0765562555

Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng trong văn nghệ của dân tộc bản địa

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng trong văn nghệ của dân tộc bản địa Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 13:28:32

3338

Xin chàoWiki ADS sẽ phục vụ tài liệu Soạn văn 12: Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng trong văn nghệ của dân tộc bản địa, vô cùng hữu ích.

Hy vọng trọn vẹn có thể tương hỗ cho những ban học viên lớp 12 khi tìm hiểu sẵn sàng sẵn sàng bài của tớ. Mời tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng sau này.

Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng rõ ràng I. Tác giả

– Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) là một nhà cách mạng nổi tiếng, một nhà văn hóa truyền thống lớn của dân tộc bản địa.

– Quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi.

– Năm 1925, ông tham gia cách mạng, từng giữ nhiều cương vị quan trọng trong cỗ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

– Phạm Văn Đồng từng là Thủ tướng nhà nước, là học trò và người tập sự thân thiện của quản trị Hồ Chí Minh.

– Ông có nhiều khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích, bài nói và nội dung bài viết về văn hóa truyền thống, văn nghệ, về quản trị Hồ Chí Minh và danh nhân văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa.

– Những tác phẩm của ông thu hút người đọc bằng tư tưởng thâm thúy và giản dị, tình cảm sôi sục, lời văn trong sáng mê hoặc .

II. Tác phẩm

1. Hoàn cảnh sáng tác

Bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao 5 cánh sáng trong văn nghệ của dân tộc bản địa của ông được viết nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu (3 – 7 – 1888)

2. Bố cục

Gồm 3 phần:

Phần 1. Từ đầu đến “cách đó một trăm năm”: Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc bản địa. Phần 2. Tiếp theo đến “còn vì văn hay của Lục Vân Tiên”: Đôi nét về Nguyễn Đình Chiểu, thơ văn yêu nước của ông và tác phẩm Lục Vân Tiên. Phần 3. Còn lại: Khẳng định cuộc sống và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng cho việc nghiệp của dân tộc bản địa. III. Đọc – hiểu văn bản

1. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc bản địa

– Đặt yếu tố trực tiếp: Nguyễn Đình Chiểu, một nhà thơ lớn của việt nam, đáng lẽ phải được sáng tỏ hơn thế nữa trong khung trời văn nghệ của dân tộc bản địa.

– Hình ảnh ẩn dụ “ngôi sao 5 cánh”, “những vì sao có ánh sáng khác thường”, “con mắt toàn bộ chúng ta phải chú ý nhìn thì mới có thể thấy”: xác lập vẻ đẹp của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.

– Lý do Nguyễn Đình Chiểu chưa sáng tỏ hơn trong khung trời văn nghệ dân tộc bản địa vì:

Chỉ biết Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của Lục Vân Tiên và hiểu tác phẩm này còn thiên lệch. Còn rất ít nghe biết thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu.

=> Cách đặt yếu tố độc lạ, giàu tính hình tượng.

2. Đôi nét về Nguyễn Đình Chiểu, thơ văn yêu nước của ông và tác phẩm Lục Vân Tiên

* Đôi nét về Nguyễn Đình Chiểu:

– Cuộc đời:

Đời sống và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương can đảm và mạnh mẽ và tự tin. Cuộc đời và thơ văn của ông là một chiến sỹ quyết tử, phấn đấu vì nghĩa lớn.

=> Mang khí tiết của người chí sĩ yêu nước.

– Quan niệm sáng tác:

Viết văn là một thiên chức. Coi trọng sự nghiệp viết văn của tớ, khinh miệt bọn tận dụng văn chương để thao tác phi nghĩa.

=> Quan niệm văn học rất là mới mẻ, tiến bộ.

* Thơ văn yêu nước của ông:

Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình chiểu làm sống lại trong tâm trí của toàn bộ chúng ta trào lưu kháng Pháp oanh liệt và bền chắc của nhân dân Nam bộ từ thời điểm năm 1860 về sau, suốt hai mươi năm trời”. Tái hiện lại thuở nào đau thương và khổ nhục nhưng vô cùng can đảm và mạnh mẽ và tự tin của dân tộc bản địa. Phần lớn thơ văn Đồ Chiểu là những bài văn tế ca tụng những anh hùng tận trung với nước và than khóc những người dân liệt sĩ đã trọn nghĩa với dân. Đặc biệt người nghĩa sĩ nông dân chỉ biết cuốc cày đang trở thành anh hùng cứu nước.

=> Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu là vũ khí chống bọn xâm lược và là bài ca chính nghĩa, ca tụng đạo đức ở đời.

* Tác phẩm Lục Vân Tiên:

– Sức sống mạnh mẽ và tự tin của tác phẩm Lục Vân Tiên: “Lục Vân Tiên” là tác phẩm lớn của Nguyễn Đình Chiểu, rất phổ cập trong dân gian, nhất là ở miền Nam.

Giá trị nội dung: Đây là tác phẩm dài nhất, lớn số 1 thể hiện một phần cuộc sống, hiện thực và khát vọng, mơ ước của Nguyễn Đình Chiểu; với nhân dân miền Nam, tác phẩm rất được yêu mến, truyền tụng. Giá trị văn chương: đấy là “một chuyện kể”, “chuyện nói”, lời văn “nôm na”, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ truyền bá rộng tự do trong dân gian.

– Hạn chế của tác phẩm: Những luân lý mà Nguyễn Đình Chiểu ca tụng đã lỗi thời, có chỗ lời văn không hay lắm.

3. Khẳng định cuộc sống và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng cho việc nghiệp của dân tộc bản địa

– “Đời sống và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng, nêu cao vị thế và tác dụng của văn học nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, sứ mạng người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa truyền thống tư tưởng”

=> Khẳng định lại vị trí, vai trò to lớn của Nguyễn Đình Chiểu.

Tổng kết: 

– Nội dung: Bằng quan điểm, cách nghĩ sâu rộng, mới mẻ và nhiệt tình của một người gắn bó hết mình với giang sơn, với nhân dân, Phạm Văn Đồng đã làm sáng tỏ mối liên hệ khăng khít giữa thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu với tình hình của Tổ quốc lúc bấy giờ và với thời đại lúc bấy giờ. Đồng thời, tác giả hết lòng ca tụng Nguyễn Đình Chiểu, một người trọn đời dùng cây bút làm vũ khí chiến đấu cho dân, cho nước, một ngôi sao 5 cánh sáng trong nền văn nghệ của dân tộc bản địa Việt Nam.

– Nghệ thuật: Bài viết có sức lôi cuốn mạnh mẽ và tự tin do cách nghị luận vừa xác đáng. ngặt nghèo; vừa xúc động thiết tha, với nhiều hình ảnh, ngôn từ rực rỡ.

Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng ngắn gọn I. Trả lời vướng mắc

Câu 1. Tìm những yếu tố chính của bài văn. Anh (Chị) thấy cách sắp xếp việc đó có gì khác với trật tự thường thì?

– Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc bản địa.

– Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu phản ánh trào lưu yêu nước.

– Lục Vân Tiên là một tác phẩm lớn.

=> Cách sắp xếp khác với trật tự thường thì: nói tới con người Nguyễn Đình Chiểu trước, rồi mới nói tới tác phẩm.

Câu 2. Theo tác giả, vì sao văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu cũng như “những vì sao có ánh sáng khác thường”, “con mắt của toàn bộ chúng ta phải chú ý nhìn thì mới có thể thấy?

“Vì sao có ánh sáng khác thường”: vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. “Con mắt của toàn bộ chúng ta phải chú ý nhìn thì mới có thể thấy”: nên phải kiên trì, thận trọng nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu thì mới có thể cảm nhận được.

=> Đặt ra cách nghiên cứu và phân tích, tiếp cận thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.

Câu 3. Tác giả Phạm Văn Đồng giúp toàn bộ chúng ta nhận ra những “ánh sáng khác thường” ra làm sao trên khung trời văn nghệ dân tộc bản địa?

Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu đó đó là một tấm gương sáng về nghị lực, cũng như tấm lòng yêu nước. Quan niệm về thơ văn tiến bộ: là vũ khí để chống lại quân địch xâm lược. Những tác phẩm tiềm ẩn những giá trị nhân văn thâm thúy.

Câu 4. Vì sao tác giả lại nhận định rằng ngôi sao 5 cánh Nguyễn Đình Chiểu đáng lẽ ra phải sáng tỏ hơn thế nữa, không riêng gì có trong thời ấy mà cả trong thời đại lúc bấy giờ?

Nhiều người vẫn chưa chắc như đinh nhiều về thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu. Các tác phẩm của ông tiềm ẩn những giá trị tác động không riêng gì có ở thời đại của Nguyễn Đình Chiểu, mà còn đến tận ngày ngày hôm nay.

Câu 5. Giải thích nguyên nhân của sức mê hoặc, lôi cuốn của bài văn nghị luận trên.

Luận điểm ngặt nghèo, lí lẽ và dẫn chứng rõ ràng, rõ ràng. Ngôn ngữ trong sáng, giàu hình ảnh mang tính chất chất hình tượng… II. Luyện tập

Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu vẫn quen thuộc với những người trẻ tuổi ngày này và việc học những tác phẩm như Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc của ông ở trong nhà trường là rất có ích.

Anh (chị) hãy viết một bài văn nghị luận để phát biểu ý kiến của tớ về yếu tố trên?

Gợi ý:

1. Mở bài: Giới thiệu về Nguyễn Đình Chiểu, sự nghiệp sáng tác của ông.

2. Thân bài

a. Giới thiệu đôi nét về Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.

b. Phân tích giá trị của tác phẩm

* Nội dung:

Là trang sử vẻ vang của nhân dân Nam Bộ trong buổi đầu kháng chiến chống giặc Pháp xâm lược. Là bài ca về những người dân anh hùng nông dân thất thế nhưng họ vẫn luôn sống mãi trong tâm người dân Việt Nam. Ghi lại cuộc kháng chiến chống Pháp oanh liệt của nhân dân ta, tự hào về truyền thống cuội nguồn anh hùng dân tộc bản địa.

* Nghệ thuật

Bố cục rõ ràng, mạch lạc, lập luận ngặt nghèo, lí lẽ sắc bén Kết hợp ngặt nghèo nghị luận với biểu cảm Hình ảnh, ngôn từ rực rỡ.

c. Bài học nhận thức qua tác phẩm

Truyền thống vẻ vang của dân tộc bản địa. Tinh thần yêu nước…

3. Kết bài: Khẳng định lại giá trị của tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu.

Wiki ADS sẽ phục vụ tài liệu Soạn văn 12: Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng trong văn nghệ của dân tộc bản địa, vô cùng hữu ích.

Hy vọng trọn vẹn có thể tương hỗ cho những ban học viên lớp 12 khi tìm hiểu sẵn sàng sẵn sàng bài của tớ. Mời tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng sau này.

Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng rõ ràng I. Tác giả

– Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) là một nhà cách mạng nổi tiếng, một nhà văn hóa truyền thống lớn của dân tộc bản địa.

– Quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi.

– Năm 1925, ông tham gia cách mạng, từng giữ nhiều cương vị quan trọng trong cỗ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

– Phạm Văn Đồng từng là Thủ tướng nhà nước, là học trò và người tập sự thân thiện của quản trị Hồ Chí Minh.

– Ông có nhiều khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích, bài nói và nội dung bài viết về văn hóa truyền thống, văn nghệ, về quản trị Hồ Chí Minh và danh nhân văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa.

– Những tác phẩm của ông thu hút người đọc bằng tư tưởng thâm thúy và giản dị, tình cảm sôi sục, lời văn trong sáng mê hoặc .

II. Tác phẩm

1. Hoàn cảnh sáng tác

Bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao 5 cánh sáng trong văn nghệ của dân tộc bản địa của ông được viết nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu (3 – 7 – 1888)

2. Bố cục

Gồm 3 phần:

Phần 1. Từ đầu đến “cách đó một trăm năm”: Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc bản địa. Phần 2. Tiếp theo đến “còn vì văn hay của Lục Vân Tiên”: Đôi nét về Nguyễn Đình Chiểu, thơ văn yêu nước của ông và tác phẩm Lục Vân Tiên. Phần 3. Còn lại: Khẳng định cuộc sống và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng cho việc nghiệp của dân tộc bản địa. III. Đọc – hiểu văn bản

1. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc bản địa

– Đặt yếu tố trực tiếp: Nguyễn Đình Chiểu, một nhà thơ lớn của việt nam, đáng lẽ phải được sáng tỏ hơn thế nữa trong khung trời văn nghệ của dân tộc bản địa.

– Hình ảnh ẩn dụ “ngôi sao 5 cánh”, “những vì sao có ánh sáng khác thường”, “con mắt toàn bộ chúng ta phải chú ý nhìn thì mới có thể thấy”: xác lập vẻ đẹp của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.

– Lý do Nguyễn Đình Chiểu chưa sáng tỏ hơn trong khung trời văn nghệ dân tộc bản địa vì:

Chỉ biết Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của Lục Vân Tiên và hiểu tác phẩm này còn thiên lệch. Còn rất ít nghe biết thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu.

=> Cách đặt yếu tố độc lạ, giàu tính hình tượng.

2. Đôi nét về Nguyễn Đình Chiểu, thơ văn yêu nước của ông và tác phẩm Lục Vân Tiên

* Đôi nét về Nguyễn Đình Chiểu:

– Cuộc đời:

Đời sống và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương can đảm và mạnh mẽ và tự tin. Cuộc đời và thơ văn của ông là một chiến sỹ quyết tử, phấn đấu vì nghĩa lớn.

=> Mang khí tiết của người chí sĩ yêu nước.

– Quan niệm sáng tác:

Viết văn là một thiên chức. Coi trọng sự nghiệp viết văn của tớ, khinh miệt bọn tận dụng văn chương để thao tác phi nghĩa.

=> Quan niệm văn học rất là mới mẻ, tiến bộ.

* Thơ văn yêu nước của ông:

Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình chiểu làm sống lại trong tâm trí của toàn bộ chúng ta trào lưu kháng Pháp oanh liệt và bền chắc của nhân dân Nam bộ từ thời điểm năm 1860 về sau, suốt hai mươi năm trời”. Tái hiện lại thuở nào đau thương và khổ nhục nhưng vô cùng can đảm và mạnh mẽ và tự tin của dân tộc bản địa. Phần lớn thơ văn Đồ Chiểu là những bài văn tế ca tụng những anh hùng tận trung với nước và than khóc những người dân liệt sĩ đã trọn nghĩa với dân. Đặc biệt người nghĩa sĩ nông dân chỉ biết cuốc cày đang trở thành anh hùng cứu nước.

=> Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu là vũ khí chống bọn xâm lược và là bài ca chính nghĩa, ca tụng đạo đức ở đời.

* Tác phẩm Lục Vân Tiên:

– Sức sống mạnh mẽ và tự tin của tác phẩm Lục Vân Tiên: “Lục Vân Tiên” là tác phẩm lớn của Nguyễn Đình Chiểu, rất phổ cập trong dân gian, nhất là ở miền Nam.

Giá trị nội dung: Đây là tác phẩm dài nhất, lớn số 1 thể hiện một phần cuộc sống, hiện thực và khát vọng, mơ ước của Nguyễn Đình Chiểu; với nhân dân miền Nam, tác phẩm rất được yêu mến, truyền tụng. Giá trị văn chương: đấy là “một chuyện kể”, “chuyện nói”, lời văn “nôm na”, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ truyền bá rộng tự do trong dân gian.

– Hạn chế của tác phẩm: Những luân lý mà Nguyễn Đình Chiểu ca tụng đã lỗi thời, có chỗ lời văn không hay lắm.

3. Khẳng định cuộc sống và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng cho việc nghiệp của dân tộc bản địa

– “Đời sống và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng, nêu cao vị thế và tác dụng của văn học nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, sứ mạng người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa truyền thống tư tưởng”

=> Khẳng định lại vị trí, vai trò to lớn của Nguyễn Đình Chiểu.

Tổng kết: 

– Nội dung: Bằng quan điểm, cách nghĩ sâu rộng, mới mẻ và nhiệt tình của một người gắn bó hết mình với giang sơn, với nhân dân, Phạm Văn Đồng đã làm sáng tỏ mối liên hệ khăng khít giữa thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu với tình hình của Tổ quốc lúc bấy giờ và với thời đại lúc bấy giờ. Đồng thời, tác giả hết lòng ca tụng Nguyễn Đình Chiểu, một người trọn đời dùng cây bút làm vũ khí chiến đấu cho dân, cho nước, một ngôi sao 5 cánh sáng trong nền văn nghệ của dân tộc bản địa Việt Nam.

– Nghệ thuật: Bài viết có sức lôi cuốn mạnh mẽ và tự tin do cách nghị luận vừa xác đáng. ngặt nghèo; vừa xúc động thiết tha, với nhiều hình ảnh, ngôn từ rực rỡ.

Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng ngắn gọn I. Trả lời vướng mắc

Câu 1. Tìm những yếu tố chính của bài văn. Anh (Chị) thấy cách sắp xếp việc đó có gì khác với trật tự thường thì?

– Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc bản địa.

– Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu phản ánh trào lưu yêu nước.

– Lục Vân Tiên là một tác phẩm lớn.

=> Cách sắp xếp khác với trật tự thường thì: nói tới con người Nguyễn Đình Chiểu trước, rồi mới nói tới tác phẩm.

Câu 2. Theo tác giả, vì sao văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu cũng như “những vì sao có ánh sáng khác thường”, “con mắt của toàn bộ chúng ta phải chú ý nhìn thì mới có thể thấy?

“Vì sao có ánh sáng khác thường”: vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. “Con mắt của toàn bộ chúng ta phải chú ý nhìn thì mới có thể thấy”: nên phải kiên trì, thận trọng nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu thì mới có thể cảm nhận được.

=> Đặt ra cách nghiên cứu và phân tích, tiếp cận thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.

Câu 3. Tác giả Phạm Văn Đồng giúp toàn bộ chúng ta nhận ra những “ánh sáng khác thường” ra làm sao trên khung trời văn nghệ dân tộc bản địa?

Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu đó đó là một tấm gương sáng về nghị lực, cũng như tấm lòng yêu nước. Quan niệm về thơ văn tiến bộ: là vũ khí để chống lại quân địch xâm lược. Những tác phẩm tiềm ẩn những giá trị nhân văn thâm thúy.

Câu 4. Vì sao tác giả lại nhận định rằng ngôi sao 5 cánh Nguyễn Đình Chiểu đáng lẽ ra phải sáng tỏ hơn thế nữa, không riêng gì có trong thời ấy mà cả trong thời đại lúc bấy giờ?

Nhiều người vẫn chưa chắc như đinh nhiều về thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu. Các tác phẩm của ông tiềm ẩn những giá trị tác động không riêng gì có ở thời đại của Nguyễn Đình Chiểu, mà còn đến tận ngày ngày hôm nay.

Câu 5. Giải thích nguyên nhân của sức mê hoặc, lôi cuốn của bài văn nghị luận trên.

Luận điểm ngặt nghèo, lí lẽ và dẫn chứng rõ ràng, rõ ràng. Ngôn ngữ trong sáng, giàu hình ảnh mang tính chất chất hình tượng… II. Luyện tập

Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu vẫn quen thuộc với những người trẻ tuổi ngày này và việc học những tác phẩm như Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc của ông ở trong nhà trường là rất có ích.

Anh (chị) hãy viết một bài văn nghị luận để phát biểu ý kiến của tớ về yếu tố trên?

Gợi ý:

1. Mở bài: Giới thiệu về Nguyễn Đình Chiểu, sự nghiệp sáng tác của ông.

2. Thân bài

a. Giới thiệu đôi nét về Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.

b. Phân tích giá trị của tác phẩm

* Nội dung:

Là trang sử vẻ vang của nhân dân Nam Bộ trong buổi đầu kháng chiến chống giặc Pháp xâm lược. Là bài ca về những người dân anh hùng nông dân thất thế nhưng họ vẫn luôn sống mãi trong tâm người dân Việt Nam. Ghi lại cuộc kháng chiến chống Pháp oanh liệt của nhân dân ta, tự hào về truyền thống cuội nguồn anh hùng dân tộc bản địa.

* Nghệ thuật

Bố cục rõ ràng, mạch lạc, lập luận ngặt nghèo, lí lẽ sắc bén Kết hợp ngặt nghèo nghị luận với biểu cảm Hình ảnh, ngôn từ rực rỡ.

c. Bài học nhận thức qua tác phẩm

Truyền thống vẻ vang của dân tộc bản địa. Tinh thần yêu nước…

3. Kết bài: Khẳng định lại giá trị của tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu.


Bạn đang mò mẩn bài Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng trong văn nghệ của dân tộc bản địa 2022

Với việc Bạn đọc postt Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng trong văn nghệ của dân tộc bản địa New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng trong văn nghệ của dân tộc bản địa Miễn phí

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao 5 cánh sáng trong văn nghệ của dân tộc bản địa Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Soạn #bài #Nguyễn #Đình #Chiểu #ngôi #sao #sáng #trong #văn #nghệ #của #dân #tộc