0765562555

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2020 FULL 2022 được update : 2021-09-07 08:47:14

3782

p. >Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên gồm 2 mẫu, là mẫu phiếu biểu quyết của Đảng viên trong cùng chi bộ nhìn nhận một đảng viên khác về mức độ hoàn thành xong việc làm trong năm.

Nội dung mẫu phiếu biểu quyết nhìn nhận chất lượng Đảng viên gồm có những nội dung thông tin rõ ràng từ Đảng bộ, chi bộ cùng với quốc hiệu tiêu ngữ, tên phiếu được trình diễn rõ ràng nhất. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên tại đây.

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên – Mẫu 1

PHIẾU BIỂU QUYẾTxếp loại chất lượng đảng viên năm ……..(tại Hội nghị Chi bộ…)

TT Họ và tên đảng viên Tự nhận mức xếp loại Nhận xét cấp ủy nơi đảng viên cư trú Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên Ghi chú Hoàn thành XSNV Hoàn thành tốt NV Hoàn thành NV Không hoàn thành xong NV 1 2 3 …

(Không phải ký tên)

Xem thêm: Bài vè hội thi An toàn giao thông vận tải lối đi bộ

(Lưu ý: Cộng dồn số phiếu từ mức chất lượng tốt nhất xuống mức chất lượng liền kề thấp hơn đến mức chất lượng nào mà kết quả có hơn 50% số đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý, thì lấy mức chất lượng đó để quyết định hành động xếp loại chất lượng hoặc đề xuất kiến nghị cấp ủy cấp trên xếp loại chất lượng đảng viên đó)

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ……………..

CHI BỘ.……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM———–

……….ngày … tháng … năm 20…

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Xếp loại chất lượng đảng viên năm 20……

Số TT Họ và tên đảng viên Đảng viên tự xếp loại Đảng viên trong chi bộ nhìn nhận Hoàn thành tốt trách nhiệm Hoàn thành trách nhiệm Không hoàn thành xong trách nhiệm Hoàn thành trách nhiệm Có hạn chế từng mặt (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ghi chú:

từ khóa quan tâm: Lời dẫn chương trình lễ trao huy hiệu Đảng

– Cột (2): Ghi list đảng viên được nhìn nhận chất lượng tại chi bộ (do cấp ủy ghi).

– Cột (3): Ghi tự nhận phân loại của đảng viên (do cấp ủy ghi).

– Cột (4), (5), (6), (7): Đảng viên trong chi bộ nhìn nhận bằng phương pháp ghi dấu X vào cột tương ứng cho từng đảng viên.

– Cách tính kết quả:

+ Cột (4), (5), (6), (7): Khi biểu quyết có trên 1/2 đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý thì đảng viên này được xếp loại tương ứng theo nội dung từng cột.

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên gồm 2 mẫu, là mẫu phiếu biểu quyết của Đảng viên trong cùng chi bộ nhìn nhận một đảng viên khác về mức độ hoàn thành xong việc làm trong năm.

Nội dung mẫu phiếu biểu quyết nhìn nhận chất lượng Đảng viên gồm có những nội dung thông tin rõ ràng từ Đảng bộ, chi bộ cùng với quốc hiệu tiêu ngữ, tên phiếu được trình diễn rõ ràng nhất. Mời những ban cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên tại đây.

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên – Mẫu 1

PHIẾU BIỂU QUYẾTxếp loại chất lượng đảng viên năm ……..(tại Hội nghị Chi bộ…)

TT Họ và tên đảng viên Tự nhận mức xếp loại Nhận xét cấp ủy nơi đảng viên cư trú Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên Ghi chú Hoàn thành XSNV Hoàn thành tốt NV Hoàn thành NV Không hoàn thành xong NV 1 2 3 …

(Không phải ký tên)

Xem thêm: Bài vè hội thi An toàn giao thông vận tải lối đi bộ

(Lưu ý: Cộng dồn số phiếu từ mức chất lượng tốt nhất xuống mức chất lượng liền kề thấp hơn đến mức chất lượng nào mà kết quả có hơn 50% số đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý, thì lấy mức chất lượng đó để quyết định hành động xếp loại chất lượng hoặc đề xuất kiến nghị cấp ủy cấp trên xếp loại chất lượng đảng viên đó)

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ……………..

CHI BỘ.……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM———–

……….ngày … tháng … năm 20…

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Xếp loại chất lượng đảng viên năm 20……

Số TT Họ và tên đảng viên Đảng viên tự xếp loại Đảng viên trong chi bộ nhìn nhận Hoàn thành tốt trách nhiệm Hoàn thành trách nhiệm Không hoàn thành xong trách nhiệm Hoàn thành trách nhiệm Có hạn chế từng mặt (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ghi chú:

từ khóa quan tâm: Lời dẫn chương trình lễ trao huy hiệu Đảng

– Cột (2): Ghi list đảng viên được nhìn nhận chất lượng tại chi bộ (do cấp ủy ghi).

– Cột (3): Ghi tự nhận phân loại của đảng viên (do cấp ủy ghi).

– Cột (4), (5), (6), (7): Đảng viên trong chi bộ nhìn nhận bằng phương pháp ghi dấu X vào cột tương ứng cho từng đảng viên.

– Cách tính kết quả:

+ Cột (4), (5), (6), (7): Khi biểu quyết có trên 1/2 đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý thì đảng viên này được xếp loại tương ứng theo nội dung từng cột.


Bạn đang mò mẩn postt Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2020 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2020 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2020 Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2020 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or ThamGia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Phiếu #biểu #quyết #xếp #loại #chất #lượng #Đảng #viên #năm