0765562555

Soạn Sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919 – 1925

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Soạn Sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919 – 1925 Mới 2022 được update : 2021-09-09 11:17:45

3809

Xin chàoLịch sử 9 Bài 16 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919 – 1925. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử 9 trang 64.

Soạn sử 9 Bài 16 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919 – 1925 I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

– Sơ lược về quãng đời hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc từ nhỏ đến năm 1918:

+ Ngày-tháng-năm sinh, quê quán, mái ấm gia đình, năm 1904-1905 ở Huế, năm 1911 dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết), vào Sài Gòn.

+ Ngày 5-6-1911, từ Cảng Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc làm phụ nhà bếp trên tàu Đô đốc Amiran Latusơ Tơrêvin và khởi đầu cuộc hành trình dài vạn dặm, hoà mình vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường lao động, đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pháp để tìm đường cứu nước.

+ Từ 1911-1917, Người đã tới nhiều nước ở châu Âu, châu Phi và châu Mĩ.

+ Cuối năm 1917, Người trở lại nước Pháp.

– Tháng 6-1919. Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người dân Việt Nam yêu nước sống ở Pháp gửi tới Hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi chính phủ nước nhà Pháp phải thừa nhận những quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc bản địa Việt Nam.

– Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa của Lê-nin. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc trọn vẹn tin theo Lê-nin và đứng về Quốc tế thứ ba.

– Tháng 12-1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

=> Như vậy, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con phố cứu nước: Kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng cộng sản Pháp ở Tua (12-1920)

– Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.

– Năm 1922, ra báo “Le Paria” (Người cùng khổ) – vạch trần chủ trương đàn áp. bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp thêm phần thức tỉnh những dân tộc bản địa bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng.

– Nguyễn Ái Quốc còn viết nhiều bài cho những báo Nhân đạo, Đời sống công nhân và viết cuốn sách “Bản án chính sách thực dân Pháp”. Những sách báo này đã được bí mật chuyển về Việt Nam.

II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 – 1924)

– Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, tiếp theo đó ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu và phân tích vừa học tập.

– Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Nguyễn Ái Quốc đã đọc tham luận về trách nhiệm cách mạng ở những nước thuộc địa và quan hệ giữa cách mạng những nước thuộc địa với trào lưu công nhân ở những nước đế quốc

– Những quan điểm cơ bản về kế hoạch và sách lược cách mạng giải phóng dân tộc bản địa thuộc địa và cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận được dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin là bước sẵn sàng sẵn sàng về chính trị và tư tưởng cho việc xây dựng chính đảng vô sản ở Việt Nam trong quy trình tiếp theo.

III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925)

– Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc). Người đã tiếp xúc với những nhà cách mạng Việt Nam và thanh niên yêu nước mới sang để xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong số đó có tổ chức triển khai Cộng sản đoàn làm nòng cốt.

– Người đã sáng lập ra báo Thanh niên, trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo và giảng dạy cán bộ cách mạng. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc đã được tập hợp và in thành sách Đường cách mệnh (1927), nêu ra phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam.

– Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến hành trào lưu “vô sản hóa”, góp thêm phần thực thi việc phối hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước, thúc đẩy nhanh sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Tác dụng và ý nghĩa của những hoạt động và sinh hoạt giải trí trên:

– Thúc đẩy trào lưu công nhân tăng trưởng về chất.

-Bước sẵn sàng sẵn sàng về tổ chức triển khai cho xây dựng chính đảng của giai cấp vô sản Việt Nam.

Giải bài tập SGK Sử 9 Bài 16 trang 64 Câu 1

Việc xây dựng Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có ý nghĩa gì?

Gợi ý đáp án

– Ý nghĩa:

+ Đây là tổ chức triển khai chính trị có khuynh hướng vô sản.

+ Thể hiện tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc, khi Người có sự sẵn sàng sẵn sàng kỹ lưỡng cho bước quá độ của một chính Đảng Cộng Sản sẵn sàng sẵn sàng Ra đời sau này.

Câu 2

Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc Ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam ra làm sao?

Gợi ý đáp án

– Để sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ cho việc xây dựng chính đảng vô sản ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đang không ngừng nghỉ trau dồi và truyền bá chủ nghĩa Mark – Lenin về nước.

– Năm 1921, Người trở thành một trong những người dân thứ nhất sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa. Đây là tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí với mục tiêu truyền bá chủ nghĩa Mark-Lenin đến với những người dân ở những nước thuộc địa.

– Nguyễn Ái Quốc tích cực viết bài cho nhiều tờ báo có tiếng vang lúc bấy giờ như “Nhân đạo”, “Người cùng khổ”, “Đời sống công nhân” và sách “Bản án chính sách thực dân Pháp”. Những tài liệu này được đưa về trong nước một cách bí mật.

– Tháng 6/1923, Người từ Pháp đến Liên Xô để tham gia Hội nghị Quốc tế nông dân.

– Cuối năm 1924, Người về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc), tại đây Người gặp gỡ và trao đổi với những thành viên trong tổ chức triển khai Tâm Tâm Xã.

– 2/ 1925, Nguyễn Ái Quốc chọn một số trong những nhà hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng năng nổ, nhiệt tình trong Tâm Tâm Xã, giác ngộ họ và xây dựng Cộng sản đoàn.

– Đến tháng 6-1925, từ những thành viên nòng cốt của Cộng sản đoàn, Người xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

– Các lớp đào tạo và giảng dạy cán bộ cách mạng được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp đứng ra huấn luyện.

– Hàng loạt tài liệu được Ra đời nhưu báo “Thanh niên”, Sách “Đường cách mệnh” – 1927 và được bí mật tuyên truyền về Việt Nam.

– Năm 1928, Hội VNCMTN chủ trương “Vô sản hóa”, những hội viên được đưa vào thao tác trong hầm mỏ và nhà máy sản xuất. Tại đây họ tích cực bí mật truyền bá chủ nghĩa Mark – Lenin đến với công nhân.

=> Không những sẵn sàng sẵn sàng chu đáo về tư tưởng cách mạng Mark – Lenin mà Nguyễn Ái Quốc còn tồn tại kế hoạch để sẵn sàng sẵn sàng từng bước cho việc Ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Lịch sử 9 Bài 16 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919 – 1925. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử 9 trang 64.

Soạn sử 9 Bài 16 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919 – 1925 I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

– Sơ lược về quãng đời hoạt động và sinh hoạt giải trí của Nguyễn Ái Quốc từ nhỏ đến năm 1918:

+ Ngày-tháng-năm sinh, quê quán, mái ấm gia đình, năm 1904-1905 ở Huế, năm 1911 dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết), vào Sài Gòn.

+ Ngày 5-6-1911, từ Cảng Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc làm phụ nhà bếp trên tàu Đô đốc Amiran Latusơ Tơrêvin và khởi đầu cuộc hành trình dài vạn dặm, hoà mình vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường lao động, đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Pháp để tìm đường cứu nước.

+ Từ 1911-1917, Người đã tới nhiều nước ở châu Âu, châu Phi và châu Mĩ.

+ Cuối năm 1917, Người trở lại nước Pháp.

– Tháng 6-1919. Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người dân Việt Nam yêu nước sống ở Pháp gửi tới Hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi chính phủ nước nhà Pháp phải thừa nhận những quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc bản địa Việt Nam.

– Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và thuộc địa của Lê-nin. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc trọn vẹn tin theo Lê-nin và đứng về Quốc tế thứ ba.

– Tháng 12-1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

=> Như vậy, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con phố cứu nước: Kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng cộng sản Pháp ở Tua (12-1920)

– Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.

– Năm 1922, ra báo “Le Paria” (Người cùng khổ) – vạch trần chủ trương đàn áp. bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp thêm phần thức tỉnh những dân tộc bản địa bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng.

– Nguyễn Ái Quốc còn viết nhiều bài cho những báo Nhân đạo, Đời sống công nhân và viết cuốn sách “Bản án chính sách thực dân Pháp”. Những sách báo này đã được bí mật chuyển về Việt Nam.

II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 – 1924)

– Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, tiếp theo đó ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu và phân tích vừa học tập.

– Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Nguyễn Ái Quốc đã đọc tham luận về trách nhiệm cách mạng ở những nước thuộc địa và quan hệ giữa cách mạng những nước thuộc địa với trào lưu công nhân ở những nước đế quốc

– Những quan điểm cơ bản về kế hoạch và sách lược cách mạng giải phóng dân tộc bản địa thuộc địa và cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận được dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin là bước sẵn sàng sẵn sàng về chính trị và tư tưởng cho việc xây dựng chính đảng vô sản ở Việt Nam trong quy trình tiếp theo.

III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925)

– Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc). Người đã tiếp xúc với những nhà cách mạng Việt Nam và thanh niên yêu nước mới sang để xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong số đó có tổ chức triển khai Cộng sản đoàn làm nòng cốt.

– Người đã sáng lập ra báo Thanh niên, trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo và giảng dạy cán bộ cách mạng. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc đã được tập hợp và in thành sách Đường cách mệnh (1927), nêu ra phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam.

– Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến hành trào lưu “vô sản hóa”, góp thêm phần thực thi việc phối hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước, thúc đẩy nhanh sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Tác dụng và ý nghĩa của những hoạt động và sinh hoạt giải trí trên:

– Thúc đẩy trào lưu công nhân tăng trưởng về chất.

-Bước sẵn sàng sẵn sàng về tổ chức triển khai cho xây dựng chính đảng của giai cấp vô sản Việt Nam.

Giải bài tập SGK Sử 9 Bài 16 trang 64 Câu 1

Việc xây dựng Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có ý nghĩa gì?

Gợi ý đáp án

– Ý nghĩa:

+ Đây là tổ chức triển khai chính trị có khuynh hướng vô sản.

+ Thể hiện tầm nhìn của Nguyễn Ái Quốc, khi Người có sự sẵn sàng sẵn sàng kỹ lưỡng cho bước quá độ của một chính Đảng Cộng Sản sẵn sàng sẵn sàng Ra đời sau này.

Câu 2

Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc Ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam ra làm sao?

Gợi ý đáp án

– Để sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ cho việc xây dựng chính đảng vô sản ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đang không ngừng nghỉ trau dồi và truyền bá chủ nghĩa Mark – Lenin về nước.

– Năm 1921, Người trở thành một trong những người dân thứ nhất sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa. Đây là tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí với mục tiêu truyền bá chủ nghĩa Mark-Lenin đến với những người dân ở những nước thuộc địa.

– Nguyễn Ái Quốc tích cực viết bài cho nhiều tờ báo có tiếng vang lúc bấy giờ như “Nhân đạo”, “Người cùng khổ”, “Đời sống công nhân” và sách “Bản án chính sách thực dân Pháp”. Những tài liệu này được đưa về trong nước một cách bí mật.

– Tháng 6/1923, Người từ Pháp đến Liên Xô để tham gia Hội nghị Quốc tế nông dân.

– Cuối năm 1924, Người về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc), tại đây Người gặp gỡ và trao đổi với những thành viên trong tổ chức triển khai Tâm Tâm Xã.

– 2/ 1925, Nguyễn Ái Quốc chọn một số trong những nhà hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng năng nổ, nhiệt tình trong Tâm Tâm Xã, giác ngộ họ và xây dựng Cộng sản đoàn.

– Đến tháng 6-1925, từ những thành viên nòng cốt của Cộng sản đoàn, Người xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

– Các lớp đào tạo và giảng dạy cán bộ cách mạng được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp đứng ra huấn luyện.

– Hàng loạt tài liệu được Ra đời nhưu báo “Thanh niên”, Sách “Đường cách mệnh” – 1927 và được bí mật tuyên truyền về Việt Nam.

– Năm 1928, Hội VNCMTN chủ trương “Vô sản hóa”, những hội viên được đưa vào thao tác trong hầm mỏ và nhà máy sản xuất. Tại đây họ tích cực bí mật truyền bá chủ nghĩa Mark – Lenin đến với công nhân.

=> Không những sẵn sàng sẵn sàng chu đáo về tư tưởng cách mạng Mark – Lenin mà Nguyễn Ái Quốc còn tồn tại kế hoạch để sẵn sàng sẵn sàng từng bước cho việc Ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam.


Bạn đang xem postt Soạn Sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919 – 1925 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Soạn Sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919 – 1925 Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919 – 1925 Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở quốc tế trong trong năm 1919 – 1925 Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc Join Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Soạn #Sử #Bài #Hoạt #động #của #Nguyễn #Ái #Quốc #ở #nước #ngoài #trong #những #năm