0765562555

Soạn Sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Soạn Sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) New 2022 được update : 2021-09-04 10:23:25

3260

Xin chàoLịch sử 9 Bài 25 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 109. Soạn sử 9 Bài 25 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.Bạn đang xem: Soạn Sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) Tóm tắt lý thuyết Sử 9 bài 25 I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ 1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ – Thực dân Pháp bội ước. + Sau Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946, Pháp khiêu khích ta ở Hải Phòng Đất Cảng, Lạng Sơn. + Tại Tp Hà Nội Thủ Đô: thực dân Pháp liên tục gây xung đột vũ trang. + Ngày 18-12- 1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc nhà việt nam giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền trấn áp thủ đô cho chúng. – Ban thường vụ Trung Ương Đảng quyết định hành động phát động toàn quốc kháng chiến (19-12-1926) – Tối 19-12-1946, quản trị Hồ Chí Minh ra lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến. => Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ. 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. – Tháng 9-1947, Tổng Bí thư Trường Chinh đã viết “Kháng chiến nhất định thắng lợi”, nêu những nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. – Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của ta là cuộc trận chiến tranh nhân dân – toàn dân toàn vẹn và tổng thể, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. II. Cuộc chiến đấu ở đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 – Cuộc chiến đấu quyết liệt đã trình làng ở hầu hết những thị xã, thành phố từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc. + Miền Bắc: Tp Hải Dương, Hải Phòng Đất Cảng, Tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Tp Hà Nội Thủ Đô, Bắc Giang, Bắc Ninh. + Miền Trung: Huế, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng. – Tiêu biểu cho tất toàn nước là trận chiến đấu oanh liệt suốt 60 ngày đêm ở thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô để bảo vệ những cty đầu não của Đảng và Nhà nước. – Giữa tháng 2-1947, trận chiến đấu trong những khu đô thị đã hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm, tiêu tốn sinh lực địch, giam chân địch trong những thành phố, lực lượng ta rút lên chiến khu bảo vệ an toàn và uy tín. Cuộc chiến đấu trong thời điểm tạm thời kết thúc để chuyển sang một quy trình chiến đấu mới. III. Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 từ khóa quan tâm: Top 5 Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp hai năm học 2020-2021 kèm đáp án1. Thực dân Pháp tiến công vị trí căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc – Âm mưu của địch: + Pháp lúng túng trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” + Chính trị: Thành lập chính phủ nước nhà bù nhìn TW. + Quân sự: Mở cuộc tiến công quy mô lớn lên Việt Bắc để tiêu diệt quân nòng cốt của ta, phá vỡ cơ quan đầu não kháng chiến, khóa chặt biên giới Việt – Trung. + Pháp tiến công lên Việt Bắc: Ngày 7-10-1947, Pháp cho quân nhảy dù trên không xuống Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn, đồng thời cho hai cánh quân theo đường số 4 và sông Lô vây hãm Việt Bắc. 2. Quân ta chiến đấu bảo về vị trí căn cứ địa Việt Bắc. – Chủ trương của ta: + Chiến đấu bảo về vị trí căn cứ địa Việt Bắc, phá vỡ thủ đoạn của địch. + Quân dân ta chiến đấu bảo về vị trí căn cứ địa Việt Bắc: vây hãm, tập kích quân nhảy dù trên không. + Bẻ gãy hai gọng kìm của địch: – Đường thủ ở Đoan Hùng ở (25-10-1947). – Đường bộ ở đèo Bông Lau (30-0-1947). – Ngày 19-12-1947, đại bộ phận Pháp rút khỏi Việt Bắc. – Kết quả: Ta giành thắng lợi lớn, tiêu diệt và tiêu tốn nhiều sinh lực địch, vị trí căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững. Cơ quan đầu não của ta bảo vệ an toàn và uy tín, bộ đội nòng cốt trưởng thành. – Ý nghĩa: Đánh bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 25 Câu 1 Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ ngày 19-12-1946? Gợi ý đáp án – Sau Hiệp định sơ bộ (6 -3 – 1946) và Tạm ước (14-9 – 1946), ta đã thực thi nghiêm chỉnh, tuy nhiên với thủ đoạn xâm lược lâu dài đất việt nam, Pháp đã bội ước và tăng cường những hành vi khiêu khích: + Tháng 11 – 1946 Pháp khiêu khích tiến công ta ở Hải Phòng Đất Cảng, Lạng Sơn. + Từ thời điểm đầu tháng 12 – 1946 quân Pháp liên tục gây xung đột với công an và tự vệ của ta, chúng bắn đại bác vào thành phố Hàng Bún, chiếm trụ sở Bộ Tài chính và một số trong những cơ quan khác của ta. + Ngày 18 và 19 – 12 – 1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho nhà việt nam buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền trấn áp thủ đô cho chúng. từ khóa quan tâm: Vật lí 9 Bài 39: Tổng kết chương II Điện từ học– Trước những hành vi xâm lược của thực dân pháp, nhân dân ta chỉ có một con phố cầm vũ khí kháng chiến để bảo vệ độc lập tự do…Ngày 18 và 19 -12 – 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định hành động phát động toàn quốc kháng chiến. – Ngay trong đêm 19 – 12 – 1946, quản trị Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và chính phủ nước nhà ra lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến. Câu 2 Đường lối kháng chiến tàn dân, toàn vẹn, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được rõ ràng hóa ra sao? Gợi ý đáp án Đảng và nhà nước chủ trương tăng cường sức mạnh và hiệu lực hiện hành của cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân từ TW đến cơ sở, tăng cường lực chống va đập lượng vũ trang nhân dân, tăng cường cuộc kháng chiến toàn dân, toàn vẹn và tổng thể. – Về quân sự chiến lược, ta chủ trương động viên nhân dân thực thi vũ trang toàn dân, tăng trưởng trận chiến tranh du kích. – Về chính trị và ngoại giao: + Năm 1948, tại Nam Bộ, lần thứ nhất ta tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh, ở nhiều nơi, Hội đồng Nhân dân và ủy ban Kháng chiến hành chính những cấp được củng cố và kiện toàn. + Tháng 6 – 1949, Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định hành động tiến tới thống nhất hai tổ chức triển khai từ cơ sở đến TW. + Ngày 14 – 1 – 1950, quản trị Hồ Chí Minh thay mặt nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất kể nước lao tôn trọng độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sau lời tuyên bố đó, chính phủ nước nhà nhiều nước chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta: thứ nhất là Trung Quốc, tiếp đó là Liên Xô, rồi lần lượt những nước dân gia chủ dân khác. – Về kinh tế tài chính: ta chủ trương vừa ra sức phá hóa kinh tế tài chính địch, vừa tăng cường xây dựng và bảo vệ nền kinh tế thị trường tài chính dân gia chủ dân trọn vẹn có thể tự cấp tự túc. – Về văn hóa truyền thống, giáo dục: tháng 7 – 1950, nhà nước đưa ra chủ trương cải cách giáo dục phổ thông, thay khối mạng lưới hệ thống giáo dục 12 năm bằng khối mạng lưới hệ thống giáo dục 9 năm, hướng giáo dục phục vụ kháng chiến và kiến quốc, đặt nền móng cho nền giáo dục dân tộc bản địa dân gia chủ dân. Câu 3 Phân tích ý nghĩa lịch sử dân tộc của trận chiến đấu thắng lợi ở đô thị và chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947. Gợi ý đáp án * Ý nghĩa của trận chiến đấu thắng lợi ở những đô thị: – Cuộc chiến đấu dữ thế chủ động vây hãm và tiến công quân Pháp của ta đã làm tiêu tốn lực lượng địch, tạo ra thế trận cho trận chiến tranh nhân dân, sẵn sàng sẵn sàng cho trận chiến đấu lâu dài, toàn dân, toàn vẹn và tổng thể. * Ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947: – Đây là chiến dịch phản công lớn thứ nhất của ta giành được thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng này đã chứng tỏ sự đúng đắn về đường lối kháng chiến lâu dài của Đảng. Chứng minh sự vững chãi của Căn cứ địa Việt Bắc. Sau thắng lợi Việt Bắc, ta có thêm Đk để xây dựng và tăng trưởng lực lượng kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, trường kì, tự lực cánh sinh. – Căn cứ Việt Bắc vẫn được giữ vững, bộ đội nòng cốt ngày càng trưởng thành. – Làm thất bại thủ đoạn của Pháp, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. – Thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc đã chứng tỏ rằng lực lượng của ta ngày càng hùng mạnh, lực lượng của địch ngày càng suy yếu, trận chiến thay đổi theo khunh hướng có lợi cho ta. Lịch sử 9 Bài 25 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 109. Soạn sử 9 Bài 25 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.Bạn đang xem: Soạn Sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) Tóm tắt lý thuyết Sử 9 bài 25 I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ 1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ – Thực dân Pháp bội ước. + Sau Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946, Pháp khiêu khích ta ở Hải Phòng Đất Cảng, Lạng Sơn. + Tại Tp Hà Nội Thủ Đô: thực dân Pháp liên tục gây xung đột vũ trang. + Ngày 18-12- 1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc nhà việt nam giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền trấn áp thủ đô cho chúng. – Ban thường vụ Trung Ương Đảng quyết định hành động phát động toàn quốc kháng chiến (19-12-1926) – Tối 19-12-1946, quản trị Hồ Chí Minh ra lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến. => Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ. 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. – Tháng 9-1947, Tổng Bí thư Trường Chinh đã viết “Kháng chiến nhất định thắng lợi”, nêu những nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. – Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của ta là cuộc trận chiến tranh nhân dân – toàn dân toàn vẹn và tổng thể, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. II. Cuộc chiến đấu ở đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 – Cuộc chiến đấu quyết liệt đã trình làng ở hầu hết những thị xã, thành phố từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc. + Miền Bắc: Tp Hải Dương, Hải Phòng Đất Cảng, Tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Tp Hà Nội Thủ Đô, Bắc Giang, Bắc Ninh. + Miền Trung: Huế, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng. – Tiêu biểu cho tất toàn nước là trận chiến đấu oanh liệt suốt 60 ngày đêm ở thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô để bảo vệ những cty đầu não của Đảng và Nhà nước. – Giữa tháng 2-1947, trận chiến đấu trong những khu đô thị đã hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm, tiêu tốn sinh lực địch, giam chân địch trong những thành phố, lực lượng ta rút lên chiến khu bảo vệ an toàn và uy tín. Cuộc chiến đấu trong thời điểm tạm thời kết thúc để chuyển sang một quy trình chiến đấu mới. III. Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 từ khóa quan tâm: Top 5 Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp hai năm học 2020-2021 kèm đáp án1. Thực dân Pháp tiến công vị trí căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc – Âm mưu của địch: + Pháp lúng túng trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” + Chính trị: Thành lập chính phủ nước nhà bù nhìn TW. + Quân sự: Mở cuộc tiến công quy mô lớn lên Việt Bắc để tiêu diệt quân nòng cốt của ta, phá vỡ cơ quan đầu não kháng chiến, khóa chặt biên giới Việt – Trung. + Pháp tiến công lên Việt Bắc: Ngày 7-10-1947, Pháp cho quân nhảy dù trên không xuống Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn, đồng thời cho hai cánh quân theo đường số 4 và sông Lô vây hãm Việt Bắc. 2. Quân ta chiến đấu bảo về vị trí căn cứ địa Việt Bắc. – Chủ trương của ta: + Chiến đấu bảo về vị trí căn cứ địa Việt Bắc, phá vỡ thủ đoạn của địch. + Quân dân ta chiến đấu bảo về vị trí căn cứ địa Việt Bắc: vây hãm, tập kích quân nhảy dù trên không. + Bẻ gãy hai gọng kìm của địch: – Đường thủ ở Đoan Hùng ở (25-10-1947). – Đường bộ ở đèo Bông Lau (30-0-1947). – Ngày 19-12-1947, đại bộ phận Pháp rút khỏi Việt Bắc. – Kết quả: Ta giành thắng lợi lớn, tiêu diệt và tiêu tốn nhiều sinh lực địch, vị trí căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững. Cơ quan đầu não của ta bảo vệ an toàn và uy tín, bộ đội nòng cốt trưởng thành. – Ý nghĩa: Đánh bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 25 Câu 1 Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ ngày 19-12-1946? Gợi ý đáp án – Sau Hiệp định sơ bộ (6 -3 – 1946) và Tạm ước (14-9 – 1946), ta đã thực thi nghiêm chỉnh, tuy nhiên với thủ đoạn xâm lược lâu dài đất việt nam, Pháp đã bội ước và tăng cường những hành vi khiêu khích: + Tháng 11 – 1946 Pháp khiêu khích tiến công ta ở Hải Phòng Đất Cảng, Lạng Sơn. + Từ thời điểm đầu tháng 12 – 1946 quân Pháp liên tục gây xung đột với công an và tự vệ của ta, chúng bắn đại bác vào thành phố Hàng Bún, chiếm trụ sở Bộ Tài chính và một số trong những cơ quan khác của ta. + Ngày 18 và 19 – 12 – 1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho nhà việt nam buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền trấn áp thủ đô cho chúng. từ khóa quan tâm: Vật lí 9 Bài 39: Tổng kết chương II Điện từ học– Trước những hành vi xâm lược của thực dân pháp, nhân dân ta chỉ có một con phố cầm vũ khí kháng chiến để bảo vệ độc lập tự do…Ngày 18 và 19 -12 – 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định hành động phát động toàn quốc kháng chiến. – Ngay trong đêm 19 – 12 – 1946, quản trị Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và chính phủ nước nhà ra lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến. Câu 2 Đường lối kháng chiến tàn dân, toàn vẹn, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được rõ ràng hóa ra sao? Gợi ý đáp án Đảng và nhà nước chủ trương tăng cường sức mạnh và hiệu lực hiện hành của cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân từ TW đến cơ sở, tăng cường lực chống va đập lượng vũ trang nhân dân, tăng cường cuộc kháng chiến toàn dân, toàn vẹn và tổng thể. – Về quân sự chiến lược, ta chủ trương động viên nhân dân thực thi vũ trang toàn dân, tăng trưởng trận chiến tranh du kích. – Về chính trị và ngoại giao: + Năm 1948, tại Nam Bộ, lần thứ nhất ta tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh, ở nhiều nơi, Hội đồng Nhân dân và ủy ban Kháng chiến hành chính những cấp được củng cố và kiện toàn. + Tháng 6 – 1949, Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định hành động tiến tới thống nhất hai tổ chức triển khai từ cơ sở đến TW. + Ngày 14 – 1 – 1950, quản trị Hồ Chí Minh thay mặt nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất kể nước lao tôn trọng độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sau lời tuyên bố đó, chính phủ nước nhà nhiều nước chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta: thứ nhất là Trung Quốc, tiếp đó là Liên Xô, rồi lần lượt những nước dân gia chủ dân khác. – Về kinh tế tài chính: ta chủ trương vừa ra sức phá hóa kinh tế tài chính địch, vừa tăng cường xây dựng và bảo vệ nền kinh tế thị trường tài chính dân gia chủ dân trọn vẹn có thể tự cấp tự túc. – Về văn hóa truyền thống, giáo dục: tháng 7 – 1950, nhà nước đưa ra chủ trương cải cách giáo dục phổ thông, thay khối mạng lưới hệ thống giáo dục 12 năm bằng khối mạng lưới hệ thống giáo dục 9 năm, hướng giáo dục phục vụ kháng chiến và kiến quốc, đặt nền móng cho nền giáo dục dân tộc bản địa dân gia chủ dân. Câu 3 Phân tích ý nghĩa lịch sử dân tộc của trận chiến đấu thắng lợi ở đô thị và chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947. Gợi ý đáp án * Ý nghĩa của trận chiến đấu thắng lợi ở những đô thị: – Cuộc chiến đấu dữ thế chủ động vây hãm và tiến công quân Pháp của ta đã làm tiêu tốn lực lượng địch, tạo ra thế trận cho trận chiến tranh nhân dân, sẵn sàng sẵn sàng cho trận chiến đấu lâu dài, toàn dân, toàn vẹn và tổng thể. * Ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947: – Đây là chiến dịch phản công lớn thứ nhất của ta giành được thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng này đã chứng tỏ sự đúng đắn về đường lối kháng chiến lâu dài của Đảng. Chứng minh sự vững chãi của Căn cứ địa Việt Bắc. Sau thắng lợi Việt Bắc, ta có thêm Đk để xây dựng và tăng trưởng lực lượng kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn vẹn và tổng thể, trường kì, tự lực cánh sinh. – Căn cứ Việt Bắc vẫn được giữ vững, bộ đội nòng cốt ngày càng trưởng thành. – Làm thất bại thủ đoạn của Pháp, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. – Thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc đã chứng tỏ rằng lực lượng của ta ngày càng hùng mạnh, lực lượng của địch ngày càng suy yếu, trận chiến thay đổi theo khunh hướng có lợi cho ta.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Soạn Sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Soạn Sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Soạn Sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Soạn Sử 9 Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Soạn #Sử #Bài #Những #năm #đầu #của #cuộc #kháng #chiến #toàn #quốc #chống #thực #dân #Pháp