệm.

Câu 5: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều được biên soạn nhằm mục đích hình thành cho HS những khả năng chung được ghi trong Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2018 là:

A Năng lực tính toán; khả năng ngôn từ; khả năng thẩm mỹ và làm đẹp; khả năng thể chất.B Năng lực xử lý và xử lý yếu tố; khả năng công nghệ tiên tiến và phát triển; khả năng tin học; khả năng toán học.C Năng lực tiếp xúc; khả năng tự học và sáng tạo; khả năng hợp tác để cùng tăng trưởng; khả năng tự chủ trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.D Năng lực tự chủ và tự học; khả năng tiếp xúc và hợp tác; khả năng xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo.

Câu 6: Cấu trúc chung của SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều theo thứ tự nào sau này?

A Hướng dẫn sử dụng sách; Mục lục; 6 chủ đề 21 bài học kinh nghiệm tay nghề và những bài ôn tập và nhìn nhận của mỗi chủ đề; Bảng tra cứu từ ngữ.B Mục lục; Hướng dẫn sử dụng sách; 6 chủ đề và những bài ôn tập và nhìn nhận sau mỗi chủ đề; Bảng tra cứu từ ngữ.C Hướng dẫn sử dụng sách; 6 chủ đề và những bài ôn tập và nhìn nhận sau mỗi chủ đề; Bảng tra cứu từ ngữ; Mục lụcD Hướng dẫn sử dụng sách; Mục lục; 6 chủ đề; 6 bài ôn tập và nhìn nhận; Bảng tra cứu từ ngữ.

Câu 7: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều có những điểm mới, nổi trội nào sau này?

(1) Thể hiện được quan điểm dạy học tích hợp và yêu cầu thay đổi nhìn nhận.(2) Được biện soạn theo phía “mở” không quy định số tiết cho từng chủ đề.(3) Hỗ trợ HS hứng thú, tích cực học tập và GV thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học.(4) Đáp ứng được tiềm năng, yêu cầu cần đạt của chương trình môn TNvàamp;XH 2018.

Tổ hợp câu vấn đáp đúng là:

A (1), (2), (3).B (1), (2), (4).C (2), (3), (4).D (1), (3), (4).

Câu 8: Mục nào sau này có ở cả 3 dạng bài học kinh nghiệm tay nghề trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều:

(1) Hình thành kiến thức và kỹ năng mới;(2) Thực hành ngoài hiện trường;(3) Ôn tập và nhìn nhận?

A “Báo cáo kết quả”.B “Em có biết?”C “Hãy cùng tìm hiểu về” hoặc “Hãy cùng nhau”.D “Xử lí trường hợp”.

Câu 9: Kí hiệu nào trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều làm trách nhiệm kép: khi thì đưa ra hướng dẫn những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập cho HS, khi thì đưa ra những lời nhắc nhở mang tính chất chất giáo dục HS.

Chọn đáp án C

Câu 10: Các sơ đồ, biểu bảng được sử dụng trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 bộ Cánh Diều có tác dụng gì?

(1) Làm đơn thuần và giản dị hóa những kiến thức và kỹ năng khoa học khó hiểu, trừu tượng riêng với HS.(2) Giúp HS khối mạng lưới hệ thống hóa những kiến thức và kỹ năng đã học.(3) Giúp GV nhìn nhận được khả năng tư duy logic của HS.(4) Giúp GV nhìn nhận được khả năng hợp tác của HS.

Tổ hợp câu vấn đáp đúng là:

A (1), (2), 3).B (1), (2), (4).C (1), (3), (4).D (2), (3), (4).

Câu 11: Khi tổ chức triển khai dạy bài học kinh nghiệm tay nghề mới, GV cần thực thi theo tiến trình nào?

(1) Mở đầu (tương ứng với hoạt động và sinh hoạt giải trí link trong SGK).(2) Hình thành kiến thức và kỹ năng, kĩ năng mới.(3) Đánh giá, nhận xét kết quả học tập của học viên cuối mỗi tiết học hoặc cuối bài học kinh nghiệm tay nghề.(4) Luyện tập và vận dụng.(5) Đánh giá quy trình học tập của học viên ở những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt từ link, hình thành kiến thức và kỹ năng kĩ năng mới đến rèn luyện và vận dụng.

Tổ hợp câu vấn đáp đúng là:

A(1), (2), (3) (4).B (1), (2), (4), (5).C (1), (2), (4), (5).D (2), (3), (4), (5)

Câu 12: Khi tổ chức triển khai dạy bài thực hành thực tiễn ngoài hiện trường, GV cần thực thi theo quy trình nào?

(1) Chuẩn bị.(2) Ôn tập, khối mạng lưới hệ thống những kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học.(3) Quan sát ngoài hiện trường.(4) Báo cáo kết quả.Tổ hợp câu vấn đáp đúng là:

A (1), (2), (3).B (1), (3), (4).C (1), (2), (4).D (2), (3), (4).

Câu 13: Khi tổ chức triển khai dạy bài Ôn tập và nhìn nhận chủ đề, GV cần thực thi theo quy trình nào?

(1) Ôn lại những kiến thức và kỹ năng và kĩ năng đã học về chủ đề.(2) Hệ thống hóa những kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học về chủ đề.(3) Báo cáo kết quả.(4) Xử lí trường hợp.

Tổ hợp câu vấn đáp đúng là:

A (1), (2), (3).B (1), (3), (4).C (1), (2), (4).D (2), (3), (4).

Câu 14: Để hình thành, tăng trưởng thành phần khả năng tìm hiểu tự nhiên và xã hội xung quanh cho HS, GV cần:

A tạo cho HS thời cơ tự học, tự trải nghiệm.B tạo thời cơ cho HS trình diễn hiểu biết bằng phương pháp riêng.C tạo Đk để học viên đặt được vướng mắc, được quan sát, thực hành thực tiễn, nhận xét, so sánh những hiện tượng kỳ lạ, sự vật xung quanh.D tạo Đk cho HS trao đổi, san sẻ giúp sức nhau trong học tập.

Câu 15:

Chọn đáp án D

Câu 1: Các quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm hầu hết của học viên tiểu học gồm:

A. Hoạt động GD theo chủ đề; Sinh hoạt lớp.B. Hoạt động GD theo chủ đề; Sinh hoạt dưới cờ.C. Hoạt động GD theo chủ đề, Sinh hoạt lớp. Sinh hoạt dưới cờ.D. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động GD theo chủ đề; Sinh hoạt lớp và Hoạt động câu lạc bộ.

Câu 2: Các phương thức nhìn nhận kết quả giáo dục trong hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm riêng với học viên tiểu học gồm:

A. Kết hợp nhìn nhận của GV với tự nhìn nhận của học viên;B. Kết hợp nhìn nhận của GV với nhìn nhận đồng đẳng của HS;C. Kết hợp nhìn nhận của GV với tự nhìn nhận của học viên, nhìn nhận đồng đẳng của HS, nhìn nhận của cha mẹ HS và nhìn nhận của hiệp hội;D. Kết hợp nhìn nhận của GV với tự nhìn nhận của học viên và nhìn nhận đồng đẳng của HS;

Câu 3: Nội dung nhìn nhận kết quả giáo duc của học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm ở tiết SHDC và sinh hoạt lớp:

A. Sự góp phần của HS cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể ‘B. Sự góp phần của HS cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể, số giờ tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt;C. Sự góp phần của HS cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể, số giờ tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và việc thực thi có kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí chung của tập thể;D. Sự góp phần của HS cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí tập thể, số giờ tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và việc thực thi có kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí chung của tập thể két phù thích hợp với nhìn nhận thường xuyên những yếu tố động cơ, tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm, tính tích cực riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chung.

Câu 4: Trong những nội dung giáo dục của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm ở tiểu học sau này, nội dung nào là đúng với tên thường gọi có trong chương trình:

A. Hoạt động mày mò và rèn luyện bản thân;B. Hoạt động giáo dục nghề nghiệp;C. Hoạt động hướng tới xã hội;D. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Câu 5: Trong những phương thức tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm ở tiểu học, đâu là phương thức mang tên thường gọi đúng nhất:

A. Phương thức tác nghiệp và thể nghiệm ý trưởng;B. Phương thức mày mò;C. Phương thức tạo giá trị xã hội bằng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tình nguyện;D. Phương thức trải nghiệm dự án công trình bất Động sản.

Câu 6: Khi sử dụng Vở thực hành thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm 2 (Bộ sách Cánh diều), giáo viên cần để ý quan tâm điều gì?

A. Vở thực hành thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm 2 là tài liệu tương hỗ dành riêng cho giáo viên để hướng dẫn học viên hoạt động và sinh hoạt giải trí;B. Vở thực hành thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm 2 chỉ là tài liệu tìm hiểu thêm vào cho học viên để thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí nên cũng không thật thiết yếu sử dụng trong tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí;C. Vở thực hành thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm 2 là phương tiện đi lại giúp học viên củng cố và thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục ở trên lớp trải qua những dạng bài tập phong phú;D. Vở thực hành thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm 2 sẽ là phương tiện đi lại duy nhất để tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm tương hỗ cho học viên.

Câu 7: Đặc điểm của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 (cuốn sách Cánh diều) là:

A. Thiết kế thành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt bám sát theo trình tự những mạch nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí trong chương trình.B. Được cấu trúc thành 9 chủ đề thân thiện với học viên tiểu học, có hiệu suất cao khuynh hướng tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục cho học viên trong trường tiểu học.C. Được xây dựng thành những dự án công trình bất Động sản học tập.D. Được thiết kế thành những bài học kinh nghiệm tay nghề như những môn học khác.

Câu 8: Vai trò của Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2018 là:

A. Tập trung vào hình thành những kiến thức và kỹ năng quan trọng cho học viên.B. Tập trung hầu hết vào hình thành và tăng trưởng những phẩm chất quan trọng cho học viên.C. Là cầu nối Một trong những môn học với thực tiễn đời sống, mở ra thời cơ để học viên vận dụng điều đã học vào xử lý và xử lý yếu tố mà những em đương đầu trong quy trình học tập và trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày.D. Tập trung vào giáo dục lối sống và cống hiến cho học viên.

Câu 9: Kênh hình trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 có hiệu suất cao:

A. Cung cấp tri thức mới cho học viên.B. Rèn luyện kĩ năng cho học viên.C. Định hướng học viên tóm gọn và thực thi được những trách nhiệm học tập.D. Góp phần tạo ra sự phong phú trong cách trình diễn của sách.

Câu 10: Điểm khác lạ giữa Hoạt động trải nghiệm 2 với những môn học khác là:

A. Hoạt động trải nghiệm triệu tập hình thành và tăng trưởng khả năng cho học viên còn những môn học triệu tập vào kiến thức và kỹ năng.B. Hoạt động trải nghiệm là hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục, hướng hầu hết vào hình thành và tăng trưởng ở học viên những phẩm chất khả năng thiết yếu; còn những môn học triệu tập hầu hết vào hình thành và tăng trưởng nội dung học vấn rõ ràng.C. Hoạt động trải nghiệm để tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoài giờ lên lớp, còn những môn học để tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập chính thức.D. Hoạt động trải nghiệm để tổ chức triển khai một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoài môn học như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; còn môn học để dạy học kiến thức và kỹ năng khoa học cho học viên.

Câu 11: Năng lực nào sau này KHÔNG thuộc nhóm khả năng đặc trưng của Chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm cấp tiểu học?

A. Năng lực thích ứng với cuộc sốngB. Năng lực thiết kế và tổ chức triển khai hoạt độngC. Năng lực nhận thức và tìm hiểu môi trường tự nhiên tự nhiên và xã hội xung quanh.D. Năng lực khuynh hướng nghề nghiệp

Câu 12: Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 (cuốn sách Cánh diều) được biên soạn bám sát quan điểm nào?

A. Phù phù thích hợp với một nhóm học viên ở một khu vực nhất định; Đảm bảo tính chuẩn mực, tân tiến và quán triệt thâm thúy tư tưởng: “Mang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường vào bài học kinh nghiệm tay nghề, đưa bài học kinh nghiệm tay nghề vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường”.B. Bám sát Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2018; quán triệt thâm thúy tư tưởng “Mang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường vào bài học kinh nghiệm tay nghề, đưa bài học kinh nghiệm tay nghề vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường”; tạo thời cơ tối đa để người học được hoạt động và sinh hoạt giải trí và đảm bảo tính mở, linh hoạt phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học viên ở toàn bộ vùng, miền rất khác nhau.C. Bám sát Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2018; quán triệt thâm thúy tư tưởng “Mang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường vào bài học kinh nghiệm tay nghề, đưa bài học kinh nghiệm tay nghề vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường”; phù phù thích hợp với đối tượng người dùng học viên ở toàn bộ vùng, miền rất khác nhau; hình thức, nội dung tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm số lượng giới hạn trong những gợi ý được trình diễn ở những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong sách.D. Tạo thời cơ cho học viên được quan sát khi thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí; đảm bảo một phần yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm (Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2018).

Câu 13: Phát biểu nào sau này KHÔNG ĐÚNG với nội dung, cấu trúc của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2?

A. Sách được cấu trúc gồm 35 tuần học với 9 chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí.B. Cuối mỗi chủ đề có hoạt động và sinh hoạt giải trí nhìn nhận, tạo Đk cho học viên tự nhìn nhận và kiểm soát và điều chỉnh bản thân, góp thêm phần hình thành, tăng trưởng khả năng tự chủ và tự học cho học viên.C. Hình ảnh trong sách đảm bảo tính phong phú văn hoá giữa các vùng miền, phản ánh chân thực các hoạt động thực tiễn của xã hội và được biên soạn theo hướng mở.D. Mỗi tuần học được trình diễn thống nhất với hai quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí: Hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp.

Câu 14: Khi sử dụng sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 2 (cuốn sách Cánh Diều), nhà trường và giáo viên cần lưu ý điều gì?

A. Lựa chọn đối tượng học tập. sẵn có ở địa phương để tổ chức hoạt động, có thể thay đổi thứ tự các chủ đề hoặc các hoạt động trong tuần để phù hợp. với thực tế địa phương, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường.B. Thực hiện theo như đúng thứ tự những chủ đề và những tuần học theo sách giáo khoa để đảm bảo tiềm năng và yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm.C. Chỉ được thay đổi thứ tự những tuần trong một chủ đề và thay đổi nhiều chủng quy mô Hoạt động trải nghiệm trong một tuần.D. Chủ động thay đổi những nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí mà không cần để ý quan tâm đến tính logic, thống nhất giữa các loại hình hoạt động: sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. ở trong tuần và trong chủ đề.

Câu 15: Khi sử dụng sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 2 (cuốn sách Cánh Diều), giáo viên cần lưu ý điều gì?

A. Sử dụng đúng theo phía dẫn tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trong sách giáo viên.B. Vận dụng sáng tạo và phát triển những ý tưởng, gợi ý được đưa ra trong sách giáo viên.C. Sử dụng tuy nhiên tuy nhiên sách giáo viên với sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm ở trên lớp.D. Phân chia số tiết và xây dựng kế hoạch giáo dục theo như đúng với nội dung được trình diễn trong sách giáo viên.

Câu 1:

D. Lí thuyết âm nhạc

Câu 6:

D. Chú ếch con

Câu 11:

B. Búng ngón tay

Câu 2:

C. 35%

Câu 7:

C. Quãng 9

Câu 12:

A. Hoa lá ngày xuân

Câu 3:

A. 20%

Câu 8:

A. Giáo viên cần hát mẫu phối hợp đàn giai điệu

Câu 13:

B. Chơi trò chơi

Câu 4:

B. Gia đình

Câu 9:

D. Đàn bầu

Câu 14:

D. Si

Câu 5:

B. Cộc cách tùng cheng

Câu 10:

C. Nốt đen chấm dôi

Câu 15:

C. Đặt lời cho bài đọc nhạc

Câu 1: B Câu 9: B Câu 2: C Câu 10: C Câu 3: C Câu 11: B Câu 4: A Câu 12: A Câu 5: D Câu 13: B Câu 6: A Câu 14: B Câu 7: A Câu 15: A Câu 8: B Đáp án trắc nghiệm tập huấn Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất 2 sách Cánh Diều Câu 1: 2 Câu 11: 2 Câu 2: 3 Câu 12: 4 Câu 3: 2 Câu 13: 4 Câu 4: 1 Câu 14: 4 Câu 5: 1 Câu 15: 3 Câu 6: 2 Câu 7: 3 Câu 8: 2 Câu 9: 1 Câu 10: 3

Bạn đang tìm hiểu thêm postt Ngân hàng vướng mắc tập huấn SGK lớp 2 bộ Cánh diều (8 môn) 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Ngân hàng vướng mắc tập huấn SGK lớp 2 bộ Cánh diều (8 môn) Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Ngân hàng vướng mắc tập huấn SGK lớp 2 bộ Cánh diều (8 môn) Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Ngân hàng vướng mắc tập huấn SGK lớp 2 bộ Cánh diều (8 môn) Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment or tham gia Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Ngân #hàng #câu #hỏi #tập #huấn #SGK #lớp #bộ #Cánh #diều #môn